Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 3 września 2008 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Gruzji (złożone projekty rezolucji): Patrz protokół
 3.Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji i mieszanin - Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana dyrektyw 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE, 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/24/WE) - Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004) (debata)
 4.Homologacja typu pojazdów napędzanych wodorem (debata)
 5.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 6.Zwiększenie roli młodzieży w polityce europejskiej – Nadzwyczajna współpraca przy odnajdywaniu zaginionych dzieci (pisemne oświadczenia): Patrz protokól
 7.Głosowanie
  7.1.Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji i mieszanin (A6-0140/2008, Amalia Sartori) (głosowanie)
  7.2.Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana dyrektyw 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE, 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/24/WE) (A6-0142/2008, Amalia Sartori) (głosowanie)
  7.3.Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004) (A6-0141/2008, Amalia Sartori) (głosowanie)
  7.4.Homologacja typu pojazdów napędzanych wodorem (A6-0201/2008, Anja Weisgerber) (głosowanie)
  7.5.Sytuacja w Gruzji (głosowanie)
  7.6.Wspólne ramy odniesienia dla europejskiego prawa umów (głosowanie)
  7.7.Specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Parlamentu Europejskiego w następstwie projektu zalecenia dla Komisji Europejskiej dotyczącego skargi 3453/2005/GG (A6-0289/2008, Proinsias De Rossa) (głosowanie)
  7.8.Równość kobiet i mężczyzn - 2008 (A6-0325/2008, Iratxe García Pérez) (głosowanie)
  7.9.Klonowanie zwierząt w celu produkcji żywności (głosowanie)
 8.Uroczyste posiedzenie - Kostaryka
 9.Głosowanie (kontynuacja)
  9.1.Wpływ marketingu i reklamy na równość kobiet i mężczyzn (A6-0199/2008, Eva-Britt Svensson) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Skład Parlamentu: Patrz protokół
 12.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 13.Ocena sankcji UE jako elementu działań i polityki UE w obszarze praw człowieka (debata)
 14.Milenium na rzecz rozwoju - cel 5: polepszyć zdrowie matek (debata)
 15.Tura pytań (pytania do Komisji)
 16.Handel usługami (debata)
 17.Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (debata)
 18.Europejska polityka portowa (debata)
 19.Transport towarowy w Europie (debata)
 20.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 21.Skorzystanie z immunitetu parlamentarnego: patrz protokół
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (774 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1785 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności