Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 3. septembra 2008 - BruselVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Situácia v Gruzínsku (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí - Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (zmena a doplnenie smerníc 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/24/ES) - Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 648/2004) (rozprava)
 4.Typové schvaľovanie vozidiel s vodíkovým pohonom (rozprava)
 5.Vyhlásenie predsedníctva
 6.Mládež v rámci politík EÚ – Pohotovostná spolupráca pri hľadaní nezvestných detí (písomné vyhlásenia): pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (A6-0140/2008, Amalia Sartori) (hlasovanie)
  7.2.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (zmena a doplnenie smerníc 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/24/ES) (A6-0142/2008, Amalia Sartori) (hlasovanie)
  7.3.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 648/2004) (A6-0141/2008, Amalia Sartori) (hlasovanie)
  7.4.Typové schvaľovanie vozidiel s vodíkovým pohonom (A6-0201/2008, Anja Weisgerber) (hlasovanie)
  7.5.Situácia v Gruzínsku (hlasovanie)
  7.6.Spoločný referenčný rámec pre európske zmluvné právo (hlasovanie)
  7.7.Osobitná správa Európskeho ombudsmana v súvislosti s návrhom odporúčania pre Komisiu vo veci sťažnosti 3453/2005/GG (A6-0289/2008, Proinsias De Rossa) (hlasovanie)
  7.8.Rovnosť medzi ženami a mužmi – 2008 (A6-0325/2008, Iratxe García Pérez) (hlasovanie)
  7.9.Klonovanie zvierat na zabezpečenie potravín (hlasovanie)
 8.Slávnostná schôdza – Kostarika
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  9.1.Vplyv marketingu a reklamy na rovnosť medzi ženami a mužmi (A6-0199/2008, Eva-Britt Svensson) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Hodnotenie sankcií Spoločenstva ako súčasti akcií a politík EÚ v oblasti ľudských práv (rozprava)
 14.Milénium pre rozvoj – Cieľ 5: zlepšiť zdravie matiek (rozprava)
 15.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 16.Obchod so službami (rozprava)
 17.Kódex správania pre používanie počítačových rezervačných systémov (rozprava)
 18.Európska prístavná politika (rozprava)
 19.Nákladná doprava v Európe (rozprava)
 20.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 21.Ochrana parlamentnej imunity: pozri zápisnicu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (829 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1782 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia