Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 3 september 2008 - BrysselEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Georgien (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/24/EG) - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av förordning (EG) nr 648/2004) (debatt)
 4.Typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon (debatt)
 5.Uttalande av talmannen
 6.Om att fokusera mer på egenmakt åt ungdomar i EU:s politik – Om samarbete i krissituationer för att finna försvunna barn (skriftliga förklaringar): se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (A6-0140/2008, Amalia Sartori) (omröstning)
  7.2.Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/24/EG) (A6-0142/2008, Amalia Sartori) (omröstning)
  7.3.Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av förordning (EG) nr 648/2004) (A6-0141/2008, Amalia Sartori) (omröstning)
  7.4.Typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon (A6-0201/2008, Anja Weisgerber) (omröstning)
  7.5.Situationen i Georgien (omröstning)
  7.6.Gemensam referensram för europeisk avtalsrätt (omröstning)
  7.7.om Europeiska ombudsmannens särskilda rapport med anledning av förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 3453/2005/GG (A6-0289/2008, Proinsias De Rossa) (omröstning)
  7.8.Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2008 (A6-0325/2008, Iratxe García Pérez) (omröstning)
  7.9.Kloning av djur i livsmedelssyfte (omröstning)
 8.Högtidligt möte - Costa Rica
 9.Omröstning (fortsättning)
  9.1.Hur marknadsföring och annonsering påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män (A6-0199/2008, Eva-Britt Svensson) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Utvärderingen av EU-sanktioner som en del av EU:s åtgärder och politik inom området för mänskliga rättigheter (debatt)
 14.Ett millennium för utveckling - Mål 5: Förbättring av mödrars hälsa (debatt)
 15.Frågestund (frågor till kommissionen)
 16.Handel med tjänster (debatt)
 17.Uppförandekod för datoriserade bokningssystem (debatt)
 18.En europeisk hamnpolitik (debatt)
 19.Godstransporter i Europa (debatt)
 20.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 21.Fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (752 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1793 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy