Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0243(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0248/2008

Předložené texty :

A6-0248/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0402

Rozpravy
Čtvrtek, 4. září 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

7.1. Kodex chování pro používání počítačových rezervačních systémů (A6-0248/2008, Timothy Kirkhope) (hlasování)
PV
  

– před začátkem hlasování:

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, jménem skupiny ALDE. Vážený pane předsedo, mluvím jménem skupiny ALDE o zprávě pana Kirkhopa. Podle článku 168 by skupina ALDE chtěla požádat o vrácení věci výboru. Abych to objasnila, nehodláme narušit kompromisní balíček, na kterém jsme se shodli s Radou, má skupina se však domnívá, že by se měla vést rozsáhlejší diskuse o definici pojmu mateřský dopravce.

Komise pracuje na formálním oznámení, které je velmi vítané. Neposkytuje nám to však 100% jasnost, kterou v této chvíli potřebujeme. Měla by se otevřít řádná diskuse a měly by začít řádné konzultace s našimi právními službami. Není důvod pospíchat s hlasováním o této záležitosti.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). - Vážený pane předsedo, těší mě, že se mohu přidat k návrhu skupiny ALDE o vrácení věci výboru. Za ty roky, které jsem strávil v tomto Parlamentu, si nevzpomínám na zprávu z oblasti dopravy, která by způsobila tolik zmatku a nejistoty jako tato zpráva. Přijímáme tady zákony a s tím souvisí zodpovědnost jednat s plným vědomím a porozuměním textu, o kterém budou vážení poslanci hlasovat. Řada poslanců si však není jistá. Mnozí poslanci pouze s těžkostmi chápou a rozumějí tomuto velmi komplexnímu návrhu právního předpisu, který byl zkomplikovaný ještě i zásahem Rady.

Ve velké části tohoto Parlamentu vládne velká nejistota, velké znepokojení, což je důvod, proč se domnívám, že musíme opětovně přezkoumat, znovu zhodnotit a pečlivěji prostudovat důsledky takovýchto návrhů ve Výboru pro dopravu. Jde tu o přesnost práce, ne o její rychlost. Prostřednictvím přijetí takovéhoto kroku nezpůsobíme problémy. Zachováme se zodpovědně jako zákonodárci, přičemž budeme prosazovat právo Parlamentu pracovat svým vlastním tempem, a ne v tempu diktovaném zástupci zájmových skupin daného průmyslového odvětví a Radou ministrů.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). - (DE) Vážený pane předsedo, dámy a pánové, to, co právě řekl pan Simpson, je skutečně nejasné, skutečně převrátil celou záležitost naruby. Některá odvětví se snaží blokovat právní předpisy v zájmu svých společností. Dovolte mi, abych řekl toto: Takto se snažíme o zkvalitnění práv spotřebitelů. Musíme posílit práva spotřebitelů, abychom z počítačových systémů dostali regulární nabídky.

Kategoricky odmítáme tuto taktiku zaměřenou na oddálení ze strany socialistů, kteří se snaží o oslabení kompromisu dosaženého s francouzskou vládou, a o jeho potopení během tohoto legislativního období. Naléhavě vás žádám, abyste žádost o vrácení věci výboru zamítli.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, zpravodaj. Vážený pane předsedo, naléhavě vás žádám, abychom žádost o vrácení věci výboru zamítli. Domnívám se, že to není třeba a návrhu může oddělující taktika v zájmu evropských spotřebitelů, kterých zastupujeme, uškodit. V červnu jsme na základě komplexních diskusí a podpory Výboru pro dopravu dospěli k dohodě s Radou a Komisí v prvním čtení. Mí stínoví zpravodajové byli do procesu v plné míře zapojení a domnívám se, že jsme se na výsledku dohodli.

Na této záležitosti se mnou v plné míře spolupracovala dvě předsednictví, konkrétně slovinské a francouzské, a nechápu, proč bychom nyní měli potřebovat více času na diskusi o tomto podstatném opatření nebo na jeho přezkoumání. Nejlepším a nejdemokratičtějším způsobem postupu je hlasování o dohodě. Mnozí z kolegů, kteří dnes protestují, si nenašli čas, aby se zapojili do včerejší diskuse, když pan komisař Mandelson, na mou žádost, ujistil Parlament, že bude v Úřadním věstníku uveřejněné formální oznámení před nabytím účinnosti tohoto nařízení, v němž bude poskytnut jasný výklad nařízení z pohledu Komise a budou uveřejněny velmi konkrétně a velmi přísně kritéria (což je pravidlem v případě záležitostí z oblasti hospodářské soutěže) určené na prosazování takovýchto opatření v zájmu evropských spotřebitelů. Nedomnívám se, že spotřebitelé budou mít pro tyto protesty porozumění, pokud nepokročíme při přijímání tohoto opatření. A proto vás všechny upřímně žádám, abyste podpořili mne a všechnu práci, kterou jsme všichni odvedli v rámci jednotlivých politických skupin, s cílem přijmout toto opatření co nejdříve.

 
  
  

(Parlament zamítl návrh na vrácení věci výboru)

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí