Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0243(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0248/2008

Indgivne tekster :

A6-0248/2008

Forhandlinger :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Afstemninger :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0402

Forhandlinger
Torsdag den 4. september 2008 - Bruxelles EUT-udgave

7.1. Adfærdskodeks for edb-reservationssystemer (A6-0248/2008, Timothy Kirkhope) (afstemning)
PV
  

Før afstemningen

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, for ALDE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Jeg taler på vegne af ALDE-Gruppen i forbindelse med Kirkhope-betænkningen. ALDE-Gruppen anmoder om henvisning til fornyet udvalgsbehandling i henhold til artikel 168. Lad mig gøre det klart, at det ikke er intentionen at ændre ved kompromispakken med Rådet som sådan, men min gruppe mener, at der børe være en omfattende forhandling om definitionen af et modertransportselskab.

Kommissionen arbejder på en åbningsskrivelse, hvilket vi hilser meget velkommen. Dette giver os dog ikke den 100 % klarhed, vi har brug for lige nu. Vi skal have mulighed for at føre en grundig forhandling og få den fornødne rådgivning fra vores juridiske eksperter. Det haster ikke med at få denne sag til afstemning i øjeblikket.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). - (EN) Hr. formand! Jeg støtter med glæde ALDE-Gruppens anmodning om at henvise dette til fornyet udvalgsbehandling. I mine mange år i Parlamentet kan jeg inden for transportområdet ikke huske en betænkning, der har skabt så meget forvirring og usikkerhed som denne. Vi laver lovgivning her, og dermed har vi et ansvar for at handle med fuldt kendskab til og fuld forståelse af den tekst, medlemmerne bliver bedt om at stemme om. Alligevel er mange medlemmer usikre. Mange medlemmer har svært ved at forstå denne komplekse lovgivning, som er blevet endnu mere kompleks på grund af Rådets indblanding.

Der er stor usikkerhed og bekymring i store dele af Parlamentet, og derfor mener jeg, at disse forslags konsekvenser bør revurderes, genovervejes og undersøges nærmere i Transportudvalget. Det gælder om at gøre det rigtigt, ikke om at gøre det hurtigt. Hermed skaber vi ikke problemer, men handler derimod ansvarligt som lovgivere, da vi forsvarer Parlamentets ret til at arbejde i sit eget tempo, og ikke i et tempo, der dikteres af lobbyister fra branchen og Ministerrådet.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Det, hr. Simpson netop sagde, er nærmest uforståeligt - han vender det hele på hovedet! Der er visse industrier, der forsøger at forhindre lovgivningen ud fra deres virksomheders interesse. Jeg kan blot sige til Dem: Vi ønsker med denne adfærdskodeks at styrke forbrugernes rettigheder. Vi er nødt til at styrke forbrugernes rettigheder, så vi får fair tilbud fra de computerbaserede systemer.

Den forhalingstaktik, vi ser hos Socialdemokraterne, der forsøger at ødelægge kompromiset med den franske regering og dermed få det hele til at mislykkes i denne valgperiode, afviser vi på det kraftigste. Jeg anmoder om, at henvisningen til fornyet udvalgsbehandling forkastes!

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, ordfører. - (EN) Hr. formand! Jeg opfordrer indtrængende til, at vi ikke henviser dette til fornyet udvalgsbehandling. Jeg mener, at det er en unødvendig og forsinkende taktik, der kan være skadelig for de europæiske forbrugeres interesser, som vi repræsenterer. Der blev opnået enighed ved førstebehandlingen i juni mellem Rådet og Kommissionen efter en omfattende forhandling og støtte i mit udvalg, Transportudvalget. Mine skyggeordførere var fuldt involverede i hele processen og enige i udfaldet, så vidt jeg ved.

To formandskaber - det slovenske og det franske - har begge samarbejdet fuldt ud med mig i denne sag, og jeg forstår ikke, hvorfor der kræves mere tid til at forhandle om eller granske disse vigtige foranstaltninger. Den mest fair og demokratiske måde at komme videre på er ved at stemme om aftalen nu. Mange af de personer, der nu protesterer, gad ikke engang at komme til forhandlingen i aftes, hvor kommissær Mandelson på min anmodning forsikrede Parlamentet om, at før denne lovgivning træder i kraft, bliver der offentliggjort en åbningsskrivelse i EU-Tidende, samtidig med at han redegjorde for en klar fortolkning af forordningen fra Kommissionens synspunkt og meget konkrete og strenge kriterier (hvad der sker i konkurrencesager) for gennemførelsen af disse foranstaltninger i de europæiske forbrugeres interesse. Jeg tror ikke, at forbrugerne vil forstå disse protester, hvis vi ikke fortsætter med at gennemføre disse foranstaltninger. Jeg opfordrer derfor Dem alle indtrængende til at støtte mig og det hårde arbejde, som vi alle har udført på tværs af politiske grupper, så dette bliver gennemført så hurtigt som muligt.

 
  
  

(Parlamentet forkastede henvisning til fornyet udvalgsbehandling)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik