Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0243(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0248/2008

Ingediende teksten :

A6-0248/2008

Debatten :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Stemmingen :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0402

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 4 september 2008 - Brussel Uitgave PB

7.1. Gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen (A6-0248/2008, Timothy Kirkhope) (stemming)
Notulen
  

– Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik voer namens de ALDE-Fractie het woord over het Kirkhope-verslag. Overeenkomstig artikel 168 wil de ALDE-Fractie graag verzoeken om terugverwijzing naar de commissie. Wel wil ik duidelijk stellen dat er geen enkele intentie is om aan het compromispakket met de Raad als zodanig te morrelen, maar mijn fractie is van mening dat er een uitgebreider debat over de definitie van een moedermaatschappij dient plaats te vinden.

De Commissie werkt aan een formele mededeling, waar we zeer blij mee zijn. Dat geeft ons echter niet de honderd procent duidelijkheid die we op dit moment nodig hebben. Er dient hierover een goed debat gevoerd te kunnen worden, evenals fatsoenlijk overleg met onze juridische diensten. Er is geen reden tot haast en om deze kwestie juist op dit moment in stemming te brengen.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ook ik ben voor de motie van de ALDE-Fractie om dit terug te verwijzen naar de commissie. In al mijn jaren in dit Parlement kan ik me, op het gebied van vervoer, geen verslag herinneren dat tot zoveel verwarring en onzekerheid heeft geleid als dit. Wij vaardigen hier wetgeving uit en dat vraagt om verantwoordelijk handelen met volledige kennis van en inzicht in de tekst waarover de geachte afgevaardigden gevraagd zullen worden te stemmen. Toch zijn veel leden onzeker. Veel leden hebben grote moeite dit complexe stuk wetgeving te doorgronden en te begrijpen, dat nog ingewikkelder is geworden door de interventie van de Raad.

Er is grote onzekerheid, groot onbehagen onder velen in deze vergaderzaal, daarom denk ik dat we in de Commissie vervoer de implicaties van deze voorstellen opnieuw en zorgvuldiger moeten beoordelen, evalueren en onderzoeken. Het gaat erom dat we dit goed doen, niet dat we het snel doen. Op deze manier zullen we geen problemen veroorzaken, op verantwoorde wijze handelen als wetgever en het recht van het Parlement verdedigen om zijn eigen tempo aan te houden, en niet een tempo dat wordt gedicteerd door industrielobbyisten en de Raad van Ministers.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, wat de heer Simpson zojuist heeft gezegd is eigenlijk nogal raar; hij zet in feite de hele zaak op zijn kop. Er zijn bepaalde industrieën die wetgeving proberen tegen te houden vanwege de belangen van hun bedrijven. Ik kan u slechts zeggen: we willen met deze gedragscode de rechten van de consument verbeteren. We moeten de rechten van de consument versterken, zodat we eerlijke aanbiedingen krijgen van de geautomatiseerde systemen.

Wij verwerpen met kracht deze vertragingstactiek van de zijde van de socialisten, die proberen het compromis met de Franse regering kapot te maken en zo tijdens deze zittingsperiode het geheel schipbreuk te laten lijden. Ik wil u dringend verzoeken om tegen terugverwijzing naar de commissie te stemmen.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, rapporteur. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik vraag u dringend om dit niet terug te verwijzen naar de commissie. Ik denk dat dit een onnodige en potentieel schadelijke vertragingstactiek is die tegen de belangen ingaat van de consumenten van Europa, die wij vertegenwoordigen. De overeenstemming in eerste lezing werd in juni met de Raad en de Commissie bereikt, na uitvoerige discussie en ondersteuning in mijn Commissie vervoer. Mijn schaduwrapporteurs waren volledig betrokken bij het gehele proces en stemden, wat mij betreft, met de uitkomst in.

Twee voorzitterschappen – het Sloveense en Franse – hebben in deze kwestie beide volledig met mij meegewerkt, en ik begrijp niet waarom er meer tijd nodig is om over deze essentiële maatregel te debatteren of deze nader te onderzoeken. De eerlijkste en meest democratische werkwijze is nu over te gaan tot stemming over het akkoord. Veel van de mensen die nu protesteren hebben niet de moeite genomen om naar het debat van gisteravond te komen, toen commissaris Mandelson op mijn verzoek het Parlement nog eens duidelijk de verzekering gaf dat vóór de inwerkingtreding van deze verordening een formele aankondiging zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad, met een duidelijke interpretatie van de verordening vanuit de zienswijze van de Commissie en met zeer concrete en strikte criteria (met betrekking tot concurrentie) voor het doorvoeren van deze maatregelen, in het belang van de consumenten van Europa. Ik denk niet dat de consumenten deze protesten zullen begrijpen als we niet doorgaan met deze maatregel. Daarom vraag ik u – u allen – oprecht mij en het harde werk dat we allemaal in de verschillende fracties hebben verricht te steunen om deze kwestie zo snel mogelijk af te handelen.

 
  
  

(Het Parlement verwerpt de motie over terugverwijzing naar de commissie)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid