Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0243(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0248/2008

Predkladané texty :

A6-0248/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Hlasovanie :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0402

Rozpravy
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

7.1. Kódex správania pre používanie počítačových rezervačných systémov(A6-0248/2008, Timothy Kirkhope) (hlasovanie)
PV
  

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predseda, hovorím v mene skupiny ALDE o správe pána Kirkhopa. Podľa článku 168 by skupina ALDE chcela požiadať o vrátenie veci výboru. Aby som to vyjasnila, nehodláme narušiť kompromisný balík, na ktorom sa sme sa zhodli s Radou, avšak moja skupina sa domnieva, že by sa mala viesť rozsiahlejšia diskusia o definícii pojmu materský dopravca.

Komisia pracuje na formálnom oznámení, ktoré je veľmi vítané. Neposkytuje nám to však 100 % jasnosť, ktorú v tejto chvíli potrebujeme. Mala by sa otvoriť riadna diskusia a mali by sa začať riadne konzultácie s našimi právnymi službami. Nie je dôvod ponáhľať sa s hlasovaním o tejto záležitosti.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). - Vážený pán predseda, teší ma, že sa môžem pridať k návrhu skupiny ALDE o vrátenie veci výboru. Za tie roky, čo som strávil v tomto Parlamente, si nespomínam na správu z oblasti dopravy, ktorá by spôsobila toľko zmätku a neistoty ako táto správa. Prijímame tu zákony a s tým súvisí zodpovednosť konať s plným vedomím a porozumením textu, o ktorom budú vážení poslanci hlasovať. Množstvo poslancov si však nie je istých. Mnohí poslanci len s ťažkosťami chápu a rozumejú tomuto veľmi komplexnému návrhu právneho predpisu, ktorý bol skomplikovaný ešte aj zásahom Rady.

Vo veľkej časti tohto Parlamentu vládne veľká neistota, veľké znepokojenie, čo je dôvod, prečo sa domnievam, že musíme opätovne preskúmať, opätovne zhodnotiť a starostlivejšie preštudovať dôsledky týchto návrhov vo Výbore pre dopravu. Ide tu o presnosť práce, nie o jej rýchlosť. Prostredníctvom prijatia takéhoto kroku nespôsobíme problémy. Zachováme sa zodpovedne ako zákonodarcovia, pričom budeme presadzovať právo Parlamentu pracovať svojím vlastným tempom, a nie v tempom diktovanom zástupcami záujmových skupín daného priemyselného odvetvia a Radou ministrov.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, to, čo práve povedal pán Simpson je skutočne nejasné, naozaj prevrátil celú záležitosť naruby. Niektoré odvetvia sa snažia blokovať právne predpisy v záujme svojich spoločností. Dovoľte mi, aby som povedal toto: takto sa snažíme o skvalitnenie práv spotrebiteľov. Musíme posilniť práva spotrebiteľov, aby sme z počítačových systémov dostali regulárne ponuky.

Kategoricky odmietame túto taktiku zameranú na oddialenie zo strany socialistov, ktorí sa snažia o oslabenie kompromisu dosiahnutého s francúzskou vládou a o jeho potopenie počas tohto legislatívneho obdobia. Naliehavo vás žiadam, aby ste žiadosť o vrátenie veci výboru zamietli.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, spravodajca. − Vážený pán predseda, naliehavo vás žiadam, aby sme žiadosť o vrátenie veci výboru zamietli. Domnievam sa, že to nie je potrebné a návrhu môže odďaľujúca taktika v záujme európskych spotrebiteľov, ktorých zastupujeme, uškodiť. V júni sme na základe komplexných diskusií a podpory Výboru pre dopravu dospeli k dohode s Radou a Komisiou v prvom čítaní. Moji tieňoví spravodajcovia boli do procesu v plnej miere zapojení a domnievam sa, že sme sa na výsledku dohodli.

Na tejto záležitosti so mnou v plnej miere spolupracovali dve predsedníctva, konkrétne slovinské a francúzske a nechápem, prečo by sme teraz mali potrebovať viac času na diskusiu o tomto podstatnom opatrení alebo na jeho preskúmanie. Najlepším a najdemokratickejším spôsobom postupu je hlasovanie o dohode. Mnohí z kolegov, ktorí dnes protestujú, si nenašli čas, aby sa zapojili do včerajšej diskusie, keď pán komisár Mandelson, na moju žiadosť, uistil Parlament, že bude v Úradnom vestníku uverejnené formálne oznámenie pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenie, v ktorom bude poskytnutý jasný výklad nariadenia z pohľadu Komisie a budú uverejnené veľmi konkrétne a veľmi prísne kritériá (čo je pravidlom v prípade záležitostí z oblasti hospodárskej súťaže) určené na presadzovanie týchto opatrení v záujme európskych spotrebiteľov. Nedomnievam sa, že spotrebitelia budú mať pre tieto protesty porozumenie, ak nepokročíme pri prijímaní tohto opatrenia. A preto vás všetkých úprimne žiadam, aby ste podporili mňa a všetku prácu, ktorú sme všetci odviedli v rámci jednotlivých politických skupín, s cieľom prijať toto opatrenie čo najskôr.

 
  
  

(Parlament zamietol návrh na vrátenie veci výboru)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia