Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

7. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predseda. - Teraz pristúpime k hlasovaniu.

(Informácie o výsledku a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia