Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 4 september 2008 - Brussel Uitgave PB

8. Mededeling van de Voorzitter
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Dames en heren, nu wil ik komen met de verklaring over Straatsburg. Het Bureau heeft zich gisteren over de kwestie gebogen. Er worden nog diverse reparaties uitgevoerd in Straatsburg. Het Bureau heeft gisteravond – ook op voorstel van de heer Fazakas – een eenstemmig besluit genomen dat we bekend willen maken nadat de conferentie van voorzitters op de hoogte is gesteld, wat al gebeurd is: derhalve zal de vergaderperiode van september II hier in Brussel plaatsvinden.

(Applaus)

Maar juicht u niet te vroeg! Er is vastgesteld dat ook in dit gebouw de regen op verschillende plekken lekkage veroorzaakt. Ook dat wordt onderzocht. We willen dat hier in Brussel dezelfde veiligheidsnormen gelden als in Straatsburg, en ik kan u verzekeren dat de veiligheid altijd voorop staat.

Zoals de zaken er op dit moment voor staan zal de laatste inspectie door de deskundigen op 22 september plaatsvinden. Dat laat voldoende tijd voor een besluit over de vergaderperiode van oktober. Ik wens u een veilig en aangenaam verblijf hier in Brussel, en omdat het nu lunchtijd is, ook smakelijk eten!

 
  
  

VOORZITTER: MARIO MAURO
Ondervoorzitter

 
Juridische mededeling - Privacybeleid