Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0067(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0317/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0403

Rozpravy
Čtvrtek, 4. září 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

9. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
PV
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

− Návrh usnesení: Palestinští vězni v Izraeli (RC-B6-0343/2008)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Dovolte mi konstatovat, že rezoluce Evropského parlamentu o Izraeli a Palestině není celkem vhodně načasovaná vzhledem na poslední vývoj událostí, když Izrael minulý týden propustil dalších 198 palestinských vězňů. Toto gesto svědčí o vůli Izraele přistoupit k posílení vzájemné důvěry v mírovém procesu, a to i navzdory tvrdé kritice izraelského veřejného mínění.

Rovněž tomu bylo i při nedávné výměně vězňů na libanonské hranici. Je nesporně velmi smutné, že v izraelských věznicích se nacházejí také palestinští mladiství. Primární příčinou je však fakt, že teroristické organizace je zneužívají, manipulují k nenávisti a k odhodlání zabíjet. Za posledních osm let bylo až 16 % z celkového počtu sebevražedných atentátníků a potenciálních atentátníků nezletilých, a to s výraznou tendencí snižování věku. Právě výchova a vzdělání dětí jsou klíčovými faktory, které mohou významně ovlivnit budoucí vývoj spolužití Izraelců a Palestinců.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Vážený pane předsedající, konkrétně prostřednictvím tohoto usnesení Parlament dokazuje, že nezaujímá neutrální pozici v případě velmi komplikovaného konfliktu na Středním východě a že není neutrálním subjektem. Právě naopak, tento Parlament se vždy systematicky přiklání na stranu Palestinců ve sporu s Izraelci.

Zjevně tomuto Parlamentu nepostačuje, že se každoročně ztratí desítky milionů EUR z evropských daní v bezedných, zkorumpovaných, protizápadních pokladnicích palestinských území. Zjevně tomuto Parlamentu nestačí, že MVO, které otevřeně, a to zdůrazňuji, schvalují a ospravedlňují teroristické činy, jsou sponzorované miliony z evropských daní. Dnes o to Parlament doslovně žádá v usnesení o propuštění usvědčených teroristů. A když toto stanovisko může být politicky korektní, domnívám se, že se dožijeme dne, když toho budeme litovat.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Vážený pane předsedající, hlasoval jsem v neprospěch usnesení o situaci palestinských vězňů v izraelských věznicích, protože toto usnesení přinejmenším vyjadřuje, a řeknu to velmi mírně, že my jako Evropský parlament to nemyslíme s odsuzováním terorismu vážně. V usnesení se prosazuje propuštění lidí, kteří se zapojili do teroristické činnosti. Přinejmenším jeden z nich je zodpovědný za smrt řady izraelských občanů. Přijetí tohoto usnesení neprospívá důvěryhodnosti Parlamentu, a co je mnohem horší, oslabuje boj proti terorismu obecně.

 
  
  

− Zpráva: Hélène Flautre (A6-309/2008)

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (PSE). - (FR) Vážený pane předsedající, pokud jde o zprávu paní Flautrové, hlasovala jsem ve prospěch pozměňovacích návrhů 4 a 5, které nebyly přijaty a které se týkají Izraele. Chtěla bych vysvětlit důvody, proč jsem takto hlasovala. Tyto pozměňovací návrhy nemají nic společného se sankcemi vůči Izraeli, odkazují, a především pozměňovací návrh 5 odkazuje, spíše na porušení mezinárodního práva, čehož se dopouští Izrael, a které je velmi dobře zdokumentované.

Chtěla bych říci, že se stanovováním sankcí obecně nesouhlasím, at už jsou zaměřené vůči Palestincům nebo vůči Izraeli. Lituji však, že tento pozměňovací návrh, ve kterém se hovořilo o iniciativách, které by mohly být přijaty ve vztahu k Izraeli, v protikladu k sankcím, nebyl přijat. Pokud se vzdáme myšlenky, že my v Evropské unii musíme přijímat iniciativy zaměřené na prevenci porušování lidských práv, potom se zpronevěřujeme vlastnímu demokratickému systému.

Také bych chtěla říci, že vyslovováním tohoto postoje nekritizujeme Židy, protože jsou nám blízcí, a odsuzujeme všechny formy antisemitismu. Nekritizujeme Izraelský stát, protože jeho existenci podporujeme a přejeme si, aby byl bezpečný, nesouhlasíme však s těmi, kteří v rámci Izraele oslabují demokracii, což je zcela jiná věc. Kromě toho podporujeme všechny izraelské MVO, které se zaměřují na podporu lidských práv a mezinárodního práva.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Vážený pane předsedající, během včerejší rozpravy jsem měl možnost stručně zmínit, že zpráva paní Flautrové o politice Evropské unie v oblasti lidských práv je celkem dobrým a vyváženým dokumentem. Mrzí mě však, že ve zprávě není zahrnutý explicitní odkaz na problém a nebezpečenství islamizace v Evropě a ve světě. K procesu islamizace nepochybně dochází a ohrožuje tak množství velmi základních evropských a západních hodnot, základních práv a lidských práv. V první řadě mám na mysli důležité oddělení církve a státu, a především rovnost mezi muži a ženami.

Samotné islámské země z této zprávy vycházejí příliš jednoduše navzdory tomu, že v množství takovýchto tzv. rozvinutých zemí a v množství takovýchto často velmi bohatých zemí, zemí, které jsou zásobárnami ropy, jako například Saúdská Arábie, převládají situace, které jsou nepřijatelné od samotného obchodu s otroky a otrocké práce po nesmírně dalekosáhlou a ponižující diskriminaci žen. Tyto záležitosti musí být určitě v následující zprávě zpřesněny.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Vážený pane předsedající, zpráva paní Flautrové je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších zpráv přijatých na dnešní schůzi. Tato zpráva se týká sankcí, nástroje, bez něhož si my, Evropské společenství, nemůžeme dovolit fungovat. Tento nástroj však musíme používat velmi opatrně, flexibilně, a pokud je možné, i nepravidelně, abychom se vyhnuli jeho znehodnocení či procesu inflace sui generis.

V každém případě bych vás chtěl varovat před uplatňováním principu dvojího metru při využívání tohoto nástroje. Sankce by se neměly využívat pouze jako hrozba malým a chudým zemím, které porušují lidská práva. Bohatší a větší země, které jsou pro Evropskou unii obchodními partnery, by měly být také vystaveny hrozbě sankcí a musí si uvědomit, že Evropská unie může vůči nim takovéto sankce přijmout.

 
  
  

− Návrh usnesení: Rozvojové cíle tisíciletí – zlepšit zdraví matek (RC-B6-0377/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Společný návrh usnesení o hodnocení rozvojového cíle č. 5 o úmrtnosti matek jsem pokládala za vyvážený.

Souhlasím s bodem usnesení, že zdraví matek je oblastí, ve které se zaznamenal nejmenší pokrok mezi všemi rozvojovými cíli tisíciletí. Protože je nejméně pravděpodobné, že se dosáhne pokroku v této oblasti do roku 2015, především v subsaharské Africe a v jižní Asii, souhlasím, že musíme přijmout opatření.

Znepokojily mě především čtyři pozměňující návrhy podané jménem skupiny ALDE a GUE/NGL, jimiž se opět vnucuje Evropskému parlamentu, aby rozhodoval o záležitostech, které jsou výsostně v pravomoci členských zemí. Jde o vyjádření souhlasu s bezpečnými a legálními potraty. Bohužel tyto pozměňující návrhy v dnešním hlasování byly přijaty.

V každém členském státu EU je rozdílný pohled na umělé ukončení těhotenství, proto se k této problematice přijímají rozhodnutí v souladu se zásadou subsidiarity. I na interrupcích ztroskotalo referendum o Lisabonské smlouvě v katolickém Irsku, interrupce jsou zakázány v Polsku, jiný pohled je na interrupce i na Slovensku. Z tohoto důvodu jsem hlasovala proti tomuto návrhu usnesení.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Vážený pane předsedající, hlasoval jsem v neprospěch tohoto usnesení nejen proto, že jsem proti další propagandě potratů, která je součástí této zprávy, ale přinejmenším ve stejné míře i proto, že se domnívám, že stanovisko Parlamentu k této problematice je skutečně pokrytecké. Na jedné straně Parlament správně tvrdí, že by se mělo udělat všechno pro to, aby se zabezpečilo významné snížení míry úmrtnosti matek v rozvojových zemích, avšak na straně druhé Parlament na jiných místech pokračuje v podpoře čím dál většího, čím dál rozsáhlejšího zákonného přistěhovalectví a v podpoře návrhů Evropské komise týkajících se tzv. modré karty. Přesně tato imigrační politika vede k masivnímu odlivu mozků z rozvojových zemí do západních zemí a přesně tato politika obírá rozvojové země o nejlepších pracovníků, kterých tyto země potřebují včetně pracujících v oblasti zdravotnictví, lékařů a sestry, kteří jsou v Africe mnohem potřebnější než v západním světě. Odmítám se připojit k takovémuto pokryteckému stanovisku.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Vážený pane předsedající, chtěl bych vysvětlit, jak jsem hlasoval v případě usnesení o zdraví matek. Měli bychom počkat a zjistit, jaký je postoj tohoto Parlamentu k jablkovému koláči, avšak když už nic jiného, aspoň jasně vyjádřil své stanovisko na téma mateřství.

V každém případě bych se, bez jakýchkoli kritických poznámek, chtěl zeptat, proč cítíme potřebu vůbec se k takovým otázkám vyjadřovat. Jde o citlivé, intimní a pro množství našich voličů i etické otázky. Měly by být řešené prostřednictvím vnitrostátních demokratických postupů členských států. Dnes odpoledne jsme prostřednictvím našich vyjádření prokázali troufalost, aroganci a touhu soustřeďovat moc a získat nadvládu nad národními tradicemi našich členů. Podívejte se na to usnesení a možná pochopíte, proč voliči mají v tak velké míře averzi vůči institucím Evropské unie a proč jim nedůvěřují.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (PSE). - Vážený pane předsedající, myslím si, že Daniel Hannan příliš dobře nechápe, o čem tu diskutujeme. Toto usnesení se ve skutečnosti týká konference Organizace spojených národů věnované rozvojovým cílům tisíciletí a jeho cílem je vytvořit nátlak na světové vedoucí činitele, aby zohlednili cíl č. 5 týkající se zdraví matek. O to tu jde. Netýká se to potratů v Polsku nebo v Irsku. Jde o přístup k právám matek. Moje vysvětlení hlasování však nemělo být o tomto.

Chtěla jsem říci, že jednou z nejsmutnějších věcí, které jsem v životě viděla, byla nemocnice v Addis Abebě, kterou jsem navštívila s několika kolegyněmi v rámci delegace AKT. Tam jsme viděly zástupy mladých žen, v podstatě to ve skutečnosti byla děvčata ve věku 13 nebo 14 let, a z místa, kde stála, tekl ulicí dolů potůček moči. Stála tam a všude byla moč, protože se u nich vytvořil vaginální píštěl v důsledku neexistující lékařské péče během porodu v odlehlých částech Etiopie.

Domnívám se, že je nesmírně důležité, aby Evropská unie investovala do řádné zdravotní péče o matky v některých z nejchudších zemí světa. Je ostudné, že v oblasti tohoto rozvojového cíle tisíciletí nebylo dosaženo více, protože je jedním z nejdůležitějších. Doufám, že toto vyzbrojí naše vyjednavače, jako je Glenys Kinnocková, která jede do New Yorku.

Rovněž se domnívám, že lidé jako Daniel Hannan by si měli některé dokumenty přečíst a zjistit, o čem se v tomto Parlamentu diskutuje.

 
  
  

− Zpráva: Syed Kamall (A6-0283/2008)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Vážený pane předsedající, tato zpráva je zvláště důležitá. Vysoká poptávka po službách je charakteristickým znakem rozvinutých hospodářství. Služby určují životní standard, stejně tak i blahobyt společností. Existuje neustálý nárůst v poptávce po rozvoji služeb propojených na moderní technologie a na vysoce kvalitní služby splňující normy a očekávání jejich uživatelů.

Růst HDP v čím dál větší míře závisí na velikosti odvětví se službami. Služby představují významný podíl obchodu. Tato část trhu se neustále rozšiřuje. Z tohoto důvodu se vedly mnohé diskuse o podmínkách a zásadách liberalizace obchodu se službami na světové úrovni v rámci WTO. Existuje množství vysoce ziskových typů služeb, především služeb, které zaplňují zvláštní mezery na trhu. Toto je jeden z důvodů, proč liberalizace obchodu se službami postupuje pouze pomalu a proč naráží na takový odpor. Na závěr bych chtěl říci, že žijeme v době, když jsou služby hlavními ukazovateli rozvoje.

 
  
  

− Zpráva: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Vážený pane předsedající, hlasoval jsem ve prospěch přijetí zprávy o evropské přístavní politice, protože se v ní řeší množství otázek, které jsou pro toto hospodářské odvětví důležité. Rovněž jsou v ní zahrnuty otázky významné pro Polsko.

Ptal jsem se sám sebe, jakým způsobem by se tyto texty mohly vztahovat na situaci polských loděnic v Gdaňsku, Gdyni a Štětíně. Už jistou dobu v rámci Evropské komise probíhají jednání týkající se státní pomoci pro polské loděnice. Loděnice v Štětíně je pátou největší v Evropě a čelí množství těžkostí, podobně jako loděnice v Gdyni. Všechno je to výsledkem série problémů, které se během let vyskytly a které jsou důsledkem změny hospodářského systému a mezinárodní situace, jak jsem zdůraznil ve svém včerejším příspěvku do diskuse.

Pokud jde o současnou situaci polských loděnic, Komise se domnívá, že nepředstavují zdroj pracovních míst. Nejsou vystaveny nespravedlivé hospodářské soutěži. Může to znít zvláštně. Kromě toho se navrhuje zavření dvou skluzů v loděnici, s cílem dosáhnout plného potenciálu a toto je naprosto směšné. Plán na restrukturalizaci takovýchto loděnic se neustále zamítá, což vede k jejich znehodnocení namísto pomoci evropskému lodnímu průmyslu opětovně získat své postavení na světovém trhu.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Chtěl bych připomenout kolegům, kteří se nedostali ke slovu, že mohu předložit písemné prohlášení, prostřednictvím něhož bude jejich vysvětlení hlasování zaznamenáno.

Písemné vysvětlení hlasování

 
  
  

− Zpráva: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. Děkuji panu Kirkhopovi za zprávu, která pomůže při poskytování lepších služeb spotřebitelům. V současnosti závisí cena, kterou zaplatí spotřebitelé za lístky mezi členskými státy, na zemi nákupu. V mé zemi, v Anglii, platím stejnou cenu za lístek bez ohledu na to, zda si ho kupuji ve městě odchodu, městě příchodu nebo v jiném městě. Nevidím žádny důvod pro to, aby se tento postup neuplatňoval v rámci celé Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Hlasuji ve prospěch zprávy Timothy Kirkhopa o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů.

Nový kodex chování podpoří hospodářskou soutěž mezi počítačovými rezervačními systémy, čímž přispěje k zlepšení cen a kvality služeb. Současné podmínky jsou zastaralé, vzhledem k tomu, že téměř 40 % rezervací se vyřizuje prostřednictvím alternativních internetových stránek, přičemž rezervační poplatky zcela odpadají. Nový kodex bude přínosem pro spotřebitele prostřednictvím zvýšení míry hospodářské soutěže a snížení poplatků, protože nízkonákladové letecké společnosti jsou od nynějška také součástí rezervačních systémů.

S cílem poskytnout spotřebitelům nejlepší informace a nejvyšší míru ochrany před nesoutěžními postupy, musí být poskytování služeb rozšířené a regulované a kontrolované na bázi celé EU. Proto je důležité, aby byla do cen letenek, uvedených v hlavních reklamních materiálech, započítaná plná cena letenky včetně všech daní a poplatků, aby spotřebitel nebyl oklamaný speciální nabídkou, která ve skutečnosti není k dispozici. Stejné pravidlo se vztahuje na uvádění objemu emisí CO2 a spotřeby paliva. Spotřebitel musí poznat oba dva tyto údaje. Alternativní nabídka vlakového spojení v případě letů, které trvají méně než 90 minut, poskytuje spotřebitelovi další možnost a umožňuje mu udělat informované rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Prostřednictvím aktualizace kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů zabezpečujete, že rezervační systémy pro služby letecké přepravy dodržují zásadu spravedlivé hospodářské soutěže. Obávám se však, že nejasná definice „kapitálové účasti“ společnosti jako dopravce, který má „rozhodující vliv“ na počítačový rezervační systém, způsobí zmatek a umožní narušení hospodářské soutěže. Tato zpráva by měla být i o přínosu pro spotřebitele a tato stanoviska se odrážejí v mém hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Počítačový rezervační systém je platformou, která spojuje poskytovatele železniční a letecké dopravy a využívá se k prodeji jízdenek a letenek. Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady se zaměřovala na změnu a doplnění ustanovení, která jsou v současnosti platná, a na posílení hospodářské soutěže prostřednictvím počítačového rezervačního systému.

Kodex chování byl aktualizován s cílem zvýšit míru transparentnosti, stejně jako předejít zneužití postavení na trhu a narušení hospodářské soutěže. Hlasoval jsem v neprospěch této zprávy o kodexu pro počítačové rezervační systémy, protože jsem prosazoval vrácení této věci Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Podle mého názoru jsou mnohé z koncepcí ve zprávě Komise nedostatečně definované. Zvláště to platí pro klíčovou koncepci, kterou je mateřský dopravce. Proto se domnívám, že zájmy spotřebitelů v rámci společného evropského trhu nejsou v plné míře chráněny.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro vrácení nařízení o počítačových rezervačních systémech Komisi, protože tento text ještě stále obsahuje množství nejasných formulací, které mohu vést k různým výkladům. Nařízení je závazné ve své celistvosti a je přímo uplatnitelné ve všech členských státech a z tohoto důvodu musí být jeho text přesný.

Domnívám se, že uveřejnění specifikací, v nichž Evropská komise uvádí výklad určitých definicí obsažených v nařízení v Úředním věstníku Evropské unie před datem nabytí účinnosti nařízení, není přijatelné řešení. Evropské instituce se zavázaly k procesu zjednodušování právních předpisů, a především k procesu právní stability.

Zjevně jsou potřebné aktualizace a zkvalitnění nařízení o počítačových rezervačních systémech a cením si práce všech kolegů v Komisi. Navzdory tomu se však domnívám, že by byla třeba větší míra jednoznačnosti tohoto textu pro účely zabezpečení stabilního právního rámce potřebného pro řádné fungování odvětví osobní letecké dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), písemně. (PL) Během hlasování podle změn a v souvislosti s pozměňovacím návrhem 48 jsem hlasovala v neprospěch porušování práv soutěžících subjektů prostřednictvím vyčlenění tří zemí Evropské unie a udělení privilegovaného postavení na trhu těmto zemím. Bohužel mé hlasovací zařízení se zaseklo a mé snahy o upozornění na tuto skutečnost byly přehlédnuty. Chtěla bych, aby se zaznamenalo, že jsem hlasovala v neprospěch druhé části příslušného pozměňovacího návrhu.

 
  
  

− Zpráva: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Prosazování lidských práv ve světě okolo nás je jednou z politických úkolů Evropské unie, která vyplývá ze skutečnosti, že je unií hodnot. Podle strany Junilistan se však tato úloha nesmí využívat na vedení zahraniční politiky na úrovni EU, a tím na omezování suverenity zahraničních politik členských států.

Proto oceňujeme skutečnost, že EIB upřednostňuje udělení půjčky, jejímž prostřednictvím se podporuje rozvoj demokracie a stability ve Střední Asii, nesouhlasíme však s trendem, na základě kterého se z EIB stává nástroj na rozšíření ambicí zahraniční politiky EU.

Po pečlivé úvaze jsme se rozhodli hlasovat ve prospěch pozměňovacích návrhů, které předložil Evropský parlament k návrhu Komise navzdory tomu, že některé z pozměňovacích návrhů nejsou zcela v souladu s našimi zásadami v této oblasti.

 
  
  

− Návrh usnesení: Palestinští vězni v Izraeli (RC-B6-0343/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Vážený pane předsedající, hlasuji ve prospěch tohoto dokumentu, zároveň bych však chtěl zdůraznit, že jde o asi miliontý text, který tento Parlament schválil na podporu dodržování lidských práv v této části světa. Jaký vliv mají naše prohlášení? Velmi malý, bohužel, nepočítáme-li vyjádření politické solidarity.

Pokud si Evropa přeje být v této věci důvěryhodná, musí být ve svých prohlášeních jednotná a mezinárodní bezpečnost musí klást před jednotlivé národní zájmy. Domnívám se, že je to nezbytné k dosažení rovnováhy mezi dvěma požadavky. Požadavkem Palestinců o svobodný a nezávislý stát a požadavkem Izraelců o bezpečnost života na svém vlastním území, bez atentátů a hrozeb. Jestliže tyto dva aspekty oddělíme, je dost obtížné najít důvěryhodnou pozici a trvalé řešení. Doufám, že v budoucnosti tato naše Evropská unie, která má zájem na míru v této části světa, která je nám tak blízká, bude schopná sehrávat účinnější úlohu mediátora než v minulosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Nehlasovali jsme ve prospěch kompromisního usnesení proto, že souhlasíme se všemi body nebo s jeho formulací, ale proto, že věříme, že může pomoci při odsouzení nepřijatelné situace palestinských politických vězňů v izraelských věznicích.

Izrael s podporou a tichým souhlasem USA a jejich spojenců nezákonně okupuje palestinské území, buduje usedlosti a dělicí zeď a vraždí, zadržuje, útočí a využívá Palestince, přičemž systematicky porušuje mezinárodní právo a ignoruje nezcizitelné právo tohoto národa na vlastní suverénní, životaschopný a nezávislý stát.

V současnosti je v izraelských věznicích zadržováno zhruba 10 000 Palestinců včetně stovek dětí v nelidských podmínkách, a zachází se s nimi ponižujícím způsobem a potupně, přičemž běžné je i mučení. Většina vězňů nemá povolené návštěvy rodinných příslušníků. Mnozí byli zadrženi „administrativně“ bez vznesení obvinění nebo soudního jednání.

V izraelských věznicích je zadržována přibližně jedna třetina zvolených členů Palestinské legislativní rady, stejně i další palestinští místně volení úředníci.

Uvěznění palestinských aktivistů je nástroj používaný v boji proti oprávněnému odporu palestinského národa a v pokračování v izraelské okupaci území.

Jakékoli spravedlivé a trvalé řešení související s ukončením izraelské okupace takovýchto území vyžaduje, aby Izrael propustil všechny palestinské politické vězně.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně.(EL) Jde o nepřijatelné usnesení, kterým se v zásadě schvaluje izraelská genocida Palestinců a okupace jejich území.

V odstavci 4 se například Izrael podporuje v boji proti terorismu. Tím se za teroristů označují lidé bojující za svobodu, za osvobození svých území od okupační izraelské armády a za zrušení hospodářské, sociální a politické blokády a bojující proti odvetným útokům. Například v pásmu Gazy jsou mezi oběťmi děti, protože tu byla zvolena vláda, která není po vůli Izraeli, Spojeným státům americkým a EU.

Kromě toho se v odstavci 7 Palestinská samospráva provokativně vyzývá, aby specifikovala odpor Palestinců. Bývalí vězni, především malé děti, se tu obviňují z násilných či teroristických činů.

Je hanebné vyslovovat takováto nepodložená obvinění. Namísto toho by měl Evropský parlament požádat Izrael, aby se stáhl z okupovaných území Západního břehu Jordánu. Zeď hanby v Jeruzalému by měla být zničena, musí přestat vražedné útoky na civilní obyvatelstvo, ženy a děti a všichni političtí vězni musí být propuštění. Evropský parlament by měl Izrael požádat, aby dodržoval zásady mezinárodního práva a příslušné rezoluce OSN.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. (SV) Situace v Izraeli a Palestině je komplikovaná. Vyrovnávání se s velkou mírou nejistoty, kterou vytváří okolí, je pro Izrael problematické. Jako dobrý přítel Izraele to velmi dobře vím. Navzdory tomu je však vždy důležité dodržovat mezinárodní právo. Proto jsem se rozhodl zúčastnit se na rokováních o usnesení Evropského parlamentu o situaci palestinských vězňů v izraelských věznicích.

Postupně během jednání jsme dospěli k výrazně vyváženějšímu textu, což znamená, že jsem v konečném důsledku toto usnesení podpořil. Chápu to tak, že je důležité, abychom neodsuzovali Izrael, což byl případ zprávy paní Flautrové o hodnocení sankcí EU jako součásti akcí a politik EU v oblasti lidských práv, ve které nebyly prozkoumání příslušné skutečnosti. Proto jsem v tomto případě hlasoval proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE ), písemně. (PL) Usnesení o situaci palestinských vězňů v izraelských věznicích, které přijal Evropský parlament, je neobjektivní, a proto neposkytuje přiměřený obraz konfliktu na Středním východě. V usnesení se vůbec nezohledňuje politický kontext nebo skutečnost, že izraelské orgány musí být schopny zaručit bezpečnost svých občanů. Izrael je neustále ohrožen teroristickými činy ze strany palestinských území, a to navzdory probíhajícím mírovým jednáním a gestům dobré vůle, jakým bylo nedávné rozhodnutí propustit 198 palestinských vězňů. Izrael je jednou a jedinou demokratickou zemí v regionu a snaží se tyto hrozby řešit demokratickými metodami a prostřednictvím demokratických prostředků.

V usnesení se izraelské orgány odsuzují za používání nevhodných metod zacházení s nezletilými. Avšak neuvádí se v něm, že podle zpráv organizace Amnesty International teroristické organizace, jakými jsou například al-Asqa Martyrs Brigade, Hamas, islamistický džihád a Lidová fronta za osvobození Palestiny, dělají nábory nezletilých a využívají je jako kurýrů. V některých případech jsou nezletilí pověřeni i bojovými úkoly nebo jsou využíváni k páchání útoků na izraelské vojáky a civilisty.

Protože na problematiku palestinských vězňů se nahlíželo velmi neobjektivně a nedostatečně, hlasoval jsem v neprospěch tohoto usnesení.

 
  
  

- Zpráva: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písemně. – (BG) Vážený pane předsedající, vážení kolegové, ve zprávě paní Hélène Flautrové se věnuje problematice sankcí, které musí Evropská unie přijmout v případě jakéhokoli porušení lidských práv bez ohledu na to, ve které části světa k tomuto porušení dojde. Avšak k čemu dochází na jejím vlastním území?! Opět bych vás chtěl upozornit na bezprecedentní činnosti úřadující koalice v Bulharsku.

V den hlasování o vyjádření nedůvěry [v bulharském parlamentu], 30. července, byla proti poslanci Evropského parlamentu Dimiterovi Stojanovi použita policejní síla. Navzdory skutečnosti, že jména uniformovaných „pomocníků“ byla hned odhalena, do dnešního dne nebyly vydány žádné pokuty, žádné omluvy, evidentní je pouze arogance při pokusech o utajení tohoto případu.

Chování úředníků ministerstva vnitra dokazuje, že věděli, koho bijí vzhledem k tomu, že Stojanov měl u sebe identifikační průkaz poslance Evropského parlamentu a několikrát řekl, kdo je.

Nelegální zadržení a bití poslance Evropského parlamentu je situace, k níž nedošlo během celé padesátileté historie této instituce! Případ mého kolegy je nebezpečným útokem na základní zásady současné evropské demokracie. Představuje přímé omezení osobních práv.

Poté, co represivní aparát úřadující vlády necouvl ani před statutem poslance Evropského parlamentu Dimitera Stojanova, v co může doufat obyčejný bulharský občan?

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Protože v rámci vysvětlení hlasování není možné diskutovat o všech důležitých otázkách, které byly ve zprávě nastoleny, především o mnohých otázkách, s nimiž kategoricky nesouhlasíme, možná je nejlepším postupem použít příklad hlasování o pozměňovacích návrzích předložených plénu, s cílem zdůraznit ústřední cíl tohoto politického nástroje EU.

Navzdory odkazem na různé země uváděným ve zprávě, většina v Parlamentu zamítla pozměňovací návrhy, které se týkaly:

– „… sankce Evropské unie vůči palestinské vládě stanovené v únoru 2006 po volbách, které EOU uznala jako svobodné a demokratické, oslabují konzistentnost politiky Unie a ukazují se jako skutečně kontraproduktivní prostřednictvím výrazného zhoršování politické a humanitární situace“;

– „... neustálé porušování mezinárodního práva Izraelem si vyžaduje naléhavou reakci ze strany Unie.“

Jaký lepší příklad existuje na prokázání, že cíl sankcí EOU je nepřijatelné zasahování, které se zjevně uplatňuje použitím tzv. dvojího metru. Jinými slovy sankce se používají jako prostředky nátlaku a politické intervence na ochranu „přátel“ a na kritizování „ostatních,“ které EOU (a USA) označí za cíl.

Proto jsme hlasovali v neprospěch této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písemně. V rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU uplatňuje restriktivní opatření nebo sankce, s cílem zabezpečit soulad s cíli SZBP. Současná politika EU v oblasti sankcí je zavalená nadměrným množstvím případů ad hoc, jejichž výsledkem je často nekoherentnost a nekonzistentnost. Domnívám se, že Komise by měla sehrávat iniciativnější úlohu při definování jasné politiky EU v oblasti sankcí.

Domnívám se, že EP musí být velmi přesný, když hovoří o sankcích, a především když vyzývá k činnosti EOU v reakci na porušení mezinárodního práva, jak to Parlament učinil v této zprávě o Izraeli. Domnívám se, že než požádáme EOU o stanovení sankcí, musíme být velmi dobře informovaní o konkrétních porušeních mezinárodního práva a měli bychom se vyvarovat obecně použitelných prohlášení. Pokud existují faktické případy, musí být v textu uvedeno nebo musí být popsáno v poznámce pod čarou v daném dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Hlasoval jsem ve prospěch zprávy Hélène Flautrové o hodnocení sankcí EOU jako součásti akcí a politik EOU v oblasti lidských práv. Vítám vyvážený přístup paní zpravodajkyně k významnému nástroji společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Sankce se musí stanovovat v závislosti na konkrétním případu a musí být zacílené tak, aby se předešlo ovlivňování nevinných stran. Jsem spokojený, že zpráva paní Flautrové se v dostatečné míře věnuje těmto otázkám.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně. (SK) EOU pokládá oblast dodržování lidských práv za nejdůležitější oblast, proto začleňuje doložky o lidských právech a konkrétních prováděcích mechanismech do všech nových dvojstranných dohod podepisovaných s třetími zeměmi.

Politická účinnost sankcí a jejich vedlejší negativní účinky jsou dnes předmětem sporů. Uvědomujeme si to obzvlášť v této době, když EOU musí zaujmout stanovisko ke konfliktu na Kavkazu.

Z tohoto důvodu vítám zprávu paní Hélène Flautreové a hlasovala jsem pro ni, neboť přináší novou filozofii udělování sankcí a změnu myšlení v oblasti lidských práv.

Potřebujeme efektivní sankční politiku, aby nedošlo k používání takzvaného dvojího metru například podle strategické důležitosti partnera, jako v případě Ruska a Číny.

Musíme vycházet ze strategického dokumentu pro jednotlivé země a z dalších dokumentů podobné povahy, abychom mohli vypracovat konkrétní strategii týkající se lidských práv v zemi a situace v oblasti demokracie. Musíme vycházet z objektivních a aktuálních informací získaných od zástupců místních a mimovládních organizací. Musíme podporovat občanskou společnost a cíleně postihovat viníky konfliktu například zmrazením aktiv, zákazem cestování. Sankce nesmějí postihovat nejchudší.

Jsem přesvědčena, že politika sankcí bude účinnější až tehdy, když bude začleněná do ucelené strategie EOU v oblasti lidských práv. Sankce budou efektivní jen tehdy, když pomohou změnit poměry a následně vyřešit daný konflikt.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE), písemně.(FR) Po legislativních volbách v Palestině, které se konala v únoru 2006, jsem byl první, kdo z Jeruzaléma, stejně tak v Parlamentu prohlásil, abychom nestanovovali sankce vůči palestinské vládě, protože jimi budou trpět pouze obyčejní lidé. Nepochybně se musíme smířit se skutečností, že politická situace na územích se naprosto zhoršila, především mezi hnutími Fatáh a Hamás, tuto politickou krizi však není možné připsat výlučně evropským sankcím. Z tohoto důvodu jsem se hlasování o pozměňovacím návrhu čtyři zdržel.

Také bych chtěl říci, že jednoznačně odsuzuji neustálé porušování mezinárodního práva, čehož se dopouští Izrael, je mi však líto, že v textu zprávy se neuvádí porušování mezinárodního práva, kterého se dopouštějí další země na Středním východě. Zdá se mi, že jde o případ uplatňování tzv. dvojího metru, a proto jsem hlasoval v neprospěch pozměňovacího návrhu 5.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písemně. (DA) Navzdory skutečnosti, že ve zprávě paní Flautrové existují body, které by bylo možné kritizovat, hlasuji ve prospěch této zprávy, abych prokázal podporu boji za lidská práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Sankce, které stanoví Evropská unie, jsou nástroje na zabezpečení účinnosti SZBP. Mohu být nástroji diplomacie, nejčastější jsou však hospodářskými nástroji a slouží k zabezpečení dodržování základních zásad mezinárodního práva, demokracie a lidských práv.

Zpravodajka vyzývá ke komplexnímu a detailnímu přezkoumání existujících restriktivních opatření a domnívám se, že je to správné. Měly by být vypracovány vhodné zásady na stanovování sankcí, aby se k nim přistupovalo pouze na základě podrobné analýzy jednotlivého případu.

Kromě toho se také domnívám, že by se měly upřednostňovat rozvojové hospodářské sankce, které negativně neovlivňují společnost a neporušují lidská práva občanů sankcionovaných zemí. Zvláště významné je to v souvislosti se zvykem sestavovat černé seznamy. Z tohoto důvodu jsem také podpořil zprávu o přezkoumání sankcí EOU v oblasti lidských práv.

Pokud se stanovování sankcí prokáže jako potřebné, domnívám se, že je důležité zavést pozitivní opatření, s cílem pomoci občanům zemí, v případě kterých byla stanovena restriktivní opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písemně. Já a mí kolegové z britské Konzervativní strany v plné míře podporujeme lidská práva pro všechny. Podporujeme koncepci systému sankcí SZBP EU, který se uplatňuje na jednohlasném základu, s cílem zasáhnout největší porušovatele lidských práv na světě za předpokladu, že Spojené království v této souvislosti může využít své právo veta. Nesouhlasíme však s nekonzistentností, s jakou jsou stanovovány a s jejich otevřeností k porušování, jako například v případě prezidenta Mugabeho, který vstoupil několikrát na území EOU navzdory zákazu cestování uvaleného na jeho režim.

Bohužel, zpráva paní Flautrové zachází dále, když uznává právo Evropského soudního dvora rozhodovat o seznamu zakázaných teroristických organizací, který musí představovat politické, ne soudní rozhodnutí, a když tvrdí, že je nutné přijmout Lisabonskou smlouvu na zefektivnění sankcí za porušování lidských práv. Ve zprávě se vyzývá k parlamentní kontrole bezpečnostních služeb členských států a k ustanovení závaznosti kodexu chování v oblasti vývozu zbraní. Z takovýchto důvodů zprávu nepodpoříme.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), písemně. (PL) Hlasovala jsem v neprospěch bodu 57 v rámci hlasování podle změn. Bohužel mé hlasovací zařízení se zaseklo. Moje snahy o poukázání na tuto skutečnost byly přehlédnuty, stejně jako v případě pěti dalších hlasování podle změn. Chtěla bych, aby se zaznamenalo, že jsem hlasovala v neprospěch původního textu odstavce 57 v tomto dokumentu.

 
  
  

– Návrh usnesení: Rozvojové cíle tisíciletí a zdraví matek (RC-B6-0377/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), písemně.(FR) Na papíře byl pátý z rozvojových cílů tisíciletí, kterým je snížení úmrtnosti matek o 75 % do roku 2015, jednoznačně jedním z nejdosažitelnějších cílů.

Ve skutečnosti je to jeden z cílů, v rámci něhož se časový rozvrh nedodržuje. Toto je zničující skutečnost: v subsaharské Africe umírá při porodu jedna ze šestnácti žen. Toto číslo se za posledních dvacet téměř vůbec nezměnilo.

Kde jinde na Zemi můžete najít takou závažnou nevyrovnanost v oblasti lidského zdraví? Ba co více, když zemře matka, je desetkrát pravděpodobnější, že zemře i dítě.

V našem nesmírném úsilí o dosažení rozvojových cílů tisíciletí musíme proto věnovat zvláštní pozornost cíli číslo 5.

Samotná G8 konečně pochopila tento problém. Na svém nedávném zasedání v Japonsku přijala tzv. balíček pro zdraví zaměřený na nábor a odbornou přípravu jednoho milionu zdravotníků pro Afriku, aby 80 % matek mělo během porodu zajištěnu pomoc.

Míč je nyní na straně EU.

Společenství musí dosahovat reálné výsledky souběžně ve více oblastech:

– informování a vzdělávání žen,

– posilování systémů zdravotnictví v zemích jihu,

– masivní investice do lidských zdrojů v oblasti zdravotní péče.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Každoročně umírá přibližně 536 000 matek (k 95 % takovýchto úmrtí dochází v Africe a jižné Asii). Na každou ženu, která umře, připadá dvacet, v jejichž případě se vyskytnou vážné komplikace od chronických infekcí až po ochromující rány, kterým by se dalo jednoduše předejít, kdyby existoval všeobecný přístup k základní a pohotovostní porodnické péči a službám reprodukčního zdraví. Vyžaduje to větší podporu ze strany rozvinutých zemí.

Tyto údaje jsou velmi znepokojující a dokazují, že rozvojové země nesměřují k dosažení snížení míry úmrtnosti matek (rozvojový cíl tisíciletí č. 5), ale že tato oblast je jedinou, v rámci níž nebyl zaznamenán žádný pokrok. Údaje ze dneška jsou přesně stejné jako údaje staré dvacet let.

Skutečností zůstává, že úmrtnosti matek je možné předejít prostřednictvím poskytování lepší zdravotní péče a prostřednictvím zabezpečení přístupu ke komplexním informacím a službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví pro všechny ženy.

Z tohoto důvodu podporujeme přijaté usnesení a těší nás, že náš návrh na ochranu přístupu k účinné antikoncepci a k zákonným a bezpečným potratům byl v plénu přijat.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Je hrozné, že tak velká část světové populace žije v extrémní chudobě, že ženy v takovýchto zemích a oblastech umírají během těhotenství nebo při porodu a že takovému množství lidí chybějí informace o bezpečné antikoncepci a přístup k ní. Jde o otázku hodnoty lidského života a nedotknutelných univerzálních lidských práv, a to nejen v případě žen žijících v chudobě.

V tomto usnesení jsou obsažené pozitivní a potřebné, návrhy, zároveň však nastoluje otázky, které nejsou v pravomoci EU. Rozhodli jsme se podpořit návrhy, v nichž se vyzývá k zlepšení podmínek pro ženy, především pokud jde o sexuální a reprodukční zdraví. V usnesení se však řeší i jiné otázky, z nichž některé odkazují na zahraniční politiku. Proto jsme se v konečném hlasování rozhodli hlasování se zdržet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písemně. Usnesení Evropského parlamentu týkající se úmrtnosti matek má nesmírný význam vzhledem k rozvojovým cílům tisíciletí a zprostředkovává naše poselství o tom, že si uvědomujeme současnou situaci a že vyzýváme k činnosti zaměřené na pomoc milionům žen v rozvojových zemích. V plné míře podporuji návrh na to, aby byly Komise a Rada požádány o rozvoj programů a politik, které pomohou při prevenci úmrtnosti matek se zvláštním důrazem na přístup k informacím o sexuálním a reprodukčním zdraví, gramotnosti a výživě.

V souvislosti s tímto usnesením se domnívám, že používání antikoncepce je velmi důležité při prevenci onemocnění, nechtěných těhotenství a snižování míry úmrtnosti matek, zároveň jsem však přesvědčená, že nemáme právo odsuzovat nebo kritizovat církev, která představuje pouze morální, ale ne právní autoritu, která prosazuje svou věrouku, nezakazuje však právo na svobodné rozhodnutí. Kromě toho existují církve, které problematiku antikoncepce neřeší.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. (RO) Hlasovala jsem ve prospěch tohoto usnesení, protože nejen v rozvojových zemích existuje vysoká míra úmrtnosti matek, ale i v nových členských státech EU.

Je znepokojující, že každoročně zůstane 536 000 rodin bez matky, což vede k nerovnováze na základní úrovni společnosti. Známe příčiny a metody boje proti tomuto jevu, způsob organizování a plánování činnosti závisí pouze na nás.

Skutečně se domnívám, že bychom měli zdůrazňovat především přístup žen k informacím týkajícím se zdravé reprodukce. Nemůžeme uspět bez toho, že by si samotné ženy uvědomily nebezpečí, kterým se vystavují před otěhotněním nebo během těhotenství. Měli bychom také vyčlenit co nejvíce prostředků k poskytování kvalitních služeb dostupných pro všechny.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), písemně. Vážený pane předsedající, protože jsem podpořil pozměňovací návrhy týkající se odsouzení amerického pravidla Global Gag a zákazu používání antikoncepce, který prosazují některé církve, hlasoval jsem ve prospěch tohoto usnesení. Byl jsem však šokovaný zjištěním, že někteří z mých kolegů, které obyčejně bereme vážně, upřednostnili výroky papeže před zdravím a blahem lidí v rozvojových zemích.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. (RO) Zvýšení míry úmrtnosti novorozenců a snížení míry porodnosti na jedné straně a stárnutí obyvatelstva na straně druhé vyžaduje rázně a urychlené jednání ze strany členských států a evropských institucí.

Hlasovala jsem pro usnesení o úmrtnosti matek před jednáním OSN na vysoké úrovni o hodnocení rozvojových cílů tisíciletí, které se uskuteční 25. září, vzhledem ke skutečnosti, že v jeho textu se od Rady a Komise požaduje, aby rozšířily ustanovení o službách pro zdraví matek a zaměřily se na programy prenatální péče, výživy matek, přiměřené pomoci při porodu, v jejímž rámci se předchází nadměrnému využívání sekcí (císařského řezu), poporodní pomoci a plánování rodiny. Prostřednictvím tohoto usnesení žádáme Radu a Komisi, aby zabezpečily, že služby v oblasti reprodukčního zdraví budou cenově dostupné, dostupné a vysoce kvalitní.

Je třeba vyčlenit co největší množství dostupných prostředků na programy a politiky prevence úmrtnosti matek.

Rovněž za důležité považuji financování činností zaměřených na plánování rodiny z veřejných fondů.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), písemně. (PL) Usnesení obsahuje ustanovení, která nepřímo podporují potraty a jiná, v nichž se otevřeně vyzývá k legalizaci potratů. Začlenění prohlášení týkajících se této oblasti představuje porušení zásady subsidiarity. Rovněž to znamená, že finanční zdroje z příspěvků, které členské státy, v nichž jsou potraty zakázané, odvedou Společenství, se mohu použít k podpoře potratů v třetích zemích.

Je pokrytecké zapojovat se do propagandy podporující potraty pod záminkou podporování zdraví matek a vyčleňovat finanční zdroje na potraty namísto věnování takovýchto prostředků na zkvalitnění zdraví matek. Proto jsem hlasovala v neprospěch tohoto usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písemně. (SK) Hlasovala jsem proti tomuto usnesení.

Ochrana zdraví matek je bezpodmínečným předpokladem přežití lidstva.

Matky v rozvojových zemích jsou v současnosti vystaveny pandemiím bez přístupu k základní zdravotní péče, k acylpyrinu a sklenici pitné vody. Generální tajemník OSN jednoznačně zdůraznil, že méně než 10 % rozpočtu jde na řešení problémů, které postihují 90 % světové populace. Zápal plic, infekční průjmy, tuberkulóza a malárie – na tato onemocnění, která způsobují obrovské zdravotní problémy v rozvojových zemích a dají se léčit – se využívá méně než 1 % rozpočtu.

OSN přijala strategii, která podporuje porody pod kvalifikovaným zdravotnickým dohledem. Takto chce, aby se obmezila rizika mateřství, snížila se dětská úmrtnost a zabezpečil se přístup k službám.

V naší rezoluci se však vyzývá, aby se kromě jiného umožnil „přístup k zákonnému a bezpečně provedenému potratu“ a lituje nedostatek zabezpečení služeb v oblasti reprodukčního zdraví. Žádá Evropskou komisi a Evropskou radu, aby „zaručily dostupnost, přístupnost a dobrou kvalitu služeb v oblasti reprodukčního zdraví a podporovaly přístup všech žen ke komplexním informacím a službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví.“ Žádá Evropskou radu a Evropskou komisi, aby zasáhly v této oblasti, potrat je však výlučnou kompetencí národních států, a ne EU.

Nemůžeme nabízet matkám v rozvojových zemích nejasnou, zjednodušenou a ještě hůř, ideologicky poznačenou vizi ochrany jejich zdraví.

 
  
  

- Zpráva: Syed Kamall (A6-0283/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně.(FR) Všeobecná dohoda o obchodu a službách (GATS), ve které se stanoví liberalizace služeb na mezinárodní úrovni, a o které ukončení má zpravodaj taký velký zájem, není ve skutečnosti ničím jiným než Bolkesteinovou směrnicí na světové úrovni. Včerejšího „polského instalatéra“ zítra nahradí instalatéři čínští nebo pákistánští.

Jediná výjimka se vztahuje na služby „dodávané v rámci výkonu vládní moci,“ které nejsou „dodávané na obchodním základě ani v rámci hospodářské soutěže s jedním nebo více poskytovateli služeb.“ Jinými slovy: Jedinými, na které se nebude vztahovat, bude policie, soudy, diplomatické služby a vojsko. Na druhé straně bude dohoda GATS dalším krokem k odstranění služeb veřejného zájmu, proces, který začala Komise před patnácti lety jménem hospodářské soutěže a jednotného trhu.

Dnes se Evropská unie domnívá, že má konkurenční výhodu a prohlašuje, že její poskytovatelé služeb mají nepřiměřený přístup na trhy třetích zemí. Odvětví služeb však skončí přesně jako náš průmysl, s přesouváním a zmenšováním a v podobě bonusu i s dovozem sociálního dumpingu. Relativizace sociálních, environmentálních a kvalitativních norem, které by podle zpravodaje neměly být překážkou obchodu, obsahuje semínka postupné dezintegrace evropského sociálního a hospodářského modelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Navzdory tomu, že byly odstraněny některé z negativnějších aspektů a navzdory zmírnění jejich formulace, které zatím co nezpochybňují proces liberalizace, se snaží o jakousi humanizaci tohoto procesu, je toto usnesení stále učebnicí prosazující liberalizaci služeb včetně služeb veřejného zájmu (údajně omezené ve svém poskytování potřebou diferencovaného přístupu k liberalizaci).

Navzdory obavám většiny v Parlamentu však současná mezinárodní situace není stejná jako v době, když začala jednání v Dauze v roce 2001, což znamená, že USA a EOU se snaží o to, aby WTO stanovila jejich program hospodářské nadvlády nad světem pro všechny.

Navzdory postupným neúspěchům, se však EU a „sociální demokraté“ Mandelson a Lamy opět snaží zabránit tomu, aby se jednání „vymkla zpod kontroly,“ s cílem ochránit a neztratit pozici, kterou si už v rámci jednání vydobyli.

Jak jsme už prohlásili, cílem hlavních hospodářských a finančních skupin je kontrolovat mezinárodní obchod v rámci kapitalistické hospodářské soutěže, kontrolovat vnitrostátní hospodářství (zemědělství, průmysl, služby, pracovní trh, přírodní zdroje) a kontrolovat samotné státy.

Liberalizace představuje útok na vítězství pracujících a suverenitu národů, stejně tak ničení životního prostředí.

Proto jsme hlasovali v neprospěch tohoto usnesení!

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně.(PL) Služby tvoří více než tři čtvrtiny evropského hospodářství. Odvětví služeb má nesmírný význam pro konkurenceschopnost a inovaci evropského hospodářství, které je z velké míry založeno na vědomostech. Účinné fungování vnitřního trhu Evropské unie se službami je velmi důležité pro konkurenceschopnost podniků EOU na světovém trhu. Včasná a přiměřená transpozice a realizace budou podstatné pro řádné fungování trhu, především v případě směrnice o službách.

Obchod se službami ve velké míře zahrnuje převod specializovaných vědomostí mezi jednotlivými zeměmi. V důsledku tohoto sehrává volný obchod se službami významnou úlohu ve všech strategiích rozvoje, protože ulehčuje rychlý a účinný převod know-how ve velkém měřítku. Kromě toho narůstající přístup na trh se službami představuje příležitost nejen pro rozvinuté, ale i pro rozvojové země, kterým se obyčejně přístup ke know-how odpírá.

Přístup na trh se službami je složitou otázkou v rámci probíhajících jednání ve WTO. Mělo by se však zohledňovat, že jednání o obchodu se službami musí sloužit zájmům EU, a podporovat i rozvoj nejchudších zemí. Pokud se umožní velké zahraniční investice, mohla by to být právě liberalizace obchodu se službami, která by mohla ulehčit zvýšení a udržitelnost výroby a modernizaci infrastruktur ve všech hospodářstvích.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Ve zprávě pana Kamalla o obchodě se službami se zkoumají způsoby, jakými společnosti EOU mohou získat přístup na trhy se službami v třetích zemích. Samozřejmě služby sehrávají čím dál významnější úlohu v rámci mezinárodního obchodu. Přesně z tohoto důvodu je důležité rozlišovat mezi komerčními a službami v zásadě veřejného zájmu. Já jsem to rozlišil v způsobu, jakým jsem hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně.(EL) Podle dohody GATS, prostřednictvím dvojstranných a vícestranných dohod a otevřených nebo nepřímých nátlaků a hrozeb povzbuzuje EOU vstup kapitálu na rozvojové trhy se službami méně rozvinutých zemí, s cílem zvýšit zisky a vlastní vliv. Ve zprávě Komise se taková politika vítá a podporuje.

Na komodity veřejného zájmu, jakými jsou voda, zdraví a sociální systém, vzdělávání atd. se zaměřují monopoly, které se snaží o liberalizaci a otevření vnitrostátních trhů a privatizaci subjektů. Kapitalistická restrukturalizace bude ještě ničivější pro pracovníky v chudých zemích.

Rivalita imperialistických center ve spojení s opozicí chudších zemí vedla k neúspěchu nedávných jednání WTO. Centra moci navzájem soupeří o uzavření dvojstranných a vícestranných dohod v zájmu posílení své pozice.

Pozornost se zaměřuje na přímé a nepřímé zrušení služeb veřejného zájmu, především v odvětvích, která jsou zisková pro kapitál, stejně tak o zrušení všech bezpečnostních překážek. Jde o pokusy o vyrovnání postavení služeb s postavením komodit a o vedení společných jednání o zemědělské výrobě. Všechno jsou to pouze příklady evropské kapitalistické imperialistické agrese, která velmi rychle začne vést válku, aby prosadila svá rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE), písemně.(FR) Hlasovala jsem ve prospěch zprávy o obchodu se službami, s cílem naléhavě vyzvat Komisi, aby se v rámci svých jednání o obchodu snažila o progresivní, stejně tak reciproční otevření přístupu na trh se službami a o politiku větší transparentnosti. Evropská unie, která je největším světovým vývozcem a největším světovým poskytovatelem služeb musí prosazovat rozšíření přístupu na trh se službami pro rozvinuté země, stejně tak pro rozvojové země.

Tato liberalizace však musí být progresivní a reciproční, aby se zohlednily různé zájmy dotčených zemí. Vzhledem k tomu jsem hlasovala ve prospěch pozměňovacího návrhu 2, ve kterém se zdůrazňuje potřeba rozlišování mezi komerčními a nekomerčními službami a potřeba diferenciace v přístupu k otvírání trhů pro služby všeobecného zájmu. Rovněž jsem hlasovala i ve prospěch pozměňovacího návrhu 5, v němž se v rámci dohody o hospodářském partnerství vyzývá k zabezpečení univerzálních, dostupných a udržitelných služeb veřejného zájmu pro všechny.

A na závěr jsem hlasovala ve prospěch pozměňovacího návrhu 7, ve kterém se uznává, že jisté výrobky, jakým je například voda, by se měly považovat za univerzální veřejný majetek, a chtěla bych zdůraznit, že při navrhování otevření trhů se službami tohoto druhu je třeba preventivní opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. (SV) Obchod se službami se dnes stal nezbytností pro všechna hospodářství. Není možné, aby jakákoli země dosáhla hospodářského úspěchu s finančně náročnou a neúčinnou infrastrukturou pro služby. Výrobci a vývozci textilu, rajských jablek a dalšího zboží nebudou konkurenceschopní bez přístupu k účinnému bankovnímu systému, účinným pojišťovnám, účetnickým firmám, telekomunikacím a dopravním systémům.

Důležitá je však i možnost soukromých společností poskytovat služby veřejného zájmu. Hospodářská soutěž v odvětví zdravotnictví, vzdělávání a veřejných komunikací vede ke zkvalitnění služeb. Proto jsem se rozhodl nedělat žádný zásadní rozdíl mezi službami na soukromé a veřejné užití, protože se domnívám, že hospodářská soutěž ve veřejné sféře přispívá k větší účinnosti a kvalitě služeb. Pro mne je to zjevné, at už jde o náš vnitřní trh nebo obchod se službami v jiných zemích mimo EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Cílem zprávy o obchodu se službami je zdůraznit úlohu obchodu se službami jako odvětví, které přispívá k vytvoření nových stálých pracovních míst a ke zkvalitnění životní úrovně občanů. Tyto služby dnes představují až 75 % z HDP Evropské unie.

Zpravodaj vyzývá na otevření a liberalizaci trhu se službami. Určitě je nezbytné otevřít trh a zvýšit konkurenceschopnost. Podle mého názoru by však otevření obchodu se službami nemělo být chápáno jako privatizace. Musí být jasně stanoveno, že komerční služby se svou povahou liší od služeb veřejného zájmu. Musí být tedy následně zabezpečené, že přístup přijatý k otevření obchodu se službami veřejného zájmu je dost rozdílný od přístupu přijatého k otevření obchodu s komerčními službami.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. (RO) Hlasovala jsem ve prospěch zprávy o obchodu se službami, ve které se zdůrazňuje význam obchodu se službami pro vytváření pracovních míst.

V pozměňovacím návrhu, který předložila skupina socialistů, se zdůrazňuje potřeba diferencovaného přístupu v kontextu otevření trhu se službami všeobecného zájmu, a především potřeba rozlišování mezi komerčními a nekomerčními službami.

Domnívám se, že pozměňovací návrh 5 je nesmírně důležitý, protože se v něm vyzývá k zabezpečení univerzálních, dostupných, udržitelných a cenově dostupných služeb veřejného zájmu vysoké kvality pro všechny, jakož i pozměňovací návrh 10, v němž se Komise vyzývá, aby přijala přísnější opatření zaměřené proti falšování, především prostřednictvím internetu, a žádá se, aby Komise Parlamentu a Radě předložila návrh, s cílem poskytnout Společenství a jeho členským státům kvalitativní a statistické údaje na evropské úrovni týkající se falšování, zvláště prostřednictvím internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písemně.(PL) Takzvaná revoluce v oblasti služeb, která probíhá od poloviny 20. Století, vedla k tomu, že ze služeb se stalo nejvýznamnější odvětví hospodářství většiny zemí. Technologický pokrok, především v oblastech telekomunikací a informační technologie zásadně změnil vnímání služeb a jejich potenciální úlohu v mezinárodním obchodě. Dramatický nárůst zmíněného systému spolu s technologickým pokrokem vedl k rozšíření mezinárodního obchodu se službami.

Polská účast na mezinárodním obchodu se službami nikdy nebyla příliš rozsáhlá. Platí to i v případě dalších zemí střední a východní Evropy. Tato situace byla především důsledkem nízkého rozvoje tohoto odvětví v rámci centrálně plánovaného hospodářství. K zásadním změnám v rozvoji odvětví služeb začalo docházet během období transformace, které následovalo po konci komunistického režimu, a tyto změny pokračovaly během procesu přistoupení k Evropským společenstvím. V současnosti jsou už evidentní radikální změny v odvětví služeb. Kromě toho integrace Polska do Společenství a s tím související proces přizpůsobení polského hospodářství požadavkům ES by měly urychlit míru rozvoje odvětví služeb a poskytnout Polsku více příležitostí k účasti na mezinárodním obchodu se službami.

Proto se domnívám, že EOU by měla vynaložit všechno úsilí na zkvalitnění obchodu se službami, protože toto odvětví podporuje blahobyt a vytváření pracovních míst ve všech hospodářstvích na světě. Kromě toho pomáhá i zrychlení rozvoje.

 
  
  

– Zpráva: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Navzdory tomu, že vítáme obavy týkající se potřeby investic do přístavních regionů, technologické modernizace a ochrany životního prostředí, které se ve zprávě uvádějí, domníváme se, že tato zpráva ukrývá skutečnost, že jedním z cílů Evropské komise v budoucí přístavní politice je liberalizace této strategické služby veřejného zájmu v různých členských státech.

Lituji, že byly odmítnuté naše návrhy, ve kterých:

– se zdůrazňovalo zamítnutí jakéhokoli nového pokusu o liberalizaci přístavních služeb na úrovni EOU prostřednictvím uplatňování pravidel hospodářské soutěže na vnitřním trhu;

– a v nichž se vyzývalo k přijetí iniciativ zaměřených na boj proti nejistotě a riziku havárií v tomto odvětví a na zaručení a zabezpečení dodržování práv pracovníků přístavů, především v oblasti zaměstnanosti, spravedlivé odměny, důstojných pracovních podmínek, sociálního zabezpečení, kolektivních smluv, práv odborových svazů a odborné přípravy.

Rozdílnosti a společné prvky evropských přístavů musí být zabezpečeny a jejich řízení musí vycházet z rozvinutých norem pro kvalitu a bezpečnost, které jsou v rámci hospodářského rozvoje strategickým prvkem. Otevření řízení evropských přístavů přeshraničním společnostem, ke kterému, jak se zdá, dochází, znehodnotí pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání a zvýší nebezpečí nejistoty a přístavního systému, což následně povede ke zpochybnění námořní bezpečnosti.

To je i důvod, proč jsme se zdrželi hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písemně. Během hlasování jsem vyjádřila své stanovisko prostřednictvím hlasování v neprospěch pozměňovacích návrhů, které předložila skupina GUE. Přístavy jsou zásadně důležitým prvkem Evropské unie z hospodářského, obchodního, sociálního, environmentálního a strategického hlediska. Vzhledem na význam tohoto odvětví však nemohu podpořit přístup, na základě kterého by přístavy měly představovat veřejné vlastnictví.

Naopak, podporuji právo členských států na zohlednění svých nejlepších zájmů při rozhodování o tom, zda otevře přístavy liberalizaci nebo ne. Rozhodnutí o tom, zda privatizovat a/nebo využívat soukromě-veřejná partnerství v případě přístavů jsou v pravomoci členských států a neměly by je řídit evropské instituce, pokud je všechno v souladu s evropskými právními předpisy. Některé evropské přístavy jsou už dnes spravovány orgány nebo společnostmi z třetích zemí. Podle mého názoru by se přístavem, jako každému jinému odvětví, mělo povolit fungování na stejném konkurenčním základě.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně.(EL) Komunistická strana Řecka hlasuje v neprospěch této zprávy, protože se v ní schvaluje a sleduje logika oznámení Komise o přístavech, v němž se prosazuje fixní cíl EU, jímž je privatizace přístavů. Privatizaci přístavů dosud blokoval boj pracovníků přístavů, dosud se však EOU této myšlenky nevzdala, protože je klíčovým cílem kapitálu EU.

Z tohoto důvodu se dnes Komise snaží prosazovat ji prostřednictvím fragmentace, tzn. předáváním ziskových přístavních služeb kapitálu. Zároveň se EOU zaměřuje na státní dotace pro přístavy, připravuje se na jejich zrušení nebo drastické snížení, čímž si připravuje cestu k privatizaci přístavů. Přístavy představují odvětví strategického významu pro hospodářství členských států a jsou přímo propojené s jejich obrannou schopností a suverenitou. Z tohoto důvodu plány na liberalizaci přístavních služeb a privatizaci přístavů neovlivňují pouze ty, kteří v nich pracují, ale i celou pracující třídu a masy.

Pracující třídě a pracovníkům obecně nestačí, aby byli obezřetní a aby samostatně organizovali boj proti plánům na privatizaci, musí bojovat za přístavy, které budou vlastnit lidé v rámci soběstačného lidového hospodářství v rámci lidového orgánu.

 
  
  

- Zpráva: Michael Cramer (A6-0326/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Navzdory tomu, že souhlasíme s obavami a návrhy, které se uvádějí v této zprávě, domníváme se, že do ní nebyly zahrnuty zásadní prvky vnitrostátní politiky v tomto strategickém sektoru, který má sociální, hospodářské a environmentální vlivy, především prvek zřízení tohoto systému v rámci silného veřejného sektoru a potřeby bojovat proti systematickému porušování a nedodržování práv pracovníků, ke kterým v jistých částech tohoto odvětví dochází.

V důsledku uvedeného se domníváme, že pokud se zpráva nevěnuje tomuto ústřednímu aspektu pracovních podmínek odborníků v tomto odvětví, neplní svůj cíl. Postupy zaměstnávání na dobu určitou, které povzbuzují k nedodržování pracovní doby, období pro odpočinek a kolektivních pracovních dohod, kromě toho představují porušení práv pracovníků, zpochybňují jejich základní bezpečnost (a bezpečnost třetích stran). Z tohoto důvodu musíme zastavit ničení pracovních míst a zvýšenou nejistotu pracovních vztahů prostřednictvím podpory integrace do skupin zaměstnanců společností a zvýšením příležitostí růstu a mezd.

Rovněž nesouhlasíme ani s důrazem kladeným na uplatňování zásad „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“, protože je to především konečný spotřebitel, na kterého se v největší míře tato opatření vztahují, což jen prospívá těm, kteří mají finanční předpoklad k „užívání“ nebo „znečisťování“, aniž by to nezbytně přispělo k výraznému zkvalitnění nákladní dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Hlasuji ve prospěch zprávy Michaela Cramera věnované udržitelné a účinné logistice a systému nákladní dopravy v Evropě.

Tento systém sehrává důležitou úlohu při posilování a rozšiřovaní pozice Evropy jako mezinárodně konkurenceschopného hospodářství, avšak aniž by k tomu docházelo na úkor životního prostředí a občanů. Koncepce tzv. zelených koridorů je základem pro optimalizaci evropské dopravy a její optimalizaci co nejudržitelnějším způsobem. Omezení všech druhů znečištění, a zároveň zvýšení využívání zdrojů obnovitelné energie je správným přístupem.

V této souvislosti sehrávají významnou úlohu a ukazují směr investice do nových technologií, jakými jsou počítačové přizpůsobení rychlosti v přerušované nákladní dopravě a podpora jiných než silničních způsobů přepravy.

Harmonizace řídících a správních postupů na úrovni celé EOU zlepší a zefektivní evropský dopravní systém. Evropa na to, aby byla úspěšná, potřebuje konkurenceschopné a inovativní hospodářství. Tato zpráva významně přispívá k dosažení tohoto cíle.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně.(PL) Souhlasím se stanovisky, která předložil pan Cramer, konkrétně s tvrzením, že bychom se měli snažit o zlepšení efektivity, integrace a udržitelnosti nákladní dopravy v Evropě.

Podporuji i všechna opatření, která jsou prosazovaná s cílem dosáhnout očekávaných výsledků. Mezi tyto cíle patří zaměření na dopravní koridory, podporu inovativních technologií, inovativní infrastruktury a účinnějšího řízení nákladní dopravy. Rovněž se tu uvádí potřeba zjednodušit správné postupy a řetězec nákladní dopravy a potřeba zatraktivnit dopravu, která se nespoléhá na silniční síť. Podporuji všechny tyto přístupy. Podle mého názoru by měly priority, které zpravodaj uvádí, významně přispět ke zkvalitnění nákladní dopravy v Evropě.

 
  
  

- Zpráva: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), písemně. Mí kolegové a já vítáme obnovený zájem o výzkum potenciálních rizik, která představuje dlouhodobé vystavení elektromagnetickým polím. V případě takovýchto vlivů na zdraví je obezřetnost zásadní. Jde o otázku, která se mě osobně dotýká a kterou jsem se snažil řešit v lednu letošního roku. V dopise bývalému komisaři Kyprianou jsem upozorňoval na skutečnost, že od 12. července 1999 nebyla tato záležitost přezkoumaná, a to navzdory tomu, že tato problematika se má zkoumat každých pět let.

Hlasoval jsem ve prospěch zprávy paní Riesové, ve které se uznává, že vzhledem k přílivu nových technologií od roku 1999 je tato zpráva zastaralá. Navzdory tomu jsem však hlasoval v neprospěch pozměňovacího návrhu, v němž se vyzývá k zavedení harmonizovaných, přísnějších limitů emisí specifických elektromagnetických vln. Jde o oblast zdraví a v zásadě i o irskou otázku. Irská vláda nedávno uveřejnila zprávu, ve které dospěla k závěrům, že dosud nebyly zjištěné žádné dlouhodobé nebo krátkodobé vlivy na zdraví. Přijala usměrnění Mezinárodní komise pro ochranu proti neionizačnímu záření, kterými se omezuje vystavení elektromagnetickým polím na veřejných a pracovních prostranstvích, která schválila Světová zdravotnická organizace. Irsko musí řídit Irsko a usměrňuje ho WHO.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Hlasovali jsme ve prospěch této zprávy, a to navzdory určitým protiřečením. Navzdory tomu, že ve zprávě jsou zahrnuty mnohé pozitivní aspekty, které jsou podstatné, především její prosazování zásady prevence, čímž se potvrzuje, že tato zásada by měla představovat jeden ze základních kamenů politik Společenství v oblasti zdraví životního prostředí.

Ve zprávě se také kritizuje akční plán, především v části, kde se uvádí, že „akční plán má v sobě zárodky polovičního neúspěchu, protože se zaměřuje jen na doplnění existujících politik Společenství, neopírá se o politiku prevence s cílem snížit výskyt onemocnění souvisejících s environmentálními faktory a nesleduje žádný jasný a vyčíslený cíl.“

Ve zprávě se také zdůrazňuje skutečnost, že Evropská komise musí zohlednit hospodářský význam MSP prostřednictvím poskytnutí technické podpory na umožnění a pomoc těmto podnikům při dodržování závazných pravidel environmentálního zdraví na jejich povzbuzení, aby přijaly jiné změny, které jsou pozitivní z hlediska environmentálního zdraví a ovlivňují fungování podniků.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Hlasoval jsem ve prospěch zprávy paní Frédérique Riesové o hodnocení v polovině trvání evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období roků 2004–2010. Podporuji výzvu, aby se v rámci akčního plánu soustředilo více na kvalitu vnějšího ovzduší a vzduchu uvnitř budov a chemické látky. Rovněž pozitivním krokem na zabezpečení skutečnosti, že spotřebitelé i životní prostředí jsou přiměřeně chráněni, je povinnost pro všechny výrobce nebo dovozce, aby prokázali bezpečnost svého výrobku, dříve než bude umístěn na trh.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně.(EL) Nerozumné využívání přírodních zdrojů na účely zisku, kapitalistické restrukturalizace, liberalizace trhů a privatizace energetického odvětví, dopravy a telekomunikací vede k ničení životního prostředí. Ve spojení se zhoršujícími se pracovními podmínkami a privatizací zdravotnických systémů, systémů sociálního zabezpečení a pojišťoven, jsme svědky nárůstu zdravotních problémů obecně, především problémů propojených s environmentálními riziky. Komercializace zdravotnických služeb a environmentální politiky EU, která systémem obchodování se znečištěním a zásadou „znečišťovatel platí“, mění životní prostředí na komoditu, nedokáže předcházet nebezpečím a onemocněním, ani je nedokáže řídit ve prospěch pracovníků, protože jejich prvotním cílem jsou kapitálové zisky.

Zpráva je správná ve svých zjištěních týkajících se uplatňování zásad prevence a ochrany, nedostatku konkrétních, přísných opatření, potřeby komplexních studií vycházejících ze situace nejzranitelnějších skupin, duševního zdraví a vlivů magnetických polí atd. Navzdory tomu jsou jejím výsledkem návrhy řízené pro-monopolistickou politikou EU, jakými jsou například daňové prázdniny a finanční stimuly pro společnosti. Na základě této logiky se zodpovědnost za ochranu přenáší na jednotlivce.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písemně. (RO) Entuziasmus února 2005, když byl schválen evropský akční plán pro životní prostředí a zdraví na období let 2004–2010 se rozplynul, aniž by byly dosaženy mnohé z navrhovaných cílů. Je velmi potřebné, abychom splnili tyto termíny a dosáhli daných výsledků, především během tohoto desetiletí, když největší výzvu pro lidské zdraví v oblasti ochrany životního prostředí představuje přizpůsobení se změně klimatu.

Méně majetné vrstvy společnosti, podobně jako biologicky zranitelnější skupiny (děti, těhotné ženy a starší lidé) budou na tyto vlivy citlivější.

Zvláštní pozornost by se měla věnovat sociálním aspektům přizpůsobení včetně nebezpečí spojených s prací a vlivy na životní podmínky a podmínky bydlení.

Prevence negativních vlivů způsobených extrémními stavy počasí na lidské zdraví sehrává významnou úlohu a z tohoto důvodu se Komise žádá, aby vypracovala usměrnění týkající se osvědčených postupů, které budou obsahovat opatření, jež by měly přijmout regionální a místní orgány ve spolupráci s jinými institucemi, stejně jako vzdělávání obyvatelstva a programy ke zvyšování informovanosti, pokud jde o přizpůsobení se vlivům změny klimatu.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí