Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0067(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A6-0317/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 04/09/2008 - 7.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0403

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. szeptember 4., Csütörtök - Brüsszel HL kiadás

9. A szavazáshoz fűzött indokolások
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
  

A szavazás szóbeli indokolása

 
  
  

− Állásfoglalásra irányuló indítvány: Palesztin foglyok Izraelben (RC-B6-0343/2008)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Azt szeretném kijelenteni, hogy az Európai Parlament Izraelről és Palesztináról kiadott állásfoglalása a legutóbbi fejlemények tükrében nem egészen időszerű, amikor is Izrael újabb 198 palesztin foglyot engedett szabadon a múlt héten. Ez a gesztus bizonyítékul szolgál arra, hogy Izrael hajlandó a békefolyamatban a kölcsönös bizalom építésére az igen kritikus izraeli közvélemény ellenére is.

Ugyanez vonatkozott a közelmúltban a libanoni határon történt fogolycserére is. Kétségkívül nagyon szomorú, hogy az izraeli börtönökben is tartanak fogva palesztin fiatalokat. A fő ok ugyanakkor az, hogy a terrorista szervezetek kihasználják őket, gyűlöletet szítanak közöttük, és eltökéltséget nevelnek beléjük, hogy gyilkoljanak. Az elmúlt nyolc év során az öngyilkos merénylők és a potenciális merénylők akár 16 %-a kiskorú volt, és van egy határozott trend: az elkövetők életkora egyre alacsonyabb. A gyerekek nevelése és oktatása nagyon fontos tényező, amelynek lényeges hatása lehet az izraeliek és a palesztinok együttélésének jövendőbeli fejlődésére.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Elnök úr, ezzel az állásfoglalással különösen is a Parlament azt mutatja meg, hogy a Közel-Kelet igen összetett kérdésében nem semleges álláspontot foglal el, hogy nem semleges szereplő. Épp az ellenkezője: ez a Parlament szisztematikusan mindig a palesztinok pártját fogja az izraeliekkel szemben.

Úgy tűnik, ez a Parlament nem elégszik meg annyival, hogy minden évben európai adókból származó több tízmillió euro tűnik el a palesztin területek feneketlen, korrupt és nyugatellenes bugyraiban. Úgy tűnik, ez a Parlament nem elégszik meg azzal, hogy olyan civil szervezeteket támogat újfent csak európai adófizetők pénzéből vett milliókkal, amelyek nyíltan – ezt hangsúlyozom – helyeslik és megmagyarázzák a terrorista cselekményeket. Az elítélt terroristák szabadon bocsátásáról szóló állásfoglalásában most a Parlament szó szerint ezeket kéri. Ez az álláspont lehet, hogy nagyon diplomatikus, de azt hiszem, még a mi életünkben megbánjuk.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Elnök úr, én is az állásfoglalás (Palesztin foglyok Izraelben) ellen szavaztam, mivel az állásfoglalás minimum azt közvetíti – és ezt most nagyon barátságosan fogom kifejezni –, hogy mi, Európai Parlamentként, nem mondjuk igazán komolyan, hogy elítéljük a terrorizmust. Az állásfoglalás olyanok szabadon bocsátását kéri, akik részesei voltak terrorista cselekményeknek. Legalábbis egyikük jó néhány izraeli állampolgár haláláért felelős. Az állásfoglalás jóváhagyása nem tesz jót a Parlament hitelességének, és ezért, ami annál sokkal rosszabb, aláássa általában a terrorizmus elleni küzdelmet.

 
  
  

− Jelentés: Hélène Flautre (A6-309/2008)

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (PSE). - (FR) Elnök úr, a Flautre-jelentésben megszavaztam a 4. és az 5. módosítást, amelyeket nem vettek át, és amelyek Izraellel kapcsolatosak. Szeretném kifejteni az indokaimat: ezeknek a módosításoknak semmi közük nem volt Izrael elleni szankciókhoz; inkább – különösen is az 5. módosítás – Izrael által elkövetett, a nemzetközi jogot sértő cselekményekre utalt, amiről sok beszámoló született.

Szeretném elmondani, hogy általában szankcióellenes vagyok, akár palesztinok, akár izraeliek ellen vetik ki őket. Amit viszont sajnálok, az az, hogy ezt a módosítást, amely a szankciókkal szemben az Izraellel kapcsolatban tehető kezdeményezésekről szólt, nem hagyták benne. Ha felhagyunk azzal az elképzeléssel, hogy nekünk az Európai Unióban kezdeményezéseket kell tennünk az emberi jogokkal kapcsolatos visszaélések megelőzésére, akkor a demokrácia rendszerével szemben követünk el mulasztást.

Azt is el szeretném mondani, hogy ennek a nézetnek az előterjesztésével nem a zsidó embereket kritizáljuk, mivel becsben tartjuk őket, és az antiszemitizmus minden formáját elítéljük. Nem is az izraeli államot kritizáljuk, hiszen támogatjuk a létét, hanem Izraelen belül azokkal szállunk szembe, akik aláássák a demokráciát abban az országban, és ez teljesen más. Sőt, támogatjuk az izraeli civil szervezeteket is, amelyek az emberi jogok és a nemzetközi jog előmozdításáért dolgoznak.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Elnök úr, már a tegnapi vita során is volt alkalmam röviden megjegyezni, hogy az Európai Unió emberi jogi politikájáról szóló Flautre-jelentés tényleg egy meglehetősen jó és kiegyensúlyozott dokumentum. Ugyanakkor sajnálatomra hiányzik a jelentésből a kifejezett utalás az Európában és a világban tapasztalható iszlamizálódás problémájára és veszélyére. Az iszlamizálódás tagadhatatlan, és jó néhány nagyon alapvető európai és nyugati értéket, alapvető jogot és emberi jogot sodor veszélybe. Először is az egyház és az állam fontos szétválasztására és különösen is a férfiak és nők közötti egyenlőségre gondolok.

Maguk az iszlám országok is túl könnyen megússzák ebben a jelentésben, noha jó néhány úgy nevezett fejlett országban és jó néhány, sok esetben igen gazdag országban, olajállamban, például Szaúd-Arábiában, továbbra is elfogadhatatlan állapotok uralkodnak a tényleges rabszolga-kereskedelemtől és rabszolgamunkától a nők elleni különösen messzemenő és megalázó diszkriminációig. Egy következő jelentésben ezt mindenképpen helyre kell igazítani.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Elnök úr, Flautre asszony jelentése az ezen a plenáris ülésen elfogadottak közül könnyen lehet, hogy az egyik legjelentősebbnek bizonyul. A jelentés a szankciókkal kapcsolatos, és a szankciók eszköze nélkül mi, az Európai Közösség, nem lehetünk meg. Ugyanakkor csak nagy elővigyázatossággal szabad ehhez az eszközhöz nyúlnunk, nagy rugalmassággal, és ha lehet, nem sűrűn, hogy elkerüljük az elértéktelenedését.

Mindazonáltal figyelmeztetni szeretnék arra, hogy ezt a eszközt ne kettős mércével használjuk. A szankciók nem kellene, hogy csak az emberi jogokkal visszaélő kicsi és szegény országokkal szemben alkalmazott fenyegetést szolgálják. A tehetősebb és nagyobb országokkal szemben, akik az Európai Unió jó üzleti partnerei, szintén alkalmazni kellene a szankciókkal való fenyegetést, és ezeknek az országoknak tudniuk kellene, hogy az Európai Unió lehet, hogy velük kapcsolatban is szankciókhoz folyamodhat.

 
  
  

− Állásfoglalásra irányuló indítvány: Az MFC-k és a gyermekágyi halandóság (RC-B6-0377/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Úgy látom, hogy a gyermekágyi halandósággal kapcsolatos, 5. MFC-ről szóló közös állásfoglalásra irányuló indítvány nagyon kiegyensúlyozott.

Egyetértek az állásfoglalásban azzal, hogy az anyák egészsége az a terület, amelyen a legkevesebb előrelépést tudjuk az összes millenniumi fejlesztési cél közül felmutatni. Mivel egyáltalán nem valószínű, hogy 2015-re valami haladást elérünk ezen a területen, különösen is Afrikában, a Szahara déli részén, illetve Dél-Ázsiában, egyetértek azzal, hogy lépéseket kell tennünk.

Különösen is aggaszt az ALDE- és a GUE/NGL-képviselőcsoport nevében javasolt négy módosítás, amelyek újra arra akarják kényszeríteni az Európai Parlamentet, hogy a tagállamok fennhatóságába eső ügyekben hozzon döntést. Itt a biztonságos és legális abortuszhoz való hozzájárulásról van szó. Sajnos a mai szavazáson elfogadták ezeket a módosításokat.

Minden uniós tagállam másképp vélekedik a művi terhesség-megszakításról, és ezért a problémával kapcsolatos döntéseket a szubszidiaritás elvével összhangban hozzák meg. A katolikus Írországban még a lisszaboni szerződés is megfeneklett az abortusz kérdése miatt, az abortusz tilos Lengyelországban, és Szlovákia is másképp gondolkodik az abortuszról. Ezért szavaztam az állásfoglalásra irányuló indítvány ellen.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Elnök úr, én az állásfoglalás ellen szavaztam, nem csak azért, mert valóban ellenzem az abortusz mellett kifejtett újabb propagandát, amit ez az állásfoglalás tartalmaz, hanem legalább annyira amiatt is, mert a Parlament álláspontját általában ebben a kérdésben meglehetősen képmutatónak tartom. Egyrészről a Parlament helyesen mondja, hogy mindent el kell követni azért, hogy a gyermekágyi halandóság nagy arányban csökkenjen a fejlődő országokban, de másrészről a Parlament máshol az egyre növekvő, egyre kiterjedtebb legális bevándorlás, illetve az úgynevezett „kék kártya” európai bizottsági javaslatai mellett érvel továbbra is. Pontosan ez a bevándorlási politika okozza a fejlődő országokból a nyugati országokba való tömeges agyelszívást, és pontosan ez a politika fosztja meg a fejlődő országokat a legjobb munkavállalóiktól, akikre szükségük van, egészségügyi dolgozóktól, orvosokról, ápolóktól, akikre Afrikában sokkal nagyobb szükség van, mint nyugaton. Nem vagyok hajlandó ilyen képmutató álláspont mellé állni.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Elnök úr, azért emelkedem szólásra, hogy az anyák egészségéről szóló állásfoglalásunkra adott szavazatról magyarázatot adjak. Még majd meglátjuk, a Ház hogyan áll a hagyományos amerikai értékekhez, de legalább az anyaság kérdésében határozott véleményt formált.

Mindazonáltal nem a kukacoskodás szándékával álltam fel, hogy megkérdezzem, miért éreztük szükségét nyilatkozni ezekben a kérdésekben. Ezek kényes, intim, és sok választópolgár számára etikai kérdések. Megfelelően kell velük foglalkozni a tagállamok nemzeti demokratikus eljárásai keretében. A ma délutáni felszólalásaink önteltséget, arroganciát fejeztek ki, illetve azt a vágyat, hogy a hatalom a központban összpontosuljon, és felülírjuk a választópolgáraink nemzeti hagyományait. Vessenek csak egy pillantást az állásfoglalásra, és talán megértik, hogy a szavazók olyan széles köre számára miért ellenszenvesek az Európai Unió intézményei, és miért nem bíznak bennük.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (PSE). - Elnök úr, úgy vélem, Daniel Hannan átcsúszott a lényeg fölött. Az állásfoglalás valójában a millenniumi fejlesztési célokról rendezett ENSZ-értekezletről szól, és a célja, hogy nyomást gyakoroljon a világ vezetőire, hogy vegyék komolyan az 5., az anyák egészségével kapcsolatos MFC-t: erről szól. Semmi köze a lengyelországi vagy írországi abortuszokhoz. Az anyai jogokhoz való hozzáférésről szól. Bár a szavazásom mikéntjének magyarázatában nem erről akartam beszélni.

Amiről szólni akartam, az az egyik legszomorúbb dolog, amit életemben láttam, Addis Abebában, a fekélykórházban, ahová néhány női kollégámmal látogattunk el az AKCS-delegáció keretében. Fiatal nők álltak sorban – valójában inkább csak 13–14 éves lányok –, és az utcának arról a részéről, ahol sorban álltak, csordogált végig a vizelet. Sorban álltak, és folyt a vizelet: fekély keletkezett a vaginájukban, mivel Etiópia kieső részeiben a szülésnél nincs orvosi ellátás.

Úgy gondolom, borzasztóan fontos, hogy az Európai Unió megfelelő egészségügyi ellátásba fektessen be az anyák számára a világ egyes legszegényebb országaiban. Szégyen, hogy ennyire kevés előrelépés történt ezzel a millenniumi fejlesztési céllal kapcsolatban, mivel ez az egyik legfontosabb. Remélem, hogy ez felfegyverzi a tárgyalóinkat, például Glenys Kinnockot, aki New Yorkba megy.

Azt is gondolom, hogy a Daniel Hannanhoz hasonlóaknak tényleg el kellene olvasniuk, mi is történik ebben a Parlamentben.

 
  
  

− Jelentés: Syed Kamall (A6-0283/2008)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Elnök úr, ez egy különösen fontos jelentés. A szolgáltatások iránti nagy kereslet a fejlett gazdaságok jellegzetessége. A szolgáltatások határozzák meg a társadalom életszínvonalát és jólétét. Állandóan növekszik az igény a modern technológiához kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére és az olyan magas színvonalú szolgáltatásokra, amelyek megfelelnek a felhasználó elvárásainak.

A GDP növekedése egyre inkább a szolgáltatási szektor méretétől függ. A szolgáltatások jelentős részét képezik a kereskedelemnek is. A piacnak ez a szegmense folyamatosan növekszik. Ezért folyt annyi vita azokról a feltételekről és elvekről, amelyek a szolgáltatások kereskedelmének liberalizációjával kapcsolatosak globális szinten a WTO keretein belül. Sok igen jövedelmező szolgáltatás létezik, főképp azok, amelyek egy piaci rést tömnek be. Ez az egyik oka annak, amiért lassan halad a szolgáltatások kereskedelmének a liberalizációja, és miért ütközik olyan nagy ellenállásba. Zárszóként annyit, azt szeretném mondani, hogy olyan időket élünk, amikor a szolgáltatások a fejlődés fő indikátorai.

 
  
  

− Jelentés: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Elnök úr, én az európai kikötői politikáról szóló jelentés elfogadása mellett szavaztam, mivel a gazdaság érintett szektora szempontjából rengeteg fontos kérdéssel foglalkozik. Ezek a kérdések Lengyelország számára is relevánsak.

Feltettem magamnak a kérdést, vajon mi módon kapcsolódhatnak össze a gdański, gdyniai és a szczeczini lengyel hajógyárak helyzetével. A lengyel hajógyáraknak nyújtott állami segéllyel kapcsolatos eljárás már egy ideje folyamatban van az Európai Bizottságban. A szczeczini hajógyár Európában az ötödik legnagyobb, és súlyos nehézségekkel néz szembe, ahogyan a gdyniai hajógyár is. Mindez az évek során keletkezett problémák sorának köszönhető, amelyeket a gazdasági rendszer átalakulása és a nemzetközi helyzet eredményezett, ahogyan arra tegnapi felszólalásomban rámutattam.

A lengyel hajógyárak jelenlegi helyzetével kapcsolatban a Bizottság azon a véleményen van, hogy nem jelentenek foglalkoztatási lehetőséget. Nincsenek kitéve tisztességtelen versenynek. Ez furcsán hangozhat. Továbbá olyan javaslat született, hogy két sólyateret be kell zárni, hogy a teljes működési kapacitást lehessen megvalósítani, és ez egyszerűen nevetséges. Állandóan elutasítják ezeknek a hajógyáraknak az átalakítási tervét, ami biztosan az összeomlásukhoz fog vezetni, ahelyett, hogy segítene az európai hajógyártó iparnak visszaszerezni a világban betöltött helyét.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − Emlékeztetném azokat a kollégáimat, akik nem kaptak szót, hogy írásbeli nyilatkozatot is benyújthatnak, így rögzítik a szavazásuk magyarázatát.

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

 
  
  

− Jelentés: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), írásban. − Köszönöm Kirkhope úrnak a jelentését, amely segíteni fog a fogyasztóknak való jobb szolgáltatások nyújtásában. Jelenleg az az ár, amit a fogyasztó egy tagállamok közötti jegyért fizet, a vásárlás helyszínétől függ. Nálunk, Angliában, ugyanannyiba kerül a jegy, akkor is, ha a kiindulási városban, ha az úticél városában vagy egy harmadik városban veszi is az ember a jegyet. Egyáltalán nem látom okát annak, miért ne kellene ezt az egész Unió területén alkalmazni.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), írásban. (DE) Magam Timothy Kirkhope-nak a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról szóló jelentése mellett fogok szavazni.

Az új ügyviteli szabályzat élénkíteni fogja a számítógépes helyfoglalási rendszerek közötti versenyt, ezáltal csökkenti az árat, és javítja a szolgáltatások minőségét. Elavultak a jelenlegi előírások, mivel a foglalások 40%-át már más honlapokon keresztül bonyolítják, foglalási díj nélkül. Az új szabályzat javára válik a fogyasztóknak azáltal, hogy növeli a versenyt és csökkenti a díjakat, most, hogy már a fapados légitársaságok is benne vannak a foglalási rendszerben.

Annak érdekében, hogy a vásárlóknak a lehető legjobb információkat és a versenyellenes gyakorlatok elleni védelmet tudjuk nyújtani, ki kell terjeszteni, illetve EU-szerte szabályozni és ellenőrizni kell a szolgáltatások skáláját. Fontos tehát, hogy a fő reklámokban megadott repülőjegy-árak a végösszeget tüntessék fel, az összes adóval és költséggel együtt, hogy a vásárlót ne téveszthesse meg olyan ajánlat, ami valójában nem is érhető el. Ugyanez vonatkozik a CO2-kibocsátások és az üzemanyag-fogyasztás felsorolásaira is: mindkettőnek egyértelműnek kell lennie a fogyasztó számára. Egy vasúti ajánlat a másfél óránál rövidebb ideig tartó repülőjáratra újabb választási lehetőséget állít a vásárló elé, és képessé teszi, hogy tájékozottan választhasson.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − A számítógépes helyfoglalási rendszerek (CRS) ügyviteli szabályzatának korszerűsítése biztosítja, hogy a légiutas-szállítási szolgáltatások helyfoglalási rendszerei megfeleljenek a tisztességes verseny alapelveinek. Mégis attól tartok, hogy mivel a fuvarozónak „döntő befolyása” van a számítógépes helyfoglalási rendszerre, a társaságok „alaptőkéből való részesedésének” bizonytalan meghatározása félreértésre ad majd okot, és torzítja a versenyt. Ennek a jelentésnek a fogyasztó érdekeit kellene szolgálnia, és a szavazatom tükrözi ezeket a véleményeket.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), írásban. − (PL) A számítógépes helyfoglalási rendszer egységes rendszerbe tömöríti a vasúti és légifuvarozókat és alkalmas a jegyek értékesítésére. Egy európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról készült jelentés célja a jelenleg hatályban lévő rendelkezések módosítása és a verseny számítógépes helyfoglalási rendszer által történő fokozása.

Az átláthatóság fokozása, a piaci helyzettel való visszaélés, valamint a verseny torzításának megakadályozása céljából az ügyviteli szabályzat módosításra került. A számítógépes helyfoglalási rendszer szabályzatáról szóló jelentés ellen szavaztam, és javasoltam az ügy Közlekedési és Turisztikai Bizottsághoz történő továbbítását.

Álláspontom szerint a Bizottság jelentésében számos fogalom nincs megfelelően meghatározva. Ez különösen igaz a fuvarozó anyavállalat kulcsfogalmára. Ezért úgy gondolom, hogy a fogyasztók érdekvédelme a közös európai piacon nincs teljes körűen biztosítva.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) , írásban. (RO) Arra szavaztam, hogy a számítógépes helyfoglalási rendszerről szóló rendelet kerüljön visszaküldésre a Bizottsághoz, mivel továbbra is félreérthető megfogalmazásokat tartalmaz, ami eltérő szövegértelmezésekhez vezethet. A rendelet minden részében kötelező érvényű és közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban és ezért a szövegezésének pontosnak kell lennie.

Úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan az a megoldás, miszerint az Európai Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában kiadna egy részletes értelmezést a rendeletben foglalt bizonyos meghatározásokról, még a rendelet hatályba lépését megelőzően. Az Európai Unió intézményei a jogalkotási folyamat egyszerűsítése, és különösen a jogalkotási stabilitás mellett kötelezték el magukat.

Nyilvánvalóan szükség van a számítógépes helyfoglalási rendszerről szóló rendelet korszerűsítésére és fejlesztésére és nagyra értékelem a bizottságban dolgozó munkatársak munkáját, mégis úgy gondolom, hogy világosabb megfogalmazásokra lenne szükség a szövegezést illetően annak érdekében, hogy a légi utasforgalmi ágazat megfelelő működéséhez szükséges stabil jogi keretek biztosítva legyenek.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), írásban. − (PL) A név szerinti szavazás során a  48. számú módosítással kapcsolatban nem támogattam azt, hogy kiválasztásra kerüljön és kiváltságos helyzethez jusson a piacon három Európai Uniós ország, mert ez megsértené a versenytársak egyenlő jogait. Sajnos elromlott a szavazógépem és nem vették figyelembe, amikor ezt jelezni próbáltam. Szeretném, ha jegyzőkönyvbe vennék, hogy az érintett módosítás második fele ellen szavaztam.

 
  
  

− Jelentés: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin és Nils Lundgren (IND/DEM), írásban. (SV) Az Európai Uniónak mint az értékek uniójának egyik politikai feladata, hogy kiálljon az emberi jogokért a környező világban. A Júniusi Listára gondolva azonban ezt nem szabad arra felhasználni, hogy a külpolitikát uniós szinten folytassuk, és ezáltal beavatkozzunk az egyes tagállamok külpolitikai szuverenitásába.

Ezért nagyra értékeljük, hogy az Európai Beruházási Bank fontossági sorrendet állít fel a hitelnyújtás során, mely előmozdítja a demokrácia fejlődését és a stabilitást Közép-Ázsiában, de ellenezzük azt a tendenciát, melynek révén az Európai Beruházási Bank az Európai Unió külpolitikai céljainak megvalósítását segíti elő.

Gondos mérlegelés után úgy döntöttünk, hogy támogatjuk a Bizottság javaslatának Európai Parlament által történt módosítási indítványait annak ellenére, hogy a módosítások egy része nem teljesen felel meg elgondolásainknak ebben a tekintetben.

 
  
  

− Állásfoglalásra irányuló indítvány: Palesztin foglyok Izraelben ( RC-B6-0343/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), írásban. − (IT) Tisztelt elnök úr, támogatom ezt az indítványt, de szeretném leszögezni, hogy ez már a sokadik szöveg, amelyet a Parlament elfogadott az emberi jogok támogatása céljából a világnak ezen a részén. Milyen hatása van a nyilatkozatainknak? Sajnos nagyon csekély, attól eltekintve, hogy kifejezzük politikai szolidaritásunkat.

Ha Európa hiteles szeretne lenni ebben az ügyben, akkor egységes hangon kell felszólalnia és a nemzetközi biztonságot az egyes nemzeti érdekek elé kell helyeznie. Úgy gondolom, hogy létfontosságú feladat egyensúlyt teremteni két követelmény között: szabad és független állam biztosítása a palesztinok részére, továbbá támadásoktól és fenyegetésektől mentes létbiztonság megteremtése az izraeliek számára, a saját területükön. Ha különválasztjuk a két szempontot, meglehetősen nehéz lesz hitelt érdemlő, hosszú távú megoldást találni. Bízom abban, hogy Európai Uniónk, melynek annyira érdekében áll, hogy a világnak ebben a hozzánk oly közel lévő részében béke legyen, a jövőben sokkal hatékonyabb közvetítő szerepet tud majd játszani, mint korábban.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), írásban. − (PT) Megszavaztuk a kompromisszumos rendeletet, nem azért, mert minden pontjával, illetve megfogalmazásával egyetértünk, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy elősegíti majd az izraeli börtönökben fogvatartott palesztin politikai foglyok elfogadhatatlan helyzetének megszüntetését.

Izrael, az Egyesült Államok és szövetségeseinek támogatásával és hallgatólagos beleegyezésével illegálisan foglal el palesztin területeket, létrehozott településeket és épített egy válaszfalat, lemészárolja, fogvatartja, megtámadja és kizsákmányolja a palesztin embereket, miközben folyamatosan megsérti a nemzetközi jogot, és figyelmen kívül hagyja ennek a népnek az őt megillető szuverén, életképes és független államhoz való jogát.

Mintegy 10 000 palesztint tartanak pillanatnyilag fogva izraeli börtönökben, köztük több száz gyermeket, embertelen körülmények között, akik megalázásnak, kegyetlen és embertelen bánásmódnak, valamint kínzásnak vannak kitéve. Közülük sokakat nem látogathat a családjuk, sokakat jogtalanul tartanak fogva, vádemelés és tárgyalás nélkül.

Izrael a Palesztin Törvényhozó Tanács megválasztott tagjainak mintegy egyharmadát tartja fogva börtöneiben, csakúgy, mint más helyi palesztin választott tisztségviselőket.

A palesztin aktivisták bebörtönzését a palesztin nép legitim ellenállásának megtörésére és az izraeli megszállás fenntartására használják fel.

Ahhoz, hogy tisztességes, megvalósítható és tartós megoldás szülessen a megszállt területek Izrael általi elhagyására, arra van szükség, hogy Izrael szabadon engedje az összes palesztin politikai foglyot.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), írásban.(EL) Ez egy elfogadhatatlan határozat, amely lényegében felmenti Izraelt a palesztin népen elkövetett fajirtás és területeinek elfoglalása alól.

A 4. bekezdés, például, támogatja Izrael terrorizmus elleni harcát, terroristának bélyegezve ezáltal egy, a szabadságáért harcoló népet, amely szembehelyezkedik területeinek izraeli hadsereg általi elfoglalásával és az általuk elszenvedett gazdasági, társadalmi és politikai blokáddal és megtorló támadásokkal. Az áldozatok között kisgyermekek is vannak a Gáza övezetben, mert olyan kormány került hatalomra, amelyik nem nyerte el Izrael, az USA és az EU tetszését.

A 7. bekezdés továbbá provokatívan arra hívja fel a palesztin hatóságokat, hogy rendőri eszközökkel törje le a palesztin nép ellenállását. Korábbi foglyokat, többek között még kisgyermekeket is vádol erőszakos vagy terrorista cselekményekkel.

Szégyenteljes dolog ilyet állítani. Az Európai Parlamentnek ehelyett követelnie kellene Izrael kivonulását a ciszjordániai megszállt területekről. Le kellene rombolni a jeruzsálemi szégyenfalat és véget kell vetni a civilek, nők és gyerekek elleni véres támadásoknak, továbbá szabadon kell engedni a politikai foglyokat. Az Európai Parlamentnek követelnie kellene Izraeltől a nemzetközi jog alapelveinek és a vonatkozó ENSZ határozatoknak a betartását.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), írásban. (SV) Izrael és Palesztina helyzete bonyolult. Izraelnek gondot okoz a környezete által keltett hatalmas bizonytalanság. Izrael jó barátjaként ezt nagyon jól tudom. A nemzetközi jog betartása viszont mindig nagyon fontos. Ezért döntöttem úgy, hogy részt veszek a Palesztin foglyok Izraelben című európai parlamenti állásfoglalás megvitatásában.

E tárgyalások hatására a végeredmény sokkal kiegyensúlyozottabb lett, ami azt jelenti, hogy végül is támogattam az állásfoglalást. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne ítéljük el Izraelt, ahogyan az  Flautre asszony jelentésében történt, amely értékelte az Európai Unió szankcióit mint az emberi jogok terén kifejtett európai uniós fellépések és politika részét, azonban a tényeket nem vizsgálta. Ezért azt nem támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), írásban. (PL) Az Európai Parlament által elfogadott, a Palesztin foglyok Izraelben című állásfoglalás részrehajló, ezért nem tükrözi világosan a közel-keleti konfliktust. Az állásfoglalás nem veszi figyelembe a politikai összefüggéseket és azt a tényt, hogy az izraeli hatóságoknak garantálniuk kell állampolgáraik biztonságát. Izraelt továbbra is folyamatosan fenyegeti a palesztin területekről kiinduló terrorista cselekmények veszélye, annak ellenére, hogy folynak a béketárgyalások és jóindulatának kifejezéseként Izrael úgy határozott, hogy szabadon enged 198 palesztin foglyot. Izrael az egyetlen demokratikus ország a környéken és ezt a fenyegetettséget demokratikus eszközökkel és módszerekkel igyekszik kezelni.

Az állásfoglalás elítéli az izraeli hatóságokat azért, mert nem megfelelő módszerekkel bánnak a kiskorúakkal. Azt azonban nem említi, hogy az Amnesty International jelentései szerint az olyan terrorista szervezetek, mint az al-Asqa Martyrs Brigade, a Hamász, az Iszlám Jihad és a Palesztin  Felszabadítási Szervezet, besorozza és küldöncnek használja a kiskorúakat. Némely esetben katonai feladatokkal bízzák meg őket, vagy arra használják fel őket, hogy terrorista cselekményeket hajtsanak végre izraeli katonák és civilek ellen.

Azért szavaztam az állásfoglalás ellen, mert a palesztin foglyok ügyét ilyen részrehajlóan és hiányosan kezelték.

 
  
  

- Jelentés: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), írásban. ?– (BG) Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak, Helene Flautre asszony jelentése kitér azokra a szankciókra, melyeket az Európai Uniónak alkalmaznia kell, ha bárhol a világon megsértik az emberi jogokat. De mi történik a saját házunk táján?! Szeretném még egyszer felhívni a figyelmüket a Bulgáriában hivatalban lévő koalíció példátlan eljárásaira.

Július 30-án, azon a napon, amikor bizalmatlansági szavazás volt [a bolgár parlamentben], rendőri erőket vetettek be Dimiter Stoyanov parlamenti képviselő ellen. Annak ellenére, hogy az egyenruhás „segítők" nevét azonnal megállapították, a mai napig nem szabtak ki rájuk büntetést, nem kértek bocsánatot, hanem égbekiáltó arroganciával igyekeznek eltussolni az ügyet.

A Belügyminisztérium tisztségviselőinek viselkedése azt mutatja, hogy jól tudták, kit vernek meg, különösen azért, mert Stoyanov mindig magánál tartotta a képviselői igazolványát és többször is elmondta, hogy ki ő.

Törvénytelen fogvatartás és egy európai parlamenti képviselő bántalmazása olyan dolog, ami még nem fordult elő ennek az intézménynek az 50 éves fennállása alatt! Képviselőtársunk esete veszélyezteti korunk európai demokráciájának alapelveit. Ez a személyiségi jogok közvetlen és durva megsértése.

Ha a hivatalban lévő elnyomó államapparátus nem tiszteli Dimiter Stoyanov parlamenti képviselői státuszát, akkor mit várhat egy átlagos bolgár állampolgár?

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), írásban. − (PT) Mivel egy szavazáshoz fűzött indokolásban lehetetlen kitérni a jelentésben szereplő minden lényeges kérdésre, különösen azokra, melyekkel nem értünk egyet, talán az a legcélravezetőbb, ha a plenáris ülésen előterjesztett módosításokról történő szavazás példáján keresztül világítunk rá az Európai Unió ezen politikai intézményének legfőbb céljára.

Annak ellenére, hogy a jelentés számos országot megemlít, a parlamenti képviselők többsége leszavazott két javasolt módosítást, mely az alábbiakat vetette fel:

- „… azok a szankciók, amelyeket az Európai Unió az általa szabadnak és demokratikusnak elismert választások nyomán 2006. februárjában megalakult palesztin kormány ellen alkalmaz, aláásták az uniós politika következetességét, és nemkívánatos eredményekhez vezettek azáltal, hogy jelentősen rontottak a humanitárius és politikai helyzeten”;

- „... a nemzetközi jog Izrael általi folyamatos megsértése sürgős intézkedéseket követel az Unió részéről”.

Nem is találhatnánk jobb példát annak bizonyítására, hogy az uniós szankciók célja az elfogadhatatlan beavatkozás, melyet nyilvánvalóan „kettős értékrend” követésével valósít meg. Más szóval, a szankciókat a nyomásgyakorlás és a politikai beavatkozás eszközeként alkalmazzák annak érdekében, hogy megvédjék a „barátokat”, „másokat” pedig, akiket az EU (és az USA) célpontként jelöl meg, bíráljanak.

Ezért nem támogattuk a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), írásban. − A közös kül- és biztonságpolitika vonatkozásában az Európai Unió megszorító intézkedéseket, vagy szankciókat vezet be a közös kül- és biztonságpolitika célkitűzéseinek való megfelelés biztosítása érdekében. Az Unió jelenlegi szankciós politikája leginkább eseti jellegű, ami ellentmondást és következetlenséget eredményez. Úgy gondolom, hogy a Bizottságnak sokkal aktívabb szerepet kellene játszania egy világos uniós szankciós politika meghatározásában.

Véleményem szerint az Európai Parlamentnek nagyon precíznek kell lennie a szankciókkal kapcsolatban, különösen akkor, amikor a nemzetközi jog megsértése miatt uniós fellépésre szólít fel, amint azt az Izraelről szóló jelentésben tette. Úgy gondolom, hogy mielőtt szankciók bevezetésére hívjuk fel az Uniót, meg kell győződnünk arról, hogy tényleg megsértették-e a nemzetközi jogot és tartózkodnunk kell az általánosításoktól. Ha valós esetekről van szó, akkor azoknak szerepelniük kell a szövegben, vagy a vonatkozó dokumentum lábjegyzetében.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − Támogattam Hélène Flautre asszony jelentését az emberi jogok területén tett uniós intézkedések és politikák részét képező uniós szankciók értékeléséről. Üdvözlöm az előadó kiegyensúlyozott megközelítését az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája egyik fontos eszközét illetően. A szankciókat eseti alapon kell bevezetni és úgy kell alkalmazni, hogy azok ártatlan feleket ne érintsenek. Örülök annak, hogy Flautre asszony jelentése megfelelően kitér ezekre a kérdésekre.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), írásban. − (SK) Az Európai Unió az emberi jogok tiszteletben tartását a legfontosabb alapelvnek tekinti, ezért minden új, harmadik országgal kötött kétoldalú megállapodás tartalmaz az emberi jogokról és azok érvényre juttatásáról szóló záradékot.

A szankciók politikai hatékonysága és azok negatív következményei vita tárgyát képezik manapság. Különösen tudatában vagyunk ennek most, amikor az Európai Uniónak állást kell foglalnia a kaukázusi konfliktus ügyében.

Ezért üdvözlöm és támogatom Hélène Flautre jelentését, ami új filozófiát visz a szankciók alkalmazásába, és eszmeváltozást hoz az emberi jogok területén.

Hatékony szankciós politikára van szükségünk annak érdekében, hogy ne kövessünk „kétféle értékrendet”, például, a partner stratégiai fontosságától függően, mint Oroszország és Kína esetében.

Stratégiai okmányokat kell alkalmaznunk a különböző országok vonatkozásában, valamint az emberi jogokat és a demokráciát érintő következetes stratégia létrehozásának alapjául szolgáló más hasonló dokumentumokat a helyi viszonyoknak megfelelően. Tárgyilagos és naprakész információkat kell szereznünk a helyi és civil szervezetek képviselőitől. Támogatnunk kell a civil társadalmat, és intézkedéseinkkel, például a források befagyasztásával és utazási tilalmak bevezetésével, azokat kell megcéloznunk, akik a konfliktusokat okozzák. A szankcióknak nem szabad érinteniük a legszegényebb réteget.

Határozott véleményem, hogy a szankciós politika csak akkor lesz hatékonyabb, ha az részévé válik az Unió emberi jogokat érintő stratégiájának. A szankciók csak akkor érik el a megfelelő hatást, ha segítségükkel megváltoznak a kapcsolatok és ennek eredményeképpen megoldódnak a konfliktusok.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE), írásban. – (FR) A 2006. februári palesztin törvényhozási választásokat követően az elsők között voltam, aki azt mondta mind Jeruzsálemből, mind a Parlamentből, hogy ne vezessünk be szankciókat a palesztin kormánnyal szemben, mert azok a népet fogják sújtani. El kell ismernünk, hogy a politikai helyzet abban a régióban teljesen megromlott, különösen a Fatah és a Hamász között, de ezt a politikai krízishelyzetet nem lehet pusztán az európai szankcióknak tulajdonítani. Ezért tartózkodtam a 4. számú módosítás megszavazásától.

Meg kívánom jegyezni továbbá, hogy egyértelműen elítélem Izraelt a nemzetközi jog folyamatos megsértése miatt, de sajnálom, hogy a jelentés nem tér ki arra, hogy a Közel-Kelet más országai is megsértik a nemzetközi jogot. Úgy tűnik, hogy ebben az esetben kettős értékrendet követünk, ezért szavaztam az 5. számú módosítás ellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), írásban. (DA) Annak ellenére, hogy a Flautre-jelentés némely vonatkozásban kritikát érdemel, mégis támogatom annak érdekében, hogy kiálljak az emberi jogokért való küzdelem mellett.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), írásban. − (PL) Az Európai  Unió által bevezetett szankciók olyan eszközök, melyek a közös kül- és biztonságpolitika hatékonyságát hivatottak biztosítani. Lehetnek diplomáciai eszközök, de leginkább gazdaságiak, és a nemzetközi jog, a demokrácia és az emberi jogok alapelveinek való megfelelés biztosítását szolgálják.

Az előadó a meglévő megszorító intézkedések átfogó és lényegi vizsgálatára szólít fel, és úgy gondolom, hogy ebben igaza van. Megfelelő alapelveket kell felvázolnunk a szankciók bevezetésére vonatkozóan, hogy azok csak részletes eseti elemzést követően kerüljenek alkalmazásra.

Úgy gondolom továbbá, hogy elsőbbséget kell adni azoknak a gazdasági szankcióknak, melyek nem befolyásolják negatívan a társadalmat és nem sértik a szankcióval sújtott országok állampolgárainak emberi jogait. Ez különösen fontos a feketelisták felállításának szokását illetően. Ezért támogattam az emberi jogok területén alkalmazott uniós szankciók felülvizsgálatáról szóló jelentést is.

Ha szükség is van szankciók bevezetésére, úgy gondolom, hogy támogató intézkedések is kellenek, annak érdekében, hogy segítsük a megszorító intézkedésekkel sújtott országok állampolgárait.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), írásban. − Brit konzervatív képviselőtársaimmal együtt teljes szívvel támogatom az emberi jogokat. Támogatjuk a közös kül- és biztonságpolitika keretein belül, egyhangú szavazás alapján alkalmazott uniós szankciórendszer elgondolását, mely az emberi jogokat legdurvábban megsértő országok ellen irányul, feltéve, ha az Egyesült Királyság mindig vétójogot gyakorolhat ebben a tekintetben. Helytelenítjük, hogy azokat következetlenül alkalmazták, és hogy azok széles körben megszeghetőek, mint ahogyan Mugabe elnököt többször is beengedték az Unióba, a rezsimjét sújtó  beutazási  tilalom ellenére.

Sajnos a Flautre-jelentés tovább megy ennél, amikor elismeri az Európai Bíróság  jogát , hogy felülbírálja a tiltott terrorista szervezetek listáját aminek politikai döntésnek kellene maradnia, nem bíróságinak −, és azt követeli, hogy a Lisszaboni Szerződés tegye hatékonyabbá az emberi jogokat megsértők ellen bevezetett uniós szankciókat. Európai parlamenti felügyelet alá vonná a tagállamok biztonsági szolgálatait, és kötelezővé tenné a fegyverexportról szóló ügyviteli szabályzatot. Emiatt nem támogatjuk a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), írásban. − (PL) A név szerinti szavazás során az 57. bekezdés ellen szavaztam. Sajnos a szavazógépem nem működött. Többször is jelezni próbáltam ezt, de nem vették figyelembe, és ugyanez történt további öt név szerinti szavazás során. Szeretném, ha jegyzőkönyvbe vennék, hogy az  57. bekezdés eredeti szövegezése ellen szavaztam.

 
  
  

- Állásfoglalásra irányuló indítvány: Az MFC-k és a gyermekágyi halandóság (RC-B6-0377/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), írásban. – (FR) Papíron az ötödik milleniumi fejlesztési célkitűzés – azaz, a gyermekágyi halandóság 75%-kal történő csökkentése 2015-ig – egyértelműen az egyik legelérhetőbb törekvés volt.

Valójában ez került le leginkább a napirendről. Ezt a következő tény is bizonyítja: Fekete-Afrikában minden tizenhatodik nő szülésben hal meg. Ez a szám alig változott az elmúlt 20 évben.

Hol találhatnánk a világon még egy ilyen drámai egyensúlyhiányt, mint az emberi egészség területén? Ráadásul, ha az anya meghal, akkor tízszer nagyobb a valószínűsége, hogy a gyermeke is meghal.

A milleniumi fejlesztési célkitűzések teljesítésére irányuló átfogó erőfeszítéseink közepette különös figyelmet kell fordítanunk az ötödik célkitűzésünkre.

Végre a G8 is megértette az üzenetet. Japánban tartott utolsó ülésén elfogadott egy „egészségcsomagot”, melynek célja 1 millió egészségügyi szakember toborzása és kiképzése annak érdekében, hogy Afrikában az anyák 80%-a segítséget kapjon szülés közben.

Most már az Európai Bíróságon a sor.

A Közösségnek egyidejűleg és lényegre törően kell fellépnie az alábbi területeken:

- az asszonyok tájékoztatása és oktatása,

- a déli országok közegészségügyi rendszerének megerősítése,

- óriási befektetések az emberi erőforrásokba az egészségügy területén.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. − (PT) Minden évben hozzávetőleg 536 000 anya életét követeli a gyermekágyi halandóság (ennek 95%-a Afrikában és Dél-Ázsiában fordul elő). Minden nőre, aki életét veszti, 20 vagy még több olyan asszony jut, akinél súlyos komplikációk adódnak, a krónikus fertőzésektől kezdve a maradandó egészségkárosodásig, amit könnyen el lehetne kerülni, ha általánosan hozzáférhető lenne az alapvető és sürgősségi szülészeti ellátás, valamint a reproduktív egészségügyi szolgáltatás. Ez nagyobb támogatást igényel a fejlett országok részéről.

Ezek a számok nagyon aggasztóak és azt mutatják, hogy a fejlett országok nem hogy nincsenek jó nyomon az ötödik célkitűzés (MFC 5), a gyermekágyi halandóság csökkentése kapcsán, hanem ez az egyetlen, ahol semmiféle előrelépés nem tapasztalható. Manapság a számok ugyanazt mutatják, mint 20  évvel ezelőtt.

A tény az, hogy a gyermekágyi halandóság elkerülhető jobb egészségügyi ellátás és átfogó szexuális, valamint reproduktív egészségügyi tájékoztatáshoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával.

Ezért támogatjuk az elfogadott állásfoglalást és örülünk, hogy a hatékony fogamzásgátlás, valamint a legális és biztonságos abortusz lehetőségének megteremtésére irányuló javaslatunk szintén elfogadásra került a plenáris ülésen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin és Nils Lundgren (IND/DEM), írásban. (SV) Szörnyű az a tény, hogy a világ lakosságának ilyen nagy része él kétségbeejtő nyomorban, hogy ezekben az országokban a nők meghalnak terhesség és szülés során, és hogy ilyen sok ember nem kap megfelelő tájékoztatást, valamint nem jut hozzá biztonságos fogamzásgátláshoz. Ez az emberi élet értékéről szól és az egyetemes, sérthetetlen emberi jogokról, ami a szegénységben élő asszonyokat is megilleti.

Ez az állásfoglalás pozitív – és szükséges – javaslatokat tartalmaz, de olyan témákat is felvet, amelyek nem tartoznak az EU hatáskörébe. Úgy döntöttünk, hogy támogatjuk azokat a javaslatokat, amelyek a nők számára jobb feltételek biztosítására szólítanak fel, különösen a szexuális és reproduktív egészség területén. Az állásfoglalás azonban olyan témákkal is foglalkozik, amelyek közül néhány a külpolitika hatáskörébe tartozik. Ezért a végső szavazás során tartózkodtunk.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), írásban. − Az Európai Parlament gyermekágyi halandóságról szóló határozata nagy jelentőséggel bír a milleniumi fejlesztési célkitűzések szempontjából, és azt az üzenetet közvetíti, hogy tisztában vagyunk a jelenlegi helyzettel és cselekvésre szólítunk fel a fejlődő országokban élő asszonyok millióinak megsegítése érdekében. Határozottan támogatom az arra irányuló javaslatot, hogy a Bizottság és a Tanács dolgozzon ki olyan programokat és politikákat, amelyek segítenék a gyermekágyi halandóság megelőzését, különös tekintettel a szexuális és reproduktív egészség, a műveltséggel és táplálkozással kapcsolatos tájékoztatáshoz való hozzáférés területén.

Az állásfoglalással kapcsolatban úgy gondolom, hogy a fogamzásgátlók használata nagyon fontos a betegségek és a nem kívánt terhességek megelőzése, valamint a gyermekágyi halandóság csökkentése tekintetében, ugyanakkor meg vagyok győződve arról, hogy nincs jogunk elítélni vagy kritizálni az egyházakat, amelyek pusztán erkölcsi és nem törvényhozói testületként a hitvallásukat közvetítik, de nem akadályoznak meg senkit a személyes döntés meghozatalában. Továbbá vannak olyan egyházak is, ahol az egyházközösség nem foglalkozik a fogamzásgátlás kérdésével.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), írásban. − (RO) Támogattam ezt az állásfoglalást, mert nem csak a fejlődő országokban nagy a gyermekágyi halandóság aránya, hanem az Unió új tagállamaiban is.

Aggasztó, hogy minden évben 536 000 család marad anyai támogatás nélkül, ami egyensúlyhiányt eredményez a társadalom alapvető építőelemének szintjén. Ismerjük az okokat és a módszereket, hogy legyőzzük ezt a problémát; rajtunk múlik, hogyan tervezzük és szervezzük meg a segítségnyújtást.

Úgy gondolom, hogy arra kell fektetnünk a hangsúlyt, hogy a nők hozzáférjenek az egészséges utódvállalással kapcsolatos információkhoz. Csak akkor lehetünk eredményesek, ha a nők saját maguk felismerik a veszélyeket a terhesség előtt és közben. Biztosítanunk kell továbbá a lehető legtöbb erőforrást annak érdekében, hogy mindenki megfelelő minőségű ellátásban részesüljön.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), írásban. − Tisztelt elnök úr, miután támogattam az USA Általános Tilalmi Szabályainak (Global Gag rule) elítélését érintő módosításokat, valamint a néhány egyház által javasolt fogamzásgátló szerek elleni tilalommal kapcsolatos módosításokat, megszavaztam ezt az állásfoglalást. Megdöbbentett azonban, hogy néhány képviselőtársam számára, akiket egyébként komolyan lehet venni, fontosabbak a pápa nyilatkozatai, mint a fejlődő országokban élő emberek egészsége és jóléte.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) , írásban. (RO) Egyrészről a csecsemőhalandóság arányának növekedése és a születések számának csökkenése, másrészről a lakosság elöregedése határozott és sürgős fellépést kíván a tagállamok és az uniós intézmények részéről.

Még az ENSZ szeptember 25-i, a milleniumi fejlesztési célkitűzések felülvizsgálata céljából megtartott csúcstalálkozója előtt megszavaztam a gyermekágyi halandóságról szóló határozatot, mivel az felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy terjessze ki a rendelkezéseket az anyákat érintő egészségügyi szolgáltatásokra, és fektessen hangsúlyt a terhesgondozásra, az anyák táplálkozására, a császármetszések túlzott alkalmazását elkerülő megfelelő segítségnyújtásra szülés közben, továbbá a szülés utáni ellátásra és a családtervezésre. Ezzel az állásfoglalással arra kérjük a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vállaljon garanciát arra, hogy a reproduktív egészségügyi szolgáltatások megengedhetőek, rendelkezésre állnak és magas színvonalúak.

Nagyon fontos, hogy biztosítsuk a rendelkezésre álló összes forrást a gyermekágyi halandóság megelőzését célzó programok és politikák számára.

Szintén fontosnak tartom, hogy a családtervezési programokat közalapokból finanszírozzuk.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), írásban. − (PL) Az állásfoglalás olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek közvetetten támogatják az abortuszt, valamint olyanokat is, amelyek nyíltan felhívnak az abortusz legalizálására. A témával kapcsolatos nyilatkozatok szerepeltetése az állásfoglalásban megsérti a szubszidiaritás elvét. Azt is jelenti továbbá, hogy az abortuszt tiltó tagállamokból származó közösségi támogatást felhasználhatják az abortusz támogatására harmadik országokban.

Álszent dolog azzal szentesíteni az abortusz melletti propagandát, hogy ezzel védjük az anyák egészségét, és az abortuszra fordítani az anyagi erőforrásokat ahelyett, hogy az anyák egészségügyi helyzetén javítanánk. Ezért szavaztam az állásfoglalás ellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), írásban. − (SK) Az állásfoglalás ellen szavaztam.

Az anyák egészségének védelme elengedhetetlen előfeltétele az emberiség fennmaradásának.

Jelenleg a fejlődő országokban élő anyáknak országos járványokkal kell szembenézniük úgy, hogy közben nem jutnak hozzá az alapvető egészségügyi ellátáshoz, fájdalomcsillapítóhoz, de még egy pohár vízhez sem. Az ENSZ főtitkára egyértelműen kihangsúlyozta, hogy a költségvetés kevesebb, mint 10%-át használják fel arra, hogy megoldják a világ lakossága 90%-ának a problémáit. Tüdőgyulladás, vírusos hasmenés, tbc és malária – olyan betegségek, amelyek óriási egészségügyi problémát okoznak a fejlődő országokban, de a költségvetés kevesebb, mint 1%-ából kezelni lehetne azokat.

Az ENSZ kidolgozott egy olyan stratégiát, mellyel szakszerű orvosi felügyelet mellett segítik a születéseket, csökkentik az anyasággal járó kockázatokat és a csecsemőhalandóságot, valamint biztosítják az ellátáshoz való hozzájutást.

Állásfoglalásunk azonban, többek között, az „átfogó és biztonságos abortusz biztosítását” javasolja és sajnálja, hogy a reproduktív egészség terén nincs megfelelő ellátás. Arra kéri fel a Tanácsot és a Bizottságot, hogy „vállaljon garanciát arra, hogy a reproduktív egészségügyi szolgáltatások megengedhetőek, rendelkezésre állnak és magas színvonalúak, és hogy segítse elő a nők részére az átfogó szexuális és reproduktív egészségügyi tájékoztatáshoz és ellátáshoz való hozzájutást”. Arra szólítja fel a Tanácsot és a Bizottságot, hogy járjon közben ezen a téren, de az abortusz a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik és nem Unióhoz.

A fejlődő országokban élő anyák részére nem nyújthatunk egy zavaros, leegyszerűsített, vagy ami még rosszabb, ideológiailag elfogult képet az egészségvédelemről.

 
  
  

- Jelentés: Syed Kamall (A6-0283/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), írásban. – (FR) Az Általános Egyezmény a Szolgáltatások Kereskedelméről (GATS), amely nemzetközi szinten liberalizálja a szolgáltatások kereskedelmét, és amelynek a megkötését az előadó olyan szenvedélyesen szeretné, valójában nem más, mint egy globális szintű Bolkestein-irányelv. A tegnapi lengyel vízvezeték-szerelő holnap már kínai vagy pakisztáni lesz.

Az egyetlen kivétel „a kormányszervek által nyújtott szolgáltatásokra” vonatkozik, melyeket „nem kereskedelmi alapon és nem egy vagy több szolgáltatóval versenyben” nyújtanak. Más szóval, a direktíva csak a rendőrséget, a bíróságokat, a diplomáciai szolgálatokat és a hadsereget nem érinti. Másrészről a GATS további lépés a közszolgáltatások szétzúzása irányába, és ezt a folyamatot a Bizottság már 15 évvel ezelőtt elindította a verseny és az egységes piac nevében.

Jelenleg az Európai Unió úgy gondolja, hogy versenyelőnyöket élvez, és azt bizonygatja, hogy szolgáltatói részére nem biztosított a harmadik országok piacaihoz való hozzáférés. A szolgáltatási szektor azonban ugyanarra a sorsra jut majd, mint az iparunk, az áttelepítésekkel, méretcsökkentésekkel, és a ráadásként kapott szociális dömping beáramlásával. A társadalmi, környezetvédelmi és minőségi szabványok kilátásba helyezése, ami az előadó szerint nem kellene, hogy korlátozza a kereskedelmet, az európai társadalmi és gazdasági modell szétesésének csíráját hordozza magában.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), írásban. − (PT) Annak ellenére, hogy megfosztották néhol a negatív jellegétől és finomítottak a megfogalmazásain, mellyel ugyan nem kérdőjelezték meg a liberalizációs folyamatot, azonban megpróbálták azt „emberségesebbé” tenni, ez az állásfoglalás mégiscsak egy tankönyv, ami a szolgáltatások liberalizációját védi, beleértve a közszolgáltatásokat is (ahol a „differenciált” megközelítés szükségessége feltehetően korlátozza a liberalizációt).

A parlamenti képviselők többségének aggodalmai ellenére a jelenlegi helyzet azonban nem ugyanolyan, mint amilyen a dohai forduló idején volt, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió arra igyekszik rávenni a Kereskedelmi Világszervezetet, hogy az erőltesse rá a világra a gazdasági dominanciájukat.

Sorozatos kudarcok ellenére az EU és a „szociáldemokrata” Mandelson és Lamy mégis megpróbálják megakadályozni, hogy a tárgyalások „letérjenek a sínről”, annak érdekében, hogy a tárgyalások során elért eredményeiket megőrizzék.

Amint azt korábban leszögeztük, a nagy gazdasági és pénzügyi csoportok célja a nemzetközi kereskedelem irányítása a kapitalista verseny keretein belül, valamint a nemzetgazdaság (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások, munkaerőpiac, természeti erőforrások) és maguk az államok feletti irányítás megszerzése.

A liberalizáció a munkásosztály vívmányai és a népek szuverenitása elleni támadás, valamint a környezet tönkretétele.

Ezért szavaztunk az állásfoglalás ellen!

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), írásban. – (PL) A szolgáltatások az európai gazdaság több, mint háromnegyedét teszik ki. A szolgáltatási szektor kulcsfontosságú az európai gazdaság versenyképessége és innovációja szempontjából, ami nagymértékben tudáson alapul. Az Európai Unió belső szolgáltatási piacának hatékony működése nagyon fontos az uniós vállalkozások nemzetközi versenyképessége szempontjából. A megfelelő időben és módon történő átültetés és végrehajtás meghatározó jelentőségű lesz a piac hatékony működéséhez, különösen a Szolgáltatási  Direktíva esetében.

A szolgáltatások kereskedelme nagymértékben magában foglalja a speciális szaktudás országok közötti áramlását. Ennek következtében a szolgáltatások szabad kereskedelme nagyon fontos szerepet játszik minden fejlesztési stratégiában, mivel széles körben megkönnyíti a know-how cseréjét és hatékony átadását. Ezen felül a szolgáltatási piachoz való könnyebb hozzáférés nem csak a fejlett országok számára jelent lehetőséget, hanem a fejlődő országok részére is, akik a know-how-hoz sokszor egyáltalán nem jutnak hozzá.

A szolgáltatási piacra jutás nehéz kérdés a Kereskedelmi Világszervezetnél jelenleg folyó tárgyalásokon. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szolgáltatások kereskedelméről folyó tárgyalásoknak egyrészről az Európai Unió érdekeit kell szolgálniuk, másrészről elő kell segíteniük a legszegényebb országok fejlődését is. Megfelelő mennyiségű külföldi beruházással pontosan a szolgáltatások kereskedelmének liberalizációja könnyítheti meg a növekvő és fenntarthatóbb termelést, valamint az infrastruktúra modernizálását minden gazdaságban.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − Kamall úr szolgáltatások kereskedelméről szóló jelentése azt vizsgálja, hogyan juthatnak be az uniós vállalatok harmadik országok szolgáltatási piacaira. A szolgáltatások valóban egyre fontosabb szerepet játszanak a nemzetközi kereskedelemben. Ezért olyan fontos különbséget tennünk a kereskedelmi és a létfontosságú közszolgáltatások között. A szavazatom pontosan ezt tükrözi.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), írásban.(EL) A GATS keretében, két- és többoldalú megállapodásokkal és nyílt vagy burkolt korlátozásokkal és fenyegetésekkel, az EU arra ösztönzi a külföldi tőkét, hogy lépjen be a legkevésbé fejlett országok fejlődő szolgáltatási piacaira annak érdekében, hogy növeljék a profitjukat és saját befolyásukat. A Bizottság jelentése üdvözli és támogatja ezt a politikát.

A monopóliumok a közszolgáltatásokat célozzák meg, mint pl. a vízügy, egészségügy és népjóléti szolgáltatások, oktatás, stb., és arra törekednek, hogy liberalizálják és megnyissák a nemzeti piacokat, valamint privatizálják a társaságokat. A kapitalista szerkezetátalakítás még katasztrofálisabb következményekkel jár majd a szegényebb országok munkásosztálya részére.

Az imperialista központok rivalizálása, valamint az ellenállás a szegényebb országok részéről meghiúsította a Kereskedelmi Világszervezet legutóbbi tárgyalásait. A hatalmi központok azon versengenek egymással, hogy két- és többoldalú megállapodásokat kössenek pozícióik megerősítése érdekében.

Figyelmüket arra irányítják, hogy közvetve vagy közvetlenül megszüntessék a közszolgáltatásokat, különösen olyan szektorokban, melyek nyereségesek lehetnek a tőke szempontjából, valamint igyekeznek minden biztonsági korlátozást eltörölni. Ez arra irányuló kísérlet, hogy az árukkal egyenlővé tegyék a szolgáltatásokat, és hogy együttes tárgyalásokat folytassanak a mezőgazdasági termelésről. Ezek egyszerűen csak az európai kapitalista-imperialista agresszió példái, amely képes hadat üzenni akaratának érvényre juttatása érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE), írásban. – (FR) Támogattam a szolgáltatások kereskedelméről szóló jelentést annak érdekében, hogy arra ösztönözzem a Bizottságot, hogy a kereskedelmi tárgyalásokon a szolgáltatási piacok fokozatos és kölcsönös megnyitását szorgalmazza, valamint a fokozott átláthatóság politikáját folytassa. Az Európai Uniónak, ami a világ legnagyobb szolgáltatója és szolgáltatás exportőre, támogatnia kell a szolgáltatási piachoz való nagyobb hozzáférést mind a fejlett, mind a fejlődő országok érdekében.

Mindazonáltal, a liberalizációnak fokozatosnak és kölcsönösnek kell lennie úgy, hogy közben figyelembe kell venni az érintett országok különböző érdekeit. Ezt szem előtt tartva támogattam a 2. számú módosítást, ami rávilágít a kereskedelmi és nem kereskedelmi szolgáltatások megkülönböztetésének szükségességére és arra, hogy különböző megközelítést kell alkalmazni az általános érdekű szolgáltatások piacának megnyitásánál. Szintén támogattam az 5. számú módosítást, ami az EPA kontextusában arra szólít fel, hogy az általános, elérhető és fenntartható közszolgáltatások legyenek biztosítva mindenki számára.

Végül támogattam a 7. számú módosítást is, ami elismeri, hogy bizonyos árukat, mint pl. a vizet, egyetemes köztulajdonnak kell tekinteni, és rámutatnék arra, hogy nagyon óvatosnak kell lenni az effajta szolgáltatások piacainak megnyitására tett javaslatoknál.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), írásban. (SV) Manapság a szolgáltatások kereskedelme minden gazdaság számára elengedhetetlen. Egyik ország sem érhet el gazdasági sikereket drága és nem hatékony szolgáltatási infrastruktúrával. A textíliák, a paradicsom és más árucikkek termelői és exportőrei nem lesznek versenyképesek hatékonyan működő bankrendszer, biztosítótársaságok, könyvelő cégek, távközlési és fuvarozási rendszer nélkül.

A magánvállalkozások által nyújtott közszolgáltatások azonban szintén létfontosságúak. Az egészségügyi ágazatban, az oktatásban és a tömegkommunikációban a verseny jobb szolgáltatásokat eredményez. Ezért úgy döntöttem, hogy azt az elképzelést támogatom, amely nem tesz különbséget a magán- illetve a közcélú szolgáltatások között, mivel úgy gondolom, hogy a verseny a közszférában is nagyobb hatékonyságot és jobb szolgáltatásokat eredményez. Számomra ez nyilvánvaló, függetlenül attól, hogy az a belső piacunkat, vagy az EU határain kívül eső más országok szolgáltatási piacait érinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), írásban. − (PL) A szolgáltatások kereskedelméről szóló jelentés célja, hogy hangsúlyozza a szolgáltatások kereskedelmének az új, tartós munkahelyek teremtésében, valamint az állampolgárok életszínvonalának javításában betöltött szerepét. Ezek a szolgáltatások az Európai Unió GDP-jének a 75 %-át jelentik.

Az előadó a szolgáltatások piacának megnyitására és liberalizációjára szólít fel. A piacok megnyitása és a versenyképesség fokozása valóban fontos. Véleményem szerint azonban a szolgáltatási piac megnyitásának nem privatizációt kell jelentenie. Világosan le kell szögeznünk, hogy a kereskedelmi szolgáltatások természete más, mint a közszolgáltatásoké. Következésképpen, biztosítani kell azt, hogy a közszolgáltatások piacának megnyitása során alkalmazott megközelítés egészen más legyen, mint az, amit a kereskedelmi szolgáltatások piacának megnyitása során alkalmazunk.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) , írásban. (RO) Támogattam a szolgáltatások kereskedelméről szóló jelentést, ami a szolgáltatások kereskedelmének a munkahelyek teremtésében játszott szerepét hangsúlyozza.

A szocialista képviselőcsoport által benyújtott 2. számú módosítás nagy fontosságot tulajdonít az általános érdekű szolgáltatások piacának megnyitása során alkalmazott differenciált megközelítésnek, különösen annak, hogy különbséget kell tenni a kereskedelmi és nem kereskedelmi szolgáltatások között.

Különösen fontosnak tartom az 5. számú módosítást, ami magas színvonalú, általános és mindenki számára elérhető, fenntartható és megengedhető közszolgáltatások biztosítására szólít fel, valamint a 10. számú módosítást, ami felhívja a Bizottságot arra, hogy hatékonyabban lépjen fel a hamisítások ellen, különösen az internetes hamisításokat illetően, és arra kéri fel a Bizottságot, hogy nyújtson be egy javaslatot a Parlamenthez és a Tanácshoz, annak érdekében, hogy a Közösség és a tagállamok uniós szintű mennyiségi és statisztikai adatokhoz jussanak hozzá, különösen az internetes hamisításokkal kapcsolatban.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), írásban. – (PL) Az ún. szolgáltatási forradalom hatására, ami a 20. század közepe óta tart, a szolgáltatási szektor lett a legfontosabb gazdasági ágazat minden országban. A műszaki fejlődés, különösen a távközlés és az információs technológia területén, alapvetően megváltoztatta a szolgáltatások fogalmát és a nemzetközi kereskedelemben játszott lehetséges szerepét. Az említett rendszer drámai mértékű térhódítása a műszaki fejlődéssel karöltve a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmének kibővülését eredményezte.

Lengyelország részesedése a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmből sohasem volt túl nagy. Ugyanez mondható el a Közép- és Kelet-Európai országokról. Ez nagyrészt a tervgazdálkodáson alapuló országok szolgáltatási ágazatának alulfejlettségével magyarázható. Az ágazat alapvető változásokon csak a kommunista érát követő átmeneti időszakban ment keresztül, ami tovább folytatódott az Európai  Közösségekhez való csatlakozás idején. A szolgáltatási szektorban folyó radikális változások mára már magától értetődőek. Lengyelország Közösségekbe való integrálódása és ehhez kapcsolódóan az ország gazdaságának közösségi elvárásokhoz igazítása tovább gyorsíthatja a szolgáltatási szektor fejlődését, és növekvő lehetőségeket biztosíthat Lengyelország számára a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmében való részvételben.

Ezért úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy javítsa a szolgáltatások kereskedelmének minőségét, mivel ez az ágazat elősegíti a jólétet és a munkahelyteremtést a világ minden gazdaságában, továbbá elősegíti a gyorsabb fejlődést.

 
  
  

- Jelentés: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), írásban. − (PT) Egyrészről megértjük azokat az aggodalmakat, melyek a kikötői régiókba történő befektetéseket, a műszaki fejlesztéseket és a környezetvédelmet érintik a jelentésben, másrészről úgy gondoljuk, hogy a jelentés elhallgatja azt a tényt, hogy az Európai Bizottság jövőbeni, kikötőkkel kapcsolatos politikájának egyik célkitűzése az, hogy elérje ennek a különböző tagállamokban stratégiai fontossággal bíró közszolgáltatásnak a liberalizációját.

Ezért sajnáljuk, hogy nem fogadták el a javaslatunkat, ami:

- hangsúlyozza, hogy uniós szinten elfogadhatatlan minden további, a kikötői szolgáltatások liberalizációjára irányuló törekvés, mivel a belső piaci versenyszabályokat kell alkalmazni;

- valamint olyan kezdeményezésekre szólít fel, amelyek a bizonytalanság és a baleseti kockázatok leküzdésére irányulnak az ágazatban, és garantálja, valamint biztosítja a kikötői munkások jogainak tiszteletben tartását, különösen a foglalkoztatás, a tisztességes bérezés, a társadalmi jólét, a kollektív szerződések, szakszervezeti jogok és a szakmai képzés területén.

Meg kell őrizni az európai kikötők változatosságát és komplementaritását, és irányításuknak a gazdasági fejlődés stratégiai elemét képező minőségi és biztonsági szabványokon kell alapulniuk. Az európai kikötők irányításának transznacionális vállalatok kezébe adása –úgy tűnik, hogy pillanatnyilag ez van folyamatban –, leértékeli a munkaviszonyokat és a kollektív tárgyalás jelentőségét, valamint növeli a kikötői rendszerekben a bizonytalanság kockázatait, ami végső soron megkérdőjelezi a tengerészeti biztonságot.

Ezért tartózkodtunk a szavazástól.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), írásban. − A szavazások során a GUE csoport módosításai elleni szavazással fejeztem ki álláspontomat. A kikötői ágazat kritikus jelentőséggel bír az Európai Unió számára mind gazdasági, mind kereskedelmi, társadalmi, környezetvédelmi és stratégiai szempontból. Az ágazat fontosságát szem előtt tartva mégsem tudom támogatni azt a megközelítést, hogy a kikötőknek köztulajdonban kellene maradniuk.

Éppen ellenkezőleg, támogatom a tagállamoknak azt a jogát, hogy érdekeik figyelembevételével saját maguk dönthessék el, hogy megnyitják-e a kikötőket a liberalizációnak. Annak eldöntése, hogy privatizálják és/vagy vegyes tulajdonba adják a kikötőket, a tagállamok hatáskörébe tartozik és nem az uniós intézmények kompetenciája, egészen addig, amíg nem ütközik az uniós jogszabályokkal. Valójában már több európai kikötő tartozik harmadik ország hatóságainak vagy vállalatainak az irányítása alá. Véleményem szerint a kikötői ágazatnak, mint bármely más szektornak, egyaránt versenypiaci feltételek alapján kellene működnie

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), írásban.(EL) A Görög Kommunista Párt nem támogatja a jelentést, mert az jóváhagyja a Bizottság kikötőpolitikáról szóló közleményének alapjait, ami az EU kikötők privatizálására irányuló szilárd elképzelését segíti elő. A kikötők privatizálását eddig sikeresen megakadályozta a kikötői munkások küzdelme, de az EU nem tett le erről az elképzeléséről, mivel ez az uniós tőke kulcsfontosságú célja.

Ezért próbálja most a Bizottság a feldarabolás eszközével támogatni, pl. a nyereséges kikötői szolgáltatások magántőke kezébe adásával. Ugyanakkor az EU figyelme a kikötőknek adott állami támogatásokra irányul; már készíti elő azok megszüntetését vagy drasztikus csökkentését, így nyitva meg az utat a privatizációjuk előtt. A kikötők stratégiai fontosságú szektorok a tagállamok gazdaságában, és közvetlenül kapcsolódnak a védekezőképességükhöz és a szuverenitásukhoz. Ezért a kikötői szolgáltatások liberalizációja és a kikötők privatizációja nem csak azokat érinti, akik ott dolgoznak, hanem az egész munkásosztályt és a tömegeket is.

A munkásosztály és általában a munkások szempontjából nem elegendő ébernek lenni és csak a privatizációs tervek elleni küzdelmüket megszervezni, hanem harcolniuk kell azokért a kikötőkért, amelyek egy önálló nemzetgazdaság keretei között, a nép irányítása alatt az emberek tulajdonában lesznek majd.

 
  
  

- Jelentés: Michael Cramer (A6-0326/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), írásban. − (PT) Annak ellenére, hogy egyetértünk a jelentésben foglalt aggodalmakkal és javaslatokkal, úgy gondoljuk, hogy az nem tükrözi e stratégiailag fontos szektorra vonatkozó nemzeti politikák fontos elemeit – társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi vonatkozásait –, különösen azt, hogy ezt a rendszert egy erős állami szektoron belül kell létrehozni és azt, hogy meg kell akadályozni a munkások jogainak szisztematikus megsértését és a feltételek nem teljesítését, ami a szektor némely szegmensében tapasztalható.

Ezért úgy gondoljuk, hogy mivel az ágazatban dolgozó szakemberek munkakörülményeinek központi kérdését nem oldja meg a jelentés, így hibás annak célkitűzése. Az ideiglenes szerződések alkalmazásának gyakorlata, ami elősegíti azt, hogy ne tartsák tiszteletben a munkaidőt, a pihenőidőket és a kollektív szerződéseket, tetézve a munkások jogainak megsértésével, megkérdőjelezi a biztonságukat (és a harmadik felek biztonságát is). Ezért kell megállítanunk a munkalehetőségek tönkretételét és a munkaviszonyok fokozódó bizonytalanságát a dolgozók vállalati munkaerőbe való integrálásának elősegítésével, valamint méltó bérezés és előrelépési lehetőség biztosításával.

Szintén nem értünk egyet a „felhasználó fizet” és „környezetszennyező fizet” elv alkalmazásának a hangsúlyozásával, mivel ezek az intézkedések mindig a végső fogyasztót érintik és csak azoknak az érdekeit szolgálják, akiknek megvan a pénzügyi kapacitása arra, hogy „használják” és „szennyezzék a környezetet” anélkül, hogy szükségszerűen hozzájárulnának az árufuvarozás jelentős fejlesztéséhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), írásban. (DE) Támogatom Michael Cramer jelentését annak érdekében, hogy létrejöjjön Európában egy fenntartható és hatékony logisztikai és árufuvarozási rendszer.

Ez a rendszer kulcsfontosságú Európa, mint a nemzetközi piacon versenyképes gazdaság helyzetének megerősítésében és piacai bővítésében, anélkül, hogy az károsan befolyásolná a környezetet és az állampolgárokat. A 'zöld folyosók' koncepciója alapvető fontosságú Európa közlekedésének optimalizálása szempontjából, melyet a lehető legfenntarthatóbb módon kell megoldani. A környezetszennyezés minden fajtájának csökkentése és a megújuló energiaforrások használatának növelése a helyes megközelítés, amit alkalmaznunk kell.

Ebben a vonatkozásban az új technológiákba történő befektetések, mint pl. a számítógép-vezérelt ‘stop-go’ rendszer az árufuvarozásban és más, nem közúti fuvarozási módok támogatása nagyon fontos szerepet játszik és kijelöli a helyes utat előre.

Az irányítás és az adminisztratív eljárások uniós szinten történő harmonizációja tovább javítja az európai fuvarozási rendszert és növeli annak hatékonyságát. Európának versenyképes és innovatív gazdaságra van szüksége ahhoz, hogy sikeres legyen. Ez a jelentés nagy mértékben elősegíti ennek a célnak az elérését.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), írásban. – (PL) Egyetértek  Cramer úr nézeteivel, miszerint komoly erőfeszítéseket kell tenni Európa árufuvarozási rendszere hatékonyságának, integrációjának és fenntarthatóságának fejlesztése érdekében.

Szintén támogatok minden javasolt intézkedést, mely a kívánt célok elérését segíti elő. Az előbbi magában foglalja a fuvarozási folyosókra való összpontosítást, az innovatív technológiák és infrastruktúra támogatását, valamint az árufuvarozás hatékony irányítását. A jelentés említést tesz továbbá az adminisztratív eljárások és az árufuvarozási lánc egyszerűsítésének szükségességéről, valamint arról, hogy még vonzóbbá kellene tenni a nem közúti közlekedési hálózatot igénybe vevő fuvarozási módozatokat. Támogatok minden effajta megközelítést. Véleményem szerint az előadó által kiemelt prioritások jelentősen hozzájárulnának Európa árufuvarozási rendszerének fejlesztéséhez.

 
  
  

- Jelentés: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), írásban. − Képviselőtársaimmal együtt nagyon örülök annak, hogy ismét előtérbe kerülnek azok a kutatások, melyek a hosszabb ideig tartó elektromágneses sugárzásnak való kitettség egészségkárosító hatását vizsgálják. Nagyon fontos, hogy körültekintően járjunk el az egészségre gyakorolt hatás vizsgálatánál. Ez a téma személyesen is érintett és idén januárban kerestem a kezdeményezés lehetőségét. A korábbi biztosnak, Kyprianou úrnak írt levelemben felhívtam a figyelmét arra, hogy 1999. július 12-e óta nem tértünk vissza a kérdésre, annak ellenére, hogy 5 évvel az említett dátum után ez szükséges lett volna.

Támogattam a Ries-jelentést, ami elismeri, hogy az 1999-es jelentés óta eltelt időszakban az új technológiák térhódítása azt elavulttá tette. Nem támogattam azonban azt a módosítást, ami a specifikus elektromágneses hullámok kibocsátásával kapcsolatban harmonizált, szigorúbb korlátozások bevezetésére szólít fel. Ez egy egészségügyi kérdés, méghozzá egy ír probléma. Az ír kormány kiadott egy olyan jelentést mostanában, amely megállapítja, hogy eddig semmiféle rövid- vagy hosszútávon ártalmas egészségügyi hatást nem állapítottak meg. Már elfogadták az Egészségügyi Világszervezet által jóváhagyott ICNIRP irányelveket, melyek korlátozzák a lakosság és a munkavállalók elektromágneses sugárzásnak való kitettségét. Írországot az íreknek kell kormányozniuk és a WHO vezeti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), írásban. − (PT) Néhány ellentmondás ellenére támogattuk ezt a jelentést. Van azonban nagyon sok fontos pozitívuma, különösen a megelőzés elvének támogatása, ami megerősíti, hogy ennek kell lennie a közösségi politikák egyik sarokkövének az egészségügy és a környezetvédelem területén.

A jelentés megfogalmaz néhány kritikát a cselekvési tervvel kapcsolatban, különösen amikor azt állítja, hogy „egy ilyen cselekvési terv magában hordozza a kudarc lehetőségét is, amennyiben kizárólag a fennálló közösségi politikák mentén működik, és nem egy, a környezeti tényezőkkel összefüggő betegségek csökkentésére irányuló megelőző politikán alapul, és nem rendelkezik világos és számszerű célkitűzéssel”.

A jelentés hangsúlyozza továbbá, hogy az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie a kis- és középvállalkozások fontosságát, technikai segítséget kell nyújtania annak érdekében, hogy elősegítse a kötelező környezetvédelmi és egészségügyi rendelkezések betartását és olyan, a környezeti egészség szempontjából pozitív változások megtételét segítse elő, melyek a vállalkozások működésére is hatással vannak.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), írásban. − Támogattam Frédérique Ries jelentését a 2004-2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv félidős felülvizsgálatáról. Támogatom azt a felhívást, amely a külső és belső levegő minőségére és a vegyszerekre összpontosít. Az a javaslat, mely még a piaci bevezetés előtt kötelezne minden gyártót és importőrt termékei biztonságának igazolására, szintén pozitív lépés a fogyasztók és a környezet megfelelő védelme irányába.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), írásban.(EL) A természeti erőforrások nyereségszerzés céljából történő meggondolatlan felhasználása, a kapitalista szerkezetátalakítás, a piacok liberalizálása és az energia, a közlekedés, valamint a távközlés privatizálása a környezet tönkretételéhez vezet. A romló munkakörülményekkel és munkafeltételekkel, az egészségügy, népjóléti szolgáltatások és a biztosítás privatizációjával egyetemben általánosságban fokozódnak az egészségügyi problémák, különösen azok, melyek a környezeti kockázatokkal kapcsolatosak. Az egészségügyi szolgáltatások üzleti alapokra helyezése és az EU környezetvédelmi politikája, amely a kibocsátáskereskedelmi rendszerrel és a „környezetszennyező fizet” elvével árucikket csinál a környezetből, nem tudja megelőzni a kockázatokat és a betegségeket, és nem tudja a dolgozók érdekeit szolgálni, mivel alapvető célja a tőke nyereségességének növelése.

A jelentésnek igaza van abban, hogy a megelőzés és a védelem elveit kell alkalmazni, abban, hogy hiányoznak az alapvető, szigorú intézkedések; és abban is, hogy szükség van átfogó tanulmányokra a legveszélyeztetettebb csoportokról, a mentális egészségről és a mágneses mezők hatásairól, stb. Mégis az EU monopolista politikáját támogató javaslatokkal zárul, mint pl. adócsökkentések és pénzügyi ösztönzők a vállalatok számára. Ez egy olyan okfejtés, ami a védelem felelősségét az egyénre hárítja.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), írásban. − (RO) A 2005. februári lelkesedés, amikor elfogadásra került a „2004-2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv”, mára már kihunyt anélkül, hogy nagyon sok javasolt intézkedés végrehajtásra került volna. Rendkívül fontos ezeknek a határidőknek a betartása és ezeknek az intézkedéseknek a megtétele, különösen ebben az évtizedben, amikor az emberek egészsége szempontjából a legnagyobb kihívás a környezetvédelem területén az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás.

A társadalom legkevésbé tehetős rétegét, csakúgy, mint az egészségügyi szempontból legérzékenyebbeket (gyermekeket, várandós nőket és idős embereket) még inkább meg fogják viselni ezek a hatások.

Külön figyelmet kell szentelni az alkalmazkodás társadalmi vonatkozásainak, beleértve a foglalkoztatással összefüggő kockázatokat, valamint az életfeltételeket és lakókörülményeket.

Nagyon fontos, hogy megelőzzük az extrém időjárási eseményeknek az emberek egészségére gyakorolt negatív hatásait, ezért a Bizottságnak helyes gyakorlati útmutatókat kell készítenie, melyeknek olyan intézkedéseket kell tartalmazniuk, amiket a helyi és területi hatóságoknak más intézményekkel együttműködve kell bevezetniük, csakúgy, mint az oktatási és tudatosságot növelő programokat, annak érdekében, hogy erősítsék a lakosság tudatosságát az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás terén.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat