Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0243(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0248/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Hlasovanie :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0402

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

− Návrh uznesenia: Palestínski väzni v Izraeli (RC-B6-0343/2008)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Dovoľte mi konštatovať, že rezolúcia Európskeho parlamentu o Izraeli a Palestíne nie je celkom vhodne načasovaná vzhľadom na posledný vývoj udalostí, keď Izrael minulý týždeň prepustil ďalších 198 palestínskych väzňov. Toto gesto svedčí o vôli Izraela pristúpiť k posilneniu vzájomnej dôvery v mierovom procese, a to aj napriek tvrdej kritike izraelskej verejnej mienky.

Rovnako tomu bolo aj pri nedávnej výmene väzňov na libanonskej hranici. Je nesporne veľmi smutné, že v izraelských väzniciach sa nachádzajú aj palestínski mladiství. Primárnou príčinou je však fakt, že teroristické organizácie ich zneužívajú, manipulujú k nenávisti a k odhodlaniu zabíjať. Za posledných osem rokov bolo až 16 % z celkového počtu samovražedných atentátnikov a potenciálnych atentátnikov maloletých, a to s výraznou tendenciou znižovania veku. Práve výchova a vzdelanie detí sú kľúčovými faktormi, ktoré môžu významne ovplyvniť budúci vývoj spolunažívania Izraelčanov a Palestínčanov.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Vážený pán predsedajúci, prostredníctvom konkrétne tohto uznesenia Parlament dokazuje, že nezaujíma neutrálnu pozíciu v prípade veľmi komplikovaného konfliktu na Strednom východe a že nie je neutrálnym subjektom. Práve naopak, tento Parlament sa vždy systematicky prikláňa na stranu Palestínčanov v spore s Izraelčanmi.

Zjavne tomuto Parlamentu nepostačuje, že sa každoročne stratia desiatky miliónov EUR z európskych daní v bezodných, skorumpovaných, protizápadných pokladniciach palestínskych území. Zjavne tomuto Parlamentu nestačí, že MVO, ktoré otvorene, a to zdôrazňujem, schvaľujú a ospravedlňujú teroristické činy sú sponzorované miliónmi z európskych daní. Dnes o to Parlament doslovne žiada v uznesení za prepustenie usvedčených teroristov. A, keď toto stanovisko môže byť politicky korektným, domnievam sa, že sa dožijeme dňa, keď ho oľutujeme.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som v neprospech uznesenia o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach, pretože toto uznesenie prinajmenšom vyjadruje, a poviem to veľmi mierne, že my ako Európsky parlament to nemyslíme s odsudzovaním terorizmu vážne. V uznesení sa presadzuje prepustenie ľudí, ktorí sa zapojili do teroristickej činnosti. Prinajmenšom jeden z nich je zodpovedný za smrť mnohých izraelských občanov. Prijatie tohto uznesenia neprospieva dôveryhodnosti Parlamentu, a čo je oveľa horšie, oslabuje boj proti terorizmu vo všeobecnosti.

 
  
  

− Správa: Hélčne Flautre (A6-309/2008)

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (PSE). - (FR) Vážený pán predsedajúci, pokiaľ ide o správu pani Flautrovej, hlasovala som v prospech pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 4 a 5, ktoré neboli prijaté a ktoré sa týkajú Izraela. Chcela by som vysvetliť dôvody, prečo som takto hlasovala. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nemajú nič spoločné so sankciami voči Izraelu, odkazujú, a najmä pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 odkazuje, skôr na porušenie medzinárodného práva, ktorého sa dopúšťa Izrael, a ktoré je veľmi dobre zdokumentované.

Chcela by som povedať, že vo všeobecnosti so stanovovaním sankcií nesúhlasím, či už sú zamerané voči Palestínčanom alebo voči Izraelu. Ľutujem však, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, v ktorom sa hovorilo o iniciatívach, ktoré by mohli byť prijaté vo vzťahu k Izraelu, v protiklade k sankciám, nebol prijatý. Ak sa vzdáme myšlienky, že my v Európskej únii musíme prijímať iniciatívy zamerané na prevenciu porušovania ľudských práv, potom sa spreneverujeme vlastnému demokratickému systému.

Tiež by som chcela povedať, že vyslovovaním tohto postoja nekritizujeme židov, keďže sú nám blízki a odsudzujeme všetky formy antisemitizmu. Nekritizujeme Izraelský štát, pretože jeho existenciu podporujeme a prajeme si, aby bol bezpečný, avšak nesúhlasíme s tými, ktorí v rámci Izraela oslabujú demokraciu, čo je úplne iná vec. Okrem toho podporujeme všetky izraelské MVO, ktoré sa zameriavajú na podporu ľudských práv a medzinárodného práva.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Vážený pán predsedajúci, počas včerajšej rozpravy som mal možnosť stručne spomenúť, že správa pani Flautrovej o politike Európskej únie v oblasti ľudských práv je celkom dobrým a vyváženým dokumentom. Mrzí ma však, že v správe nie je zahrnutý explicitný odkaz na problém a nebezpečenstvo islamizácie v Európe a vo svete. K procesu islamizácie nepochybne dochádza a ohrozuje tak množstvo veľmi základných európskych a západných hodnôt, základných práv a ľudských práv. V prvom rade mám na mysli dôležité oddelenie cirkvi a štátu, a najmä rovnosť medzi mužmi a ženami.

Samotné islamské krajiny z tejto správy vychádzajú príliš jednoducho napriek tomu, že v množstve týchto tzv. rozvinutých krajín a v množstve týchto často veľmi bohatých krajín, krajín, ktoré sú zásobárňami ropy, ako napríklad Saudská Arábia, prevládajú situácie, ktoré sú neprijateľné od samotného obchodu s otrokmi a otrockej práce po nesmierne ďalekosiahlu a ponižujúcu diskrimináciu žien. Tieto záležitosti musia byť určite v nasledujúcej správe spresnené.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, správa pani Flautrovej je pravdepodobne jednou z najdôležitejších správ prijatých na dnešnej schôdzi. Táto správa sa týka sankcií, nástroja, bez ktorého si my, Európske spoločenstvo, nemôžeme dovoliť fungovať. Tento nástroj však musíme používať veľmi opatrne, flexibilne a pokiaľ je možné, nepravidelne, aby sme sa vyhli jeho znehodnoteniu či procesu inflácie sui generis.

V každom prípade by som vás chcel varovať pred uplatňovaním princípu dvojakého metra pri využívaní tohto nástroja. Sankcie by sa nemali využívať len ako hrozba malým a chudobným krajinám, ktoré porušujú ľudské práva. Bohatšie a väčšie krajiny, ktoré sú pre Európsku úniu obchodnými partnermi, by mali byť tiež vystavené hrozbe sankcií a musia si uvedomiť, že Európska únia môže voči nim takéto sankcie prijať.

 
  
  

− Návrh uznesenia: Rozvojové ciele milénia a úmrtnosť matiek (RC-B6-0377/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Spoločný návrh uznesenia o hodnotení rozvojového cieľa č. 5 o úmrtnosti matiek som pokladala za vyvážený.

Súhlasím s bodom uznesenia, že zdravie matiek je oblasťou, v ktorej sa zaznamenal najmenší pokrok spomedzi všetkých rozvojových cieľov tisícročia. Keďže je najmenej pravdepodobné, že sa dosiahne pokrok v tejto oblasti do roku 2015, najmä v subsaharskej Afrike a v južnej Ázii, súhlasím, že musíme prijať opatrenia.

Znepokojili ma najmä štyri pozmeňujúce návrhy podané v mene skupiny ALDE a GUE/NGL, ktorými sa opäť vnucuje Európskemu parlamentu rozhodovať o záležitostiach, ktoré sú výsostne v právomoci členských krajín. Ide o vyjadrenie súhlasu s bezpečnými a legálnymi potratmi. Žiaľ, tieto pozmeňujúce návrhy v dnešnom hlasovaní boli prijaté.

V každom členskom štáte EÚ je rozdielny pohľad na umelé prerušenie tehotenstva, preto sa k tejto problematike prijímajú rozhodnutia v súlade so zásadou subsidiarity. Aj na interrupciách stroskotalo referendum o Lisabonskej zmluve v katolíckom Írsku, interrupcie sú zakázané v Poľsku, iný pohľad je na interrupcie aj na Slovensku. Z tohto dôvodu som hlasovala proti tomuto návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som v neprospech tohto uznesenia nielen preto, že som proti ďalšej propagande potratov, ktorá je súčasťou tejto správy, ale prinajmenšom v rovnakej miere aj preto, že sa domnievam, že stanovisko Parlamentu k tejto problematike je skutočne pokrytecké. Na jednej strane Parlament správne tvrdí, že by sa malo urobiť všetko preto, aby sa zabezpečilo významné zníženie miery úmrtnosti matiek v rozvojových krajinách, avšak na strane druhej Parlament na iných miestach pokračuje v podpore čoraz väčšieho, čoraz rozsiahlejšieho zákonného prisťahovalectva a v podpore návrhov Európskej komisie týkajúcich sa tzv. modrej karty. Presne táto imigračná politika vedie k masívnemu odlivu mozgov z rozvojových krajín do západných krajín a presne táto politika oberá rozvojové krajiny o najlepších pracovníkov, ktorých tieto krajiny potrebujú vrátane pracujúcich v oblasti zdravotníctva, lekárov a sestry, ktorí sú v Afrike oveľa potrebnejší než v západnom svete. Odmietam sa pripojiť k takémuto pokryteckému stanovisku.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Vážený pán predsedajúci, chcel by som vysvetliť, ako som hlasoval v prípade uznesenia o zdraví matiek. Mali by sme počkať a zistiť, aký je postoj tohto Parlamentu k jablkovému koláču, avšak keď už nič iné, aspoň jasne vyjadril svoje stanovisko na tému materstva.

V každom prípade by som sa, bez akýchkoľvek kritických poznámok, chcel opýtať, prečo cítime potrebu vôbec sa k takýmto otázkam vyjadrovať. Ide o citlivé, intímne a pre množstvo našich voličov aj etické otázky. Mali by byť riešené prostredníctvom vnútroštátnych demokratických postupov členských štátov. Dnes popoludní sme prostredníctvom našich vyjadrení preukázali trúfalosť, arogantnosť a túžbu koncentrovať moc a získať nadvládu nad národnými tradíciami našich členov. Pozrite sa na to uznesenie a možno pochopíte, prečo voliči majú v takej veľkej miere averziu voči inštitúciám Európskej únie a prečo im nedôverujú.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (PSE). - Vážený pán predsedajúci, myslím si, že Daniel Hannan celkom správne nechápe, o čom tu diskutujeme. Toto uznesenie sa v skutočnosti týka konferencie Organizácie Spojených národov venovanej rozvojovým cieľom milénia a jeho cieľom je vytvoriť nátlak na svetových vedúcich činiteľov, aby zohľadnili cieľ č. 5 týkajúci sa zdravia matiek. O to tu ide. Netýka sa to potratov v Poľsku alebo v Írsku. Ide o prístup k právam matiek. Moje vysvetlenie hlasovania však nemalo byť o tomto.

Chcela som povedať, že jednou z najsmutnejších vecí, ktoré som v živote videla, bola nemocnica v Addis Abebe, ktorú som navštívila s niekoľkými kolegyňami v rámci delegácie AKT. Tam sme videli zástupy mladých žien, v podstate to boli v skutočnosti dievčatá vo veku 13 alebo 14 rokov a z miesta, kde stáli, dole ulicou tiekol potôčik moču. Stáli tam a všade bol moč, pretože sa u nich vytvorila vaginálna fistula v dôsledku neexistujúcej lekárskej starostlivosti počas pôrodu v odľahlých častiach Etiópie.

Domnievam sa, že je nesmierne dôležité, aby Európska únia investovala do riadnej zdravotnej starostlivosti o matky v niektorých z najchudobnejších krajín sveta. Je hanbou, že v oblasti tohto rozvojového cieľa milénia nebolo dosiahnuté viac, keďže je jedným z najdôležitejších. Dúfam, že toto vyzbrojí našich vyjednávačov, akou je Glenys Kinnocková, ktorá ide do New Yorku.

Rovnako sa domnievam, že ľudia ako Daniel Hannan by si mali niektoré dokumenty prečítať a zistiť, o čom sa v tomto Parlamente diskutuje.

 
  
  

− Správa: Syed Kamall (A6-0283/2008)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, táto správa je osobitne dôležitá. Vysoký dopyt po službách je charakteristickým znakom rozvinutých hospodárstiev. Služby určujú životný štandard, ako aj blahobyt spoločností. Existuje neustály nárast v dopyte po rozvoji služieb prepojených na moderné technológie a na vysokokvalitné služby spĺňajúce normy a očakávania ich užívateľov.

Rast HDP v čoraz väčšej miere závisí od veľkosti odvetvia so službami. Služby predstavujú významný podiel obchodu. Táto časť trhu sa neustále rozširuje. Z tohto dôvodu sa viedli mnohé diskusie o podmienkach a zásadách liberalizácie obchodu so službami na svetovej úrovni v rámci WTO. Existuje množstvo vysoko ziskových typov služieb, najmä služieb, ktoré plnia osobitné medzery na trhu. Toto je jeden z dôvodov, prečo liberalizácia obchodu so službami napreduje len pomaly, a prečo naráža na taký odpor. Na záver by som chcel povedať, že žijeme v časoch, keď sú služby hlavnými ukazovateľmi rozvoja.

 
  
  

− Správa: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som v prospech prijatia správy o európskej prístavnej politike, pretože sa v nej rieši množstvo otázok, ktoré sú pre toto hospodárske odvetvie dôležité. Rovnako sú v nej zahrnuté otázky významné pre Poľsko.

Pýtal som sa sám seba, akým spôsobom by sa tieto texty mohli vzťahovať na situáciu poľských lodeníc v Gdansku, Gdynii a Štetíne. Už istý čas v rámci Európskej komisie prebiehajú konania týkajúce sa štátnej pomoci pre poľské lodenice. Lodenica v Štetíne je piatou najväčšou v Európe a čelí množstvu ťažkostí, podobne ako lodenica v Gdynii. Všetko je to výsledkom série problémov, ktoré sa počas rokov vyskytli a ktoré sú dôsledkom zmeny hospodárskeho systému a medzinárodnej situácie, ako som zdôraznil vo svojom včerajšom príspevku do diskusie.

Pokiaľ ide o súčasnú situáciu poľských lodeníc, Komisia sa domnieva, že nepredstavujú zdroj pracovných miest. Nie sú vystavené nespravodlivej hospodárskej súťaži. Môže to znieť zvláštne. Okrem toho sa navrhuje zatvorenie dvoch sklzov v lodenici, s cieľom dosiahnuť úplný potenciál a toto je úplne smiešne. Plán na reštrukturalizáciu týchto lodeníc sa neustále zamieta, čo vedie k ich znehodnoteniu namiesto pomoci európskeho lodiarskemu priemyslu opätovne získať svoje postavenie na svetovom trhu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Chcel by som pripomenúť kolegom, ktorí sa nedostali k slovu, že môžu predložiť písomné vyhlásenie, prostredníctvom ktorého bude ich vysvetlenie hlasovania zaznamenané.

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

− Správa: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. Ďakujem pánovi Kirkhopovi za správu, ktorá pomôže pri poskytovaní lepších služieb spotrebiteľom. V súčasnosti závisí cena, ktorú zaplatia spotrebitelia za lístky medzi členskými štátmi, od krajiny nákupu. V mojej krajine, v Anglicku, platím rovnakú cenu za lístok bez ohľadu na to, či si ho kupujem v meste odchodu, meste príchodu alebo v inom meste. Nevidím žiadny dôvod na to, aby sa tento postup neuplatňoval v rámci celej Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Hlasujem v prospech správy Timothy Kirkhopa o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov.

Nový kódex správania podporí hospodársku súťaž medzi počítačovými rezervačnými systémami, čím prispeje k zlepšeniu cien a kvalite služieb. Súčasné podmienky sú zastarané, vzhľadom na to, že takmer 40 % rezervácií sa vybavuje prostredníctvom alternatívnych internetových stránok, pričom rezervačné poplatky úplne odpadajú. Nový kódex bude prínosom pre spotrebiteľov prostredníctvom zvýšenia miery hospodárskej súťaže a zníženia poplatkov, keďže nízkonákladové letecké spoločnosti sú odteraz tiež súčasťou rezervačných systémov.

S cieľom poskytnúť spotrebiteľom najlepšie informácie a najvyššiu mieru ochrany pred nesúťažnými postupmi, musí byť poskytovanie služieb rozšírené a regulované a kontrolované na báze celej EÚ. Preto je dôležité, aby bola do cien leteniek, uvedených v hlavných reklamných materiáloch, započítaná plná cena letenky vrátane všetkých daní a poplatkov, aby spotrebiteľ nebol oklamaný špeciálnou ponukou, ktorá v skutočnosti nie je k dispozícii. Rovnaké pravidlo sa vzťahuje na uvádzanie objemu emisií CO2 a spotreby paliva. Spotrebiteľ musí poznať obidva tieto údaje. Alternatívna ponuka vlakového spojenia v prípade letov, ktoré trvajú menej ako 90 minút, poskytuje spotrebiteľovi ďalšiu možnosť a umožňuje mu urobiť informované rozhodnutie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Prostredníctvom aktualizácie kódexu správania pre používanie počítačových rezervačných systémov zabezpečujete, že rezervačné systémy pre služby leteckej prepravy dodržiavajú zásadu spravodlivej hospodárskej súťaže. Obávam sa však, že nejasná definícia „kapitálovej účasti“ spoločnosti ako dopravcu, ktorý má „rozhodujúci vplyv“ na počítačový rezervačný systém, spôsobí zmätok a umožní narušenie hospodárskej súťaže. Táto správa by mala byť aj o prínose pre spotrebiteľa a tieto stanoviská sa odzrkadľujú v mojom hlasovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Počítačový rezervačný systém je platformou, ktorá spája poskytovateľov železničnej a leteckej dopravy a využíva sa na predaj lístkov a leteniek. Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady sa zameriavala na zmenu a doplnenie ustanovení, ktoré sú v súčasnosti platné a na posilnenie hospodárskej súťaže prostredníctvom počítačového rezervačného systému.

Kódex správania bol aktualizovaný, s cieľom zvýšiť mieru transparentnosti, ako aj predísť zneužitiu postavenia na trhu a narušeniu hospodárskej súťaže. Hlasoval som v neprospech tejto správy o kódexe pre počítačové rezervačné systémy, pretože som presadzoval vrátenie tejto veci Výboru pre dopravu a cestovný ruch.

Podľa môjho názoru sú mnohé z koncepcií v správe Komisie nedostatočne definované. Osobitne to platí pre kľúčovú koncepciu, ktorou je materský dopravca. Preto sa domnievam, že záujmy spotrebiteľov v rámci spoločného európskeho trhu nie sú v plnej miere chránené.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne. − (RO) Hlasovala som za vrátenie nariadenia o počítačových rezervačných systémoch Komisii, pretože tento text ešte stále obsahuje množstvo nejasných formulácií, ktoré môžu viesť k rôznym výkladom. Nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch a z tohto dôvodu musí byť jeho text presný.

Domnievam sa, že uverejnenie špecifikácií, v ktorých Európska komisia uvádza výklad určitých definícií obsiahnutých v nariadení v Úradnom vestníku Európskej únie pred dátumom nadobudnutia účinnosti nariadenia, nie je prijateľné riešenie. Európske inštitúcie sa zaviazali k procesu zjednodušovania právnych predpisov, a najmä k procesu právnej stability.

Zjavne sú potrebné aktualizácia a skvalitnenie nariadenia o počítačových rezervačných systémoch a cením si prácu všetkých kolegov v Komisii. Napriek tomu sa však domnievam, že by bola potrebná väčšia miera jednoznačnosti tohto textu na účely zabezpečenia stabilného právneho rámca potrebného pre riadne fungovanie odvetvia osobnej leteckej dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), písomne. − (PL) Počas hlasovania podľa zmien a v súvislosti s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 48 som hlasovala v neprospech porušovania práv súťažiacich subjektov prostredníctvom vyčlenenia troch krajín Európskej únie a udelenia privilegovaného postavenia na trhu týmto krajinám. Bohužiaľ, moje hlasovacie zariadenie sa zaseklo a moje snahy o upozornenie na túto skutočnosť boli prehliadnuté. Chcela by som, aby sa zaznamenalo, že som hlasovala v neprospech druhej časti príslušného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

 
  
  

− Správa: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Presadzovanie ľudských práv vo svete okolo nás je jednou z politických úloh Európskej únie, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že je úniou hodnôt. Podľa strany Junilistan sa však táto úloha nesmie využívať na vedenie zahraničnej politiky na úrovni EÚ, a tým na obmedzovanie suverenity zahraničných politík členských štátov.

Preto oceňujeme skutočnosť, že EIB uprednostňuje udelenie pôžičky, prostredníctvom ktorej sa podporuje rozvoj demokracie a stability v strednej Ázii, avšak nesúhlasíme s trendom, na základe ktorého sa z EIB stáva nástroj na rozšírenie ambícií zahraničnej politiky EÚ.

Po starostlivej úvahe sme sa rozhodli hlasovať v prospech pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložil Európsky parlament k návrhu Komisie napriek tomu, že niektoré z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov nie sú úplne v súlade s našimi zásadami v tejto oblasti.

 
  
  

− Návrh uznesenia: Palestínski väzni v Izraeli (RC-B6-0343/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, hlasujem v prospech tohto dokumentu, zároveň by som však chcel zdôrazniť, že ide o asi miliónty text, ktorý tento Parlament schválil na podporu dodržiavania ľudských práv v tejto časti sveta. Aký vplyv majú naše vyhlásenia? Veľmi malý, bohužiaľ, ak nerátame vyjadrenie politickej solidarity.

Ak si Európa želá byť v tejto veci dôveryhodná, musí byť vo svojich vyhláseniach jednotná a medzinárodnú bezpečnosť musí klásť pred jednotlivé národné záujmy. Domnievam sa, že je to nevyhnutné na dosiahnutie rovnováhy medzi dvomi požiadavkami. Požiadavkou Palestínčanov o slobodný a nezávislý štát a požiadavkou Izraelčanov o bezpečnosť života na svojom vlastnom území, bez atentátov a hrozieb. Ak tieto dva aspekty oddelíme, je dosť zvláštne nájsť dôveryhodnú pozíciu a trvalé riešenie. Dúfam, že v budúcnosti táto naša Európska únia, ktorá má záujem na mieri v tejto časti sveta, ktorá je nám taká blízka, bude schopná zohrávať účinnejšiu úlohu mediátora než v minulosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Nehlasovali sme v prospech kompromisného uznesenia preto, že súhlasíme so všetkými bodmi alebo s jeho formuláciou, ale preto, že veríme, že môže pomôcť pri odsúdení neprijateľnej situácie palestínskych politických väzňov v izraelských väzniciach.

Izrael s podporou a tichým súhlasom USA a ich spojencov nezákonne okupuje palestínske územia, buduje usadlosti a deliaci múr a vraždí, zadržiava, útočí a využíva Palestínčanov, pričom systematicky porušuje medzinárodné právo a ignoruje nescudziteľné právo tohto národa na vlastný suverénny, životaschopný a nezávislý štát.

V súčasnosti je v izraelských väzniciach zadržiavaných okolo 10 000 Palestínčanov vrátane stoviek detí v neľudských podmienkach, a zaobchádza sa s nimi ponižujúco a potupne, pričom bežné je aj mučenie. Väčšina z väzňov nemá povolené návštevy rodinných príslušníkov. Mnohí boli zadržaní „administratívne“ bez vznesenia obvinení alebo súdneho konania.

V izraelských väzniciach je zadržiavaná približne jedna tretina zvolených členov Palestínskej legislatívnej rady, ako aj iní palestínski miestne volení úradníci.

Uväznenie palestínskych aktivistov je nástroj používaný na boj proti oprávnenému odporu palestínskeho národa a na pokračovanie v izraelskej okupácii územia.

Akékoľvek spravodlivé a trvalé riešenie súvisiace s ukončením izraelskej okupácie týchto území vyžaduje, aby Izrael prepustil všetkých palestínskych politických väzňov.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Ide o neprijateľné uznesenie, ktorým sa v zásade schvaľuje izraelská genocída Palestínčanov a okupácia ich území.

V odseku 4 sa napríklad Izrael podporuje v boji proti terorizmu. Tým sa za teroristov označujú ľudia bojujúci za slobodu, za oslobodenie svojich území od okupačnej izraelskej armády a za zrušenie hospodárskej, sociálnej a politickej blokády a bojujúci proti odvetným útokom. Napríklad v pásme Gazy sú medzi obeťami deti, pretože tu bola zvolená vláda, ktorá nie je po vôli Izraelu, Spojeným štátom americkým a EÚ.

Okrem toho sa v odseku 7 Palestínska samospráva provokatívne vyzýva, aby spacifikovala odpor Palestínčanov. Bývalí väzni, najmä malé deti, sa tu obviňujú z násilných či teroristických činov.

Je hanebné vyslovovať takéto nepodložené obvinenia. Namiesto toho by mal Európsky parlament požiadať Izrael, aby sa stiahol z okupovaných území Západného brehu Jordánu. Múr hanby v Jeruzaleme by mal byť zničený, musia ustať vražedné útoky na civilné obyvateľstvo, ženy a deti a všetci politickí väzni musia byť prepustení. Európsky parlament by mal Izrael požiadať, aby dodržiaval zásady medzinárodného práva a príslušné rezolúcie OSN.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) Situácia v Izraeli a Palestíne je komplikovaná. Vyrovnávanie sa s veľkou mierou neistoty, ktorú vytvára okolie, je pre Izrael problematické. Ako dobrý priateľ Izraela to veľmi dobre viem. Napriek tomu je však vždy dôležité dodržiavať medzinárodné právo. Preto som sa rozhodol zúčastniť na rokovaniach o uznesení Európskeho parlamentu o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach.

Postupne počas rokovaní sme dospeli k výrazne vyváženejšiemu textu, čo znamená, že som v konečnom dôsledku toto uznesenie podporil. Chápem to tak, že je dôležité, aby sme neodsudzovali Izrael, čo bol prípad správy pani Flautrovej o hodnotení sankcií EÚ ako súčasti akcií a politík EÚ v oblasti ľudských práv, v ktorej neboli preskúmané príslušné skutočnosti. Preto som v tomto prípade hlasoval proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE ), písomne. (PL) Uznesenie o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzniciach, ktoré prijal Európsky parlament je neobjektívne, a preto neposkytuje primeraný obraz konfliktu na Strednom východe. V uznesení sa vôbec nezohľadňuje politický kontext alebo skutočnosť, že izraelské orgány musia byť schopné zaručiť bezpečnosť svojich občanov. Izrael je neustále ohrozený teroristickými činnosťami zo strany palestínskych území, a to napriek prebiehajúcim mierovým rokovaniam a gestám dobrej vôle, akým bolo nedávne rozhodnutie prepustiť 198 palestínskych väzňov. Izrael je jednou a jedinou demokratickou krajinou v regióne a snaží sa tieto hrozby riešiť demokratickými metódami a prostredníctvom demokratických prostriedkov.

V uznesení sa izraelské orgány odsudzujú za používanie nevhodných metód zaobchádzania s maloletými. Avšak neuvádza sa v ňom, že podľa správ organizácie Amnesty International teroristické organizácie, akými sú napríklad al-Asqa Martyrs Brigade, Hamas, islamistický džihád a Ľudový front za oslobodenie Palestíny, robia nábory maloletých a využívajú ich ako kuriérov. V niektorých prípadoch sú maloletí poverení aj bojovými úlohami alebo sú využívaní na páchanie útokov na izraelských vojakov a civilistov.

Keďže na problematiku palestínskych väzňov sa nahliadalo veľmi neobjektívne a nedostatočne, hlasoval som v neprospech tohto uznesenia.

 
  
  

- Správa: Hélčne Flautre (A6-0309/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písomne. ?– (BG) Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, v správe pani Hélčne Flautrovej sa venuje problematike sankcií, ktoré musí Európska únia prijať v prípade akéhokoľvek porušenia ľudských práv bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta k tomuto porušeniu dôjde. Avšak k čomu dochádza na jej vlastnom území?! Opäť by som vás chcel upozorniť na bezprecedentné činnosti úradujúcej koalície v Bulharsku.

V deň hlasovania o vyjadrení nedôvery [v bulharskom parlamente], 30. júla, bola proti poslancovi Európskeho parlamentu Dimiterovi Stojanovi použitá policajná sila. Napriek skutočnosti, že mená uniformovaných „pomocníkov“ boli hneď odhalené, do dnešného dňa neboli vydané žiadne pokuty, žiadne ospravedlnenie, evidentnou je len arogancia pri pokusoch o utajenie tohto prípadu.

Správanie úradníkov ministerstva vnútra dokazuje, že vedeli, koho bijú vzhľadom na to, že Stojanov mal pri sebe identifikačný preukaz poslanca Európskeho parlamentu a niekoľkokrát povedal, kto je.

Nelegálne zadržanie a bitie poslanca Európskeho parlamentu je situácia, k akej nedošlo počas celej 50-ročnej histórie tejto inštitúcie! Prípad môjho kolegu je nebezpečným útokom na základné zásady súčasnej európskej demokracie. Predstavuje priame obmedzenie osobných práv.

Po tom, čo represívny aparát úradujúcej vlády necúvol ani pred štatútom poslanca Európskeho parlamentu Dimitera Stojanova, v čo môže dúfať obyčajný bulharský občan?

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Keďže v rámci vysvetlenia hlasovania nie je možné diskutovať o všetkých dôležitých otázkach, ktoré boli v správe nastolené, najmä o mnohých otázkach, s ktorými kategoricky nesúhlasíme, možno je najlepším postupom použiť príklad hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch predložených plénu, s cieľom zdôrazniť ústredný cieľ tohto politického nástroja EÚ.

Napriek odkazom na rôzne krajiny uvádzaným v správe, väčšina v Parlamente zamietla pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa týkali:

- „... sankcie Európskej únie voči palestínskej vláde stanovené vo februári 2006 po voľbách, ktoré EÚ uznala ako slobodné a demokratické, oslabujú konzistentnosť politiky Únie a preukazujú sa ako vážne kontraproduktívne prostredníctvom výrazného zhoršovania politickej a humanitárnej situácie“;

- „... neustále porušovanie medzinárodného práva Izraelom si vyžaduje naliehavú reakciu zo strany Únie.“

Aký lepší príklad existuje na preukázanie, že cieľ sankcií EÚ je neprijateľné zasahovanie, ktoré sa zjavne uplatňuje použitím tzv. dvojitého metra. Inými slovami sankcie sa používajú ako prostriedky nátlaku a politickej intervencie na ochranu „priateľov“ a na kritizovanie „ostatných,“ ktorých EÚ (a USA) označí za cieľ.

Preto sme hlasovali v neprospech tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne. − V rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ uplatňuje reštriktívne opatrenia alebo sankcie, s cieľom zabezpečiť súlad s cieľmi SZBP. Súčasná politika EÚ v oblasti sankcií je zavalená nadmerným množstvom prípadov ad hoc, ktorých výsledkom je často nekoherentnosť a nekonzistentnosť. Domnievam sa, že Komisia by mala zohrávať iniciatívnejšiu úlohu pri definovaní jasnej politiky EÚ v oblasti sankcií.

Domnievam sa, že EP musí byť veľmi presný, keď hovorí o sankciách, a najmä keď vyzýva k činnosti EÚ v reakcii na porušenia medzinárodného práva, ako to Parlament urobil v tejto správe o Izraeli. Domnievam sa, že pred tým, ako požiadame EÚ o stanovenie sankcií, musíme byť veľmi dobre informovaní o konkrétnych porušeniach medzinárodného práva a mali by sme sa vyvarovať všeobecne použiteľných vyhlásení. Ak existujú faktické prípady, musia byť v texte uvedené alebo musia byť opísané v poznámke pod čiarou v danom dokumente.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som v prospech správy Hélčne Flautrovej o hodnotení sankcií EÚ ako súčasti akcií a politík EÚ v oblasti ľudských práv. Vítam vyvážený prístup pani spravodajkyne k významnému nástroju spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Sankcie sa musia stanovovať v závislosti od konkrétneho prípadu a musia byť zacielené tak, aby sa predišlo ovplyvňovaniu nevinných strán. Som spokojný, že správa pani Flautrovej sa v dostatočnej miere venuje týmto otázkam.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. (SK) EÚ pokladá oblasť dodržiavania ľudských práv za najdôležitejšiu oblasť, preto začleňuje doložky o ľudských právach a konkrétnych vykonávacích mechanizmoch do všetkých nových dvojstranných dohôd podpisovaných s tretími krajinami.

Politická účinnosť sankcií a ich vedľajšie negatívne účinky sú dnes predmetom sporov. Uvedomujeme si to obzvlášť v tomto čase, keď EÚ musí zaujať stanovisko ku konfliktu na Kaukaze.

Z tohto dôvodu vítam a hlasovala som za správu pani Hélčne Flautre, ktorá prináša novú filozofiu udeľovania sankcií a zmenu myslenia v oblasti ľudských práv.

Potrebujeme efektívnu sankčnú politiku, aby nedošlo k používaniu takzvaného dvojitého metra napríklad podľa strategickej dôležitosti partnera, ako v prípade Ruska a Číny.

Musíme vychádzať zo strategického dokumentu pre jednotlivé krajiny a z ďalších dokumentov podobnej povahy, aby sme mohli vypracovať konkrétnu stratégiu týkajúcu sa ľudských práv v krajine a situácie v oblasti demokracie. Musíme vychádzať z objektívnych a aktuálnych informácií získaných od zástupcov miestnych a mimovládnych organizácií. Musíme podporovať občiansku spoločnosť a cielene postihovať vinníkov konfliktu napríklad zmrazením aktív, zákazom cestovania. Sankcie nesmú postihovať najchudobnejších.

Som presvedčená, že politika sankcií bude účinnejšia až vtedy, keď bude začlenená do ucelenej stratégie EÚ v oblasti ľudských práv. Sankcie budú efektívne iba vtedy, keď pomôžu zmeniť pomery a následne vyriešiť daný konflikt.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE), písomne.(FR) Po legislatívnych voľbách v Palestíne, ktoré sa konali vo februári 2006 som bol prvým, kto z Jeruzalemu, ako aj v Parlamente vyhlásil, aby sme nestanovovali sankcie voči palestínskej vláde, pretože nimi budú trpieť len obyčajní ľudia. Nepochybne sa musíme zmieriť so skutočnosťou, že politická situácia na územiach sa úplne zhoršila, najmä medzi hnutiami Fatah a Hamas, avšak túto politickú krízu nemožno pripísať výlučne európskym sankciám. Z tohto dôvodu som sa hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 4 zdržal.

Tiež by som chcel povedať, že jednoznačne odsudzujem neustále porušovanie medzinárodného práva, ktorého sa dopúšťa Izrael, je mi však ľúto, že v texte správy sa nespomína porušovanie medzinárodného práva, ktorého sa dopúšťajú iné krajiny na Strednom východe. Zdá sa mi, že ide o prípad uplatňovania tzv. dvojitého metra, a preto som hlasoval v neprospech pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 5.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písomne. (DA) Napriek skutočnosti, že v správe pani Flautrovej existujú body, ktoré by bolo možné kritizovať, hlasujem v prospech tejto správy, aby som preukázal podporu boju za ľudské práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Sankcie, ktoré stanovuje Európska únia, sú nástroje na zabezpečenie účinnosti SZBP. Môžu byť nástrojmi diplomacie, avšak najčastejšie sú hospodárskymi nástrojmi a slúžia na zabezpečenie dodržiavania základných zásad medzinárodného práva, demokracie a ľudských práv.

Spravodajkyňa vyzýva na komplexné a detailné preskúmanie existujúcich reštriktívnych opatrení a domnievam sa, že je to správne. Mali by byť vypracované vhodné zásady na stanovovanie sankcií, aby sa k nim pristupovalo len na základe podrobnej analýzy jednotlivého prípadu.

Okrem toho sa tiež domnievam, že by sa mali uprednostňovať rozvojové hospodárske sankcie, ktoré negatívne neovplyvňujú spoločnosť a neporušujú ľudské práva občanov sankcionovaných krajín. Osobitne významné je to v súvislosti so zvykom zostavovať čierne zoznamy. Z tohto dôvodu som tiež podporil správu o preskúmaní sankcií EÚ v oblasti ľudských práv.

Ak sa stanovovanie sankcií preukáže ako potrebné, domnievam sa, že je dôležité zaviesť pozitívne opatrenia, s cieľom pomôcť občanom krajín, v prípade ktorých boli stanovené reštriktívne opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písomne. − Ja a moji kolegovia z britskej Konzervatívnej strany v plnej miere podporujeme ľudské práva pre všetkých. Podporujeme koncepciu systému sankcií SZBP EÚ, ktorý sa uplatňuje na jednohlasnom základe, s cieľom zasiahnuť najväčších porušovateľov ľudských práv na svete za predpokladu, že Spojené kráľovstvo v tejto súvislosti môže využiť svoje právo veta. Nesúhlasíme však s nekonzistentnosťou, s akou sú stanovované a s ich otvorenosťou k porušovaniu, ako napríklad v prípade prezidenta Mugabeho, ktorý vstúpil niekoľkokrát na územie EÚ napriek zákazu cestovania uvaleného na jeho režim.

Bohužiaľ, správa pani Flautrovej zachádza ďalej, keď uznáva právo Európskeho súdneho dvora rozhodovať o zozname zakázaných teroristických organizácií, ktorý musí predstavovať politické, nie súdne rozhodnutie a keď tvrdí, že je nutné prijať Lisabonskú zmluvu na zefektívnenie sankcií za porušovanie ľudských práv. V správe sa vyzýva na parlamentnú kontrolu bezpečnostných služieb členských štátov a na ustanovenie záväznosti kódexu správania v oblasti vývozu zbraní. Z týchto dôvodov správu nepodporíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), písomne. − (PL) Hlasovala som v neprospech odseku 57 v rámci hlasovania podľa zmien. Bohužiaľ moje hlasovacie zariadenie sa zaseklo. Moje snahy o poukázanie na túto skutočnosť boli prehliadnuté, ako aj v prípade piatich iných hlasovaní podľa zmien. Chcela by som, aby sa zaznamenalo, že som hlasovala v neprospech pôvodného textu odseku 57 v tomto dokumente.

 
  
  

- Návrh uznesenia: Rozvojové ciele milénia a zdravie matiek (RC-B6-0377/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), písomne. – (FR) Na papieri bol piaty z rozvojových cieľov milénia, ktorým je zníženie úmrtnosti matiek o 75 % do roku 2015, jednoznačne jedným z najdosiahnuteľnejších cieľov.

V skutočnosti je to jeden z cieľov, v rámci ktorého sa časový rozvrh nedodržiava. Toto je zničujúca skutočnosť: v subsaharskej Afrike umiera pri pôrode jedna zo 16 žien. Toto číslo sa za posledných 20 rokov takmer vôbec nezmenilo.

Kde inde na Zemi môžete nájsť takú závažnú nevyrovnanosť v oblasti ľudského zdravia? Ba čo viac, keď umrie matka, je desaťkrát pravdepodobnejšie, že umrie aj dieťa.

V našom nesmiernom úsilí o dosiahnutie rozvojových cieľov milénia musíme preto venovať osobitnú pozornosť cieľu číslo 5.

Samotná G8 konečne pochopila tento problém. Na svojom nedávnom zasadnutí v Japonsku prijala tzv. balík pre zdravie zameraný na nábor a odbornú prípravu 1 milióna zdravotníkov pre Afriku, aby 80 % matiek malo počas pôrodu podporu.

Loptička je teraz na strane EÚ.

Spoločenstvo musí dosahovať reálne výsledky súbežne vo viacerých oblastiach:

- informovanie a vzdelávanie žien,

- posilňovanie systémov zdravotníctva v krajinách juhu,

- masívne investície do ľudských zdrojov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Každoročne umiera približne 536 000 matiek (k 95 % týchto úmrtí dochádza v Afrike a južnej Ázii). Na každú ženu, ktorá umrie, pripadá 20, v prípade ktorých sa vyskytnú vážne komplikácie od chronických infekcií až po ochromujúce rany, ktorým by sa dalo jednoducho predísť, keby existoval všeobecný prístup k základnej a pohotovostnej pôrodníckej starostlivosti a službám reprodukčného zdravia. Vyžaduje si to väčšiu podporu zo strany rozvinutých krajín.

Tieto údaje sú veľmi znepokojujúce a dokazujú, že rozvojové krajiny nesmerujú k dosiahnutiu zníženia miery úmrtnosti matiek (rozvojový cieľ milénia 5), ale že táto oblasť je jedinou, v rámci ktorej nebol zaznamenaný žiadny pokrok. Údaje z dneška sú presne také isté ako údaje spred 20 rokov.

Skutočnosťou zostáva, že úmrtnosti matiek je možné predísť prostredníctvom poskytovania lepšej zdravotnej starostlivosti a prostredníctvom zabezpečenia prístupu ku komplexným informáciám a službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia pre všetky ženy.

Z tohto dôvodu podporujeme prijaté uznesenie a teší nás, že náš návrh na ochranu prístupu k účinnej antikoncepcii a k zákonným a bezpečným potratom bol v pléne prijatý.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Je hrozné, že taká veľká časť svetovej populácie žije v extrémnej chudobe, že ženy v týchto krajinách a oblastiach umierajú počas tehotenstva alebo pri pôrode a že takému množstvu ľudí chýbajú informácie o bezpečnej antikoncepcii a prístup k nej. Ide o otázku hodnoty ľudského života a nedotknuteľných univerzálnych ľudských práv, a to nielen v prípade žien žijúcich v chudobe.

V tomto uznesení sú obsiahnuté pozitívne, a potrebné, návrhy, avšak zároveň nastoľuje otázky, ktoré nie sú v právomoci EÚ. Rozhodli sme sa podporiť návrhy, v ktorých sa vyzýva k zlepšeniu podmienok pre ženy, najmä pokiaľ ide o sexuálne a reprodukčné zdravie. V uznesení sa však riešia aj iné otázky, z ktorých niektoré odkazujú na zahraničnú politiku. Preto sme sa v konečnom hlasovaní rozhodli hlasovania zdržať.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne. − Uznesenie Európskeho parlamentu týkajúce sa úmrtnosti matiek má nesmierny význam vzhľadom na rozvojové ciele milénia a sprostredkúva naše posolstvo o tom, že si uvedomujeme súčasnú situáciu a že vyzývame k činnosti zameranej na pomoc miliónom žien v rozvojových krajinách. V plnej miere podporujem návrh na to, aby boli Komisia a Rada požiadané o rozvoj programov a politík, ktoré pomôžu pri prevencii úmrtnosti matiek s osobitným dôrazom na prístup k informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, gramotnosti a výžive.

V súvislosti s týmto uznesením sa domnievam, že používanie antikoncepcie je veľmi dôležité pri prevencii ochorení, nechcených tehotenstiev a znižovaní miery úmrtnosti matiek, avšak zároveň som presvedčená, že nemáme právo odsudzovať alebo kritizovať cirkev, ktorá predstavuje len morálnu, ale nie právnu autoritu, ktorá presadzuje svoje vierovyznanie, avšak nezakazuje právo na slobodné rozhodnutie. Okrem toho existujú cirkvi, ktoré problematiku antikoncepcie neriešia.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. (RO) Hlasovala som v prospech tohto uznesenia, pretože nielen v rozvojových krajinách existuje vysoká miera úmrtnosti matiek, ale aj v nových členských štátoch EÚ.

Je znepokojujúce, že každoročne zostane 536 000 rodín bez matky, čo vedie k nerovnováhe na základnej úrovni spoločnosti. Poznáme príčiny a metódy boja proti tomuto javu, spôsob organizovania a plánovania činnosti závisí len od nás.

Skutočne sa domnievam, že by sme mali zdôrazňovať najmä prístup žien k informáciám týkajúcim sa zdravej reprodukcie. Nemôžeme uspieť bez toho, aby si samotné ženy uvedomili nebezpečenstvá, ktorým sa vystavujú pred otehotnením alebo počas tehotenstva. Mali by sme tiež vyčleniť čo najviac prostriedkov na poskytovanie kvalitných služieb dostupných pre všetkých.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), písomne. − Vážený pán predsedajúci, keďže som podporil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa odsúdenia amerického pravidla Global Gag a zákazu používania antikoncepcie, ktorý presadzujú niektoré cirkvi, hlasoval som v prospech tohto uznesenia. Bol som však šokovaný zistením, že niektorí z mojich kolegov, ktorých obyčajne berieme vážne, uprednostnili výroky pápeža pred zdravím a blahom ľudí v rozvojových krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne. − (RO) Zvýšenie miery úmrtnosti novorodencov a zníženie miery pôrodnosti na jednej strane a starnutie obyvateľstva na strane druhej si vyžaduje rázne a urýchlené konanie zo strany členských štátov a európskych inštitúcií.

Hlasovala som za uznesenie o úmrtnosti matiek pred podujatím OSN na vysokej úrovni o hodnotení rozvojových cieľov milénia, ktoré sa uskutoční 25. septembra, vzhľadom na skutočnosť, že v jeho texte sa od Rady a Komisie požaduje, aby rozšírili ustanovenia o službách pre zdravie matiek a zamerali sa na programy prenatálnej starostlivosti, výživy matiek, primeranej pomoci pri pôrode, v rámci ktorej sa predchádza nadmernému využívaniu sekcií (cisárskeho rezu), popôrodnej pomoci a plánovania rodiny. Prostredníctvom tohto uznesenia žiadame Radu a Komisiu, aby zabezpečili, že služby v oblasti reprodukčného zdravia budú cenovo dostupné, dostupné a vysoko kvalitné.

Je potrebné vyčleniť čo najväčšie množstvo dostupných prostriedkov na programy a politiky prevencie úmrtnosti matiek.

Rovnako za dôležité považujem financovanie činností zameraných na plánovanie rodiny z verejných fondov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), písomne. − (PL) Uznesenie obsahuje ustanovenia, ktoré nepriamo podporujú potraty a iné, v ktorých sa otvorene vyzýva k legalizácii potratov. Začlenenie vyhlásení týkajúcich sa tejto oblasti predstavuje porušenie zásady subsidiarity. Rovnako to znamená, že finančné zdroje z príspevkov, ktoré členské štáty, v ktorých sú potraty zakázané, odvedú Spoločenstvu, sa môžu použiť na podporu potratov v tretích krajinách.

Je pokrytecké zapájať sa do propagandy podporujúcej potraty pod zámienkou podporovania zdravia matiek a vyčleňovať finančné zdroje na potraty namiesto venovania týchto prostriedkov na skvalitnenie zdravia matiek. Preto som hlasovala v neprospech tohto uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne. − (SK) Hlasovala som proti tejto rezolúcii.

Ochrana zdravia matiek je bezpodmienečným predpokladom prežitia ľudstva.

Matky v rozvojových krajinách sú v súčasnosti vystavené pandémiám bez prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti, k acylpyrínu a poháru pitnej vody. Generálny tajomník OSN jednoznačne zdôraznil, že menej ako 10 % rozpočtu ide na riešenie problémov, ktoré postihujú 90 % svetovej populácie. Zápal pľúc, infekčné hnačky, tuberkulóza a malária – na tieto ochorenia, ktoré spôsobujú obrovské zdravotné problémy v rozvojových krajinách a dajú sa liečiť – sa využíva menej ako 1 % rozpočtu.

OSN prijala stratégiu, ktorá podporuje pôrody pod kvalifikovaným zdravotníckym dohľadom. Takto chce, aby sa obmedzili riziká materstva, znížila sa detská úmrtnosť a zabezpečil sa prístup k službám.

V našej rezolúcii sa však vyzýva, aby sa okrem iného umožnil „prístup k zákonnému a bezpečne vykonávanému potratu“ a ľutuje nedostatok zabezpečenia služieb v oblasti reprodukčného zdravia. Žiada Európsku komisiu a Európsku radu, aby „zaručili dostupnosť, prístupnosť a dobrú kvalitu služieb v oblasti reprodukčného zdravia a podporovali prístup všetkých žien ku komplexným informáciám a službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.“ Žiada Európsku radu a Európsku komisiu, aby zasiahli v tejto oblasti, avšak potrat je výlučnou kompetenciou národných štátov a nie EÚ.

Nemôžeme ponúkať matkám v rozvojových krajinách nejasnú, zjednodušenú a ešte horšie, ideologicky poznačenú víziu ochrany ich zdravia.

 
  
  

- Správa: Syed Kamall (A6-0283/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Všeobecná dohoda o obchode a službách (GATS), v ktorej sa stanovuje liberalizácia služieb na medzinárodnej úrovni, a o ktorej ukončenie má spravodajca taký veľký záujem, nie je v skutočnosti ničím iným ako Bolkesteinovou smernicou na svetovej úrovni. Včerajšieho „poľského inštalatéra“ zajtra nahradia inštalatéri čínski alebo pakistanskí.

Jediná výnimka sa vzťahuje na služby „dodávané v rámci výkonu vládnej moci,“ ktoré nie sú „dodávané na obchodnom základe ani v rámci hospodárskej súťaže s jedným alebo viacerými poskytovateľmi služieb.“ Inými slovami jedinými, na ktorých sa vzťahovať nebude, bude polícia, súdy, diplomatické služby a vojsko. Na druhej strane bude dohoda GATS ďalším krokom k odstráneniu služieb verejného záujmu, proces, ktorý začala Komisia pred 15 rokmi v mene hospodárskej súťaže a jednotného trhu.

Dnes sa Európska únia domnieva, že má konkurenčnú výhodu a vyhlasuje, že jej poskytovatelia služieb majú neprimeraný prístup na trhy tretích krajín. Odvetvie služieb však skončí presne ako náš priemysel, s presúvaním a zmenšovaním a v podobe bonusu aj s dovozom sociálneho dampingu. Relativizácia sociálnych, environmentálnych a kvalitatívnych noriem, ktoré by podľa spravodajcu nemali byť prekážkou obchodu, obsahuje semienka postupnej dezintegrácie európskeho sociálneho a hospodárskeho modelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Napriek tomu, že boli odstránené niektoré z negatívnejších aspektov a napriek zmierneniu ich formulácie, ktoré, zatiaľ čo nespochybňujú proces liberalizácie, sa snažia o akúsi humanizáciu tohto procesu, je toto uznesenie stále učebnicou presadzujúcou liberalizáciu služieb vrátane služieb verejného záujmu (údajne obmedzené vo svojom poskytovaní potrebou diferencovaného prístupu k liberalizácii).

Napriek obavám väčšiny v Parlamente však súčasná medzinárodná situácia nie je rovnaká ako v čase, keď sa začali rokovania v Dauhe v roku 2001, čo znamená, že USA a EÚ sa snažia o to, aby WTO stanovila ich program hospodárskej nadvlády nad svetom pre všetkých.

Napriek postupným neúspechom, sa však EÚ a „sociálni demokrati“ Mandelson a Lamy opäť snažia zabrániť tomu, aby sa rokovania „vymkli spod kontroly,“ s cieľom ochrániť a nestratiť pozíciu, ktorú už v rámci rokovaní nadobudli.

Ako sme už vyhlásili, cieľom hlavných hospodárskych a finančných skupín je kontrolovať medzinárodný obchod v rámci kapitalistickej hospodárskej súťaže, kontrolovať vnútroštátne hospodárstva (poľnohospodárstvo, priemysel, služby, pracovný trh, prírodné zdroje) a kontrolovať samotné štáty.

Liberalizácie predstavuje útok na víťazstvá pracujúcich a suverenitu národov, ako aj ničenie životného prostredia.

Preto sme hlasovali v neprospech tohto uznesenia!

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne.(PL) Služby tvoria viac než tri štvrtiny európskeho hospodárstva. Odvetvie služieb má nesmierny význam pre konkurencieschopnosť a inováciu európskeho hospodárstva, ktoré je z veľkej miery založené na vedomostiach. Účinné fungovanie vnútorného trhu Európskej únie so službami je veľmi dôležité pre konkurencieschopnosť podnikov EÚ na svetovom trhu. Včasná a primeraná transpozícia a vykonávanie budú podstatné pre riadne fungovanie trhu, najmä v prípade smernice o službách.

Obchod so službami vo veľkej miere zahŕňa prevod špecializovaných vedomostí medzi jednotlivými krajinami. V dôsledku tohto zohráva voľný obchod so službami významnú úlohu vo všetkých stratégiách rozvoja, keďže uľahčuje rýchly a účinný prevod know-how vo veľkom meradle. Okrem toho narastajúci prístup na trh so službami predstavuje príležitosť nielen pre rozvinuté, ale aj pre rozvojové krajiny, ktorým sa obyčajne prístup ku know-how odopiera.

Prístup na trh so službami je zložitou otázkou v rámci prebiehajúcich rokovaní vo WTO. Malo by sa však zohľadňovať, že rokovania o obchode so službami musia slúžiť záujmom EÚ, a podporovať aj rozvoj najhudobnejších krajín. Ak sa umožnia veľké zahraničné investície, mohla by to byť práve liberalizácia obchodu so službami, ktorá by mohla uľahčiť zvýšenie a udržateľnosť výroby a modernizáciu infraštruktúr vo všetkých hospodárstvach.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. V správe pána Kamalla o obchode so službami sa skúmajú spôsoby, akými spoločnosti EÚ môžu získať prístup na trhy so službami v tretích krajinách. Samozrejme, služby zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu v rámci medzinárodného obchodu. Presne z tohto dôvodu je dôležité rozlišovať medzi komerčnými a v zásade službami verejného záujmu. Ja som to rozlíšil v spôsobe, akým som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Podľa dohody GATS, prostredníctvom dvojstranných a viacstranných dohôd a otvorených alebo nepriamych nátlakov a hrozieb povzbudzuje EÚ vstup kapitálu na rozvojové trhy so službami menej rozvinutých krajín, s cieľom zvýšiť zisky a vlastný vplyv. V správe Komisii sa takáto politika víta a podporuje.

Na komodity verejného záujmu, akými sú voda, zdravie a sociálny systém, vzdelávanie atď. sa zameriavajú monopoly, ktoré sa snažia o liberalizáciu a otvorenie vnútroštátnych trhov a privatizáciu subjektov. Kapitalistická reštrukturalizácia bude ešte ničivejšia pre pracovníkov v chudobných krajinách.

Rivalita imperialistických centier v spojení s opozíciou chudobnejších krajín viedla k neúspechu nedávnych rokovaní WTO. Centrá moci navzájom súperia o uzatvorenie dvojstranných a viacstranných dohôd v záujme posilnenia svojej pozície.

Pozornosť sa zameriava na priame a nepriame zrušenie služieb verejného záujmu, najmä v odvetviach, ktoré sú ziskové pre kapitál, ako aj o zrušenie všetkých bezpečnostných prekážok. Ide o pokusy o vyrovnanie postavenia služieb s postavením komodít a o vedenie spoločných rokovaní o poľnohospodárskej výrobe. Všetko sú to len príklady európskej kapitalistickej imperialistickej agresie, ktorá veľmi rýchlo začne viesť vojnu, aby presadila svoje rozhodnutia.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasovala som v prospech správy o obchode so službami, s cieľom naliehavo vyzvať Komisiu, aby sa v rámci svojich rokovaní o obchode snažila o progresívne, ako aj recipročné otvorenie prístupu na trh so službami a o politiku väčšej transparentnosti. Európska únia, ktorá je najväčším svetovým vývozcom a najväčším svetovým poskytovateľom služieb musí presadzovať rozšírenie prístupu na trh so službami pre rozvinuté krajiny, ako aj pre rozvojové krajiny.

Táto liberalizácia však musí byť progresívna a recipročná, aby sa zohľadnili rôzne záujmy dotknutých krajín. Vzhľadom na toto som hlasovala v prospech pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 2, v ktorom sa zdôrazňuje potreba rozlišovania medzi komerčnými a nekomerčnými službami a potreba diferenciácie v prístupe k otváraniu trhov pre služby všeobecného záujmu. Rovnako som hlasovala aj v prospech pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 5, v ktorom sa v rámci dohody o hospodárskom partnerstve vyzýva k zabezpečeniu univerzálnych, dostupných a udržateľných služieb verejného záujmu pre všetkých.

A na záver som hlasovala v prospech pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 7, v ktorom sa uznáva, že isté výrobky, akým je napríklad voda, by sa mali považovať za univerzálny verejný majetok a chcela by som zdôrazniť, že pri navrhovaní otvorenia trhov so službami tohto druhu je potrebné preventívne opatrenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) Obchod so službami sa dnes stal nevyhnutnosťou pre všetky hospodárstva. Nie je možné, aby akákoľvek krajina dosiahla hospodársky úspech s finančne náročnou a neúčinnou infraštruktúrou pre služby. Výrobcovia a vývozcovia textilu, paradajok a iného tovaru nebudú konkurencieschopní bez prístupu k účinnému bankovému systému, účinným poisťovniam, účtovníckym firmám, telekomunikáciám a dopravným systémom.

Dôležitá je však aj možnosť súkromných spoločností poskytovať služby verejného záujmu. Hospodárska súťaž v odvetví zdravotníctva, vzdelávania a verejných komunikácií vedie k skvalitneniu služieb. Preto som sa rozhodol nerobiť žiadny zásadný rozdiel medzi službami na súkromné a verejné použitie, pretože sa domnievam, že hospodárska súťaž vo verejnej sfére prispieva k väčšej účinnosti a kvalite služieb. Pre mňa je to zjavné, či už ide o náš vnútorný trh alebo obchod so službami v iných krajinách mimo EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Cieľom správy o obchode so službami je zdôrazniť úlohu obchodu so službami ako odvetvia, ktoré prispieva k vytvoreniu nových stálych pracovných miest a k skvalitneniu životnej úrovne občanov. Tieto služby dnes predstavujú až 75 % z HDP Európskej únie.

Spravodajca vyzýva na otvorenie a liberalizáciu trhu so službami. Určite je nevyhnutné otvoriť trh a zvýšiť konkurencieschopnosť. Podľa môjho názoru by však otvorenie obchodu so službami nemalo byť chápané ako privatizácia. Musí byť jasne stanovené, že komerčné služby sa svojou povahou líšia od služieb verejného záujmu. Musí byť teda následne zabezpečené, že prístup prijatý k otvoreniu obchodu so službami verejného záujmu je dosť rozdielny od prístupu prijatého k otvoreniu obchodu s komerčnými službami.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne. − (RO) Hlasovala som v prospech správy o obchode so službami, v ktorej sa zdôrazňuje význam obchodu so službami pre vytváranie pracovných miest.

V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý predložila skupina socialistov, sa zdôrazňuje potreba diferencovaného prístupu v kontexte otvorenia trhu so službami všeobecného záujmu, a najmä potreba rozlišovania medzi komerčnými a nekomerčnými službami.

Domnievam sa, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 je nesmierne dôležitý, keďže sa v ňom vyzýva na zabezpečenie univerzálnych, dostupných, udržateľných a cenovo dostupných služieb verejného záujmu vysokej kvality pre všetkých, ako aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10, v ktorom sa Komisia vyzýva, aby prijala prísnejšie opatrenia zamerané proti falšovaniu, najmä prostredníctvom internetu a žiada sa, aby Komisia Parlamentu a Rade predložila návrh, s cieľom poskytnúť Spoločenstvu a jeho členským štátom kvalitatívne a štatistické údaje na európskej úrovni týkajúce sa falšovania, osobitne prostredníctvom internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. – (PL) Takzvaná revolúcia v oblasti služieb, ktorá prebieha od polovice 20. storočia viedla k tomu, že zo služieb sa stalo najvýznamnejšie odvetvie hospodárstva väčšiny krajín. Technologický pokrok, najmä v oblastiach telekomunikácií a informačnej technológie zásadne zmenil vnímanie služieb a ich potenciálnu úlohu v medzinárodnom obchode. Dramatický nárast spomínaného systému spolu s technologickým pokrokom viedol k rozšíreniu medzinárodného obchodu so službami.

Poľská účasť na medzinárodnom obchode so službami nikdy nebola veľmi rozsiahla. Platí to aj v prípade iných krajín strednej a východnej Európy. Táto situácia bola najmä dôsledkom nízkeho rozvoja tohto odvetvia v rámci centrálne plánovaného hospodárstva. K zásadným zmenám v rozvoji odvetvia služieb začalo dochádzať počas obdobia transformácie, ktoré nasledovalo po konci komunistického režimu a tieto zmeny pokračovali počas procesu pristúpenia k Európskym spoločenstvám. V súčasnosti sú už evidentnými radikálne zmeny v odvetví služieb. Okrem toho integrácia Poľska do Spoločenstiev a s tým súvisiaci proces prispôsobenia poľského hospodárstva požiadavkám ES by mali urýchliť mieru rozvoja odvetvia služieb a poskytnúť Poľsku viac príležitostí na účasť na medzinárodnom obchode so službami.

Preto sa domnievam, že EÚ by mala vynaložiť všetko úsilie na skvalitnenie obchodu so službami, keďže toto odvetvie podporuje blahobyt a vytváranie pracovných miest vo všetkých hospodárstvach na svete. Okrem toho pomáha aj zrýchleniu rozvoja.

 
  
  

- Správa: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Napriek tomu, že vítame obavy týkajúce sa potreby investícií do prístavných regiónov, technologickej modernizácie a ochrany životného prostredia, ktoré sa v správe uvádzajú, domnievame sa, že táto správa ukrýva skutočnosť, že jedným z cieľov Európskej komisie v budúcej prístavnej politike je liberalizácia tejto strategickej služby verejného záujmu v rôznych členských štátoch.

Ľutujeme, že boli odmietnuté naše návrhy, v ktorých:

- sa zdôrazňovalo zamietnutie akéhokoľvek nového pokusu o liberalizáciu prístavných služieb na úrovni EÚ prostredníctvom uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže na vnútornom trhu;

- a v ktorých sa vyzývalo na prijatie iniciatív zameraných na boj proti neistote a riziku havárií v tomto odvetví a na zaručenie a zabezpečenie dodržiavania práv pracovníkov prístavov, najmä v oblasti zamestnanosti, spravodlivej odmeny, dôstojných pracovných podmienok, sociálneho zabezpečenia, kolektívnych zmlúv, práv odborových zväzov a odbornej prípravy.

Rozdielnosti a spoločné prvky európskych prístavov musia byť zabezpečené a ich riadenie musí vychádzať z rozvinutých noriem pre kvalitu a bezpečnosť, ktoré sú v rámci hospodárskeho rozvoja strategickým prvkom. Otvorenie riadenia európskych prístavov cezhraničným spoločnostiam, ku ktorému ako sa zdá dochádza, znehodnotí pracovné vzťahy a kolektívne vyjednávanie a zvýši nebezpečenstvo neistoty a prístavného systému, čo následne povedie k spochybneniu námornej bezpečnosti.

To je aj dôvod, prečo sme sa zdržali hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne. − Počas hlasovania som vyjadrila svoje stanovisko prostredníctvom hlasovania v neprospech pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila skupina GUE. Prístavy sú zásadne dôležitým prvkom Európskej únie z hospodárskeho, obchodného, sociálneho, environmentálneho a strategického hľadiska. Vzhľadom na význam tohto odvetvia však nemôžem podporiť prístup, na základe ktorého by prístavy mali predstavovať verejné vlastníctvo.

Naopak, podporujem právo členských štátov na zohľadnenie svojich najlepších záujmov pri rozhodovaní o tom, či otvoria prístavy liberalizácii alebo nie. Rozhodnutia o tom, či privatizovať a/alebo využívať súkromno-verejné partnerstvá v prípade prístavov sú v právomoci členských štátov a nemali by ich riadiť európske inštitúcie, pokiaľ je všetko v súlade s európskymi právnymi predpismi. Niektoré európske prístavy sú už dnes spravované orgánmi alebo spoločnosťami z tretích krajín. Podľa môjho názoru by sa prístavom, ako každému inému odvetviu, malo povoliť fungovanie na rovnakom konkurenčnom základe.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Komunistická strana Grécka hlasuje v neprospech tejto správy, pretože sa v nej schvaľuje a sleduje logika oznámenia Komisie o prístavoch, v ktorom sa presadzuje fixný cieľ EÚ, ktorým je privatizácia prístavov. Privatizáciu prístavov doteraz blokoval boj pracovníkov prístavov, avšak doteraz sa EÚ tejto myšlienky nevzdala, pretože je kľúčovým cieľom kapitálu EÚ.

Z tohto dôvodu sa dnes Komisia snaží presadzovať ju prostredníctvom fragmentácie, tzn. predávaním ziskových prístavných služieb kapitálu. Zároveň sa EÚ zameriava na štátne dotácie pre prístavy, pripravuje sa na ich zrušenie alebo drastické zníženie, čím si pripravuje cestu k privatizácii prístavov. Prístavy predstavujú odvetvia strategického významu pre hospodárstvo členských štátov a sú priamo prepojené s ich obrannou schopnosťou a suverenitou. Z tohto dôvodu plány na liberalizáciu prístavných služieb a privatizáciu prístavov neovplyvňujú len tých, ktorí v nich pracujú, ale aj celú pracujúcu triedu a masy.

Pracujúcej triede a pracovníkom vo všeobecnosti nestačí, aby boli obozretní a aby samostatne organizovali boj proti plánom na privatizáciu, musia bojovať za prístavy, ktoré budú vlastniť ľudia v rámci sebestačného ľudového hospodárstva v rámci ľudového orgánu.

 
  
  

- Správa: Michael Cramer (A6-0326/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Napriek tomu, že súhlasíme s obavami a návrhmi, ktoré sa uvádzajú v tejto správe, domnievame sa, že do nej neboli zahrnuté zásadné prvky vnútroštátnej politiky v tomto strategickom sektore, ktorý má sociálne, hospodárske a environmentálne vplyvy, najmä prvok zriadenia tohto systému v rámci silného verejného sektora a potreby bojovať proti systematickému porušovaniu a nedodržiavaniu práv pracovníkov, ku ktorým v istých častiach tohto odvetvia dochádza.

V dôsledku uvedeného sa domnievame, že ak sa správa nevenuje tomuto ústrednému aspektu pracovných podmienok odborníkov v tomto odvetví, neplní svoj cieľ. Postupy zamestnávania na dobu určitú, ktoré povzbudzujú k nedodržiavaniu pracovného času, období na odpočinok a kolektívnych pracovných dohôd, okrem toho predstavujú porušenie práv pracovníkov, spochybňujú ich základnú bezpečnosť (a bezpečnosť tretích strán). Z tohto dôvodu musíme zastaviť ničenie pracovných miest a zvýšenú neistotu pracovných vzťahov prostredníctvom podpory integrácie do skupín zamestnancov spoločností a zvýšením príležitostí rastu a miezd.

Rovnako nesúhlasíme ani s dôrazom kladeným na uplatňovanie zásad „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“, keďže je to najmä konečný spotrebiteľ, na ktorého sa v najväčšej miere tieto opatrenia vzťahujú, čo len prospieva tým, ktorí majú finančnú schopnosť na „používanie“ alebo „znečisťovanie“ bez toho, aby to nevyhnutne prispelo k výraznému skvalitneniu nákladnej dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Hlasujem v prospech správy Michaela Cramera venovanej udržateľnej a účinnej logistike a systému nákladnej dopravy v Európe.

Tento systém zohráva dôležitú úlohu pri posilňovaní a rozširovaní pozície Európy ako medzinárodne konkurencieschopného hospodárstva, avšak bez toho, aby k tomu dochádzalo na úkor životného prostredia a občanov. Koncepcia tzv. zelených koridorov je základom pre optimalizáciu európskej dopravy a jej optimalizácii čo najudržateľnejším spôsobom. Obmedzenie všetkých druhov znečistenia, a zároveň zvýšenie využívania zdrojov obnoviteľnej energie je správnym prístupom.

V tejto súvislosti zohrávajú významnú úlohu a ukazujú smer investície do nových technológií, akými sú počítačové prispôsobenie rýchlosti v prerušovanej nákladnej doprave a podpora iných ako cestných spôsobov prepravy.

Harmonizácia riadiacich a správnych postupov na úrovni celej EÚ zlepší a zefektívni európsky dopravný systém. Európa na to, aby bola úspešná, potrebuje konkurencieschopné a inovatívne hospodárstvo. Táto správa významne prispieva k dosiahnutiu tohto cieľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne.(PL) Súhlasím so stanoviskami, ktoré predložil pán Cramer, konkrétne s tvrdením, že by sme sa mali snažiť o zlepšenie efektívnosti, integrácie a udržateľnosti nákladnej dopravy v Európe.

Podporujem aj všetky opatrenia, ktoré sú presadzované, s cieľom dosiahnuť očakávané výsledky. Medzi tieto ciele patria zameranie sa na dopravné koridory, podporu inovatívnych technológií, inovatívnej infraštruktúry a účinnejšieho riadenia nákladnej dopravy. Rovnako sa tu spomína potreba zjednodušiť správne postupy a reťazec nákladnej dopravy a potreba zatraktívniť dopravu, ktorá sa nespolieha na cestnú sieť. Podporujem všetky tieto prístupy. Podľa môjho názoru by mali priority, ktoré spravodajca uvádza, významne prispieť k skvalitneniu nákladnej dopravy v Európe.

 
  
  

- Správa: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), písomne. − Moji kolegovia a ja vítame obnovený záujem o výskum potenciálnych rizík, ktoré predstavuje dlhodobé vystavenie elektromagnetickým poliam. V prípade týchto vplyvov na zdravie je obozretnosť zásadná. Ide o otázku, ktorá sa ma osobne dotýka a ktorú som sa snažil riešiť v januári tohto roku. V liste bývalému komisárovi Kyprianou som upozorňoval na skutočnosť, že od 12. júla 1999 táto záležitosť nebola preskúmaná, a to napriek tomu, že táto problematika sa má skúmať každých 5 rokov.

Hlasoval som v prospech správy pani Riesovej, v ktorej sa uznáva, že vzhľadom na príliv nových technológií od roku 1999 je táto správa zastaraná. Napriek tomu som však hlasoval v neprospech pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, v ktorom sa vyzýva na zavedenie harmonizovaných, prísnejších limitov emisií špecifických elektromagnetických vĺn. Ide o oblasť zdravia a v zásade aj o írsku otázku. Írska vláda nedávno uverejnila správu, v ktorej dospela k záverom, že doteraz neboli zistené žiadne dlhodobé alebo krátkodobé vplyvy na zdravie. Prijala usmernenia Medzinárodnej komisie pre ochranu proti neionizačnému žiareniu, ktorými sa obmedzuje vystavenie elektromagnetickým poliam na verejných a pracovných priestranstvách, ktoré schválila Svetová zdravotnícka organizácia. Írsko musí riadiť Írsko a usmerňuje ho WHO.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Hlasovali sme v prospech tejto správy, a to napriek určitým protirečeniam. Napriek tomu, že v správe sú zahrnuté mnohé pozitívne aspekty, ktoré sú podstatné, najmä jej presadzovanie zásady prevencie, čím sa potvrdzuje, že táto zásada by mala predstavovať jeden zo základných kameňov politík Spoločenstva v oblasti zdravia životného prostredia.

V správe sa tiež kritizuje akčný plán, najmä v časti, kde sa uvádza, že „akčný plán má v sebe zárodky polovičného neúspechu, pretože sa zameriava iba na doplnenie existujúcich politík Spoločenstva, neopiera sa o politiku prevencie s cieľom znížiť výskyt ochorení súvisiacich s environmentálnymi faktormi a nesleduje žiaden jasný a vyčíslený cieľ.“

V správe sa tiež zdôrazňuje skutočnosť, že Európska komisia musí zohľadniť hospodársky význam MSP prostredníctvom poskytnutia technickej podpory na umožnenie a pomoc týmto podnikom pri dodržiavaní záväzných pravidiel environmentálneho zdravia na ich povzbudenie, aby prijali iné zmeny, ktoré sú pozitívne z hľadiska environmentálneho zdravia a ovplyvňujú fungovanie podnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som v prospech správy pani Frédérique Riesovej o hodnotení v polovici trvania európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie na obdobie rokov 2004 – 2010. Podporujem výzvu, aby sa v rámci akčného plánu sústredilo viac na kvalitu vonkajšieho ovzdušia a vzduchu vo vnútri budov a chemické látky. Rovnako pozitívnym krokom na zabezpečenie skutočnosti, že spotrebitelia aj životné prostredie sú primerane chránení, je povinnosť pre všetkých výrobcov alebo dovozcov, aby preukázali bezpečnosť svojho výrobku predtým, ako bude umiestnený na trh.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Nerozumné využívanie prírodných zdrojov na účely zisku, kapitalistickej reštrukturalizácie, liberalizácie trhov a privatizácie energetického odvetvia, dopravy a telekomunikácií vedie k ničeniu životného prostredia. V spojení so zhoršujúcimi sa pracovnými podmienkami a privatizáciou zdravotníckych systémov, systémov sociálneho zabezpečenia a poisťovní, sme svedkami nárastu zdravotných problémov vo všeobecnosti, najmä problémov prepojených s environmentálnymi rizikami. Komercializácia zdravotníckych služieb a environmentálnej politiky EÚ, ktorá systémom obchodovania so znečistením a zásadou „znečisťovateľ platí“, mení životné prostredie na komoditu, nedokáže predchádzať nebezpečenstvám a ochoreniam, ani ich nedokáže riadiť v prospech pracovníkov, pretože ich prvotným cieľom sú kapitálové zisky.

Správa je správna vo svojich zisteniach týkajúcich sa uplatňovania zásad prevencie a ochrany, nedostatku konkrétnych, prísnych opatrení, potreby komplexných štúdií vychádzajúcich zo situácie najzraniteľnejších skupín, duševného zdravia a vplyvov magnetických polí atď. Napriek tomu sú jej výsledkom návrhy riadené pro-monopolistickou politikou EÚ, akými sú napríklad daňové prázdniny a finančné stimuly pre spoločnosti. Na základe tejto logiky sa zodpovednosť za ochranu prenáša na jednotlivca.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. (RO) Entuziazmus februára 2005, keď bol schválený európsky akčný plán pre životné prostredie a zdravie na obdobie rokov 2004 – 2010 sa rozplynul bez toho, aby boli dosiahnuté mnohé z navrhovaných cieľov. Je veľmi potrebné, aby sme splnili tieto termíny a dosiahli dané výsledky, najmä počas tohto desaťročia, keď najväčšiu výzvu pre ľudské zdravie v oblasti ochrany životného prostredia predstavuje prispôsobenie sa zmene klímy.

Menej majetné vrstvy spoločnosti, ako aj biologicky zraniteľnejšie skupiny (deti, tehotné ženy a straší ľudia) budú na tieto vplyvy citlivejšie.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať sociálnym aspektom prispôsobenia vrátane nebezpečenstiev spojených s prácou a vplyvmi na životné podmienky a podmienky bývania.

Prevencia negatívnych vplyvov, spôsobených extrémnymi stavmi počasia, na ľudské zdravie zohráva významnú úlohu a z tohto dôvodu sa Komisia žiada, aby vypracovala usmernenia týkajúce sa osvedčených postupov, ktoré budú obsahovať opatrenia, ktoré by mali prijať regionálne a miestne orgány v spolupráci s inými inštitúciami, ako aj vzdelávanie obyvateľstva a programy na zvyšovanie informovanosti, pokiaľ ide o prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia