Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel EUT-utgåva

10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
PV
  

(Sammanträdet avbröts kl.13.05 och återupptogs kl.15.00.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: DOS SANTOS
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy