Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2624(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0389/2008

Rozpravy :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Hlasovanie :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0412

Rozpravy
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

12.2. Popravy obesením v Iráne
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom programu je rozprava o šiestich návrhoch uznesení týkajúcich sa popráv obesením v Iráne(1).

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, autor. − (PT) Tento rok si pripomíname 20. výročie hromadných popráv tisícok politických väzňov v teheránskych väzniciach. Išlo o jeden z najväčších zločinov proti ľudskosti spáchaných od druhej svetovej vojny.

Počet popráv v Iráne je v súčasnosti úplne mimo kontroly: podľa oficiálnych oznámení iránskych úradov sa vo väznici Evin v Teheráne uskutočnilo 29 popráv za jeden deň. Režim nedodržiava práva detí ani nikoho iného a my momentálne čelíme možnosti (ohlásenej orgánmi USA) odovzdania tábora Ašraf, v ktorom sa nachádza takmer 4 000 Iráncov chránených štvrtou Ženevskou konvenciou na základe štatútu, ktorý zabezpečili samotné orgány USA. Hoci sa oficiálne uznáva, že je pod ochranou orgánov USA, sme svedkami rokovaní o jeho odovzdaní iránskym orgánom v týchto podmienkach.

Vážená pani komisárska, dámy a páni, je absolútne neprijateľné, aby sme to dovolili; v opačnom prípade sa budeme podieľať na najhoršom zločine proti ľudskosti. Stali by sme sa spoluvinníkmi. Za žiadnych okolností to nesmieme pripustiť. Dámy a páni, musím povedať, že toto je oveľa horšie ako Guantánamo, a musíme to orgánom USA jasne vysvetliť. Takéto niečo nesmieme dovoliť, pretože by to znamenalo úplné popretie našich civilizačných hodnôt.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autor. − Vážený pán predsedajúci, brutálny teokratický režim v Teheráne nachádza zrejme zvrátené potešenie v šokovaní sveta a popieraní civilizovaných noriem, ktoré sú vlastné väčšine ostatných krajín. Irán je známy nielen pre množstvo popráv, ale aj pre nemilosrdné popravy neplnoletých a mladých dospelých, ktorí spáchali trestný čin ako deti.

Väčšina krajín, v ktorých sa stále využíva trest smrti, ho ukladá len za mimoriadne závažné vraždy, výklad závažných zločinov Iránu je však nesmierne široký a patrí k nim aj homosexualita a cudzoložstvo. Súdy ukladajú takýto trest často za niečo, čo sa v Európe nepovažuje ani za prečin či priestupok.

Neplnoleté dievčatá prichytené v minulosti pri sexuálnej aktivite mimo manželstva boli popravované za tzv. zločiny proti sexuálnej zdržanlivosti. Ako Únia by sme mali byť pri odsúdení poburujúceho porušovania ľudských práv Iránu rovnako neoblomní, ako sme v otázke jeho snáh o obohacovanie uránia pre nukleárne zbrane. Na pôde tohto Parlamentu vyzývame iránskeho prezidenta, aby ukázal zhovievavosť. Musím však dodať, že veľké nádeje si nerobím.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, autor. − Vážený pán predsedajúci, napriek minulým uzneseniam Parlamentu a rezolúciám Valného zhromaždenia OSN a v rozpore so základnými morálnymi a etickými zásadami tento teokratický totalitný režim Iránu naďalej vystavuje svojich občanov, okrem iných nešťastí, trestu smrti. Musíme však skonštatovať, že popravy obávaným a najbarbarskejším spôsobom, ukameňovaním, sa našťastie už tak často neobjavujú. To je nepochybne krok správnym smerom.

Spravodlivosť mnohých procesov konaných v Iráne však má ešte ďaleko k požadovanej úrovni. V mnohých prípadoch sa správne normy súdnictva do veľkej miery líšia od očakávaní 21. storočia. Okrem toho sa často vyskytuje prenasledovanie z politických alebo náboženských dôvodov. Takéto postupy sú ďalším znamením hanby pre riadiace orgány v Teheráne. Naďalej pokračujú popravy neplnoletých páchateľov, a to aj napriek medzinárodným protestom.

Veľmi dúfame, že na základe tohto nového uznesenia začnú vedúci predstavitelia iránskeho režimu konečne počúvať zdravý rozum a rýchlo zladia svoju krajinu s medzinárodne akceptovanými normami racionálneho správania. Iránsky ľud si zaslúži oveľa viac než trpieť barbarizmom zaslepeného politického alebo náboženského fanatizmu krátkozrakých a krutých vodcov. Čas na slobodnú zmenu v Iráne už dávno uplynul. Dúfajme, že čoskoro nastane.

 
  
MPphoto
 

  Feleknas Uca, autorka. (DE) Vážený pán predsedajúci, opäť je potrebné, aby sme hovorili o porušovaní ľudských práv v Iráne, pričom od našej poslednej rozpravy na túto tému neuplynulo mnoho času.

Len pred tromi mesiacmi sme tu v Parlamente navrhli uznesenie o popravách v Iráne. Nanešťastie sa odvtedy nič nezmenilo. Naopak: v tieni jadrovej krízy predstavitelia režimu mulláhov bez prerušenia vraždia. Len pred týždňom bol verejne popravený 18-ročný mladík Behnam Saree. Týždeň predtým bol obesený 20-ročný muž za zločin, ktorý spáchal vo veku 15 rokov. Postup je vždy rovnaký: mladý muž sa musí postaviť na stoličku, okolo krku mu uviažu slučku a keď kat odkopne stoličku, slučka sa stiahne. V tomto spôsobe nie je žiadne milosrdenstvo.

Tvárou v tvár takémuto barbarstvu je ťažké predstaviť si ešte väčšie barbarstvo. Pýtam sa, dámy a páni, môže to byť ešte horšie? A musím odpovedať: Áno, môže! Ešte horšie sú popravy maloletých. Tresty smrti ukladané a vykonávané na ľuďoch, ktorí ešte nedosiahli plnoletosť, sú závažným porušeným medzinárodných povinností a záväzkov tejto islamskej republiky.

Irán podpísal množstvo medzinárodných dohovorov, v ktorých sa zaväzuje, že sa zdrží popráv neplnoletých páchateľov. Je desivé, priam až nechutné, keď iránski vládni predstavitelia odpovedajú na kritiku tejto praxe vyhlásením, že poprava sa odkladá, kým osoba nedosiahne plnoletosť.

Irán je krajinou s najväčším počtom popráv maloletých, čím zaberá veľmi hanebné miesto na vrchole zoznamu. Od roku 1990 nepopravila podľa organizácie Amnesty International žiadna krajina na svete toľko maloletých. V roku 2007 a 2008 bolo popravených 15 mladých ľudí a situácia neplnoletých páchateľov, ktorí čelia poprave, dosiahla v Iráne neprijateľnú, skutočne kritickú, úroveň. Minimálne 132 neplnoletých delikventov sa v súčasnosti nachádza v celách smrti, pričom ich skutočné množstvo môže byť oveľa vyššie.

Situácia v iránskych väzniciach je tiež kritická: od 25. augusta drží niekoľko sto kurdských politických väzňov v iránskych väzniciach hladovku. Protestujú proti neľudským podmienkam, mučeniu a zneužívaniu a proti trestu smrti. Medzinárodné spoločenstvo musí naliehavo konať. Musíme neúnavne pokračovať vo svojej kampani a trvať na povinnosti Iránu dodržiavať ľudské práva.

Situácia je príliš nebezpečná na to, aby jej vyriešenie ešte znieslo odklad.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda , autor. (ES) Vážený pán predsedajúci, na začiatku augusta sme z Iránu dostali úžasné správy. Iránske súdnictvo sa rozhodlo pozastaviť využívanie kameňovania ako prostriedku popravy.

V dôsledku toho nebude týmto brutálnym spôsobom popravených minimálne 10 žien. Spokojnosť však netrvala dlho, v reformnom návrhu trestného zákonníka, o ktorom v súčasnosti rokuje iránsky parlament, sa trest smrti ukameňovaním pre niektoré formy cudzoložstva ponecháva.

Náš problém s Iránom však nespočíva iba v kameňovaní, ale aj v samotnej existencii trestu smrti, pretože množstvo ľudí popravených v Iráne je stále jedno z najväčších na svete.

Už tu bolo povedané, a ja to zopakujem, že tento rok bolo popravených 191 ľudí a v roku 2007 317 ľudí. Tento rekord prekonala iba Čína.

Vo všeobecnosti otvorene odsudzujeme prenasledovanie, väznenie a časté popravy ľudí, ktorí sa zapájajú do ochrany a podpory ľudských práv, ľudí, ktorí obhajujú sexuálnu slobodu, a ľudí, ktorí protestujú proti trestu smrti. Títo všetci sa v Iráne často obviňujú z vykonávania činností proti národnej bezpečnosti.

Mohli by sme tu hovoriť o mnohých prípadoch, dovoľte mi však spomenúť aspoň jeden: prípad aktivistu a obhajcu práv menšín, Jaghúba Mehrneháda, etnického Balúča a výkonného riaditeľa mládežníckeho združenia Hlas spravodlivosti, ktorý bol popravený 4. augusta po tom, ako verejne žiadal miestnych úradníkov, aby sa zodpovedali za svoju prácu.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki , autor. (PL) Vážený pán predsedajúci, dnes diskutujeme o zločinoch páchaných Iránom na svojich vlastných občanoch. Táto otázka sa od našich zvyčajných rozpráv v niečom líši, Irán totiž s nikým nevedie vojnu. Nie je teda pod intenzívnym tlakom, ktorý by mohol vyvolať rôzne druhy trestných činov. Iránsky režim bol zvolený spravodlivým a demokratickým spôsobom. A to je ďalší dôvod, prečo by sa nemal vyvíjať žiadny politický nátlak. Okrem toho, medzi rôznymi národnostným skupinami v Iráne neexistuje napätie.

Napriek tomu je však v Iráne popravený aspoň jeden človek denne. Starší ľudia sa popravujú za prečiny spáchané, keď mali 13 alebo 14 rokov, a popravujú sa aj maloletí. Medzinárodné spoločenstvo by malo vyvodiť príslušné závery. Malo by Irán vylúčiť zo všetkých medzinárodných organizácií, z ktorých môže. Takýto čin môže priniesť výsledky. Najlepším príkladom je pozastavenie kameňovania. Taktiež vyzývam, aby neboli obyvatelia tábora Ašráf vydaní Iránu, pretože by to znamenalo nebezpečenstvo vydania rovno do rúk kata.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam, v mene skupiny PPE-DE. – Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, je naozaj dôležité predložiť iránskemu režimu naše dôrazné odsúdenie rastúceho počtu popráv, ako aj našu podporu demokratickým zmenám v krajine. Taktiež nás znepokojuje osud takmer 4 000 členov iránskej opozície, ktorí žijú v tábore Ašráf v Iraku.

Dôrazne preto vyzývame orgány Iraku, ako aj USA, aby násilne nevracali iránskych a irackých utečencov, ale namiesto toho našli dlhodobo uspokojivé riešenie pre obyvateľov tábora Ašráf, ktorí majú štatút osôb chránených podľa štvrtej Ženevskej konvencie.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa, v mene skupiny PSE. – Vážený pán predsedajúci, zdá sa mi, že vždy, keď nejaké náboženstvo kdekoľvek na svete získa absolútnu moc, je rovnako brutálne a netolerantné ako akékoľvek svetské diktatúry. V Iráne je homosexualita závažným zločinom, cudzoložstvo závažným zločinom, špionáž, ozbrojená lúpež, obchodovanie s drogami a samozrejme odpadlíctvo sú tiež závažnými zločinmi: ak sa neprispôsobíte, budete obesení.

Podľa zdrojov opozície sú politickí aktivisti obviňovaní z trestných činov a popravovaní. Jeden Iránec bol obesený za znásilnenie napriek tomu, že jeho údajná obeť stiahla obvinenia a bola nariadená súdna revízia trestu. Na verejné popravy sa používajú autožeriavy a ramená nákladných áut a keďže sa neuskutoční žiadny skok, popravovaný človek je vystavený pomalej a bolestivej smrti zadusením.

Je mimoriadne dôležité, aby sme na iránske orgány vyvíjali nátlak minimálne na systematické zmierňovanie všetkých trestov smrti pre mladistvých páchateľov a na zastavenie popráv štyroch chlapcov, ktorí momentálne na popravu čakajú. Vítam ukončenie kameňovania žien a dúfam, že sa dosiahne. Ako sa však poukazuje v uznesení, je znepokojujúce, že v nových právnych predpisoch sa ho snažia zachovať za zločin cudzoložstva.

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato, v mene skupiny ALDE. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, keď sa na Irán pozrieme ako na svetovú a jadrovú hrozbu, musí sa vyžadovať dôrazná a diplomatická činnosť, do ktorej bude zahrnuté napríklad Rusko. Okrem toho, Irán poskytuje najjasnejší dôkaz toho, že otázka ľudských práv by mala byť neoddeliteľnou súčasťou našej medzinárodnej a spoločnej bezpečnostnej politiky, pretože v Iráne, ktorý predstavuje jadrovú hrozbu, režim každodenne pácha násilie na iránskych občanoch, a práve na to musíme obrátiť pozornosť.

Dúfam, že nám pani komisárska povie viac o využívaní fondov na podporu demokracie a právneho štátu. Vieme, aké je náročné kontaktovať demokratickú opozíciu v Iráne. Okrem toho existuje všeobecná otázka trestu smrti, o ktorej hlasovala OSN. Tento Parlament intenzívne presadzoval moratórium na jeho celosvetové zrušenie. Prišiel čas tento postoj posilniť a navrhnúť, aby OSN vymenovala osobitného veľvyslanca generálneho tajomníka pre trest smrti. Navrhujem to v ústnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu a dúfam, že politické skupiny budú pripravené ho podporiť.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, v mene skupiny UEN. – Vážený pán predsedajúci, verím, že každý v tejto rokovacej sále bude so mnou súhlasiť, že keď čítate o jednotlivých prípadoch porušovania ľudských práv zaznamenaných v tomto uznesení, máte pocit, ako by sa to ani neodohrávalo v tomto storočí. Je to však žalostná pravda o situácii v krajine, ktorá sa vrátila do stredoveku a k primitívnej brutalite v snahe potlačiť vlastný národ, ľud, ktorý túži po demokracii, slobode a reforme.

My, západné demokracie, nemôžeme večne rokovať so zločineckým režimom v Teheráne v naivnej viere, že naši slabí vyjednávači niečo získajú od režimu, ktorý nerozumie modernému svetu a jeho hodnotám a nerešpektuje ho, a ktorý očividne nenávidí vlastný ľud tak, ako nenávidí nás. Považujme toto uznesenie za poslednú výzvu na spravodlivosť a dodržiavanie ľudských práv. Tiež chcem spomenúť, a to s veľkou ľútosťou, že EÚ stále zachováva demokratické iránske opozičné hnutie PMOI na zozname teroristov, a to aj napriek rozhodnutiam Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu a najvyššieho britského súdu o tom, že je to neopodstatnené.

Na záver podporujem ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pána Kelama týkajúce sa tábora Ašráf a ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh pána Hutchinsona. Týmito návrhmi sa uznesenie zlepší.

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Vážený pán predsedajúci, nesmieme podliehať ilúziám. Teheránska teokracia európskou demokraciou hlboko opovrhuje. Predsa je však dobré, že Parlament jednoznačne odsúdil popravy v Iráne. Poprava maloletých nie je len proti medzinárodnému právu, je aj úplne barbarská a veľa vypovedá o nemilosrdnej povahe režimu, ktorý v Teheráne už desaťročia pretrváva. To by malo byť aj varovaním naivným ľuďom, ktorí si myslia, že s Iránom treba zaobchádzať v rukavičkách.

Je však niečo, o čom sa v tomto uznesení nehovorí. Správne sa v ňom uvádza, že v Iráne sa popravuje viac ľudí ako v ktorejkoľvek inej krajine okrem Číny. Malo by sa však dodať, že od januára 2005 sú jedinými krajinami, v ktorých sa maloletí odsudzujú na trest smrti, Saudská Arábia, Sudán, Jemen a Pakistan. Nie je náhoda, že sú to všetko islamské krajiny, v ktorých sa slovom aj písmom uplatňuje šaría. Možno je politicky nekorektné o tom hovoriť, ale fakty hovoria samé za seba. Tieto praktiky poskytujú ďalší dôkaz, že tento islam, ktorý ešte neprešiel do štádia osvietenstva, je s našimi západnými hodnotami neporovnateľný.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, kolega z ľavej časti Parlamentu práve využil tragickú otázku trestu smrti v Iráne a otrasné zločiny páchané v tejto krajine na urážanie náboženstva ako takého. Tieto činy pripísal náboženskej podstate režimu. Podľa môjho názoru je to absurdné.

Ide o dokonale obyčajný totalitný režim, ktorý jednoducho zneužíva islam na svoje vlastné ciele. To je ten problém a my musíme rázne odsúdiť režim ako taký, nie islam alebo náboženstvo ako také.

Najodpornejšie režimy v histórii boli náhodou tie, ktoré podporovali národný alebo medzinárodný socializmus, ako to stále robí v súčasnosti Čína.

Preto by sme si mali objasniť jeden bod: tento Parlament nie je miestom na ideologické debaty, ani v prípade Iránu. Nie je to o ideológii, je to o univerzálnosti ľudských práv. Táto univerzálnosť ľudských práv prekračuje ideologické rozdiely. Neexistujú ázijské ľudské práva, neexistujú islamské ľudské práva, ktoré ľuďom zaisťujú menšiu bezpečnosť a môžu ospravedlňovať trest smrti v akejkoľvek forme. Dôrazne protestujeme proti trestu smrti, či sa už vykonáva v USA, Číne alebo Iráne, jednotlivé krajiny však nevnímame rovnako. Jednu vec si musíme ujasniť: iránsky režim je totalitný a chceme, aby skončil.

 
  
MPphoto
 

  Józef Pinior (PSE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, medzinárodné právo hovorí veľmi jasne. Na trest smrti nemožno odsúdiť osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré spáchali trestný čin. Irán tieto medzinárodné právne predpisy porušuje.

Asi by som mal zdôrazniť, že Irán je ako štát členom medzinárodných dohovorov. Podpísal záväzky tohto charakteru. V júli tohto roka vyzvalo 24 organizácií na ochranu ľudských práv z celého sveta Irán, aby pozastavil udeľovanie trestu smrti pre maloletých, ako aj prestal udeľovať trest smrti na svojom území. Zatiaľ bolo v tomto roku popravených v Iráne šesť maloletých. Od roku 2005 je to teda 26.

Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, v Parlamente sa už niekoľkokrát diskutovalo o krutosti vykonávania práva v Iráne. Nesmieme dovoliť, aby sa do Iránu poslali obyvatelia tábora Ašráf, pretože v tejto krajine nevládne zákon.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, situácia týkajúca sa ľudských práv v Iráne sa nezlepšuje. Včera boli v Araku a v Boujerd popravení dvaja ľudia a mnohí ďalší na vykonanie svojho rozsudku čakajú. Niekoľko tisíc oponentov ajatolláhovho režimu v súčasnosti držia v tábore Ašráf. Sú členmi Organizácie mudžahedínov iránskeho ľudu a vyhrážajú sa im vyhostením z Iraku. Pre mnohých z nich by návrat znamenal istú smrť. Bezpečnosť obyvateľov tábora zabezpečujú podľa štvrtej Ženevskej konvencie sily USA. Plánovaná zmena štatútu týchto síl znamená, ako bolo uvedené v návrhu uznesenia, že sa pre iránskych utečencov sídliacich v tábore musí čo najskôr nájsť dlhodobé riešenie. Kým mám priestor, mal by som znovu pripomenúť Parlamentu, že je potrebná správna realizácia súdnych rozhodnutí a odstránenie mudžahedínov zo zoznamu teroristických organizácií.

 
  
MPphoto
 

  Marek Aleksander Czarnecki (ALDE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, množstvo verejných popráv v Iráne sa zvyšuje. Podľa údajov organizácie Amnesty International je týmto spôsobom pred zrakmi tisícok divákov každoročne pripravených o život približne 200 osôb. V Iráne sa trest smrti okrem iného udeľuje za rúhanie, odpadlíctvo, cudzoložstvo a prostitúciu. Veľmi tvrdé tresty za nemorálnosť a odpadlíctvo viedli k oprávneným protestom obhajcov ľudských práv mimo Iránu a reformných politikov v krajine samotnej.

Západ nemôže byť len pasívnym pozorovateľom takýchto desivých činov. Európsky parlament by mal jednoznačne odsúdiť činnosť iránskeho režimu. Zároveň by mal Parlament podporiť mierové a reformné ciele opozície zastupované Organizáciou mudžahedínov iránskeho ľudu. Logickým výsledkom demokratickej transformácie vyššie uvedenej organizácie vedenej pani Maryam Radjavi bude jej odstránenie zo zoznamu teroristických organizácií Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE).(RO) Z psychologického hľadiska bolo dokázané, že tvrdé tresty nikdy nemali nápravnú úlohu, skôr plodili nenávisť, násilie a túžbu po pomste namierenú proti blížnym a orgánom. Nebojujem za to, aby sa netrestali vinníci, iba za to, aby sa neudeľoval trest smrti.

Nezabúdajme na to, že ľudia sa dajú napraviť pomocou programov reedukácie a sociálnej reintegrácie. Nezabúdajme na to, že v Iráne sa popravujú ľudia mladší ako 18 rokov, hoci medzinárodné práva uznané podpisom aj Iráncami, takéto zverstvá nedovoľujú. Nedávno sme sa dozvedeli o hroznej situácii, o potrestaní skupiny mladých ľudí z Isfahánu za to, že tancovali veľmi blízko, len niekoľko centimetrov, od seba.

Ako učiteľ by som chcel pripomenúť, že pozitívne výsledky vo vzdelávaní sa nedosiahnu strachom, donucovaním, ani fyzickými trestami.

 
  
MPphoto
 

  Aloyzas Sakalas (PSE). - Vážený pán predsedajúci, rád by som upriamil pozornosť kolegov na skutočnosť, že v Iráne sa každoročne popravia stovky ľudí. Ide o výsledok neúspešnej politiky našej Únie vo vzťahu k Iránu v posledných rokoch.

Mali by sme vedieť, že len silná vnútorná opozícia v Iráne je schopná zmeniť túto situáciu. Mojou otázkou je, prečo EÚ stále ponecháva iránske opozičné hnutie na čiernej listine napriek tomu, že britské súdy rozhodli o jeho odstránení z tohto zoznamu? Neprišiel už za súčasného predsedníctva čas, aby Rada splnila svoju povinnosť dodržať právo a odstrániť už konečne raz a navždy opozičné hnutia z čiernej listiny? Verím, že pani Ferrero-Waldner môže podniknúť potrebné kroky.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, odsúdenie desaťročného dieťaťa na smrť je jednoducho neľudské. Používanie žeriavov ako šibeníc je zločinom a zneužívaním technológie. Okrem toho, verejné popravy vyvolávajú agresívne správanie medzi obyvateľstvom. O situácii v Iráne sme už diskutovali pri mnohých príležitostiach. Irán cynicky porušuje medzinárodné záväzky, ktoré podpísal. Naše uznesenia sú neúčinné. Verím, že Európska komisia zváži možnosť uvalenia sankcií vzhľadom na zločiny páchané iránskymi vládcami na vlastnom národe.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, súčasný totalitný režim v Iráne sa dá najlepšie opísať ako reduction ad absurdum zákona a ako režim uchyľujúci sa k psychológii teroru. Zákon funguje vtedy, keď ľudia vedia, za čo budú potrestaní, ale nesmie sa to preháňať. Existuje vhodný príklad z histórie. V sovietskom Rusku neplatili žiadne zákony, iba vôľa jediného vševediaceho človeka a jeho oddelenia, konkrétne KGB. Situácia v Iráne je absurdná, pretože trest smrti sa môže uložiť za nič a za všetko. V Iráne neexistujú súdy, logika ani poriadne procesy. Preto podporujem výzvu, aby sa politickí utečenci, ako tí v Iraku, ktorých sme už spomínali, nevrátili do Iránu, a najmä nie deti, pretože by ich jednoducho bez súdu popravili.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komisie. − Vážený pán predsedajúci, myslím, že ide o jeden z najsmutnejších prípadov porušovania ľudských práv, konkrétne trest smrti, a najmä trest smrti vykonávaný na mladých ľuďoch. Myslím, že všetci rovnako hlboko a vážne súhlasíme, že s tým treba niečo urobiť. V júni sme diskutovali o tom istom a odvtedy sa situácia nanešťastie nezlepšila, naopak zhoršila. Rozsah a závažnosť našich obáv sa odrážajú v rastúcom počte vyhlásení publikovaných od júnovej rozpravy aj Európskou úniou – dodnes ôsmich.

Spomenuli ste mnoho prípadov a ja by som k nim rada niekoľko pridala. Napríklad minulý týždeň sa len deň potom, ako EÚ odsúdila obesenie pána Hejaziho, neplnoletého dieťaťa, uskutočnila ďalšia poprava neplnoletého. 26. augusta bol vo väznici v Širaze odsúdený na smrť pán Zarí. A to všetko napriek konkrétnym žiadostiam o milosť, ktoré neprichádzali len z Európskej únie, ale z celého sveta, napríklad z Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Poprava pána Zarího odštartovala množstvo popráv mladistvých, ako ste uviedli, ktoré od začiatku tohto roka dosiahli počet šesť. Podľa dostupných informácií čaká v celách smrti v Iráne viac než sto maloletých. Počet úmrtí však nanešťastie rastie. Zatiaľ čo tu rečníme, čelí hroziacej poprave pán Soleimanian. Moratórium na popravy mladých ľudí nariadené iránskym najvyšším súdom nehanebne a opakovane porušujú jeho vlastní sudcovia.

Čo sa týka otázky tábora Ašráf, Ženevská konvencia sa tu samozrejme uplatňuje rovnako ako v iných prípadoch. V prípade násilnej deportácie obyvateľov tábora Ašráf do Iránu sa bude musieť vytvoriť potrebné zastúpenie pri iránskej vláde. Pri mnohých príležitostiach sme sa pokúšali otvorene hovoriť alebo využiť diskrétnu diplomaciu. Ja sama som pri každej príležitosti, či už pri stretnutí s ministrom zahraničných vecí alebo predsedom Parlamentu v iných oblastiach, napríklad jadrových otázkach, vždy tento prípad zdôrazňovala. Boli sme nesmierne úspešní v jednom prípade, a tým je kameňovanie žien. Vždy som proti nemu vystupovala, a ako iste chápete, som aj proti tomu, čo sa deje s mladými ľuďmi, ako aj proti trestu smrti ako takému. Uši iránskych orgánov sú však voči našim výzvam hluché. Preto niekedy nemáme inú možnosť, len utiekať sa k tzv. megafónovej diplomacii, ktorú Teherán nenávidí a odmieta.

Irán sa musí vyrovnať so svojou zodpovednosťou. Jeho správanie môže iba zhoršiť už tak poškvrnenú medzinárodnú reputáciu. Bez konkrétneho zlepšenia v oblasti ľudských práv nemôže dobre pokračovať náš spoločný cieľ rozvoja vzťahov medzi Európskou úniou a Iránskou islamskou republikou ani vtedy, ak sa vyriešia jadrové otázky.

Verím, že Európsky parlament a všetci partneri EÚ budú s touto líniou a konaním súhlasiť. Dnes znovu vyzývam orgány Iránskej islamskej republiky, aby plne dodržiavali medzinárodné dohovory, ktorých sú členmi. Vyzývam Irán, aby ušetril životy všetkých neplnoletých, ktorí chradnú v celách smrti. Celá situácia v oblasti ľudských práv je naozaj veľmi zložitá. Ako viete, viedli sme rozhovory o ľudských právach, ale nanešťastie neviedli k úspechu. Pokúšali sme o verejnú diplomaciu a úzko spolupracujeme s členskými štátmi EÚ na presadení dobre koordinovanej verejnej diplomacie. Vyčlenili sme 3 milióny EUR na televízne správy vo farštine. Taktiež sa pokúšame spolupracovať s občianskou spoločnosťou v Iráne, ale v ceste nám stojí množstvo prekážok.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční na konci rozpravy.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. Tento Parlament podporuje úplné zrušenie trestu smrti na celom svete. Nanešťastie máme pred sebou ešte dlhú cestu. Preto sa musíme pokúsiť dosiahnuť maximálny možný pokrok. Vítame pozastavenie kameňovania ako spôsobu popravy žien v Iráne. Naliehavo vyzývame Majlis, aby urýchlene zmenil a doplnil právne predpisy s cieľom zabezpečiť, aby už nikto nebol popravený za zločiny spáchané do 18 rokov veku.

Tiež by sme mali odsúdiť uväznenie a prenasledovanie iránskych občanov, ktorí bojujú za ľudské práva a zrušenie trestu smrti. Za súčasných okolností vyzývame iracké a americké orgány, aby násilne nevracali iránskych utečencov a žiadateľov o azyl a aby spolupracovali pri hľadaní dlhodobého riešenia situácie, ktorej ľudia uväznení v tábore Ašráf čelia.

 
  

(1)Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia