Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2625(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0387/2008

Rozpravy :

PV 04/09/2008 - 12.3
CRE 04/09/2008 - 12.3

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 13.3
CRE 04/09/2008 - 13.3

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0413

Rozpravy
Čtvrtek, 4. září 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

12.3. Zabíjení albínů v Tanzanii
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. − Dalším bodem programu je rozprava o šesti návrzích usnesení týkajících se vraždění albínů v Tanzanii(1).

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, autor. (PL) Vážený pane předsedající, v 21. století se lidé vraždí jednoduše proto, že jsou albíni. To se děje v Tanzanii, zemi, kde více než třetina obyvatel žije pod hranicí chudoby. Nedávno bylo zatčeno 173 osob podezřelých ze zabíjení nebo mrzačení albínů. To vypovídá o rozsahu problému. Za posledních šest měsíců bylo pro svůj albinismus zabito nebo zmrzačeno dvacet pět lidí.

Na světě je mnoho obyvatel, kteří jsou albíny. Ve skutečnosti připadá na milion obyvatel padesát albínů. Jen v Tanzanii se k nim však chovají tak krutě. V této zemi se obchoduje s krví a částmi těl albínů. Odpovědnost leží na animistických šamanech a gangách, které zaměstnávají. Je třeba poznamenat, že určitý podíl viny má i policie, protože nad tímto přivírá oči.

Na závěr bych chtěl poukázat na to, že svůj dnešní protest na této půdě budeme moci považovat za účinný pouze tehdy, pokud se albínům v Tanzanii umožní přístup k zdravotní péči, vzdělávání a začlenění do společnosti.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, autorka. (LT) Dnes diskutujeme o případu diskriminace menšiny. Touto menšinou jsou albíni, které v Tanzanii zabíjejí a mrzačí, a to včetně malých dětí. Tento problém je závažný i v subsaharské Africe. Chtěla bych připomenout, že albinismus se týká jednoho z 20 000 obyvatel světa. Jak už bylo zmíněno v předchozím vystoupení, šamani v Tanzanii předávají oddělené části těl a krev albínů horníkům a rybářům, kteří naivně věří, že jim přinesou štěstí, zdraví a bohatství. Naše stanovisko je jasné – zabíjení albínů a jejich diskriminace jsou absolutně nepřijatelné a nesmějí se tolerovat. Tanzanská vláda musí přijmout trvalá opatření, aby tuto hrůzostrašnou situaci ukončila. Vláda a prezident Tanzanie už začali realizovat opatření, jichž si vážíme, ale nestačí. Soud, kde se bude soudit 173 osob podezřelých ze zabíjení albínů, bude lakmusovým papírkem, který odhalí dispozice vládnoucích představitelů Tanzanie. Vina se musí potrestat. Nejlepším způsobem pro řešení problémů je však zabezpečení lepšího vzdělávání a přiměřené zdravotní péče dostupné všem občanům země včetně albínů. Mezinárodní společenství, stejně jako Evropská unie, by měla poskytnout pomoc při překonávání takovýchto problémů. Většina lidí s albinismem umírá na rakovinu kůže před dosažením třicátého roku věku.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, autor. − Vážený pane předsedající, lidé s genetickou poruchou albinismu trpí kromě závažných zdravotních problémů různými formami diskriminace na celém světě.

Kromě toho však od jisté doby albíni v subsaharské Africe, a především v Tanzanii, trpí neospravedlnitelnými barbarskými útoky mrzačení, přičemž části jejich těl využívají šamani jako přísady pro výrobu magických odvarů, které lidem slibují bohatství. Takovýto stav, kromě své zjevné trestné podstaty, poukazuje na zpátečnickou společnost, v níž se stále vyskytují šílené a brutální šamanské praktiky.

Vláda Tanzanie má povinnost jednat rychle a rozhodně z těchto hledisek: za prvé, chránit všechny albíny před dalšími útoky; za druhé, zcela vyšetřit všechny zločiny proti albínům a osoby odpovědné postavit před soud; za třetí, dostatečně vzdělávat své občany, aby se zbavili prokletí šamanství a pověr, a za čtvrté, zabezpečit, aby lidé s albinismem měli přístup k nejlepší dostupné zdravotní a sociální péči, kterou potřebují, aby mohli vést co nejnormálnější, bezpečný a klidný život.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, autor. – (NL) Vážený pane předsedající, to, co se děje v Tanzanii, není násilí páchané státem. Diskriminace a násilí jsou praktiky, které přežily ještě z dob před židovskou, křesťanskou a islámskou civilizací, z dob, kdy se nepředpokládala rovnost všech lidí.

Tanzanie má 150 000 obyvatel, kteří mají pro nedostatek melaninového barviva červené oči, bledou pokožku a světlé vlasy. Považují je za posedlé. Mnohé z nich vraždí, skalpují a jejich kůže a jiné části těl se používají při magických rituálech. Pro velký počet albínů je Tanzanie největším dodavatelem částí lidských těl pro celou Afriku.

Bez aktivního vzdělávání obyčejných lidí v Tanzanii a v Africe, bez poskytování lepší zdravotní péče a zabezpečení lepšího přístupu albínů k významným pracovním místům nebude možné ukončit tyto strašné praktiky. Tanzanská vláda přijímá opatření včetně registrace všech albínů, aby je ochránila. Bez změny přístupu k albínům se však tento registr v budoucnosti zneužije k jejich vyhledání a vyhlazení. S registrací ohrožených skupin obyvatelstva máme v Evropě špatné zkušenosti z čtyřicátých let 20. století.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, jménem skupiny PPE-DE. Vážený pane předsedající, situaci albínů v Tanzanii v tomto století je myslím těžké uvěřit. Když jsem o tom slyšel poprvé, znělo to jako podivný úryvek z knihy Srdce tmy od Josepha Conrada. Rád bych věřil v renesanci a potenciál Afriky tak jako mnozí mí kolegové v tomto Parlamentu, ale vraždění albínů kvůli částem jejich těl obraz tohoto kontinentu v mezinárodním měřítku nijak nezlepšuje. Smutné je, že utrpení albínů se neomezuje jen na Tanzanii, ale vyskytuje se v celé Africe.

Kromě lékařských důsledků albinismu v tropických oblastech, ke kterým patří i vysoké riziko rakoviny kůže, se albíni vystavení dlouhému utrpení v nejlepším případě běžně považují za monstra nebo kuriozity a v nejhorším případě se vraždí, aby uspokojili potřebu tradiční medicíny, která více připomíná středověké čarodějnictví.

EOU by při řešení této otázky neměla váhat a měla být vyvíjet nátlak na země jako Tanzanie, v nichž je očividně běžné věnovat lidským právům a důstojnosti pouze okrajovou pozornost. Povzbuzuje mě však, že tanzanský prezident vyzval svůj lid, aby změnil tradiční způsob života. Budeme doufat, že tento odkaz svým národům odevzdají i další afričtí vůdcové.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, jménem skupiny PSE. (PL) Vážený pane předsedající, v březnu tohoto roku bylo brutálně zavražděno nebo zmrzačeno 25 albínů žijících v okolí Viktoriina jezera. K obětem patřily i děti. Lidé, kterým se připisují nadpřirozené vlastnosti, byli oběťmi útoků v této oblasti už i předtím.

Mělo by se opět zdůraznit, že 36 % tanzanského obyvatelstvo žije pod hranicí chudoby. Navzdory všemu nemají tito lidé přístup k zdravotní péči. Běžnou praxí je obracet se s problémy na místní šamany. Nízká vzdělanostní úroveň místního obyvatelstva přispívá k víře v jejich nadpřirozené schopnosti. Na území subsaharské Afriky žije množství albínů, kteří se pro svou odlišnost stávají oběťmi otevřené diskriminace. Nejenže se jim odpírá právo na zdravotní péči, ale i právo na sociální a právní pomoc. Albíni jsou běžně diskriminováni ve školách, veřejných institucích a na pracovním trhu. Cítí, že se s nimi neustále zachází ponižujícím způsobem a jako s druhořadými občany.

Současná netolerance se dá řešit a počet útoků proti albínům snížit potrestáním viníků vražd a zároveň zvyšováním základní informovanosti v rámci tanzanské společnosti. Je mimořádně důležité podpořit iniciativy tanzanské vlády v tomto směru. K takovýmto iniciativám patří zvláštní ochrana albínských dětí, stejně tak i spolupráce s občanskou společností a mimovládními organizacemi. Činnost by se měla zaměřit především na venkovské oblasti, kde je sociální informovanost nejnižší. Kromě toho by měla Komise a členské státy důrazně podpořit nouzové opatření přijaté společností tanzanských albínů Tanzania Albino Society. Dlouhodobá opatření by se měla zaměřit na zabezpečení plných práv albínským obyvatelům v oblasti přístupu k vzdělávání, pracovnímu trhu a také k sociální a zdravotní ochraně.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, jménem skupiny UEN. (PL) Vážený pane předsedající, od března tohoto roku bylo v Tanzanii zavražděno 25 albínů. Tyto vraždy souvisejí s pověrčivými praktikami v této oblasti a jsou založeny na víře, že části lidského těla albínů, jako například nohy, ruce, vlasy a krev, přinesou člověku zdraví a bohatství. Poslední oběti bylo sedmileté dítě. Loni přišlo o život také 25 albínů.

Tyto okultní praktiky se vyskytují na pobřeží Viktoriina jezera, v zemědělských oblastech a i mezi rybáři a horníky. Albíni jsou často oběťmi diskriminace a pronásledování. Prezident Kikwete využíval polici k souzení a vyhledávání úkrytů albínů. Prezident slíbil albínům ochranu, ale oni mu nedůvěřovali, protože i někteří policejní důstojníci se zapojují do okultních praktik. Gangy šamanů jsou odpovědné za organizování vražd albínů. 178 místních obyvatel bylo zatčeno na základě podezření z účasti na vraždách.

Prezident Tanzanie prakticky jmenoval paní Kway-Geerovou první albínskou poslankyní parlamentu, čímž uznal její boj proti diskriminaci. Vítáme toto jmenování jako krok správným směrem. Podporujeme aktivity společnosti Tanzania Albino Society a věříme, že Komise nabídne svou podporu.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, jménem skupiny IND/DEM. (PL) Vážený pane předsedající, dnes jednáme o porušování lidských práv v Tanzanii. Je to subtropická země, ve které jsou albíni diskriminovaní tak jako i v mnohých jiných afrických zemích.

Albíni se však v Tanzanii vraždí velmi brutálním způsobem. Vloni takto přišlo o život více než 25 osob. Tanzanců je 39 milionů, z toho 270 tisíc jich trpí genetickou poruchou způsobenou přítomností recesivního genu, co znamená, že jejich pokožce chybí pigment. V důsledku toho trpí albíni problémy se zrakem, spálením kůže, rakovinou a předčasně umírají. Aby se narodilo takto postižené dítě, nositelem tohoto genu musí být oba rodiče. Ženy, které porodí albínské dítě, jsou donuceny k rozvodu. Tyto děti se považují za prokletí rodiny. Považují se za posedlé zlými duchy a chovají se k nim jako k zvířatům. Na druhé straně rozšiřují šamani legendy o magických vlastnostech bílé pokožky albínů, která má přinášet štěstí a bohatství. To vede k zabíjení albínů, které potom brutálně čtvrtí, a jejich části těl se používají k přípravě magických odvarů.

Je těžké pochopit důvod takovéto krutosti, i to, jakému účelu má sloužit. Možná je to pokus vyhladit nemocné, kteří mají genetickou poruchu. Nedávno vláda odsoudila používání násilí na Afričany s bílou pokožkou a zahájila vzdělávací kampaně. Dokonce byla jmenována i albínská poslankyně parlamentu. Tragédie, která takové lidi postihuje, však stále pokračuje. Kromě toho je nedostatek financí na ochranné oblečení a jinou pomoc pro tuto okrajovou populaci, která je diskriminována a které se odpírá práce a vzdělání.

Protesty a výzvy mezinárodního společenství spolu se vzdělávací a finanční pomocí přispějí k boji proti extrémní diskriminaci takových lidí. Právní kroky proti 173 pravděpodobným šamanům zatčeným a obviněným z vražd a z podněcování vražd, stejně jako z obchodování s lidskými orgány, by také pomohly.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Vážený pane předsedající, ráda bych svým hlasem podpořila své kolegy ze všech stran Parlamentu v tom, co říkala o pobuřujícím zacházení s albíny v Tanzanii. Vím, že se to děje i v jiných částech Afriky, ale v Tanzanii nejvíce; slyšeli jsme o 270 000 albínech, kteří jsou diskriminovaní, vytlačovaní na okraj společnosti, mrzačení a vraždění kvůli částem těl z důvodu pověrčivosti, šamanismu a různých okultních praktik.

Nastolením tohoto problému v tomto Parlamentu (a hovořím o těch z kolegů, kteří ho nastolili a zařadili do programu) přidáváme svůj hlas Evropského parlamentu k mezinárodnímu hlasu protestů a doufáme, že tanzanská vláda, a také ostatní, budou naslouchat.

Je to především otázka vzdělání, ale především potřebujeme ochranu albínů v rámci jejich vlastní komunity; potřebujeme důkladné vyšetření. Skutečnost, že někteří policejní důstojníci jsou součástí problému a není možné jim důvěřovat, je mimořádně alarmující.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komise. − Vážený pane předsedající, sdílíme pobouření Parlamentu v otázce zvyšujícího se počtu útoků proti albínskému obyvatelstvu v Tanzanii a odporného a protizákonného obchodování s částmi těl albínů souvisejícího s tradiční medicínou, pověrami a praktikami šamanů.

Zvláště sdílíme obavy, které nedávno vyjádřil Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví, z toho, že například oběťmi rituálních vražd se často cíleně stávají právě albínské ženy a děvčata. Odsuzujeme všechny formy diskriminace a obětování a podporujeme politiky a akce zaměřené na jejich odstranění.

Je třeba říci, že i tanzanská vláda se zavázala vykořenit tyto praktiky a zvyšuje informovanost o situaci albínské populace. Proto vítáme jmenování albínské poslankyně parlamentu, nedávné zatčení šamanů a závazek prezidenta, jak už bylo řečeno, postavit viníky před soud.

Také podrobně monitorujeme situaci v oblasti lidských práv v Tanzanii obecně, a to spolu s členskými státy a jinými rozvojovými partnery. Několik členských států a další partneři podporují organizace, k jakým patří Legal and Human Rights Centre, které pravidelně monitorují možné porušování lidských práv. Jako člen skupiny Donor Group of Governance bude Komise pokračovat v koordinování dárců při řešení problému včetně sdružení Albino Association.

Komise také společně s členskými státy nastolí v Tanzanii tento problém ve svém politickém dialogu s tanzanskými orgány.

Tři miliony EUR z ERF na program občanské společnosti pomohou zvýšit informovanost: organizují se semináře na zdůraznění situace albínů a v regionu Mwanza v severní Tanzanii se brzy uskuteční kampaň senzibilizace.

Takže k řešení této problematiky obecně využíváme pravidelné dialogy. Tyto otázky se samozřejmě nastolují i v probíhajících úkolech týkajících se veřejných financí a zdravotnictví, vzdělávání a zaměstnanosti. Věříme, že nezávislé a fungující soudnictví je nejdůležitější.

Proto budeme my, Komise, při svých kontaktech s orgány zdůrazňovat důležitost přijetí vhodných právních kroků proti pachatelům těchto ohavných činů.

Také se zkontaktujeme s váženou paní Kway-Geerovou, první albínskou poslankyní tanzanského parlamentu (už tu byla zmíněna) a prodiskutujeme s ní možné kroky, protože ona nám bude lépe schopna říci, co je třeba vykonat. a nakonec budeme s vládou Tanzanie diskutovat o této otázce při příležitosti 60. výročí podpisu Všeobecné deklarace lidských práv, které se plánuje na 10. prosinec 2008 v Tanzanii.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se uskuteční okamžitě po rozpravě.

 
  

(1)Viz zápis.

Právní upozornění - Ochrana soukromí