Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2625(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0387/2008

Keskustelut :

PV 04/09/2008 - 12.3
CRE 04/09/2008 - 12.3

Äänestykset :

PV 04/09/2008 - 13.3
CRE 04/09/2008 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0413

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 4. syyskuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

12.3. Albiinojen tapot Tansaniassa
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (PT) Esityslistalla on seuraavana keskustelu kuudesta albiinojen tappoja Tansaniassa koskevasta päätöslauselmaesityksestä(1).

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, päätöslauselmaesityksen esittäjä. (PL) Arvoisa puhemies, 2000-luvulla ihmisiä murhataan yksinkertaisesti siksi, että he ovat albiinoja. Tätä tapahtuu Tansaniassa, maassa, jossa yli kolmasosa väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Viime aikoina 173 ihmistä on pidätetty epäiltyinä albiinojen tappamisesta ja vahingoittamisesta. Tämä kertoo ongelman laajuudesta. Kuuden viime kuukauden aikana on tapettu tai vahingoitettu 25:tä ihmistä, koska he olivat albiinoja.

Maailmassa on melkoinen määrä albiinoja. Itse asiassa miljoonasta ihmisestä 50 on albiinoja. Heitä kohdellaan näin julmasti kuitenkin vain Tansaniassa. Tässä maassa käydään kauppaa albiinojen verellä ja ruumiinosilla. Tästä ovat vastuussa animistiset poppamiehet ja heidän palkkaamansa joukkiot. On huomattava, että poliisi on myös osasyyllinen, sillä se jättää asian usein huomiotta.

Lopuksi haluan huomauttaa, että voimme katsoa tämänpäiväisen protestimme olleen tehokas vain, jos ja kun Tansanian albiinot saavat mahdollisuuden terveydenhoitoon, koulutukseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, päätöslauselmaesityksen esittäjä.(LT) Keskustelemme tänään tapauksesta, jossa vähemmistöä syrjitään. Kyseinen vähemmistö on albiinot, joita tapetaan ja silvotaan Tansaniassa, myös pieniä lapsia. Tämä on vakava ongelma kaikkialla Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Haluan muistuttaa teitä siitä, että maailmanlaajuisesti joka 20 000:s ihminen on jossakin määrin albiino. Kuten edellisessä puheessa mainittiin, Tansanian poppamiehet myyvät albiinojen irrotettuja ruumiinosia ja verta kaivostyöläisille ja kalastajille, jotka naivisti uskovat näiden osien tuovan heille onnea, terveyttä ja vaurautta. Kantamme on erittäin selvä – albiinojen tappamista ja syrjintää ei voida mitenkään hyväksyä eikä sitä saa suvaita. Tansanian hallituksen on ryhdyttävä johdonmukaisiin toimiin tämän kauhistuttavan tilanteen päättämiseksi. Tansanian hallitus ja presidentti ovat jo aloittaneet toimenpiteiden täytäntöönpanon, mitä arvostamme, mutta se ei riitä. Oikeudenkäynti, jossa on syytettynä 173 albiinomurhista epäiltyä ihmistä, on koetinkivi, joka paljastaa Tansanian valtaapitävien kannan, ja syyllisiä on rangaistava. Paras tapa ratkaista ongelma olisi kuitenkin maan kaikkien kansalaisten, myös albiinojen, saatavilla oleva parempi koulutus ja asianmukainen terveydenhuolto. Kansainvälisen yhteisön sekä Euroopan unionin on tarjottava apua näiden ongelmien selvittämiseen. Useimmat albinismista kärsivät kuolevat ihosyöpään ennen 30 vuoden ikää.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, päätöslauselmaesityksen esittäjä. (EN) Arvoisa puhemies, ihmiset, joilla on albinismin geenivirhe, kärsivät vakavien terveysongelmien lisäksi kansainvälisesti eriasteisesta syrjinnästä.

Viime aikoina Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja erityisesti Tansaniassa albiinot ovat kuitenkin kärsineet ennennäkemättömistä raakalaismaisista silpomishyökkäyksistä, joiden jälkeen poppamiehet ovat käyttäneet heidän ruumiinosiaan aineksina sellaisten juomien valmistuksessa, joiden luvataan tekevän ihmisistä rikkaita. Tällainen asiaintila kertoo ilmeisen rikollisuutensa lisäksi vakavasti takapajuisesta yhteiskunnasta, jossa käytetään edelleen kuvottavan julmia poppaskonsteja.

Tansanian hallitus on velvollinen toimimaan nopeasti ja päättäväisesti seuraavissa asioissa: ensinnäkin sen on suojeltava kaikkia albiinoja uusilta hyökkäyksiltä; toiseksi sen on tutkittava asianmukaisesti kaikki albiinoja vastaan tehdyt rikokset ja saatettava syylliset oikeuden eteen; kolmanneksi sen on koulutettava kansalaisiaan riittävästi, jotta he pääsevät eroon noituuden ja taikauskon kirouksesta, ja neljänneksi sen on varmistettava, että albinismista kärsiville tarjotaan parasta mahdollista lääketieteellistä ja sosiaalista apua, jota he tarvitsevat elääkseen lähes normaalia, turvallista ja rauhanomaista elämää.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, päätöslauselmaesityksen esittäjä. – (NL) Arvoisa puhemies, se, mitä Tansaniassa tapahtuu, ei ole valtion harjoittamaa väkivaltaa. Syrjintä ja väkivalta ovat käytäntöjä, jotka ovat jääneet henkiin ajalta ennen juutalais-kristillis-islamilaisia sivilisaatioita, ajalta, jona kaikkien ihmisten ei oletettu olevan tasavertaisia.

Tansaniassa on 150 000 asukasta, joilla väripigmentti melaniinin puutteen takia on punaiset silmät, kalpea iho ja vaaleat hiukset. Heitä pidetään noituuden tuotteina. Monet näistä ihmisistä murhataan, minkä jälkeen heidän ihonsa nyljetään ja heidän ihoaan ja muita ruumiinosiaan käytetään taikarituaaleissa. Suuren albiinomääränsä takia Tansania on suurin ihmisen ruumiinosien toimittaja koko Afrikalle.

Näitä kauheita käytäntöjä ei ole mahdollista lopettaa ilman, että tavallisia ihmisiä Tansaniassa ja kaikkialla Afrikassa koulutetaan aktiivisesti, terveydenhoitoa parannetaan ja albiinoille taataan paremmat mahdollisuudet näkyviin työpaikkoihin. Tansanian hallitus on ryhtynyt toimiin, muun muassa albiinorekisterin laatimiseen, voidakseen suojella heitä. Jos albiinojen asemaa koskevia asenteita ei muuteta, tätä rekisteriä saatetaan käyttää tulevaisuudessa väärin näiden ihmisten jäljittämiseen ja tuhoamiseen. Meillä oli Euroopassa 1940-luvulla huonoja kokemuksia uhanalaisten väestöryhmien rekisteröinnistä.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, albiinojen ahdinko Tansaniassa näyttää uskomattomalta nykypäivänä. Kun ensimmäistä kertaa kuulin asiasta, se vaikutti olevan peräisin suoraan Joseph Conradin romaanista Pimeyden sydän. Haluaisin uskoa Afrikan elpymiseen ja potentiaaliin, kuten niin monet tässä parlamentissa näyttävät haluavan, mutta albiinojen murhaaminen heidän ruumiinosiensa takia ei millään lailla paranna mantereen kansainvälistä imagoa. Surullista kyllä, albiinojen kärsimys ei rajoitu Tansaniaan vaan sitä esiintyy kaikkialla Afrikassa.

Niiden lääketieteellisten seurausten, joita albinismilla on tropiikissa, kuten kauheiden ihosyöpien suuren riskin, lisäksi kauan kärsineitä albiinoja pidetään parhaimmillaan perinteisesti luonnonoikkuina tai kuriositeetteina, ja pahimmillaan heitä murhataan perinteisen lääketieteen, joka muistuttaa ennemminkin keskiaikaista noituutta, kysynnän tyydyttämiseksi.

EU ei saa epäröidä kampanjoida asian puolesta ja painostaa Tansanian kaltaisia maita, joissa tällainen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon vähäinen kunnioittaminen ilmeisesti on yleistä. Olen kuitenkin rohkaistunut siitä, että Tansanian presidentti on vedonnut kansaansa, jotta se muuttaisi perinteisiä tapojaan. Toivokaamme, että Afrikan muut johtajat toistavat tämän tärkeän viestin.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, PSE-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, tämän vuoden maaliskuussa yli 25 Victoria-järven lähistöllä asuvaa albiinoa murhattiin tai silvottiin julmasti. Uhrien joukossa oli lapsia. Ihmisten, joilla väitettiin olevan yliluonnollisia piirteitä, kimppuun oli hyökätty tällä alueella aiemmin.

On muistettava, että 36 prosenttia Tansanian väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Näillä ihmisillä ei käytännöllisesti katsoen ole mahdollisuutta saada terveydenhoitoa. Tavanomainen käytäntö on kääntyä avun saamiseksi paikallisten poppamiesten puoleen. Paikallisväestön alhainen koulutustaso edistää sen uskoa yliluonnollisiin ominaisuuksiin. Suuri määrä albiinoja elää Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella, ja heistä on tullut avoimen syrjinnän uhreja, koska he ovat erilaisia. Albiinoilta ei ainoastaan evätä terveydenhoitoa vaan heiltä evätään myös oikeus sosiaaliseen ja oikeudelliseen apuun. Normaalina käytäntönä on syrjiä albiinoja jokapäiväisessä elämässä, kouluissa, julkisissa laitoksissa ja työmarkkinoilla. Albiinot kokevat tulevansa jatkuvasti nöyryytetyiksi ja kohdelluiksi toisen luokan kansalaisina.

Tämänhetkistä suvaitsemattomuutta voitaisiin vastustaa ja albiinoihin kohdistuvien hyökkäysten lukumäärää vähentää tulevaisuudessa rankaisemalla murhiin syyllistyneitä ja ryhtymällä samanaikaisesti perustavanlaatuiseen tiedotustyöhön Tansanian yhteiskunnassa. On olennaista tukea Tansanian hallituksen tässä asiassa tekemiä aloitteita. Tällaisiin aloitteisiin kuuluu albiinolasten erityinen suojelu yhdessä kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kanssa. Toiminta on keskitettävä ennen kaikkea maaseutualueille, missä yhteiskunnallinen tietoisuus on vähäisintä. Lisäksi komission ja jäsenvaltioiden on annettava voimakasta tukea hätätoimenpiteille, joihin Tansanian albiinoyhdistys on ryhtynyt. Pitkän aikavälin toimenpiteiden tavoitteena on oltava sen varmistaminen, että albiinoväestöllä on täysimääräiset oikeudet päästä koulutukseen, työmarkkinoille ja myös sosiaaliturvan ja terveydenhoidon piiriin.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, Tansaniassa on tämän vuoden maaliskuusta lähtien murhattu 25 albiinoa. Murhat liittyvät alueella yleisiin taikauskoisiin käytäntöihin ja perustuvat uskoon siitä, että albiinojen ruumiinosat, kuten jalat, kädet, hiukset ja veri tekevät ihmisestä terveen, varakkaan ja rikkaan. Viimeisin uhri oli 7-vuotias lapsi. Myös viime vuonna 25 albiinoa menetti henkensä.

Näitä okkulttisia käytäntöjä esiintyy Victoria-järven rannoilla, maanviljelysalueilla ja myös kalastajien ja kaivostyöntekijöiden keskuudessa. Albiinot joutuvat usein syrjinnän ja vainon uhreiksi. Presidentti Kikwete on käyttänyt poliisia paikallistaakseen piileskeleviä albiinoja. Presidentti on luvannut antaa albiinoille suojelua, mutta albiinot pysyvät epäluuloisina, koska jotkut poliisiviranomaiset osallistuvat itse okkulttisiin käytäntöihin. Poppamiesten värväämät joukkiot ovat vastuussa albiinomurhien organisoinnista. Murhiin osallistumisesta epäiltyinä on pidätetty 178 ihmistä.

Tansanian presidentti on ollut apuna Al-Shymaa Kway-Geerin nimittämisessä maan ensimmäiseksi parlamentin albiinojäseneksi tunnustuksena tämän syrjinnän vastaisesta taistelusta. Suhtaudumme myönteisesti tähän nimitykseen ja pidämme sitä askeleena oikeaan suuntaan. Tuemme Tansanian albiinoyhdistyksen toimintaa ja toivomme komission tarjoavan sille todellista tukea.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, IND/DEM-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, keskustelemme tänään ihmisoikeusrikkomuksista Tansaniassa. Kyseessä on subtrooppinen maa, jossa albiinoja syrjitään, kuten monissa muissakin Afrikan maissa.

Albiinoja murhataan Tansaniassa kuitenkin erityisen julmasti. Viime vuonna yli 25 ihmistä menetti henkensä tällä tavalla. Tansanialaisia on 39 miljoonaa, joista 270 000 kärsii resessiivisen geenin aiheuttamasta geenivirheestä, mikä tarkoittaa, että heidän ihostaan puuttuu pigmentti. Tämän seurauksena albiinot voivat kärsiä näköongelmista, ihon palamisesta auringossa ja syövästä sekä kuolla ennenaikaisesti. Molempien vanhempien on oltava geenin kantajia, jotta sairaus ilmenee heidän lapsissaan. Naiset, jotka synnyttävät albiinolapsia, pakotetaan avioeroon. Lasten katsotaan olevan kirous perheelleen. Heidän ajatellaan olevan epäpuhtaiden henkien vallassa, ja heitä kohdellaan eläiminä. Toisaalta poppamiehet kuitenkin levittävät tarinoita albiinojen valkoisen ihon maagisista ominaisuuksista, joiden väitetään tuovan onnea ja vaurautta. Tämä johtaa albiinojen tappamiseen, minkä jälkeen heidät paloitellaan julmasti ja heidän ruumiinosiaan käytetään taikajuomien valmistuksessa.

On vaikeaa ymmärtää, mikä voi olla syynä tällaiseen julmuuteen ja mikä sen tarkoitus voi olla. Ehkä se on yritys eliminoida sairaat ihmiset, joilla on geenivirhe. Viime aikoina hallitus on tuominnut voimankäytön valkoihoisia afrikkalaisia kohtaan ja toteuttanut tiedotuskampanjoita. Parlamenttiin on jopa nimitetty albiinojäsen. Näitä ihmisiä vahingoittava tragedia kuitenkin jatkuu. Lisäksi puuttuu varoja suojaaviin vaatteisiin ja muuhun apuun tälle syrjäytyneelle väestönosalle, jota syrjitään ja jolta evätään työ ja koulutus.

Kansainvälisen yhteisön protestit ja vetoomukset yhdessä koulutusavun ja taloudellisen avun kanssa auttaisivat vastustamaan tämäntyyppistä äärimmäistä syrjintää. Oikeudenkäynti niitä 173:a ”poppamiestä” vastaan, jotka on pidätetty ja joita syytetään murhanhimoisesta toiminnasta, murhaan yllyttämisestä ja ihmiselinten kaupasta, auttaisi myös.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan vain lisätä kannatusääneni parlamentin kaikista ryhmistä tulevien kollegojen ääneen tämän Tansanian albiinojen kohtelua koskevan kauhistuttavan tarinan kohdalla. Tiedän sitä tapahtuvan muissakin osissa Afrikkaa, mutta Tansaniassa on keskittymä – kuulimme 270 000 albiinosta – jota syrjitään, jota marginalisoidaan, kohdellaan raa’asti ja murhataan heidän ruumiinosiensa takia taikauskon, noituuden ja erilaisten okkulttisten käytäntöjen vuoksi.

Ottamalla asian esiin täällä – kiitän kaikkia kollegoitani, jotka ovat ottaneet sen esiin, ja niitä, jotka ottivat asian esityslistalle – lisäämme äänemme Euroopan parlamentissa kansainväliseen protestiin, ja toivottavasti Tansanian hallitus ja myös muut kuuntelevat.

Kyse on lähinnä koulutuksesta, mutta ennen kaikkea tarvitsemme suojelua albiinoille heidän omissa yhteisöissään; tarvitsemme täysimääräisiä tutkimuksia. Se, että jotkut poliisivoimissa ovat osa ongelmaa ja ettei voi luottaa siihen, että he olisivat osa ratkaisua, on erittäin huolestuttavaa.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, jaamme parlamentin tyrmistyksen, joka johtuu lisääntyvistä hyökkäyksistä Tansanian albiinoväestöä kohtaan sekä perinteiseen lääketieteeseen, taikauskoon ja poppamiesten käytäntöihin liittyvästä kammottavasta ja laittomasta albiinojen ruumiinosien kaupasta.

Erityisesti jaamme huolen, josta YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea hiljattain raportoi, nimittäin, että rituaalimurhien kohteena ovat olleet erityisesti albiinonaiset ja -tytöt. Tuomitsemme syrjinnän ja sorron kaikissa muodoissaan, ja olemme sitoutuneet tukemaan politiikkaa ja toimia niiden hävittämiseksi.

Myös Tansanian hallitus, tämä on mainittava, on sitoutunut tekemään lopun näistä käytännöistä ja lisäämään tietoisuutta albiinoväestön ahdingosta. Siksi suhtaudumme myönteisesti parlamentin albiinojäsenen nimittämiseen, joidenkin poppamiesten pidättämiseen hiljattain ja presidentin sitoumukseen, kuten mainittiin, saattaa vastuulliset oikeuden eteen.

Lisäksi seuraamme Tansanian ihmisoikeustilannetta yleisesti yhdessä jäsenvaltioiden ja muiden kehityskumppaneiden kanssa. Useat jäsenvaltiot ja muut kumppanit tukevat järjestöjä, kuten oikeudellista ja ihmisoikeuksien keskusta, jotka säännöllisesti seuraavat mahdollisia ihmisoikeusrikkomuksia. Hallinnon lahjoittajaryhmän (Donor Group on Governance) jäsenenä komissio aikoo jatkaa ongelmaan puuttumista koskevien lahjoittajareaktioiden koordinoimista, albiinoyhdistys mukaan lukien.

Komissio aikoo myös Tansaniassa läsnä olevien jäsenvaltioiden kanssa ottaa ongelman esiin poliittisessa vuoropuhelussaan Tansanian viranomaisten kanssa.

EKR:sta kolmella miljoonalla eurolla rahoitettu kansalaisyhteiskuntaohjelma auttaa tietoisuuden lisäämisessä: albiinojen tilanteen korostamiseksi järjestetään seminaareja, ja Pohjois-Tansanian Mwanzan alueella toteutetaan lähiaikoina uusi tiedotuskampanja.

Yleisesti ottaen käytämme siis tavanomaista vuoropuheluamme tähän asiaan viittaamiseksi. Nämä kysymykset otetaan tietenkin esiin myös jatkuvassa julkisiin varoihin liittyvässä toiminnassamme ja terveyden, koulutuksen ja työllisyyden aloilla. Katsomme riippumattoman ja toimivan oikeusjärjestelmän olevan ratkaisevan tärkeä.

Siksi me, komissio, painotamme yhteyksissämme viranomaisiin sitä, miten tärkeää on ryhtyä asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin näihin kauhistuttaviin tekoihin syyllistyneitä vastaan.

Otamme myös yhteyttä kunnianarvoisaan Al-Shymaa Kway-Geeriin, Tansanian parlamentin ensimmäiseen albiinojäseneen, joka jo mainittiin, ja keskustelemme hänen kanssaan mahdollisista toimista, koska hän voi kertoa meille vielä paremmin, mitä voidaan tehdä. Lisäksi keskustelemme tästä asiasta Tansanian presidentin kanssa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen allekirjoittamisen 60-vuotisjuhlassa, joka on tarkoitus pitää Tansaniassa 10. joulukuuta 2008.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies.(PT) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan heti keskustelujen päätteeksi.

 
  

(1) Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö