Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2625(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0387/2008

Dezbateri :

PV 04/09/2008 - 12.3
CRE 04/09/2008 - 12.3

Voturi :

PV 04/09/2008 - 13.3
CRE 04/09/2008 - 13.3

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0413

Stenograma dezbaterilor
Joi, 4 septembrie 2008 - Bruxelles Ediţie revizuită

12.3. Asasinarea unor persoane suferind de albinism în Tanzania
Înregistrare video a intervenţiilor
PV
MPphoto
 

  Presidente. − Segue-se o debate sobre seis propostas de resolução sobre assassinatos de albinos na Tanzânia(1).

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, autor. − Panie Przewodniczący! W XXI wieku zabija się ludzi tylko z tego powodu, że są albinosami. Ma to miejsce w Tanzanii, w kraju, w którym ponad jedna trzecia mieszkańców żyje poniżej progu ubóstwa. O skali tego zjawiska świadczy fakt, że w ostatnim czasie aresztowano 173 osoby pod zarzutem zabójstwa lub okaleczenia albinosów. W ciągu ostatniego półrocza zabito lub okaleczono właśnie z tego powodu 25 osób.

Możemy mówić o bardzo dużej populacji albinosów na świecie. W praktyce 50 osób na milion to albinosi. Ale tylko w Tanzanii są tak okrutnie traktowani. Ich krew i części ciała są przeznaczane na handel, przy czym odpowiedzialność spoczywa tutaj na animistycznych szamanach, na gangach, które są przez nich wynajmowane, a także, co trzeba podkreślić, na policji, która przymyka na to oko.

Kończąc, chciałem powiedzieć, że nasz protest tutaj będzie skuteczny tylko wtedy, kiedy albinosom w Tanzanii zapewni się opiekę zdrowotną, edukację i możliwość integracji ze społeczeństwem.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, Autorė. − Šiandien mes svarstome mažumos diskriminacijos atvejį. Toji mažuma – albinosai, kurie Tanzanijoje žudomi, luošinami, nesigailint net vaikų. Ši problema aktuali visai į Pietus nuo Saharos esančiai Afrikai ir dar priminsiu, kad vienas iš 20 000 žmonių pasaulyje yra albinosas. Kaip jau minėjo kolega, Tanzanijoje raganiai parduoda nupjautas albinosų kūno dalis ir kraują šachtininkams ir žvejams, kurie naiviai tiki, kad tai jiems atneš sėkmę, sveikatą ir turtą. Mūsų pozicija aiški – albinosų naikinimas ir diskriminacija yra visiškai netoleruotini ir nepriimtini. Tanzanijos vyriausybė turi imtis nuoseklių priemonių padaryti tam galą. Tanzanijos prezidentas, vyriausybė ėmėsi tam tikrų priemonių ir mes sveikiname jas, tačiau jų nepakanka. Procesas, kuriame turi dalyvauti 173 įtariamieji albinosų žudymu bus lakmuso popierėlis vertinant Tanzanijos valdžios politiką ir kaltieji turi būti nubausti. Tačiau labiausiai padėtų švietimas, tinkama sveikatos apsauga, jos prieinamumas visiems šioje šalyje, taip pat ir albinosams. Ir čia tarptautinė bendruomenė, taip pat ir Europos Sąjunga, turėtų padėti įveikti minėtas problemas. Juk daugelis albinosų miršta nuo odos vėžio nesulaukę net 30 metų amžiaus.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, author. − Mr President, people with the genetic defect of albinism, apart from serious health-care problems, suffer various degrees of discrimination internationally.

But recently in sub-Saharan Africa, and especially in Tanzania, albinos have, in addition, suffered unprecedented barbaric attacks of mutilation, with their body parts being used by witchcraft doctors as ingredients in the production of potions that are promised to make people rich. Such a state of affairs, apart from its obvious criminality, points towards a seriously backward society in which sickeningly brutal witchcraft practices are still operating.

The government of Tanzania has an obligation to act swiftly and decisively in the following aspects: firstly, to protect all albinos from further attacks; secondly, to investigate fully all crimes against albinos and bring those responsible to justice; thirdly, to educate their citizens sufficiently, so as to rid them from the curse of witchcraft and superstition and, fourthly, to make sure that people with albinism are offered the best possible medical and social assistance they need in order to lead near-normal, safe and peaceful lives.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, Auteur. − Voorzitter, in Tanzania gaat het niet om staatsgeweld. De discriminatie en het geweld zijn een overblijfsel uit de tijd van vóór de joods-christelijk-islamitische beschaving, waarin nog niet werd uitgegaan van de gelijkwaardigheid van alle mensen.

Tanzania heeft 150.000 inwoners die door een tekort aan het kleurpigment melanine rode ogen, een bleke huid en lichte haren hebben. Zij worden gezien als een product van hekserij. Veel van deze mensen worden gedood, waarna hun gestroopte huid en andere lichaamsdelen worden gebruikt in magische rituelen. Vanwege het grote aantal albino's is Tanzania de belangrijkste leverancier van menselijke lichaamsdelen voor heel Afrika.

Aan deze verschrikkelijke gebruiken kan geen eind worden gemaakt zonder actieve voorlichting onder de gewone mensen in Tanzania en in heel Afrika, een betere medische zorg en een betere toegang van albino's tot toonaangevende functies. De Tanzaniaanse regering neemt wel maatregelen, waaronder een registratie van alle albino's met het doel ze te kunnen beschermen. Zonder veranderde opvatting over de positie van albino's zou die registratie in de toekomst ook kunnen worden misbruikt om deze mensen op te sporen en uit te roeien. In Europa hebben we in de jaren '40 slechte ervaringen opgedaan met registratie van bedreigde bevolkingsgroepen.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the PPE-DE Group. – Mr President, the plight of albino people in Tanzania seems barely credible in today’s age. When I first heard about this issue, it seemed like something straight out of Joseph Conrad’s novel Heart of Darkness. I would like to believe in the renaissance and potential of Africa, as so many other colleagues in this House seem to, but the murder of albino people for their body parts does nothing to improve the image of the continent internationally. Sadly, the suffering of albino people is not limited to Tanzania but occurs all over Africa.

Quite apart from the medical consequences of albinism in the tropics, including a high risk of terrible skin cancers, the long-suffering albino people are at best traditionally considered as freaks or curiosities, and at worst they are murdered to satisfy demand for traditional medicine that is more akin to medieval sorcery.

The EU should not hesitate to campaign on the issue and bring pressure to bear on countries like Tanzania, where, apparently, such scant regard for human rights and dignity is common. However, I am heartened that the Tanzanian President has appealed to his people to change their traditional ways. Let us hope that other leaders throughout Africa repeat this important message.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, w imieniu grupy PSE. – Panie Przewodniczący! W marcu bieżącego roku doszło do brutalnego zabójstwa oraz okaleczenia ponad 25 albinosów, w tym dzieci, którzy zamieszkiwali region jeziora Wiktorii. Na terenach tych już wcześniej dochodziło do aktów agresji wobec osób, którym przypisywano posiadanie tzw. nadprzyrodzonych zdolności.

Zważywszy, iż 36% tanzańskiej ludności żyje poniżej granicy ubóstwa, praktycznie bez dostępu do opieki medycznej, stałą praktyką jest zwracanie się o pomoc do lokalnych szamanów. Wiara w nadprzyrodzone zdolności potęgowana jest także niskim poziomem wykształcenia lokalnej ludności, która dodatkowo neguje także wszystko, co inne. Ofiarą otwartej dyskryminacji ze względu na swoją odmienność padli właśnie albinosi, wyjątkowo licznie zamieszkujący tereny Afryki subsaharyjskiej. Odmawia się im prawa nie tylko do opieki medycznej, ale także społecznej i prawnej. Dyskryminacja w życiu codziennym, w szkołach, instytucjach publicznych oraz na rynku pracy jest praktyką codzienną. Albinosi czują się upokarzani na każdym kroku i traktowani jak obywatele drugiej kategorii.

Ukaranie winnych za zabójstwa, przy jednoczesnej pracy u podstaw w celu podniesienia świadomości tanzańskiego społeczeństwa, mogłoby przeciwdziałać istniejącej nietolerancji oraz ukrócić akty agresji wobec albinosów w przyszłości. Niezbędne jest w tym celu poparcie podjętych już przez tanzański rząd inicjatyw, w tym specjalnej ochrony dla albinoskich dzieci oraz współpraca ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi. Koncentracja działań musi obejmować przede wszystkim tereny wiejskie, gdzie świadomość społeczna jest najniższa. Ponadto Komisja oraz państwa członkowskie Unii powinny silnie wspierać doraźne działania podjęte przez Tanzańskie Stowarzyszenie Albinosów. Zaś dalsze kroki powinny zmierzać ku zapewnieniu ludności albinoskiej pełnych praw w dostępie do edukacji, rynku pracy, a także ochrony społecznej i zdrowotnej.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Od marca zamordowano w Tanzanii 25 osób – albinosów – w związku z odbywającymi się tam zabobonnymi praktykami. Wynikają one z wierzeń, że części ciała albinosów – nogi, ręce, włosy i krew – czynią człowieka zdrowym, szczęśliwym i bogatym. Ostatnia ofiara to 7-miesięczne dziecko. W ubiegłym roku także 25 albinosów straciło życie.

Praktyki okultystyczne mają miejsce u wybrzeży jeziora Wiktorii, na terenach rolniczych, także wśród rybaków i górników. Albinosi są często przedmiotem dyskryminacji i szykan. Prezydent Jakaya Kikwete, używając policji, stara się zlokalizować ukrywających się albinosów, deklarując zapewnienie im ochrony. Nie budzi to jednak z ich strony zaufania, ponieważ obawiają się uczestników praktyk okultystycznych, także wśród policjantów. Morderstwa albinosów są organizowane przez gang szamanów. Aresztowano 173 osoby z tego środowiska pod zarzutem udziału w zbrodni.

Nominację albinoski – pani Al-Shymai Kwegyir – na członka parlamentu w uznaniu za jej walkę z dyskryminacją, dokonaną na wniosek prezydenta, przyjmujemy za krok w dobrym kierunku. Popieramy działania Tanzańskiego Stowarzyszenia Albinosów i oczekujemy od Komisji jej realnego wsparcia.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM. – Panie Przewodniczący! Omawiany dzisiaj problem łamania praw człowieka dotyczy podzwrotnikowej Tanzanii, gdzie albinosi są dyskryminowani, podobnie jak w wielu krajach Afryki.

Jednak szczególnie brutalnie zabijani w Tanzanii, gdzie w ostatnim roku straciło życie ponad 25 osób. Z 39 mln Tanzańczyków 270 tys. cierpi na genetyczny defekt spowodowany występowaniem recesywnego genu warunkującego brak barwnika w skórze, co naraża albinosów na zaburzenia wzroku, oparzenia skóry, nowotwory i przedwczesny zgon. Aby doszło do ujawnienia defektu oboje rodziców musi być nosicielami tego genu. Kobiety rodzące albinoskie dzieci zmuszane są do rozwodów, a dzieci traktowane jako klątwa nałożona na rodzinę, opętanie przez nieczyste duchy lub jako zwierzęta, choć z drugiej strony szamani rozpuszczają wieści o magicznych właściwościach białej skóry albinosów, która ma być pomocna w zdobywaniu powodzenia i bogactwa. Prowadzi to do ich zabijania, wraz z brutalnym ćwiartowaniem i używaniem do wytwarzania eliksirów.

Trudno podejrzewać, co jest celem i powodem tego barbarzyństwa, ale być może jest to próba eliminacji chorych z defektami genetycznymi. Mimo, że ostatnio rząd potępia stosowanie przemocy wobec białoskórych Afrykańczyków, propaguje akcję edukacyjną, a nawet wybrano parlamentarzystkę cierpiącą na albinizm, to jednak dramat tych osób trwa nadal. Ponadto brakuje środków finansowych na odzież ochronną i inną pomoc zepchniętej na margines, dyskryminowanej ludności, której uniemożliwia się także pracę i naukę.

Protesty i apele społeczności międzynarodowej oraz pomoc edukacyjna i finansowa mogą pomóc w przeciwdziałaniu tego typu ekstremalnej dyskryminacji i wymóc stosowanie postępowań prawnych w stosunku do zatrzymanych 173 pseudo-szamanów, oskarżanych o zbrodnicze działania, podżeganie do zabójstw i handel ludzkimi organami.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Mr President, I would just like to add my voice of support to that of colleagues on all sides of this House about the appalling story of the treatment of albinos in Tanzania. I know it happens in other parts of Africa but there is a concentration in Tanzania – we have heard the number of 270 000 albinos – who are discriminated against, who are marginalised, brutalised and murdered for their body parts due to superstition, witchcraft and various occult practices.

By raising this issue here (and I commend all my colleagues who have raised it and those who put this item on the agenda), we add our voice in the European Parliament to the international voice of protest, and hopefully the Tanzanian Government – and indeed others – will listen.

It is a question mainly of education but, above all, we need protection for albinos within their own communities; we need full investigation. The fact that some of the police force are part of the problem and cannot be trusted to be part of the solution is extremely worrying.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. − Mr President, we share Parliament’s outrage at the increasing number of attacks in Tanzania against the albino population and at the abhorrent and illegal trade in albino body parts linked to traditional medicine, to superstition and to the practices of witch doctors.

In particular, we share the concerns recently reported by the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women that, for instance, albino women and girls have been targeted very specifically in ritual killings. We condemn all forms of discrimination and victimisation, and we are committed to supporting policies and actions aimed at eradicating them.

The Government of Tanzania, too, it must be said, is committed to stamping out these practices and raising awareness of the plight of the albino population. Therefore, we welcome the nomination of an albino Member of Parliament, the recent arrests of some witch doctors, and the President’s commitment, as has been mentioned, to bringing those responsible to justice.

We also closely monitor the human rights situation in general in Tanzania, together with Member States and other development partners. Several Member States and other partners are supporting organisations, such as the Legal and Human Rights Centre, which regularly monitor possible human rights violations. As a member of the Donor Group on Governance, the Commission will continue to coordinate donor responses to addressing the problem, including the Albino Association.

The Commission will also, with Member States in Tanzania, raise the problem in its political dialogue with the Tanzanian authorities.

The EUR 3 million EDF-funded Civil Society Programme will help to create awareness: workshops are being organised to highlight the albino situation and a new sensitisation campaign is shortly to be implemented in the Mwanza region of Northern Tanzania.

So, in general, we use our regular dialogues to refer to this issue. These questions are, of course, also being raised in our ongoing exercise concerning public funds and the health, education and employment sectors. We believe that an independent and functioning judicial system is vital.

Therefore, we, the Commission, in our contacts with the authorities, will underline the importance of appropriate legal action being taken against the perpetrators of these horrible acts.

We will also contact the honourable Kway-Geer, the first Albino Member of Parliament in Tanzania (she has already been mentioned), and discuss possible actions with her, because she can tell us even better what can be done. Finally, together with the presidency in Tanzania, we will discuss this issue at the 60th anniversary of the signature of the Universal Declaration of Human Rights planned in Tanzania on 10 December 2008.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − O debate está encerrado.

A votação terá lugar imediatamente a seguir aos debates.

 
  

(1)Ver Acta.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate