Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2625(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0387/2008

Debatter :

PV 04/09/2008 - 12.3
CRE 04/09/2008 - 12.3

Omröstningar :

PV 04/09/2008 - 13.3
CRE 04/09/2008 - 13.3

Antagna texter :

P6_TA(2008)0413

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel EUT-utgåva

12.3. Mord på albiner i Tanzania
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Talmannen. − Nästa punkt är debatten om sex förslag till resolutioner om mord på albiner i Tanzania.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, författare. (PL) Herr talman! På 2000-talet mördas människor bara för att de är albiner. Detta sker i Tanzania, i ett land där mer än en tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Under den senaste tiden har 173 personer gripits, misstänkta för att ha mördat eller skadat albiner. Det visar på problemets storlek. Under de senaste sex månaderna har 25 personer dödats eller skadats på grund av att de var albiner.

Det finns en ansenlig mängd albiner i världen. Det är faktiskt så att albinism drabbar 1 av 20 000 i hela världen. Det är emellertid endast i Tanzania som de behandlas så grymt. I Tanzania bedrivs handel med albiners blod och kroppsdelar. Ansvaret ligger hos animistiska medicinmän och de gäng som de lejer. Det bör påpekas att polisen också bär en del av skulden eftersom de har en benägenhet att blunda för problemet.

Avslutningsvis vill jag påpeka att vi endast kan betrakta vår protest här i dag som lyckad om och när medicinsk hjälp, utbildning och möjlighet till en integrering i samhället ges till albiner i Tanzania.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, författare. – (LT) I dag diskuterar vi ett fall av diskriminering mot en minoritet. Minoriteten i fråga är albiner i Tanzania som mördas och stympas, även små barn. Det här är ett allvarligt problem i Afrika söder om Sahara. Jag ber att få påminna om att albinism drabbar 1 av 20 000 i hela världen. Som nämndes i föregående anförande, säljer medicinmän i Tanzania albiners kroppsdelar och blod till gruvarbetare och fiskare som troskyldigt tror att dessa delar ger dem lycka, hälsa och välgång. Vår ståndpunkt är mycket tydlig. Morden på albiner och den diskriminering de utsätts för är helt oacceptabel och kan inte tolereras. Tanzanias regering måste vidta konsekventa åtgärder för att få ett slut på denna förfärliga situation. Tanzanias regering och president har redan börjat vidta åtgärder, vilket vi uppskattar, men det är inte tillräckligt. Domstolsfallet som kommer att ställa 173 personer inför rätta för mord på albiner kommer att vara ett avgörande prov. Det kommer att avslöja grupperingen bland dem som sitter vid makten i Tanzania, och de skyldiga måste straffas. Det bästa sättet att lösa problemet skulle emellertid vara att erbjuda bättre utbildning och en fullgod sjukvård som är tillgänglig för alla i detta land, inklusive albiner. Det internationella samfundet och EU bör erbjuda hjälp för att få bukt med dessa problem. De flesta som lider av albinism dör av hudcancer innan fyllt 30 år.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, författare. (EN) Herr talman! Människor som har den genetiska defekten albinism, lider förutom av allvarliga hälsoproblem också av en varierande grad av diskriminering internationellt sett.

Men under senare tid i Afrika söder om Sahara, och i synnerhet i Tanzania, har albiner dessutom fått genomlida hittills okända barbariska angrepp såsom stympning, där deras kroppsdelar används av medicinmän i tillverkningen av drycker som utlovar rikedom. Sådana förhållanden visar på, förutom den tydliga brottsligheten, ett samhälle som är allvarligt underutvecklat och där vedervärdiga häxkonster fortfarande utövas.

Tanzanias regering har ett ansvar i att agera snabbt och beslutsamt i följande avseenden: För det första för att skydda alla albiner från ytterligare angrepp. För det andra bör man till fullo undersöka alla brott som begåtts mot albinos och dra de skyldiga inför rätta. För det tredje bör man utbilda sina medborgare tillräckligt för att befria dem från häxkonstens förbannelse och vidskepelse. För det fjärde se till att de som lider av albinism ges den bästa möjliga medicinska och social hjälp som krävs för att de ska kunna leva ett så normalt, tryggt och fridfullt liv som möjligt.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, författare. – (NL) Herr talman! Det som pågår i Tanzania är inte ett våld som staten gör sig skyldig till. Diskrimineringen och våldet är sedvänjor som har överlevt från tiden innan judendomen, kristendomen och islam, en tid då det inte fanns något antagande om alla människors lika värde.

I Tanzania finns 150 000 invånare som på grund av brist på färgämnet melanin har röda ögon, blek hy och ljust hår. De anses komma ur häxkonst. Många av dessa människor dödas, sedan flås skinnet av och tillsammans med andra kroppsdelar används det i magiska ritualer. På grund av sitt stora antal albiner är Tanzania den största leverantören av kroppsdelar till hela Afrika.

Det kommer att vara omöjligt att sätta stopp för dessa fasansfulla sedvänjor utan att aktivt utbilda allmänheten i Tanzania och i hela Afrika, erbjuda bättre läkarvård och garantera albiner en bättre tillgång till arbeten med status. Regeringen i Tanzania vidtar åtgärder, däribland en folkräkning av alla albiner, med syfte att kunna skydda dem. Utan en förändring av åsikterna om albiners sociala ställning kan denna förteckning i framtiden missbrukas för att spåra dessa människor och utrota dem. Under 1940-talet hade vi dåliga erfarenheter av registrering av hotade folkgrupper.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, för PPE-DE-gruppen. (EN) Herr talman! Den svåra situation som albinerna i Tanzania befinner sig i verkar otrolig för vår tidsålder. När jag först hörde talas om den här frågan verkade det som taget direkt ur Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta. Jag skulle gärna vilja tro på Afrikas potential och pånyttfödelse, som så många andra kolleger i parlamentet verkar göra, men morden på albinerna för deras kroppsdelar bidrar inte till att förbättra bilden av världsdelen internationellt sett. Tråkigt nog är inte albinernas lidande begränsat till Tanzania, utan förekommer över hela Afrika.

Förutom de medicinska konsekvenser som albinism medför i tropikerna, däribland en hög risk för fruktansvärda hudcancrar, ses traditionellt sätt de tålmodiga albinerna i bästa fall som en naturens nyck eller en kuriositet, men i värsta fall dödas de för att tillfredsställa efterfrågan av traditionell medicin som är mer besläktad med medeltida häxeri.

EU bör inte tveka i att delta i kampanjen för denna fråga och utöva påtryckningar på länder som Tanzania där uppenbarligen en ringa aktning för de mänskliga rättigheterna och värdighet är vanlig. Jag känner mig emellertid uppmuntrad av att Tanzanias president har vädjat till sitt folk att ändra på sina traditioner. Låt oss hoppas att andra ledare genom hela Afrika för detta viktiga budskap vidare.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, för PSE-gruppen. (PL) Herr talman! I mars i år, i närheten av Lake Victoria, dödades och lemlästades 25 albiner brutalt. Bland offren fanns också barn. Människor i det området som påstås äga övernaturliga krafter har tidigare varit utsatta för attacker.

Det bör påminnas om att 36 procent av Tanzanias befolkning lever under fattigdomsgränsen. Dessa människor har praktiskt taget ingen tillgång till sjukvård. Det är vanligt att människor tar sin tillflykt till lokala medicinmän för att få hjälp. Den lokala befolkningens låga utbildningsnivå bidrar till deras tro på övernaturliga fenomen. Ett stort antal albiner lever i området kring Afrika söder om Sahara och de har blivit offer för en öppen diskriminering på grund av att de är annorlunda. De nekas inte bara sjukvård, utan även rätten till social hjälp och rättshjälp. Diskrimineringen av albiner är allmänt vedertagen, i skolor, inom offentliga inrättningar och på arbetsmarknaden. Albinerna upplever att de ständigt förödmjukas och behandlas som andra klassens medborgare.

Intoleransen kan motarbetas och antalet angrepp mot albinerna kan i framtiden minskas genom att straffa de som är skyldiga till mord, samtidigt som man företar grundläggande arbete för att öka medvetenheten i Tanzanias samhälle. Det är oerhört viktigt att stödja de åtgärder som Tanzanias regering tar i denna fråga. Sådana åtgärder omfattar ett särskilt skydd till albinobarn och ett samarbete med det civila samhället och icke-statliga organisationer. Åtgärderna bör först och främst inriktas på lansbygden där den sociala medvetenheten är som lägst. Kommissionen och medlemsstaterna bör dessutom ge ett starkt stöd till de akuta åtgärder som Tanzanias albinoförening utför. Åtgärder på längre sikt bör ha som målsättning att se till att albinerna får fullständiga rättigheter när det gäller utbildning, på arbetsmarknaden, till socialt skydd och till hälsoskydd.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, för UEN-gruppen. (PL) Herr talman! Sedan i mars i år har 25 albiner dödats i Tanzania. Dessa mord är kopplade till de vidskepliga sedvänjor som finns i området och som grundar sig på att albinernas kroppsdelar, som fötter, händer, hår och blod gör en person frisk, välmående och rik. Det senaste offret var ett barn på sju år. Förra året miste 25 albiner sina liv.

Dessa ockulta sedvänjor äger rum i Victoriasjö-regionen, i jordbruksområden och bland fiskare och gruvarbetare. Albiner är ofta utsatta för diskriminering och förföljelse. President Jakaya Kikwete har med polisens hjälp försökt att lokalisera albiner som håller sig gömda. Presidenten har lovat att erbjuda albinerna skydd, men misstros av albinerna eftersom polismännen även är inblandade i de ockulta sedvänjorna. Organiserade gäng ligger bakom morden på albinos. Gängen är lejda av medicinmän. Etthundrasjuttioåtta personer har gripits, misstänkta för inblandning i dessa mord.

Tanzanias president har varit behjälplig i och med beslutet att utse Al-Shymaa Kway-Geer till landets första parlamentsledamot som är albino. Beslutet ses som ett erkännande av hennes kamp mot den diskriminering som hon och andra albinos utsätts för. Vi välkomnar denna utmärkelse och ser den som ett steg i rätt riktning. Vi stöder det arbete som utförs av Tanzanias albinoförening och är säkra på att kommissionen kommer att erbjuda dem sitt fulla stöd.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, för IND/DEM-gruppen. (PL) Herr talman! Vi diskuterar här i dag överträdelser av de mänskliga rättigheterna i Tanzania. Tanzania är ett subtropiskt land där albiner diskrimineras, liksom i så många andra Afrikanska länder.

I Tanzania dödas dock albinerna på ett mycket brutalt sätt. Förra året förlorade 25 personer sina liv på detta sätt. Det finns 39 miljoner tanzanier och 270 tusen som lider av den genetiska defekt som orsakas av en recessiv gen, vilket betyder att deras hud saknar pigment. Detta medför att albiner kan lida av synfel, solskador, cancer och för tidig död. Båda föräldrarna måste vara bärare av genen för att deras barn ska drabbas av albinism. Kvinnor som föder albinobarn tvingas till skilsmässa. Barnen anses vara en förbannelse för familjen. Man tror att de är besatta av onda andar och de behandlas som djur. Å andra sidan sprider medicinmän historier om de magiska egenskaper som albinernas vita skin besitter och som påstås ge lycka och välgång. Detta leder till att albinerna dödas och brutalt styckas, och deras kroppsdelar används i tillverkningen av magiska drycker.

Det är svårt att förstå anledningen till denna grymhet och vad det tjänar till. Det kanske är ett försök i att eliminera sjuka människor med genetiska defekter. På senare tid har regeringen fördömt angreppen på vithyade afrikaner och man bedriver undervisningskampanjer. Man har till och med utsett en parlamentsledamot som är albino. Men den tragedi som drabbar dessa människor fortgår alltjämt. Det saknas också finansiering för skyddande kläder och annan hjälp för denna grupp som försätts i marginalen av samhället och som utsätts för diskriminering och nekas arbete och utbildning.

Protester och uppmaningar från det internationella samfundet, samt stöd till utbildning och finansiell hjälp skulle vara en hjälp i att motarbeta denna extrema diskriminering. Det skulle också hjälpa om rättsliga åtgärder vidtas mot de 173 blivande medicinmän som gripits och som anklagas för mord, anstiftan till mord och handel med kroppsdelar.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Herr talman! Jag vill också ansluta mig till mina kollegers stöd på alla olika håll i parlamentet när det gäller den skrämmande berättelserna om hur albinerna behandlas i Tanzania. Jag är medveten om att detta sker även i andra delar av Afrika, men det finns en särskild koncentration i Tanzania, vi har hört siffror på 270 000 albiner som utsätts för diskriminering och som försätts i utkanten av samhället, behandlas illa och dödas för deras kroppsdelars skull på grund av vidskeplighet och andra ockulta sedvänjor.

Genom att ta upp denna fråga här (och jag lovordar alla mina kolleger som har tagit upp denna fråga och de som för upp detta ämne på sin föredragningslista), tillfogar vi Europaparlamentets röst i den internationella protesten och förhoppningsvis kommer Tanzanias regering, och även andra, att lyssna.

Det är handlar i huvudsak om utbildning, men framför allt behöver vi ett skydd för albinerna inom deras egna samhällen. Vi behöver en oberoende undersökning. Det faktum att vissa inom poliskåren är en del av problemet och inte kan betros med att lösa problemet är extra bekymmersamt.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, kommissionsledamot. (EN) Herr talman! Vi delar parlamentets indignation över det ökande antalet angrepp i Tanzania mot albinerna och den motbjudande och illegala handel som bedrivs med deras kroppsdelar som är kopplad till traditionell medicin, vidskeplighet och medicinmäns sedvänjor.

Vi delar särskilt den kritik som nyligen rapporterats om från FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor, som handlar om att särskilt albinokvinnor och albinoflickor har blivit målgrupper för ritualmord. Vi fördömer alla former av diskriminering och offrande och vi tänker stödja politik och åtgärder som syftar till att utrota dem.

Det bör också sägas att Tanzanias regering är fast besluten i att utrota dessa sedvänjor och att öka medvetenheten om albinernas svåra situation. Vi välkomnar därför utnämningen av en parlamentsledamot som är albino, de senaste arresteringarna av några medicinmän och presidentens beslut att ställa de skyldiga inför rätta.

Vi följer också ingående den allmänna situationen för de mänskliga rättigheterna i Tanzania, tillsammans med medlemsstaterna och övriga utvecklingspartners. Ett flertal medlemsstater och andra partners stöder organisationer som the Legal and Human Rights Centre vilka regelbundet kartlägger möjliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Som medlem av the Donor Group on Governance kommer kommissionen att fortsätta med att samordna donatorers sätt att ta itu med problemet, däribland albinoföreningen.

Kommissionen kommer också att tillsammans med medlemsstaterna i Tanzania ta upp frågan i sin politiska dialog med Tanzanias myndigheter.

Civil Society Programme, som finansierats med 3 miljoner euro av EUF kommer att vara till hjälp för att skapa medvetenhet: man organiserar seminarier för att belysa albinernas situation och en ny kampanj för lyhördhet kommer inom kort att genomföras i Mwanza-området i norra Tanzania.

Vi använder oss i allmänhet av våra regelmässiga samtalsformer för att åberopa denna fråga. Dessa frågor kommer naturligtvis också att tas upp i vårt pågående utvecklingsarbete beträffande offentliga medel och inom områdena för sjukvård, utbildning och arbete. Vi anser att ett självständigt och fungerande rättssystem är absolut nödvändigt.

Vi i kommissionen kommer därför i våra kontakter med myndigheterna betona betydelsen av att en tillbörlig laga åtgärd tas mot gärningsmännen av dessa fasansfulla dåd.

Vi kommer även att kontakta den hedervärda Al-Shymaa Kway-Geer, den första parlamentsledamoten i Tanzania som är albino (vi har redan nämnt henne) för att diskutera möjliga åtgärder, därför att hon om någon kan tala om för oss vad som kan göras. Slutligen, tillsammans med presidentskapet i Tanzania, kommer vi att diskutera denna fråga vid 60-årsdagen av undertecknandet av den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter som planeras i Tanzania den 10 december 2008.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum direkt efter debatterna.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy