Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2624(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0389/2008

Rozpravy :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0412

Rozpravy
Čtvrtek, 4. září 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

13.2. Popravy oběšením v Íránu (hlasování)
PV
  

před začátkem hlasování:

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji vložit tyto pozměňovací návrhy na závěr usnesení. Omlouvám se, že to dělám na poslední chvíli, ale týkalo se to moratoria OSN na trest smrti, na které už Parlament vyjádřil názor při třech příležitostech. Proto věřím, že bude přijatelný i obyčejný ústní pozměňovací návrh.

Navrhuji dva následující odstavce. Přečtu je velmi pomalu anglicky:

„Vyzývá na předložení usnesení na dalším zasedání Valného shromáždění OSN s požadavkem, aby všechny země, které ještě stále uplatňují trest smrti, předložily generálnímu tajemníkovi OSN a veřejnosti všechny informace o nejvyšším trestu a popravách a zveřejnily tak státní tajemství o trestu smrti, který je také přímou příčinou velkého množství poprav“.

Druhý odstavec je následující:

„vyzývá, aby se v novém usnesení určil zvláštní velvyslanec generálního tajemníka, jehož úlohou bude monitorovat situaci, zabezpečit maximální transparentnost v systému nejvyššího trestu a řídit vnitřní proces zaměřený na realizaci rezoluce OSN o moratoriu na popravy“.

(IT) Uvědomuji si, že to je, řekněme, dodatečný subjekt v íránské otázce, ale je to také věc, v níž jsou potřebná rychlá opatření. Proto vás žádám, abyste tento dodatek začlenili do usnesení.

 
  
  

(Parlament souhlasil s přijetím ústního pozměňovacího návrhu.)

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, autor. − Vážený pane předsedající, tyto dva pozměňovací návrhy se týkají především článku 9. Máme zvláštní požadavek z UNHCR, který se v usnesení neuvádí. Myslím, že je to zcela přijatelné a na základě tohoto pozměňovacího návrhu žádám, aby se odstranila slova „začít významně spolupracovat s UNHCR a dalšími subjekty“. Upozorňuji, že v tomto pozměňovacím návrhu začleňujeme i ústní pozměňovací návrh pana Hutchinsona, v němž žádá také začlenění opozičních poslanců.

Co se týká odůvodnění K, stejný požadavek máme i v souvislosti se stejnou zásadou, kterou jsem už uvedl. Tato slova žádáme odstranit z usnesení: „podle článku 27 čtvrté Ženevské konvence“. Také je zapotřebí poznamenat, že začleňujeme i ústní pozměňovací návrh pana Kelama. Vzhledem k tomu, že jde o zvláštní požadavek UNHCR, trvám na tom, abychom je zohlednili.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, jménem skupiny PSE. − (PT) Vážený pane předsedající, věřím, že je třeba opravit právě uvedené ústní prohlášení. Tomuto Parlamentu ručím za to, že vysoký komisař OSN něco takového nikdy nenavrhl ani se nedohodl na tom, co právě uvedl náš kolega. Proto tento Parlament vyzývám, aby pro tento návrh nehlasoval. Tím by se zpochybnil nejdůležitější bod, jak ho zdůraznila paní komisařka, jímž je ochrana nabídnutá Ženevskou konvencí vězňům v táboře Ašráf. Proto bychom tento předložený pozměňovací návrh neměli přijmout. Také musím zdůraznit, že by to bylo v úplném rozporu s tím, co navrhl můj kolega, pan Hutchinson, stejně jako i naši kolegové ze skupiny Evropské lidové strany. Proto důrazně tento ústní pozměňovací návrh odmítám.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, jménem skupiny PPE-DE. (DE) Vážený pane předsedající, rád bych řekl, že naše skupina také protestuje proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu a zastává názor, že konvence se má nadále zmiňovat, protože to bylo dohodnuto na začátku týdne.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Vážený pane předsedající, jsem proti spojení svého ústního pozměňovacího návrhu, v němž se „bývalí členové“ nahrazují „seskupeními“, a odstranění zmínky o Ženevské konvenci v bodu odůvodnění K. Paní komisařka právě potvrdila, že čtvrtá Ženevská konvence se vztahuje i na obyvatele tábora Ašráf, proto chci požádat o podporu první části tohoto pozměňovacího návrhu, který je stejný jako návrh pana Hutchinsona, ale jsem proti odstranění zmínky o Ženevské konvenci.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, jménem skupiny UEN. Vážený pane předsedající, chci se přidat k posledním dvěma řečníkům, protože skupina UEN je také proti změnám existujících ústních pozměňovacích návrhů vytištěných v souborech.

 
  
MPphoto
 

  Alain Hutchinson, autor. − (FR) Vážený pane předsedající, chci potvrdit, že nepodpoříme pozměňovací návrh, který předložil náš kolega, ale že jsme předložili ústní pozměňovací návrh článku 9, který dodržuje stejnou linii, jakou uvedl zmiňovaný kolega, a že si za ním samozřejmě budeme stát.

 
  
  

(Ústní pozměňovací návrh předložený panem Romeva i Rueda nebyl přijat. Ústní pozměňovací návrhy předložené panem Kelamem a panem Hutchinsonem byly přijaty.)

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí