Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2624(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0389/2008

Forhandlinger :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Afstemninger :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0412

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 4. september 2008 - Bruxelles EUT-udgave

13.2. Henrettelser ved hængning i Iran (afstemning)
PV
  

Før afstemningen

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg foreslår, at disse ændringsforslag bliver medtaget til sidst i beslutningen. De må undskylde, at jeg gør dette i sidste øjeblik, men det drejer sig om FN's moratorium for dødsstraf, som Parlamentet allerede har givet udtryk for sin holdning til ved tre lejligheder. Derfor tror jeg, at det er i orden blot at stille et mundtligt ændringsforslag.

Jeg foreslår de to følgende punkter, som jeg vil læse meget langsomt op på engelsk:

(EN) “opfordrer til fremlæggelse af en resolution på FN's næste generalforsamling med krav til alle lande, som opretholder dødsstraf, om at fremlægge alle oplysninger om dødsstraf og henrettelser til FN's generalsekretær og til offentligheden og derved at komme ud over statens hemmeligholdelse vedrørende dødsstraf, som også er en direkte grund til et større antal henrettelser”.

Det andet punkt lyder således:

“opfordrer til, at den nye resolution lægger op til, at FN's generalsekretær får en særlig udsending, som får til opgave at overvåge situationen, at sikre størst mulig transparens i anvendelsen af dødsstraf og at fremme en intern proces med henblik på gennemførelsen af FN's resolution om et moratorium for henrettelser”.

(IT) Jeg kan godt se, at dette er et tillægsspørgsmål, når vi taler om Iran, men det er også et spørgsmål, hvor det er nødvendigt at handle hurtigt. Derfor beder jeg Dem om at godkende denne tilføjelse til vores beslutning.

 
  
  

(Parlamentet blev enigt om at vedtage det mundtlige ændringsforslag)

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, forslagsstiller. - (EN) Hr. formand! De to ændringsforslag vedrører først og fremmest punkt 9. Vi har fået en særlig anmodning fra FN's Højkommissær for Flygtninge, som ikke ønsker at blive nævnt i beslutningen. Jeg mener, at det er helt i orden, og i overensstemmelse med dette ændringsforslag anmoder jeg om, at ordene “især at samarbejde med FN's Højkommissær for Flygtninge og andre” slettes. Bemærk, at vi i dette ændringsforslag også medtager hr. Hutchinsons mundtlige ændringsforslag, hvori han anmodede om at få medtaget medlemmer af oppositionen.

Med hensyn til betragtning K fik vi samme anmodning i forbindelse med det princip, jeg allerede har nævnt. Her anmoder vi om at få slettet ordene “i henhold til artikel 27 i den fjerde Genèvekonvention” fra beslutningen. Det skal også bemærkes her, at vi også medtager hr. Kelams mundtlige ændringsforslag. Da det er særlige anmodninger fra FN's Højkommissær for Flygtninge, insisterer jeg på, at vi tager dem med i vores overvejelser.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, for PSE-Gruppen. - (PT) Hr. formand! Jeg synes, at det, der lige er blevet sagt, bør korrigeres. Jeg kan forsikre Parlamentet om, at FN's højkommissær på intet tidspunkt har foreslået dette, og at han heller ikke er enig i det, som vores kollega netop har sagt. Jeg opfordrer derfor Parlamentet til ikke at stemme for det, der bliver foreslået her. Det ville sætte spørgsmålstegn ved det vigtigste punkt, og det blev understreget af kommissæren, nemlig den beskyttelse som den fjerde Genèvekonvention giver fangerne i Camp Ashraf. Vi kan derfor ikke acceptere den foreslåede ændring. Jeg vil også gerne understrege, at det ville være i fuldstændig strid med det, som min kollega Hutchinson og vores kollega fra Det Europæiske Folkeparti har sagt. Jeg tager derfor kraftig afstand fra dette mundtlige ændringsforslag.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, for PPE-DE-Gruppen. - (DE) Hr. formand! Jeg vil blot sige, at vores gruppe også er imod dette mundtlige ændringsforslag og mener, at aftalen stadig bør nævnes, sådan som det blev besluttet i begyndelsen af ugen.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg er meget imod at knytte mit mundtlige ændringsforslag til betragtning K om at erstatte “eksmedlemmer” med “associerede medlemmer” sammen med, at henvisningen til Genèvekonvention skal slettes. Kommissæren har lige bekræftet, at den fjerde Genèvekonvention også gælder for de personer, der opholder sig i Camp Ashraf, så jeg vil bede Dem om at støtte den første del af dette ændringsforslag, som er det samme som hr. Hutchinsons, men at gå imod, at henvisningen til Genèvekonvention skal slettes.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, for UEN-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Jeg tilslutter mig de to sidste talere, da UEN-Gruppen også er imod ændringer af de eksisterende mundtlige ændringsforslag, der er trykt.

 
  
MPphoto
 

  Alain Hutchinson, forslagsstiller. - (FR) Hr. formand! Jeg vil blot bekræfte, at vi ikke støtter det ændringsforslag, som vores kollega har stillet her, men at vi har stillet et mundtligt ændringsforslag til artikel 9, der går i den retning, som vores kollega nævnte, og at vi naturligvis holder fast ved dette.

 
  
  

(De mundtlige ændringsforslag, som blev stillet af hr. Romeva i Rueda blev ikke vedtaget. De mundtlige ændringsforslag, som blev stillet af hr. Kelam og hr. Hutchinson blev vedtaget)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik