Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2624(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0389/2008

Συζήτηση :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0412

Συζητήσεις
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

13.2. Εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού στο Ιράν (ψηφοφορία)
PV
  

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προτείνω να τεθούν αυτές οι τροπολογίες στο τέλος του ψηφίσματος. Ζητώ συγνώμη που το ζητώ αυτό την τελευταία στιγμή, αλλά έχει να κάνει με το δικαιοστάσιο του ΟΗΕ για τη θανατική ποινή, όπου το Κοινοβούλιο εξέφρασε ήδη άποψη σε τρεις ευκαιρίες. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι είναι αποδεκτή μια αμιγώς προφορική τροπολογία.

Οι δύο παράγραφοι που προτείνω είναι οι ακόλουθες. Θα σας τις διαβάσω πολύ αργά στα αγγλικά:

(EN) «Ζητεί την κατάθεση ψηφίσματος κατά την επομένη Γενική Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών με το οποίο να καλούνται όλες οι χώρες που διατηρούν την θανατική ποινή να παράσχουν στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στην κοινή γνώμη κάθε πληροφορία σχετικά με την θανατική ποινή και τις εκτελέσεις, ξεπερνώντας το ότι τα ζητήματα που άπτονται της θανατικής ποινής θεωρούνται κρατικό μυστικό, γεγονός που επίσης συνιστά άμεση αιτία μεγαλύτερου αριθμού εκτελέσεων».

Η δεύτερη παράγραφος έχει ως ακολούθως:

«Ζητεί να προβλεφθεί στο νέο ψήφισμα ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος θα έχει το καθήκον ελέγχου της κατάστασης, θα διασφαλίζει τη μέγιστη διαφάνεια στο σύστημα της θανατικής ποινής και θα υποστηρίξει εσωτερική διαδικασία που θα αποσκοπεί στην εφαρμογή του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών για το δικαιοστάσιο επί των εκτελέσεων».

(IT) Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό, ας πούμε, είναι ένα πρόσθετο θέμα για το ζήτημα του Ιράν, αλλά είναι και ένα ζήτημα για το οποίο απαιτείται ταχεία δράση. Κατά συνέπεια, σας ζητώ να αποδεχθείτε αυτήν την προσθήκη στο ψήφισμά μας.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, συντάκτης. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι δύο τροπολογίες αφορούν καταρχάς το άρθρο 9. Έχουμε ένα ειδικό αίτημα από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, να μην γίνει μνεία του στο ψήφισμα. Πιστεύω ότι αυτό είναι απολύτως αποδεκτό και, σύμφωνα με αυτήν την τροπολογία, ζητώ την απάλειψη της φράσης «ιδίως να συνεργαστούν με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και με άλλους φορείς». Παρακαλώ σημειώστε ότι σε αυτήν την τροπολογία περιλαμβάνουμε επίσης την προφορική τροπολογία του κ. Hutchinson, στην οποία ζήτησε επίσης να περιληφθούν τα μέλη της αντιπολίτευσης.

Σε ό,τι αφορά την αιτιολογική σκέψη ΙΑ, είχαμε επίσης το ίδιο αίτημα σε σχέση με την ίδια αρχή, στην οποία ήδη αναφέρθηκα. Εν προκειμένω, η φράση που ζητούμε να απαλειφθεί από το ψήφισμα είναι «βάσει του άρθρου 27 της 4ης Σύμβασης της Γενεύης». Πρέπει επίσης να επισημανθεί εν προκειμένω ότι περιλαμβάνουμε επίσης την προφορική τροπολογία του κ. Kelam. Δεδομένου ότι πρόκειται για συγκεκριμένο αίτημα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, επιμένω να το λάβουμε υπόψη.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. − (PT) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι πρέπει να διορθωθεί αυτό που μόλις ειπώθηκε. Μπορώ να εγγυηθώ σε αυτό το Σώμα ότι ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθών σε καμία στιγμή δεν πρότεινε αυτό, ούτε συμφωνεί με ό,τι μόλις ειπώθηκε από τον συνάδελφο. Επομένως, καλώ το Σώμα να μην ψηφίσει υπέρ αυτού που προτείνεται. Αυτό θα αμφισβητούσε το πλέον σημαντικό σημείο, όπως υπογράμμισε η Επίτροπος, που αφορά την προστασία που παρέχει η Σύμβαση της Γενεύης στους κρατούμενους στο στρατόπεδο Ashraf. Επομένως, δεν πρέπει να αποδεχθούμε αυτήν την τροπολογία, όπως υποβλήθηκε. Πρέπει επίσης να επισημάνω ότι αυτό θα αντέβαινε απολύτως σε ό,τι πρότεινε ο συνάδελφός μου, ο κ. Hutchinson, καθώς και ο συνάδελφός μας από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Επομένως, απορρίπτω κατηγορηματικά αυτήν την προφορική τροπολογία.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλά να πω ότι η Ομάδα μας αντιτίθεται επίσης σε αυτήν την προφορική τροπολογία και είναι της γνώμης ότι πρέπει να παραμείνει η αναφορά στη Σύμβαση, πράγμα που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις αρχές της εβδομάδας.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, τάσσομαι πραγματικά κατά της ενσωμάτωσης στην αιτιολογική σκέψη ΙΑ της προφορικής μου τροπολογίας, που πρόκειται να αντικαταστήσει το «πρώην μέλη» με «συνεργάτες», με απάλειψη της αναφοράς στη Σύμβαση της Γενεύης. Η Επίτροπος μόλις επιβεβαίωσε ότι η τέταρτη σύμβαση της Γενεύης καλύπτει επίσης τους διαμένοντες στο Ashraf, επομένως, θα σας ζητήσω να υποστηρίξετε το πρώτο σκέλος αυτής της τροπολογίας, που είναι η ίδια με του κ. Hutchinson, αλλά να αντιταχθείτε στην απάλειψη της αναφοράς στη Σύμβαση της Γενεύης.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συνταχθώ με τους δύο τελευταίους ομιλητές, δεδομένου ότι η Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών τάσσεται επίσης κατά οποιωνδήποτε αλλαγών στις υφιστάμενες προφορικές τροπολογίες που τυπώθηκαν στους φακέλους.

 
  
MPphoto
 

  Alain Hutchinson, συντάκτης. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλά να επιβεβαιώσω ότι δεν θα υποστηρίξουμε την τροπολογία που κατατέθηκε εδώ από τον συνάδελφο βουλευτή, αλλά ότι καταθέσαμε μια προφορική τροπολογία επί του άρθρου 9, που υιοθετεί την ίδια γραμμή με αυτήν που προώθησε ο εν λόγω βουλευτής και ότι, βεβαίως, θα επιμείνουμε σε αυτό.

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει τις προφορικές τροπολογίες που κατέθεσε ο κ. Romeva i Rueda. Το Σώμα εγκρίνει τις προφορικές τροπολογίες που κατέθεσαν οι κκ. Kelam και Hutchinson.)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου