Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2624(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0389/2008

Arutelud :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Hääletused :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0412

Arutelud
Neljapäev, 4. september 2008 - Brüssel EÜT väljaanne

13.2. Poomised Iraanis (hääletus)
PV
  

Enne hääletust:

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE) - (IT). Härra juhataja, daamid ja härrad, teen ettepaneku tõsta need muudatusettepanekud resolutsiooni lõppu. Vabandan, et teen selle ettepaneku viimasel minutil, kuid see on seotud ÜRO moratooriumiga surmanuhtlusele, mille suhtes on parlament avaldanud oma seisukoha juba kolmel korral. Sel põhjusel arvan, et üksnes suulise muudatusettepaneku esitamine on vastuvõetav.

Kaks lõiget, mille ma välja pakun, on järgmised. Loen need väga aeglaselt ette inglise keeles:

“kutsub järgmist ÜRO Peaassambleed üles esitama resolutsiooni, palvega kõigile riikidele, kes on säilitanud surmanuhtluse, teha ÜRO peasekretärile ja avalikkusele kättesaadavaks kogu teave surmanuhtluste määramise ja täideviimise kohta, selleks, et eemaldada surmanuhtlused riigisaladuse sfäärist, mis on samuti hukkamiste suureneva arvu põhjuseks”.

Teine lõige on järgmine:

“kutsub üles nägema uues resolutsiooni ette peasekretäri eriesindaja ametikoha loomise, mille ülesandeks oleks jälgida olukorda, kindlustades maksimaalse surmanuhtluste karistussüsteemide läbipaistvuse ning soodustades sisemisi protsesse, mille eesmärgiks on rakendada ÜRO resolutsiooni hukkamiste moratooriumi kohta”.

(IT). Mõistan, et see on Iraani küsimuses niiöelda lisateemaks, kuid ka see on küsimus, milles on vaja kiirelt tegutseda. Seetõttu ma palun teil seda lisa meie resolutsioonile aktsepteerida.

 
  
  

(Parlament nõustus suulise muudatusettepanekuga)

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, autor. − Härra juhataja, kaks muudatusettepanekut seonduvad esmalt artikliga 9. Meil on UNCHR-ilt spetsiifiline palve, et teda resolutsioonis ei mainitaks. Arvan, et see on täiesti vastuvõetav ning vastavalt sellele muudatusettepanekule palun ma sõnad “nimelt alustades koostööd UNCHR-i ja teistega” kustutada. Palun pange tähele, et see muudatusettepanek sisaldub ka härra Hutchinsoni muudatusettepanekus, milles palusime samuti hõlmata opositsiooniliikmed.

Seoses põhjendusega K oli meil samuti sama palve seoses sama printsiibiga, mida ma olen juba maininud. Siin on sõnadeks, mille me palume resolutsioonist kustutada “neljanda Genfi konventsiooni artikli 27 alusel”. Siin tuleks samuti märkida, et võtame arvesse härra Kelami suulise muudatusettepaneku. Arvestades, et see on UNHCRi spetsiifiline palve, palun ma tungivalt, et me sellega arvestaksime.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, fraktsiooni PSE nimel (PT). Härra juhataja, usun, et seda, mida just öeldi, tuleb parandada. Võin sellele täiskogule kinnitada, et ÜRO Ülemkomissar ei ole kusagil seda välja pakkunud ega nõustu sellega, mida just meie kaasparlamendiliige ütles. Seetõttu kutsun ma täiskogu üles ettepaneku poolt mitte hääletama. See seaks küsimuse alla kõige olulisema punkti, nagu volinik rõhutas, milleks on kaitse, mida Genfi konventsioon Camp Ashrafi vangidele pakub. Seetõttu me ei tohiks esitatud ettepanekut aktsepteerida. Pean samuti juhtima tähelepanu sellele, et see oleks täielikus vastuolus sellega, mille on pakkunud välja minu kolleeg härra Hutchinson ning samuti meie kaasparlamendiliige Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioonist. Seetõttu olen ma sellele suulisele muudatusettepanekule jõuliselt vastu.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, fraktsiooni PPE-DE nimel (DE). Härra juhataja, sooviksin vaid öelda, et meie fraktsioon on samuti sellele suulisele muudatusettepanekule vastu ning oleme arvamusel, et konventsiooni tuleks edasiselt mainida, mis on see, mille osas nädala alguses läbi räägiti.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Härra juhataja, olen tõsiselt vastu oma suulise muudatusettepaneku, milleks oli põhjenduses K väljendi “endised liikmed” asendamine väljendiga “partnerid”, ühendamisele Genfi konventsiooni väljajätmisega. Volinik kinnitas äsja, et neljas Genfi konventsioon kohaldub ka Ashrafis viibijate suhtes, mistõttu ma paluksin teil toetada selle muudatusettepaneku esimest osa, mis on samana härra Hutchinsoni omaga, kuid olla vastu Genfi konventsiooni mainimise välja jätmisele.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, fraktsiooni UEN nimel. – Härra juhataja, soovin ühineda kahe viimati sõnavõtnuga, kuivõrd ka fraktsioon UEN on vastu mis tahes muudatustele olemasolevates suulistes muudatusettepanekutes, mis on toimikus välja trükitud.

 
  
MPphoto
 

  Alain Hutchinson, autor (FR). Härra juhataja, tahan lihtsalt kinnitada, et me ei toeta täna siin oma kaasparlamendiliikme esitatud muudatusettepanekut, kuid oleme esitanud suulise muudatusettepaneku artiklile 9, mis järgib sama ideed, kui see, mille esitas kõnealune parlamendiliige ning muidugi jääme me selle juurde.

 
  
  

(Härra Romeva i Rueda esitatud suuliseid muudatusettepanekuid ei võetud vastu. Härra Kelami ja härra Hutchinsoni esitatud muudatusettepanekud võeti vastu.)

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika