Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2624(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0389/2008

Keskustelut :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Äänestykset :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0412

Puheenvuorot
Torstai 4. syyskuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

13.2. Hirttotuomiot Iranissa (äänestys)
PV
  

Ennen äänestystä

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ehdotan seuraavien tarkistusten lisäämistä päätöslauselman loppuun. Olen pahoillani, että teen sen viime hetkellä, mutta kyse on YK:n vaatimasta kuolemanrangaistuksen käytön keskeyttämisestä, johon parlamentti on jo kolmeen otteeseen ilmaissut kantansa. Siksi uskon pelkän suullisen tarkistuksen olevan riittävä.

Ehdottamani kaksi kohtaa kuuluvat seuraavasti. Luen ne erittäin hitaasti englanniksi:

(EN) kehottaa esittämään YK:n seuraavassa yleiskokouksessa päätöslauselman, jossa kaikkia niitä maita, joissa kuolemanrangaistus on vielä voimassa, vaaditaan saattamaan YK:n pääsihteerin ja yleisön saataville kaikki tiedot kuolemanrangaistuksesta ja teloituksista, jotta päästään eroon kuolemanrangaistukseen kohdistuvasta valtiollisesta salailusta, joka myös vaikuttaa välittömästi teloitusten lukumäärää lisäävästi;”

Toinen kohta kuuluu seuraavasti:

”kehottaa hyväksymään uuden päätöslauselman, jossa edellytetään pääsihteerin erityislähettilään nimittämistä, jonka tehtävänä on seurata tilannetta, varmistaa kuolemanrangaistusta koskevan järjestelmän mahdollisimman suuri läpinäkyvyys ja edistää sisäistä kehitystä, joka suuntautuu teloitusten keskeyttämisestä hyväksytyn Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselman täytäntöönpanoon;”

(IT) Ymmärrän, että tämä on niin sanotusti lisäkysymys Iranin kohdalla, mutta myös kysymys, jonka osalta on toimittava nopeasti. Siksi pyydän teitä hyväksymään tämän lisäyksen päätöslauselmaamme.

 
  
  

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, päätöslauselmaesityksen esittäjä. (EN) Arvoisa puhemies, ensinnäkin nämä kaksi tarkistusta liittyvät 9 kohtaan. UNHCR on nimenomaan pyytänyt meitä olemaan mainitsematta sitä päätöslauselmassa. Mielestäni tämä on täysin hyväksyttävää, ja tämän tarkistuksen mukaan pyydän poistamaan sanat ”etenkin tekemään yhteistyötä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) ja muiden kanssa”. Huomatkaa, että tähän tarkistukseen sisällytämme myös Alain Hutchinsonin suullisen tarkistuksen, jossa hän myös pyysi ottamaan mukaan opposition jäsenet.

Johdanto-osan K kappaleen kohdalla meillä oli myös sama pyyntö, joka liittyy samaan periaatteeseen, jonka jo mainitsin. Tässä sanat, joiden poistamista päätöslauselmasta pyydämme, ovat ”Geneven neljännen yleissopimuksen 27 artiklan mukaisesti”. Tässä yhteydessä on myös huomattava, että otamme mukaan myös Tunne Kelamin suullisen tarkistuksen. Koska tämä on erityinen pyyntö UNHCR:ltä, vaadin, että otamme sen huomioon.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, PSE-ryhmän puolesta. − (PT) Arvoisa puhemies, katson, että juuri sanottua on korjattava. Voin taata parlamentille, ettei YK:n korkea edustaja missään vaiheessa ole ehdottanut tätä eikä ole samaa mieltä siitä, mitä kollegamme juuri sanoi. Vetoan siksi parlamenttiin, jottei se äänestäisi ehdotusten puolesta. Tämä kyseenalaistaisi kaikkein tärkeimmän näkökohdan – kuten komission jäsen painotti – joka on Geneven yleissopimuksen Ashrafin leirin vangeille tarjoama suojelu. Emme siksi saa hyväksyä tätä esitettyä tarkistusta. Minun on myös huomautettava, että tämä olisi täydellisessä ristiriidassa sen kanssa, mitä kollegani Alain Hutchinson ja myös kollegamme Euroopan kansanpuolueen ryhmästä ehdottivat. Torjun siksi jyrkästi tämän suullisen tarkistuksen.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, PPE-DE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, haluan vain sanoa, että myös meidän ryhmämme vastustaa tätä suullista tarkistusta ja on sitä mieltä, että sopimus on edelleen mainittava, kuten alkuviikosta sovittiin.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, vastustan jyrkästi johdanto-osan K kappaletta koskevan suullisen tarkistukseni, jolla korvataan ”entiset jäsenet” ”avustajilla”, liittämistä Geneven yleissopimusta koskevan maininnan poistamiseen. Komission jäsen on juuri vahvistanut, että Geneven neljäs yleissopimus koskee myös Ashrafin asukkeja, joten pyytäisin teitä kannattamaan tämän tarkistuksen ensimmäistä osaa, joka on sama kuin Alain Hutchinsonin, mutta vastustamaan Geneven yleissopimusta koskevan maininnan poistamista.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, UEN-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, haluan ilmaista tukeni kahdelle edelliselle puhujalle, sillä myös UEN-ryhmä vastustaa muutoksia jo tehtyihin, painettuihin suullisiin tarkistuksiin.

 
  
MPphoto
 

  Alain Hutchinson, päätöslauselmaesityksen esittäjä. (FR) Arvoisa puhemies, haluan vain vahvistaa, ettemme aio kannattaa kollegamme esittämää tarkistusta mutta että olemme esittäneet 9 kohtaan suullisen tarkistuksen, jonka linja on sama kuin kyseisen parlamentin jäsenen esittämä, ja että pysymme tietenkin tässä kannassa.

 
  
  

(Raül Romeva i Ruedan esittämiä suullisia tarkistuksia ei hyväksytty. Tunne Kelamin ja Alain Hutchinsonin esittämät suulliset tarkistukset hyväksyttiin.)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö