Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2624(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0389/2008

Debatter :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Omröstningar :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Antagna texter :

P6_TA(2008)0412

Debatter
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel EUT-utgåva

13.2. Hängningar i Iran (omröstning)
PV
  

Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag föreslår att vi lägger dessa ändringsförslag i slutet av resolutionen. Jag ber om ursäkt för att detta görs i sista minuten, men det har att göra med FN:s moratorium om dödsstraffet, som parlamentet redan under tre tillfällen har uttryckt sin åsikt om. Därför anser jag att ett rent muntligt ändringsförslag är godtagbart.

De två punkter jag föreslår är följande. Jag kommer att läsa upp dem mycket långsamt på engelska:

(EN) ”Europaparlamentet uppmanar att en resolution läggs fram vid FN:s nästa generalförsamling, med en begäran till alla länder som har kvar dödsstraffet att offentliggöra all information till FN:s generalsekreterare och till den allmänna opinionen om alla dödsstraff och avrättningar, för att betvinga statshemligheterna om dödsstraffet som också är en direkt orsak till det ökade antalet avrättningar”.

Den andra punkten lyder som följer:

”Europaparlamentet uppmanar att den nya resolutionen förutser ett särskilt sändebud till generalsekreteraren, med uppgift att övervaka situationen, att garantera maximal öppenhet i systemet av dödsstraff och att främja en intern process med målet att genomföra FN:s resolution om moratorium av avrättningar”.

(IT) Jag är medveten om att detta är, låt oss kalla det ett tillägg i Iranfrågan, men det är också en fråga som kräver snabba åtgärder. Jag ber er därför att godta detta tillägg till vår resolution.

 
  
  

(Parlamentet godkände det muntliga ändringsförslaget)

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, författare. (EN) Herr talman! De två ändringsförslagen rör först och främst till punkt 9. Vi har en särskild förfrågan från UNHCR att de inte ska nämnas i resolutionsförslaget. Jag anser att det är helt acceptabelt och, enligt detta ändringsförslag, ber jag om att formuleringen ”börjar i synnerhet att arbeta tillsammans med UNHCR och andra” ska strykas. Observera att vi i detta ändringsförslag även tar med Alain Hutchinsons muntliga ändringsförslag, i vilket han bad om att medlemmarna i oppositionen också ska tas med.

Vad gäller skäl K, har vi samma förfrågan i samband med samma princip som jag redan har nämnt. Den formulering som vi ber om att stryka från resolutionen är ”under artikel 27 i den fjärde Genèvekonventionen”. Här bör det också noteras att vi även tar med Tunne Kelams muntliga ändringsförslag. Eftersom det handlar om en specifik begäran från UNHCR, insisterar jag på att vi tar dem i under övervägande.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, för PSE-gruppen. (PT) Herr talman! Jag anser att det som just har sagts bör korrigeras. Jag kan inför parlamentet gå i god för att FN:s högkommissarie inte vid något tillfälle har föreslagit detta, han är inte heller ense med vår kollegas uttalande. Jag uppmanar därför parlamentet att inte rösta för vad som föreslås. Detta skulle bestrida den viktigaste punkten som kommissionsledamoten betonade, nämligen det beskydd som Genèvekonventionen ger till fångarna i Ashraflägret. Vi bör därför inte godkänna detta framlagda ändringsförslag. Jag vill också påpeka att detta skulle gå helt emot min kollega Alain Hutchinsons förslag, och även mot vår kollega från gruppen för Europeiska folkpartiet. Jag avvisar därför kraftfullt detta muntliga ändringsförslag.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, för PPE-DE-gruppen. (DE) Herr talman! Jag vill meddela att även vår grupp är emot detta muntliga ändringsförslag och vi anser att konventionen bör fortsätta att nämnas, vilket man också förhandlade om i början av veckan.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Herr talman! Jag är verkligen emot att man i skäl K förenar mitt muntliga ändringsförslag, som handlar om att byta ut termen ”tidigare medlemmar” mot ”associerade medlemmar” med strykning av omnämnandet av Genèvekonventionen. Kommissionsledamoten har precis bekräftat att den fjärde Genèvekonventionen även gäller för de som bor i Ashraflägret, så jag ber er stödja den första delen av detta ändringsförslag, som är samma som Alain Hutchinsons, men att motsätta er strykningen av omnämnandet av Genèvekonventionen.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, för UEN-gruppen. (EN) Herr talman! Jag ansluter mig till de senaste två talarna, eftersom även UEN-gruppen är emot några ändringar till det nuvarande muntliga ändringsförslaget som finns tryckt i akterna.

 
  
MPphoto
 

  Alain Hutchinson, författare. (FR) Herr talman! Jag vill meddela att vi inte kommer att stödja det ändringsförslag som har lagts fram här av vår kollega, men att vi har lagt fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 9 som är i samma linje som det vår kollega lagt fram, och att vi naturligtvis kommer att stå fast vid detta.

 
  
  

(De muntliga ändringsförslagen från Raül Romeva i Rueda beaktades inte. De muntliga ändringsförslagen från Tunne Kelam och Alain Hutchinson beaktades.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy