Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 4 септември 2008 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Палестински затворници в израелски затвори (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Средносрочен преглед на Европейския план за действие в областта на околната среда и здравето 2004-2010 г. (разискване)
 5.Опазване на почвите (разискване)
 6.Поправки (член 204а от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Кодекс за поведение при употребата на компютъризирани системи за резервация (КСР) (A6-0248/2008, Timothy Kirkhope) (гласуване)
  7.2.Предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността (A6-0317/2008, Esko Seppänen) (гласуване)
  7.3.Палестински затворници в израелски затвори (гласуване)
  7.4.Оценка на санкциите, налагани от ЕС като част от неговите действия и политики в областта на правата на човека (A6-0309/2008, Hélène Flautre) (гласуване)
  7.5.Целите на Хилядолетието за развитие - Цел 5: подобряване на майчиното здраве (гласуване)
  7.6.Търговия с услуги (A6-0283/2008, Syed Kamall) (гласуване)
  7.7.Европейска пристанищна политика (A6-0308/2008, Josu Ortuondo Larrea) (гласуване)
  7.8.Товарният транспорт в Европа (A6-0326/2008, Michael Cramer) (гласуване)
  7.9.Средносрочен преглед на Европейския план за действие в областта на околната среда и здравето 2004-2010 г. (A6-0260/2008, Frédérique Ries) (гласуване)
 8.Съобщение на председателството
 9.Обяснение на вот
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 12.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  12.1.Държавен преврат в Мавритания
  12.2.Обесвания в Иран
  12.3.Убийства на албиноси в Танзания
 13.Време за гласуване
  13.1.Държавен преврат в Мавритания (гласуване)
  13.2.Обесвания в Иран (гласуване)
  13.3.Убийства на албиноси в Танзания (гласуване)
 14.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 15.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 16.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от правилника): вж. протоколи
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 18.График на следващите заседания: вж. протокола
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
Разисквания
Редактирана версия (666 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (659 kb)
Правна информация - Политика за поверителност