Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 4. september 2008 - BrüsselEÜT väljaanne
 1.Istungi avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Palestiina kinnipeetavad Iisraelis (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Vahekokkuvõtte Euroopa keskkonna- ja tervisealasest tegevuskavast aastateks 2004–2010. (arutelu)
 5.Mullakaitse (arutelu)
 6.Parandus (kodukorra artikkel 204a) (vt protokoll)
 7.Hääletused
  7.1.Arvutipõhiste ettetellimissüsteemide toimimisjuhend (A6-0248/2008, Timothy Kirkhope) (hääletus)
  7.2.Kesk-Aasia riikide vastavus nõukogu otsusega 2006/1016/EÜ (millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks) kehtestatud tingimustele (A6-0317/2008, Esko Seppänen) (hääletus)
  7.3.Palestiina kinnipeetavad Iisraelis (hääletus)
  7.4.Hinnang ELi sanktsioonidele ELi meetmete ja poliitika osana inimõiguste valdkonnas (A6-0309/2008, Hélène Flautre) (hääletus)
  7.5.madustervise parandamine (hääletus)
  7.6.Teenusekaubandus (A6-0283/2008, Syed Kamall) (hääletus)
  7.7.Euroopa sadamapoliitika (A6-0308/2008, Josu Ortuondo Larrea) (hääletus)
  7.8.Kaubavedu Euroopas (A6-0326/2008, Michael Cramer) (hääletus)
  7.9.Vahekokkuvõte Euroopa keskkonna ja tervise tegevuskavast aastateks 2004–2010 (A6-0260/2008, Frédérique Ries) (hääletus)
 8.Presidentuuri teadaanne
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  12.1.Riigipööre Mauritaanias
  12.2.Poomised Iraanis
  12.3.Albiinode mõrvad Tansaanias
 13.Hääletused
  13.1.Riigipööre Mauritaanias (hääletus)
  13.2.Poomised Iraanis (hääletus)
  13.3.Albiinode mõrvad Tansaanias (hääletus)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vt protokoll)
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 18.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 19.Istungjärgu vaheaeg
 LISA (Kirjalikud vastused)
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (492 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1126 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika