Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 4. syyskuuta 2008 - BrysselEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Väliarvio Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010) (keskustelu)
 5.Maaperän suojelu (keskustelu)
 6.Oikaisu (työjärjestyksen 204 a artikla): ks. pöytäkirja
 7.Äänestykset
  7.1.Tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevat käytännesäännöt (A6-0248/2008, Timothy Kirkhope) (äänestys)
  7.2.Keski-Aasian maiden kelpoisuus saada rahoitusta neuvoston päätöksen 2006/1016/EY nojalla (A6-0317/2008, Esko Seppänen) (äänestys)
  7.3.Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa (äänestys)
  7.4.EU:n pakotteiden arviointi osana EU:n ihmisoikeustoimia ja -politiikkaa (A6-0309/2008, Hélène Flautre) (äänestys)
  7.5.Vuosituhannen kehitystavoitteet - Tavoite 5: äitien terveyden parantaminen (äänestys)
  7.6.Palvelukauppa (A6-0283/2008, Syed Kamall) (äänestys)
  7.7.Euroopan satamapolitiikka (A6-0308/2008, Josu Ortuondo Larrea) (äänestys)
  7.8.Euroopan tavaraliikenne (A6-0326/2008, Michael Cramer) (äänestys)
  7.9.Väliarvio Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010) (A6-0260/2008, Frédérique Ries) (äänestys)
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  12.1.Mauritanian vallankaappaus
  12.2.Hirttotuomiot Iranissa
  12.3.Albiinojen tapot Tansaniassa
 13.Äänestykset
  13.1.Mauritanian vallankaappaus (äänestys)
  13.2.Hirttotuomiot Iranissa (äänestys)
  13.3.Albiinojen tapot Tansaniassa (äänestys)
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Puheenvuorot
EUVL-painos (529 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1214 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö