Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 4 september 2008 - BrusselUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (debat)
 5.Bodembescherming (debat)
 6.Rectificatie (artikel 204 bis van het Reglement): zie notulen
 7.Stemmingen
  7.1.Gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen (A6-0248/2008, Timothy Kirkhope) (stemming)
  7.2.Toepasselijkheid op de Centraal-Aziatische landen van Besluit 2006/1016/EG van de Raad (A6-0317/2008, Esko Seppänen) (stemming)
  7.3.Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (stemming)
  7.4.De evaluatie van sancties van de EU als deel van optreden en beleid van de EU op het gebied van de mensenrechten (A6-0309/2008, Hélène Flautre) (stemming)
  7.5.Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling - Doelstelling 5: verbetering van de gezondheid van moeders (stemming)
  7.6.Handel in diensten (A6-0283/2008, Syed Kamall) (stemming)
  7.7.Europees havenbeleid (A6-0308/2008, Josu Ortuondo Larrea) (stemming)
  7.8.Goederenvervoer in Europa (A6-0326/2008, Michael Cramer) (stemming)
  7.9.Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (A6-0260/2008, Frédérique Ries) (stemming)
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag en voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  12.1.Staatsgreep in Mauritanië
  12.2.Executies door ophanging in Iran
  12.3.Moord op albino’s in Tanzania
 13.Stemmingen
  13.1.Staatsgreep in Mauritanië (stemming)
  13.2.Executies door ophanging in Iran (stemming)
  13.3.Moord op albino’s in Tanzania (stemming)
 14.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement): zie notulen
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 18.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 19.Onderbreking van de zitting
 BIJLAGE (Schriftelijke antwoorden)
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (543 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1390 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid