Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 4. septembra 2008 - BruselVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Palestínski väzni v Izraeli (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Hodnotenie európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie na obdobie rokov 2004 – 2010 v polovici trvania (rozprava)
 5.Ochrana pôdy (rozprava)
 6.Korigendum (článok 204a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Kódex správania pre používanie počítačových rezervačných systémov(A6-0248/2008, Timothy Kirkhope) (hlasovanie)
  7.2.Oprávnenosť krajín strednej Ázie podľa rozhodnutia Rady 2006/1016/ES (A6-0317/2008, Esko Seppänen) (hlasovanie)
  7.3.Palestínski väzni v Izraeli (hlasovanie)
  7.4.Hodnotenie sankcií EÚ v rámci akcií a politík EÚ v oblasti ľudských práv (A6-0309/2008, Hélčne Flautre) (hlasovanie)
  7.5.Milénium pre rozvoj - cieľ č. 5: zlepšenie zdravia matiek (hlasovanie)
  7.6.Obchod so službami (A6-0283/2008, Syed Kamall) (hlasovanie)
  7.7.Európska prístavná politika (A6-0308/2008, Josu Ortuondo Larrea) (hlasovanie)
  7.8.Nákladná doprava v Európe (A6-0326/2008, Michael Cramer) (hlasovanie)
  7.9.Hodnotenie európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie na obdobie rokov 2004 – 2010 v polovici trvania (A6-0260/2008, Frédérique Ries) (hlasovanie)
 8.Oznámenie predsedníctva
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu(rozprava)
  12.1.Štátny prevrat v Mauritánii
  12.2.Popravy obesením v Iráne
  12.3.Vraždenie albínov v Tanzánii
 13.Hlasovanie
  13.1.Štátny prevrat v Mauritánii (hlasovanie)
  13.2.Popravy obesením v Iráne (hlasovanie)
  13.3.Vraždenie albínov v Tanzánii (hlasovanie)
 14.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 15.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 16.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116): pozri zápisnicu
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 19.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (529 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1245 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia