Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 4. september 2008 - BruseljEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Palestinski zaporniki v Izraelu (vloženi predlogi resolucij): glej zapisnik
 4.Vmesni pregled Evropskega akcijskega načrta za okolje in zdravje 2004–2010 (razprava)
 5.Varstvo tal (razprava)
 6.Popravki (člen 204a Poslovnika): glej zapisnik
 7.Čas glasovanja
  7.1.Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij (A6-0248/2008, Timothy Kirkhope) (glasovanje)
  7.2.Upravičenost srednjeazijskih držav v skladu s Sklepom Sveta 2006/1016/ES o odobritvi jamstva Skupnosti Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Skupnosti (A6-0317/2008, Esko Seppänen) (glasovanje)
  7.3.Palestinski zaporniki v Izraelu (glasovanje)
  7.4.Ocena sankcij Skupnosti kot del dejavnosti in politik EU na področju človekovih pravic (A6-0309/2008, Hélène Flautre) (glasovanje)
  7.5.Razvojni cilji tisočletja – Cilj 5: izboljšanje zdravja mater (glasovanje)
  7.6.Trgovina s storitvami (A6-0283/2008, Syed Kamall) (glasovanje)
  7.7.Politika evropskih pristanišč (A6-0308/2008, Josu Ortuondo Larrea) (glasovanje)
  7.8.Tovorni promet v Evropi (A6-0326/2008, Michael Cramer) (glasovanje)
  7.9.Vmesni pregled Evropskega akcijskega načrta za okolje in zdravje 2004–2010 (A6-0260/2008, Frédérique Ries) (glasovanje)
 8.Sporočilo predsedujočega
 9.Obrazložitev glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 12.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države(razprava)
  12.1.Državni udar v Mavretaniji
  12.2.Obešenja v Iranu
  12.3.Umori albinov v Tanzaniji
 13.Čas glasovanja
  13.1.Državni udar v Mavretaniji (glasovanje)
  13.2.Obešenja v Iranu (glasovanje)
  13.3.Umori albinov v Tanzaniji (glasovanje)
 14.Sestava odborov in delegacij: glej zapisnik
 15.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 16.Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika): glej zapisnik
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 18.Časovni razpored naslednjih sej: glej zapisnik
 19.Prekinitev zasedanja
 PRILOGA (Pisni odgovori)
Razprave
Edition JOIzdaja UL (485 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1194 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov