Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 1034k
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010 (συζήτηση)
 5. Προστασία του εδάφους (συζήτηση)
 6. Διορθωτικό (άρθρο 204 α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1. Κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (A6-0248/2008, Timothy Kirkhope) (ψηφοφορία)
  7.2. Επιλεξιμότητα των χωρών της Κεντρικής Ασίας δυνάμει της απόφασης 2006/1016/ΕΚ του Συμβουλίου (A6-0317/2008, Esko Seppänen) (ψηφοφορία)
  7.3. Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ (ψηφοφορία)
  7.4. Αξιολόγηση των κοινοτικών κυρώσεων στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (A6-0309/2008, Hélène Flautre) (ψηφοφορία)
  7.5. Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη - Στόχος 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων (ψηφοφορία)
  7.6. Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (A6-0283/2008, Syed Kamall) (ψηφοφορία)
  7.7. Ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (A6-0308/2008, Josu Ortuondo Larrea) (ψηφοφορία)
  7.8. Εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη (A6-0326/2008, Michael Cramer) (ψηφοφορία)
  7.9. Ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010 (A6-0260/2008, Frédérique Ries) (ψηφοφορία)
 8. Ανακοίνωση της Προεδρίας
 9. Αιτιολογήσεις ψήφου
 10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  12.1. Πραξικόπημα στη Μαυριτανία
  12.2. Εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού στο Ιράν
  12.3. Δολοφονίες αλφών στην Τανζανία
 13. Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1. Πραξικόπημα στη Μαυριτανία (ψηφοφορία)
  13.2. Εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού στο Ιράν (ψηφοφορία)
  13.3. Δολοφονίες αλφών στην Τανζανία (ψηφοφορία)
 14. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.00)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, πάρα πολύ συνοπτικά: ορισμένοι από τους συναδέλφους μας ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν ακόμα, αλλά με ενημέρωσαν εχθές ότι αποφασίστηκε η επόμενη περίοδος συνόδου να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Άκουσα ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα όσον αφορά τη δυνατότητα διανυκτέρευσης εδώ στις Βρυξέλλες, καθώς έχει γίνει κράτηση όλων των δωματίων των ξενοδοχείων λόγω μιας εμπορικής έκθεσης. Αυτή η περίοδος συνόδου θα έπρεπε πολύ απλά να αναβληθεί ή να μετατραπεί σε μίνι περίοδο συνόδου. Αυτή θα ήταν η καλύτερη λύση. Με λίγη καλή θέληση, αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει.

Το δεύτερο σημείο, που θα ήθελα να θίξω πολύ σύντομα συνδέεται άμεσα με αυτό: έχει ελεγχθεί πραγματικά η ασφάλεια εδώ σε αυτό το κτήριο; Ακούω ότι υπάρχουν μείζονα κατασκευαστικά ελαττώματα εδώ. Έχει ελεγχθεί αυτό το κτήριο με τη χρήση παρόμοιων κριτηρίων με εκείνα που εφαρμόστηκαν στο κτήριο του Στρασβούργου;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μην ανοίξουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό τώρα. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις το μεσημέρι κατά την ώρα των ψηφοφοριών.

Λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για να ελεγχθούν τα κτίρια προληπτικά, να γίνουν οι κατάλληλες επισκευές στο Στρασβούργο και να μπορέσουμε το συντομότερο να επιστρέψουμε στο Στρασβούργο για τις εργασίες μας.

Δεν θα επιστρέψουμε προτού να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος, καθώς αποδέχομαι ότι δεν θέλετε συζήτηση. Αν πρόκειται να γίνει ανακοίνωση στις 12.00, θα μπορούσε στην ανακοίνωση να αναφέρεται αν το Προεδρείο εξετάζει το ενδεχόμενο –και δεν προσπαθώ να γίνω προκλητικός– να παραταθεί η παραμονή στις Βρυξέλλες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε αποφάσεις εγκαίρως για την κράτηση σε ξενοδοχεία και αίθουσες διασκέψεων; Διότι αυτές οι συνεχείς αποφάσεις, η μία μετά την άλλη, δεν κάνουν εύκολη τη ζωή κανενός μας. Θα μπορούσε αυτό να εξεταστεί στην πράξη και θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σχόλιο στη ανακοίνωση των 12.00, παρακαλώ;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Κύριε Bushill-Matthews, δεν είναι πρακτική του Κοινοβουλίου να αλλάζει χωρίς λόγο τη συνεδρίαση από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο. Υπήρχε ένας λόγος σοβαρός, απρόβλεπτος, και με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα και συνέπεια προσπαθεί το Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσει το θέμα. Την ίδια ψυχραιμία, σοβαρότητα και ωριμότητα πρέπει να επιδείξουμε όλοι.

Και η ενημέρωση θα γίνει όταν θα υπάρχουν τα στοιχεία και η πρόβλεψη θα είναι έγκαιρη, ούτως ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι να κρατήσουν τα δωμάτιά τους εκεί που πρέπει.

Χρειάζεται, νομίζω, ωριμότητα, καλή διάθεση, ψυχραιμία, για να αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν νομίζω ότι πρόκειται για μια σοβαρή κρίση, αφού αποφύγαμε την άλλη κρίση που μπορούσε να συμβεί.

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της Frédérique Ries, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010 (2007/2252(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, εισηγήτρια. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία υφυπουργέ –και επιτρέψτε μου να εκφράσω την εκτίμησή μας για το γεγονός ότι μπήκατε πραγματικά στον κόπο να είστε εγκαίρως εδώ για τη συζήτηση– Επίτροπε Δήμα, κυρίες και κύριοι, η υγεία και το περιβάλλον δεν συμβαδίζουν πάντοτε, ιδίως τώρα στις αρχές του 21ου αιώνα. Οι πολίτες μας είναι εκτεθειμένοι στη μόλυνση με διάφορους τρόπους και αυτό ισχύει είτε ζει κάποιος στην πόλη, είτε στην εξοχή, είτε παραθαλάσσια είτε στα ορεινά.

Επομένως, μόνο σύμπτωση δεν είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, έξι στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν ως λίαν ή σχετικά πιθανό η μόλυνση του περιβάλλοντος να βλάπτει την υγεία τους, ενώ επίσης, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιδεικνύει επαρκή ενεργητικότητα σε αυτόν τον τομέα, που είναι το μόνο θέμα της συζήτησής μας σήμερα το πρωί.

Πρώτα και κύρια, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου και όλως ιδιαιτέρως τους σκιώδεις εισηγητές αυτής της έκθεσης, την κ. Ferreira, τον καθηγητή Τρακατέλλη, την κ. Breyer, την κ. Belohorská και την κ. de Brún, για την άριστη συνεργασία που είχαμε αφότου άρχισε αυτό το συγκεκριμένο έργο, που χρονολογείται από το 2003. Πράγματι, το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το έναυσμα με ό,τι συνιστούσε τότε την πρωτοβουλία SCALE, η οποία εστίαζε στην υγεία των παιδιών, πρωτοβουλία που το επόμενο έτος την ακολούθησε η έναρξη του σχεδίου δράσης που προγραμματίζεται να λήξει το 2010. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία που την θεωρούμε ανεπαρκή ως προς το εύρος της, καθώς στη συνεδρίασή του τον Φεβρουάριο του 2005 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα που, ομολογουμένως, ασκούσε έντονη κριτική, με βάση την απλή εκτίμηση ότι ένα σχέδιο δράσης δεν μπορεί, κατ’ ουσία, να θέσει ως αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή περισσότερων στοιχείων και τη διεξαγωγή περισσότερης έρευνας, ακόμη και αν αυτά είναι ουσιαστικά. Επομένως, απογοητευθήκαμε, πολλώ δε μάλλον που το ένα κράτος μέλος μετά το άλλο, κυρίως δε η Γαλλία με το εθνικό της σχέδιο για την υγεία και το περιβάλλον, μαζί με πολλά γερμανικά κρατίδια, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και άλλα κράτη μέλη, έφθασαν να εκπονήσουν δικά τους φιλόδοξα εθνικά σχέδια.

Μετά από τρία χρόνια, σε ποιον βαθμό καταφέραμε να περιορίσουμε τις ασθένειες που μπορούν να αποδοθούν στις επιπτώσεις της μόλυνσης; Σε κοινοτικό επίπεδο, θεωρώ ότι δεν έγιναν και πολλά, επομένως θέλω τώρα να σας παρουσιάσω μια σωστή ενδιάμεση αναθεώρηση της κατάστασης, ως έχει. Μπορεί βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπαμε επανειλημμένως, να αισθάνεται υπερήφανη που σημείωσε πολλές επιτυχίες στην καταπολέμηση διαφόρων μορφών μόλυνσης. Αν και είναι αδύνατο να τις απαριθμήσουμε όλες, περιλαμβάνουν την πρόσφατη νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα –που οφείλει πολλά στις άοκνες προσπάθειές σας, κύριε Επίτροπε– τη δέσμη για τα φυτοφάρμακα, που πρόκειται να ολοκληρωθεί, καθώς βέβαια και την πρωτοβουλία REACH, που θεσπίζει ελέγχους για περισσότερες από 10 000 χημικές ουσίες και προτείνει την αντικατάσταση εκείνων που προκαλούν τα περισσότερα προβλήματα. Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ σε άλλη μία σημαντική πτυχή, τη χρηματοδότηση δηλαδή που παρείχε η Επιτροπή την τελευταία τριετία σε περισσότερα από 38 έργα, που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον, ως σκέλος του έκτου προγράμματος-πλαίσιο, και η οποία ανέρχεται σε ένα εκτιμώμενο συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Από άλλες απόψεις και με δεδομένη τη δυσκολία εκτίμησης του αντίκτυπου αυτού του σχεδίου, το οποίο μέχρι τούδε απέτυχε να σταθεί ισάξιο του ονόματός του, θέλω να πω ότι η συνολική μας εντύπωση είναι κάπως συγκεχυμένη.

Το σχέδιο ψηφίσματός μας σήμερα επικεντρώνεται, επομένως, στην ανάγκη αποκατάστασης της αρχής της προφύλαξης, που γνωρίζω ότι την εγκολπώνεται θερμά και η κ. υφυπουργός. Όπως και η ίδια, πιστεύω ειλικρινά ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε και να ανανεώσουμε αυτήν την αρχή, που όπως προανέφερα, αφορά τη δράση παρά την αποχή, και να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζεται ως σκέλος της κοινοτικής πολιτικής, όπως ορίζει το άρθρο 174, παράγραφος 2, της Συνθήκης μας, πλέον δε, κατά την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Παραμένοντας σε αυτό το θέμα, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να επιδιώξουμε να μετατοπίσουμε το βάρος της απόδειξης για όλη τη δευτερογενή νομοθεσία –και αυτό ακριβώς θεσπίζουμε στο σημείο 13 του ψηφίσματός μας– διότι είναι απολύτως σωστό, και μάλιστα είναι προφανές ότι οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς πρέπει να φέρουν την ευθύνη της απόδειξης ότι ένα προϊόν είναι αβλαβές. Θέλω να προσθέσω ότι, ενδεχομένως εσφαλμένα, αυτό είναι εκείνο που πιστεύουν ήδη οι περισσότεροι καταναλωτές.

Το δεύτερο θέμα που προκαλεί ανησυχία, είναι δε εξίσου σημαντικό, αφορά αυτό που καλύπτεται στα σημεία 23 έως 25, το ζήτημα δηλαδή της κλιματικής αλλαγής. Εξετάσαμε αυτό το κρίσιμο ζήτημα σε στενή συνεργασία με εμπειρογνώμονες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Το φαινόμενο που κατά κανόνα αποτυπώνουν αυτοί οι ειδικοί είναι ότι αυξάνεται η ένταση και η συχνότητα των καυσώνων. Πώς μπορούμε να λησμονήσουμε ότι μετά το κύμα καύσωνα του θέρους του 2003 καταγράφηκαν περισσότεροι από 70 000 πρόσθετοι θάνατοι σε κάπου δέκα ευρωπαϊκές χώρες; Θεωρούμε εν προκειμένω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα προληπτικών μέτρων: μειωμένη έκθεση στον καύσωνα, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και, βέβαια, βοήθεια στους ηλικιωμένους. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι η αύξηση του επιπέδου θερμοκρασίας συνοδεύεται από την εμφάνιση ορισμένων ιών, όπως ο ιός τσικουγκούνια που έπληξε την Ιταλία το 2007, και ότι ενώ αυτό δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα επιφαινόμενο, τουλάχιστον σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, ήταν ίσως ένα σημάδι έγκαιρης προειδοποίησης για πολυάριθμες πανδημίες στην Ευρώπη. Αυτό, προφανώς, επιτάσσει μια απάντηση που θα είναι ενδεδειγμένη ενόψει της δυνητικής κλίμακας του προβλήματος και, αν μη τι άλλο, ένα κατάλληλο σύστημα συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων στη Στοκχόλμη και των διαφόρων ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Θα ήθελα να συνοψίσω την παρουσίασή μου με μια αναφορά σε ό,τι αποτέλεσε, στον τομέα της υγείας, μια σαπουνόπερα, το έπος του θέρους του 2008, ένα έπος που διαδραματιζόταν παντού σε πολλές χώρες –στη Γαλλία, το Βέλγιο και σε άλλες επίσης– και αναφέρομαι εν προκειμένω στην πλημμύρα πληροφοριών, άρθρων και μελετών, εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν αντιφατικές, σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία, τεκμηριωμένους και εικαζόμενους, που ενέχουν τα κινητά τηλέφωνα, ιδίως δε σχετικά με την απειλή που αντιπροσωπεύουν για τις πλέον ευπαθείς ομάδες και κυρίως τα παιδιά. Εν προκειμένω, ο λίαν ευαίσθητος, ενδεχομένως σε υπερβολικό βαθμό, σε όσα προβάλλουν τα ΜΜΕ David Servan-Schreiber, δεν ήταν ο πρώτος που έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. Αυτό που δηλώνουμε στις παραγράφους 21 και 22 του ψηφίσματός μας είναι απλό: όλες αυτές οι διάφορες μελέτες τείνουν να δείχνουν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχουν αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία· επιπλέον, δέον να υπενθυμισθεί ότι τα όρια έκθεσης έχουν να τροποποιηθούν από το 1999 και, επομένως, παραμένουν η επίσημη προδιαγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα υφίσταται παντελής έλλειψη συναίνεσης μεταξύ των ερευνητών για το κατά πόσο η ακτινοβολία από την κινητή τηλεφωνία αντιπροσωπεύει κίνδυνο για την υγεία.

Αυτή η επιστημονική αβεβαιότητα είναι πιθανόν να συνεχιστεί επί μακρόν. Θα έλθει η στιγμή που οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής θα πρέπει να λάβουν μια απόφαση, και αυτό ακριβώς κάνουμε στο ψήφισμα που παρουσιάζεται σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Kosciusko-Morizet, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Ries, κυρίες και κύριοι, οι ευρωπαίοι πολίτες σε κάθε χώρα ανησυχούν εύλογα για την ποιότητα του περιβάλλοντος και προβληματίζονται όλο και περισσότερο για τη συσχέτιση περιβάλλοντος και υγείας.

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν αυτό το ζήτημα τον περασμένο Δεκέμβριο, το δε Συμβούλιο προσδίδει τώρα αυξημένη σημασία σε αυτό. Το θέμα εν προκειμένω αφορά διαφορετικές παθολογικές ασθένειες, ενώ δε αυτές είναι πολυάριθμες, τα γεγονότα και οι διασυνδέσεις μεταξύ μόλυνσης και υγείας δεν έχουν ακόμα καθοριστεί με σωστό τρόπο. Αναφερόμαστε εν προκειμένω στις αναπνευστικές ασθένειες, το άσθμα, τις αλλεργίες, τον καρκίνο και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, ιδίως εκείνες που, όπως επεσήμανε ήδη και η ίδια η κ. Ries, πλήττουν τις πλέον ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μεταξύ άλλων τα παιδιά, τις εγκύους, τους ηλικιωμένους και τα μειονεκτούντα άτομα.

Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, όπως αυτή εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων τον Ιούνιο του 2006, πολύ ορθά περιλαμβάνει τη δημόσια υγεία ως μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, με στόχο την προώθηση της υγείας χωρίς διακρίσεις και τη βελτίωση της προστασίας κατά των κινδύνων υγείας που τίθενται τώρα, όλα δε αυτά πρέπει να επιτευχθούν –και θα επανέλθω σε αυτό– μέσω σταθερών αποτρεπτικών μέτρων.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι βελτίωσης της τρέχουσας κατάστασης και έγινε αναφορά σε όλους. Υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ του τομέα της υγείας και του τομέα του περιβάλλοντος, κάτι που δυστυχώς τείνει να αναπτυχθεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος και αυτό κάνουμε, ιδίως με το έργο μας σε ό,τι αφορά την οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και την πρόταση οδηγίας για την ποιότητα του εδάφους, που θα συζητήσουμε τώρα, καθώς και την ανάγκη που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος για τη βελτίωση της κοινοτικής εμπειρογνωμοσύνης σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει το έργο που κάνουμε μαζί όλοι μας σε διεθνές επίπεδο, ιδίως δε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Τέλος, υπάρχει ο στόχος που επιδιώκουμε αμαχητί, που συνίσταται στη βελτίωση του τρόπου που ενσωματώνεται το περιβάλλον σε κάθε σχετική πολιτική, σχέδιο και πρόγραμμα, ιδίως κατά την εξέλιξη του προγράμματος για την υγεία και το περιβάλλον της περιόδου 2004-2010. Εν ολίγοις, είναι σημαντικό να φέρουμε αισίως σε πέρας αυτήν την ενδιάμεση αναθεώρηση, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις που αναλαμβάνονται είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές.

Όπως η κ. Ries, θα ήθελα με τη σειρά μου να υπογραμμίσω την ανάγκη για προληπτικά μέτρα σε όλα τα διαφορετικά πεδία δράσης και σε όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν στο έργο σας.

Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του τον περασμένο Δεκέμβριο, όπως το Κοινοβούλιο σήμερα, είναι της άποψης ότι απαιτείται δράση το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα και πρέπει να ενεργήσουμε προλαβαίνοντας τις εξελίξεις. Πρέπει να ενεργήσουμε σύμφωνα με τις αρχές της πρόληψης και σύμφωνα με τις αρχές της προφύλαξης, που σημαίνει βέβαια την ανάπτυξη νέων μέσων ικανών να προβλέπουν και να αναλύουν δυνητικές απειλές αμέσως μόλις αυτές εμφανισθούν ή αμέσως μόλις εγερθεί η όποια υποψία, κατόπιν δε να μπορέσουμε να δούμε τα διάφορα αυτά προβλήματα σε ένα διαφορετικό υπόβαθρο, όπως αυτό της κλιματικής αλλαγής ή της βιοασφάλειας, επί παραδείγματι, καθώς αμφότεροι είναι τομείς, που συνδέονται με την ανθρώπινη υγεία.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, εδώ και ένα χρόνο περίπου η Επιτροπή ενέκρινε την ενδιάμεση αξιολόγηση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την υγεία 2004-2010, που κάνει έναν απολογισμό της έως τώρα υλοποίησης του σχεδίου δράσης.

Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε θετικά στην ενδιάμεση αυτή αξιολόγηση αποδίδοντας την ίδια μεγάλη σημασία με την Επιτροπή στην αλληλοεπίδραση ανάμεσα στο περιβάλλον και την υγεία. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η Γαλλική Προεδρία, σήμερα και με τον Υπουργό σε προηγούμενες περιπτώσεις, έχει εκδηλώσει την πλήρη στήριξή της στο τόσο σημαντικό αυτό θέμα για τους ευρωπαίους πολίτες.

Όπως γνωρίζετε, το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη σχέση περιβάλλοντος και υγείας έχει ως στόχο να βελτιώσει την ενημέρωση και να ενθαρρύνει την έρευνα σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη γνώση των απειλών και των παραγόντων κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου από το περιβάλλον. Θα μπορέσουν έτσι οι πολιτικές ηγεσίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να επεξεργαστούν αποτελεσματικότερη νομοθεσία και μέτρα για την προστασία της υγείας των ευρωπαίων πολιτών.

Το σχέδιο αυτό, που περιλαμβάνει 13 ειδικές δράσεις για το χρονικό διάστημα 2004-2010, καταρτίστηκε κατόπιν εκτεταμένων διαβουλεύσεων με εμπειρογνώμονες και φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και της έρευνας στην Ευρώπη.

Στο σχέδιο δράσης τονίζεται ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών περιβάλλοντος, υγείας και έρευνας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ζωτικής σημασίας για την κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αντιμετώπιση των αλληλοεπιδράσεων μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας.

Τέσσερα χρόνια μετά τη θέσπιση του σχεδίου δράσης βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι η στενή αυτή συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες έχει εδραιωθεί πλέον και αποτελεί σαφώς μια πολύ θετική εξέλιξη, σύμφωνα άλλωστε και με την περσινή ενδιάμεση αξιολόγηση.

Για να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: τα κράτη μέλη εργάζονται τώρα από κοινού για να διαμορφώσουν μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα της βιοπαρακολούθησης του ανθρώπου με τη συμμετοχή των Υπουργείων Έρευνας, Υγείας και Περιβάλλοντος.

Θεωρώ σημαντικό να προσθέσω ότι, μετά την έγκριση της έκθεσης προόδου πέρσι, η Επιτροπή ανέλαβε και άλλες σημαντικές δραστηριότητες όσον αφορά ειδικότερα τη βιοπαρακολούθηση του ανθρώπου, τη σχέση κλιματικών αλλαγών και υγείας, την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, την έρευνα με αντικείμενο το περιβάλλον και την υγεία καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ως εκ τούτου χαίρομαι που τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επιτρέψτε μου να αναπτύξω εν συντομία τις νέες εξελίξεις: η Επιτροπή ακολουθεί ευρύτερη προσέγγιση πλέον στο πρόβλημα της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων, σύμφωνα άλλωστε με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2005. Έχουν αναληφθεί πολλές δραστηριότητες που υπερβαίνουν τις συγκεκριμένες στοχεύσεις του σχεδίου δράσης· για παράδειγμα, νέα ερευνητικά έργα χρηματοδοτήθηκαν από την Επιτροπή, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων, εγκρίθηκε Πράσινη Βίβλος για τον καπνό από τσιγάρο και επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Απομένει να αποφασιστεί το νομικό μέσο για την καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος του αέρα των εσωτερικών χώρων.

Σχετικά με τη βιοπαρακολούθηση του ανθρώπου, η Επιτροπή λυπάται που βάσει του 7ου προγράμματος πλαισίου δεν κρίθηκε κατάλληλη για χρηματοδότηση πρόταση που υποβλήθηκε από κοινοπραξία 24 κρατών μελών. Πάντως, αυτό το μήνα θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων σχετικά με τη βιοπαρακολούθηση του ανθρώπου.

Στο μεταξύ η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το πιλοτικό έργο στο πλαίσιο ενός δικτύου ERA-NET και στο πλαίσιο μιας διοικητικής ρύθμισης με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ispra σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων, μέσω της επιστημονικής της επιτροπής για τους αναδυόμενους και τους πρόσφατα εντοπισθέντες κινδύνους για την υγεία και μέσω του δικτύου ΜΝΤ για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, έργο του 6ου προγράμματος πλαισίου.

Η Επιτροπή προωθεί την έρευνα στα πιο σημαντικά θεματικά πεδία με σκοπό να καθορισθεί εάν πρέπει να αναθεωρηθούν οι οριακές τιμές έκθεσης που καθορίζονται στη σύσταση του Συμβουλίου. Η Επιτροπή ζήτησε πρόσφατα από την επιστημονική της επιτροπή για τους αναδυόμενους και τους πρόσφατα εντοπισθέντες κινδύνους για την υγεία να επανεξετάσει τη γνώμη της λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα στοιχεία και εκθέσεις.

Η σχέση μεταξύ των κλιματικών αλλαγών και της υγείας συγκαταλέγεται σαφώς ανάμεσα στα θέματα που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, σύμφωνα με την ενδιάμεση αξιολόγηση, και θα καλυφθεί στη Λευκή Βίβλο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που πρόκειται να εγκριθεί σύντομα.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στην ακόμη μεγαλύτερη ενσωμάτωση της διάστασης της υγείας στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική. Πρόσφατα νομοθετήματα, όπως το νομοθέτημα για τα χημικά, το REACH, και η νέα οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και αποτελούν παραδείγματα αμοιβαίως επωφελούς τρόπου αντιμετώπισης του περιβάλλοντος και της υγείας προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κυρία Frédérique Ries, για την έκθεση, την εξαιρετική εργασία την οποία έκανε και το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξε στο ζήτημα της σχέσης περιβάλλοντος και υγείας. Επίσης, θα ήθελα να επαναλάβω τη σταθερή θέση της Επιτροπής να συνεχίσει τις προσπάθειές της σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία, να διαμορφώσει αποτελεσματική περιβαλλοντική νομοθεσία και να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να προστατευθούν τόσο το περιβάλλον όσο και η υγεία των ευρωπαίων πολιτών.

Με αυτές τις σκέψεις η Επιτροπή θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προετοιμασία της πέμπτης Υπουργικής Διάσκεψης με θέμα το περιβάλλον και την υγεία η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2009.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να καλωσορίσω την κ. Kosciusko-Morizet, οι πεποιθήσεις και η αποφασιστικότητα της οποίας σε αυτόν τον τομέα είναι ευρέως γνωστές, όπως και του Επιτρόπου, άλλωστε. Θα ήθελα, επίσης, να συγχαρώ την κ. Ries για το έξοχο έργο που επιτέλεσε κατά την εξέταση ενός ζητήματος στο οποίο οι πολίτες μας προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία και επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία. Ο Ιπποκράτης είπε κάποτε ότι για να μελετήσει κάποιος ιατρική πρέπει να μελετήσει το κλίμα. Μολονότι μπορούμε αναμφίβολα να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την έναρξη του σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την υγεία το 2004, μας λυπεί κάπως το γεγονός ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν βασίζεται σε μια πραγματική πολιτική πρόληψης, με στόχο τη μείωση των ασθενειών που συνδέονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς και μια πολιτική που επιδιώκει έναν καθαρό και δεόντως κοστολογημένο στόχο. Πριν από δέκα χρόνια, όταν γινόταν η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, ουδέποτε γινόταν αναφορά στους κινδύνους υγείας αυτούς καθαυτούς. Σήμερα, η συχνή εμφάνιση καύσωνα, πλημμυρών, ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών κάθε είδους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλάζει την εμφάνιση εκείνων των ασθενειών που προκαλούνται από βακτήρια και ιούς οι οποίοι μεταδίδονται από ορισμένα έντομα. Επομένως, πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τις συνέπειες που ενδέχεται να έχουν όλα αυτά για την ανθρώπινη υγεία, ιδίως των πλέον ευπαθών μελών της κοινωνίας, ούτως ώστε να αποκτήσουμε καλύτερη ικανότητα στη διαχείριση των συνεπαγόμενων κινδύνων. Ενώ ο κύριος στόχος του προγράμματος υγείας 2008-2013 είναι να επενεργήσει στους στόχους που παραδοσιακά υπονομεύουν την υγεία, ήτοι τη δίαιτα, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση ναρκωτικών, το τρέχον σχέδιο δράσης 2004-2010 πρόκειται να εστιάσει σε ορισμένες νέες προκλήσεις υγείας και να αντιμετωπίσει τους αποφασιστικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που πλήττουν την ανθρώπινη υγεία. Αναφέρομαι, επίσης, στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία –ένα θέμα, στο οποίο ήδη έγινε αναφορά– στα ανησυχητικά νανοσωματίδια, όπως είδαμε στο πρόγραμμα REACH, ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, στους ενδοκρινικούς διαταράκτες και σε όλους τους κινδύνους υγείας, που θέτει η κλιματική αλλαγή, ήδη δε, μίλησα περί αυτών. Θέλω, επίσης, να επισημάνω ότι ενώ οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος κατατάσσονται δεύτερες ως αιτία θανάτου και από πλευράς συχνότητας κρουσμάτων, επιπολασμού και κόστους, εντός της ΕΕ, αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών και συνεχίζουν να εξαπλώνονται ιδίως σε ό,τι αφορά τη ρύπανση του αέρα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της υγείας του αστικού περιβάλλοντος, και ιδίως την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, η Επιτροπή πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση της εγχώριας ρύπανσης, δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι δαπανούν κατά μέσο όρο το 90% του χρόνου τους εντός κτιρίων. Γνωρίζουμε ότι αυτό το θέμα, αυτή η σύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα και πρέπει να βρούμε κατάλληλη απάντηση το συντομότερο δυνατόν για το καλό των πολιτών μας.

 
  
MPphoto
 

  Anne Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Kosciusko-Morizet, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω και εγώ να επικροτήσω το έργο που επιτέλεσε η συνάδελφός μας και την αποφασιστικότητα που επέδειξε στον χειρισμό αυτής της υπόθεσης. Αυτή είναι μια αποφασιστικότητα που συμμερίζομαι, διότι η σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας, που πλέον αναγνωρίζεται ευρέως, επιτάσσει μια απάντηση υπό τη μορφή των πολιτικών μας δράσεων.

Επομένως, είναι σημαντικό να πάμε μπροστά, ούτως ώστε να επικαιροποιήσουμε τη γνώση μας σε αυτόν τον τομέα, ιδίως δε να υλοποιήσουμε δράσεις που στόχο έχουν τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων του περιβάλλοντός μας στην ανθρώπινη υγεία.

Οι διαφορετικές θεματικές ενότητες επισημάνθηκαν με σαφήνεια και καλύπτονται στο σχέδιο δράσης. Κατέστη αναγκαίο να μην ληφθούν υπόψη μόνο οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και η εκπόνηση μεθόδων αξιολόγησης κινδύνου, αλλά και να συζητηθούν άλλοι παράγοντες, όπως τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Είμαι, επίσης, ευγνώμων που βλέπω ότι η έκθεση περιέχει μια αναφορά στο έγγραφο του 2007 που παρουσίασε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, και το οποίο δείχνει ότι οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, ιδίως οι ρύποι που συνδέονται με τα λεπτά σωματίδια και το όζον στην επιφάνεια του εδάφους, αντιπροσωπεύουν σημαντική απειλή για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών και μειώνουν το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ.

Ωστόσο, λυπούμαι που τα προβλήματα τα οποία συνδέονται με την υγεία στο εργασιακό περιβάλλον δεν περιελήφθησαν στο κείμενο. Δέον να θυμόμαστε ότι εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν τώρα από ασθένειες που συνδέονται με το εργασιακό τους περιβάλλον και προκαλούνται από πολλούς και ποικίλους παράγοντες: άγχος, ένταση εργασίας, διάφορους ρύπους, μυοσκελετικές ανωμαλίες που συνδέονται με την κακή εργονομία στον χώρο της εργασίας και ούτω καθεξής. Ελπίζω ότι αυτό το ζήτημα θα εξεταστεί με σοβαρότητα από άλλες επιτροπές.

Όπως είπε η κ. Ries, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι επίσης ότι υστερούμε. Μου φαίνεται ότι η Επιτροπή δεν επέδειξε επαρκή ενεργητικότητα στο να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που η ίδια καθόρισε. Εν προκειμένω αναφέρομαι, λόγου χάρη, στο ζήτημα των νανοσωματιδίων, ένα θέμα στο οποίο εστιάζουν επί του παρόντος πολυάριθμες μελέτες και εγείρει πολλά ερωτήματα.

Για παράδειγμα, διάβασα στην ανακοίνωση της Επιτροπής το 2007 σχετικά με τους στόχους της περιόδου 2004-2006 ότι στόχος είναι να εξεταστούν οι πιθανές συνέπειες των νανοσωματιδίων στην υγεία και το περιβάλλον. Σε συνέχεια αυτού, για την περίοδο 2007-2010 υπάρχει πρόβλεψη για έρευνες σε σχέση με τον δυνητικό κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν τα νανοσωματίδια για την ανθρώπινη υγεία. Αυτό σημαίνει τρία χρόνια για την εξέταση ενός θέματος και άλλα τρία για τη διεξαγωγή μελετών. Μου φαίνεται ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε σύγκριση με αυτό.

Αναμφίβολα, υπάρχουν λόγοι για την ανεπαρκή αυτή προσέγγιση: έλλειψη ανθρώπινων πόρων και έλλειψη χρηματοδοτικών μέσων. Ωστόσο, τι είδους αξιοπιστία μπορεί να αναμένει η ΕΕ, αν αποτύχει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της; Γνωρίζουμε ότι σε αυτά τα ζητήματα οι Ευρωπαίοι μπορούν να αναγνωρίσουν την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής διάστασης. Ας μην τους απογοητεύσουμε, λοιπόν.

Θα ολοκληρώσω με ένα ερώτημα που απευθύνεται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή: αναφερθήκατε, κύριε Επίτροπε, στη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και μεταξύ των ερευνητικών ομάδων, πράγμα που είναι καλό. Υπάρχει, επίσης, συντονισμός μεταξύ των διαφόρων εθνικών σχεδίων για το περιβάλλον και την υγεία που καταρτίζονται σε εθνικό επίπεδο και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης; Τέλος, κυρία υπουργέ, όταν λάβετε εκ νέου τον λόγο, ίσως μπορέσετε να μας πείτε αν η Γαλλία, λόγου χάρη, συνέδεσε τις προσπάθειές της με εκείνες που καταβάλλει στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής Grenelle.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (SV) Κυρία Πρόεδρε, λέω συνήθως ότι η ΕΕ πρέπει να γίνει λιγότερο διευρυμένη, αλλά αιχμηρότερη, με άλλα λόγια πρέπει να εστιάσουμε τις δράσεις μας, με σεβασμό όμως παράλληλα στην επικουρικότητα. Αυτό το σχέδιο δράσης είναι αυτό ακριβώς το είδος τομέα. Θα ήθελα να θίξω ορισμένα πράγματα που η εισηγήτριά μας, η κ. Ries, εξετάζει στην έκθεσή της. Η κριτική της για την έλλειψη ποσοτικών στόχων και δεικτών είναι πολύ σοβαρή. Πρέπει να τους προσθέσουμε στο σχέδιο δράσης. Η κριτική που ασκεί η κ. Ries και αρκετοί άλλοι βουλευτές του ΕΚ σε σχέση με το γεγονός ότι υπάρχουν ανεπαρκή μέτρα προφύλαξης είναι σοβαρή. Η κριτική στρέφεται σε αυτό το υλικό και πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη στο συνεχιζόμενο έργο μας.

Θα ήθελα, ιδίως, να επισημάνω τρεις τομείς: τις ευπαθείς ομάδες, τις ενδημικές νόσους και τη σύνδεση μεταξύ κλίματος και υγείας. Πρέπει να βελτιώσουμε κατά πολύ την ικανότητά μας να εντοπίζουμε τις διαφορές μεταξύ θεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής στους ενήλικες και τα παιδιά, στις γυναίκες και στους άνδρες. Είναι σκανδαλώδες ότι αυτό εξακολουθεί να μην είναι αυτονόητο και δεν υλοποιήθηκε ακόμα στην ιατρική έρευνα και θεραπεία.

Το έργο που έχει ξεκινήσει σε σχέση με την κινητικότητα των ασθενών στην εσωτερική αγορά είναι απίστευτα σημαντικό για διαφορετικές ομάδες ασθενών, π.χ. για εκείνους με κακώσεις του αυχένα, όπου διαπιστώνονται διαφορετικά πρότυπα θεραπείας στα διάφορα κράτη μέλη.

Επικροτώ την εστίαση της γαλλικής Προεδρίας στη νόσο Αλτσχάιμερ, μία από τις μείζονες ενδημικές μας ασθένειες, χρειαζόμαστε όμως επίσης μια συντονισμένη προσέγγιση για τον διαβήτη, το άσθμα και τους ρευματισμούς, για να αναφερθώ σε μερικά μόνο παραδείγματα. Αυτό ισχύει, επίσης, στην περίπτωση των τραυμάτων που συνδέονται με το εργασιακό περιβάλλον.

Γινόμαστε τώρα μάρτυρες μιας τάσης στην Ευρώπη και παγκοσμίως, που χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση περισσότερων πανδημιών και τη μεγαλύτερη διάδοση ιών, βακτηρίων και παρασίτων, κατά τρόπο που δεν έχουμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πολλά από αυτά συνδέονται φυσικά με την κλιματική αλλαγή.

Τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια συνεπάγονται ότι δεν λειτουργούν τα φάρμακα και οι θεραπείες, και αυτό είναι ένα από τα πλέον επείγοντα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουμε. Είναι κρίμα που η ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών κατά μεγάλο μέρος περιορίστηκε σε επίπεδο μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών. Ελπίζω ότι η Προεδρία και η Επιτροπή θα αντιμετωπίσουν αυτό το λίαν σοβαρό και μείζον πρόβλημα το συντομότερο δυνατό!

Χρειαζόμαστε, επίσης, μια ανάλυση των διαφόρων σεναρίων για την κλιματική αλλαγή. Τι συνέπειες θα είχε η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς, κατά τέσσερις ή και περισσότερους βαθμούς για την υγεία στην Ευρώπη; Δεν υπάρχει διαθέσιμο ανάλογο υλικό σήμερα. Αν θέλουμε πραγματικά να μπορούμε να λαμβάνουμε συγκεκριμένες και καλές αποφάσεις σε σχέση με τη δέσμη για την κλιματική αλλαγή, χρειαζόμαστε επίσης αξιόπιστο υλικό για τα διάφορα σενάρια για το κλίμα με τα οποία θα βρεθούμε αντιμέτωποι στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, καθώς λαμβάνω τον λόγο εξ ονόματος της Ομάδας ´Εvωση για τηv Ευρώπη τωv Εθvώv στη συζήτηση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την υγεία και το περιβάλλον 2004-2010, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στα ακόλουθα ζητήματα.

Πρώτον, τα ίδια τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής απαιτούν πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους. Αυτό θέτει τις δημόσιες αρχές και τους οικονομικούς φορείς στα νέα κράτη μέλη σε μια ιδιαίτερα δυσχερή θέση. Τα νέα κράτη μέλη επικεντρώνονται προφανώς κατά βάση στο να προλάβουν, από πλευράς ανάπτυξης, τα πιο ανεπτυγμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να τεθεί πρωτοπόρος, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η Επιτροπή όμως κατένειμε τα όρια χωρίς να λάβει υπόψη πόσες προσπάθειες έπρεπε να καταβάλει το κάθε κράτος μεμονωμένα από αναπτυξιακής πλευράς. Το αποτέλεσμα είναι πως για τη χώρα μου, την Πολωνία, καθορίστηκε χαμηλότερο όριο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό οδήγησε σε άμεση αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος από 10% έως 20%. Φοβούμαι να σκεφθώ πόσο πολύ θα ανέβουν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2013, όταν οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αγοράζουν στην ανοικτή αγορά όλα τα όρια εκπομπών τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα λογικό μέτρο για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και, επομένως, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής κατέστη βάρος για τους καταναλωτές και οδήγησε σε αυξημένη ευρεία κοινωνική δυσαρέσκεια.

Τρίτον, τα ενδεδειγμένα μέτρα που περιέχονται στην έκθεση για την υγειονομική περίθαλψη απαιτούν, επίσης, πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους. Είναι ιδιαίτερα σκληρό για τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη να εξεύρουν αυτούς τους πόρους, καθώς βιώνουν ήδη σοβαρές δυσκολίες στη χρηματοδότηση πολύ βασικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για τους πολίτες τους. Καθώς ολοκληρώνω, θέλω να ευχαριστήσω την κ. Ries για την πολύ περιεκτική και αναλυτική της έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις του φυσικού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, βρισκόμαστε στο μέσο αυτού του σχεδίου δράσης, και ήλθε η ώρα για μια αξιολόγηση. Καταγράφουμε όσα έγιναν μέχρι τώρα, και εκείνο που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι το εξής: υπήρξαν καθόλου ορατά αποτελέσματα;

Η Επιτροπή κάθεται αναπαυτικά και λέει ότι είναι ικανοποιημένη. Ωστόσο, αν ο αέρας που αναπνέουμε και το νερό που πίνουμε μας αρρωσταίνουν, είναι πλέον καιρός να αναλάβει δράση η Ευρώπη και να καταστεί η κινητήρια δύναμη για μια νέα συνολική προσέγγιση σε σχέση με ανάλογους υγειονομικούς κινδύνους. Αυτός είναι ο λόγος που το σχέδιο δράσης δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς συμπλήρωμα μιας υφιστάμενης πολιτικής της ΕΕ· πρέπει να θέσει νέα σημεία αναφοράς.

Επικροτώ το γεγονός ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ενέκρινε μια λίαν κριτική θέση έναντι του σχεδίου δράσης και ζήτησε μείζονες βελτιώσεις. Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι το σχέδιο δράσης είναι καταδικασμένο να αποτύχει, εκτός εάν βασίζεται σε μια προορατική πολιτική πρόληψης, πρέπει δε να καταστεί σαφές ένα πράγμα: χωρίς ξεκάθαρους ποσοτικούς στόχους, θα παραμείνει χάρτινος τίγρης.

Χαιρόμαστε που η περιβαλλοντική έκθεση διαπνέεται από οικολογικό πνεύμα, ιδίως σε ό,τι αφορά τη νανοτεχνολογία. Είναι σαφές ότι οι δυνητικοί νέοι κίνδυνοι δεν ελήφθησαν αρκούντως υπόψη στο σχέδιο δράσης. Είναι, μάλιστα, σκανδαλώδες ότι, όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με τη νανοτεχνολογία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να εθελοτυφλεί και διατείνεται ότι η τρέχουσα νομοθεσία είναι καθ’ όλα επαρκής. Γνωρίζουμε ότι ισχύει το εντελώς αντίθετο. Επιτρέπεται η ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας σε ό,τι στην πράξη αποτελεί ένα νομικό κενό.

Έπειτα, υπάρχει το ζήτημα της ηλεκτροαιθαλομίχλης: γνωρίζουμε ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αντιπροσωπεύει μείζον και αυξανόμενο πρόβλημα, επομένως θεωρούμε εντελώς απαράδεκτη, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την άμβλυνση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων, που ήδη έχουν καθοριστεί σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα. Ένα ακόμη θέμα είναι η ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων: η ΕΕ έχει θέσει δείκτες μέτρησης σε ό,τι αφορά την προστασία από τα λεπτά σωματίδια, τι γίνεται όμως με την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, δεδομένου ότι αναλώνουμε τον περισσότερο χρόνο μας σε κλειστούς χώρους; Η Επιτροπή δεν μπορεί να συνεχίσει να αναγνωρίζει αυτό το ζήτημα.

Καλούμε την Επιτροπή να παρουσιάσει σαφείς νομοθετικές προτάσεις για τη βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα σε όλους τους σχετικούς χώρους: κατασκευαστικά έργα, κόλλες που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα, κλπ.

Η επίτευξη καλύτερης προστασίας για τις ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, όπως τα παιδιά και οι έγκυες, είναι επίσης ένα θέμα το οποίο μας αγγίζει ιδιαίτερα, η δε αρχή της προφύλαξης πρέπει να αποτελεί την καθοδηγητική αρχή για τη νομοθεσία μας σε όλους αυτούς τους τομείς. Φυσικά, θα θέλαμε να έχουμε επιτύχει περισσότερα, ελπίζουμε όμως ότι η Επιτροπή δεν θα αρκεστεί σε αυτό. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να περιπέσει αυτός ο τομέας εργασίας σε απραξία, και πιστεύουμε ότι μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(GA) Θέλω να επικροτήσω αυτήν την έκθεση της κ. Ries.

Καλώ την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επαναδεσμευτούν πλήρως σε ό,τι αφορά τους στόχους του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την υγεία, περαιτέρω δε να κλιμακώσουν το σχέδιο προσδίδοντάς του περισσότερο φιλόδοξους στόχους και καθιστώντας το πιο εναρμονισμένο προς τις ανάγκες μας. Επικροτώ, ιδίως, αυτό το οποίο είπε ο Επίτροπος Δήμας. Η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων ορισμένων κατηγοριών καρκίνου μας δείχνει ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναπαυθούμε στις δάφνες μας.

Ιδιαίτερα, θέλω να επισημάνω τη δράση στον τομέα της ψυχικής υγείας ως εξόχως σημαντική. Οι διαταραχές της ψυχικής υγείας αποτελούν μείζονα παράγοντα κινδύνου για αυτοκτονίες στην Ιρλανδία, η ίδια δε η αυτοκτονία είναι ο μεγαλύτερος δολοφόνος των νέων μας. Η ΕΕ πρέπει να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη στην ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών πρόληψης, ενώ κάθε δράση σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο που μας βοηθά να προάγουμε την ψυχική υγεία θα είναι λίαν ευπρόσδεκτη.

Υποστηρίζω, επίσης, τις εκκλήσεις για δράση στο ζήτημα της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων και της ασφάλειας των χημικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό και στην επίπλωση. Η Επιτροπή ανέλαβε σημαντική δράση, χρειαζόμαστε όμως μια περιεκτική πολιτική για την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, δεδομένης της έκτασης των ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος στην ΕΕ.

Πρέπει, επίσης, να παράσχουμε στήριξη στις ΜΜΕ μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς που διέπουν την περιβαλλοντική υγεία και να προβούμε σε βήματα για τη βελτίωση του αντίκτυπού της στο περιβάλλον. Στην εκλογική μου περιφέρεια, ένα υπέροχο έργο σε σχέση με αυτό το θέμα υποστηρίχθηκε μέσω του προγράμματος Interreg.

Το κλίμα μας αλλάζει και αυτό φέρνει μαζί του νέες προκλήσεις τόσο στο πεδίο της υγείας όσο και στο πεδίο του περιβάλλοντος. Οι νέες απειλές για το περιβάλλον μας και την υγεία μας που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά μέτωπο και με αποτελεσματικό τρόπο.

Πολλά έγιναν, περισσότερη όμως φιλοδοξία και λογικές, συγκεκριμένες δράσεις είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή!

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). - (SK) Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, καθώς και εσάς, κυρία υπουργέ, που ήλθατε να ακούσετε τις απόψεις μας. Ευχαριστώ την κ. Frédérique Ries, την εισηγήτρια, που εκπόνησε αυτήν την έκθεση. Αυτό είναι ένα λίαν φιλόδοξο πρόγραμμα, που είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εκτιμήσουμε. Επιπλέον, εκτιμούμε την υλοποίηση φιλόδοξων στόχων στο λίαν ποικιλόμορφο περιβάλλον των 27 κρατών μελών, με τα διαφορετικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και διαφορετικά φυσικά περιβάλλοντα.

Μία από τις πλέον σοβαρές ανησυχίες που εκφράζονται αφορά τον καρκίνο. Ήλθαμε συχνά αντιμέτωποι με τις μελλοντικές προβλέψεις, που είναι λίαν απειλητικές. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι αυτή η ασθένεια προκαλεί τεράστιες απώλειες στον πληθυσμό, ιδίως στον ενεργό πληθυσμό και σε όσους είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης. Σε πολλές περιπτώσεις, καταδείχθηκαν με σαφήνεια οι συνέπειες του περιβάλλοντος στην κατάσταση της υγείας του πληθυσμού.

Εξίσου σημαντική –και η έκθεση υποστηρίζει την έμφασή μου σε αυτό– είναι η παροχή πληροφοριών στον πληθυσμό σε ό,τι αφορά τόσο τις συνέπειες του περιβάλλοντος στην υγεία όσο και την αύξηση των κρουσμάτων σοβαρών ασθενειών, καθώς και σε ό,τι αφορά την ικανότητα διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων να υποστηρίξουν αυτές τις δραστηριότητες.

Υπάρχουν δύο όψεις σε κάθε νόμισμα: από τη μία πλευρά, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η παροχή πληροφοριών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τοπικών θεσμών, από την άλλη πλευρά, όμως, είναι πολύ σημαντικό ο πληθυσμός να έχει πρόσβαση, να γνωρίζει με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσει ανάλογες πληροφορίες και συμβάντα και με ποιον τρόπο θα τα επεξεργαστεί.

Η πρόληψη είναι αποτελεσματική μόνο αν κατανοείται και διερμηνεύεται με ορθό τρόπο και, εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, είναι επίσης δυνατή η παρακολούθηση της απόκρισης σε πραγματικά στοιχεία. Είναι δυνατή η εκτίμηση του σχεδίου στη βάση μιας βραχυχρόνιας θεώρησης, οι κύριες όμως συνέπειες της υλοποίησης αυτών των μέσων παρατηρούνται και ποσοτικοποιούνται καλύτερα σε έναν πιο μακροχρόνιο ορίζοντα.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, μολονότι αυτή η αξιολόγηση είναι λίαν ευπρόσδεκτη, νομίζω ότι χρειαζόμαστε επίσης περισσότερη ειλικρίνεια στη συζήτηση, και πρέπει να αποδεχθούμε ότι δεν μπορούμε να προστατεύουμε τους ανθρώπους –τους πολίτες μας– από τον εαυτό τους, ούτε θα πρέπει να νομοθετούμε σε σχέση με όλους τους κινδύνους για τη ζωή. Η λαϊκή υποστήριξη στο εγχείρημα της ΕΕ στην πράξη διακυβεύεται αν δώσουμε την εντύπωση ότι έχουμε αποστολή να ρυθμίσουμε κάθε πτυχή της ζωής μας – και αυτή είναι η ερμηνεία που κυριαρχεί στην κοινή γνώμη επί του παρόντος. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μεταφέρουμε σε τι πραγματικά συνίσταται το εγχείρημα της ΕΕ.

Θα ήθελα επίσης να με καθησυχάσετε ότι κατά βάση αυτό το σχέδιο δεν αφορά μόνο την επανασυσκευασία και την αναβάπτιση έργων που έχουν ήδη σχεδιαστεί. Χρειαζόμαστε καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ σε επίπεδο κρατών μελών και καλύτερη παρακολούθηση και εφαρμογή από πλευράς Επιτροπής. Σε ό,τι με αφορά, αποτελεί προτεραιότητα η καλύτερη εκτίμηση, μάλιστα δε η εκτενέστερη συζήτηση για την εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η κατά προτεραιότητα ανησυχία σε ό,τι αφορά τη νέα νομοθεσία σε τούτο το Σώμα πρέπει να άπτεται της δέσμης για το κλίμα και την ενέργεια. Η κλιματική αλλαγή θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις για την υγεία, μεταξύ άλλων υποσιτισμό συνεπεία της σπανιότητας των τροφίμων σε μέρη του κόσμου· θανάτους και τραυματισμούς συνεπεία ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι καύσωνες, οι πλημμύρες, οι καταιγίδες και οι πυρκαγιές και τα συνακόλουθα κοινωνικά προβλήματα· αυξανόμενα κρούσματα ενός φάσματος διαρροϊκών ασθενειών· αυξανόμενη συχνότητα καρδιο-αναπνευστικών νοσημάτων· σοβαρά προβλήματα από τη λειψυδρία –περισσότερο από το 40% του κόσμου πράγματι θα αντιμετωπίσει, εν μέρει, προβλήματα λειψυδρίας εντός 10 ετών– και έλλειψη πόσιμου νερού. Είναι λίαν ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι αυτό το ψήφισμα για την ενδιάμεση αξιολόγηση αναγνωρίζει τον αντίκτυπο στην υγεία από την κλιματική αλλαγή, και το επικροτώ για αυτό.

Σε σχέση με ένα άλλο σημείο, ένα λίαν σοβαρό ζήτημα –που παραμένει πραγματικά ακόμα ένα παραμελημένο ζήτημα από πλευράς του τρόπου που το αντιμετωπίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών– είναι ο τομέας της ευρωπαϊκής ψυχικής υγείας. Ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους πάσχει από προβλήματα ψυχικής υγείας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Μόνο στην Ιρλανδία, το κόστος των διαταραχών ψυχικής υγείας εκτιμάται περίπου μέχρι και στο 4% του ΑΕγχΠ μας, το τραγικό δε είναι ότι υπήρξαν πάνω από 460 αυτοκτονίες μόνο την περασμένη χρονιά – καταγεγραμμένες αυτοκτονίες. Αυτό αντιπροσώπευε αύξηση κατά 12% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 2006 – στην Ιρλανδία, μια χώρα που, με βάση τα βαρόμετρα για το πού είναι καλύτερο να ζει κανείς, κατατάσσεται σε υψηλή θέση, νομίζω μετά το Λουξεμβούργο. (Δεν γνωρίζω ποιος καταρτίζει τα κριτήρια για αυτά τα βαρόμετρα.) Πρέπει, όμως, να αναρωτηθούμε επ’ αυτού.

Αυτό το πρόβλημα με την ψυχική υγεία στην Ευρώπη, και τα συνακόλουθα προβλήματα, χρήζει προσοχής και επαρκών στρατηγικών πρόληψης σε αυτόν τον κατεξοχήν σημαντικό τομέα. Η πρόγνωση της εισηγήτριας ότι το σχέδιο δράσης είναι καταδικασμένο να αποτύχει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, είναι ανησυχητική, θα ήθελα δε από την Επιτροπή να μας καθησυχάσει –όπως επίσης και η Προεδρία– ότι δεν θα συμβεί αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Ευαγγελία Τζαμπάζη (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την ολοκληρωμένη και συνεκτική έκθεση, η οποία αξιολογεί με αντικειμενικό τρόπο τις προόδους που έχουν επιτευχθεί για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης 2004-2010, παράλληλα, όμως, επισημαίνει ελλείψεις και νέα δεδομένα.

Θα ήθελα να επισημάνω ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων και τις επιπτώσεις που έχει στην ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Λαμβάνοντας υπόψη ότι περνάμε το 90% του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους, είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα στην κατάρτιση μιας στρατηγικής στον συγκεκριμένο τομέα και να εστιάσει αφ’ ενός στον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών και αφ’ ετέρου στην προστασία των πολιτών που εκτίθενται σε πολλαπλές πηγές βιολογικής και χημικής ρύπανσης.

Αποτελεί ανάγκη να τεθεί το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να μειωθεί η έκθεση στα χημικά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην κατάσταση των δημοσίων κτιρίων, των γραφείων και των σχολείων, για να προστατεύσουμε αυτούς που δεν μπορούν ιδιαίτερα να υπερασπίσουν τον εαυτό τους.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). - (PL) Κυρία Πρόεδρε, η σύνδεση μεταξύ υγείας και περιβάλλοντος είναι προφανής, όπως και η σύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος και γεωργίας, διότι η ορθολογική και βιώσιμη γεωργία συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Δυστυχώς, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ορισμένες εξελίξεις στη γεωργία που είναι σε βάρος του περιβάλλοντος. Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακού χαρακτήρα εξαφανίζονται και η ευρωπαϊκή γεωργία εκβιομηχανίζεται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό, γεγονός που βλάπτει το περιβάλλον. Η γεωργική πολιτική πρέπει να κάνει περισσότερα για την προστασία των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακού χαρακτήρα, διότι η διαχείρισή τους γίνεται με πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Η τεχνολογία των ΓΤΟ αντιπροσωπεύει μια περαιτέρω απειλή. Συνεχίζει να εξαπλώνεται παρά τις πολλές σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες των καλλιεργειών ΓΤΟ για το περιβάλλον και την υγεία ανθρώπων και ζώων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενεργεί με προφύλαξη σε ό,τι αφορά τους ΓΤΟ. Υποστηρίζω την έκθεση της κ. Ries, που αξίζει συγχαρητήρια για το έξοχο έργο της.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκφράζω τις πλέον ειλικρινείς μου ευχαριστίες στην εισηγήτρια, την κ. Ries, για το έξοχο έργο της. Δυστυχώς, πρέπει να συμφωνήσω με την κριτική που άσκησαν πολλοί από εσάς εδώ σε σχέση με το ίδιο το πρόγραμμα. Βασίζεται σε υφιστάμενα μέτρα και όχι στο να δείξει τον δρόμο προς τα εμπρός.

Κάθε τόσο αγνοείται η αρχή της προφύλαξης, όταν τους ανθρώπους τους συνεπαίρνουν νέες ανακαλύψεις. Αυτό είναι επίσης προφανές τώρα σε σχέση με τα νανοϋλικά και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τα νανοϋλικά αποτελούν πλέον σύνηθες φαινόμενο, ακόμα και στα καταναλωτικά προϊόντα, η νομοθεσία όμως υστερεί, μολονότι ερευνητές προειδοποιούν ότι τα νανοϋλικά μπορούν να καταστούν πρόβλημα υγείας ανάλογο του αμίαντου, αν δεν πάρουμε στα σοβαρά τους κινδύνους. Το ίδιο ισχύει για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, στα οποία είναι εκτεθειμένα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων, έστω και αν γνωρίζουμε πολύ λίγα για τις συνέπειές τους. Σε ορισμένες χώρες, όπως στην Ιταλία, υπάρχει μια ζώνη ασφαλείας 500 μέτρων μεταξύ σταθμών βάσης και σχολείων, ενώ στη Φινλανδία υπάρχουν σταθμοί βάσης ακόμη και στις στέγες των σχολείων. Απαιτούνται οπωσδήποτε για αυτό νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες, που να λαμβάνουν υπόψη τα επιστημονικά ευρήματα.

 
  
MPphoto
 

  Jana Bobošíková (NI). - (CS) Κυρίες και κύριοι, συμφωνώ πλήρως με την εκτίμηση της κ. Ries σε σχέση με το σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία. Όπως η εισηγήτρια, πιστεύω ότι το σχέδιο είναι αδύνατο να διερμηνευθεί και είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Ορισμένοι από τους στόχους του, όπως η πρόληψη των αυτοκτονιών ή μια επικοινωνιακή στρατηγική για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία, είναι εκπληκτικοί. Το σχέδιο έχει σαθρά θεμέλια, τόσο από χρηματοδοτικής όσο, κυρίως, από οργανωτικής πλευράς. Οι δράσεις που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν είναι αόριστες και εγείρουν αμφιβολίες και ερωτήματα, παρά παρέχουν απαντήσεις. Το έγγραφο επίσης αντιγράφει το παρόμοιο σχέδιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία είναι, δυστυχώς, άλλο ένα θέμα που επιδέχεται δικαιολογημένη κριτική, καθώς συνεπάγεται κατασπατάληση των χρημάτων των φορολογουμένων και μια άνευ νοήματος γραφειοκρατία στις Βρυξέλλες. Πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει άμεσα να ολοκληρώσει την εφαρμογή αυτού του σχεδίου, να συνεργαστεί στενότερα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και σίγουρα να μην ανακοινώσει επιπλέον στάδιο για το σχέδιο υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (PSE).(PT) Θέλω καταρχάς να συγχαρώ την κ. Ries για το έργο της. Είναι πλέον καθαρή η συσχέτιση μεταξύ υποβαθμισμένου περιβάλλοντος και κινδύνων για την υγεία. Τώρα πλέον υπάρχουν περισσότερες ασθένειες που συνδέονται με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και την κλιματική αλλαγή, όπως είναι οι αναπνευστικές ασθένειες, οι αλλεργίες και οι καρκίνοι.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη βρίσκεται στη ρίζα νέων πανδημιών. Μελέτες δείχνουν ότι οι ξηρασίες και οι πλημμύρες σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή. Η κακή ποιότητα του αέρα στα σχολεία και στα νοσοκομεία επίσης προκαλεί σοβαρά προβλήματα.

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ασθενούν λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις μεγάλες πόλεις και εντός κτηρίων, λόγω της ρύπανσης του νερού, ακόμη και των υπογείων υδάτων, λόγω της μόλυνσης της αρόσιμης γης από φυτοφάρμακα και λόγω της μη επεξεργασίας των λυμάτων και των αστικών αποβλήτων. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). - (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση της κ. Ries δεν επιδέχεται την παραμικρή κριτική, ιδίως εφόσον η εισηγήτρια παρακολουθεί την εφαρμογή των δράσεων που σχεδιάζει η Επιτροπή με μεγάλη, αδιάλειπτη προσοχή, καθώς και θέτοντας ερωτήματα, απαιτεί δε περισσότερες προσπάθειες στην ευελπιστούμενη προληπτική στρατηγική που πρέπει να χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή δράση πολιτικής.

Ομοίως, επικροτώ το αίτημα της Επιτροπής να δημοσιεύσει μια Πράσινη Βίβλο σχετικά με την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, θέλω δε να επιστήσω την προσοχή στην ευαισθησία που επέδειξε η εισηγήτρια σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις που έχουν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην ανθρώπινη υγεία.

Συνολικά, μπορώ να ασπαστώ όλα όσα είπε η κ. Ries, και ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα απολαύει της ευρύτερης δυνατής στήριξης από πλευράς Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ανθρώπινη υγεία, μέσω της μετάδοσης ορισμένων μολυσματικών και παρασιτικών νοσημάτων, που προκαλούνται κυρίως εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας.

Η συχνότητα των καυσώνων, των πλημμυρών και των πυρκαγιών στην ακαλλιέργητη γη μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση άλλων νοσημάτων, σε ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής και σε θανάτους.

Τα καλοκαίρια, η Ρουμανία αντιμετωπίζει ολοένα και συχνότερα περιόδους ζέστης, πλημμυρών και καταιγίδων. Οι πλημμύρες του φετινού καλοκαιριού άφησαν χιλιάδες ρουμάνους πολίτες χωρίς στέγη και συνθήκες υγιεινής.

Ζητώ από την Επιτροπή να παράσχει στη Ρουμανία επαρκή χρηματοδοτική στήριξη, προκειμένου η τελευταία να αμβλύνει τις συνέπειες αυτών των φυσικών καταστροφών.

Η μείωση των εκπομπών ρύπων που προκαλούν οι μεταφορές, οι οποίες ευθύνονται για το 70% της αστικής ρύπανσης, θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Οδηγίες όπως αυτή για την ποιότητα των καυσίμων, τη μείωση των εκπομπών ρύπων από οχήματα και την προώθηση οικολογικών οχημάτων για τις αστικές μεταφορές θα συμβάλουν στη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να παρακολουθούμε την εφαρμογή τους και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE).(RO) Η διεθνής έκθεση για τη «ΒιοΠρωτοβουλία» σε σχέση με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τις συνέπειές τους στην ανθρώπινη υγεία εγείρει ανησυχίες και θεωρεί ότι τα υφιστάμενα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια σε ό,τι αφορά την προστασία από τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία είναι παρωχημένα και απαιτούνται άμεσες δράσεις, προκειμένου να μειωθεί η έκθεση των ανθρώπων στην ακτινοβολία την οποία εκπέμπει ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Επιστημονικές μελέτες έδειξαν ότι αυτή η ακτινοβολία προκαλεί προβλήματα υγείας, όπως διαταραχή του ύπνου, παιδική λευχαιμία, σημαντική αύξηση του άγχους, η δε χρήση κινητού τηλεφώνου επί δέκα χρόνια διπλασιάζει τον κίνδυνο καρκίνου του εγκεφάλου. Το νέο σχέδιο δράσης και υγείας πρέπει να συνεκτιμήσει αυτές τις απειλές που διογκούνται εξαιτίας της χρήσης νέων τεχνολογιών και κερδίζουν έδαφος στις αγροτικές περιοχές και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνα σε αυτό το πεδίο και στα πεδία που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, όπως είναι το άγχος και η κατάθλιψη, προκειμένου να αποφασίσουμε αν πράγματι μπορούν να συνδεθούν με μη ιονίζουσες ακτινοβολίες.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska (PSE). - (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της επί του θέματος αυτού, που έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλους εμάς τους Ευρωπαίους. Θέλω να εστιάσω σε ένα ειδικό ζήτημα και να επισημάνω τη σημασία της βιοπαρακολούθησης. Αυτή είναι η διαδικασία βάσει της οποίας μετράται η σχέση μεταξύ περιβαλλοντικής ρύπανσης και υγείας των Ευρωπαίων. Δεν πρέπει να φεισθούμε πόρων για τη στρατηγική αυτή. Πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και, κατόπιν, να υλοποιήσουμε τα πορίσματά της. Επιπλέον, δεν πρέπει απλώς να αρκούμαστε σε λόγια σε ό,τι αφορά την αρχή της προφύλαξης. Πρέπει να εφαρμόζουμε αυτήν την αρχή όποτε είμαστε αβέβαιοι για τον δυνητικά αρνητικό αντίκτυπο ενός συγκεκριμένου περιβαλλοντικού ζητήματος στην υγεία μας. Η αρχή της προφύλαξης αποτρέπει επίσης την εξάπλωση των ασθενειών. Θα αποτρέψει την εξάπλωση των αλλεργιών και θα βελτιώσει τον τρόπο ζωής και λειτουργίας των Ευρωπαίων. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες στον τομέα των περιβαλλοντικών ασθενειών και να αναλάβει πιο αποτελεσματική δράση προς το συμφέρον των πολιτών. Αναμένω η Επιτροπή να πράξει και αυτή το ίδιο.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κ. Ries, για την έκθεσή της, που περιγράφει την έκταση εφαρμογής του σχεδίου δράσης και προτάσσει πολλές συστάσεις για το επόμενο στάδιο.

Επικροτώ τα μέτρα που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος των εσωτερικών χώρων. Ως γιατρός, θεωρώ αυτό το βήμα λίαν σημαντικό. Σε γραφεία, σχολεία και σπίτια δαπανούμε όλοι μας τη συντριπτική πλειονότητα του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους. Υψηλά επίπεδα μόλυνσης μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες άσθματος, αλλεργίες, ακόμη και καρκίνο. Κατά συνέπεια, υποστηρίζω την πρόταση να δημοσιευτεί μια Πράσινη Βίβλος και να εγκριθεί μια ενδεδειγμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για το θέμα αυτό.

Θεωρώ, επίσης, σημαντικό να επιστήσω την προσοχή μας στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η τεχνική πρόοδος ενδέχεται, όταν χρησιμοποιείται εσφαλμένα ή υπέρμετρα, να αντιπροσωπεύει έναν βέβαιο κίνδυνο υγείας, είτε υπό τη μορφή διαταραχών του ύπνου, είτε υπό τη μορφή της νόσου Αλτσχάιμερ, της λευχαιμίας ή άλλων διαταραχών. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει, λοιπόν, να δεσμευτεί πιο ενεργά και να υιοθετήσει μια θέση σε σχέση με τη σύγχρονη αυτή απειλή, όπως επίσης να προβεί σε πρακτικά βήματα.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Θα ήθελα να προσθέσω το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Ένωσης γηράσκει και θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο για το περιβάλλον και την υγεία πρέπει να καταπιαστεί με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι.

Ωστόσο, η προοπτική του 2010 δεν προσφέρει μακροχρόνιο ορίζοντα. Νομίζω ότι απαιτείται μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική και μια κατάλληλη στρατηγική. Δεν πρέπει, επίσης, να λησμονήσουμε ότι το ποσοστό γεννήσεων μειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Σε ορισμένα κράτη μέλη, το ποσοστό παιδικής θνησιμότητας είναι υψηλό. Η οικονομική βιωσιμότητα της Ένωσης βασίζεται σε ένα νέο και υγιή ευρωπαϊκό πληθυσμό και, κατά συνέπεια, η Ένωση πρέπει να προσέλθει με ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, προκειμένου να διασφαλίσει τη φυσική ανάπτυξη που έχει ανάγκη η Κοινότητα.

Ολοκληρώνω υπενθυμίζοντάς σας την ανάγκη διεξαγωγής επιδημιολογικών μελετών, υπό τη μέριμνα της Επιτροπής, προκειμένου να προσδιοριστούν οι συνέπειες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ανθρώπινη υγεία.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Kosciusko-Morizet, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι πολλοί βουλευτές του ΕΚ που μίλησαν σε αυτήν τη συζήτηση επέλεξαν να προβούν σε συσχετισμούς με άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα και μου φαίνεται ότι ορθώς πράττουν, και ούτως εχόντων των πραγμάτων μας καλείτε στην πράξη να εφαρμόσουμε μεγαλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων περιβαλλοντικών πολιτικών. Σημείωσα, για παράδειγμα, την αναφορά στην κλιματική αλλαγή την οποία έκαναν η κ. Ek, η κ. Ţicǎu, ακόμα και ο κ. Kuźmiuk, μολονότι η παρέμβασή του επικεντρώθηκε σε διαφορετική κατεύθυνση, καθώς και την αναφορά στα προβλήματα της γεωργίας, στην οποία προέβη ο κ. Wojciechowski, μαζί με την αναφορά στην οδηγία για τα αστικά λύματα, την οποία έκανε η κ. Estrela. Όλα αυτά τα θέματα είναι διασυνδεδεμένα και αυτή η προφανής πολυπλοκότητα πρέπει να μας παράσχει τα πρόσθετα κίνητρα που απαιτούνται για τη βελτίωση της γνώσης μας επί θεμάτων περιβαλλοντικής υγείας. Όντως, κυρία Doyle, η Προεδρία έχει κάθε κίνητρο να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των οδηγιών επί των οποίων εργαζόμαστε στην παρούσα φάση, δηλαδή επί της οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, της πρότασης οδηγίας για το έδαφος και της δέσμης για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς έγινε υπενθύμιση της σύνδεσης με την κλιματική αλλαγή. Μέσω αυτών των οδηγιών εξετάζουμε τρόπον τινά θέματα και εντοπίζουμε συσχετισμούς με διάφορες αναγνωρισμένες παθολογίες, όπως ο καρκίνος, στον οποίο ήδη αναφέρθηκε η κ. Belohorská.

Ωστόσο, εγείρονται επίσης πολλά νέα προβλήματα και αυτά εθίγησαν από σειρά σημερινών ομιλητών. Το πρόβλημα με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ήδη ερευνήθηκε αρκετά διεξοδικά, και αναφέρομαι εν προκειμένω στη μελέτη για την ενδοεπικοινωνία, υπάρχουν όμως επίσης νέες τεχνολογίες που διατίθενται στην αγορά συνεχώς και αυτές σε κάθε περίπτωση θα μας υποχρεώσουν να υιοθετήσουμε μια εξαιρετικά μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Αναφέρομαι επίσης στην ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκαν πολλοί από εσάς, γεγονός που είναι κάτι που δεν πρέπει να θεωρείται ως ένα ανακύπτον θέμα, αφού υφίστατο ανέκαθεν. Ωστόσο, ερευνάται πολύ λιγότερο σε σύγκριση με την ποιότητα του αέρα στους εξωτερικούς χώρους, έστω και αν περνάμε το 90% του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους.

Η κ. Ferreira ήθελε να μάθει αν υπάρχει σύνδεση, λόγου χάρη, σε εθνικό επίπεδο στη Γαλλία μεταξύ της περιβαλλοντικής Grenelle και του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής Grenelle πραγματοποιήσαμε μεγάλο έργο σε θέματα περιβαλλοντικής υγείας και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα στα οποία αναφερθήκατε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πρώτα από όλα, έχουμε τις αναγνωρισμένες παθολογίες, εκείνα τα πεδία που είναι καλά τεκμηριωμένα και όπου απαιτείται περαιτέρω πρόοδος, περιλαμβανομένου του ζητήματος των καρκίνων που συνδέονται με περιβαλλοντικές αιτίες. Έπειτα, έχουμε όλες τις νέες ανησυχίες, όπου οι δράσεις μας μπορούνε να έχουν πολύ πιο προωθητικό χαρακτήρα. Στην περιβαλλοντική Grenelle, επί παραδείγματι, θεσπίσαμε διάταξη για την ταξινόμηση όλων των νανοσωματιδίων, για τη δημιουργία μιας υποχρεωτικής διαδικασίας δήλωσης αυτών των νανοσωματιδίων που διατίθενται στην αγορά, για τη θέσπιση καλύτερης ρύθμισης και συστήματος παρακολούθησης του αέρα εσωτερικών χώρων και για τη θέσπιση καλύτερων ελέγχων για όλο τον εξοπλισμό εσωτερικών χώρων και την επίπλωση, καθώς ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων.

Κυρία Ferreira, θέσατε ζήτημα συντονισμού και κατά πόσο στην πράξη υπήρχε κάποιος βαθμός συντονισμού μεταξύ των συστημάτων περιβαλλοντικής υγείας και του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης. Αναμφίβολα η όποια σύνδεση αυτού του είδους θα παρουσιάσει προβλήματα. Βρισκόμαστε επί του παρόντος σε μια φάση όπου κάθε κράτος μέλος εκπονεί το δικό του σχέδιο με βάση τα ιδιαίτερα πεδία προβλημάτων που το απασχολούν. Τούτου λεχθέντος, θεωρώ ότι μπορεί να θεσπιστεί ένα μέτρο συντονισμού, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η αρχική φάση, και αυτό θα παράσχει τη βάση για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Τέλος, αν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια νύξη στο γεγονός ότι –χωρίς να θέλω να προσβάλω τους άρρενες συναδέλφους στο ΕΚ, που είναι επίσης παρόντες και μάλιστα θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις τους– οι γυναίκες βουλευτές του ΕΚ ήταν εκείνες που μίλησαν κυρίως σήμερα το πρωί, και βλέπω σε αυτήν την κατάσταση όχι ένα πρόβλημα, αλλά μάλλον μια ευκαιρία και ίσως ένα σημάδι ελπίδας.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε στο σημαντικό ζήτημα της σχέσης περιβάλλοντος και υγείας. Πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή αποτέλεσε μια πολύ χρήσιμη ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί και την έρευνα στα πιο σημαντικά θεματικά πεδία, με σκοπό να καθοριστεί αν πρέπει να αναθεωρηθούν οι οριακές τιμές έκθεσης που καθορίζονται στη σύσταση του Συμβουλίου.

Η Επιτροπή ζήτησε πρόσφατα από την επιστημονική της επιτροπή για τους αναδυόμενους και τους πρόσφατα εντοπισθέντες κινδύνους για την υγεία να επανεξετάσει τη γνώμη της λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της έκθεσης.

Είναι πολύ σημαντικές οι τελευταίες εξελίξεις και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Επιτροπή στα συγκεκριμένα θέματα της σχέσης περιβάλλοντος και υγείας και δείχνουν ότι, παράλληλα με τη συνεργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη σε μεσο-μακροπρόθεσμη βάση μεταξύ των τομέων του περιβάλλοντος, της υγείας και της έρευνας, μπορούν να ληφθούν και άμεσα μέτρα για την περαιτέρω ενσωμάτωση της διάστασης της υγείας στην περιβαλλοντική πολιτική προς όφελος τόσο του περιβάλλοντος όσο και της υγείας.

Σχετικά με το συντονισμό στον οποίο αναφέρθηκε μία από τις ομιλήτριες, ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων εθνικών σχεδίων δράσης για το περιβάλλον και την υγεία διασφαλίζεται αφενός μέσω του Φόρουμ για το Περιβάλλον και την Υγεία υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφετέρου μέσω της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, στις σχετικές εργασίες της οποίας συμμετέχει ενεργά η Επιτροπή.

Σχετικά με τα νανοϋλικά, η Επιτροπή υιοθέτησε πριν από ενάμιση μήνα, στις 17 Ιουνίου του 2008, ανακοίνωση που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα νανοϋλικά, και υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής της αρχής της πρόληψης σ’ αυτό το θέμα.

Στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μην γίνονται ευθείες αναφορές στον όρο «νανοϋλικά», αλλά πρέπει να γίνει δεκτό ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τους κινδύνους που σχετίζονται με τα νανοϋλικά. Η Επιτροπή έχει καταλήξει βέβαια ότι πρέπει να ενισχυθεί η εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας και τα σχετικά κείμενα, όπως προδιαγραφές και τεχνικές οδηγίες, πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να τύχουν καλύτερης εφαρμογής στην περίπτωση των νανοϋλικών. Επίσης, η Επιτροπή θα συνεχίσει βεβαίως να υποστηρίζει τη σχετική έρευνα για να συμπληρωθούν τα κενά γνώσης τα οποία υπάρχουν.

Η σχέση μεταξύ των κλιματικών αλλαγών και της υγείας συγκαταλέγεται σαφώς ανάμεσα στα θέματα που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία, σύμφωνα με την ενδιάμεση αξιολόγηση, και χαίρομαι που επισημάνθηκε από πολλούς ομιλητές σήμερα. Θα καλυφθεί το θέμα αυτό στη Λευκή Βίβλο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που πρόκειται να εγκριθεί σύντομα.

Σχετικά με μία παρατήρηση η οποία δεν είναι απόλυτα σχετική με το υπό συζήτηση θέμα, αλλά η οποία είναι πολύ σημαντική για το πακέτο ενέργειας και κλιματικών αλλαγών και η οποία ετέθη από τον πολωνό συνάδελφό μας, πρέπει να πω και να ξεκαθαρίσω απόλυτα ότι η τυχόν αύξηση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος στην Πολωνία, αλλά και σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν ρυθμιζόμενες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, δεν θα οφείλεται στην εισαγωγή του θεσμού της δημοπράτησης στο ευρωπαϊκό σύστημα των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, αλλά θα οφείλεται είτε στην ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας –γιατί δεν θα υπάρξουν επενδυτές εάν δεν έχουν αντίστοιχη προοπτική κέρδους από τις επενδύσεις τους στον τομέα της ενέργειας– και επίσης στην απελευθέρωση του τομέα ενέργειας και την ενοποίηση της αγοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμμετοχή των κλιματικών αλλαγών και της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών μέσω του συστήματος εμπορίας του διοξειδίου του άνθρακα θα είναι περίπου στο 15%· σημειωτέον δε –και αυτό πρέπει να το τονίσω, γιατί έχω διαβάσει πολλές εφημερίδες αυτές τις ημέρες και δηλώσεις πολωνών αξιωματούχων ότι θα δημιουργήσει οικονομικό πρόβλημα στην Πολωνία, κτλ.– πρέπει να ξεκαθαρίσω απόλυτα ότι όποια χρήματα θα χρειασθούν για την αγορά των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, αυτά τα χρήματα θα μείνουν στη συγκεκριμένη χώρα, π.χ. στην Πολωνία· και όχι μόνο αυτό, αλλά η Πολωνία θα έχει και το επιπλέον πλεονέκτημα ενός δισεκατομμυρίου περίπου ευρώ το οποίο θα έρθει από την αναδιανομή η οποία θα γίνει από τα δικαιώματα που θα δημοπρατηθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επομένως, αυτές οι ανησυχίες δεν υπάρχουν. Μόνο κέρδος θα έχει η Πολωνία από το σύστημα και το πακέτο το οποίο είναι προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή.

Το σχέδιο δράσης αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για τη συστράτευση όλων των παραγόντων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και της έρευνας σε επίπεδο κρατών μελών και Κοινότητας με στόχο να λαμβάνεται υπόψη ακόμη πιο αποτελεσματικά η σχέση περιβάλλοντος και υγείας κατά τη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Ο σκοπός αυτός πρέπει να επιδιωχθεί ακόμη περισσότερο με τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι είμαι ευτυχής για τη συνεργασία την οποία έχουμε και την υποστήριξη από τη Γαλλική Προεδρία.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, εισηγήτρια. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ καθέναν ξεχωριστά από τους βουλευτές του ΕΚ που είναι παρόντες εδώ για την υψηλή ποιότητα της σημερινής συζήτησης. Θεωρώ ότι αυτό το πεδίο βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών των Ευρωπαίων και βρίσκεται στον πυρήνα της «Ευρώπης των Λαών». Αυτό είναι βασικό. Θέλω να ευχαριστήσω άπαντες τους συναδέλφους βουλευτές για τις απόψεις και τις εκτιμήσεις τους, καθώς και για τις προτάσεις που παρουσίασαν, οι περισσότερες από τις οποίες υπήρξαν πράγματι λίαν φιλόδοξες. Δεν θα τις συνοψίσω όλες εδώ, διότι αυτό έγινε ήδη από την υφυπουργό και τον Επίτροπο Δήμα.

Θέλω απλώς να επανέλθω ειδικά στο ζήτημα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Η κ. Kosciusko-Morizet αναφέρθηκε στη μελέτη για την ενδοεπικοινωνία, αλλά είμαστε πολύ επικεντρωμένοι σε αυτό το πρόβλημα: δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη τα πλήρη πορίσματα αυτής της μελέτης, ακριβώς διότι ορισμένοι τα θεωρούν αντιφατικά, ενώ ένας αριθμός ειδικών, που ενεπλάκησαν σε αυτό και εργάζονται στο Ισραήλ, επεσήμαναν τώρα τη σύνδεση μεταξύ της έκθεσης στην ακτινοβολία από τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας και την εμφάνιση του καρκίνου της παρωτίδας. Επομένως, αναμένουμε κατά βάση αποδείξεις, προτού ενεργήσουμε. Όπως είπα πριν, όταν παραμένει η επιστημονική αβεβαιότητα, εναπόκειται στους πολιτικούς να λάβουν μια απόφαση.

Ολοκληρώνω με την αναφορά στην τροπολογία αριθ. 1, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην Ολομέλεια, και σας καλώ να την υποστηρίξετε, καθώς υποβλήθηκε από τις περισσότερες από τις κοινοβουλευτικές Ομάδες. Επιβεβαιώνει με αποτελεσματικό τρόπο ότι όταν εξελίσσονται και αλλάζουν οι τεχνολογίες, όπως συμβαίνει σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να τροποποιούνται επίσης τα ανώτατα όρια έκθεσης· ειδάλλως, δεν κάνουμε τίποτα για να βοηθήσουμε εκείνους τους καταναλωτές που ενδέχεται να κινδυνεύουν. Ευελπιστώ διακαώς ότι η γαλλική Προεδρία θα υποστηρίξει αυτήν την πρόταση τροπολογίας επί της σύστασης του 1999.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), γραπτώς. (HU) Η έκθεση Ries αναφέρεται σε σημαντικά ζητήματα σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την υγεία. Σε αυτό το συνοπτικό πλαίσιο, θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα των γλυκών υδάτων. Στην Ουγγαρία και σε πολλές άλλες χώρες της Ένωσης, η παγκόσμια κλιματική αλλαγή σημαίνει κατά βάση ακραία κατανομή της βροχόπτωσης.

Οι πλημμύρες εναλλάσσονται με ξηρούς μήνες, και αυτό επιτάσσει μια νέα στρατηγική διαχείρισης των υδάτων. Πρέπει να διαχειριστούμε κάθε σταγόνα γλυκού ύδατος με υπεύθυνο τρόπο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συνεργασίας σε επίπεδο Ένωσης, σημαντικοί δε κοινοτικοί πόροι πρέπει να είναι διαθέσιμοι για τη διαχείριση των υδάτων στη διάρκεια της δημοσιονομικής περιόδου που αρχίζει το 2013, το αργότερο. Η διασφάλιση υγιεινού πόσιμου νερού σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης και η χρήση ιαματικών λουτρών και γεωθερμικής ενέργειας ως πηγών θερμότητας σχετίζονται με αυτό.

Αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρωπαίων πολιτών πέθαναν σε καύσωνες σε πόλεις, η δε άμβλυνσή τους απαιτεί επίσης νερό. Χρησιμοποιώντας τα έργα υδροδότησης του αναπτυσσόμενου κόσμου, οι κορυφαίοι ειδικοί μας μπορούν επίσης να συμβάλουν στο πλαίσιο έργων της Ένωσης. Ας μην λησμονούμε ότι τα γλυκά ύδατα είναι ίσως ο πλέον σημαντικός θησαυρός του εικοστού πρώτου αιώνα!

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), γραπτώς.(RO) Θεωρώ προσήκουσα τη συμπερίληψη στην έκθεση μιας αναφοράς στην υποχρέωση της Επιτροπής και των κρατών μελών να υποστηρίξουν το σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία των παιδιών στην Ευρώπη. Στο ζήτημα της υγείας των παιδιών στην Ευρώπη πρέπει να δοθεί όλη η δέουσα προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία που καταγράφηκαν φέτος στα ρουμανικά σχολεία: ένας στους τέσσερις μαθητές πάσχει από χρόνιες παθήσεις. Σύμφωνα με μια επίσημη έκθεση, οι κύριες αιτίες είναι η ανεπαρκής διατροφή, η απουσία σωματικής δραστηριότητας και οι σχολικές τσάντες που είναι υπέρβαρες. Τα πλέον συχνά προβλήματα υγείας αφορούν την όραση, την υστέρηση στη σωματική ανάπτυξη, τις παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης, τις διαταραχές στην ομιλία και την αναιμία.

Πολλοί μαθητές και παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι υπέρβαρα, η δε παχυσαρκία προκαλείται από διατροφή με προϊόντα ταχυφαγείων. Πέραν του γεγονότος ότι ζουν σε ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο καθίσταται ολοένα και πιο επικίνδυνο για την υγεία τους, φαίνεται ότι ούτε το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται τα παιδιά είναι το πλέον κατάλληλο. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι ολόκληρη η Ευρώπη πρέπει να εξετάσει πολύ σοβαρά τα προβλήματα υγείας των παιδιών, προτού φθάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα αναρωτιόμαστε για το πώς θα φαίνεται αύριο η Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), γραπτώς. – (PL) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτελούν μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποτε είναι απαραίτητο, η Ένωση επιβάλλει περιοριστικά μέτρα που είναι γνωστά ως κυρώσεις, αν αυτά ζητούνται, προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι. Θα πρέπει να γίνεται χρήση των κυρώσεων μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών απειλών για την ασφάλεια ή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή όταν έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά τα μέτρα συμφιλίωσης ή τα διπλωματικά μέτρα.

Η προσφυγή στις κυρώσεις μπορεί επίσης να δικαιολογείται σε περιπτώσεις μη αντιστρέψιμης ζημίας στο φυσικό περιβάλλον, όταν αυτό συνιστά απειλή για την ασφάλεια και, επομένως, σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, δεν επιτρέπονται τα λεγόμενα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Με αυτό εννοώ την έλλειψη συνέπειας ή ισότητας, όταν επιβάλλονται ή εφαρμόζονται κυρώσεις. Οι κυρώσεις στις οποίες κατά κύριο λόγο προσφεύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η άρνηση χορήγησης θεώρησης και η επιβολή εμπάργκο όπλων. Επιπλέον, οι κυρώσεις είναι ένα από τα όπλα που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.

Η διαδικασία κατάρτισης μαύρης λίστας με τα ονόματα θεσμών και οντοτήτων που συνδέονται με τρομοκρατική δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αντιτρομοκρατικής πολιτικής της ΕΕ.

Απαιτείται συντονισμένη διεθνής δράση προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επιβαλλόμενων κυρώσεων.

Η Ένωση πρέπει να συνεχίσει να επιβάλλει δεόντως στοχευμένες μικρές κυρώσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις ανθρωπιστικές συνέπειες ή τις αρνητικές επιπτώσεις σε άτομα σε βάρος των οποίων δεν στόχευαν αυτές.

 

5. Προστασία του εδάφους (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την προφορική ερώτηση (O-0070/2008 - B6-0455/2008) προς το Συμβούλιο τουβουλευτή Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την πρόοδο στο Συμβούλιο όσον αφορά την οδηγία-πλαίσιο για την προστασία του εδάφους.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Ouzký, συντάκτης. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου μόνο να υπογραμμίσω ότι τον Σεπτέμβριο του 2006 η Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση για μια οδηγία-πλαίσιο όσον αφορά την προστασία του εδάφους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πρόταση οδήγησε σε μια πολύ ζωηρή και ενδιαφέρουσα συζήτηση στην επιτροπή μου – στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Η εισηγήτρια, η κ. Christina Gutiérrez-Cortines, εργάστηκε σκληρά για την εξεύρεση συμβιβασμού.

Εγκρίθηκε θέση κατά την πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Νοεμβρίου 2007. Έκτοτε, ήταν ασαφές το πότε θα δυνηθεί το Συμβούλιο να εγκρίνει μια κοινή θέση και πότε θα γνωστοποιηθεί αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επομένως, στις αρχές Ιουνίου, η επιτροπή μου υπέβαλε προφορική ερώτηση στο Συμβούλιο για να μάθει περισσότερα για την πρόοδο που σημειώθηκε στο Συμβούλιο μετά την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου. Εξ ονόματος της επιτροπής μου, θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο να παρουσιάσει διεξοδικά την πρόοδο που επιτεύχθηκε. Επιπλέον, η επιτροπή μου θα ήθελε να μάθει πότε θα μπορέσει το Συμβούλιο, με βάση τον τρέχοντα σχεδιασμό, να διαβιβάσει την κοινή του θέση όσον αφορά την οδηγία-πλαίσιο για την προστασία του εδάφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Kosciusko-Morizet, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κύριε Ouzký, το έκτο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το περιβάλλον αναγνωρίζει ότι το έδαφος είναι ένας πεπερασμένος πόρος και είναι ένα μέσο που υπόκειται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Το πρόγραμμα επιδιώκει να καθορίσει κατά τρόπο απόλυτο και αναμφίλεκτο μια ειδική στρατηγική για την προστασία του εδάφους που να λαμβάνει υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της περιφερειακής ποικιλομορφίας, τις οποίες όλοι τις καταλαβαίνουν πολύ καλά.

Τον Φεβρουάριο του 2007 –εν προκειμένω ανατρέχω και εγώ στο ιστορικό– το Συμβούλιο διεξήγαγε μια συμβουλευτική συζήτηση όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια θεματική στρατηγική και σχετικά με την πρόταση οδηγίας. Τον Δεκέμβριο του 2007 εξέτασε προτάσεις για έναν συμβιβασμό επί των οδηγιών που κατήρτισε η πορτογαλική Προεδρία, η οποία είχε πραγματοποιήσει τεράστιο όγκο έργου για αυτήν την πρόταση, σε αυτές δε τις προτάσεις ελήφθη υπόψη η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Δυστυχώς, και παρά τις αξιοσημείωτες προσπάθειες της πορτογαλικής Προεδρίας, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία στη δεδομένη χρονική συγκυρία. Η διαφωνία προσέλαβε διάφορες μορφές: ορισμένα κράτη μέλη αμφισβήτησαν την ίδια την εγκυρότητα της πρωτοβουλίας, με άλλα λόγια την ανάγκη θέσπισης κοινοτικών κανονισμών για την προστασία του εδάφους· άλλοι σκέφθηκαν ότι μια οδηγία-πλαίσιο θα παρείχε μεγαλύτερη ευελιξία και θα συνέβαλε ιδίως στο να ληφθούν υπόψη αυτές οι εθνικές πολιτικές που είχαν ήδη υλοποιηθεί, πολιτικές που δεν αναγνωρίζονταν επαρκώς από την πρόταση οδηγίας, όπως αυτή παρουσιάστηκε. Έκτοτε, διάφορα κράτη μέλη είχαν χρόνο να αναστοχαστούν, η δε Γαλλία επιθυμεί να ανοίξει εκ νέου αυτήν τη συζήτηση εντός του Συμβουλίου. Οι απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποτελέσουν, φυσικά, καίρια συνιστώσα των συζητήσεών μας και για την επανέναρξη της συζήτηση, που θέλουμε τώρα να υποστηρίξουμε μέχρις ότου την φέρουμε σε πέρας. Έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι έπρεπε να βρείτε μια ισορροπία μεταξύ εκείνων που δεν ήθελαν να παραβιάσουν τις νόμιμες εξουσίες των κρατών μελών στον τομέα της προστασίας του εδάφους και εκείνων που ζητούσαν ένα φιλόδοξο σύστημα εναρμόνισης των κοινοτικών κανόνων. Πιστεύουμε ότι η γνώμη του Κοινοβουλίου αντιπροσωπεύει μια καλή βάση για να καταρτιστεί μια ισορροπημένη νομοθετική δέσμη, επί της οποίας μπορούμε να εργαστούμε όλοι.

Επομένως, αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε εκ νέου σήμερα, μολονότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε αν θα είναι δυνατό ή όχι να καταλήξουμε σε συμφωνία στο Συμβούλιο, και αν το καταφέρουμε, πότε θα γίνει αυτό και σε ποια βάση. Δεν θα ήταν δίκαιο εκ μέρους μου να δοθούν οι όποιες ενδείξεις σε σχέση με αυτό. Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι η γαλλική Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια –και επαναλαμβάνομαι εν προκειμένω– ενώ παράλληλα θα ληφθεί υπόψη η γνώμη που εξέφρασε το Κοινοβούλιο, το οποίο κατάφερε να εγκρίνει μια δική του ισορροπημένη θέση, μια θέση που είναι πλέον εξαιρετικά πολύτιμη σε αυτήν τη δύσκολη συζήτηση. Την ίδια στιγμή, είμαστε πραγματιστές, διότι αυτή είναι μια πολύ ευαίσθητη υπόθεση –όπως μπόρεσαν να διαπιστώσουν όλοι στην πορεία των προηγούμενων συζητήσεων– και ακόμα και στην καλύτερη εκδοχή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε καμία περίπτωση δεύτερη ανάγνωση, παρά μόνο μετά τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών εκλογών το επόμενο έτος. Κατά συνέπεια, δεν έχουμε καμία βιασύνη και θα χρησιμοποιήσουμε όσο χρόνο απαιτείται για να επιτύχουμε το πλέον συναινετικό κατά το δυνατόν αποτέλεσμα για ένα θέμα που στο παρελθόν αποδείχτηκε άκρως περίπλοκο.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να απευθύνω τα σχόλιά μου ιδίως προς την υπουργό, καθώς πιστεύω ότι η διανοητική της ικανότητα θα της επιτρέψει να κατανοήσει ότι αυτό είναι ένα τελείως νέο ζήτημα.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της, παρουσίασε μια δεσμευτική και, ως έναν βαθμό, απλουστευτική οδηγία. Ωστόσο, εδώ στο Κοινοβούλιο αντιληφθήκαμε ότι ένα τόσο περίπλοκο σύστημα όσο το έδαφος δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε μια περιεκτική και θεωρητική βάση. Αυτό συμβαίνει διότι το έδαφος επηρεάζει τη συγκράτηση του διοξειδίου του άνθρακα, είναι το πλαίσιο για την ανθρώπινη ζωή και επηρεάζει το παραγωγικό σύστημα, τη γεωργία, τις φυσικές καταστροφές και τη δημιουργία υποδομών. Εν ολίγοις, επηρεάζει τα πάντα και το κατανοούμε αυτό στην περίπτωση 27 χωρών με πολύ μακρά νομοθετική εμπειρία, καθώς πολλές από αυτές δεν μπορούσαν να εφαρμόσουν μια οδηγία που θα βασιζόταν σε απλουστευτικά κριτήρια και εκτεταμένη επιτροπολογία. Το αποτέλεσμα είναι ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναπτύξαμε μια οδηγία που ήταν ανοικτή, ευέλικτη, με βάση συστημικά κριτήρια αυτοοργάνωσης και με στόχο τη νέα ανάπτυξη του άρθρου 249 της Συνθήκης, που ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τους ίδιους στόχους και πρέπει να εκπληρώνουν αυτούς τους στόχους, τους παρέχει όμως διακριτική ευχέρεια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους.

Σε αυτήν την οδηγία, γίνονται σεβαστά η υφιστάμενη νομοθεσία, οι υφιστάμενοι κατάλογοι και οι γραφειοκρατίες κάθε χώρας. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τις χώρες να κάνουν οτιδήποτε νέο, αν μπορούν να αποδείξουν ότι εκπληρώθηκαν οι στόχοι της οδηγίας. Πολλές από αυτές τις χώρες εκπλήρωσαν ήδη πλήρως αυτούς τους στόχους. Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη δεν κατάλαβαν αυτήν τη διάδραση μεταξύ ελευθερίας και πολυπλοκότητας, ότι είναι εφικτή η τάξη εντός ενός ανοικτού συστήματος και ότι τα ανοικτά και ευέλικτα συστήματα μπορούν να υφίστανται στο πλαίσιο αυτοοργάνωσης. Προτίμησαν να στρέψουν τις πλάτες τους σε αυτήν τη νομοθεσία, που επηρεάζει τη ζωή και τη γη.

Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούν να επιτρέπουν στον εαυτό τους κυβερνήσεις που προβληματίζονται για την κλιματική αλλαγή να αντιτίθενται σε μια οδηγία η οποία αντιμετωπίζει τα προβλήματα του εδάφους, της γης και της κλιματικής αλλαγής και που ενθαρρύνει την πρόληψη των καταστροφών, υποστηρίζει την αναδάσωση, τη γεωργία και την παραγωγικότητα, και σέβεται όλες τις προηγούμενες συμφωνίες.

Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να καταλάβουμε τι είναι ελευθερία, καθώς πολλοί δεν ξέρουν πώς να ζήσουν με αυτήν.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όλοι οι σημαντικοί φυσικοί πόροι και το περιβάλλον, όπως το νερό, ο αέρας και τα είδη και οι οικότοποι χλωρίδας και πανίδας, καλύπτονται από ειδική κοινοτική νομοθεσία, ενώ το έδαφος, που είναι μη ανανεώσιμος και σπάνιος πόρος, όπως μόλις είπε η υπουργός, δεν διαθέτει αυτήν την προστασία.

Αυτή η παράλειψη πρέπει, επομένως, να διορθωθεί επειγόντως, καθώς όλοι μας υποφέρουμε εξαιτίας αυτής, ιδίως σε εποχές ελλείψεων στα τρόφιμα ή συζητήσεων περί θεμελιωδών οικονομικών και ενεργειακών εναλλακτικών λύσεων που βασίζονται κατά κύριο λόγο στο έδαφος.

Η πλήρωση αυτού του κενού στην κοινοτική νομοθεσία θα χρησίμευε για να υπογραμμίσει τα μέτρα που επαγγελλόμεθα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, περιλαμβανομένων πτυχών όπως η καταπολέμηση της αυξανόμενης διάβρωσης και απερήμωσης, χωρίς να λησμονούμε το σοβαρό πρόβλημα της μόλυνσης του εδάφους ή της στεγανοποίησης αυτού του εδάφους συνεπεία της ταχείας και μη βιώσιμης ανάπτυξης, που δεν αποτελεί μόνο τη ρίζα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, αλλά και καταβροχθίζει έναν τόσο θεμελιώδη πόρο όσο το έδαφος.

Επιπλέον, αν συμπεριλάβουμε αυτό το ζήτημα στο ευρωπαϊκό θεσμικό νομοθετικό σύστημα, αυτό θα επενεργούσε ως τονωτικό για τη βελτίωση όσων συμβαίνουν στη νομοθετική διαδικασία, θέτοντάς την εντός ενός συνεκτικού πλαισίου, βασιζόμενου στη ρύθμιση και ενδεχομένως στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε επίσης να συνδέσουμε με τους πόρους που αφιερώνονται στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι κίνδυνοι που επαπειλούν αυτόν τον πεπερασμένο και μη ανανεώσιμο πόρο επηρεάζουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, ολόκληρη την επικράτεια όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων σημαντικών διασυνοριακών επιπτώσεων.

Υπάρχουν πολλά κράτη μέλη –όπως μόλις είπε η συνάδελφος βουλευτής– που δεν διάκεινται ιδιαίτερα θετικά στο ενδεχόμενο τυποποίησης της προστασίας του εδάφους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να θυμούνται ότι αυτό που ενέκρινε τούτο το Κοινοβούλιο προηγουμένως δεν είναι μόνο ένα ευέλικτο, προσαρμόσιμο και φιλόδοξο νομικό μέσο, αλλά και ένα μέσο που δεν υπαγορεύει σε υπέρμετρο βαθμό. Αποτελεί ένα μέσο που δύναται να συμβάλει στο να καταστεί πιο μαχητική και πιο αποτελεσματική η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Το έδαφος επιτελεί επίσης μια πολύ σημαντική λειτουργία ως απόθεμα πρώτων υλών και ως απόθεμα άνθρακα, για να μην αναφερθούμε στις προτάσεις για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα που συζητούνται επί του παρόντος ή στις συνέπειες που μπορεί να καταγράφονται στη νομοθεσία σε σχέση με τη σπανιότητα του νερού.

Αυτή η πρόταση οδηγίας έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο από τον Νοέμβριο του 2007. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος αφότου αυτό το Σώμα εξέδωσε τη γνωμοδότησή του και, επομένως, θεωρώ ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιστροφή αυτής της κατάστασης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα διαθέτουν έναν ειδικό κανονισμό για την προστασία του εδάφους, με στόχο όχι μόνο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την αποδάσωση και την απερήμωση που σημειώνονται. Θα δημιουργήσει επίσης νέα πεδία για έρευνα, καινοτομία και εφαρμογή τεχνολογιών, θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και σε κοινωνικές ευκαιρίες, ιδίως δε θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των ευρωπαίων πολιτών.

Θέλω να ολοκληρώσω ενθαρρύνοντας την Προεδρία του Συμβουλίου να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την έγκριση αυτής της ζωτικής οδηγίας. Μην αποθαρρύνεστε, κυρία Kosciusko-Morizet. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι σημειώθηκαν ενθαρρυντικές αλλαγές στις θέσεις εντός του Συμβουλίου, θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι δεν θα επιτρέψουμε να απεκδυθεί αυτή η οδηγία το περιεχόμενό της.

Κυρία Kosciusko-Morizet, ο Πρόεδρός σας επιδεικνύει συχνά μεγάλο σθένος και μεγάλη φιλοδοξία σε ορισμένα ζητήματα και προκλήσεις με μεγάλη σημασία: η προστασία του εδάφους πρέπει να είναι ένα από αυτά.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα σημεία που εθίγησαν στην ομιλία της Προεδρεύουσας του Συμβουλίου για το θέμα αυτό ήταν ότι πρόκειται για ένα λίαν ευαίσθητο θέμα. Συμφωνώ πλήρως με αυτό. Θα πάω μάλιστα ακόμη πιο πέρα: πιστεύω ότι είμαι ο πρώτος ομιλητής μέχρι τώρα που μπορεί να πει κατά τρόπο απερίφραστο ότι δεν κατανοεί την ανάγκη για μια οδηγία αυτού του είδους. Δεν κατανοώ για ποιον λόγο η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει άλλη μία οδηγία. Γιατί το πιστεύω αυτό;

Καταρχάς, έχουμε ήδη πολλές οδηγίες που αφορούν το έδαφος και επηρεάζουν την υγεία του εδάφους και το περιβάλλον του εδάφους. Αναλογιστείτε μόνο την οδηγία για το νερό, την οδηγία για τα υπόγεια ύδατα, την οδηγία για τα νιτρικά άλατα, τις 18 οδηγίες που αφορούν την πολλαπλή συμμόρφωση. Όλα αυτά επηρεάζουν την υγεία του εδάφους. Στην Ευρώπη –και αυτό ισχύει στη Γαλλία και οπουδήποτε αλλού– λυγίζουμε υπό το βάρος του υπερβολικού αριθμού διοικητικών κανόνων. Ο μέσος γεωργός χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να συμπληρώνει έντυπα για κάθε είδους θέματα σε σύγκριση με όσο χρειάζεται για να κάνει τις καθημερινές εργασίες του στο αγρόκτημα. Αν έλθει να προστεθεί άλλη μία οδηγία στην κορυφή όλων αυτών, τότε τα πιάσαμε τα λεφτά μας.

Θα πρέπει πρώτα από όλα να αναμένουμε τα αποτελέσματα των οδηγιών που ήδη έχουμε: είτε δεν επαρκούν είτε δεν συμβάλλουν επαρκώς στην αποκατάσταση του εδάφους σε μια υγιή κατάσταση. Η οδηγία για τα υπόγεια ύδατα θα τεθεί σε ισχύ μόλις το 2009, επομένως είναι εντελώς περιττό να θεσπίσουμε μια νέα οδηγία νωρίτερα από τότε. Η Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση και υπολόγισε ποια θα είναι τα οφέλη. Εκείνο που δεν είδα πουθενά στον υπολογισμό είναι ο διοικητικός φόρτος υλοποίησης όλων αυτών για τους ενδιαφερόμενους. Θα το ξαναπώ: κατασπαταλάται χρόνος για διοικητικά καθήκοντα, για τη συμπλήρωση εντύπων, για συναντήσεις και εγώ δεν ξέρω για τι άλλο.

Τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτήν τη χρονική στιγμή; Η Επιτροπή δύναται να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανταλλαγή εμπειριών. Υπάρχουν ορισμένες χώρες που ήδη σημείωσαν μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την αποκατάσταση του εδάφους σε υγιή κατάσταση, ενώ άλλες χώρες όχι. Οι χώρες που ήδη το έπραξαν αυτό, το έπραξαν χωρίς καμία βοήθεια από την Ευρώπη. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε αυτά τα καλά παραδείγματα για τις χώρες που εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα;

Για μία ακόμη φορά, νομίζω ότι έχουμε υπερβολικό διοικητικό φόρτο επί του παρόντος και ότι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γένει δεν θα καταστεί πιο δημοφιλής στους πολίτες με το να συσσωρεύει τον έναν κανονισμό μετά τον άλλο και κατόπιν να τους λέει «απλώς συνεχίστε έτσι». Όχι, ας τον μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα των κρατών μελών που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως παραδείγματα για τις άλλες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ouzký για το ερώτημα που έθεσε, καθώς και εμένα με ανησυχεί επίσης το πόσος χρόνος απαιτείται για την ολοκλήρωση του νομοθετικού μας έργου σε σχέση με την προστασία του εδάφους. Η επισιτιστική κρίση γίνεται ολοένα και πιο αισθητή και ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, ενώ καλλιεργείται ολοένα και λιγότερη γη για γεωργική χρήση, οι δε εναλλακτικές λύσεις για την εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εξαντλούνται. Ενόψει αυτής της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, η ορθολογική προστασία του εδάφους είναι ιδιαίτερα αναγκαία.

Ο καλύτερος δυνατός τρόπος για την προστασία του εδάφους είναι μέσω μιας εδραίας γεωργίας και αγροκτηνοτροφίας. Το έδαφος που δεν χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς γρήγορα υποβαθμίζεται. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι μεγάλο ποσοστό γεωργικής γης δεν καλλιεργείται και υποβαθμίζεται. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διασφαλίσει ότι θα είναι επικερδής η καλλιέργεια της γεωργικής γης και η νομοθεσία πρέπει να ενθαρρύνει την καλλιέργεια της γης. Αυτές είναι οι σκέψεις που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας στην πορεία αυτής της συζήτησης.

 
  
MPphoto
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η εκπρόσωπος του Συμβουλίου είπε ότι υπάρχει σημαντική διχογνωμία στο Συμβούλιο σε σχέση με αυτό το θέμα, αυτή δε υφίσταται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το υπόβαθρο αυτής της διχογνωμίας έχει ως εξής. Τα πάντα εξαρτώνται από το πώς ορίζουμε το έδαφος: είναι μια αποθησαύριση γονιμότητας, στόχος της οποίας είναι να θρέψει τις σοδιές μας και η οποία διαμορφώνει τη βάση της ζωής σε ένα εδραίο σύστημα οικολογικής γεωργίας, με υψηλό επίπεδο συγκράτησης του διοξειδίου του άνθρακα; Ή είναι απλώς μια ουσία που υποστηρίζει φυτά σε ένα σύστημα αγροτοβιομηχανικής παραγωγής, το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση ελαίων, χημικών και γενετικής τεχνολογίας και έχει άκρως επικίνδυνες επιπτώσεις στο κλίμα; Αυτές είναι οι δύο τάσεις που υφίστανται, περιλαμβανομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επίσης εδάφη, τα οποία αφαιρέθηκαν από τη γεωργική παραγωγή.

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ενέκρινε μια γνωμοδότηση που προκάλεσε αρκετή διχογνωμία, διότι ο εισηγητής που ορίστηκε ήθελε να απορρίψει μια οδηγία. Κατόπιν αυτού, η επιτροπή στην πλειονότητα της εξέδωσε μια γνωμοδότηση που υιοθετούσε μια ορθολογική προσέγγιση στη διαχείριση του εδάφους, και αυτό το εγκολπώθηκε η έκθεση. Από γεωργική σκοπιά, θα ήταν άκρως επωφελές αν εγκρινόταν αυτή η οδηγία.

Δεν μπορώ να καταλάβω, πολλώ δε μάλλον να υποστηρίξω, την αντίθεση των παραδοσιακών γεωργικών ενώσεων. Κατά την άποψή μου, αυτοπυροβολούνται στο πόδι, καθώς η γεωργία διαμόρφωσε τα πολιτισμικά μας τοπία στη διάρκεια της ιστορίας και είναι σε θέση να τα υποστηρίξει τώρα.

Δεν μπορώ να ασπαστώ την άποψη ότι αυτό θα δημιουργούσε υπερβολικό διοικητικό φόρτο. Κύριε Mulder, είπατε ότι αυτό συμβαίνει ήδη σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Δεν θέλουμε υπερβολικό διοικητικό φόρτο. Γιατί να μην ενσωματώσουμε αυτά τα παραδείγματα που αναφέρατε σε μια οδηγία-πλαίσιο με μια σαφή αρχή επικουρικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές, πολιτισμικές, κοινωνικές και κλιματικές συνθήκες, ούτως ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται στη βάση σε σχέση με το τι είναι αναγκαίο και τι δεν είναι;

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο πεδίο, διότι η προστασία του εδάφους, που είναι ένας σπάνιος και μη ανανεώσιμος πόρος, είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι η γεωργία και η προστασία της βιοποικιλότητας εξαρτώνται από αυτό και διότι διαμορφώνει μια βάση για ανθρώπινες δραστηριότητες, όχι μόνο για τις πόλεις και τις υποδομές, αλλά και για τη φύση και την ύπαιθρο χώρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η προστασία της προσλαμβάνει κρίσιμη σημασία για τη διατήρηση της κληρονομιάς μας, των φυσικών μας πόρων, της ποιότητας των υδάτων επιφανείας και των υπογείων υδάτων, της υγείας και της ανθρώπινης ζωής.

Όντας ένα πολύ δυναμικό σύστημα που επιτελεί πολλές λειτουργίες και παρέχει υπηρεσίες, οι οποίες είναι ζωτικές για τις ανθρώπινες δραστηριότητες και για την επιβίωση των οικοσυστημάτων, η προστασία του εδάφους είναι ένα συλλογικό πρόταγμα της καθημερινότητάς μας και για την προάσπιση των μελλοντικών γενεών. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπόκειται σε κανόνες ανταγωνισμού. Ωστόσο, το έδαφος πλήττεται από καταχρήσεις σε μεγάλη έκταση, κερδοσκοπία επί της ιδιοκτησίας και υποβάθμιση και μόλυνση, μεταξύ άλλων, στις μεθοριακές περιοχές, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ορισμός κοινών στόχων σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και της κοινωνικής λειτουργίας της γης.

Υπάρχουν διάφορες κοινοτικές πολιτικές που έχουν συνέπειες για το έδαφος και που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την προστασία του. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να μελετήσουμε περαιτέρω τους κινδύνους και τις διάφορες προοπτικές του εδάφους, προκειμένου να επισημάνουμε κατάλληλα μέτρα τα οποία μπορούν να προστατεύσουν το έδαφος. Μια πολύ σημαντική συμβολή θα συνίστατο στην αλλαγή της κοινής γεωργικής πολιτικής, προκειμένου η τελευταία να παρέχει μεγαλύτερη στήριξη στην οικογενειακού χαρακτήρα γεωργία και στους μικρομεσαίους αγρότες.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να γνωρίζουμε τη θέση του Συμβουλίου, να παρακολουθήσουμε δε την εξέλιξή της.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, η πρώτη μου αντίδραση στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε όσον αφορά την πρόταση αυτή για μια οδηγία-πλαίσιο ήταν να αναρωτηθώ αν πραγματικά χρειαζόμασταν ένα κείμενο και αν μια τέτοια λύση ήταν πραγματικά ενδεδειγμένη. Έχουμε ήδη σωρεία κανονισμών για την προστασία του εδάφους, τα απόβλητα, τα φυτοφάρμακα, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των υπογείων υδάτων κλπ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της «βελτίωσης της νομοθεσίας», που είναι κάτι για το οποίο εμείς στο Κοινοβούλιο εργαζόμαστε για κάποιο διάστημα, αντιλαμβάνομαι ότι είναι σημαντικό να μην δώσουμε την εντύπωση ότι για μία ακόμη φορά αλέθουμε τα πράγματα στον μύλο της Επιτροπής και συσσωρεύουμε τον έναν κανονισμό μετά τον άλλον. Σκεφτόμουν επίσης τους τοπικούς μας αντιπροσώπους και τους δημάρχους μας, που θα πρέπει να λάβουν ακόμα περισσότερο υπόψη τους αυτήν την οδηγία-πλαίσιο.

Υπάρχει, ωστόσο, μια άλλη πραγματικότητα. Γεγονός είναι ότι οι ανθρώπινες πρακτικές απέτυχαν παντελώς να διαχειριστούν με σεβασμό το έδαφός μας και ότι έγιναν συστηματικές προσπάθειες να επιδοθούμε σε μεθόδους εντατικής παραγωγής και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να υιοθετήσουμε πολεοδομικές πρακτικές που οδήγησαν στην υποβάθμισή του. Πιστεύω ότι η κ. Gutiérrez, το έργο της οποίας θα περιέγραφα ως αξιοσημείωτο, μας παρουσίασε καθ’ όλα αποδεκτές προτάσεις, σε μια προσπάθεια να φέρει πιο κοντά τα διαφορετικά μέρη –διότι πράγματι βλέπουμε ότι όντως υπάρχει μια ξεκάθαρη αντίθεση εντός του Κοινοβουλίου, όπως υπάρχει και εντός του Συμβουλίου– και ακούγοντας το Κοινοβούλιο η ίδια πέτυχε τελικά να παρουσιάσει προτάσεις που φαίνονται όσο το δυνατόν πιο συναινετικές. Παρουσίασε μια δέσμη ισορροπημένων προτάσεων που σέβονται την αρχή της επικουρικότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά την επιλογή των μεθόδων που ζητείται να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη για να εφαρμόσουν τους κανονισμούς για το έδαφος. Απέφυγε κάθε αύξηση του διοικητικού φόρτου παρωθώντας μας να επανορθώσουμε για τα λάθη του παρελθόντος μέσω των γεωργικών, βιομηχανικών και πολεοδομικών πρακτικών, που μέχρι τούδε απέτυχαν να προστατεύσουν το έδαφος.

Απευθύνομαι τώρα στο Συμβούλιο: όταν η Προεδρία του Συμβουλίου μάς λέει ότι δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, αυτό σημαίνει ότι θα αφήσουν την υπόθεση σε εκκρεμότητα. Θα την αφήσουν σε εκκρεμότητα όταν στην πράξη υπάρχει πραγματική ανάγκη, δεδομένων των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών, να υιοθετήσουν θέσεις που, παράλληλα με τον σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας, έχουν σαφώς στόχο τη διαφύλαξη της προστασίας του εδάφους μας.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, όπως είπε η υπουργός, αυτό είναι ένα ευαίσθητο και λίαν περίπλοκο θέμα, επί του οποίου δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ των 27 κρατών μελών, ούτε καν σε τούτο το Κοινοβούλιο, όπως είδαμε. Όπως είπε η συνάδελφός μου Inés Ayala, το έδαφος είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος, που συνδέεται με τις φυσικές καταστροφές και τη γεωργική παραγωγή και αυτό περιλαμβάνει πολύ λεπτά και απαιτητικά ζητήματα, όπως είναι η χρήση του εδάφους, η ανάπτυξη και η διατήρηση της φύσης.

Διακυβεύονται πολλά συμφέροντα και πολλοί συνάδελφοι βουλευτές του ΕΚ αμφισβητούν την αναγκαιότητα αυτής της οδηγίας. Άλλοι αμφισβητούν την ευελιξία της. Ένα πολύ άκαμπτο νομικό πλαίσιο δεν είναι πάντοτε ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η οδηγία είναι σημαντική και αναγκαία για τη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω στην Προεδρεύουσα ότι είναι πολύ ωραίο εκ μέρους της που ρίχνει την μπάλα στο γήπεδο, μπορώ όμως να προτείνω να την ξαναμαζέψει και να την βάλει στη θήκη; Διότι, κατά τη γνώμη μου, πραγματικά δεν χρειαζόμαστε αυτήν την οδηγία. Νομίζω ότι το προηγούμενο Συμβούλιο είχε απόλυτο δίκιο όταν είπε ότι δεν την ήθελε. Απηχώ σε πολύ μεγάλο βαθμό τα λόγια του Jan Mulder, ότι ήδη έχουμε την οδηγία για τα νιτρικά άλατα και την οδηγία για τα υπόγεια ύδατα. Όλα αυτά τα πράγματα αρχίζουν να επενεργούν στο έδαφος και διασφαλίζουν ότι καθαρίζουν τα εδάφη μας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συμφωνώ με τον Graefe zu Baringdorf ότι οι αγρότες είναι πράγματι οι θεματοφύλακες του εδάφους και ότι το έδαφος είναι πολύ σημαντικό για όλα όσα καλλιεργούμε, άραγε, όμως, χρειαζόμαστε όντως μια οδηγία για το έδαφος; Το πρόβλημα με αυτήν την οδηγία για το έδαφος είναι πως αποδείχτηκε σε υπέρμετρο βαθμό περιεκτική. Προσπαθούμε να καταπιαστούμε με το θέμα της βιομηχανικής γης και της βιομηχανικής μόλυνσης· μιλάμε περί αστικής ανάπτυξης και, κατόπιν, περί γεωργικής γης και γεωργικών εδαφών.

Είναι απλά ανόητο να παρουσιάζουμε νομοθεσία όπως αυτή σε τούτο το στάδιο. Νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα που έχουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση –και νομίζω ότι το κάνουμε με τις καλύτερες των προθέσεων– είναι ότι αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, αμέσως νομοθετούμε. Δεν το συμμερίζομαι αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε για μια στιγμή και να αναστοχαστούμε. Νομίζω ότι το Συμβούλιο είχε δίκιο. Θεωρώ ότι δεν είναι η στιγμή για να το επαναφέρουμε αυτό. Προτείνω να αναπεμφθεί σε μια νέα Επιτροπή και σε ένα νέο Συμβούλιο στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Μπορούν να επανεξετάσουν τι συμβαίνει.

Θέλω να ενθαρρύνω τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν ελέγχους σε ό,τι αφορά τη χρήση της βιομηχανικής γης και τη μόλυνση από τη βιομηχανία να δημιουργήσουν αυτούς τους ελέγχους σε εθνικό επίπεδο. Ας μην αναμειγνυόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι δεν πιστεύω ότι το χρειαζόμαστε. Νομίζω πως θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν διαθέτουμε το επίπεδο γραφειοκρατίας που λαμβάνουμε. Ο κόσμος έχει σιχαθεί τελείως την επιπλέον γραφειοκρατία. Θα έλεγα, λοιπόν, στην Προεδρεύουσα: παρακαλώ μην αφήσετε την μπάλα να κυλήσει· ξαναμαζέψτε την.

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott (PSE). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να υπενθυμίσω στους συναδέλφους και στη γαλλική Προεδρία ότι, κατά την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο στις 14 Νοεμβρίου 2007, σημαντικός αριθμός βουλευτών του ΕΚ –για την ακρίβεια, 295– ψήφισε κατά της οδηγίας αυτής.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σε σχέση με το κόστος της προτεινόμενης οδηγίας, ιδίως σε σχέση με εκείνα τα τμήματα που αφορούν τη μολυσμένη γη και τις εθνικές καταγραφές.

Η επικουρικότητα αποτελεί εν προκειμένω καίριο ζήτημα, δεδομένου ότι το έδαφος έχει περιορισμένες διασυνοριακές συνέπειες, σε αντιδιαστολή με τον αέρα και το νερό που, βέβαια, μεταφέρονται. Η προτεινόμενη οδηγία θα ανάγκαζε υπερβολικό αριθμό κρατών μελών, που έχουν ήδη αποτελεσματικά εγχώρια μέτρα, να τα άρουν, καθώς θα είναι ασύμβατα με την οδηγία.

Το θέμα δεν είναι ότι δεν χρειαζόμαστε καθόλου δράση της ΕΕ σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος –μάλιστα, η θεματική στρατηγική περιέχει πολλές καλές υποδείξεις– αλλά ότι η οποιαδήποτε νέα στρατηγική της ΕΕ για την προστασία του εδάφους πρέπει να προσθέτει αξία και να συμπληρώνει, όχι να αντικαθιστά, τις υφιστάμενες εγχώριες πολιτικές των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η προστασία του εδάφους είναι ένας άκρως σημαντικός στόχος για τη διασφάλιση ενός υγιούς αγροτικού περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενεές. Προσυπογράφω όλα όσα ειπώθηκαν σε σχέση με αυτό μέχρι τώρα. Ωστόσο, κανένα από τα επιχειρήματα αυτά δεν σημαίνει ότι η προστασία του εδάφους πρέπει να αποτελέσει ευρωπαϊκό καθήκον. Δεν είναι το κάθε πρόβλημα στην Ευρώπη κατ’ ανάγκη πρόβλημα για την Ευρώπη. Το έδαφος είναι ένα τοπικό, τοπικά εστιασμένο μέσο. Κατά κανόνα, η μόλυνση του εδάφους δεν έχει καθόλου διασυνοριακές επιπτώσεις, επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος η προστασία του εδάφους να αποτελέσει καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ούτε, βέβαια, συνεισφέρει κάποια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Πολλές από τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη κανονισμούς για την προστασία του εδάφους που λειτουργούν πολύ καλά, και δεν υπάρχει ο παραμικρός λόγος να επιβάλουμε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό σε εκείνους που δεν διαθέτουν. Ή μήπως πιστεύετε, κύριε Επίτροπε –σοβαρά τώρα– ότι όπου τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν δράση στο πεδίο αρμοδιότητάς τους, η Επιτροπή πρέπει να καλύπτει το κενό; Αυτό θα ήταν παράλογο.

Για λόγους επικουρικότητας, η προστασία του εδάφους είναι καθήκον των κρατών μελών και είναι απολύτως ικανά να το αντιμετωπίσουν. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, το Συμβούλιο –περιλαμβανομένης της χώρας σας, κυρία υφυπουργέ– σταμάτησε προσωρινά αυτήν την πρωτοβουλία. Ελπίζω πραγματικά ότι η Γαλλική Δημοκρατία θα επιμείνει σε αυτήν τη θέση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι χρήσιμο θα ήταν να εκπονηθεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία του εδάφους, και δεν θα είχα επίσης κανένα πρόβλημα να συνεισφέρει χρηματοδοτικά η Ευρώπη εκεί όπου δεν έχει επιτευχθεί βέλτιστη προστασία του εδάφους. Ωστόσο, αντιτίθεμαι σθεναρά στο να μας επιβληθεί εναρμονισμένη νομοθεσία για την προστασία του εδάφους, με χρηματοδότηση από την Κοινότητα, απλά επειδή δεν υπάρχει καθόλου νομοθεσία για την προστασία του εδάφους σε ορισμένες χώρες. Αυτό δεν είναι εκείνο για το οποίο υποτίθεται ότι υπάρχει η Ευρώπη. Θα αποτελούσε ένα νομοθέτημα παντελώς περιττής γραφειοκρατίας, του είδους που στέλνει τους πολίτες να τρέχουν να προφυλαχθούν προτού εκφράσουν τις απόψεις τους στις εκλογές και στα δημοψηφίσματα. Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). - (HU) Όσο δίκιο και αν έχει ο κ. Graefe zu Baringdorf όταν λέει ότι οι αγρότες προστατεύουν το έδαφος, σημειώθηκε πράγματι μεγάλη απώλεια ως προς την καθαρότητα του εδάφους τις τελευταίες δεκαετίες συνεπεία της εντατικής καλλιέργειας και της εκτεταμένης χρήσης λιπασμάτων και χημικών ουσιών. Αυτό ίσχυε προηγουμένως τόσο για τα παλαιά όσο και για τα νέα κράτη μέλη. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, τα νέα κράτη μέλη δεν διέθεταν πραγματικά τα χρήματα για λιπάσματα ή χημικές ουσίες και έτσι, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται τέσσερις φορές λιγότερα λιπάσματα ανά εκτάριο στην Ουγγαρία σε σχέση με τις Κάτω Χώρες. Η πραγματική λύση στο ζήτημα αφορά, επομένως, ένα ζήτημα μεθόδων καλλιέργειας, ότι δηλαδή στο μέλλον θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μεθόδους που προστατεύουν τη βιόσφαιρα και το έδαφος και μειώνουν αυτήν την επιβάρυνση του εδάφους, επομένως απαιτούνται τελείως νέες μέθοδοι και νέες προσεγγίσεις για την προστασία του εδάφους, αφ’ ης στιγμής αυτό είναι προς το συμφέρον όλων των ευρωπαίων αγροτών. Αυτό το σύστημα πραγματικά βρίθει παράλογων πραγμάτων, επί παραδείγματι δεν φυτεύονται καλλιέργειες μετά τη συγκομιδή και χάνεται ενέργεια. Θα μπορούσαν να φυτεύονται λιπασματοποιήσιμες καλλιέργειες και, για παράδειγμα, θα μπορούσε έτσι να μειωθεί η επιβάρυνση από πλευράς λιπασμάτων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Γκλαβάκης (PPE-DE). - Κύριε Επίτροπε, κυρία Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, όλοι συμφωνούμε και θέλουμε την προστασία των εδαφών. Το έδαφος είναι αυτό το οποίο μας δίδει τρόφιμα για τον πληθυσμό και θέλουμε να συνεχίσει να μας δίνει, και μάλιστα υγιή τρόφιμα. Το έδαφος, συμφωνούμε όλοι, είναι περιβάλλον και θέλουμε να το προστατεύσουμε. Και όμως πολύ φοβούμαι ότι το καταστρέφουμε.

Η οδηγία για την προστασία των εδαφών κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ ρύπανσης προερχόμενης από τη γεωργία και ρύπανσης από τη βιομηχανία. Όσον αφορά τη ρύπανση που προέρχεται από τη γεωργία, βλέπουμε ότι πολλές προσπάθειες γίνονται από την κοινή αγροτική πολιτική, πολλές προσπάθειες γίνονται στο πλαίσιο του ελέγχου υγείας της ΚΓΠ ·επίσης πριν από λίγο καιρό είχαμε την έκθεση για σημαντική μείωση της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Όλα αυτά γίνονται από το σκέλος της γεωργίας.

Η μεγάλη όμως ανησυχία είναι τι γίνεται με τη βιομηχανική μόλυνση. Εμείς, στην Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, ανησυχούμε για τις επιπτώσεις που έχει η εντεινόμενη μόλυνση των εδαφών για την αγροτική μας παραγωγή αλλά και για το περιβάλλον.

Η ρύπανση αυτή αποτυπώνεται στα εδάφη και στα ύδατα και για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να υιοθετηθούν δείκτες και όρια μέτρησής τους πριν φτάσουμε σε μη αναστρέψιμη κατάσταση. Ζητώ λοιπόν άμεσα, γρήγορα, όπως εξετάζουμε πάρα πολλές φορές –και καλά κάνουμε– τη μόλυνση του αέρα, να εξετάζουμε τη μόλυνση των εδαφών. Και ειδικά των περιοχών που έχουν πολύ ανεπτυγμένη βιομηχανία.

Αισιοδοξώ ότι η Γαλλική Προεδρία θα λάβει υπόψη τις θέσεις των κρατών μελών και θα βρει μια κοινά αποδεκτή λύση σε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, πέρασε ένα χρόνος αφότου υιοθετήσαμε τη θέση μας σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά την οδηγία για την προστασία του εδάφους. Παρά ταύτα, το Συμβούλιο δεν κατάφερε μέχρι τώρα να εξασφαλίσει μια συμφωνία. Λίγα κράτη μέλη επιμένουν να δρουν ως αναστέλλουσα μειοψηφία. Υπάρχει τώρα ελπίδα να επιτύχουμε έναν συμβιβασμό επί γαλλικής Προεδρίας. Η παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της Γαλλίας έδειξε ότι υφίστατο ανάλογη ελπίδα.

Ακούσαμε πολλές κριτικές για το σχέδιο που διατείνονταν ότι θα αυξήσει τη γραφειοκρατία ή θα αλληλεπικαλύπτεται με υφιστάμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Πιστεύω ότι συμβαίνει το αντίθετο. Απαιτείται ανάλογη οδηγία, διότι θα οδηγήσει σε ενοποίηση της νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα και θα συνασπίσει σε επίπεδο Ένωσης όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προστασία του εδάφους. Πέραν των τοπικών και περιφερειακών προσπαθειών, απαιτείται δράση σε επίπεδο Ένωσης, αν θέλουμε πραγματικά να σταματήσουμε την υποβάθμιση του εδάφους. Το έδαφος αποτελεί κοινό αγαθό για όλους μας. Πρέπει, επομένως, να θεσπιστούν κοινές αρχές και στόχοι και να αναληφθεί αντίστοιχη δράση. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες της Ένωσης τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το έδαφος στο οικοσύστημα, καθώς και στην καθημερινότητά μας και στην οικονομία.

Δυστυχώς, εξακολουθούμε να εντοπίζουμε επικίνδυνες ουσίες στην επικράτεια πολλών κρατών μελών. Αναφέρομαι σε χωματερές και σε χημικά όπλα που εγκατέλειψε ο σοβιετικός στρατός, ο οποίος ήταν εγκατεστημένος εκεί στο παρελθόν. Ορισμένες χώρες δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα από μόνες τους. Επομένως, απαιτείται ενδεδειγμένη ενθάρρυνση και βοήθεια προς τα κράτη μέλη, ώστε να βοηθήσουν αυτές τις χώρες μέσω της απομάκρυνσης του σχετικού υλικού. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να θεσπιστούν σχετικές διατάξεις που θα επιτρέψουν την επαναχρησιμοποίηση της υποβαθμισμένης γης, ενώ θα περιορίσουν επίσης την υποβάθμιση του εδάφους και θα διασφαλίσουν ότι η εκμετάλλευση του εδάφους γίνεται με βιώσιμο τρόπο. Όλα αυτά αναμφίβολα θα αποτελέσουν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη του εδάφους, που αποτελεί λίαν πολύτιμο φυσικό πόρο. Σε σχέση με αυτό, η οδηγία αναμένεται να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη σε εμάς. Επομένως, το νομοθετικό έργο πρέπει να συνεχιστεί. Επιπλέον, πρέπει να προστρέξουμε στις συμβουλές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και πρέπει να λάβουμε υπόψη τη γνώμη τους.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, μίλησα με μια αγρότισσα σήμερα το πρωί, δυστυχώς μια αγρότισσα που κάθεται και κοιτάζει πλημμυρισμένα χωράφια, διότι στην Ιρλανδία και σε άλλα μέρη της Βόρειας Ευρώπης έχουμε πραγματικά πολύ κακή συγκομιδή. Νομίζω ότι πρέπει να τα έχουμε αυτά κατά νου σήμερα το πρωί. Αυτή η νέα αγρότισσα –και είναι εκπαιδευμένη– διάβασε την οδηγία για το έδαφος και ανησυχεί πραγματικά ότι για κάποιο άτομο όπως αυτή, που καλλιεργεί το ελάχιστο δυνατό, κάνοντας το σωστό για το έδαφος, τούτη η οδηγία θα την τιμωρήσει, ιδίως σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Γνωρίζει το θέμα για το οποίο μιλάει. Πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε μια οδηγία για να έχουμε καλά εδάφη: πρέπει τα κράτη μέλη να αναλάβουν την ευθύνη, χρειαζόμαστε δε πρωτίστως καλές αγροτικές συμβουλές, που θα υποστηρίζονται από καλή εθνική έρευνα αναφορικά με το τι είναι καλύτερο για τα εδάφη.

Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, και σίγουρα το αντιμετωπίζουμε στην Ιρλανδία, είναι ο πολύ κακός σχεδιασμός, που δημιούργησε τεράστια προβλήματα πλημμύρων και συνακόλουθες δυσχέρειες. Ας το αφήσουμε αυτό στα κράτη μέλη. Ας τους δώσουμε μια κατεύθυνση, όχι όμως άλλη μία οδηγία που θα προστεθεί στις 18 στις οποίες υποχρεούνται να συμμορφώνονται οι αγρότες.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο να εκμεταλλευτούν όλο τον χρόνο που χρειάζονται για την οδηγία αυτή. Μάλιστα, σε ό,τι με αφορά, μπορούν να την αποσύρουν για πάντα. Κατά την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε ούτε απαιτούμε αυτήν την οδηγία.

Οι αγρότες επωμίζονται ήδη αρκετό διοικητικό φόρτο και γραφειοκρατία επί του παρόντος και βλέπουν ότι όλα αυτά απορρέουν από τις Βρυξέλλες. Αυτό μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει το τελευταίο λιθαράκι που θα προκαλέσει την κατάρρευση του συστήματος.

Είναι γεγονός ότι το έδαφος είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να προστατεύεται, ουδέποτε όμως μέχρι τώρα συνάντησα έναν αγρότη που δεν θα προστατέψει το έδαφος στο χωράφι του – το μέλλον τους εξαρτάται από αυτό. Οι ανάγκες των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης διαφοροποιούνται τα μάλα. Τα εδάφη απαιτούν διαφορετική στήριξη στα βόρεια και διαφορετική στα νότια, διαφορετική στα ανατολικά και διαφορετική στα δυτικά.

Αυτό είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Σας παρακαλούμε αποσύρετε και θάψτε αυτήν την οδηγία. Όπως είπε ο κ. Mulder, έχουμε ήδη επαρκείς οδηγίες. Η πρόθεση μπορεί να είναι καλή, δεν χρειαζόμαστε όμως αυτήν την καλή πρόθεση.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δρα εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της σε εκείνα τα πεδία όπου πραγματικά μπορεί να συνεισφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με τους δικούς της κανόνες. Σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν βλέπω να δημιουργείται κάποια προστιθέμενη αξία. Εκείνο που όντως βλέπω είναι ορισμένες χώρες που δεν παίρνουν στα σοβαρά τις ευθύνες τους στην εγχώρια κονίστρα ή που, αν μη τι άλλο, δεν το έχουν πράξει μέχρι τώρα, ή που απλώς πιστεύουν ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να επισημάνω καμία απολύτως προστιθέμενη αξία· εκείνο που όντως βλέπω είναι πρόσθετα κόστη και περισσότερο διοικητικό φόρτο, ιδίως για εκείνες τις χώρες που εκπλήρωσαν τις δεσμεύσεις τους οίκαδε και έλαβαν λογικά μέτρα για την προστασία του εδάφους.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η προστασία του εδάφους είναι βεβαίως αναγκαία, εκείνο όμως που δεν είναι αναγκαίο είναι άλλη μία οδηγία της ΕΕ. Όπως είπε ο κ. Mulder, έχουμε ήδη πληθώρα οδηγιών και αναρίθμητους κανόνες σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση. Αυτό το ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ποιο έθνος θα αφήσει το έδαφός του να διαβρωθεί και να υποβαθμιστεί; Μάλιστα, ποιος αγρότης έχει ανάγκη τις Βρυξέλλες για να του πει να μην αφήσει να υποβαθμιστεί η περιουσία του; Είναι γελοίο. Περισσότερο ντάντεμα από τις Βρυξέλλες το μόνο που θα κάνει θα είναι να προσθέσει περισσότερο βάρος στον ήδη ανυπόφορο διοικητικό φόρτο που επωμίζονται οι αγρότες, των οποίων ο χρόνος που τους μένει για να φροντίζουν τη γη τους συρρικνώνεται συνεχώς προς όφελος του χρόνου που απαιτείται για να συμπληρώνουν ανόητα έντυπα. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να κόψουν αυτήν τη συνήθεια μιας ζωής και να την ξεχάσουν.

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ασπάζομαι πλήρως όσα είπαν οι συνάδελφοί μου κατά τη διαδικασία «catch-the-eye» για να λάβουμε τον λόγο.

Αν η Επιτροπή θέλει να έλθει και να δει το αγρόκτημά μου, αυτό καλλιεργείτο επί 3 000 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού και συνεχίζει να καλλιεργείται. Το έδαφος είναι για μερικούς πραγματικά μερακλήδες. Μάλιστα, φέτος παράγουμε 4,5 τόνους ανά τέσσερα στρέμματα (ένα acre), όπερ σημαίνει άνω των 10 τόνων σίτου ανά εκτάριο – αν μπορούμε, βέβαια, να το συνδυάσουμε.

Φροντίζουμε και διαχειριζόμαστε το έδαφος. Αφήστε τα αυτά σε εκείνους που τα ξέρουν. Μην φέρνετε άλλη γραφειοκρατία από τις Βρυξέλλες, διότι το μόνο που κάνετε είναι να αμαυρώνετε το όνομα του καθενός εδώ πέρα, ενώ κάνουμε αρκετά καλή δουλειά. Συνεχίστε να κάνετε καλή δουλειά, αφήστε το όμως αυτό στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Kosciusko-Morizet, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να πω ότι δεν επιθυμώ άλλη αβεβαιότητα σε αυτό το σημείο. Η Προεδρία αντλεί πολύ δύναμη από αυτήν την οδηγία και είναι πεπεισμένη για την ανάγκη να θεσπιστεί μια τέτοια οδηγία για το θέμα αυτό. Θέλω, επίσης, να επαναλάβω ότι αυτή ήταν η σταθερή θέση μας, ότι δεν χρονολογείται από τη θητεία της τρέχουσας Προεδρίας, και δεν μπορώ να αποδεχθώ ορισμένους υπαινιγμούς που έγιναν σε σχέση με αυτό. Τον Δεκέμβριο του 2007, όταν διεξήχθη η πρώτη συζήτηση στο Συμβούλιο, ορισμένα κράτη μέλη –και αυτό το απηχεί η σημερινή συζήτηση– αντιτάχθηκαν επισήμως επί της αρχής σε αυτήν την οδηγία. Άλλα κράτη μέλη εμπλέκονταν ήδη στην εκπόνηση εθνικών πολιτικών σε αυτό το πεδίο και ήταν της άποψης ότι ενώ η οδηγία ήταν μια καλή ιδέα, η πρόταση που παρουσιαζόταν δεν τηρούσε επαρκώς την αρχή της επικουρικότητας και δεν λάμβανε αρκούντως υπόψη τις προσπάθειες που ήδη καταβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, σε σημεία λίαν τεχνικής φύσεως. Εκείνη την περίοδο, η Γαλλία συγκαταλεγόταν σε αυτήν την ομάδα κρατών. Σήμερα, καθώς ασκούμε την Προεδρία και παραμένουμε και πάλι πιστοί σε αυτήν τη θέση, αντλούμε μεγάλη δύναμη και είμαστε πολύ πρόθυμοι να εξεύρουμε μια συμφωνία για μια οδηγία σχετικά με την προστασία του εδάφους. Για όλους αυτούς τους λόγους, είδαμε όλοι σήμερα ότι υπάρχουν έντονες διαφωνίες και ότι αυτές αντικατοπτρίζουν πιστά ό,τι συνέβαινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αγωνιζόμαστε να επιτύχουμε μια συμφωνία που ενδέχεται, όπως ευελπιστούμε, να στεφθεί από επιτυχία στη διάρκεια της τρέχουσας γαλλικής Προεδρίας. Ωστόσο, όπως μπορούμε να δούμε όλοι μας, αυτό μόνο απλό δεν θα είναι.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμβάλω σε αυτήν τη συζήτηση, με αφορμή την προφορική ερώτηση του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο. Επιτρέψτε μου να δηλώσω ότι η Επιτροπή επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την επίτευξη μιας συμφωνίας σε σχέση με την οδηγία για την προστασία του εδάφους και θα κάνει κάθε τι το δυνατό για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της με βάση τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τα οποία ζητείται μια συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την προστασία του εδάφους. Θυμάμαι πολύ καθαρά, κύριε Nassauer, ότι στα τέλη της άνοιξης του 2006 έλαβα μια επιστολή από τη γερμανική κυβέρνηση, με την οποία στην πλειονότητά τους –αν όχι όλα– τα κρατίδια (Länder) στη Γερμανία ζητούσαν μια οδηγία για την προστασία του εδάφους. Επικροτούμε την ισχυρή υποστήριξη του Κοινοβουλίου για μια οδηγία όσον αφορά την προστασία του εδάφους, παρόλο που υποβάλλει τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής. Ελπίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε επαρκές επίπεδο πολυπλοκότητας, όπως σημείωσε η κ. Gutiérrez-Cortines.

Εκφράζουμε τη λύπη μας που το Συμβούλιο δεν κατάφερε να επιτύχει μια πολιτική συμφωνία τον Δεκέμβριο, παρά το τεράστιο έργο που επιτέλεσε η πορτογαλική Προεδρία, τη στήριξη 22 κρατών μελών και την ευελιξία που επέδειξε η Επιτροπή. Υπογραμμίζω ότι, ενώ παραμένει αυτό το πολιτικό αδιέξοδο, συνεχίζεται η υποβάθμιση του εδάφους, όπως κατέστησε ξεκάθαρο η επιστημονική κοινότητα, επί παραδείγματι μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου για το έδαφος και την κλιματική αλλαγή που διοργάνωσε πρόσφατα η Επιτροπή.

Επομένως, επικροτώ τη δέσμευση της Γαλλίας για επανέναρξη των εργασιών και προσβλέπω να εργαστώ εποικοδομητικά με τη Γαλλία και άλλα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίσω ότι θα επιτύχουμε μια πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο, η οποία θα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας του εδάφους το συντομότερο δυνατόν.

Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι το τελικό κείμενο θα μπορεί να εφαρμοστεί και ότι θα συνεισφέρει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα προστασίας του εδάφους. Σας διαβεβαιώνω ότι παραμένω ταγμένος σε αυτό το καθήκον.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

6. Διορθωτικό (άρθρο 204 α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (EΝ) Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, χθες, πριν από την ψηφοφορία επί της πρότασης ψηφίσματος για τη Γεωργία, ο συνάδελφός μας κ. Schulz –επισήμως, ενώπιον ολόκληρης της Ευρώπης– κατηγόρησε τον πρόεδρο Σακασβίλι ότι προκάλεσε όλη τη σύγκρουση. Αυτή είναι ρωσική προπαγάνδα, παρόμοια με εκείνη σύμφωνα με την οποία στο Κατίν δολοφονήθηκαν πολωνοί στρατιώτες από Γερμανούς, άποψη που επικρατούσε επί 50 χρόνια.

Νομίζω ότι ο κ. Schulz και όλη η Ομάδα έχουν πολλά να μάθουν για τις ρωσικές μεθόδους, τις ρωσικές πλεκτάνες και τη ρωσική προπαγάνδα.

(Παρατεταμένα χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, μας περιμένει μια μακρά ψηφοφορία σήμερα. Εφόσον αφορούν άμεσα τον κ. Schulz τα όσα είπε ο κ. Zaleski, θα του δοθεί ο λόγος, μετά όμως από αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία. Διεξήγαμε τη συζήτηση για τη Γεωργία χθες και συντάξαμε ένα ψήφισμα, επομένως δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε όλα σήμερα. Θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτήν την ψηφοφορία, δεδομένου όμως ότι η παρατήρηση αφορούσε τον κ. Schulz, ο τελευταίος έχει τον λόγο.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, ίσως ο κ. Zaleski δεν άκουσε προσεκτικά ό,τι είπα εχθές. Δεν κατηγόρησα κανένα έθνος. Δεν είναι στις προθέσεις μου να επιρρίψω την ευθύνη σε κανένα συγκεκριμένο έθνος. Σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που διέπραξαν οι Γερμανοί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επανειλημμένα εξέφρασα την αισχύνη μου για το έθνος μου, εξ ονόματος του οποίου διαπράχθηκαν αυτά τα εγκλήματα.

Θέλω να το επαναλάβω αυτό εδώ και τώρα. Συγκαταλέγομαι μεταξύ εκείνων των Γερμανών που θέλουν να διασφαλίσουν ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ πια. Ωστόσο, ένα πράγμα είναι γεγονός: κάθε υπεύθυνος χάραξης πολιτικής, κάθε άνδρας ή γυναίκα που ηγείται κυβέρνησης και θέλει να επιλύει προβλήματα της επικράτειας της χώρας του/της μέσω της προσφυγής στα όπλα, θέτει εαυτόν/εαυτή εκτός διεθνούς δικαίου, και αυτό ισχύει για τον κ. Σακασβίλι.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους. Δεν θέλω να περιγράψω την ομιλία μου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως επιτυχημένη προσπάθεια να συνδυάσω όλες τις διαφορετικές απόψεις, σας συστήνω όμως να διαβάσετε αυτήν την ομιλία και νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ στο Σώμα θα θεωρήσετε ότι απηχεί τις απόψεις σας.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, ίσως να διέλαθε και της δικής μου προσοχής, θα χαιρόμουν όμως να ακούσω επιτέλους επίσημα –με άλλα λόγια, από εσάς– αν αληθεύουν οι πολλές φήμες που κυκλοφορούν στο Σώμα και τι θα γίνει με το Στρασβούργο κατά τις ερχόμενες εβδομάδες.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Προτίθεμαι να προβώ σε σχετική δήλωση στο τέλος της συνεδρίασης, διότι θα ήθελα να αποφύγω τη διεξαγωγή συζήτησης επ’ αυτού τώρα.

(Χειροκροτήματα)

Μπορούμε να συμφωνήσουμε να κάνω δήλωση στο τέλος σχετικά με όσα αποφασίστηκαν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τώρα με την ψηφοφορία; Υπάρχει επίσης μια ανακοίνωση για αυτό το θέμα την οποία θα λάβετε. Σας ζητώ να ελέγξετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ωστόσο, θα κάνω μια δήλωση στο τέλος, όταν θα είστε ακόμα όλοι παρόντες.

 

7. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Προχωρούμε τώρα στην ψηφοφορία.

(Για το αποτέλεσμα και λοιπές λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. συνοπτικά πρακτικά)

 

7.1. Κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (A6-0248/2008, Timothy Kirkhope) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ομιλώ εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, σε σχέση με την έκθεση Kirkhope. Σύμφωνα με το άρθρο 168, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη θέλει να υποβάλει αίτημα αναπομπής στην επιτροπή. Για να γίνω σαφής, δεν έχουμε καμία πρόθεση να αναιρέσουμε αυτή καθεαυτή τη δέσμη συμβιβασμού με το Συμβούλιο, η Ομάδα μου όμως πιστεύει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί πιο εκτεταμένη συζήτηση για τον ορισμό του μητρικού μεταφορέα.

Η Επιτροπή εργάζεται για μια επίσημη ανακοίνωση, που είναι λίαν ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, αυτό δεν μας παρέχει το 100% της σαφήνειας που χρειαζόμαστε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Πρέπει να προγραμματιστεί μια κανονική συζήτηση, καθώς και η δέουσα διαβούλευση με τις νομικές μας υπηρεσίες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης να θέσουμε αυτό το θέμα σε ψηφοφορία αυτήν ακριβώς την ώρα.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που ομιλώ υπέρ της πρότασης της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη για αναπομπή αυτού του θέματος στην επιτροπή. Κατά την πολυετή μου θητεία σε τούτο το Κοινοβούλιο δεν μπορώ να θυμηθώ, στον τομέα των μεταφορών, έκθεση που να προκάλεσε τόση πολύ σύγχυση και αβεβαιότητα όσο αυτή. Εδώ νομοθετούμε, και αυτό συνεπάγεται μια ευθύνη να ενεργούμε έχοντας πλήρη γνώση και κατανόηση του κειμένου επί του οποίου θα ζητηθεί να ψηφίσουν οι αξιότιμοι βουλευτές του ΕΚ. Ωστόσο, πολλοί βουλευτές είναι αβέβαιοι. Πολλοί βουλευτές αγωνίζονται να κατανοήσουν και να καταλάβουν αυτό το περίπλοκο νομοθέτημα, το οποίο περιέπλεξε ακόμη περισσότερο η παρέμβαση του Συμβουλίου.

Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, μεγάλη δυσφορία σε ευρύ φάσμα αυτού του Σώματος, και αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι πρέπει να επανεκτιμήσουμε, να επαναξιολογήσουμε και να εξετάσουμε πιο προσεκτικά τις συνέπειες αυτών των προτάσεων πίσω στην Επιτροπή Μεταφορών. Το ζητούμενο είναι να το κάνουμε σωστά, όχι να το κάνουμε γρήγορα. Αν πράξουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν θα δημιουργήσουμε προβλήματα· θα ενεργήσουμε υπεύθυνα ως νομοθέτες, προασπίζοντας το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να εργάζεται με τον δικό του ρυθμό, όχι με τον ρυθμό που υπαγορεύουν οι εκπρόσωποι οργανωμένων ομάδων συμφερόντων της βιομηχανίας και το Συμβούλιο Υπουργών.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτό που μόλις είπε ο κ. Simpson είναι πραγματικά λίαν δυσνόητο· πράγματι, το παιδεύει το πράγμα. Υπάρχουν ορισμένες βιομηχανίες που επιχειρούν να μπλοκάρουν τη νομοθεσία προς το συμφέρον των εταιρειών τους. Επιτρέψτε μου να πω το εξής: με αυτόν τον κώδικα δεοντολογίας, πρόθεσή μας είναι η βελτίωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Πρέπει να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, ούτως ώστε να εξασφαλίζουμε έντιμες προσφορές από τα ηλεκτρονικά συστήματα.

Απορρίπτουμε σθεναρά αυτές τις παρελκυστικές τακτικές εκ μέρους των Σοσιαλιστών, που επιχειρούν να καταστρέψουν τον συμβιβασμό με τη γαλλική κυβέρνηση και να προκαλέσουν την κατάρρευσή του στη διάρκεια της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου. Σας παρακινώ να απορρίψετε την αναπομπή στην επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, εισηγητής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, μας παροτρύνω να μην αναπέμψουμε το θέμα στην επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό είναι μια περιττή και δυνητικά επιζήμια παρελκυστική τακτική ενάντια στο συμφέρον των καταναλωτών της Ευρώπης, τους οποίους εκπροσωπούμε. Τον Ιούνιο επιτεύχθηκε η συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, μετά από μια περιεκτική συζήτηση και υποστήριξη στην επιτροπή μου, την Επιτροπή Μεταφορών. Οι σκιώδεις εισηγητές μου ενεπλάκησαν πλήρως καθ’ όλη τη διαδικασία και, σε ό,τι με αφορά, συμφώνησαν με την έκβαση.

Δύο Προεδρίες –η σλοβενική και η γαλλική–συνεργάστηκαν αμφότερες πλήρως σε αυτό το θέμα, και δεν κατανοώ γιατί χρειάζεται τώρα περισσότερος χρόνος για να συζητήσουμε ή να ελέγξουμε αυτό το ζωτικό μέτρο. Ο εντιμότερος και δημοκρατικότερος τρόπος είναι να προβούμε τώρα σε ψηφοφορία για τη συμφωνία. Πολλοί από εκείνους που τώρα διαμαρτύρονται, δεν μπήκαν στον κόπο να συμμετάσχουν στη χθεσινοβραδινή συζήτηση, όταν κατόπιν αιτήματός μου ο Επίτροπος Mandelson διαβεβαίωσε το Κοινοβούλιο ότι θα εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του κανονισμού, παρέχοντας σαφή ερμηνεία του κανονισμού από πλευράς Επιτροπής και πολύ συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια (όπως συμβαίνει σε θέματα ανταγωνισμού) για την επιβολή αυτών των μέτρων προς το συμφέρον των καταναλωτών στην Ευρώπη. Δεν πιστεύω ότι οι καταναλωτές θα κατανοήσουν αυτές τις διαμαρτυρίες, αν δεν προωθήσουμε αυτό το μέτρο. Συνεπώς, ζητώ ειλικρινά από εσάς –από όλους σας– να με υποστηρίξετε στο επίπονο έργο που όλοι εμείς, από όλες τις πολιτικές ομάδες, επιτελέσαμε για να φέρουμε σε πέρας αυτό το ζήτημα όσο το δυνατόν συντομότερα.

 
  
  

(Το Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση αναπομπής στην επιτροπή)

 

7.2. Επιλεξιμότητα των χωρών της Κεντρικής Ασίας δυνάμει της απόφασης 2006/1016/ΕΚ του Συμβουλίου (A6-0317/2008, Esko Seppänen) (ψηφοφορία)

7.3. Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ (ψηφοφορία)

7.4. Αξιολόγηση των κοινοτικών κυρώσεων στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (A6-0309/2008, Hélène Flautre) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 10:

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, εισηγήτρια. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία αποσύρθηκε και δεν χρειάζεται να τεθεί σε ψηφοφορία.

 

7.5. Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη - Στόχος 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων (ψηφοφορία)
  

– Μετά την ψηφοφορία επί της παραγράφου 6:

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Το μηχάνημα της ψηφοφορίας μου δεν λειτούργησε σε πέντε περιπτώσεις κατά την ονομαστική ψηφοφορία. Το αντιλήφθηκα αυτό και προσπάθησα να ζητήσω τον λόγο, αλλά δεν μου επετράπη να μιλήσω. Αυτό δεν ήταν σωστό. Επιπλέον, δεν υπήρχε διερμηνεία προς τα πολωνικά για ένα διάστημα, και ούτε αυτό αντιμετωπίστηκε. Θα παρακαλέσω να μην υφιστάμεθα τέτοιου είδους μεταχείριση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Κυρία Tomaszewska, λυπούμαι πάρα πολύ που δεν προσμετρήθηκε η ψήφος σας. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί. Παρακαλώ υποβάλετε την ψήφο σας εδώ και έτσι θα καταχωρηθεί σωστά και η άποψή σας θα είναι καταγεγραμμένη για τις μελλοντικές γενιές.

 

7.6. Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (A6-0283/2008, Syed Kamall) (ψηφοφορία)

7.7. Ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (A6-0308/2008, Josu Ortuondo Larrea) (ψηφοφορία)

7.8. Εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη (A6-0326/2008, Michael Cramer) (ψηφοφορία)

7.9. Ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010 (A6-0260/2008, Frédérique Ries) (ψηφοφορία)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ψηφοφορία έληξε.

 

8. Ανακοίνωση της Προεδρίας
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε τώρα στη δήλωσή μου όσον αφορά το Στρασβούργο. Το Προεδρείο εξέτασε το θέμα εχθές. Πραγματοποιούνται ακόμα διάφορες επισκευές στο Στρασβούργο. Το Προεδρείο υιοθέτησε εχθές το απόγευμα ομόφωνη απόφαση –καθ’ υπόδειξη του κ. Fazakas– την οποία προτιθέμεθα να δημοσιεύσουμε τώρα, ότι η Διάσκεψη των Προέδρων ενημερώθηκε, όπως και έγινε: επομένως, και η δεύτερη περίοδος συνόδου του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εδώ στις Βρυξέλλες.

(Χειροκροτήματα)

Δεν θέλω να σας χαροποιήσω πρόωρα: διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλά σημεία και σε αυτό το κτήριο όπου εισρέει το νερό της βροχής, και το εξετάζουμε αυτό. Θέλουμε να έχουμε τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας εδώ στις Βρυξέλλες όπως και στο Στρασβούργο, και σας διαβεβαιώνω ότι θα δίνεται πάντοτε πρωταρχική σημασία στην ασφάλειά σας.

Όπως έχει η κατάσταση επί του παρόντος, η τελική επιθεώρηση από τους εμπειρογνώμονες θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου. Αυτό μας δίνει αρκετό χρόνο, ώστε να λάβουμε απόφαση σε σχέση με το πού θα πραγματοποιηθεί η περίοδος συνόδου του Οκτωβρίου. Θέλω να σας ευχηθώ ασφαλή και ευχάριστη διαμονή εδώ στις Βρυξέλλες και, καθώς πλησιάζει η ώρα του γεύματος, επιτρέψτε μου επίσης να σας ευχηθώ bon appétit!

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ (RC-B6-0343/2008)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Θέλω να δηλώσω ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη δεν έρχεται και την πλέον κατάλληλη στιγμή ενόψει των τελευταίων εξελίξεων, καθώς το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα αποφυλάκισε άλλους 198 παλαιστίνιους κρατούμενους. Αυτή η χειρονομία αποδεικνύει τη βούληση του Ισραήλ να οικοδομήσει αμοιβαία εμπιστοσύνη στην ειρηνευτική διαδικασία, παρά την παρουσία μιας έντονα επικριτικής ισραηλινής κοινής γνώμης.

Το ίδιο, επίσης, ίσχυσε κατά την πρόσφατη ανταλλαγή αιχμαλώτων στα σύνορα του Λιβάνου. Αναμφίβολα είναι λίαν θλιβερό ότι στις ισραηλινές φυλακές κρατούνται επίσης παλαιστίνιοι νέοι. Ο πρωταρχικός, πάντως, λόγος είναι το γεγονός ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις τους εκμεταλλεύονται, υποδαυλίζοντας το μίσος και την αποφασιστικότητά τους να φονεύσουν. Τα τελευταία οκτώ χρόνια, μέχρι και το 16 % των δραστών δολοφονικών επιθέσεων αυτοκτονίας και των δυνητικών δραστών δολοφονικών επιθέσεων αυτοκτονίας ήταν ανήλικοι και σημειώθηκε μια σαφής τάση ηλικιακά ολοένα και μικρότερων δραστών. Η ανατροφή και η εκπαίδευση των παιδιών είναι καίριας σημασίας παράγοντες που ενδέχεται να έχουν σημαντικές συνέπειες για τη μελλοντική ανάπτυξη της συνύπαρξης Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ιδίως με αυτό το ψήφισμα, το Κοινοβούλιο δείχνει ότι δεν υιοθετεί ουδέτερη θέση σε σχέση με τη λίαν περίπλοκη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ότι δεν είναι ουδέτερος παράγοντας. Τουναντίον, τούτο το Κοινοβούλιο ανέκαθεν συντασσόταν με τους Παλαιστινίους κατά των Ισραηλινών.

Προφανώς αυτό το Κοινοβούλιο δεν αρκείται στο γεγονός ότι κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ των ευρωπαίων φορολογούμενων εξαφανίζονται στα απύθμενα, διεφθαρμένα και αντιδυτικά πηγάδια των Παλαιστινιακών Εδαφών. Προφανώς αυτό το Κοινοβούλιο δεν αρκείται στο γεγονός ότι ΜΚΟ που επικροτούν ανοικτά –και το υπογραμμίζω– ανοικτά και δικαιολογούν τρομοκρατικές πράξεις χρηματοδοτούνται και πάλι με εκατομμύρια από τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογούμενων. Τώρα το Κοινοβούλιο το ζητεί αυτό κυριολεκτικά σε ένα ψήφισμα για την αποφυλάκιση καταδικασμένων τρομοκρατών. Αυτή η θέση μπορεί να είναι πολιτικώς ορθή· νομίζω ότι θα ζήσουμε τη μέρα που θα το μετανιώσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα και εγώ επίσης κατά του ψηφίσματος για τους παλαιστίνιους κρατουμένους στο Ισραήλ, διότι αν μη τι άλλο αυτό το ψήφισμα εμφορείται από την ιδέα –και θα το θέσω λίαν επιεικώς– ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν το εννοούμε πραγματικά όταν καταδικάζουμε την τρομοκρατία. Το ψήφισμα υποστηρίζει την αποφυλάκιση ανθρώπων που ενεπλάκησαν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Ένας τουλάχιστον από αυτούς ευθύνεται για τον θάνατο αρκετών ισραηλινών πολιτών. Η έγκριση του ψηφίσματος δεν είναι θετική για την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου, το χειρότερο όμως είναι ότι υπονομεύει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εν γένει.

 
  
  

− Έκθεση Hélène Flautre (A6-309/2008)

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (PSE). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, στην έκθεση Flautre ψήφισα υπέρ των τροπολογιών 4 και 5, που δεν εγκρίθηκαν και που αφορούν το Ισραήλ. Θέλω να εξηγήσω τους λόγους μου: αυτές οι τροπολογίες δεν είχαν καμία σχέση με κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ· αναφέρονταν περισσότερο –ιδίως δε η τροπολογία αριθ. 5– σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που διέπραξε το Ισραήλ και που είναι ευρέως τεκμηριωμένες.

Θέλω να πω ότι γενικά αντιτάσσομαι στις κυρώσεις, είτε αυτές επιβάλλονται σε βάρος των Παλαιστινίων είτε σε βάρος του Ισραήλ. Εκείνο, ωστόσο, για το οποίο λυπούμαι είναι ότι δεν εγκρίθηκε αυτή η τροπολογία, που μιλούσε για πρωτοβουλίες οι οποίες θα μπορούσαν να αναληφθούν σε σχέση με το Ισραήλ, σε αντιδιαστολή με τις κυρώσεις. Αν εγκαταλείψουμε την ιδέα ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβουμε πρωτοβουλίες για να αποτρέψουμε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε δεν στεκόμαστε στο ύψος του δημοκρατικού μας συστήματος.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι με το να προωθούμε αυτήν την άποψη, δεν επικρίνουμε τον εβραϊκό λαό, διότι τον αγαπάμε και καταδικάζουμε τον αντισημιτισμό κάθε μορφής. Δεν επικρίνουμε το ισραηλινό κράτος, διότι υποστηρίζουμε την ύπαρξή του και θέλουμε να είναι ασφαλές, είμαστε όμως αντίθετοι σε εκείνους εντός του Ισραήλ που υπονομεύουν τη δημοκρατία σε αυτήν τη χώρα, και τούτο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Επιπλέον, υποστηρίζουμε όλες τις ισραηλινές ΜΚΟ που εργάζονται για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, στη χθεσινή συζήτηση είχα ήδη την ευκαιρία να αναφερθώ εν συντομία στην έκθεση Flautre για την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πω ότι είναι ένα πραγματικά καλό και ισορροπημένο έγγραφο. Ωστόσο, εκείνο για το οποίο λυπάμαι είναι ότι δεν υπάρχει καμία ρητή αναφορά στην έκθεση για το πρόβλημα και τον κίνδυνο του εξισλαμισμού στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αυτός ο εξισλαμισμός είναι αναμφίλεκτος και θέτει σε κίνδυνο σειρά λίαν θεμελιωδών ευρωπαϊκών και δυτικών αξιών, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρομαι καταρχάς στον σημαντικό χωρισμό της εκκλησίας από το κράτος και, ιδίως, στην ισότητα ανδρών και γυναικών.

Σε αυτήν την έκθεση γίνεται εξαιρετικά ακροθιγώς μνεία στις ίδιες τις ισλαμικές χώρες, μολονότι σε ορισμένες από αυτές τις λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες και σε ορισμένες από αυτές τις συχνά πολύ πλούσιες χώρες, πετρελαιοπαραγωγά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία, κατισχύουν καταστάσεις που είναι απαράδεκτες, αρχίζοντας από το δουλεμπόριο και την παράνομη εργασία με χείριστους όρους και φθάνοντας μέχρι τις εξαιρετικά σημαντικές και εξευτελιστικές επιπτώσεις των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθεί σε μια κατοπινή έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της κ. Flautre μπορεί κάλλιστα να αποδειχθεί μία από τις πλέον σημαντικές εκθέσεις που εγκρίθηκαν στη διάρκεια αυτής της περιόδου συνόδου. Αυτή η έκθεση αφορά κυρώσεις, ένα μέσο που εμείς, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποποιηθούμε. Πρέπει, όμως, να χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο με μεγάλη προσοχή, με μεγάλη ευελιξία και κατά προτίμηση σπάνια, ούτως ώστε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να το αμβλύνουμε ή να οδηγήσουμε στη sui generis πληθωριστική χρήση του.

Παρά ταύτα, θέλω να προειδοποιήσω να μην εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά στη χρήση αυτού του μέσου. Οι κυρώσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως απειλή για τις μικρές και φτωχές χώρες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι πλουσιότερες και μεγαλύτερες χώρες, που είναι καλοί εμπορικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης δεν πρέπει να εξαιρούνται της απειλής κυρώσεων και πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να προσφύγει σε αυτές.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη και μητρική θνησιμότητα (RC-B6-0377/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Θεωρώ καλά ισορροπημένη την κοινή πρόταση ψηφίσματος για την αξιολόγηση του στόχου 5 της χιλιετηρίδας για την ανάπτυξη, που αφορά τη μητρική θνησιμότητα.

Συμφωνώ με την επισήμανση του ψηφίσματος ότι η υγεία των μητέρων είναι ο τομέας στον οποίο σημειώθηκε η μικρότερη πρόοδος σε σύγκριση με όλους τους άλλους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. Εφόσον δεν είναι διόλου πιθανό ότι θα σημειωθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα έως το 2015, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία, συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε βήματα.

Ανησυχώ ιδίως για τις τέσσερις τροπολογίες που προτάθηκαν εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, που για μία ακόμη φορά αναγκάζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει αποφάσεις για θέματα που άπτονται της κυριαρχίας των κρατών μελών. Αυτό περιλαμβάνει συναίνεση για τις ασφαλείς και νόμιμες εκτρώσεις. Δυστυχώς, αυτές οι τροπολογίες έγιναν δεκτές κατά τη σημερινή ψηφοφορία.

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει διαφορετική άποψη για την τεχνητή διακοπή της κύησης και, επομένως, λαμβάνουν αποφάσεις για αυτό το πρόβλημα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Ακόμη και το δημοψήφισμα για τη Συνθήκη της Λισαβόνας σκόνταψε στο θέμα των αμβλώσεων στην καθολική Ιρλανδία, οι αμβλώσεις απαγορεύονται στην Πολωνία, η δε Σλοβακία υιοθετεί διαφορετική άποψη για τις αμβλώσεις. Αυτός είναι ο λόγος που ψήφισα κατά αυτής της πρότασης ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά αυτού του ψηφίσματος, όχι μόνο διότι αντιτίθεμαι σε ένα ακόμη προπαγανδιστικό κείμενο για τις αμβλώσεις που περιέχεται σε αυτό το ψήφισμα, αλλά εξίσου διότι θεωρώ ότι η θέση του Κοινοβουλίου εν γένει επί του θέματος αυτού είναι πραγματικά μάλλον υποκριτική. Από τη μία πλευρά, το Κοινοβούλιο λέει ορθώς ότι πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να επέλθει μεγάλη μείωση στη μητρική θνησιμότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες, από την άλλη όμως πλευρά, το Κοινοβούλιο συνεχίζει σε άλλα σημεία να υποστηρίζει ολοένα και μεγαλύτερη, ακόμη πιο εκτενή νόμιμη μετανάστευση, καθώς και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λεγόμενη μπλε κάρτα. Αυτή ακριβώς η μεταναστευτική πολιτική οδηγεί σε τεράστια διαρροή εγκεφάλων από τις αναπτυσσόμενες χώρες στις δυτικές χώρες και αυτή ακριβώς η πολιτική αρπάζει από τις αναπτυσσόμενες τους καλύτερους εργάτες που αυτές έχουν ανάγκη, περιλαμβανομένων των επαγγελματιών του χώρου της υγείας, των γιατρών και των νοσοκόμων, που είναι πολύ πιο αναγκαίοι στην Αφρική παρά στη Δύση. Αρνούμαι να συμπαραταχθώ με μια τόσο υποκριτική θέση.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο για να προβώ σε αιτιολόγηση ψήφου αναφορικά με το ψήφισμά μας για τη μητρική θνησιμότητα. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε αν αυτό το Σώμα υπερασπίζεται τη σπιτική μηλόπιτα, αλλά τουλάχιστον εξέφρασε ξεκάθαρη άποψη για το θέμα της μητρότητας.

Ωστόσο, λαμβάνω τον λόγο χωρίς καμία διάθεση γκρίνιας για να ρωτήσω για ποιον λόγο αισθανθήκαμε την ανάγκη να εκφέρουμε τελικά άποψη για αυτά τα ζητήματα. Αυτά είναι ευαίσθητα, πολύ προσωπικά ζητήματα, για πολλούς δε εκλογείς μας είναι ζητήματα ηθικής. Πρέπει να εξετάζονται με τον δέοντα τρόπο μέσω των εθνικών δημοκρατικών διαδικασιών των κρατών μελών. Με τον τρόπο που εκφραστήκαμε σήμερα το απόγευμα, επιδείξαμε υπεροψία, αλαζονεία και διάθεση να σφετεριστούμε εξουσία στο κέντρο και να απορρίψουμε τις εθνικές παραδόσεις των κρατών μελών μας. Δείτε αυτό το ψήφισμα και ίσως καταλάβετε για ποιον λόγο οι ψηφοφόροι μας απεχθάνονται και δυσπιστούν σε τόσο μεγάλο βαθμό έναντι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (PSE). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ο Daniel Hannan δεν έπιασε το νόημα. Αυτό το ψήφισμα αφορά τη συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και έχει στόχο να ασκήσει πίεση στους παγκόσμιους ηγέτες να πάρουν στα σοβαρά τον στόχο 5 των ΑΣΧ σχετικά με τη μητρική υγεία: περί αυτού πρόκειται. Δεν έχει καμία σχέση με τις αμβλώσεις στην Πολωνία ή την Ιρλανδία. Αφορά την πρόσβαση στα δικαιώματα της μητρότητας. Ωστόσο, η αιτιολόγηση της ψήφου μου δεν αφορούσε αυτό.

Εκείνο που ήθελα να πω ήταν ένα από τα θλιβερότερα πράγματα που είδα ποτέ στη ζωή μου στην Αντίς Αμπέμπα στο νοσοκομείο για συρίγγιο, όπου πήγαμε με ορισμένες γυναίκες συναδέλφους, ως τμήμα της αντιπροσωπείας ΑΚΕ. Εκεί είδαμε μια ουρά νεαρών γυναικών –για την ακρίβεια, δεν ήταν ακόμα παρά κορίτσια ηλικίας 13 ή 14 ετών– και ένας χείμαρρος από ούρα ξεχείλιζε από τον δρόμο όπου είχαν σχηματίσει ουρά. Σχημάτιζαν ουρά και υπήρχε ένας χείμαρρος ούρων, διότι είχαν αναπτύξει κολπικό συρίγγιο εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ιατρική περίθαλψη κατά τη γέννα σε απομακρυσμένες περιοχές της Αιθιοπίας.

Νομίζω ότι είναι άκρως σημαντικό να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σωστή υγειονομική περίθαλψη των μητέρων σε ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Είναι αίσχος ότι σημειώνεται τόσο μικρή πρόοδος σε αυτόν τον Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας, καθώς είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς. Ελπίζω ότι αυτό θα οπλίσει τους διαπραγματευτές μας, όπως την Glenys Kinnock, που μεταβαίνουν στη Νέα Υόρκη.

Πιστεύω επίσης ότι άνθρωποι όπως ο Daniel Hannan πρέπει να διαβάσουν και να διαπιστώσουν τι γίνεται σε τούτο το Κοινοβούλιο.

 
  
  

− Έκθεση Syed Kamall (A6-0283/2008)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική έκθεση. Η υψηλή ζήτηση υπηρεσιών είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των αναπτυσσόμενων οικονομιών. Οι υπηρεσίες καθορίζουν το βιοτικό επίπεδο και το επίπεδο ευημερίας των κοινωνιών. Υπάρχει σταθερή αύξηση της ζήτησης για την ανάπτυξη υπηρεσιών που συνδέονται με τη σύγχρονη τεχνολογία και τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, που πληρούν τις προδιαγραφές και τις προσδοκίες των χρηστών τους.

Η μεγέθυνση του ΑΕγχΠ εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από το μέγεθος του τομέα των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό του εμπορίου. Αυτό το σκέλος της αγοράς αναπτύσσεται σταθερά. Αυτός είναι ο λόγος που έγιναν τόσες πολλές συζητήσεις όσον αφορά τις συνθήκες και τις αρχές της ελευθέρωσης του εμπορίου των υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Υπάρχουν πολλά λίαν επικερδή είδη υπηρεσιών, ιδίως εκείνα που καλύπτουν συγκεκριμένους θυλάκους. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η ελευθέρωση του εμπορίου σημειώνει βραδεία πρόοδο και υπάρχει τόσο μεγάλη αντίσταση σε αυτό. Καθώς ολοκληρώνω, θα ήθελα να πω ότι ζούμε τώρα σε εποχές όπου οι υπηρεσίες αποτελούν τον βασικό αναπτυξιακό δείκτη.

 
  
  

− Έκθεση Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια, διότι εξετάζει πολλά σημαντικά ζητήματα για αυτόν τον τομέα της οικονομίας. Αυτά τα ζητήματα αφορούν επίσης την Πολωνία.

Αναρωτήθηκα με ποιον τρόπο θα μπορούσαν αυτά τα κείμενα να εφαρμοστούν στην κατάσταση των πολωνικών ναυπηγείων στο Gdańsk, στη Gdynia και στο Szczeczin. Εδώ και αρκετό διάστημα έχουν κινηθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομικές διαδικασίες που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις στα πολωνικά ναυπηγεία. Το ναυπηγείο του Szczeczin είναι το πέμπτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη και διέρχεται σοβαρές δυσκολίες, όπως και το ναυπηγείο στη Gdynia. Όλα αυτά οφείλονται σε μια σειρά προβλημάτων, που προέκυψαν στην πορεία των χρόνων και είναι αποτέλεσμα της αλλαγής του οικονομικού καθεστώτος και της διεθνούς κατάστασης, όπως επεσήμανα όταν έλαβα εχθές τον λόγο.

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κατάσταση των πολωνικών ναυπηγείων, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι δεν αντιπροσωπεύουν πηγή απασχόλησης. Δεν εκτίθενται σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Αυτό ίσως να ακούγεται παράδοξο. Επιπλέον, προτείνεται να κλείσουμε δύο ναυπηγικές κλίνες, προκειμένου να εξασφαλίσουμε το πλήρες δυναμικό, και αυτό είναι απλά γελοίο. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης για αυτά τα ναυπηγεία απορρίπτεται εσαεί, γεγονός που θα οδηγήσει αναπόδραστα στην κατάρρευσή τους, αντί να βοηθήσουμε την ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία να ανακτήσει τη θέση της στον κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους που δεν κατάφεραν να λάβουν τον λόγο ότι μπορούν να καταθέσουν γραπτή δήλωση, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να καταγραφεί η αιτιολόγηση της ψήφου τους.

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

− Έκθεση Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (ΕΝ) Ευχαριστώ τον κ. Kirkhope για την έκθεσή του, που θα συμβάλει σε καλύτερες υπηρεσίες για τους καταναλωτές. Επί του παρόντος, η τιμή που καταβάλλουν οι καταναλωτές για ένα διακρατικό εισιτήριο εξαρτάται από τη χώρα που αυτό αγοράζεται. Στη δική μου χώρα, την Αγγλία, πληρώνω την ίδια τιμή για ένα εισιτήριο, είτε το αγοράζω στην πόλη αναχώρησης, είτε στην πόλη άφιξης, είτε σε ενδιάμεση πόλη. Δεν βλέπω κανέναν απολύτως λόγο που θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτό σε ολόκληρη την Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης του κ. Timothy Kirkhope σε σχέση με τον δεοντολογικό κώδικα για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων.

Ο νέος δεοντολογικός κώδικας θα τονώσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης θέσεων προς όφελος της τιμής και της ποιότητας των υπηρεσιών. Οι τρέχουσες διευθετήσεις είναι ξεπερασμένες, καθώς σχεδόν το 40% των κρατήσεων διεξάγονται τώρα μέσω εναλλακτικών ιστότοπων, απαλλάσσοντας συνολικά από τέλη κράτησης. Ο νέος κώδικας θα ωφελήσει τους καταναλωτές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και περικόπτοντας τα τέλη, οι δε αερογραμμές χαμηλού κόστους περιλαμβάνονται τώρα επίσης στο σύστημα κρατήσεων.

Προκειμένου να προσφέρουμε στους πελάτες την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και προστασία από πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, πρέπει να επεκταθεί η παροχή υπηρεσιών και να ρυθμιστεί και να ελέγχεται σε πανευρωπαϊκή βάση. Επομένως, είναι σημαντικό οι τιμές των πτήσεων να παρέχονται σε κύριες διαφημίσεις, όπου θα εκτίθεται το πλήρες κόμιστρο της πτήσης, περιλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών, ούτως ώστε ο πελάτης να μην ξεγελιέται από ειδικές προσφορές που στην πραγματικότητα δεν είναι διαθέσιμες. Το ίδιο ισχύει για την καταχώρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της κατανάλωσης καυσίμων: αμφότερα πρέπει να είναι σαφή για τον καταναλωτή. Μια σιδηροδρομική εναλλακτική επιλογή έναντι πτήσεων διάρκειας μικρότερης των 90 λεπτών παρέχει στον καταναλωτή άλλη μία εναλλακτική λύση, που του επιτρέπει να προβεί σε μια ενημερωμένη επιλογή.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Με την αναβάθμιση του κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (ΗΣΚ), διασφαλίζεται ότι τα συστήματα κράτησης για υπηρεσίες αεροπορικών ταξιδίων συμμορφώνονται προς την αρχή του υγιούς ανταγωνισμού. Ωστόσο, φοβούμαι ότι ο αόριστος ορισμός της «συμμετοχής στο κεφάλαιο» μιας εταιρείας, καθώς ο μεταφορέας ασκεί «αποφασιστική επιρροή» στα ΗΣΚ, θα προκαλέσει σύγχυση και θα αφήσει περιθώρια για στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτή η έκθεση θα έπρεπε να έχει ως ζητούμενο το όφελος του καταναλωτή και αυτές οι απόψεις αντικατοπτρίζονται στην ψήφο μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. − (PL) Το ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων είναι μια πλατφόρμα που συγκεντρώνει τους αεροπορικούς και σιδηροδρομικούς μεταφορείς και χρησιμοποιείται για την πώληση εισιτηρίων για τις υπηρεσίες τους. Η έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είχε ως στόχο την τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων και την ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεων.

Ο κώδικας δεοντολογίας αναβαθμίστηκε προκειμένου να βελτιώσει τη διαφάνεια και να παρεμποδίσει τις καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά και τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Ψήφισα κατά της έκθεσης σχετικά με τον κώδικα για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων, διότι τάχθηκα υπέρ της αναπομπής της στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Κατά την άποψή μου, είναι ελλιπής ο ορισμός πολλών από τις έννοιες στην έκθεση της Επιτροπής. Αυτό ισχύει ιδίως σε ό,τι αφορά την καίρια έννοια του μητρικού μεταφορέα. Επομένως, πιστεύω ότι τα συμφέροντα των καταναλωτών εντός της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς δεν προστατεύονται πλήρως.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) , γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της αναπομπής στην Επιτροπή του κανονισμού για το ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων, διότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμφίσημες διατυπώσεις, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές ερμηνείες του κειμένου. Ένας κανονισμός είναι υποχρεωτικός ως προς όλα του τα στοιχεία και εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, και για τον λόγο αυτόν το κείμενο πρέπει να είναι ακριβές.

Είμαι της άποψης ότι η δημοσίευση μιας προδιαγραφής που θα παρουσιάζει την ερμηνεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ορισμένους ορισμούς στον κανονισμό, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτού τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός, δεν είναι μια αποδεκτή λύση. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί για μια διαδικασία απλούστευσης της νομοθεσίας, ιδίως δε νομοθετικής σταθερότητας.

Προφανώς, είναι αναγκαία μια αναβάθμιση και βελτίωση του κανονισμού για το ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων, και εκτιμώ το έργο όλων των συναδέλφων στην επιτροπή. Παρά ταύτα, θεωρώ ότι θα απαιτούνταν μεγαλύτερη σαφήνεια του κειμένου για να διασφαλιστεί ένα σταθερό νομικό πλαίσιο, αναγκαίο για την καλή λειτουργία του τομέα των επιβατηγών αερομεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), γραπτώς. − (PL) Κατά την ονομαστική ψηφοφορία και σε σχέση με την τροπολογία αριθ. 48, ψήφισα κατά της παραβίασης των ίσων δικαιωμάτων των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, επισημαίνοντας τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχοντάς τους μια προνομιακή θέση στην αγορά. Δυστυχώς, το μηχάνημα μου για την ψηφοφορία δεν λειτούργησε και οι προσπάθειές μου να επιστήσω την προσοχή σε αυτό το γεγονός αγνοήθηκαν. Θα ήθελα να καταγραφεί ότι ψήφισα κατά σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της εν θέματι τροπολογίας.

 
  
  

− Έκθεση Esko Seppänen (A6-0317/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο που μας περιβάλλει είναι μία από τις πολιτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την ιδιότητά της ως ένωσης αξιών. Ωστόσο, κατά τη γνώμη της Λίστας του Ιουνίου, αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιδίωξη εξωτερικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και, επομένως, σφετερισμού της κυριαρχίας των κρατών μελών επί της άσκησης εξωτερικής πολιτικής.

Επομένως, εκτιμούμε το γεγονός ότι η ΕΤΕπ δίνει προτεραιότητα στη χορήγηση πιστώσεων που προωθούν την ανάπτυξη της δημοκρατίας και της σταθερότητας στην Κεντρική Ασία, αντιτίθεται όμως στην τάση να καθίσταται η ΕΤΕπ μέσο για την επέκταση των φιλοδοξιών της ΕΕ σε σχέση με την εξωτερική πολιτική.

Μετά από προσεκτική εξέταση, επιλέξαμε να ψηφίσουμε υπέρ των τροπολογιών που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις προτάσεις της Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι ορισμένες από τις τροπολογίες δεν συμβαδίζουν ακριβώς με τις σχετικές αρχές.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ (RC-B6-0343/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, ψηφίζω υπέρ αυτού του εγγράφου, θέλω όμως να επισημάνω ότι είναι το νιοστό κείμενο που εγκρίνει αυτό το Σώμα προς υποστήριξη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτό το μέρος του κόσμου. Τι συνέπειες έχουν οι διακηρύξεις μας; Δυστυχώς, ελάχιστες, πέραν της έκφρασης πολιτικής αλληλεγγύης.

Αν η Ευρώπη επιθυμεί να είναι αξιόπιστη σε αυτό το θέμα, πρέπει να μιλά με ενιαία φωνή και να θέσει τη διεθνή ασφάλεια υπεράνω μεμονωμένων εθνικών συμφερόντων. Πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας να βρεθεί ισορροπία μεταξύ δύο απαιτήσεων: για τους Παλαιστίνιους, ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος· για τους Ισραηλινούς, η ασφάλεια της διαβίωσης στη δική τους επικράτεια, έχοντας απαλλαγεί από επιθέσεις και απειλές. Αν διαχωριστούν οι δύο πτυχές, καθίσταται μάλλον παράδοξη η εξεύρεση μιας αξιόπιστης στάσης και μιας βιώσιμης λύσης. Ελπίζω ότι στο μέλλον τούτη, η δική μας Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει μεγάλο συμφέρον για ειρήνη σε ένα μέρος του κόσμου τόσο κοντά μας, θα μπορεί να διαδραματίσει έναν πιο αποτελεσματικό διαμεσολαβητικό ρόλο, σε σύγκριση με ό,τι έπραξε στο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Ψηφίσαμε υπέρ του συμβιβαστικού ψηφίσματος, όχι διότι συμφωνούμε με όλα του τα σημεία ή τη διατύπωση, αλλά διότι πιστεύουμε ότι αυτό ίσως συμβάλει στο να καταγγείλουμε την απαράδεκτη κατάσταση των παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

Το Ισραήλ, με την υποστήριξη και τη συνεργία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, κατέχει παράνομα τα παλαιστινιακά εδάφη, έχει ανεγείρει οικισμούς και ένα διαχωριστικό τείχος και δολοφονεί, φυλακίζει, επιτίθεται και εκμεταλλεύεται τον παλαιστινιακό λαό, ενώ παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο και περιφρονεί το αναφαίρετο δικαίωμα αυτού του λαού στο κυρίαρχο, βιώσιμο και ανεξάρτητο κράτος του.

Περίπου 10 000 Παλαιστίνιοι κρατούνται επί του παρόντος στις ισραηλινές φυλακές, μεταξύ αυτών εκατοντάδες παιδιά, κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, υφιστάμενοι εξευτελιστική και μειωτική μεταχείριση, καθώς και κακομεταχείριση, περιλαμβανομένων των βασανιστηρίων. Στους περισσότερους δεν επιτρέπεται να δέχονται επισκέψεις από τις οικογένειές τους. Πολλοί κρατούνται «διοικητικά», χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ή χωρίς δίκη.

Το Ισραήλ κρατεί στις φυλακές του περίπου το ένα τρίτο των εκλεγμένων μελών του παλαιστινιακού νομοθετικού συμβουλίου, καθώς και άλλους παλαιστίνιους τοπικούς αιρετούς αξιωματούχους.

Η φυλάκιση παλαιστινίων ακτιβιστών είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της νόμιμης αντίστασης του παλαιστινιακού λαού και τη διαιώνιση της ισραηλινής κατοχής.

Οποιαδήποτε έντιμη, βιώσιμη και διαρκής λύση για τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής των Κατεχομένων απαιτεί την απελευθέρωση όλων των παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων από το Ισραήλ.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Πρόκειται για ένα απαράδεκτο ψήφισμα, το οποίο αθωώνει ουσιαστικά το κράτος του Ισραήλ για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού και την κατοχή των εδαφών του.

Στο σημείο 4, για παράδειγμα, υποστηρίζει τον αγώνα του Ισραήλ κατά της τρομοκρατίας! Χαρακτηρίζεται έτσι ως τρομοκράτης ένας λαός που αγωνίζεται για την ελευθερία του, ενάντια στην κατοχή εδαφών του από τον ισραηλινό στρατό, ενάντια στον αποκλεισμό (οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό) και τις επιθέσεις που υφίσταται με θύματα ανήλικα παιδιά, όπως στη Λωρίδα της Γάζας, ως τιμωρία, επειδή ανέδειξε κυβέρνηση που δεν είναι αρεστή στους Ισραηλινούς, στις ΗΠΑ και στην ΕΕ!

Ενώ παραπέρα, στο σημείο 7, καλεί προκλητικά την Παλαιστινιακή Αρχή να παίξει το ρόλο του χωροφύλακα της αντίστασης του παλαιστινιακού λαού, κατηγορώντας μάλιστα για βίαιες ή τρομοκρατικές ενέργειες πρώην κρατούμενους και ειδικά μικρά παιδιά!

Είναι ντροπή να γίνονται τέτοιες αναφορές! Aντί για αυτές, το Ευρωκοινοβούλιο θα έπρεπε να ζητήσει να αποσυρθεί το Ισραήλ από τα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Όχθης, να γκρεμίσει το τείχος του αίσχους στην Ιερουσαλήμ, να σταματήσει τις δολοφονικές επιθέσεις κατά αμάχων, γυναικών και παιδιών, να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους. Nα απαιτήσει τη συμμόρφωση του Ισραήλ με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις σχετικές αποφάσεις του OHΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Η κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη είναι περίπλοκη. Για το Ισραήλ, είναι προβληματική η αντιμετώπιση της τεράστιας ανασφάλειας που δημιουργείται από τον περίγυρό του. Ως καλός φίλος του Ισραήλ, το γνωρίζω αυτό πολύ καλά. Ωστόσο, είναι πάντοτε σημαντικό να τηρείται το διεθνές δίκαιο. Επομένως, επέλεξα να συμμετάσχω στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

Μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων το τελικό αποτέλεσμα ήταν αισθητά πιο ισορροπημένο, πράγμα που σήμανε ότι, στο τέλος, υποστήριξα το ψήφισμα. Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικό είναι να μην καταδικαστεί το Ισραήλ, όπως συνέβη στην περίπτωση της έκθεσης της κ. Flautre σχετικά με την αξιολόγηση των κυρώσεων της ΕΕ στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου δεν εξετάστηκαν τα γεγονότα. Επομένως, ψήφισα όχι σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), γραπτώς. (PL) Το ψήφισμα για την κατάσταση των παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές, το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι προκατειλημμένο και, επομένως, δεν παρέχει έναν ακριβή αναστοχασμό για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το ψήφισμα παραλείπει να συνεκτιμήσει το πολιτικό πλαίσιο ή το γεγονός ότι οι ισραηλινές αρχές πρέπει να μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών τους. Το Ισραήλ εξακολουθεί να τελεί υπό τη συνεχή απειλή τρομοκρατικής δραστηριότητας, που εκπορεύεται από τα παλαιστινιακά εδάφη, παρά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για ειρήνη και τις χειρονομίες καλής θέλησης, όπως η πρόσφατη απόφαση για την απελευθέρωση 198 παλαιστινίων κρατουμένων. Το Ισραήλ είναι η μοναδική δημοκρατική χώρα στην περιοχή και αντιμετωπίζει αυτήν την απειλή με δημοκρατικές μεθόδους και πόρους.

Το ψήφισμα καταδικάζει τις ισραηλινές αρχές για τη χρήση ακατάλληλων μεθόδων έναντι ανηλίκων. Παραλείπει, όμως, να αναφέρει ότι, σύμφωνα με εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, τρομοκρατικές οργανώσεις όπως οι Ταξιαρχίες των Μαρτύρων του al-Asqa, η Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης στρατολογούν ανηλίκους και τους χρησιμοποιούν ως αγγελιοφόρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανατίθενται σε ανηλίκους μάχιμα καθήκοντα ή χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και αμάχων.

Επειδή το ζήτημα των παλαιστινίων κρατουμένων αντιμετωπίστηκε με έναν τόσο προκατειλημμένο και ατελή τρόπο, ψήφισα κατά αυτού του ψηφίσματος.

 
  
  

- Έκθεση Hélène Flautre (A6-0309/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), γραπτώς. (BG) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, η έκθεση της κ. Helene Flautre συζητά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση οιασδήποτε παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ασχέτως του μέρους του κόσμου. Τι γίνεται, όμως, στην πίσω αυλή μας;! Για μία ακόμη φορά, θέλω να επιστήσω την προσοχή στις άνευ προηγουμένου ενέργειες του κυβερνητικού συνασπισμού στη Βουλγαρία.

Στις 30 Ιουλίου, την ημέρα που επρόκειτο να διεξαχθεί ψηφοφορία επί πρότασης μομφής [στο βουλγαρικό κοινοβούλιο] ασκήθηκε αστυνομική βία κατά του βουλευτή του ΕΚ Dimiter Stoyanov. Παρά το γεγονός ότι αμέσως ταυτοποιήθηκαν αυτοί οι ένστολοι «αρωγοί», μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία κύρωση, καμία δικαιολογία, αλλά υπάρχει μια προκλητική αλαζονεία στις προσπάθειες συγκάλυψης της υπόθεσης.

Η συμπεριφορά των αξιωματούχων του Υπουργείου Εσωτερικών δείχνει ότι γνώριζαν ποιον ξυλοκοπούσαν, ιδίως καθώς ο Stoyanov κρατούσε όλη την ώρα την ταυτότητά του, του βουλευτή του ΕΚ, και εξήγησε επανειλημμένως ποιος ήταν.

Η παράνομη κράτηση και ο ξυλοδαρμός ενός μέλους τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι που δεν έχει συμβεί στην πενηντάχρονη ιστορία αυτού του θεσμικού οργάνου! Η περίπτωση του συναδέλφου μας είναι ένα επικίνδυνο πλήγμα για τις θεμελιώδεις αρχές της σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Είναι μια άμεση και κατ’ επίφαση δημοκρατική παραβίαση προσωπικών δικαιωμάτων.

Αφού ο κατασταλτικός μηχανισμός της κυβερνώσας παράταξης δεν σεβάστηκε την ιδιότητα μέλους του ΕΚ του Dimiter Stoyanov, τι μένει για τον απλό βούλγαρο πολίτη;

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο σε μια αιτιολόγηση ψήφου να τα συζητάμε όλα, τα πολλά σημαντικά ζητήματα που θίγει η έκθεση, ιδίως τα πολλά με τα οποία διαφωνούμε πλήρως, ίσως η καλύτερη προσέγγιση είναι να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών που κατατέθηκαν στην Ολομέλεια για να επισημάνουμε τον κεντρικό στόχο αυτού του πολιτικού μέσου της ΕΕ.

Παρά τις αναφορές που γίνονται σε διάφορες χώρες σε αυτήν την έκθεση, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου απέρριψε δύο προτεινόμενες τροπολογίες που θεωρούσαν ότι:

- «... Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της παλαιστινιακής κυβέρνησης η οποία σχηματίσθηκε τον Φεβρουάριο του 2006 μετά από εκλογές τις οποίες η ΕΕ ανεγνώρισε ως ελεύθερες και δημοκρατικές υπονόμευσαν τη συνέπεια της πολιτικής της Ένωσης και αποδείχτηκαν αντιπαραγωγικές, επιδεινώνοντας σοβαρά την πολιτική και ανθρωπιστική κατάσταση».

- «... οι συνεχείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ανάληψη επείγουσας δράσης από την Ένωση».

Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα που να αποδεικνύει ότι ο στόχος των κυρώσεων της ΕΕ αποτελεί απαράδεκτη ανάμειξη, που προφανώς εφαρμόζεται με «δύο μέτρα και δύο σταθμά». Με άλλα λόγια, χρησιμοποιούνται κυρώσεις ως μέσο πίεσης και πολιτικής ανάμειξης για την προστασία «φίλων» και για να επικρίνουμε «άλλους», που η ΕΕ (και οι ΗΠΑ) δείχνουν ως στόχο.

Αυτός είναι ο λόγος που ψηφίσαμε κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), γραπτώς. − (EN) Στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, η ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα ή κυρώσεις για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση προς τους στόχους της ΚΕΠΠΑ. Η τρέχουσα πολιτική κυρώσεων της ΕΕ πάσχει από υπερβολικό αριθμό ad-hoc περιπτώσεων, γεγονός που συχνά οδηγεί σε ασυνάφεια και ασυνέπεια. Πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσει έναν πιο προορατικό ρόλο στον καθορισμό μιας σαφούς πολιτικής της ΕΕ σε σχέση με τις κυρώσεις.

Πιστεύω ότι το ΕΚ πρέπει να είναι πολύ ακριβές όταν μιλά για κυρώσεις και, ιδίως, όταν ζητεί να αναλάβει δράση η ΕΕ ως απάντηση σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, όπως έπραξε το Σώμα σε αυτήν την έκθεση για το Ισραήλ. Πιστεύω ότι προτού ζητήσουμε από την ΕΕ να επιβάλει τις όποιες κυρώσεις, πρέπει να είμαστε καλά ενημερωμένοι για συγκεκριμένες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και πρέπει να επιδεικνύουμε αυτοσυγκράτηση και να μην προβαίνουμε σε δηλώσεις γενικού χαρακτήρα. Αν υπάρχουν πραγματικά περιστατικά, πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα στο κείμενο ή να παρουσιάζονται σε υποσημείωση στο αντίστοιχο έγγραφο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ της στήριξης της έκθεσης της κ. Hélène Flautre σχετικά με την αξιολόγηση των κυρώσεων της ΕΕ στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επικροτώ την ισορροπημένη προσέγγιση της εισηγήτριας έναντι ενός σημαντικού μέσου της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ. Οι κυρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται κατά περίπτωση και να στοχεύουν κατά τρόπο που να αποφεύγεται να πλήττονται αθώα μέρη. Είμαι ικανοποιημένος με το γεγονός ότι η έκθεση της κ. Flautre καλύπτει επαρκώς αυτά τα σημεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Η ΕΕ θεωρεί ότι ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η πλέον σημαντική αρχή και, επομένως, περιλαμβάνει ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υλοποιεί μηχανισμούς σε όλες τις νέες διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται με τρίτες χώρες.

Η πολιτική αποτελεσματικότητα των κυρώσεων και οι αρνητικές τους συνέπειες αποτελούν σήμερα το επίμαχο θέμα. Έχουμε πλήρη επίγνωση αυτού του πράγματος, όταν η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει μια στάση σε σχέση με τη σύγκρουση στον Καύκασο.

Επομένως, επικροτώ και ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Hélène Flautre, που κομίζει μια νέα φιλοσοφία στην εφαρμογή κυρώσεων και μια αλλαγή ιδεών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική πολιτική κυρώσεων, ούτως ώστε να μην εφαρμόζουμε «δύο μέτρα και δύο σταθμά», με βάση, για παράδειγμα, τη στρατηγική σημασία του εταίρου, όπως εν προκειμένω της Ρωσίας και της Κίνας.

Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κείμενα στρατηγικής για τις διάφορες χώρες και άλλους παρόμοιους τύπους εγγράφων ως βάση για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα και την κατάσταση όσον αφορά τη δημοκρατία. Πρέπει να χρησιμοποιούμε αντικειμενικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες, που εξασφαλίζονται από εκπροσώπους τοπικών και μη κυβερνητικών οργανισμών. Πρέπει να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών και να στοχεύσουμε εκείνους που φέρουν την ευθύνη για τις συγκρούσεις, για παράδειγμα, με το πάγωμα των κεφαλαίων και την επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων. Οι κυρώσεις δεν πρέπει να πλήττουν τους φτωχότερους πληθυσμούς.

Πιστεύω πραγματικά ότι η πολιτική κυρώσεων δεν θα είναι πιο αποτελεσματική, έως ότου συμπεριληφθεί σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι κυρώσεις θα είναι αποτελεσματικές μόνο όταν βοηθούν στην αλλαγή των σχέσεων και, συνεπώς, στην επίλυση των συγκρούσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE), γραπτώς. – (FR) Μετά τις νομοθετικές εκλογές στην Παλαιστίνη τον Φεβρουάριο του 2006, ήμουν ένας από τους πρώτους που είπα, τόσο από την Ιερουσαλήμ όσο και από το Κοινοβούλιο, ότι δεν πρέπει να εφαρμόσουμε κυρώσεις κατά της παλαιστινιακής κυβέρνησης, διότι ο λαός θα ήταν αυτός που θα υπέφερε. Κατά γενική ομολογία, πρέπει να παραδεχθούμε ότι η πολιτική κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη επιδεινώθηκε πλήρως, ιδίως μεταξύ της Φατάχ και της Χαμάς, αυτή όμως η πολιτική κρίση δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Αυτός είναι ο λόγος που απείχα της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας αριθ. 4.

Θέλω επίσης να δηλώσω ότι καταδικάζω απερίφραστα τη συνεχιζόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου εκ μέρους του Ισραήλ, λυπούμαι όμως που το κείμενο της έκθεσης παραλείπει να αναφέρει εκείνες τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που διαπράττουν άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή. Αυτή φαίνεται να είναι η περίπτωση των δύο μέτρων και δύο σταθμών και αυτός είναι ο λόγος που ψήφισα κατά της τροπολογίας αριθ. 5.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), γραπτώς. (DA) Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πτυχές της έκθεσης Flautre που επιδέχονται κριτική, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης για να εκφράσω την υποστήριξή μου στον αγώνα για ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. − (PL) Οι κυρώσεις που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέσα που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της ΚΕΠΠΑ. Μπορεί να είναι διπλωματικά μέσα, αλλά κατά κανόνα είναι οικονομικά μέσα και χρησιμεύουν στο να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η εισηγήτρια ζητεί να γίνει μια περιεκτική και διεξοδική αναθεώρηση των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων, και πιστεύω ότι ορθώς το κάνει. Πρέπει να εκπονηθούν ενδεδειγμένες αρχές για την επιβολή κυρώσεων, ούτως ώστε οι τελευταίες να χρησιμοποιούνται μόνο μετά από ενδελεχή εξατομικευμένη ανάλυση.

Επιπλέον, πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη των οικονομικών κυρώσεων, που δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία και δεν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών των χωρών που υφίστανται τις κυρώσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο σε σχέση με το έθιμο της κατάρτισης μαύρων λιστών. Αυτός είναι ο λόγος που και εγώ υποστήριξα την έκθεση για μια αναθεώρηση των κυρώσεων της ΕΕ σε ό,τι αφορά τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αν αποδειχθεί αναγκαία η επιβολή κυρώσεων, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να θεσπιστούν θετικά μέτρα, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες χωρών στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Εγώ και οι συνάδελφοι βρετανοί Συντηρητικοί υποστηρίζουμε ολόψυχα τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων. Υποστηρίζουμε την έννοια ενός καθεστώτος κυρώσεων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ της ΕΕ, που εφαρμόζεται ομόφωνα με στόχο τους πλέον διαβόητους καταπατητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, αρκεί το ΗΒ να δύναται να ασκεί δικαίωμα αρνησικυρίας σε σχέση με αυτό. Εκφράζουμε, επίσης, τη λύπη μας για τον τρόπο που οι κυρώσεις εφαρμόζονται ασυνεπώς και για το γεγονός ότι είναι ορθάνοικτες σε παραβιάσεις, όπως συνέβη στην περίπτωση του προέδρου Μουγκάμπε, στον οποίο επετράπη επανειλημμένα να εισέλθει στην ΕΕ παρά την ταξιδιωτική απαγόρευση που έχει επιβληθεί στο καθεστώς του.

Δυστυχώς, η έκθεση Flautre προχωρεί παραπέρα, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να αποφαίνεται επί του καταλόγου των απαγορευμένων τρομοκρατικών οργανώσεων η οποία πρέπει να παραμείνει πολιτική, όχι δικαστική απόφασηκαι ισχυριζόμενη ότι απαιτείται η Συνθήκη της Λισαβόνας προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότερες οι κυρώσεις της ΕΕ έναντι παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί εποπτεία στις υπηρεσίες ασφαλείας των κρατών μελών και καθιστά δεσμευτικό τον δεοντολογικό κώδικα για τις εξαγωγές όπλων. Για τους λόγους αυτούς, δεν θα υποστηρίξουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), γραπτώς. − (PL) Ψήφισα κατά της παραγράφου 57 κατά την ονομαστική ψηφοφορία. Δυστυχώς, δεν λειτούργησε το μηχάνημα της ψηφοφορίας μου. Αγνοήθηκαν οι προσπάθειές μου να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός, όπως συνέβη και στη διάρκεια πέντε άλλων ονομαστικών ψηφοφοριών. Θα ήθελα να καταγραφεί ότι ψήφισα κατά του αρχικού κειμένου της παραγράφου 57 του εγγράφου.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη και μητρική θνησιμότητα (RC-B6-0377/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), γραπτώς (FR) Στα χαρτιά, ο πέμπτος από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας –που στοχεύει στη μείωση της μητρικής θνησιμότητας κατά 75% από τώρα έως το 2015– ήταν σαφώς ένας από τους πλέον εφικτούς στόχους.

Στην πράξη, ήταν αυτός με τη μεγαλύτερη υστέρηση έναντι του χρονοδιαγράμματος. Ιδού ένα καταδικαστέο γεγονός: στην υποσαχάρια Αφρική μία στις 16 γυναίκες πεθαίνει στη γέννα. Ο αριθμός αυτός ελάχιστα άλλαξε τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Πού αλλού στη γη θα μπορούσε να βρει κάποιος μια τέτοια δραματική ανισορροπία όσο σε αυτό το πεδίο της ανθρώπινης υγείας; Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι όταν πεθάνει η μητέρα, είναι δεκαπλάσιες οι πιθανότητες να πεθάνει και το παιδί.

Στις γενικευμένες προσπάθειές μας να επιτύχουμε τους ΑΣΧ, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στον στόχο 5.

Η ίδια η Ομάδα G8 έλαβε επιτέλους το μήνυμα. Στην τελευταία της συνάντηση στην Ιαπωνία, ενέκρινε μια «υγειονομική δέσμη» με στόχο τη στρατολόγηση και την εκπαίδευση ενός εκατομμυρίου επαγγελματιών της υγείας για την Αφρική, ούτως ώστε να παρέχεται υποστήριξη στο 80% των μητέρων κατά τη γέννα.

Η μπάλα τώρα είναι στο γήπεδο της ΕΕ.

Η Κοινότητα πρέπει να δράσει ταυτόχρονα και με πραγματική ουσία σε αρκετές κατευθύνσεις:

- ενημέρωση και εκπαίδευση των γυναικών,

- ενίσχυση των συστημάτων δημόσιας υγείας στις χώρες του Νότου,

- μαζικές επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Κάθε χρόνο σημειώνονται περίπου 536 000 θάνατοι μητέρων (95% εκ των οποίων συμβαίνουν στην Αφρική και στη Νότια Ασία).Για κάθε γυναίκα που πεθαίνει, 20 ή και περισσότερες βιώνουν σοβαρές επιπλοκές, που περιλαμβάνουν από χρόνιες μολύνσεις μέχρι αναπηρικά τραύματα, τα οποία θα μπορούσαν εύκολα να αποφευχθούν, αν υπήρχε καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες βασικής και επείγουσας μαιευτικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη στήριξη εκ μέρους των ανεπτυγμένων χωρών.

Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ ανησυχητικά και δείχνουν ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες όχι μόνο δεν έχουν δρομολογήσει την επίτευξη του στόχου για τη μητρική θνησιμότητα (στόχος 5 των ΑΣΧ), αλλά είναι ο μοναδικός στόχος στον οποίο δεν σημειώνεται καμία πρόοδος. Τα σημερινά στοιχεία είναι τα ίδια ακριβώς στοιχεία που υπήρχαν και πριν από 20 χρόνια.

Το γεγονός είναι ότι η μητρική θνησιμότητα θα μπορούσε να αποφευχθεί μέσω της διάταξης για καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και την εξασφάλιση πρόσβασης για όλες τις γυναίκες σε περιεκτικές πληροφορίες και υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.

Επομένως, υποστηρίζουμε το ψήφισμα που εγκρίθηκε και χαιρόμαστε που εγκρίθηκε επίσης στην Ολομέλεια η πρότασή μας για την προστασία της πρόσβασης σε αποτελεσματική αντισύλληψη και σε νόμιμες και ασφαλείς αμβλώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Είναι φρικτό το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε συνθήκες απόλυτης ένδειας, ότι οι γυναίκες σε αυτές τις χώρες και τις περιοχές πεθαίνουν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της γέννας, και ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ενημέρωση και πρόσβαση σε ασφαλή αντισύλληψη. Αυτό το ζήτημα αφορά την αξία της ανθρώπινης ζωής και τα αναφαίρετα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, πολλώ δε μάλλον των γυναικών που ζουν στη φτώχεια.

Αυτό το ψήφισμα περιέχει θετικές –και αναγκαίες– προτάσεις, εγείρει όμως και ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΕ. Επιλέξαμε να υποστηρίξουμε προτάσεις που ζητούν καλύτερες συνθήκες για τις γυναίκες, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Ωστόσο, το ψήφισμα αναφέρεται και σε άλλα θέματα, ορισμένα από τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική. Επομένως, απείχαμε της τελικής ψηφοφορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), γραπτώς. − (EN) Το ψήφισμα του ΕΚ για τη μητρική θνησιμότητα προσλαμβάνει μεγάλη σημασία υπό το πρίσμα των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και μεταφέρει το μήνυμά μας ότι γνωρίζουμε την τρέχουσα κατάσταση και ότι ζητούμε την ανάληψη δράσης για να βοηθήσουμε τα εκατομμύρια γυναικών των αναπτυσσόμενων χωρών. Υποστηρίζω σθεναρά την πρόταση να ζητηθεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν προγράμματα και πολιτικές που θα βοηθήσουν στην πρόληψη της μητρικής θνησιμότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, τον αλφαβητισμό και τη διατροφή.

Στο πλαίσιο αυτού του ψηφίσματος, πιστεύω ότι η χρήση αντισυλληπτικών είναι πολύ σημαντική για την πρόληψη των ασθενειών, της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, καθώς και για τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας, την ίδια όμως στιγμή είμαι πεπεισμένη ότι δεν έχουμε δικαίωμα να καταδικάζουμε ή να επικρίνουμε εκκλησίες που στέκονται απλά ως ηθική, αλλά όχι νομοθετική αρχή, προάγοντας την πίστη τους, χωρίς όμως να απαγορεύουν να προβαίνει κανείς σε προσωπικές επιλογές. Επιπλέον, υπάρχουν εκκλησίες που δεν εξετάζουν τα ζητήματα αντισύλληψης του ποιμνίου τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. − (RO) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, διότι υπάρχει υψηλό ποσοστό μητρικής θνησιμότητας όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ.

Είναι ανησυχητικό ότι, κάθε χρόνο, 536 000 οικογένειες μένουν χωρίς μητρική υποστήριξη, κάτι που δημιουργεί ανισορροπίες σε επίπεδο βασικού κοινωνικού κυττάρου. Γνωρίζουμε τις αιτίες και τις μεθόδους καταπολέμησης αυτού του φαινομένου· ο τρόπος οργάνωσης και σχεδιασμού της δραστηριότητας εξαρτάται από εμάς.

Θεωρώ πραγματικά ότι πρέπει να δοθεί έμφαση κυρίως στην πρόσβαση των γυναικών στην ενημέρωση όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε στις δράσεις μας, παρά μόνο αν οι ίδιες οι γυναίκες έχουν επίγνωση των κινδύνων τους οποίους διατρέχουν πριν ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πρέπει, επίσης, να διαθέσουμε τους μέγιστους δυνατούς πόρους για την παροχή υπηρεσιών ποιότητας, που θα είναι διαθέσιμες σε άπαντες.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), γραπτώς. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, αφού υποστήριξα τις τροπολογίες που αφορούν την καταδίκη του λεγόμενου «κανόνα κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» των ΗΠΑ και την απαγόρευση της χρήσης των αντισυλληπτικών, όπως υποστηρίζουν ορισμένες εκκλησίες, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος. Σκανδαλίστηκα, όμως, όταν έμαθα ότι ορισμένοι από τους συναδέλφους μου, που συνήθως μπορεί κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά, πρόταξαν τις δηλώσεις του Πάπα έναντι της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) , γραπτώς. (RO) Η αύξηση του ποσοστού παιδικής θνησιμότητας και η μείωση του ποσοστού γεννήσεων, αφενός, και η γήρανση του πληθυσμού, αφετέρου, απαιτούν σταθερές και επείγουσες δράσεις από τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για τη μητρική θνησιμότητα ενόψει της συνάντησης εκπροσώπων υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ στις 25 Σεπτεμβρίου, που θα πραγματοποιηθεί για την αναθεώρηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, λόγω του γεγονότος ότι το κείμενό του ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επεκτείνουν τις διατάξεις σε σχέση με τις υγειονομικές υπηρεσίες για τις μητέρες και δίνει έμφαση στα προγράμματα της προγεννητικής περίθαλψης, της μητρικής διατροφής, της κατάλληλης βοήθειας στη γέννα, με αποφυγή όμως της υπερβολικής προσφυγής σε καισαρικές τομές, τη βοήθεια μετά τη γέννα και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Με αυτό το ψήφισμα, ζητούμε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγγυηθούν ότι οι υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας είναι οικονομικά προσιτές, διαθέσιμες και υψηλής ποιότητας.

Είναι σημαντικό να διαθέτουμε τους μέγιστους διαθέσιμους πόρους για προγράμματα και πολιτικές που αφορούν την πρόληψη της μητρικής θνησιμότητας.

Θεωρώ, επίσης, σημαντική τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων οικογενειακού προγραμματισμού από δημόσιους πόρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), γραπτώς. − (PL) Το ψήφισμα περιέχει διατάξεις που εμμέσως ενθαρρύνουν τις αμβλώσεις και άλλες που ανοικτά ζητούν τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Η συμπερίληψη δηλώσεων για το θέμα αυτό συνιστά παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Σημαίνει, επίσης, ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν χρηματοδοτικοί πόροι από εισφορές κρατών μελών, όπου είναι παράνομες οι αμβλώσεις, για την προώθηση σε κοινοτικό επίπεδο των αμβλώσεων σε τρίτες χώρες.

Είναι υποκριτικό να δικαιολογούμε το να επιδιδόμαστε σε προπαγάνδα υπέρ των αμβλώσεων από πλευράς προώθησης της μητρικής υγείας και να κατανέμουμε χρηματοδοτικούς πόρους για αμβλώσεις, αντί να τους αφιερώνουμε για τη βελτίωση της μητρικής υγείας. Αυτός είναι ο λόγος που ψήφισα κατά του ψηφίσματος αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Ψήφισα κατά του ψηφίσματος αυτού.

Η προστασία της μητρικής υγείας αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την επιβίωση της ανθρωπότητας.

Οι μητέρες στις αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος πανδημία, χωρίς καμία πρόσβαση σε βασικές υγειονομικές υπηρεσίες, ασπιρίνες ή ένα ποτήρι πόσιμου νερού. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αποσαφήνισε με έμφαση ότι χρησιμοποιείται λιγότερο από το 10% του προϋπολογισμού για την επίλυση προβλημάτων που πλήττουν το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού. Για την πνευμονία, για τη μολυσματική διάρροια, τη φυματίωση και την ελονοσία –ασθένειες που προκαλούν τεράστια προβλήματα υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά μπορούν να θεραπευτούν– διατίθεται λιγότερο από το 1% του προϋπολογισμού.

Ο ΟΗΕ ενέκρινε μια στρατηγική που υποστηρίζει τη γέννα με την υποστήριξη εξειδικευμένης ιατρικής εποπτείας. Στόχος είναι ο περιορισμός των κινδύνων της μητρότητας, η μείωση της παιδικής θνησιμότητας και η παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες.

Ωστόσο, το ψήφισμά μας προτείνει, μεταξύ άλλων, «να εξασφαλίζονται πλήρεις και ασφαλείς αμβλώσεις» και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη παροχής υπηρεσιών στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας. Καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή «να εγγυηθούν τη διάθεση, την προσβασιμότητα και την καλή ποιότητα υπηρεσιών αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης, και να προωθήσουν την πρόσβαση όλων των γυναικών σε πλήρη ενημέρωση για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τις αντίστοιχες υπηρεσίες». Καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρέμβουν σε αυτό το πεδίο, οι αμβλώσεις όμως εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι της ΕΕ.

Δεν μπορούμε να προσφέρουμε στις μητέρες των αναπτυσσόμενων χωρών μια ασαφή, απλουστευμένη ή, ακόμα χειρότερα, ιδεολογικά προκατειλημμένη θεώρηση της προστασίας της υγείας.

 
  
  

- Έκθεση Syed Kamall (A6-0283/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Η γενική συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS), που προβλέπει την ελευθέρωση των υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και της οποίας ο εισηγητής επιθυμεί διακαώς την ολοκλήρωση, δεν είναι στην πραγματικότητα παρά μια οδηγία Bolkestein σε παγκόσμια κλίμακα. Ο χθεσινός «πολωνός υδραυλικός» θα είναι αύριο Κινέζος ή Πακιστανός.

Η μόνη εξαίρεση ισχύει για τις υπηρεσίες «που παρέχονται κατά την άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας», που «δεν παρέχονται ούτε επί εμπορικής βάσεως ούτε σε ανταγωνισμό με έναν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσίας». Με άλλα λόγια, οι μόνοι που δεν πρόκειται να επηρεαστούν θα είναι η αστυνομία, τα δικαστήρια, η διπλωματική υπηρεσία και ο στρατός. Από την άλλη πλευρά, η GATS θα αποτελέσει άλλο ένα βήμα προς την αποδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών, μια διαδικασία που την ξεκίνησε η Επιτροπή πριν από περίπου 15 χρόνια εν ονόματι του ανταγωνισμού και της ενιαίας αγοράς.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι επωφελείται ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ισχυρίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της έχουν ανεπαρκή πρόσβαση στις αγορές των τρίτων χωρών. Ωστόσο, ο τομέας των υπηρεσιών θα καταλήξει όπως ακριβώς η βιομηχανία μας, σε επανεγκαταστάσεις και μείωση του προσωπικού και, ως πριμοδότηση, στην εισαγωγή του κοινωνικού ντάμπινγκ. Αν προβούμε σε μια μακροσκοπική θεώρηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και ποιοτικών προδιαγραφών, που σύμφωνα με τον εισηγητή δεν πρέπει να καταστούν φραγμός για το εμπόριο, αυτό εμπεριέχει τους σπόρους μιας βαθμιαίας αποσύνθεσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Μολονότι έχει απαλείψει ορισμένες από τις αρνητικές πτυχές του και έχει μετριάσει ορισμένες από τις διατυπώσεις του, που, ενώ δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη διαδικασία ελευθέρωσης, επιχειρούν να την «εξανθρωπίσουν», το εν λόγω ψήφισμα εξακολουθεί κατά βάση να είναι ένα εγχειρίδιο που υπερασπίζεται την ελευθέρωση των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών (που υποτίθεται είναι περιορισμένης έκτασης, όπως παρουσιάζονται, εξαιτίας της ανάγκης για μια «διαφοροποιημένη» προσέγγιση στην ελευθέρωση).

Ωστόσο, παρά τις ανησυχίες της πλειονότητας του Κοινοβουλίου, η τρέχουσα διεθνής κατάσταση δεν είναι η ίδια με εκείνη που υπήρχε όταν άρχισε ο Γύρος της Ντόχα το 2001, πράγμα που σημαίνει ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ αγωνίζονται να βάλουν τον ΠΟΕ να επιβάλει την ατζέντα τους για οικονομική κυριαρχία στον κόσμο.

Ωστόσο, παρά τις διαδοχικές αποτυχίες, η ΕΕ και οι «κοινωνικοί δημοκράτες» Mandelson και Lamy επιχειρούν πάλι να αποτρέψουν τον «εκτροχιασμό» των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να διαφυλάξουν και να μην χάσουν το έδαφος που ήδη κέρδισαν στις διαπραγματεύσεις.

Όπως δηλώσαμε πριν, ο στόχος των μειζόνων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ομίλων είναι ο έλεγχος του διεθνούς εμπορίου, σε ένα πλαίσιο καπιταλιστικού ανταγωνισμού, ο έλεγχος των εθνικών οικονομιών (γεωργία, βιομηχανία, υπηρεσίες, εργατικό δυναμικό, φυσικοί πόροι) και ο έλεγχος των ίδιων των κρατών.

Η ελευθέρωση σημαίνει επίθεση κατά των κατακτήσεων των εργαζομένων και της κυριαρχίας των λαών, καθώς και περιβαλλοντική καταστροφή.

Αυτός είναι ο λόγος που ψηφίσαμε κατά του ψηφίσματος!

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα τρία τέταρτα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο τομέας των υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της ευρωπαϊκής οικονομίας, που βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη γνώση. Η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντική για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά. Η έγκαιρη και ενδεδειγμένη μεταφορά στα εθνικά δίκαια και η εφαρμογή θα είναι ζωτικής σημασίας για την εδραία λειτουργία της αγοράς, ιδίως στην περίπτωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

Το εμπόριο στις υπηρεσίες περιλαμβάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης μεταξύ των χωρών. Κατά συνέπεια, το ελεύθερο εμπόριο των υπηρεσιών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλες τις αναπτυξιακές στρατηγικές, διότι διευκολύνει την ομαλή και αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Επιπλέον, η αύξηση της πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών αποτελεί μια ευκαιρία όχι μόνο για τις ανεπτυγμένες αλλά και για τις αναπτυσσόμενες χώρες, που συχνά στερούνται της πρόσβασης σε τεχνογνωσία.

Η πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών είναι ένα δύσκολο ζήτημα στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ. Πρέπει να έχουμε, όμως, υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο υπηρεσιών πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ΕΕ, καθώς και την προώθηση της ανάπτυξης των φτωχότερων χωρών. Αν επιτραπούν σημαντικές ξένες επενδύσεις, η ελευθέρωση ακριβώς του εμπορίου υπηρεσιών μπορεί να διευκολύνει την αυξημένη και πιο βιώσιμη παραγωγή και τον εκσυγχρονισμό της υποδομής όλων των οικονομιών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση του κ. Kamall σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών εξετάζει τρόπους μέσω των οποίων οι εταιρείες της ΕΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση στις αγορές υπηρεσιών τρίτων χωρών. Μάλιστα, οι υπηρεσίες διαδραματίζουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι σημαντικό να διακρίνει κανείς μεταξύ εμπορικών και βασικών δημοσίων υπηρεσιών. Το κατέστησα αυτό σαφές με τον τρόπο που ψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Στα πλαίσια του GATS αλλά και με διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με ανοικτούς ή συγκαλυμμένους εκβιασμούς και απειλές, η ΕΕ προωθεί τη διείσδυση του κεφαλαίου στις αναπτυσσόμενες αγορές υπηρεσιών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη του αλλά να αυξήσει και την δική της επιρροή. H έκθεση του ΕK επικροτεί και υποστηρίζει αυτή την πολιτική.

Κοινωνικά αγαθά όπως το Νερό, η Υγεία και Πρόνοια, η Παιδεία κ.ά, βρίσκονται στο στόχαστρο των μονοπωλίων που απαιτούν την απελευθέρωση και το άνοιγμα των εθνικών αγορών και την ιδιωτικοποίηση των φορέων. Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις θα είναι ακόμα πιο καταστροφικές για τους εργαζόμενους των φτωχότερων χωρών.

O ανταγωνισμός των ιμπεριαλιστικών κέντρων, σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις των πιο φτωχών χωρών, οδήγησαν σε αποτυχία τις τελευταίες διαπραγματεύσεις στον ΠOΕ και σε αγώνα δρόμου των ισχυρών να συνάψουν διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες ισχυροποίησης της θέσης τους.

H επικέντρωση της προσοχής στην άμεση ή έμμεση κατάργηση των δημόσιων υπηρεσιών, ιδιαίτερα στους τομείς που είναι προσοδοφόροι για το κεφάλαιο, στην κατάργηση των όποιων προστατευτικών φραγμών, η προσπάθεια ταύτισης των υπηρεσιών με τα εμπορεύματα και η κοινή διαπραγμάτευσή τους με τα αγροτικά προϊόντα είναι μόνο δείγματα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας του ευρωπαϊκού κεφαλαίου που δεν διστάζει να φτάσει μέχρι τον πόλεμο για την επιβολή των επιλογών του.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, προκειμένου να παρακινήσω την Επιτροπή, στις εμπορικές της διαπραγματεύσεις, να επιδιώξει τόσο το προοδευτικό όσο και το αμοιβαίο άνοιγμα της πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών και σε μια πολιτική αυξανόμενης διαφάνειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών στον κόσμο, πρέπει να προωθήσει τη μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών τόσο των αναπτυγμένων εθνών όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών.

Εντούτοις, αυτή η ελευθέρωση πρέπει να είναι σταδιακή και αμοιβαία, κατά τρόπο που θα λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά συμφέροντα των ενδιαφερόμενων χωρών. Έχοντας αυτό κατά νου ψήφισα υπέρ της τροπολογίας αριθ. 2, που επισημαίνει την ανάγκη να γίνει μια διάκριση μεταξύ εμπορικών και μη εμπορικών υπηρεσιών και να ακολουθηθεί διαφοροποιημένη προσέγγιση όταν ανοίξουν οι αγορές για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Ψήφισα, επίσης, υπέρ της τροπολογίας αριθ. 5 που, στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) ζητεί να διασφαλισθούν για όλους καθολικές, προσπελάσιμες και βιώσιμες δημόσιες υπηρεσίες.

Τέλος, ψήφισα υπέρ της τροπολογίας αριθ. 7, που αναγνωρίζει ότι ορισμένα προϊόντα, όπως το νερό, πρέπει να θεωρούνται παγκόσμια δημόσια αγαθά, θέλω δε να επισημάνω ότι απαιτείται ένα μέτρο προφύλαξης, όταν προτείνεται το άνοιγμα των αγορών υπηρεσιών αυτού του είδους.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Το εμπόριο των υπηρεσιών κατέστη σήμερα αναγκαιότητα για όλες τις οικονομίες. Είναι αδύνατο η όποια χώρα να εξασφαλίσει οικονομική επιτυχία στη βάση δαπανηρών και αναποτελεσματικών υποδομών για την παροχή υπηρεσιών. Οι παραγωγοί και οι εξαγωγείς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και άλλων αγαθών δεν θα είναι ανταγωνιστικοί χωρίς πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό τραπεζικό σύστημα, αποτελεσματικές ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις λογιστικής, συστήματα τηλεπικοινωνιών και μεταφορών.

Ωστόσο, επίσης καίριας σημασίας είναι η ευκαιρία παροχής δημοσίων υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες. Ο ανταγωνισμός στον τομέα της υγείας, η εκπαίδευση και οι δημόσιες επικοινωνίες οδηγούν σε βελτίωση των υπηρεσιών. Επομένως, επέλεξα να ταχθώ υπέρ του να μην προβούμε σε διάκριση κατά είδος μεταξύ των υπηρεσιών ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, διότι πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός και στη δημόσια σφαίρα συμβάλλει σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και καλύτερες υπηρεσίες. Για εμένα αυτό είναι προφανές, είτε αφορά την εσωτερική αγορά μας είτε το εμπόριο υπηρεσιών σε άλλες χώρες, εκτός των συνόρων της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. − (PL) Η έκθεση σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών στοχεύει στην υπογράμμιση του ρόλου του εμπορίου των υπηρεσιών ως τομέα που λειτουργεί ως εμβρυουλκός για τη δημιουργία νέων σταθερών θέσεων απασχόλησης και για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Αυτές οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος έως και το 75% του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εισηγητής ζητεί το άνοιγμα και την ελευθέρωση της αγοράς εμπορίου υπηρεσιών. Είναι, βεβαίως, αναγκαίο να ανοίξει η αγορά και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Κατά την άποψή μου, όμως, το άνοιγμα του εμπορίου των υπηρεσιών δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως μέσο ιδιωτικοποίησης. Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι οι εμπορικές υπηρεσίες διαφέρουν στη φύση τους από τις δημόσιες υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση που υιοθετείται για το άνοιγμα του εμπορίου δημοσίων υπηρεσιών είναι πολύ διαφορετική από την προσέγγιση για το άνοιγμα του εμπορίου των εμπορικών υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) , γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, που δίνει έμφαση στη σημασία των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Η τροπολογία αριθ. 2, που υπέβαλε η Σοσιαλιστική Ομάδα στο ΕΚ, δίνει έμφαση στην ανάγκη μιας διαφοροποιημένης προσέγγισης στο πλαίσιο του ανοίγματος της αγοράς υπηρεσιών κοινής ωφελείας, ιδίως δε στην ανάγκη να γίνει διάκριση μεταξύ εμπορικών και μη εμπορικών υπηρεσιών.

Θεωρώ άκρως σημαντική την τροπολογία αριθ. 5, που ζητεί να διασφαλιστούν για όλες καθολικές, προσπελάσιμες, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές δημόσιες υπηρεσίες, που καλεί την Επιτροπή να αναλάβει σθεναρότερη δράση κατά της παραποίησης, ιδίως μέσω του Διαδικτύου, ζητεί δε από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση με στόχο την παροχή στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πειρατεία, ιδίως μέσω του Διαδικτύου.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. – (PL) Η λεγόμενη επανάσταση των υπηρεσιών, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μισά του 20ου αιώνα, οδήγησε στο να καταστούν οι υπηρεσίες ο πλέον σημαντικός τομέας της οικονομίας για τις περισσότερες χώρες. Η τεχνολογική πρόοδος, ιδίως στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικής, άλλαξε θεμελιωδώς την αντίληψη των υπηρεσιών και τον δυνητικό ρόλο τους στο διεθνές εμπόριο. Η δραματική εξάπλωση του προαναφερόμενου συστήματος, μαζί με τεχνολογικές προόδους, οδήγησε στην επέκταση του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών.

Η εμπλοκή της Πολωνίας στο διεθνές εμπόριο υπηρεσιών ουδέποτε ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Το ίδιο αληθεύει για τις λοιπές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό οφειλόταν κατά μέγα μέρος στην υπανάπτυξη του τομέα στις κεντρικά σχεδιαζόμενες οικονομίες. Θεμελιώδεις αλλαγές στην ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών ξεκίνησαν μόνο κατά την περίοδο μετάβασης που ακολούθησε μετά την κομμουνιστική εποχή και συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διαδικασία ένταξης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Ήδη είναι προφανείς οι ριζικές αλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Επιπλέον, η ένταξη της Πολωνίας στις Κοινότητες και η σχετική διαδικασία προσαρμογής της οικονομίας της Πολωνίας στις απαιτήσεις της ΕΚ αναμένεται να επιταχύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών και να παράσχουν αυξημένες ευκαιρίες στην Πολωνία να συμμετάσχει στις διεθνείς συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών.

Επομένως, πιστεύω ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς αυτός ο τομέας προάγει την ευημερία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε όλες τις οικονομίες του κόσμου. Επιπλέον, συμβάλλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης.

 
  
  

- Έκθεση Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Αν και επικροτούμε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στην έκθεση για την ανάγκη επενδύσεων σε λιμενικές περιοχές, σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και περιβαλλοντική προστασία, θεωρούμε ότι αυτή η έκθεση αποκρύβει το γεγονός ότι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια μελλοντική λιμενική πολιτική είναι η επιδίωξη της ελευθέρωσης αυτής της στρατηγικής δημόσιας υπηρεσίας σε διάφορα κράτη μέλη.

Επομένως, λυπούμαστε για την απόρριψη των προτάσεών μας, που:

- υπογράμμιζαν την απόρριψη κάθε νέας προσπάθειας για την ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ μέσω της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που διέπουν την εσωτερική αγορά·

- ζητούσε να αναληφθούν πρωτοβουλίες για να καταπολεμηθεί η ανασφάλεια και οι κίνδυνοι ατυχημάτων στον τομέα και να διασφαλιστεί ο σεβασμός στα δικαιώματα των λιμενεργατών, ιδίως στους τομείς της απασχόλησης, των δίκαιων αμοιβών, των αξιοπρεπών εργασιακών συνθηκών, της κοινωνικής ευημερίας, των συμφωνιών συλλογικής διαπραγμάτευσης, των δικαιωμάτων των συνδικάτων και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο ποικιλόμορφος και συμπληρωματικός χαρακτήρας των ευρωπαϊκών λιμένων πρέπει να διαφυλαχθεί και η διαχείρισή τους πρέπει να βασίζεται σε προηγμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, καθώς αποτελούν ένα στρατηγικό στοιχείο στην οικονομική ανάπτυξη. Το άνοιγμα της διαχείρισης των ευρωπαϊκών λιμένων σε διεθνικούς παράγοντες, όπως φαίνεται να συμβαίνει, θα υποβαθμίσει τις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και θα αυξήσει τους κινδύνους της ανασφάλειας στο λιμενικό σύστημα, πράγμα που ακολούθως θα οδηγήσει σε διακύβευση της θαλάσσιας ασφάλειας.

Αυτός είναι ο λόγος που απείχαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), γραπτώς. − (EN) Κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών, εξέφρασα τη θέση μου ψηφίζοντας κατά των τροπολογιών της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς. Ο λιμενικός τομέας έχει κρίσιμη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση από οικονομική, εμπορική, κοινωνική, περιβαλλοντική και στρατηγική άποψη. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του τομέα, δεν μπορώ να υποστηρίξω την προσέγγιση ότι τα λιμάνια πρέπει να αποτελούν δημόσια ιδιοκτησία.

Τουναντίον, υποστηρίζω το δικαίωμα των κρατών μελών να συνεκτιμάνε τα βέλτιστα συμφέροντά τους όταν αποφασίζουν αν θα ελευθερώσουν ή όχι τον λιμενικό τους τομέα. Οι αποφάσεις για το αν θα ιδιωτικοποιηθούν και/ή θα εφαρμοστούν συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στα λιμάνια εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν θα εκχωρούνται σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενόσω υπάρχει συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην πράξη, ορισμένα ευρωπαϊκά λιμάνια τα διαχειρίζονται ήδη αρχές ή εταιρείες τρίτων χωρών. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να επιτραπεί στον λιμενικό τομέα, όπως σε κάθε άλλο τομέα, να λειτουργεί σε μια εξίσου ανταγωνιστική βάση.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – To KKE καταψηφίζει την Έκθεση γιατί αποδέχεται και κινείται στην λογική της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Λιμάνια, η οποία προωθεί τον πάγιο στόχο της ΕΕ για ιδιωτικοποίηση των λιμανιών. H ιδιωτικοποίηση των λιμανιών παρεμποδίστηκε μέχρι σήμερα από την πάλη των εργαζομένων στα λιμάνια, αλλά δεν εγκαταλείφθηκε από την ΕΕ, αφού αποτελεί σημαντικό στόχο του ευρωενωσιακού κεφαλαίου.

Γι' αυτό τώρα επιδιώκεται η προώθησή της από την Επιτροπή με την μέθοδο της «σαλαμοποίησης», της παράδοσης δηλαδή κερδοφόρων λιμενικών υπηρεσιών στο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα, στο στόχαστρο της ΕΕ μπαίνουν και οι κρατικές επιδοτήσεις στα λιμάνια και προετοιμάζεται το έδαφος για την κατάργηση ή τον δραστικό περιορισμό τους, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση. Tα λιμάνια αποτελούν τομείς στρατηγικής σημασίας για την οικονομία των κρατών μελών και συνδέονται άμεσα με την αμυντική τους ικανότητα και την κυριαρχία τους. Γι’ αυτό και τα σχέδια για την απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών και την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους στα λιμάνια, αλλά το σύνολο της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.

H εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι συνολικά δεν αρκεί να επαγρυπνούν και να οργανώνουν τη πάλη τους μόνο ενάντια στα σχέδια ιδιωτικοποίησης, αλλά για λιμάνια που θα αποτελούν λαϊκή περιουσία στα πλαίσια αυτοδύναμης λαϊκής οικονομίας στα χέρια της λαϊκής εξουσίας.

 
  
  

- Έκθεση Michael Cramer (A6-0326/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Παρόλο που συμφωνούμε με τις ανησυχίες και τις προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση, θεωρούμε ότι αυτή δεν αντικατοπτρίζει βασικά στοιχεία εθνικής πολιτικής σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα –με κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνεπαγωγές– ιδίως όσον αφορά το στοιχείο της δημιουργίας αυτού του συστήματος στο πλαίσιο ενός ισχυρού δημόσιου τομέα και την ανάγκη καταπολέμησης της συστηματικής παραβίασης και μη συμμόρφωσης σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, φαινόμενα που μπορούν να διαπιστωθούν σε επιμέρους τμήματα αυτού του τομέα.

Ως αποτέλεσμα, θεωρούμε ότι, εφόσον δεν αντιμετωπίζουμε αυτήν την κεντρική πτυχή των εργασιακών συνθηκών των επαγγελματιών αυτού του τομέα, η έκθεση αποτυγχάνει στον στόχο της. Η πρακτική των σύγχρονων συμβάσεων, που ενθαρρύνει την παραβίαση του ωραρίου εργασίας, των περιόδων ανάπαυσης και των συμφωνιών συλλογικών διαπραγματεύσεων, πέραν του ότι συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, διακυβεύει την ίδια τους την ασφάλεια (καθώς και την ασφάλεια τρίτων μερών). Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να σταματήσουμε την καταστροφή των θέσεων απασχόλησης και την αυξανόμενη ανασφάλεια των εργασιακών σχέσεων μέσω της προώθησης της ολοκλήρωσης σε επίπεδο εργατικού δυναμικού των εταιρειών και παρέχοντας επαγγελματικές σταδιοδρομίες και μισθούς που θα προσδίδουν αξιοπρέπεια.

Διαφωνούμε επίσης με την έμφαση στην εφαρμογή των αρχών του «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς ο τελικός καταναλωτής είναι αυτός που πλήττεται κυρίως από τα μέτρα αυτά που ωφελούν μόνο εκείνους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να «χρησιμοποιούν» ή να «μολύνουν», χωρίς κατ’ ανάγκη να συμβάλλουν στη βελτίωση των εμπορευματικών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης του κ. Michael Cramer για ένα σύστημα βιώσιμης και αποδοτικής εφοδιαστικής και εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη.

Αυτό το σύστημα διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση και επέκταση της θέσης της Ευρώπης ως μιας διεθνώς ανταγωνιστικής οικονομίας, χωρίς όμως αυτό να γίνεται σε βάρος του περιβάλλοντος και των πολιτών. Οι «πράσινοι διάδρομοι » είναι θεμελιώδης έννοια για τη βελτιστοποίηση των μεταφορών στην Ευρώπη και για να γίνει αυτό με όσο το δυνατόν πιο βιώσιμο τρόπο. Η μείωση όλων των ειδών ρύπανσης, ενώ αυξάνει τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι η ορθή προσέγγιση που πρέπει να ακολουθείται.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, όπως το μηχανογραφημένο σύστημα «stop-go» στις εμπορευματικές μεταφορές και η στήριξη μέσων μεταφορών άλλων από τις οδικές μεταφορές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και δείχνουν τον δρόμο της προόδου.

Η εναρμόνιση της διαχείρισης και των διοικητικών διαδικασιών σε πανευρωπαϊκή βάση θα συμβάλει επίσης στο να καταστεί καλύτερο και αποτελεσματικότερο το σύστημα των ευρωπαϊκών εμπορευματικών μεταφορών. Η Ευρώπη χρειάζεται μια ανταγωνιστική και καινοτόμα οικονομία, προκειμένου να επιτύχει. Η παρούσα έκθεση συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη αυτού του στόχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. – (PL) Συμφωνώ με τις απόψεις που εξέφρασε ο κ. Cramer, ότι δηλαδή πρέπει να γίνουν προσπάθειες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της ολοκλήρωσης και της βιωσιμότητας των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη.

Υποστηρίζω, επίσης, όλα τα προτεινόμενα μέτρα με σκοπό την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Τα μέτρα αυτά εστιάζουν στους διαδρόμους μεταφορών, υποστηρίζοντας καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες υποδομές και πιο αποτελεσματική διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών. Έγινε, επίσης, αναφορά στην ανάγκη απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και της αλυσίδας των εμπορευματικών μεταφορών και στο να καταστούν ελκυστικότερες οι μεταφορές που δεν βασίζονται στα οδικά δίκτυα. Υποστηρίζω όλες αυτές τις προσεγγίσεις. Κατά την άποψή μου, οι προτεραιότητες που επισημαίνει ο εισηγητής αναμένεται να συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη.

 
  
  

- Έκθεση Frédérique Ries (A6-0260/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), γραπτώς. − (PL) Οι συνάδελφοί μου και εγώ επικροτούμε το ανανεωμένο ενδιαφέρον στην έρευνα σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους για την υγεία που προκαλεί η παρατεταμένη έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Είναι ουσιώδους σημασίας η σύνεση σε σχέση με αυτές τις συνέπειες για την υγεία. Αυτό είναι ένα ζήτημα που προσωπικά με απασχολεί και το οποίο επιδίωξα να εξεταστεί φέτος τον Ιανουάριο. Στην επιστολή μου προς τον πρώην Επίτροπο Κυπριανού, του επέστησα την προσοχή στο γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία επανεξέταση αυτού του ζητήματος μετά την 12η Ιουλίου 1999, παρόλο ότι αναμενόταν αναθεώρηση 5 χρόνια μετά από αυτήν την ημερομηνία.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Ries, που αναγνωρίζει ότι λόγω της εισροής νέων τεχνολογιών μετά την έκθεση του 1999, η τελευταία πλέον είναι παρωχημένη. Ωστόσο, ψήφισα κατά της τροπολογίας με την οποία ζητείται η επιβολή εναρμονισμένων αυστηρότερων ορίων αναφορικά με την εκπομπή συγκεκριμένων κατηγοριών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αυτό είναι ζήτημα υγείας και, συνακόλουθα, ιρλανδικό ζήτημα. Η ιρλανδική κυβέρνηση δημοσίευσε πρόσφατα μια έκθεση που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, μέχρι τούδε, δεν διαπιστώθηκαν καθόλου βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες συνέπειες. Ήδη ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές της διεθνούς επιτροπής για την προστασία από τις μη ιονίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP), που περιορίζουν τη δημόσια και επαγγελματική έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, κατευθυντήριες γραμμές που εγκολπώθηκε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Η Ιρλανδία πρέπει να κυβερνά για την Ιρλανδία και καθοδηγείται από την ΠΟΥ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Ψηφίσαμε υπέρ αυτής της έκθεσης, παρά ορισμένες αντιφάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές θετικές πτυχές που είναι σημαντικές, ιδίως η από μέρους της προάσπιση της αρχής της προφύλαξης, που επιβεβαιώνει ότι αυτή πρέπει να αποτελέσει έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους των κοινοτικών πολιτικών στους τομείς της υγείας και του περιβάλλοντος.

Η έκθεση ασκεί επίσης κριτική στο σχέδιο δράσης, ιδίως εκεί που αναφέρει ότι αυτό «εμπεριέχει τον σπόρο της μερικής αποτυχίας, εάν στόχος του είναι αποκλειστικά να λειτουργήσει συνοδευτικά ως προς τις υπάρχουσες κοινοτικές πολιτικές, εάν δεν βασίζεται σε πολιτική πρόληψης με στόχο τη μείωση των ασθενειών που συνδέονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες και εάν δεν επιδιώκει κανέναν σαφή και αριθμητικά προσδιορισμένο στόχο».

Η έκθεση υπογραμμίζει, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη την οικονομική σημασία των ΜΜΕ, παρέχοντας τεχνική στήριξη για να τις επιτρέψει και να τις βοηθήσει να συμμορφωθούν προς δεσμευτικούς περιβαλλοντικούς υγειονομικούς κανονισμούς και να τις ενθαρρύνει να προβούν σε άλλες αλλαγές που είναι θετικές από την άποψη της περιβαλλοντικής υγείας και επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (PL) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Frédérique Ries σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την υγεία 2004-2010. Υποστηρίζω την έκκληση να εστιάσει το σχέδιο δράσης στην ποιότητα του αέρα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και στις χημικές ουσίες. Διότι το να υποχρεωθούν όλοι οι παραγωγοί ή εισαγωγείς να καταδείξουν την ασφάλεια του προϊόντος τους, προτού αυτό διατεθεί στην αγορά, είναι επίσης θετικό βήμα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τόσο οι καταναλωτές όσο και το περιβάλλον προστατεύονται επαρκώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων με στόχο το κέρδος, οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, η απελευθέρωση των αγορών, η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, οδηγούν στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Σε συνδυασμό με την επιδείνωση των συνθηκών και των όρων εργασίας, την ιδιωτικοποίηση της υγείας- πρόνοιας και ασφάλισης, αυξάνονται τα προβλήματα υγείας γενικά και ειδικότερα αυτά που συνδέονται με περιβαλλοντικούς κινδύνους. H εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών Υγείας και η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, που με την εφαρμογή του Συστήματος εμπορίου ρύπων και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» μετατρέπει το περιβάλλον σε εμπόρευμα, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε πρόληψη των κινδύνων και ασθενειών, ούτε καν σε διαχείρισή τους προς όφελος των εργαζομένων, γιατί βασική τους επιδίωξη είναι η αύξηση των κερδών του κεφαλαίου.

H έκθεση κάνει σωστές διαπιστώσεις για την μη εφαρμογή των αρχών της πρόληψης και προφύλαξης και την έλλειψη ουσιαστικών και αυστηρών μέτρων, για την ανάγκη ολοκληρωμένων μελετών στη βάση των πιο ευάλωτων ομάδων, την ψυχική υγεία, τις επιπτώσεις από τα μαγνητικά πεδία κ.ά. Καταλήγει όμως σε προτάσεις που εντάσσονται στη φιλομονοπωλιακή πολιτική της ΕΕ, όπως περισσότερες φορολογικές ελαφρύνσεις, οικονομικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις λογικές που μεταφέρουν το βάρος της προστασίας στην ατομική ευθύνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. − (RO) Ο ενθουσιασμός του Φεβρουαρίου του 2005, όταν εγκρίθηκε το «ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία 2004-2010», εξανεμίστηκε χωρίς πολλές από τις προτεινόμενες προς επίτευξη δράσεις. Είναι λίαν αναγκαίο να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να επιτευχθούν αυτές οι δράσεις, ιδίως τούτη τη δεκαετία, όταν η μεγαλύτερη πρόκληση για την ανθρώπινη υγεία στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας είναι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Τα λιγότερο εύπορα στρώματα της κοινωνίας, καθώς και τα πιο ευπαθή από βιολογικής πλευράς (παιδιά, έγκυες γυναίκες και ηλικιωμένοι) θα είναι πιο ευάλωτα σε αυτές τις συνέπειες.

Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στις κοινωνικές πτυχές της προσαρμογής, μεταξύ άλλων στους κινδύνους που σχετίζονται με την απασχόληση και τις συνέπειες στις βιοτικές συνθήκες και τις συνθήκες εγκαταβίωσης.

Η πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για την υγεία των ανθρώπων, που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, και για τον λόγο αυτόν ζητείται από την Επιτροπή να εκπονήσει οδηγούς ορθών πρακτικών, που θα περιέχουν δράσεις οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά την προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

 

10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.05 και συνεχίζεται στις 15.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

 

11. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

12. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

12.1. Πραξικόπημα στη Μαυριτανία
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με το πραξικόπημα στη Μαυριτανία(1).

 
  
MPphoto
 

  Alain Hutchinson, συντάκτης. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μπορούμε να θεωρήσουμε το πραξικόπημα που σημειώθηκε στη Μαυριτανία ως πραγματική τραγωδία. Όπως επένδυσε σε πολλές άλλες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση επένδυσε πάρα πολλά στον εκδημοκρατισμό της Μαυριτανίας· πέραν αυτού, θα έλεγα μάλιστα ακόμη πιο σημαντικό, οι μαυριτανοί πολίτες συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό και εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τη σχετικά πρόσφατη ανατροπή του δικτάτορα Taya πέτυχαν να εγείρουν τεράστιες ελπίδες στον λαό αυτής της χώρας, ενώ παράλληλα τιμούσαν κάθε μία από τις δεσμεύσεις τους, αρχίζοντας από τη διοργάνωση του δημοψηφίσματος για το σύνταγμα τον Ιούνιο του 2006 έως τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου του 2007, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής των τοπικών και γενικών εκλογών το 2006. Αυτή η μακρά διαδικασία προσέφερε σε όλους την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους: συνδικαλιστικές ενώσεις, κοινωνία των πολιτών και, βέβαια, πολιτικοί. Μόλις έναν χρόνο μετά, αυτό το πραξικόπημα θρυμμάτισε τα πάντα και υπάρχει τεράστια απογοήτευση μεταξύ των δημοκρατικών δυνάμεων.

Αυτή η καταστροφή για τη δημοκρατία και για τον λαό της Μαυριτανίας μας υπενθυμίζει με σαφήνεια τον ακραία ευάλωτο χαρακτήρα όλων των νεόκοπων δημοκρατιών, καθώς και την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να προσδίδεται σε αυτές. Τώρα είναι ζωτικής σημασίας να καταδικάσουμε απερίφραστα το νέο καθεστώς της Μαυριτανίας. Αν ο εκλεγμένος πρόεδρος είχε διαπράξει σφάλματα ή απερισκεψίες, εναπόκειται στους πολίτες της Μαυριτανίας, στο κοινοβούλιό της και στους εκλεγμένους εκπροσώπους της χώρας να αντιδράσουν, να επικρίνουν και να επιβάλουν κυρώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν είχε το δικαίωμα ο στρατός, η χωροφυλακή και οποιαδήποτε άλλη αστυνομική δύναμη να εμπλακεί σε ό,τι είναι ένα αμιγώς πολιτικό ζήτημα.

Κατά συνέπεια, καλούμε τους νέους «ισχυρούς άνδρες» της Μαυριτανίας να ξαναδώσουν στον λαό της Μαυριτανίας τις εξουσίες που του υφάρπαξαν. Ζητούμε να επιτρέψουν στον εκλεγμένο πρόεδρο να αναλάβει εκ νέου τα πολιτικά του καθήκοντα το συντομότερο δυνατόν, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα υποστεί όλες τις επικρίσεις, αρκεί αυτές να εκφράζονται με δημοκρατικό τρόπο και με σεβασμό στις προσδοκίες του μαυριτανικού λαού, που για άλλη μία φορά κατέστη όμηρος των επιθυμιών μιας μειονότητας.

Επιπλέον, θα προσέθετα, κύριε Πρόεδρε, ότι είχα την τιμή να ηγηθώ μιας αποστολής παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μαυριτανία και, βέβαια, με άγγιξε βαθιά αυτό που συνέβη. Θα ολοκληρώσω εδώ και θα αφήσω την κ. Isler Béguin, που ήταν επικεφαλής της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λάβει τον λόγο. Λυπούμαστε πολύ για αυτά τα γεγονότα, διότι αυτό που είδαμε στη Μαυριτανία ήταν μια πραγματική επιθυμία από πλευράς ολόκληρου του πληθυσμού, μια επιθυμία που εκφράστηκε καθ’ όλη την περασμένη χρονιά και αυτό που συνέβη τώρα αποτελεί τραγωδία.

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης, συντάκτης. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτό το φτωχό αφρικανικό έθνος υποφέρει από πολιτική αστάθεια και αναταραχή επί αρκετά χρόνια τώρα. Μια αντανάκλαση αυτού του πράγματος είναι το γεγονός ότι τα τελευταία τρία χρόνια συνέβησαν στη χώρα δύο στρατιωτικά πραξικοπήματα. Το δεύτερο από αυτά σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου 2008. Ένας στρατηγός κατέλαβε την εξουσία παραβιάζοντας τη συνταγματική νομιμότητα και έθεσε υπό κράτηση τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, άλλα μέλη της κυβέρνησης και πολλούς πολίτες. Παραδόξως, τα δύο τρίτα των βουλευτών της Μαυριτανίας υπέγραψαν δήλωση ότι υποστηρίζουν την ηγεσία των πραξικοπηματιών.

Παρά την πιθανή συμβολή του φόβου δίωξης, αποτελεί προσβολή για τη δημοκρατία και θλιβερή κατάσταση όταν εκλεγμένοι κοινοβουλευτικοί αντιπρόσωποι καταλήγουν να παραδέχονται την αποτυχία της δημοκρατικής διαδικασίας και δηλώνουν ότι εγκρίνουν μια στρατιωτική δικτατορία. Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις στη Μαυριτανία να προτάξουν τα συμφέροντα των πολιτών τους και με ωριμότητα κοινής λογικής να εργαστούν από κοινού για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στη χώρα τους. Για τον σκοπό αυτόν, παρακινούμε και προσμένουμε από την ΕΕ, τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση να παράσχουν όλη την αναγκαία στήριξη.

 
  
MPphoto
 

  Esko Seppänen, συντάκτης. − (FI) Κύριε Πρόεδρε, το πραξικόπημα της στρατιωτικής χούντας στη Μαυριτανία καταδικάστηκε ευρέως και δικαιολογημένα. Σύμφωνα με τους διεθνείς παρατηρητές στη χώρα, οι εκλογές το 2006 και το 2007 διεξήχθησαν σύμφωνα με τους κανόνες και δεν υπάρχει αμφιβολία σε ό,τι αφορά τη νομιμοποίηση της εκδιωχθείσας κυβέρνησης της Μαυριτανίας.

Η Μαυριτανία γνώρισε περισσότερα από 10 πραξικοπήματα ή απόπειρες πραξικοπήματος αφότου κέρδισε την ανεξαρτησία της από τη γαλλική αποικιοκρατία. Το προηγούμενο πραξικόπημα σημειώθηκε μόλις πριν από τρία χρόνια. Εκείνη την εποχή, η ανώτερη ιεραρχία του στρατού προδήλως συμμετείχε, όπως συμμετείχε και τώρα. Η εξέλιξη δύσκολα θα μπορούσε να περιγραφεί ως σταθερή ή δημοκρατική.

Οι διαμάχες μεταξύ του δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου και των στρατηγών στη Μαυριτανία σε ό,τι αφορά τη στάση τους έναντι του ακραίου ισλαμισμού συνέβαλε στο πραξικόπημα. Αυτό αποτελεί τεράστια πρόκληση για άλλους όσοι επιχειρούν να φέρουν ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Το σχέδιο ψηφίσματος ορθότατα παρατηρεί ότι η αποκατάσταση της νόμιμης και δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης είναι προϋπόθεση για τη σταθερή, δημοκρατική ανάπτυξη της Μαυριτανίας. Επομένως, δεν αποτελεί αποδεκτή λύση η διεξαγωγή νέων εκλογών, καθώς αυτό θα έδινε στη στρατιωτική χούντα το δικαίωμα χρήσης βίας. Εκείνο που καθιστά επισφαλή την κατάσταση είναι ότι, αν η χώρα παραμείνει απομονωμένη, αυτό θα θρέψει εξτρεμιστικές απόψεις και ενέργειες που θα εκτροχιάσουν τη δημοκρατική εξέλιξη. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να υποστηρίξουμε μια λύση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η οποία θα είναι όσο το δυνατόν πιο άμεση και ειρηνική. Η Ομάδα μας υποστηρίζει το σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Μαυριτανία.

 
  
MPphoto
 

  Marie Anne Isler Béguin, συντάκτρια. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χάρη σε εσάς μπόρεσα να ηγηθώ της αποστολής εκλογικών παρατηρητών στη Μαυριτανία.

Ήμασταν πολύ περήφανοι για τα αποτελέσματα, διότι η μεγάλη επιτυχία ήταν ότι 24 χρόνια μετά, οι στρατιωτικοί παρέδιδαν την εξουσία στον λαό.

Ήμουν στη Μαυριτανία για οκτώ ημέρες την περασμένη εβδομάδα και τι άκουσα εκεί; Άκουσα πολίτες οι οποίοι, ενώ πριν ήταν πολύ χαρούμενοι που είχαν μια πολιτική κυβέρνηση, εξέφρασαν και πάλι τη χαρά τους που οι στρατιωτικοί επανήλθαν για να «αναπροσαρμόσουν τη δημοκρατία», όπως το έθεσαν.

Αυτό, βέβαια, το αποκαλούμε πραξικόπημα. Είναι πραξικόπημα. Το καταγγέλλουμε και το καταγγείλαμε. Ωστόσο, νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να πάμε και να δούμε τι συμβαίνει και θα σας συμβούλευα, αξιότιμοι συνάδελφοι, να αποστείλουμε μια αντιπροσωπεία για να το διαπιστώσει. Ο εκπρόσωπος της Αφρικανικής Ένωσης, ο κ. Ping, την αποκαλεί «άτυπη κατάσταση». Ο κ. Djinnit από τα Ηνωμένα Έθνη την αποκαλεί «κατάσταση ανατροπής» και αμφότεροι λένε ότι σήμερα πρέπει να είμαστε δημιουργικοί. Πράγματι, όταν λένε ότι υπάρχει αδιέξοδο, είναι απολύτως αληθές ότι υπάρχει θεσμικό αδιέξοδο, αυτό όμως το θεσμικό αδιέξοδο δεν προέρχεται από το πραξικόπημα· είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας επιδείνωσης, που χρονολογείται από τον Απρίλιο και κορυφώθηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο με μια πρόταση μομφής, επί της οποίας δεν μπορούσε να διεξαχθεί ψηφοφορία, με έκτακτες συνεδριάσεις του κοινοβουλίου που δεν εγκρίνονταν, για τις οποίες δεν δινόταν εξουσιοδότηση και, μάλιστα, με ισχυρή πλειοψηφία δύο τρίτων, αν όχι τριών τετάρτων υπέρ του προέδρου, που βρέθηκε να ανατρέπεται, με την έκκληση για παραίτηση του προέδρου. Αυτό πραγματικά αποτέλεσε μια ανατροπή και είναι δύσκολο να το κατανοήσουν εκείνοι που δεν παρακολουθούν τα πράγματα.

Θα σας ζητούσα, κύριοι συνάδελφοι, να πάτε και να δείτε την κατάσταση όπως πραγματικά είναι, και θα σας ζητούσα να υποστηρίξετε τη δημοκρατική κληρονομιά που κατάφερε να αποκτήσει η χώρα στις τελευταίες εκλογές.

Πρέπει, επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι εξακολουθούν να λειτουργούν θεσμικά όργανα όπως η Γερουσία, το κοινοβούλιο και τα δημοτικά συμβούλια, και πιστεύω πραγματικά ότι αυτά τα όργανα ενεργούν ως θεματοφύλακες της λαϊκής εξουσίας. Επομένως, νομίζω ότι εναπόκειται σε αυτά να βρουν μια λύση. Πιστεύω ότι πρέπει να βασιστούμε στους μαυριτανούς ομολόγους μας να προτείνουν έναν χάρτη πορείας σε αυτήν τη στρατιωτική χούντα, που την απορρίψαμε, και ότι εναπόκειται πραγματικά στους εκπροσώπους του λαού, όπως ακριβώς εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες μας, να αποφασίσουν τι θα πράξουν τώρα.

Νομίζω ότι μπορούμε να τους προσδώσουμε αυτήν την αξιοπιστία και να τους δείξουμε κάποια εμπιστοσύνη: αν αποτύχουν να προσέλθουν με λύσεις που θα είναι σύννομες και θεσμικά νομιμοποιημένες, τότε μπορούμε να παρέμβουμε δυναμικά, πιστεύω όμως ότι σήμερα οι εκπρόσωποι του λαού, που είναι φορείς νομιμοποίησης, πρέπει να παρουσιάσουν προτάσεις και εμείς πρέπει να τους παράσχουμε τη στήριξή μας ως συνάδελφοι.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, συντάκτης.(PL) Κύριε Πρόεδρε, οποιοσδήποτε επιδεικνύει ενδιαφέρον για τη Μαυριτανία γνωρίζει την τρέχουσα κατάσταση σε αυτήν τη χώρα. Το ίδιο και οι βουλευτές του ΕΚ, που είχαν την τιμή να εκπροσωπήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτήν τη χώρα. Ήμουν μέλος αυτής της ομάδας.

Η κ. Isler Béguin έχει πολύ μεγάλη σχετική εμπειρία. Πιστεύω ότι έχει δίκιο που υποστηρίζει ότι πρέπει από την πλευρά μας να αυξήσουμε τους πόρους, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να συμβάλει αποτελεσματικά στην κατάσταση, όπως έπραξε ήδη στην περίπτωση άλλων χωρών. Αυτό δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει το να δηλώνουμε τι είναι σωστό, τι πρέπει να γίνει, ή να αναφερθούμε σε ορισμένες προδιαγραφές. Αντιθέτως, πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή πραγματικής αρωγής σε ανθρώπους που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των πολιτών και τις δημοκρατικές αξίες σε τομείς όπου αυτά είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθούν από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος που προτείνεται να διανεμηθούν οι πόροι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να γίνει πραγματικά αποτελεσματική χρήση τους.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke, συντάκτης. − (EN) Προτίθεμαι να προτείνω μια προφορική τροπολογία πριν από την ψηφοφορία. Το πρόσφατο πραξικόπημα στη Μαυριτανία είναι απογοητευτικό. Για μια χώρα που σημείωσε σημαντική πρόοδο στην κατεύθυνση της δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, αυτό το πραξικόπημα αποτελεί πισωγύρισμα έναντι αυτής της προόδου.

Θα ήταν περιττό να υπογραμμιστεί η σημασία μιας δημοκρατικής Μαυριτανίας σε αυτήν την εύθραυστη υποπεριφέρεια της Αφρικής, επομένως είναι πρωταρχικής σημασίας η επιστροφή στη δημοκρατία και σε μια διακυβέρνηση από πολιτικούς. Είναι εντελώς απαράδεκτη η ανατροπή μιας εκλεγμένης κυβέρνησης, όπως και η συνεχιζόμενη κατ’ οίκον κράτηση του προέδρου και του πρωθυπουργού αυτής της χώρας. Ωστόσο, πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα δύο τρίτα των μελών του μαυριτανικού κοινοβουλίου υπέγραψαν μια δήλωση ότι υποστηρίζουν τον ηγέτη του πραξικοπήματος και τους λοιπούς πραξικοπηματίες στρατηγούς. Την περασμένη Κυριακή, οι στρατηγοί συγκρότησαν τη δική τους κυβέρνηση που, κατά την άποψή μου, πρέπει να θεωρηθεί παράνομη.

Μολονότι δεν αναγνωρίζω αυτήν την αυτοδιορισμένη ενδιάμεση κυβέρνηση, παρά ταύτα θα ενθάρρυνα τη στρατιωτική χούντα να καθορίσει χρονοδιάγραμμα με ημερομηνίες για τις νέες προεδρικές εκλογές το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να μπορέσουν και πάλι να οριστούν μη στρατιωτικοί υπουργοί, αντί στρατιωτικών προσωπικοτήτων. Η χούντα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα τηρήσει εκλογική ουδετερότητα, όπως έπραξε μετά το τελευταίο πραξικόπημα το 2005. Αν δεν καταστεί δυνατό να επιτευχθούν αυτές οι κινήσεις στο αμέσως προσεχές μέλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει αυστηρότερα μέτρα, όπως είναι η αναστολή της βοήθειας μη ανθρωπιστικής φύσης. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει σοβαρά την επανενεργοποίηση του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο πάγωμα των κεφαλαίων μελών της χούντας, καθώς και στην αναστολή της βοήθειας. Τέλος, παρακινώ την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί στενά με την Αφρικανική Ένωση για την επίλυση αυτής της πολιτικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(LT) Είναι θλιβερό, αλλά οι στρατηγοί της Μαυριτανίας διενήργησαν ένα ακόμη πραξικόπημα που, δυστυχώς, θα πλήξει πολύ άσχημα τον λαό αυτής της χώρας. Το γεγονός ότι, ως επακόλουθο ενός στρατιωτικού πραξικοπήματος, σε μια επιδεινούμενη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, η Παγκόσμια Τράπεζα έλαβε την απόφαση να αναστείλει τις πληρωμές σε αυτήν τη χώρα, επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση και σύντομα οι άνθρωποι θα νιώσουν τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Η μόνη σωστή άποψη για την κατάσταση αυτή είναι να καταδικάσουμε τους πραξικοπηματίες και να ζητήσουμε την αποκατάσταση της συνταγματικής και δημοκρατικής τάξης σε αυτήν τη χώρα το συντομότερο δυνατόν. Ζητούμε την άμεση αποφυλάκιση του προέδρου Σίντι Μοχάμεντ Σιχ Αμπνταλαχί και την κατοχύρωση ομαλών συνθηκών εργασίας για τους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Τα στρατιωτικά πραξικοπήματα δεν αποτελούν διέξοδο σε μια κρίση. Μόνο οι πολιτικές συζητήσεις και οι ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές μπορούν να οδηγήσουν μια χώρα έξω από μια συνταγματική κρίση. Καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να συμβάλει στην υπέρβαση της κρίσης κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, παρέχοντας βοήθεια στους ανθρώπους που περιήλθαν σε ευάλωτη κατάσταση, εγκλωβισμένοι στη δίνη μιας οικονομικής και επισιτιστικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η Μαυριτανία είναι μια φτωχή χώρα. Είναι επίσης μια μη τυπική ισλαμική χώρα και το θύμα πολλών αναίμακτων πραξικοπημάτων. Είναι μια χώρα που αναγνωρίζει το Ισραήλ και που υποστηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμό τους κατά της Αλ Κάιντα. Η Μαυριτανία έχει δημοκρατικό σύνταγμα. Πλήττεται από πολλές φυσικές καταστροφές. Η σκλαβιά αποτελεί ακόμα έθιμο εκεί, γεγονός που σημαίνει ότι άνθρωποι στερούνται την πολιτισμική και θρησκευτική τους ταυτότητα και την προσωπικότητά τους. Ωστόσο, αυτό είναι ένα βαθιά ριζωμένο έθιμο στη χώρα. Θεωρείται ότι η Μαυριτανία προβαίνει σε σχετικά καλή χρήση της βοήθειας που της παρέχεται για την ανάπτυξη της υποδομής και της εκπαίδευσης.

Το τελευταίο πραξικόπημα συνοδεύτηκε από μια δήλωση ιερού πολέμου από πλευράς Αλ Κάιντα. Αυτό ενδέχεται κάλλιστα να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, να αυξήσει τη λιμοκτονία και να ακυρώσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Μπορεί, επίσης, να οδηγήσει στον θάνατο πολλών ανθρώπων και στην εισαγωγή των απάνθρωπων μεθόδων του ριζοσπαστικού Ισλάμ σε αυτήν τη χώρα. Ενόψει αυτών των κινδύνων, είναι βασικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οργανώσεις των αφρικανικών χωρών να ενεργήσουν άμεσα, προκειμένου αποτρέψουν ανάλογη τραγωδία.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, μόλις χθες μιλούσαμε για την ασυνέπεια και την αναποτελεσματικότητα που ενίοτε χαρακτηρίζουν την πολιτική κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι η Μαυριτανία είναι προφανές παράδειγμα αυτού του πράγματος. Το πραξικόπημα που σημειώθηκε σε αυτήν τη χώρα φέτος το καλοκαίρι πρέπει να καταδικαστεί, και αυτό ακριβώς πράττουμε σε αυτό το ψήφισμα.

Ωστόσο, ζητούμε επίσης να χαλαρώσουν οι εντάσεις στους κόλπους των αντίστοιχων θεσμών, που είναι εκείνοι που εξακολουθούν να έχουν την ικανότητα να ενεργήσουν έτσι σε αυτήν τη φάση.

Πέραν αυτού, η διεθνής απάντηση δεν πρέπει να τιμωρήσει εκείνους που δεν το αξίζουν, ιδίως τους πολίτες της Μαυριτανίας, που ήδη υποφέρουν αρκετά από την οικονομική και την επισιτιστική κρίση.

Επομένως, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ακυρώσει τη χρηματοδότηση των έργων στήριξης της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR), καθώς επίσης να αναθεωρήσει το πάγωμα της αλιευτικής συμφωνίας.

Καλούμε, επίσης, την Επιτροπή να εμπλακεί σε έναν πολιτικό διάλογο, βάσει του άρθρου 8 της Συμφωνίας του Κοτονού, με στόχο την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας. Αν δεν επιτύχει αυτός ο διάλογος, τότε πρέπει να ενεργοποιήσει εκ νέου το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει στο πάγωμα της βοήθειας, εξαιρουμένης της επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας.

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, τα εύθραυστα δημοκρατικά καθεστώτα στην Αφρική που ανατρέπονται από στρατιωτικό πραξικόπημα είναι μια ατέλειωτη ιστορία, ένα αέναο έπος. Δεν υπερβάλλω όταν λέω ότι αυτό το Σώμα εξέφρασε πιθανόν την καταδίκη του για τα κάθε είδους πραξικοπήματα στην Αφρική δεκάδες φορές στο παρελθόν. Στην πλειονότητα των αφρικανικών χωρών παραμένει η άδικη διακυβέρνηση και οι ίδιοι κυβερνώντες παραμένουν συχνά στην εξουσία επί δεκαετίες. Αυτό δεν το άλλαξαν δισεκατομμύρια αναπτυξιακής βοήθειας. Οι τύραννοι παραμένουν συχνά στην εξουσία και εμείς ξετυλίγουμε το κόκκινο χαλί για χάρη τους με υπερβολική συχνότητα. Αυτό είναι αιτία για απαισιοδοξία.

Οι εκλογές στην παρακολούθηση των οποίων συνέβαλε τούτο το Κοινοβούλιο διεξήχθησαν δίκαια: αυτό αποσαφηνίστηκε ήδη εδώ. Ωστόσο, τα γεγονότα φέτος το καλοκαίρι στη Μαυριτανία παρέχουν επιπλέον αποδείξεις ότι οι εκλογές από μόνες τους δεν θα είναι αρκετές για να γίνουν αποδεκτές οι δημοκρατικές αξίες σε σταθερή βάση στην Αφρική.

Το δίδαγμα που πρέπει να αντλήσουμε σήμερα είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει το σθένος να εξαρτήσει την οικονομική στήριξη και την αναπτυξιακή βοήθεια από την καλή διακυβέρνηση και τη δημοκρατία, αφού σε τελική ανάλυση οι ίδιοι οι Αφρικανοί θα είναι αυτοί που θα επωφεληθούν από αυτό. Ωστόσο, η ΕΕ δεν είχε το σθένος να εγκρίνει μια θέση μέχρι τώρα. Δεν αρκεί μια φραστική καταδίκη του πραξικοπήματος στη Μαυριτανία, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιβάλει ταυτόχρονα συγκεκριμένες κυρώσεις για την απομόνωση της χούντας.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, είναι εξαιρετικά λυπηρό που είμαστε υποχρεωμένοι να συζητήσουμε για τη Μαυριτανία σήμερα. Πέρυσι, διεξήχθησαν στη Μαυριτανία οι πρώτες ελεύθερες εκλογές. Αναγνωρίστηκαν ως έντιμες και διαφανείς από τη διεθνή κοινότητα, μεταξύ δε άλλων από την αποστολή παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Μαυριτανία σημείωσε σημαντική πρόοδο σε σχέση με ζητήματα ζωτικής σημασίας για τον εκδημοκρατισμό, τη σταθερότητα και τη μελλοντική ανάπτυξή της. Έχω κατά νου την τιμωρία της δουλείας, την απελευθέρωση των ΜΜΕ και την επιστροφή των προσφύγων.

Η Μαυριτανία έκανε τώρα ένα βήμα πίσω, ακυρώνοντας τα αποτελέσματα των δημοκρατικών εκλογών και επιδεικνύοντας έλλειψη σεβασμού προς το κράτος δικαίου. Ενδεχομένως να υπάρχουν διάφορες ερμηνείες και εκτιμήσεις για τη συμπεριφορά του προέδρου Αμπντάλα, ένα όμως είναι βέβαιο. Ένας πρόεδρος που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία, με δημοκρατικές και ελεύθερες εκλογές ουδέποτε μπορεί να αντικατασταθεί μέσω ενός πραξικοπήματος. Μια τέτοια κίνηση είναι απαράδεκτη σε μια χώρα που αναπτύσσει τη δημοκρατία της, πράγμα το οποίο έκανε μέχρι πρόσφατα η Μαυριτανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση της Μαυριτανίας και με την Αφρικανική Ένωση, προκειμένου να εξομαλύνει την κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, όπως ακούσαμε στις αρχές Αυγούστου, ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Μαυριτανίας καθαιρέθηκε και φυλακίστηκε μαζί με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εσωτερικών της χώρας συνεπεία στρατιωτικού πραξικοπήματος.

Η Μαυριτανία είναι μία από τις πλέον φτωχές χώρες του κόσμου και μία από τις νεότερες πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Αν τίθεται υπό απειλή η δημοκρατική της ανάπτυξη, πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση η ευρείας κλίμακας συνεργασία με τη χώρα. Καθώς η Παγκόσμια Τράπεζα πάγωσε 175 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ χρηματοδοτικής βοήθειας και η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να παγώσει 156 εκατομμύρια ευρώ, αρκετά αναπτυξιακά έργα κινδυνεύουν να εξοκείλουν. Μια εξαιρετικά ήπια προσέγγιση δεν μπορεί, όμως, να αποδώσει μακροπρόθεσμα σε μια κατάσταση όπως αυτή.

Η υιοθέτηση σκληρής γραμμής προφανώς δεν σημαίνει ότι αποστερούμε στους Μαυριτανούς την τροφή και την ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει, όμως, να υπενθυμίσουμε στην κυβερνώσα στρατιωτική δικτατορία τη Συμφωνία του Κοτονού και ότι, αν δεν επιτευχθεί κανένας διάλογος για την αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης, θα κοπεί εκ νέου η χορήγηση σε ρευστό εκ μέρους της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Glyn Ford (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω ό,τι είπε μεγάλος αριθμός συναδέλφων εδώ σήμερα το απόγευμα: μια δημοκρατική Μαυριτανία αποτελεί πόλο σταθερότητας στην υποπεριφέρεια. Δώδεκα μόλις μήνες αφότου η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι οι εκλογές ήταν αδιάβλητες, σημειώθηκε το δεύτερο μέσα σε δύο χρόνια πραξικόπημα από τους στρατηγούς στη Μαυριτανία.

Ζητούμε την άμεση απελευθέρωση του προέδρου και του πρωθυπουργού και πιστεύουμε ότι η λύση σε αυτό είναι μέσω του διαλόγου. Επικροτούμε την εμπλοκή της Αφρικανικής Ένωσης στη διαδικασία, παρακινούμε όμως την Επιτροπή να εμπλακεί σε αυτόν τον διάλογο για να προσπαθήσει να βρει μια ειρηνική και δημοκρατική λύση στην τρέχουσα κρίση και να χρησιμοποιήσει, αν παραστεί ανάγκη, την απειλή ότι θα αποκόψουμε όλη τη βοήθεια –πλην της επισιτιστικής και ανθρωπιστικής– προς τη Μαυριτανία, αν δεν βρούμε μια ικανοποιητική λύση μέσα στους προσεχείς μήνες.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να προσυπογράψω τα σχόλια που έκανε ο κ. Kaczmarek. Ένα πραξικόπημα στην Αφρική, και πιο συγκεκριμένα στη Μαυριτανία, δεν μπορεί να αποτελεί έκπληξη. Αν εξετάσουμε την κατάσταση σε αυτήν την ήπειρο, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι παρόλο που ευτυχώς ξεκίνησε και συνεχίζεται ακόμα η διαδικασία εκδημοκρατισμού σε πολλούς τομείς, παραμένει πολύ ασθενής. Αυτό είναι γεγονός.

Ο ρόλος μας είναι να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου να βοηθήσουμε στον εκδημοκρατισμό. Αυτό περιλαμβάνει τις δραστηριότητές μας στο πλαίσιο των αποστολών μας για την παρακολούθηση κοινοβουλευτικών ή προεδρικών εκλογών. Περιλαμβάνει επίσης χρηματοδοτική βοήθεια. Η επιτόπια παρουσία μας, μέσω της οποίας ενισχύουμε την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων ως προς το τι σημαίνει δημοκρατία και εξηγούμε με ποιον τρόπο μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αναλογεί σε αυτό μετά από μια δύσκολη περίοδο προπαρασκευής αποτελεί αναμφίβολα ένα εγχείρημα στο οποίο αξίζει να επενδύσουμε, όπως και όντως κάνουμε. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε φειδωλοί σε αυτό. Τουναντίον, πρέπει να είμαστε γενναιόδωροι. Διακυβεύεται το μέλλον της Αφρικής.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, για πολλούς μήνες η Μαυριτανία βιώνει μια τεταμένη πολιτική κατάσταση, καθώς μεγάλο μέρος του Κοινοβουλίου αντιτίθεται στον πρόεδρο της Μαυριτανίας. Στις 6 Αυγούστου 2008, μετά την αποπομπή από τον πρόεδρο Αμπνταλαχί αρκετών αρχηγών του στρατού, οι στρατιωτικοί αντέδρασαν διενεργώντας ένα άμεσο και αναίμακτο πραξικόπημα. Επί του παρόντος, ο εκλεγμένος πρόεδρος παραμένει κρατούμενος σε μια βίλα που του έχει διατεθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι συνελήφθη και ο πρωθυπουργός, ενώ άλλοι θεσμοί, όπως το εκλεγμένο κοινοβούλιο, δεν επηρεάστηκαν.

Πριν από τρία χρόνια, στις 3 Αυγούστου 2005, αυτοί οι ίδιοι στρατηγοί –τότε ήταν συνταγματάρχες– είχαν διενεργήσει παρόμοιο πραξικόπημα για την ανατροπή του εικοσαετούς καθεστώτος του συνταγματάρχη Ουλντ Τάγια, που και αυτός είχε ανέλθει στην εξουσία μετά από πραξικόπημα.

Το πρόσφατο πραξικόπημα, όμως, είναι ριζικά διαφορετικό από εκείνο του 2005, που τερμάτισε ένα δικτατορικό καθεστώς και οδήγησε σε μια παραδειγματική μετάβαση στη δημοκρατία, την οποία υποστήριξε σθεναρά, τόσο από πολιτική όσο και από χρηματοδοτική άποψη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η μετάβαση, μέσω σειράς ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, έφερε στην εξουσία τους πρώτους δημοκρατικά εκλεγμένους θεσμούς στη Μαυριτανία, η λειτουργία των οποίων πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω.

Από την πρώτη ημέρα του πραξικοπήματος, η θέση μας ήταν σαφής. Ο Επίτροπος Michel καταδίκασε σθεναρά το πραξικόπημα και ζήτησε την απελευθέρωση και αποκατάσταση στο αξίωμά του του προέδρου Αμπνταλαχί, καθώς και την ταχεία επιστροφή στη συνταγματική τάξη. Ολόκληρη η διεθνής κοινότητα ακολούθησε κρατώντας πολύ παρόμοια στάση.

Οι τελευταίες αποφάσεις που έλαβε η στρατιωτική χούντα –το αυτοανακηρυσσόμενο «Υψηλό Συμβούλιο του Κράτους»– για την επισημοποίηση του πραξικοπήματος και τον ορισμό νέου πρωθυπουργού και κυβέρνησης είναι τώρα μια σειρά ενεργειών προς τη λάθος κατεύθυνση, που αντιβαίνουν στα αιτήματα της διεθνούς κοινότητας.

Νομίζω ότι αυτό το πραξικόπημα αποτελεί σοβαρή και προφανή παραβίαση των βασικών στοιχείων της Συμφωνίας του Κοτονού όσον αφορά τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου. Κατά συνέπεια, στις 2 Σεπτεμβρίου 2008, η Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση προς το Συμβούλιο σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων με τη Μαυριτανία δυνάμει του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού.

Με βάση τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, θα προταθούν κατάλληλα μέτρα. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις των μέτρων στον πληθυσμό, εξακολουθούμε να ευελπιστούμε ότι θα βρεθεί μια αποδεκτή λύση, χωρίς την ανάγκη απομόνωσης μιας λίαν στρατηγικά σημαντικής χώρας, όπως είπατε πολλοί από εσάς.

Στο μεταξύ, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη Μαυριτανία, υποστηρίζοντας παράλληλα πλήρως τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στη χώρα.

Τώρα, επιτρέψτε μου να σχολιάσω εν συντομία δύο ζητήματα. Είναι πάρα πολύ νωρίς σε αυτό το στάδιο να υπεισέλθουμε σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες για ενδεδειγμένες δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν για συγκεκριμένα έργα ή τομείς συνεργασίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, και καλό θα ήταν, κυρία Isler Béguin, να αναμένουμε να μεταβεί εκεί αντιπροσωπεία. Πρέπει να αρχίσουν πρώτα οι διαβουλεύσεις του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού.

Τέλος, υπάρχουν δύο σημαντικά έργα: το ένα είναι ένα έργο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (αξίας 4,5 εκατομμυρίων ευρώ) που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ως στόχο την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, το δε άλλο αφορά τη σχεδιαζόμενη υποστήριξη για τις επενδύσεις στον τομέα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (αξίας 300 000 ευρώ). Αυτά πιθανόν να συνεχιστούν σε περίπτωση μερικού παγώματος της συνεργασίας. Επομένως, επί του παρόντος, βρισκόμαστε στο στάδιο όπου πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει επίκληση της Συμφωνίας του Κοτονού και να πραγματοποιηθούν οι διαβουλεύσεις του άρθρου 96, και μετά βλέπουμε τι θα ακολουθήσει.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά το πέρας της συζήτησης.

Γραπτές Δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Δυστυχώς, το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αφρικανικές χώρες ήταν ανέκαθεν επίκαιρο. Για πολλούς Ευρωπαίους, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί δώρο που τους συνοδεύει από γεννησιμιού τους. Προέρχομαι από μια χώρα που βίωσε το σκληρότερο κομμουνιστικό καθεστώς στην Ευρώπη, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα των ηγετών. Δεν θα μπορούσα να πω ότι τα 18 χρόνια δημοκρατίας οδήγησαν στην πλήρη εξαφάνιση των περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κατάσταση όμως είναι πολύ καλύτερη σε σύγκριση με τα χρόνια του κομμουνισμού.

Η εύθραυστη αφρικανική ήπειρος, η μακραίωνη ιστορία της οποίας σημάδεψε βαθιά τη νοοτροπία των κατοίκων της, αντιμετωπίζει τώρα επίσης την απειλή αποσταθεροποίησης μιας ολόκληρης περιοχής μετά το πραξικόπημα των στρατιωτικών ηγετών της Μαυριτανίας. Στην πραγματικότητα, ακύρωσαν τη δημοκρατική απόφαση του 2007 που έλαβε ο λαός της Μαυριτανίας, ο οποίος εξέλεξε τον πρώτο του πρόεδρο με δημοκρατικό τρόπο. Η συμμόρφωση προς το κράτος δικαίου είναι η πρώτη, θεμελιώδης απαίτηση για δημοκρατία.

Το νέο καθεστώς στη Μαυριτανία δεν χαίρει της υποστήριξης των πολιτών και αντιπροσωπεύει την αποκλειστική επιθυμία μιας περιορισμένης ομάδας ανθρώπων. Η διεθνής κοινότητα έχει καθήκον να διασφαλίσει ότι η κατάσταση δεν θα εκφυλιστεί σε αυτήν τη χώρα, τόσο για την ασφάλεια των κατοίκων όσο και για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής, όπου η τρομοκρατία αποτελεί πραγματική απειλή.

 
  

(1)Βλ. συνοπτικά πρακτικά.


12.2. Εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού στο Ιράν
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τις εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού στο Ιράν(1).

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, συντάκτης. − (PT) Φέτος είναι η 20η επέτειος της μαζικής εκτέλεσης χιλιάδων πολιτικών κρατουμένων στις φυλακές της Τεχεράνης. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διεπράχθησαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο αριθμός των εκτελέσεων στο Ιράν επί του παρόντος είναι εκτός ελέγχου: σύμφωνα με επίσημα ανακοινωθέντα των ιρανικών αρχών, 29 εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού πραγματοποιήθηκαν σε μία μόνο ημέρα στη φυλακή Evin της Τεχεράνης. Το καθεστώς δεν σέβεται τα δικαιώματα των ανηλίκων ή οποιουδήποτε άλλου, και τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο, που ανακοίνωσαν οι αρχές των ΗΠΑ, της παράδοσης του στρατοπέδου Ashraf, όπου σχεδόν 4 000 Ιρανοί προστατεύονται βάσει της τέταρτης σύμβασης της Γενεύης, σύμφωνα με το καθεστώς που χορήγησαν οι ίδιες οι αρχές των ΗΠΑ. Παρόλο που επισήμως αναγνωρίζεται ότι προστατεύονται από τις αρχές των ΗΠΑ, γινόμαστε μάρτυρες διαπραγματεύσεων για την παράδοσή τους στις ιρανικές αρχές αυτήν την ώρα και υπό αυτές τις συνθήκες.

Κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είναι εντελώς αδύνατο να επιτρέψουμε εμείς κάτι τέτοιο· ειδάλλως, θα σημαίνει ότι συνεργαζόμαστε στο χειρότερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό θα μας καθιστούσε συνεργούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό είναι πολύ χειρότερο από το Γκουαντάναμο και πρέπει να το καταστήσουμε σαφές στις αρχές των ΗΠΑ. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο, καθώς αυτό θα σήμαινε την πλήρη κατάρρευση των πολιτισμένων αξιών μας.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, συντάκτης. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, το ωμό θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης φαίνεται να αντλεί διεστραμμένη ικανοποίηση από το να σκανδαλίζει τον κόσμο και να προκαλεί τα πολιτισμένα πρότυπα που χαρακτηρίζουν τις περισσότερες άλλες χώρες. Το Ιράν είναι περιώνυμο όχι μόνο για τον ίδιο τον όγκο των εκτελέσεων, αλλά και για τις ανά τακτά διαστήματα και ανηλεείς εκτελέσεις εφήβων και νεαρών ενηλίκων που διέπραξαν εγκλήματα όταν ήταν παιδιά.

Ενώ οι περισσότερες χώρες που ακόμη επιβάλλουν τη θανατική ποινή σε ενήλικες το πράττουν αποκλειστικά για ιδιαζόντως απεχθείς φόνους, η ερμηνεία του Ιράν για τα εγκλήματα που επισείουν τη θανατική ποινή είναι εξαιρετικά διασταλτική και περιλαμβάνει την ομοφυλοφιλία και τη μοιχεία. Τα δικαστήρια επιβάλλουν συχνά ανάλογη ποινή για πράγματα που για εμάς στην Ευρώπη αποτελούν πταίσματα ή δεν συνιστούν καν παράβαση.

Στο παρελθόν, έφηβες κοπέλες που εντοπίζονταν να έχουν σεξουαλική ζωή εκτός γάμου εκτελέστηκαν με το αιτιολογικό ότι διέπραξαν τα λεγόμενα «εγκλήματα σεξουαλικής αγνότητας». Ως Ένωση, πρέπει να καταδικάσουμε με αταλάντευτο τρόπο το αποτρόπαιο ιστορικό του Ιράν σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως και τις προσπάθειές του να εμπλουτίσει ουράνιο για πυρηνικά όπλα. Απευθύνουμε εδώ σε τούτο το Σώμα έκκληση στον ιρανό πρόεδρο να δείξει επιείκεια, πρέπει όμως να πω ότι δεν τρέφω και μεγάλες ελπίδες.

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης, συντάκτης. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, παρά τα προηγούμενα ψηφίσματα αυτού του Κοινοβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και αντιβαίνοντας σε βασικά προτάγματα αξιών και ηθικής, το θεοκρατικό, ολοκληρωτικό καθεστώς που κυβερνά το Ιράν συνεχίζει να επιβάλλει στους πολίτες του –μεταξύ άλλων κακών– τη θανατική ποινή. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι οι εκτελέσεις διά της τρομερής και κατεξοχήν βάρβαρης μεθόδου του λιθοβολισμού φαίνεται, ευτυχώς, να οδηγείται σε ένα τέλος. Αυτό, χωρίς αμφιβολία, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει εν πολλοίς ζητούμενο η διεξαγωγή δίκαιων δικών στο Ιράν. Σε πολλές περιπτώσεις, τα πρότυπα της διοίκησης της δικαιοσύνης απέχουν μακράν των όσων προσμένει κανείς στον 21ο αιώνα. Επιπλέον, εξακολουθούν να σημειώνονται συχνά διώξεις για πολιτικούς και/ή θεολογικούς λόγους. Τέτοιες πρακτικές αποτελούν ένα επιπλέον στίγμα αίσχους για τις κυβερνητικές αρχές στην Τεχεράνη. Επιπλέον, συνεχίζονται οι εκτελέσεις εφήβων παραβατών, παρά τη διεθνή κατακραυγή.

Με αυτό το νέο ψήφισμα σήμερα, ευελπιστούμε πραγματικά ότι οι ηγέτες του καθεστώτος στο Ιράν θα ακούσουν επιτέλους τη λογική και τον κοινό νου και θα προβούν ταχέως στη συμμόρφωση της χώρας τους προς τους κανόνες ορθολογικής συμπεριφοράς. Ο ιρανικός λαός αξίζει πολύ καλύτερα πράγματα από το να υποφέρει από τη βαρβαρότητα ενός πολιτικού ή θρησκευτικού φανατισμού με παρωπίδες, που επιβάλλουν εξαιρετικά κοντόφθαλμοι και εξαιρετικά ωμοί ηγέτες. Θα έπρεπε να έχει επέλθει εδώ και πολύ καιρό μια φιλελεύθερη αλλαγή στο Ιράν. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει σύντομα.

 
  
MPphoto
 

  Feleknas Uca, συντάκτρια. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, για μία ακόμη φορά, είναι αναγκαίο να συζητήσουμε για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, ελάχιστος δε καιρός πέρασε από την τελευταία φορά που μιλήσαμε για αυτό.

Μόλις πριν από τρεις μήνες, συντάξαμε ένα ψήφισμα σε αυτό το Σώμα σχετικά με τις εκτελέσεις στο Ιράν. Δυστυχώς, από τότε δεν σημειώθηκε καμία αλλαγή προς το καλύτερο. Τουναντίον: στη σκιά της πυρηνικής κρίσης, οι δολοφονίες από το καθεστώς των μουλάδων συνεχίζονται με αδιάπτωτο ρυθμό. Μόλις πριν από μία εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε η δημόσια εκτέλεση ενός 18χρονου, του Behnam Saree. Την προηγούμενη εβδομάδα, ένας 20χρονος απαγχονίστηκε για έγκλημα το οποίο είχε διαπράξει όταν ήταν 15 ετών. Η διαδικασία είναι πάντοτε η ίδια: ο νέος πρέπει να ανέβει σε ένα σκαμνί, ο βρόχος τυλίγεται γύρω από τον λαιμό του και όταν ο δήμιος κλωτσάει το σκαμνί, ο βρόχος τυλίγεται σφικτά. Δεν υπάρχει κανένα έλεος σε αυτήν τη μέθοδο.

Έχοντας να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους την πράξη βαρβαρότητας, είναι δύσκολο να φανταστούμε ακόμα μεγαλύτερη βαρβαρότητα. Σας ερωτώ, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαν τα πράγματα να γίνουν χειρότερα; Και όμως πρέπει να σας πω: ναι, μπορούν! Το ακόμη χειρότερο είναι η εκτέλεση των ανηλίκων. Η θανατική ποινή που επιβάλλεται και εφαρμόζεται σε νέους που δεν έχουν ακόμα ενηλικιωθεί συνιστά σοβαρή παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε σειρά διεθνών συμβάσεων, που το δεσμεύουν να απέχει από την εκτέλεση ανήλικων παραβατών. Είναι μακάβριο –και μάλιστα, αγγίζει τα όρια του κακόγουστου– όταν οι εκπρόσωποι της ιρανικής κυβέρνησης απαντούν στις επικρίσεις για την πρακτική αυτή, ισχυριζόμενοι ότι η εκτέλεση αναβάλλεται έως ότου ενηλικιωθεί το άτομο.

Το Ιράν είναι η χώρα που πραγματοποιεί τις περισσότερες εκτελέσεις ανηλίκων και, επομένως, καταλαμβάνει μια λίαν επαίσχυντη θέση στην κορυφή του ομίλου. Από το 1990, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, καμία άλλη χώρα, πουθενά στον κόσμο, δεν εκτέλεσε τόσους πολλούς ανηλίκους. Μόνο το 2007 και το 2008, εκτελέστηκαν 15 νεαρά άτομα, και η κατάσταση των ανήλικων παραβατών που αντιμετωπίζουν εκτέλεση έχει φθάσει σε απαράδεκτο και μάλιστα κρίσιμο σημείο στο Ιράν. Τουλάχιστον 132 ανήλικοι παραβάτες κρατούνται επί του παρόντος σε κελιά θανατοποινιτών και ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότερος.

Η κατάσταση στις φυλακές του Ιράν είναι επίσης κρίσιμη: μετά τις 25 Αυγούστου, αρκετές εκατοντάδες κούρδοι πολιτικοί κρατούμενοι κάνουν απεργία πείνας σε ιρανικές φυλακές. Διαμαρτύρονται κατά των απάνθρωπων συνθηκών, κατά των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης και κατά της θανατικής ποινής. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβει εν προκειμένω επείγουσα δράση. Πρέπει να συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε άοκνα και να επιμείνουμε στην υποχρέωση του Ιράν να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η κατάσταση είναι υπερβολικά επισφαλής για να πούμε ότι επιδέχεται την παραμικρή καθυστέρηση στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, συντάκτης. − (ES) Κύριε Πρόεδρε, στις αρχές Αυγούστου λάβαμε υπέροχα νέα από το Ιράν. Η ιρανική δικαιοσύνη αποφάσισε να αναστείλει τη χρήση του λιθοβολισμού ως μέσου εκτέλεσης.

Η άμεση συνέπεια ήταν ότι τουλάχιστον 10 γυναίκες δεν θα εκτελούνταν με αυτήν την ωμή μέθοδο. Ωστόσο, η ικανοποίηση δεν διήρκησε πολύ, διότι στην πρόταση για την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα που εξετάζει επί του παρόντος το ιρανικό κοινοβούλιο, διατηρείται για ορισμένες μορφές μοιχείας ο διά λιθοβολισμού θάνατος.

Ωστόσο, το ζήτημά μας με το Ιράν δεν είναι μόνον ο λιθοβολισμός, αλλά η ίδια η ύπαρξη της θανατικής ποινής, διότι ο αριθμός των ατόμων που εκτελούνται στο Ιράν παραμένει από τους υψηλότερους στον κόσμο. Ήδη ειπώθηκε, και θα το επαναλάβω, ότι 191 άτομα εκτελέστηκαν φέτος και 317 άτομα εκτελέστηκαν το 2007. Μόνο η Κίνα μπορεί να ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ.

Σε γενικές γραμμές, καταδικάζουμε ανοικτά τη δίωξη, τη φυλάκιση και, συχνά, την εκτέλεση ατόμων που εμπλέκονται στην προάσπιση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκείνων που υπερασπίζονται τη σεξουαλική ελευθερία και εκείνων που κάνουν εκστρατεία κατά της θανατικής ποινής. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συχνά κατηγορούνται στο Ιράν ότι επιδίδονται σε δραστηριότητες κατά της εθνικής ασφάλειας.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πρέπει να αναφέρουμε εδώ, επιτρέψτε μου όμως σας παρακαλώ να μιλήσω τουλάχιστον για μία: αυτήν του ακτιβιστή και προασπιστή των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, του Yaghoub Mehrnehad, ενός Βαλούχου και εκτελεστικού διευθυντή της ένωσης νέων «Φωνή Δικαιοσύνης», που εκτελέστηκε στις 4 Αυγούστου, διότι δημοσίως αντιπαρατέθηκε με τοπικούς αξιωματούχους για τη συμπεριφορά τους.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki, συντάκτης. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε σήμερα για τα εγκλήματα που διαπράττει το Ιράν κατά των πολιτών του. Αυτό το θέμα διαφέρει κάπως από άλλα που συχνά καλούμαστε να συζητήσουμε, διότι το Ιράν δεν είναι σε πόλεμο με κανέναν. Επομένως, δεν υπόκειται σε έντονες πιέσεις, που ενδέχεται να προκαλέσουν διάφορα είδη εγκληματικής δράσης. Το ιρανικό καθεστώς εξελέγη με αρκούντως δημοκρατικό τρόπο. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που δεν πρέπει να υπάρξει καθόλου πολιτική πίεση. Επιπλέον, δεν υπάρχουν καθόλου εντάσεις μεταξύ των διαφόρων εθνικών ομάδων εντός του Ιράν.

Ωστόσο, ένα τουλάχιστον άτομο εκτελείται κάθε μέρα στο Ιράν. Πιο μεγάλοι άνθρωποι εκτελούνται για παραβάσεις που διέπραξαν όταν ήταν 13 ή 14 ετών, και επίσης εκτελούνται και ανήλικοι. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συναγάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα. Πρέπει να εξαιρέσει το Ιράν από όσους διεθνείς οργανισμούς μπορεί. Δράση αυτής της φύσης μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Το καλύτερο παράδειγμα αυτού είναι το γεγονός ότι έχει ανασταλεί ο λιθοβολισμός. Απευθύνω επίσης έκκληση να μην παραδοθούν στο Ιράν οι έγκλειστοι στο στρατόπεδο Ashraf, διότι διατρέχουν τον κίνδυνο να παραδοθούν στον δήμιο.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. –(EN) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, είναι πραγματικά κατεπείγον να εκφράσουμε στο ιρανικό καθεστώς τη σθεναρή μας καταδίκη για τον αυξημένο αριθμό εκτελέσεων εκεί, καθώς και την υποστήριξή μας για δημοκρατική αλλαγή σε αυτήν τη χώρα. Μας ανησυχεί όμως, επίσης, η μοίρα σχεδόν 4 000 μελών της ιρανικής αντιπολίτευσης που διαμένουν στο στρατόπεδο Ashraf στο Ιράκ.

Καλούμε, επομένως, μετ’ επιτάσεως τις ιρακινές αρχές, αλλά και τις αρχές των ΗΠΑ, να μην προβούν στον διά της βίας επαναπατρισμό κανενός ιρανού πρόσφυγα στο Ιράν, αλλά αντ’ αυτού να βρουν μια μακροπρόθεσμη, ικανοποιητική λύση για εκείνους που βρίσκονται στο στρατόπεδο Ashraf και έχουν το καθεστώς των προστατευόμενων ατόμων βάσει της τέταρτης σύμβασης της Γενεύης.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, μου φαίνεται πως, όταν η όποια θρησκεία κερδίζει την απόλυτη εξουσία οπουδήποτε στον κόσμο, είναι το ίδιο ωμή και μισαλλόδοξη όσο οποιαδήποτε κοσμική δικτατορία. Στο Ιράν, η ομοφυλοφιλία επισείει τη θανατική ποινή, η μοιχεία επισείει τη θανατική ποινή, η κατασκοπεία, η ένοπλη ληστεία, η εμπορία ναρκωτικών και, βέβαια, η θρησκευτική αποστασία, όλες αυτές θεωρούνται παραβάσεις που επισείουν τη θανατική ποινή: θα απαγχονιστείς αν βγεις από τη γραμμή.

Σύμφωνα με πηγές της αντιπολίτευσης, ασκήθηκε δίωξη σε πολιτικούς ακτιβιστές για ποινικά αδικήματα και εκτελέστηκαν. Ένας Ιρανός απαγχονίστηκε για βιασμό, μολονότι το εικαζόμενο θύμα του απέσυρε τις κατηγορίες της και διατάχθηκε δικαστική αναθεώρηση της ποινής. Κινητοί γερανοί και βραχίονες φορτηγών χρησιμοποιούνται για δημόσιες εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού, δεδομένου δε ότι δεν υπάρχει πτώση, αυτό οδηγεί το άτομο που εκτελείται σε έναν αργό, οδυνηρό θάνατο από ασφυξία.

Είναι βασικό να ασκήσουμε πίεση στις ιρανικές αρχές να μετατρέψουν όλες τις θανατικές ποινές τουλάχιστον των εφήβων παραβατών και να σταματήσουν την εκτέλεση των τεσσάρων αγοριών που περιμένουν να εκτελεστούν αυτήν τη στιγμή. Επικροτώ τον τερματισμό του λιθοβολισμού των γυναικών – ελπίζω αυτό να γίνει πράξη. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το ψήφισμα, είναι ανησυχητικό ότι υπάρχει νέα νομοθεσία που επιδιώκει τη διατήρησή του για τις περιπτώσεις μοιχείας.

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν θεωρούμε το Ιράν παγκόσμια και πυρηνική απειλή, μια ισχυρή πολιτική και διπλωματική δράση θα απαιτούσε να εμπλέξουμε τη Ρωσία, για παράδειγμα. Επιπλέον, το Ιράν παρέχει την πλέον σαφή απόδειξη από ποτέ ότι το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της διεθνούς πολιτικής μας και της πολιτικής μας για την κοινή ασφάλεια, διότι στη ρίζα του Ιράν ως πυρηνικής απειλής βρίσκεται η καθημερινή βία που ασκείται σε βάρος ιρανών πολιτών από αυτό το καθεστώς, πράγμα στο οποίο πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας.

Ελπίζω ότι ο Επίτροπος μπορεί να μας πει περισσότερα για τη χρήση των κονδυλίων για την προαγωγή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Γνωρίζουμε πόσο πολύ δύσκολο είναι να επικοινωνήσουμε με τη δημοκρατική αντιπολίτευση στο Ιράν. Υπάρχει, επιπλέον, το γενικό ζήτημα της θανατικής ποινής, επί του οποίου ψήφισε ο ΟΗΕ. Αυτό το Σώμα πίεσε σκληρά για ένα δικαιοστάσιο, για μια παγκόσμια αναστολή. Τώρα είναι καιρός να ενισχύσουμε αυτήν τη συμπεριφορά και να προτείνουμε να ορίσει ο ΟΗΕ έναν ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα για τη θανατική ποινή. Το προτείνω αυτό σε μια προφορική τροπολογία και ελπίζω ότι οι πολιτικές ομάδες θα κρίνουν ότι αρμόζει να το υποστηρίξουν.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πως όλοι σε τούτο το Σώμα θα συμφωνούν μαζί μου ότι, όταν διαβάζει κανείς για μεμονωμένες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει την αίσθηση ότι αυτά δεν μπορούν να αναφέρονται σε γεγονότα που διαδραματίζονται αυτόν τον αιώνα. Αυτό, όμως, είναι η θλιβερή αλήθεια για την κατάσταση σε μια χώρα που έχει διολισθήσει σε μια μεσαιωνική, πρωτόγονη ωμότητα, σε μια προσπάθεια να καταπνίξει τους ίδιους της τους πολίτες – πολίτες που επιθυμούν διακαώς τη δημοκρατία, την ελευθερία και τη μεταρρύθμιση.

Εμείς, οι δυτικές δημοκρατίες, δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε εσαεί με το εγκληματικό καθεστώς στην Τεχεράνη, με την αφελή ελπίδα ότι οι αδύναμοι διαπραγματευτές μας θα μπορούσαν ποτέ να εξασφαλίσουν το παραμικρό από ένα καθεστώς που δεν καταλαβαίνει και δεν σέβεται τον σύγχρονο κόσμο και τις αξίες του και που προφανώς μισεί τους ίδιους του τους πολίτες όσο μισεί εμάς. Ας αποτελέσει αυτό το ψήφισμα μια ύστατη έκκληση για δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να αναφέρω επίσης –με μεγάλη μου λύπη– ότι η ΕΕ διατηρεί ακόμα το δημοκρατικό ιρανικό κίνημα της αντιπολίτευσης, το PMOI, στον κατάλογό της με τους τρομοκράτες, παρά τις αποφάσεις τόσο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο όσο και του ανώτατου βρετανικού δικαστηρίου ότι αυτό είναι αδικαιολόγητο.

Τέλος, υποστηρίζω τις προφορικές τροπολογίες του κ. Kelam που αφορούν το στρατόπεδο Ashraf και την προφορική τροπολογία του κ. Hutchinson. Αυτές οι τροπολογίες θα βελτιώσουν το ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Η θεοκρατία στην Τεχεράνη σαφώς δεν επιδεικνύει τίποτε άλλο παρά περιφρόνηση για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Έτσι και αλλιώς, είναι καλό ότι το Κοινοβούλιο καταδίκασε και πάλι τις εκτελέσεις στο Ιράν με απερίφραστο τρόπο. Η εκτέλεση ανηλίκων δεν αντιβαίνει μόνο στο διεθνές δίκαιο, είναι και απολύτως βάρβαρη και λέει τα πάντα για την ανηλεή φύση του καθεστώτος που δεσπόζει στην Τεχεράνη επί δεκαετίες. Θα πρέπει, επίσης, να αποτελέσει προειδοποίηση για τους αφελείς, που πιστεύουν ότι το Ιράν μπορεί να αντιμετωπιστεί με χάδια.

Ωστόσο, υπάρχει κάτι που παραλείπει να πει αυτό το ψήφισμα. Σημειώνει ορθώς ότι εκτελούνται περισσότεροι στο Ιράν παρά σε οποιανδήποτε άλλη χώρα πέραν της Κίνας. Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να προστεθεί είναι ότι από τον Ιανουάριο του 2005 και μετά, οι μόνες χώρες που καταδίκασαν σε θάνατο και εκτέλεσαν ανηλίκους ήταν η Σαουδική Αραβία, το Σουδάν, η Υεμένη και το Πακιστάν. Δεν είναι σύμπτωση ότι αυτές είναι ισλαμικές χώρες όπου η σαρία εφαρμόζεται κατά γράμμα. Ενδεχομένως να μην είναι πολιτικώς ορθό να το λέμε αυτό, τα γεγονότα μιλάνε όμως από μόνα τους. Αυτές οι πρακτικές παρέχουν περαιτέρω αποδείξεις ότι αυτό το Ισλάμ, που δεν γνώρισε ακόμα διαφωτισμό, είναι ασύμβατο με τις δυτικές μας αξίες.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, ένας συνάδελφος βουλευτής από την αριστερή πτέρυγα του Σώματος μόλις χρησιμοποίησε το τραγικό ζήτημα της θανατικής ποινής στο Ιράν και των τρομερών εγκλημάτων που διαπράττονται εκεί ως πρόφαση για την έναρξη επίθεσης στη θρησκεία αυτή καθαυτή. Απέδωσε αυτές τις αποφάσεις στη θρησκευτική φύση του καθεστώτος. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι παράλογο.

Αυτό είναι ένα απολύτως συνηθισμένο ολοκληρωτικό καθεστώς, που απλά εκμεταλλεύεται το Ισλάμ για τους δικούς του σκοπούς. Αυτό είναι το πρόβλημα, και πρέπει να καταδικάσουμε σθεναρά το ίδιο το καθεστώς, όχι το Ισλάμ ή τη θρησκεία αυτή καθεαυτή.

Παρεμπιπτόντως, τα πλέον απεχθή καθεστώτα στην παγκόσμια ιστορία ήταν αυτά που επικαλούνταν τον εθνικό και διεθνή σοσιαλισμό, όπως συνεχίζει να κάνει η Κίνα σήμερα.

Επομένως, πρέπει να αποσαφηνίσουμε ένα πράγμα: τούτο το Σώμα δεν είναι το κατάλληλο μέρος για ιδεολογικές διαμάχες, ακόμη και σε σχέση με το ζήτημα του Ιράν. Το θέμα δεν αφορά την ιδεολογία· αφορά την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπερβαίνει τις ιδεολογικές διαφορές. Δεν υπάρχουν ασιατικά ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υπάρχουν ισλαμικά ανθρώπινα δικαιώματα που παρέχουν στους πολίτες λιγότερη ασφάλεια και ενδεχομένως επιδοκιμάζουν τη θανατική ποινή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στη θανατική ποινή, είτε αυτή εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, είτε στην Κίνα, είτε στο Ιράν, δεν θεωρούμε όμως ίδιες αυτές τις χώρες. Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς για ένα πράγμα: το ιρανικό καθεστώς είναι ένα ολοκληρωτικό καθεστώς και θα θέλαμε να το δούμε να τερματίζεται.

 
  
MPphoto
 

  Józef Pinior (PSE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο διεθνής νόμος είναι απολύτως σαφής. Η θανατική ποινή δεν μπορεί να επιβάλλεται σε άτομα που ήταν κάτω των 18 όταν διέπραξαν ένα έγκλημα. Το Ιράν παραβιάζει αυτήν τη διεθνή νομοθεσία.

Θέλω να τονίσω ότι, ως κράτος, το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε διεθνείς συμβάσεις. Υπέγραψε κείμενα σε αυτό το πνεύμα. Τον φετινό Ιούλιο, 24 οργανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ολόκληρο τον κόσμο κάλεσαν το Ιράν να αναστείλει τη χρήση της θανατικής ποινής στην επικράτειά του. Έξι ανήλικοι εκτελέστηκαν μέχρι τώρα στο Ιράν φέτος: αυτό φέρνει το σύνολο στους 26 από το 2005.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το Σώμα διεξήγαγε ήδη πολλές συζητήσεις για τον ωμό τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ο νόμος στο Ιράν. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να παραδοθούν στο Ιράν τα άτομα που επί του παρόντος βρίσκονται στο στρατόπεδο Ashraf, καθώς το κράτος δικαίου δεν ισχύει σε αυτήν τη χώρα.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν δεν βελτιώνεται. Δύο άτομα απαγχονίστηκαν χθες, στο Arak και στο Boujerd, ενώ πολλοί ακόμα περιμένουν να εκτελεστεί η ποινή τους. Αρκετές χιλιάδες αντίπαλοι του καθεστώτος των Αγιατολάχ κρατούνται επί του παρόντος στο στρατόπεδο Ashraf. Είναι μέλη της οργάνωσης Μουτζαχεντίν του Λαού και απειλούνται με απέλαση από το Ιράκ. Για πολλούς από αυτούς, τούτο θα σήμαινε βέβαιο θάνατο. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ παρέχουν ασφάλεια για τους εγκλείστους του στρατοπέδου, σύμφωνα με την τέταρτη σύμβαση της Γενεύης. Η σχεδιαζόμενη αλλαγή στο καθεστώς αυτών των δυνάμεων σημαίνει ότι, όπως δηλώνεται στην πρόταση ψηφίσματος, πρέπει να βρεθεί το συντομότερο δυνατό μια μακροπρόθεσμη λύση για τους ιρανούς πρόσφυγες που διαμένουν στο στρατόπεδο αυτό. Όσο έχω τον λόγο, θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Σώμα για μία ακόμη φορά την ανάγκη να εφαρμοστούν δεόντως οι δικαστικές αποφάσεις και να αφαιρεθούν οι Μουτζαχεντίν από τον κατάλογο με τις τρομοκρατικές οργανώσεις.

 
  
MPphoto
 

  Marek Aleksander Czarnecki (ALDE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, αυξάνεται ο αριθμός των δημόσιων εκτελέσεων στο Ιράν. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας, κάθε χρόνο θανατώνονται περί τα 200 άτομα κατ’ αυτόν τον τρόπο ενώπιον χιλιάδων θεατών. Στο Ιράν, η θανατική ποινή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις βλασφημίας, θρησκευτικής αποστασίας, μοιχείας και πορνείας, μεταξύ άλλων. Οι πολύ αυστηρές ποινές για ανηθικότητα και θρησκευτική αποστασία οδήγησαν σε δικαιολογημένες διαμαρτυρίες από προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός Ιράν και από μεταρρυθμιστές πολιτικούς εντός της χώρας.

Η Δύση δεν μπορεί να είναι απλά παθητικός παρατηρητής τόσο μακάβριων πράξεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταδικάσει απερίφραστα τις δράσεις του ιρανικού καθεστώτος. Ταυτόχρονα, το Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει τις ειρηνικές και μεταρρυθμιστικές φιλοδοξίες της αντιπολίτευσης, που εκπροσωπούν οι Μουτζαχεντίν του Λαού. Το λογικό αποτέλεσμα της δημοκρατικής μεταμόρφωσης της προαναφερόμενης οργάνωσης, της οποίας ηγείται η κ. Maryam Radjavi, θα ήταν να αφαιρεθεί από τον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE).(RO) Σε ό,τι αφορά τα πράγματα από ψυχολογικής άποψης, έχει αποδειχθεί ότι οι σκληρές τιμωρίες ουδέποτε είχαν αναμορφωτικό ρόλο, αλλά προκαλούν μίσος, βία και την επιθυμία εκδίκησης κατά συνανθρώπων και κατά των αρχών. Δεν κάνω εκστρατεία υπέρ της ατιμωρησίας των ενόχων, αλλά υπέρ της μη χρήσης της θανατικής ποινής.

Ας μην λησμονούμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να αναμορφωθούν μέσω προγραμμάτων επανεκπαίδευσης και κοινωνικής επανένταξης. Ας μην λησμονούμε ότι, στο Ιράν, οι νέοι κάτω των 18 υπόκεινται στη θανατική ποινή, παρόλο που τα διεθνή δικαιώματα, τα οποία οι Ιρανοί αναγνωρίζουν με την υπογραφή τους, δεν επιτρέπουν τέτοιες ωμότητες. Σε δεδομένη στιγμή, διαπιστώσαμε μια φρικτή κατάσταση, όταν μια ομάδα νέων από το Isfahan τιμωρήθηκε, διότι χόρευαν σε απαγορευτικά κοντινή μεταξύ τους απόσταση, λίγα εκατοστά ο ένας από τον άλλο.

Ως δάσκαλος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τα θετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση δεν μπορούν να εξασφαλιστούν μέσω φόβου, καταναγκασμών και σωματικής τιμωρίας.

 
  
MPphoto
 

  Aloyzas Sakalas (PSE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων στο γεγονός ότι στο Ιράν εκτελούνται εκατοντάδες άνθρωποι κάθε χρόνο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αποτυχημένης πολιτικής που εφαρμόζει η Ένωσή μας έναντι του Ιράν τα τελευταία χρόνια.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι μόνο μια ισχυρή εσωτερική αντιπολίτευση στο Ιράν είναι ικανή να αλλάξει αυτήν την κατάσταση. Το ερώτημά μου σήμερα είναι γιατί η ΕΕ συνεχίζει να διατηρεί το κίνημα της ιρανικής αντιπολίτευσης σε μια μαύρη λίστα, παρά το γεγονός ότι τα βρετανικά δικαστήρια διέταξαν να απαλειφθεί από αυτήν τη λίστα; Δεν είναι πλέον καιρός να τηρήσει το Συμβούλιο, υπό την τρέχουσα Προεδρία, την υποχρέωση τήρησης του κράτους δικαίου και να απαλείψει οριστικά τα αντιπολιτευτικά κινήματα από τη μαύρη λίστα; Πιστεύω ότι η κ. Ferrero-Waldner δύναται να προβεί στα αναγκαία βήματα.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, το να καταδικάζεται σε θάνατο ένα δεκάχρονο παιδί είναι απλά απάνθρωπο. Το να χρησιμοποιούνται γερανοί ως αγχόνη αποτελεί έγκλημα και στρεβλή χρήση της τεχνολογίας. Επιπλέον, οι δημόσιες εκτελέσεις ενθαρρύνουν επιθετικές συμπεριφορές μεταξύ του πληθυσμού. Συζητήσαμε ήδη την κατάσταση στο Ιράν σε πολλές περιπτώσεις. Το Ιράν παραβιάζει με κυνικό τρόπο τις διεθνείς δεσμεύσεις τις οποίες προσυπέγραψε. Τα ψηφίσματά μας αποδεικνύονται αναποτελεσματικά. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων ενόψει των εγκλημάτων που διαπράττουν οι κυβερνώντες το Ιράν εναντίον του ίδιου τους του έθνους.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, το τρέχον ολοκληρωτικό καθεστώς στο Ιράν μπορεί να περιγραφεί με τον καλύτερο τρόπο ως ένα καθεστώς που έχει αναλάβει να οδηγήσει στον παραλογισμό του νόμου, προσέφυγε δε στην ψυχολογία του τρόμου. Ο νόμος λειτουργεί όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν τι μπορεί να τιμωρηθεί, πρέπει όμως να διατηρείται μια αναλογικότητα. Υπάρχει ένα σχετικό ιστορικό παράδειγμα. Δεν υπήρχε κανένας απολύτως νόμος στη Σοβιετική Ρωσία, απλά η βούληση ενός μόνο παντογνώστη και της υπηρεσίας του, της KGB. Η κατάσταση στο Ιράν είναι παράλογη, διότι η ποινή του θανάτου μπορεί να επιβληθεί για οτιδήποτε και για τα πάντα. Στο Ιράν δεν υπάρχουν δικαστήρια, λογική και κανονικές δίκες. Αυτός είναι ο λόγος που υποστηρίζω την έκκληση να μην παραδοθεί στο Ιράν κανένας πολιτικός πρόσφυγας, όπως αυτοί στο Ιράκ στους οποίους έγινε αναφορά προηγουμένως, ιδίως κανένας ανήλικος, διότι απλά θα σφαγιαστούν χωρίς δίκη.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτό είναι σίγουρα ένα από τα θλιβερότερα ζητήματα που άπτονται των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκεκριμένα η θανατική ποινή – και ιδίως η θανατική ποινή που εκτελείται σε νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε την ίδια βαθιά, σοβαρή και αδήριτη ανάγκη να κάνουμε κάτι. Υπήρξε μια συζήτηση τον Ιούνιο για το ίδιο ζήτημα, ωστόσο από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα η κατάσταση δυστυχώς δεν βελτιώθηκε, αλλά επιδεινώθηκε. Η έκταση και η σοβαρότητα της ανησυχίας μας αντικατοπτρίζεται στον αυξανόμενο αριθμό δηλώσεων που δημοσιεύτηκαν επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συζήτηση του Ιουνίου – οκτώ ακόμη μέχρι σήμερα.

Αναφερθήκατε σε πολλές περιπτώσεις και θα ήθελα και εγώ επίσης να αναφερθώ σε μερικές. Την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, μία ημέρα αφότου η ΕΕ εξέφρασε τη θλίψη της για τον απαγχονισμό του κ. Hejazi, ενός ανηλίκου, σημειώθηκε άλλη μία εκτέλεση εφήβου. Στις 26 Αυγούστου θανατώθηκε ο κ. Zaree στη φυλακή του Shiraz. Αυτό συνέβη παρά τις εκκλήσεις για χάρη, που έγιναν όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως από τον Ύπατο Εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η εκτέλεση του κ. Zaree ανέβασε τον αριθμό των εκτελέσεων ανηλίκων –όπως είπατε– από την αρχή της φετινής χρονιάς στον πολύ υψηλό αριθμό των έξι. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν πάνω από εκατό ανήλικοι θανατοποινίτες στο Ιράν. Δυστυχώς, ο συνολικός αριθμός θανατώσεων βαίνει αυξανόμενος. Καθώς μιλάμε, ένας ακόμη ανήλικος, ο κ. Soleimanian, αντιμετωπίζει άμεσα εκτέλεση. Το δικαιοστάσιο στις εκτελέσεις νέων, που αποφάσισε η ανώτατη δικαστική αρχή του Ιράν, παραβιάζεται κατάφωρα και επανειλημμένα από τους δικούς του δικαστές.

Σε ό,τι αφορά το ερώτημα για το στρατόπεδο Ashraf, πρέπει να ισχύσουν οι συμβάσεις της Γενεύης, όπως για κάθε άλλον. Στην περίπτωση της αναγκαστικής εκτόπισης στο Ιράν των διαμενόντων στο στρατόπεδο Ashraf, θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες διαβήματα προς την κυβέρνηση του Ιράν. Προσπαθήσαμε επανειλημμένα είτε να μιλήσουμε ανοικτά είτε να δοκιμάσουμε τη διακριτική διπλωματία. Εγώ η ίδια σε κάθε ευκαιρία που ήλθε να με δει ο υπουργός Εξωτερικών ή ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου για άλλα θέματα –τα πυρηνικά θέματα– προέβαλα αυτό το ζήτημα μετ’ επιτάσεως. Πετύχαμε μόνο σε μία περίπτωση και αυτό αφορούσε τον λιθοβολισμό γυναικών. Ανέκαθεν καταφερόμουνα εναντίον του, όπως όμως μπορείτε να φανταστείτε, τάσσομαι επίσης απερίφραστα εναντίον όσων συμβαίνουν σε νεαρά άτομα και, βέβαια, στη θανατική ποινή εν γένει. Ωστόσο, οι εκκλήσεις μας ηχούν στα ώτα των μη ακουόντων αρχών του Ιράν. Ενίοτε, λοιπόν, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να καταφύγουμε στη λεγόμενη «διπλωματία του μεγαφώνου», που η Τεχεράνη διατείνεται ότι αποστρέφεται και απορρίπτει.

Το Ιράν πρέπει να αρθεί στο ύψος των ευθυνών του. Η συμπεριφορά του δεν μπορεί παρά να ρίξει σκιά στην ήδη αμαυρωμένη διεθνή του φήμη. Χωρίς συγκεκριμένη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κοινός στόχος μας για την ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν μπορεί να εξελιχθεί ομαλά, ακόμη και αν επιλυθεί το ζήτημα των πυρηνικών.

Ευελπιστώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλοι οι κοινοτικοί εταίροι θα συμφωνήσουν σε αυτήν τη γραμμή και θα ενεργήσουν ανάλογα. Σήμερα, καλώ για μία ακόμη φορά τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να τηρήσουν απολύτως τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος. Καλώ το Ιράν να λυπηθεί τις ζωές όλων των ανηλίκων που λιώνουν ακόμα στα κελιά των μελλοθάνατων. Η όλη κατάσταση περί τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πράγματι πολύ δύσκολη. Όπως γνωρίζετε, είχαμε έναν διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δυστυχώς όμως αυτό δεν λειτούργησε. Επιχειρήσαμε να εργαστούμε μέσω της δημόσιας διπλωματίας και εργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη της ΕΕ για να ακολουθήσουμε μια καλά συντονισμένη δημόσια διπλωματία. Κατανείμαμε 3 εκατομμύρια ευρώ για μια υπηρεσία τηλεοπτικών ειδήσεων στη γλώσσα φαρσί. Προσπαθούμε επίσης να εργαστούμε με την κοινωνία των πολιτών στο Ιράν, όμως τίθενται πολλά εμπόδια στον δρόμο μας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά το πέρας της συζήτησης.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. – (EN) Αυτό το Κοινοβούλιο υποστηρίζει την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής παντού στον κόσμο. Δυστυχώς, έχουμε να διανύσουμε μακρύ δρόμο. Πρέπει, επομένως, να σημειώσουμε όση πρόοδο μπορούμε. Επικροτούμε την αναστολή της χρήσης του λιθοβολισμού ως μέσου εκτέλεσης γυναικών στο Ιράν. Παρακινούμε τους Majlis να τροποποιήσουν κατεπειγόντως τη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εκτελεστεί κανένας για εγκλήματα που διέπραξε όταν ήταν ηλικίας μικρότερης των 18 ετών.

Πρέπει, επίσης, να καταδικάσουμε τη φυλάκιση και τη δίωξη ιρανών πολιτών που κάνουν εκστρατεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Υπό τις παρούσες συνθήκες, καλούμε τις ιρακινές αρχές και τις αρχές των ΗΠΑ να μην παραδώσουν διά της βίας στο Ιράν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και να εργαστούν για την εξεύρεση μακροπρόθεσμης λύσης στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι επί του παρόντος είναι ξεχασμένοι στο στρατόπεδο Ashraf.

 
  

(1)Βλ. συνοπτικά πρακτικά.


12.3. Δολοφονίες αλφών στην Τανζανία
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τις δολοφονίες αλφών στην Τανζανία(1).

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, συντάκτης. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, στον 21ο αιώνα δολοφονούνται άτομα απλά επειδή είναι λευκοπαθικά. Αυτό συμβαίνει στην Τανζανία, μια χώρα όπου το ένα τρίτο του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Πρόσφατα, 173 άτομα συνελήφθησαν με την υποψία ότι σκότωσαν ή τραυμάτισαν λευκοπαθικά άτομα. Αυτό δείχνει την κλίμακα του προβλήματος. Το τελευταίο εξάμηνο, εικοσιπέντε άτομα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν επειδή ήταν λευκοπαθικά.

Υπάρχει σημαντικός πληθυσμός λευκοπαθικών ατόμων στον κόσμο. Για την ακρίβεια, 50 στο ένα εκατομμύριο είναι λευκοπαθικά άτομα. Ωστόσο, μόνο στην Τανζανία τους μεταχειρίζονται τόσο ωμά. Σε αυτήν τη χώρα, πωλούνται το αίμα και τα όργανα των λευκοπαθικών ατόμων. Την ευθύνη για αυτό φέρουν ανιμιστές γιατροί-μάγοι και οι συμμορίες που αυτοί απασχολούν. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αστυνομία φέρει και αυτή ευθύνη, καθώς έχει την τάση να κάνει τα στραβά μάτια.

Καθώς ολοκληρώνω, θα ήθελα να επισημάνω ότι θα μπορέσουμε να θεωρήσουμε ότι η διαμαρτυρία μας σήμερα εδώ ήταν αποτελεσματική αν και εφόσον τεθούν στη διάθεση των λευκοπαθικών ατόμων στην Τανζανία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση και η ευκαιρία ενσωμάτωσης στην κοινωνία.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, συντάκτρια.(LT) Σήμερα, συζητούμε την περίπτωση διακρίσεων σε βάρος μιας μειονότητας. Η εν λόγω μειονότητα είναι τα λευκοπαθικά άτομα που δολοφονούνται και ακρωτηριάζονται στην Τανζανία, μεταξύ δε αυτών και μικρά παιδιά. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα σε ολόκληρη την υποσαχάρια Αφρική. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η λευκοπάθεια επηρεάζει ένα στα 20 000 άτομα παγκοσμίως. Όπως ανέφερε ο προλαλήσας, μάγοι-γιατροί στην Τανζανία πωλούν ακρωτηριασμένα μέλη και αίμα λευκοπαθικών ατόμων σε εργάτες ορυχείων και σε αλιείς που πιστεύουν αφελώς ότι αυτά μπορούν να τους φέρουν τύχη, υγεία και περιουσία. Η θέση μας είναι πολύ σαφής – η δολοφονία λευκοπαθικών ατόμων και οι σε βάρος τους διακρίσεις είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές. Η κυβέρνηση της Τανζανίας πρέπει να λάβει συνεπή μέτρα για τον τερματισμό αυτής της φρικτής κατάστασης. Η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Τανζανίας ξεκίνησαν ήδη να εφαρμόζουν μέτρα τα οποία εκτιμάμε, αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Η υπόθεση εκδίκασης 173 ατόμων που είναι ύποπτα για τις δολοφονίες λευκοπαθικών ατόμων θα αποτελέσει καθοριστικό τεστ, που θα αποκαλύψει τη διάθεση εκείνων που κατέχουν την εξουσία στην Τανζανία, οι δε ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν. Ωστόσο, ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση του προβλήματος θα είναι μέσω της καλύτερης εκπαίδευσης και της επαρκούς υγειονομικής περίθαλψης που είναι προσιτή σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, περιλαμβανομένων των λευκοπαθικών ατόμων. Η διεθνής κοινότητα, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να συνδράμουν στην υπέρβαση αυτών των προβλημάτων. Οι περισσότεροι άνθρωποι που πάσχουν από λευκοπάθεια πεθαίνουν από καρκίνο του δέρματος πριν κλείσουν τα 30.

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης, συντάκτης. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, τα άτομα με γενετική ανωμαλία λευκοπάθειας, πέραν των σοβαρών προβλημάτων υγειονομικής περίθαλψης, υποφέρουν από διαφόρων βαθμών διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο.

Πρόσφατα, όμως, στην υποσαχάρια Αφρική και δη στην Τανζανία, τα λευκοπαθικά άτομα υπέστησαν επιπλέον άνευ προηγουμένου βάρβαρες επιθέσεις ακρωτηριασμού, τα δε όργανά τους χρησιμοποιήθηκαν από μάγους-γιατρούς ως συστατικά για την παραγωγή μαγικών φίλτρων που υπόσχονται να κάνουν πλούσιους τους ανθρώπους. Μια τέτοια κατάσταση, πέραν του προφανούς εγκληματικού της χαρακτήρα, δείχνει μια κοινωνία με σοβαρή υστέρηση, όπου εξακολουθούν να εφαρμόζονται νοσηρά ωμές πρακτικές μάγων.

Η κυβέρνηση της Τανζανίας έχει την υποχρέωση να δράσει άμεσα και αποφασιστικά στους ακόλουθους τομείς: πρώτον, για την προστασία όλων των λευκοπαθικών ατόμων από περαιτέρω επιθέσεις· δεύτερον, για την πλήρη διερεύνηση όλων των εγκλημάτων κατά λευκοπαθικών ατόμων και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης· τρίτον, για την επαρκή εκπαίδευση των πολιτών τους, προκειμένου να τους απαλλάξουν από την κατάρα της μαγείας και των προλήψεων και, τέταρτον, για να διασφαλιστεί ότι στα λευκοπαθικά άτομα παρέχεται η καλύτερη δυνατή ιατρική και κοινωνική αρωγή που χρειάζονται για να ζήσουν μια φυσιολογική –στο μέτρο του δυνατού– ασφαλή και ήρεμη ζωή.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, συντάκτης. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, εκείνο που συμβαίνει στην Τανζανία δεν είναι η βία που ασκείται από το κράτος. Οι διακρίσεις και η βία είναι πρακτικές που επιβίωσαν πριν από τους ιουδο-χριστιανο-ισλαμικούς πολιτισμούς, μια εποχή όπου δεν υπήρχε καμία παραδοχή ισότητας όλων των ανθρώπων.

Η Τανζανία έχει 150 000 κατοίκους που, λόγω της έλλειψης της χρωστικής ουσίας της μελανίνης, έχουν κόκκινα μάτια, χλωμό δέρμα και ξανθά μαλλιά. Θεωρούνται προϊόν μαγείας. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δολοφονούνται και, κατόπιν, αφαιρείται το δέρμα τους και άλλα όργανά τους και χρησιμοποιούνται σε τελετουργίες μάγων. Λόγω του μεγάλου αριθμού λευκοπαθικών ατόμων της, η Τανζανία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ανθρώπινων οργάνων για ολόκληρη την Αφρική.

Δεν θα είναι δυνατό να θέσουμε ένα τέλος σε αυτές τις φρικτές πρακτικές χωρίς να εκπαιδεύσουμε ενεργά τους απλούς ανθρώπους στην Τανζανία και σε ολόκληρη την Αφρική, παρέχοντας καλύτερη ιατρική περίθαλψη και διασφαλίζοντας στα λευκοπαθικά άτομα εξέχουσες θέσεις απασχόλησης. Η κυβέρνηση της Τανζανίας λαμβάνει μέτρα, περιλαμβανομένης της καταγραφής όλων των λευκοπαθικών ατόμων, με στόχο να μπορέσει να τους προστατέψει καλύτερα. Εάν δεν αλλάξει οι συμπεριφορά έναντι της θέσης των λευκοπαθικών ατόμων, θα μπορούσε να γίνει στρεβλή χρήση αυτού του μητρώου στο μέλλον για τον εντοπισμό και την εξολόθρευση αυτών των ατόμων. Είχαμε κακές εμπειρίες στην Ευρώπη τη δεκαετία του ’40, με την καταγραφή επαπειλούμενων πληθυσμιακών ομάδων.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η μοίρα των λευκοπαθικών ατόμων στην Τανζανία φαντάζει ελάχιστα αξιόπιστη στη σημερινή εποχή. Όταν πρωτάκουσα για το θέμα αυτό, φαινόταν σαν να βγήκε κατευθείαν από το μυθιστόρημα του Joseph Conrad «Heart of Darkness». Θέλω να πιστεύω στην αναγέννηση και το δυναμικό της Αφρικής, όπως φαίνεται να πιστεύουν και τόσοι πολλοί άλλοι συνάδελφοι σε αυτό το Σώμα, η δολοφονία όμως λευκοπαθικών ατόμων για τα όργανά τους δεν κάνει τίποτα για να βελτιώσει την εικόνα της ηπείρου διεθνώς. Δυστυχώς, τα βάσανα των λευκοπαθικών ατόμων δεν περιορίζονται μόνο στην Τανζανία, αλλά συμβαίνουν σε ολόκληρη την Αφρική.

Τελείως ξέχωρα από τις ιατρικές συνέπειες της λευκοπάθειας στις τροπικές περιοχές, περιλαμβανομένου του υψηλού κινδύνου τρομερών καρκίνων του δέρματος, τα επί μακρόν πάσχοντα λευκοπαθικά άτομα στην καλύτερη των περιπτώσεων θεωρούνται παραδοσιακά ως τερατόμορφες ή αξιοπερίεργες περιπτώσεις, στη δε χειρότερη δολοφονούνται για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση για παραδοσιακά φάρμακα, που προσιδιάζουν περισσότερο στη μεσαιωνική μαγεία.

Η ΕΕ δεν πρέπει να διστάσει να κάνει εκστρατεία για το θέμα αυτό και να ασκήσει πίεση σε χώρες όπως η Τανζανία, όπου, κατά τα φαινόμενα, αποτελεί κοινό τόπο ο ελάχιστος σεβασμός έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας. Ωστόσο, με εμψυχώνει το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Τανζανίας απηύθυνε έκκληση στον λαό του να αλλάξουν τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης τους. Ας ελπίσουμε ότι και άλλοι ηγέτες σε ολόκληρη την Αφρική θα επαναλάβουν αυτό το σημαντικό μήνυμα.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, φέτος τον Μάρτιο περισσότερα από 25 λευκοπαθικά άτομα, που ζούσαν κοντά στη λίμνη Βικτώρια, δολοφονήθηκαν με ωμό τρόπο ή ακρωτηριάστηκαν. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονταν παιδιά. Άτομα που εικαζόταν ότι έχουν υπερφυσικά χαρακτηριστικά υπέστησαν επιθέσεις στο παρελθόν σε αυτήν την περιοχή.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το 36% του πληθυσμού της Τανζανίας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα άτομα δεν διαθέτουν καμία πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Η κανονική πρακτική είναι να στρέφεται κανείς σε τοπικούς γιατρούς-μάγους για βοήθεια. Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσμού συμβάλλει στην πεποίθησή του για τις υπερφυσικές τους ιδιότητες. Μεγάλος αριθμός λευκοπαθικών ατόμων ζει στην υποσαχάρια Αφρική και αποτέλεσαν θύματα ανοικτών διακρίσεων εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι διαφορετικοί. Δεν είναι μόνο ότι τα λευκοπαθικά άτομα στερούνται του δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης, αλλά στερούνται και του δικαιώματος κοινωνικής και νομικής αρωγής. Αποτελούν πάγια πρακτική οι διακρίσεις σε βάρος των λευκοπαθικών ατόμων στην καθημερινή ζωή, στα σχολεία, στους δημόσιους θεσμούς και στην αγορά εργασίας. Τα λευκοπαθικά άτομα νιώθουν ότι υφίστανται συνεχώς εξευτελισμό και ότι υφίστανται μεταχείριση πολίτη δευτέρας κατηγορίας.

Η τρέχουσα μισαλλοδοξία μπορεί να αντιμετωπιστεί και ο αριθμός των επιθέσεων σε βάρος λευκοπαθικών ατόμων να μειωθεί στο μέλλον μέσω της τιμωρίας εκείνων που είναι ένοχοι φόνου, παράλληλα με τις προσπάθειες που θα πρέπει να καταβληθούν σε ό,τι αφορά το έργο της θεμελιώδους ευαισθητοποίησης της κοινωνίας της Τανζανίας. Είναι βασικό να υποστηρίξουμε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση της Τανζανίας σε σχέση με αυτό. Ανάλογες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την ειδική προστασία των λευκοπαθικών παιδιών μαζί με τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι δράσεις πρέπει πρωτίστως να εστιάσουν στις αγροτικές περιοχές, όπου η κοινωνική ευαισθητοποίηση βρίσκεται στο πλέον χαμηλό επίπεδο. Επιπλέον, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν ισχυρή στήριξη στις κατεπείγουσες δράσεις που ανέλαβε ο Σύλλογος Λευκοπαθικών Ατόμων της Τανζανίας. Μακροπρόθεσμα μέτρα πρέπει να έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι όλος ο πληθυσμός των λευκοπαθικών ατόμων απολαμβάνει πλήρη δικαιώματα από πλευράς πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας, καθώς και στην κοινωνική και υγειονομική προστασία.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, από τον φετινό Μάρτιο, 25 λευκοπαθικά άτομα δολοφονήθηκαν στην Τανζανία. Αυτοί οι φόνοι συνδέονται με τις πρακτικές προλήψεων που υπάρχουν στην περιοχή και βασίζονται στην πεποίθηση ότι τα όργανα των λευκοπαθικών ατόμων, όπως τα πόδια, τα χέρια, τα μαλλιά και το αίμα, θα εξασφαλίσουν σε κάποιον υγεία, πλούτη και περιουσία. Το τελευταίο θύμα ήταν ένα επτάχρονο παιδί. Και πέρυσι, 25 λευκοπαθικά άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Αυτές οι απόκρυφες πρακτικές πραγματοποιούνται κατά μήκος των παρόχθιων περιοχών της λίμνης Βικτώρια, σε αγροτικές περιοχές, καθώς και στους κύκλους των αλιέων και των εργατών ορυχείων. Τα λευκοπαθικά άτομα είναι θύματα διακρίσεων και διώξεων. Ο πρόεδρος Κικβέτε χρησιμοποιεί την αστυνομία για να προσπαθήσει να εντοπίσει τα λευκοπαθικά άτομα που κρύβονται. Ο πρόεδρος υποσχέθηκε να παράσχει προστασία στα λευκοπαθικά άτομα, οι τελευταίοι όμως παραμένουν δύσπιστοι, διότι ορισμένοι αστυνομικοί εμπλέκονται επίσης σε απόκρυφες πρακτικές. Μάγοι-γιατροί ευθύνονται για την οργάνωση του φόνου λευκοπαθικών ατόμων. Εκατόν εβδομήντα οκτώ ντόπιοι συνελήφθησαν, καθώς τους βαρύνουν υποψίες εμπλοκής τους στους φόνους.

Ο πρόεδρος της Τανζανίας διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στον ορισμό της κ. Kway-Geer ως του πρώτου λευκοπαθικού ατόμου που γίνεται μέλος του κοινοβουλίου, αναγνωρίζοντας τον αγώνα της κατά των διακρίσεων. Επικροτούμε αυτόν τον διορισμό ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υποστηρίζουμε τις δραστηριότητες του Συλλόγου Λευκοπαθικών Ατόμων της Τανζανίας και ευελπιστούμε ότι η Επιτροπή θα παράσχει πραγματική υποστήριξη.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε σήμερα για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τανζανία. Η τελευταία είναι μια υποτροπική χώρα, όπου τα λευκοπαθικά άτομα υφίστανται διακρίσεις, όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες αφρικανικές χώρες.

Ωστόσο, τα λευκοπαθικά άτομα δολοφονούνται με ιδιαίτερα ωμό τρόπο στην Τανζανία. Την περασμένη χρονιά, περισσότερα από 25 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατ’ αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν 39 εκατομμύρια Τανζανοί, εκ των οποίων 270 χιλιάδες πάσχουν από μια γενετική ανωμαλία, που προκαλείται από την παρουσία ενός υπολειπόμενου γονιδίου, πράγμα που σημαίνει ότι το δέρμα τους δεν διαθέτει χρωστική ουσία. Κατά συνέπεια, τα λευκοπαθικά άτομα μπορεί να πάσχουν από προβλήματα όρασης, εγκαύματα από τον ήλιο, καρκίνο και πρόωρο θάνατο. Αμφότεροι οι γονείς πρέπει να είναι φορείς του γονιδίου, ώστε να εμφανιστεί το πρόβλημα στα παιδιά τους. Οι γυναίκες που γεννούν λευκοπαθικά παιδιά εξαναγκάζονται να πάρουν διαζύγιο. Τα παιδιά θεωρούνται κατάρα για την οικογένειά τους. Θεωρείται ότι κατέχονται από ακάθαρτα πνεύματα και τα μεταχειρίζονται ως ζώα. Από την άλλη πλευρά, όμως, μάγοι-γιατροί διαδίδουν ιστορίες για τις μαγικές ιδιότητες του λευκού δέρματος των λευκοπαθικών ατόμων, που, όπως διατείνονται, φέρνει τύχη και πλούτη. Αυτό οδηγεί στη δολοφονία λευκοπαθικών ατόμων, που κατόπιν διαμελίζονται με ωμό τρόπο και τα όργανά τους χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μαγικών φίλτρων.

Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ποιος μπορεί να είναι ο λόγος για μια τέτοια ωμότητα και σε τι σκοπό μπορεί να χρησιμεύει. Ίσως είναι μια προσπάθεια να εξαλειφθούν άρρωστα άτομα που πάσχουν από γενετική ανωμαλία. Πιο πρόσφατα, η κυβέρνηση καταδίκασε τη χρήση βίας κατά των λευκοπαθικών αφρικανών και διεξήγαγε εκπαιδευτικές εκστρατείες. Ορίστηκε μάλιστα και λευκοπαθικό άτομο ως μέλος του κοινοβουλίου. Ωστόσο, η τραγωδία που πλήττει αυτά τα άτομα συνεχίζεται. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης για προστατευτικό ρουχισμό και άλλη βοήθεια για αυτήν την περιθωριοποιημένη κατηγορία πληθυσμού, που υφίσταται διακρίσεις και δεν έχει δικαίωμα στην εργασία και την εκπαίδευση.

Οι διαμαρτυρίες και οι εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, μαζί με την εκπαιδευτική και χρηματοδοτική βοήθεια, μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των ακραίων διακρίσεων αυτού του είδους. Δύναται να συμβάλει, επίσης, η άσκηση διώξεων κατά των 173 εικαζόμενων μάγων-γιατρών που συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για δολοφονική δραστηριότητα, παρακίνηση σε φόνο και εμπορία ανθρωπίνων οργάνων.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να εκφράσω και εγώ την υποστήριξή μου στα όσα είπαν οι συνάδελφοι από όλες τις πτέρυγες αυτού του Σώματος για την αποτρόπαια ιστορία της μεταχείρισης των λευκοπαθικών ατόμων στην Τανζανία. Γνωρίζω ότι συμβαίνει σε άλλα μέρη της Αφρικής, υπάρχει όμως ένα σημαντικό ποσοστό στην Τανζανία –ακούσαμε τον αριθμό των 270 000 λευκοπαθικών ατόμων– το οποίο υφίσταται διακρίσεις, περιθωριοποιείται, κακοποιείται και δολοφονείται για τα όργανά του, λόγω προλήψεων, μαγείας και διαφόρων απόκρυφων πρακτικών.

Εγείροντας εδώ αυτό το θέμα (και επαινώ όλους τους συναδέλφους μου που το ήγειραν και εκείνους που συμπεριέλαβαν αυτό το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη), προσθέτουμε τις φωνές μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διεθνείς φωνές διαμαρτυρίας και ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση της Τανζανίας –καθώς και άλλοι– θα ακούσουν.

Αφορά κυρίως ένα ζήτημα εκπαίδευσης, πρωτίστως όμως πρέπει να παρασχεθεί προστασία στα λευκοπαθικά άτομα στις ίδιες τους τις κοινότητες· χρειάζεται πλήρης διερεύνηση. Το γεγονός ότι ορισμένα αστυνομικά όργανα είναι μέρος του προβλήματος και δεν μπορούμε να τα εμπιστευθούμε ως μέρος της λύσης είναι άκρως ανησυχητικό.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, συμμεριζόμαστε την οργή του Κοινοβουλίου για τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων στην Τανζανία κατά του πληθυσμού των λευκοπαθικών ατόμων και του αποτρόπαιου και παράνομου εμπορίου οργάνων των λευκοπαθικών ατόμων, εμπορίου που συνδέεται με την παραδοσιακή ιατρική, τις προλήψεις και τις πρακτικές των μάγων-γιατρών.

Ειδικότερα, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εξέφρασε πρόσφατα η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων Κατά των Γυναικών ότι, για παράδειγμα, οι γυναίκες και τα κορίτσια που πάσχουν από λευκοπάθεια αποτέλεσαν πολύ συγκεκριμένο στόχο στο πλαίσιο τελετουργικών δολοφονιών. Καταδικάζουμε όλες τις μορφές διακρίσεων και θυματοποίησης και έχουμε δεσμευτεί για την υποστήριξη πολιτικών και δράσεων με στόχο την εξάλειψή τους.

Η κυβέρνηση της Τανζανίας, επίσης, πρέπει να το πούμε αυτό, έχει δεσμευτεί να εξαλείψει αυτές τις πρακτικές και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για τη μοίρα του πληθυσμού των λευκοπαθικών ατόμων. Επομένως, επικροτούμε τον ορισμό ενός λευκοπαθικού ατόμου στο κοινοβούλιο, τις πρόσφατες συλλήψεις ορισμένων μάγων-γιατρών και τη δέσμευση του προέδρου, όπως αναφέρθηκε, να προσαχθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη.

Παρακολουθούμε, επίσης, στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει στην Τανζανία, μαζί με τα κράτη μέλη και άλλους αναπτυξιακούς εταίρους. Αρκετά κράτη μέλη και άλλοι εταίροι υποστηρίζουν οργανώσεις, όπως το Κέντρο για τα Νομικά και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που παρακολουθεί σε τακτή βάση πιθανές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως μέλος της ομάδας των δωρητών για τη διακυβέρνηση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συντονίζει τις απαντήσεις των δωρητών, ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, περιλαμβανομένης της Ένωσης Λευκοπαθικών Ατόμων.

Η Επιτροπή θα εγείρει επίσης το πρόβλημα στην Τανζανία από κοινού με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τις αρχές της Τανζανίας.

Το πρόγραμμα για την κοινωνία των πολιτών, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση: οργανώνονται εργαστηριακά σεμινάρια προκειμένου να επισημανθεί η κατάσταση των λευκοπαθικών ατόμων, ενώ μια νέα εκστρατεία ενημέρωσης πρόκειται να υλοποιηθεί προσεχώς στην περιοχή Mwanza της Βόρειας Τανζανίας.

Επομένως, σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιούμε τον τακτικό μας διάλογο για να αναφερθούμε σε αυτό το ζήτημα. Αυτά τα ζητήματα εγείρονται, βεβαίως, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς μας που αφορά τους δημόσιους πόρους και τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας ένα ανεξάρτητο και λειτουργικό δικαστικό σύστημα.

Επομένως, εμείς, ως Επιτροπή, στις επαφές μας με τις αρχές, θα υπογραμμίσουμε τη σημασία της ενδεδειγμένης νομικής δράσης που αναλαμβάνεται κατά όσων διαπράττουν αυτές τις φρικτές πράξεις.

Θα επικοινωνήσουμε επίσης με την αξιότιμη Kway-Geer, την πρώτη λευκοπαθική γυναίκα βουλευτή στην Τανζανία (ήδη έγινε αναφορά σε αυτήν), και θα συζητήσουμε μαζί της πιθανές δράσεις, διότι μπορεί να μας πει ακόμη καλύτερα τι μπορεί να γίνει. Τέλος, μαζί με την προεδρία της Τανζανίας, θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο της 60ης επετείου από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που θα εορταστεί στην Τανζανία στις 10 Δεκεμβρίου 2008.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά το πέρας της συζήτησης.

 
  

(1)Βλ. συνοπτικά πρακτικά.


13. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις ψηφοφορίες.

 

13.1. Πραξικόπημα στη Μαυριτανία (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγνώμη που καθυστέρησα στην προηγούμενη συζήτηση. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι προσπαθούσαμε να συμφωνήσουμε για τους όρους μιας προφορικής τροπολογίας που αφορά την παράγραφο 8. Αυτή είναι η προφορική τροπολογία, όπως συμφωνήθηκε: «λαμβάνει γνώση των εξαγγελιών της χούντας περί νέων προεδρικών εκλογών, θεωρεί λυπηρό όμως ότι, σε αντίθεση με τη χούντα που ήταν στην εξουσία από το 2005 έως το 2007, καμία δέσμευση ουδετερότητας δεν έχει αναληφθεί· ζητεί από τις στρατιωτικές δυνάμεις που κατέλαβαν την εξουσία να δεσμευθούν το συντομότερο για κατάρτιση χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης των δημοκρατικών θεσμών σε συνεννόηση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις».

Σε σχέση με την παράγραφο 10, πρέπει να γίνει μια τυπογραφική διόρθωση, η οποία συμφωνήθηκε στις συζητήσεις. Η τελευταία γραμμή της παραγράφου 10 πρέπει να λέει «που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πάγωμα της βοήθειας, εξαιρέσει της επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

13.2. Εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού στο Ιράν (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προτείνω να τεθούν αυτές οι τροπολογίες στο τέλος του ψηφίσματος. Ζητώ συγνώμη που το ζητώ αυτό την τελευταία στιγμή, αλλά έχει να κάνει με το δικαιοστάσιο του ΟΗΕ για τη θανατική ποινή, όπου το Κοινοβούλιο εξέφρασε ήδη άποψη σε τρεις ευκαιρίες. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι είναι αποδεκτή μια αμιγώς προφορική τροπολογία.

Οι δύο παράγραφοι που προτείνω είναι οι ακόλουθες. Θα σας τις διαβάσω πολύ αργά στα αγγλικά:

(EN) «Ζητεί την κατάθεση ψηφίσματος κατά την επομένη Γενική Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών με το οποίο να καλούνται όλες οι χώρες που διατηρούν την θανατική ποινή να παράσχουν στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στην κοινή γνώμη κάθε πληροφορία σχετικά με την θανατική ποινή και τις εκτελέσεις, ξεπερνώντας το ότι τα ζητήματα που άπτονται της θανατικής ποινής θεωρούνται κρατικό μυστικό, γεγονός που επίσης συνιστά άμεση αιτία μεγαλύτερου αριθμού εκτελέσεων».

Η δεύτερη παράγραφος έχει ως ακολούθως:

«Ζητεί να προβλεφθεί στο νέο ψήφισμα ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος θα έχει το καθήκον ελέγχου της κατάστασης, θα διασφαλίζει τη μέγιστη διαφάνεια στο σύστημα της θανατικής ποινής και θα υποστηρίξει εσωτερική διαδικασία που θα αποσκοπεί στην εφαρμογή του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών για το δικαιοστάσιο επί των εκτελέσεων».

(IT) Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό, ας πούμε, είναι ένα πρόσθετο θέμα για το ζήτημα του Ιράν, αλλά είναι και ένα ζήτημα για το οποίο απαιτείται ταχεία δράση. Κατά συνέπεια, σας ζητώ να αποδεχθείτε αυτήν την προσθήκη στο ψήφισμά μας.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, συντάκτης. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι δύο τροπολογίες αφορούν καταρχάς το άρθρο 9. Έχουμε ένα ειδικό αίτημα από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, να μην γίνει μνεία του στο ψήφισμα. Πιστεύω ότι αυτό είναι απολύτως αποδεκτό και, σύμφωνα με αυτήν την τροπολογία, ζητώ την απάλειψη της φράσης «ιδίως να συνεργαστούν με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και με άλλους φορείς». Παρακαλώ σημειώστε ότι σε αυτήν την τροπολογία περιλαμβάνουμε επίσης την προφορική τροπολογία του κ. Hutchinson, στην οποία ζήτησε επίσης να περιληφθούν τα μέλη της αντιπολίτευσης.

Σε ό,τι αφορά την αιτιολογική σκέψη ΙΑ, είχαμε επίσης το ίδιο αίτημα σε σχέση με την ίδια αρχή, στην οποία ήδη αναφέρθηκα. Εν προκειμένω, η φράση που ζητούμε να απαλειφθεί από το ψήφισμα είναι «βάσει του άρθρου 27 της 4ης Σύμβασης της Γενεύης». Πρέπει επίσης να επισημανθεί εν προκειμένω ότι περιλαμβάνουμε επίσης την προφορική τροπολογία του κ. Kelam. Δεδομένου ότι πρόκειται για συγκεκριμένο αίτημα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, επιμένω να το λάβουμε υπόψη.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. − (PT) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι πρέπει να διορθωθεί αυτό που μόλις ειπώθηκε. Μπορώ να εγγυηθώ σε αυτό το Σώμα ότι ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθών σε καμία στιγμή δεν πρότεινε αυτό, ούτε συμφωνεί με ό,τι μόλις ειπώθηκε από τον συνάδελφο. Επομένως, καλώ το Σώμα να μην ψηφίσει υπέρ αυτού που προτείνεται. Αυτό θα αμφισβητούσε το πλέον σημαντικό σημείο, όπως υπογράμμισε η Επίτροπος, που αφορά την προστασία που παρέχει η Σύμβαση της Γενεύης στους κρατούμενους στο στρατόπεδο Ashraf. Επομένως, δεν πρέπει να αποδεχθούμε αυτήν την τροπολογία, όπως υποβλήθηκε. Πρέπει επίσης να επισημάνω ότι αυτό θα αντέβαινε απολύτως σε ό,τι πρότεινε ο συνάδελφός μου, ο κ. Hutchinson, καθώς και ο συνάδελφός μας από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Επομένως, απορρίπτω κατηγορηματικά αυτήν την προφορική τροπολογία.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλά να πω ότι η Ομάδα μας αντιτίθεται επίσης σε αυτήν την προφορική τροπολογία και είναι της γνώμης ότι πρέπει να παραμείνει η αναφορά στη Σύμβαση, πράγμα που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις αρχές της εβδομάδας.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, τάσσομαι πραγματικά κατά της ενσωμάτωσης στην αιτιολογική σκέψη ΙΑ της προφορικής μου τροπολογίας, που πρόκειται να αντικαταστήσει το «πρώην μέλη» με «συνεργάτες», με απάλειψη της αναφοράς στη Σύμβαση της Γενεύης. Η Επίτροπος μόλις επιβεβαίωσε ότι η τέταρτη σύμβαση της Γενεύης καλύπτει επίσης τους διαμένοντες στο Ashraf, επομένως, θα σας ζητήσω να υποστηρίξετε το πρώτο σκέλος αυτής της τροπολογίας, που είναι η ίδια με του κ. Hutchinson, αλλά να αντιταχθείτε στην απάλειψη της αναφοράς στη Σύμβαση της Γενεύης.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συνταχθώ με τους δύο τελευταίους ομιλητές, δεδομένου ότι η Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών τάσσεται επίσης κατά οποιωνδήποτε αλλαγών στις υφιστάμενες προφορικές τροπολογίες που τυπώθηκαν στους φακέλους.

 
  
MPphoto
 

  Alain Hutchinson, συντάκτης. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλά να επιβεβαιώσω ότι δεν θα υποστηρίξουμε την τροπολογία που κατατέθηκε εδώ από τον συνάδελφο βουλευτή, αλλά ότι καταθέσαμε μια προφορική τροπολογία επί του άρθρου 9, που υιοθετεί την ίδια γραμμή με αυτήν που προώθησε ο εν λόγω βουλευτής και ότι, βεβαίως, θα επιμείνουμε σε αυτό.

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει τις προφορικές τροπολογίες που κατέθεσε ο κ. Romeva i Rueda. Το Σώμα εγκρίνει τις προφορικές τροπολογίες που κατέθεσαν οι κκ. Kelam και Hutchinson.)

 

13.3. Δολοφονίες αλφών στην Τανζανία (ψηφοφορία)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Οι ψηφοφορίες ολοκληρώθηκαν.

 

14. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

15. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

16. Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

18. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

19. Διακοπή της συνόδου
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 16.45)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις απαντήσεις αυτές)
Ερώτηση αρ. 7 του κ. Mitchell (H-0540/08)
 Θέμα: Η εικόνα της ΕΕ μετά την απόρριψη της Συνθήκης της Λισαβόνας από την Ιρλανδία
 

Μετά την απόρριψη της Συνθήκης της Λισαβόνας από την Ιρλανδία πολλά ειπώθηκαν σχετικά με την παρατηρηθείσα έλλειψη κατανόησης και/ή επικοινωνίας της ΕΕ προς τους μεμονωμένους πολίτες της ΕΕ, η οποία προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η ΕΕ στο εθνικό πλαίσιο, όπου η ΕΕ συχνά αποτελεί τον αποδιοπομπαίο τράγο για τις δυσκολίες και πάρα πολύ εύκολα παραβλέπονται πολλά θετικά αποτελέσματα.

Εάν πράγματι αυτό ισχύει απειλεί τη νομιμότητα της ΕΕ και θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Η ΕΕ πρέπει να δεσμευθεί με τον πολίτη και στους λαούς της Ευρώπης θα πρέπει να δοθεί μια εικόνα της ΕΕ.

Προτίθεται το Συμβούλιο να σχολιάσει αυτό το ζήτημα και να προσδιορίσει με ποιό τρόπο η ΕΕ μπορεί συλλογικά να εργαστεί προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης του ελλείμματος όσον αφορά την εικόνα της ΕΕ;

 
 

Ερώτηση αρ. 8 του κ. Heaton-Harris (H-0571/08)
 Θέμα: Οι εκλογές του 2009 και η Συνθήκη της Λισσαβώνας
 

Αναμένει το Συμβούλιο ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας θα κυρωθεί πριν από τις ευρωεκλογές του 2009;

 
 

Ερώτηση αρ. 9 του κ. Callanan (H-0576/08)
 Θέμα: Η Συνθήκη της Λισσαβώνας και το μέλλον
 

Πιστεύει άραγε το Συμβούλιο ότι η ΕΕ χρειάζεται άλλη μια "περίοδο στοχασμού" μετά την απόρριψη της Συνθήκης της Λισσαβώνας, και προβλέπει άλλο ένα αναμασημένο κείμενο στο τέλος αυτής της περιόδου στοχασμού, όπως έχει ήδη συμβεί;

 
 

Ερώτηση αρ. 10 του κ. Sumberg (H-0593/08)
 Θέμα: Δημοψήφισμα για τη Συνθήκη της Λισσαβώνας
 

Εξακολουθεί να πιστεύει το Συμβούλιο ότι ένα δεύτερο δημοψήφισμα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας για τη Συνθήκη της Λισσαβώνας θα αποτελούσε καλή ιδέα, παρόλο που το κείμενο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των ψηφισάντων στο πρόσφατο δημοψήφισμα που διενεργήθηκε;

 
 

Ερώτηση αρ. 11 του κ. Τούσσα (H-0598/08)
 Θέμα: Να σταματήσει η διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας
 

Μετά το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία στις 12-13.6.2008, με δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής, αρχηγών κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ και μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γίνεται προσπάθεια να αγνοηθεί το ηχηρό «όχι» του ιρλανδικού λαού στη Συνθήκη της Λισαβόνας και να συνεχιστεί η διαδικασία κύρωσής της. Η στάση αυτή συνιστά περιφρόνηση της ετυμηγορίας του λαού της Ιρλανδίας, αλλά και των λαών της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που το 2005 με δημοψηφίσματα απέρριψαν το ευρωσύνταγμα, τη στιγμή μάλιστα που εντείνονται οι αντιδράσεις και άλλων λαών της Ε.Ε, που οι κυβερνήσεις τους στέρησαν το δικαίωμα να εκφραστούν με δημοψήφισμα για την Συνθήκη της Λισαβόνας.

Προτίθεται το Συμβούλιο να σεβαστεί την ετυμηγορία τόσο του ιρλανδικού όσο και του γαλλικού και ολλανδικού λαού, να αναγνωρίσει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι «νεκρή» και να σταματήσει κάθε περαιτέρω διαδικασία κύρωσής της;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Στις 19 και 20 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της Ιρλανδίας λέγοντας ότι η διαδικασία επικύρωσης συνεχίζεται σε άλλα κράτη μέλη.

Η γαλλική Προεδρία είναι σε διαρκή επικοινωνία με τις αρχές της Ιρλανδίας. Ο κ. Sarkozy επισκέφθηκε το Δουβλίνο μαζί με τον Bernard Kouchner στις 21 Ιουλίου, προκειμένου να ακούσει και να κατανοήσει τις διάφορες απόψεις. Οι δύο άντρες είχαν συναντήσεις με τις αρχές της Ιρλανδίας, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Περαιτέρω επαφές αναμένεται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες τόσο στο Παρίσι όσο και στο Δουβλίνο.

Έχω υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιρλανδίας για την πιθανότητα πραγματοποίησης νέου δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία.

Όπως αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, σεβόμαστε το κοινό αίσθημα και την επιλογή του λαού της Ιρλανδίας. Εντούτοις, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ήδη εγκριθεί από 24 εθνικά κοινοβούλια.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο γνωρίζει πολύ καλά ότι λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί διεθνώς είναι πολύ σημαντικό για την Ένωση να έχει στη διάθεσή της τους αναγκαίους πολιτικούς και νομικούς πόρους και τα μέσα που θα της επιτρέψουν να επιτύχει τους στόχους της.

Ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βοηθήσουμε τις αρχές της Ιρλανδίας να ετοιμάσουν προτάσεις για το μέλλον. Είναι σημαντικό οι προτάσεις αυτές να είναι έτοιμες μέχρι τον Οκτώβριο, ώστε να βρεθεί το ταχύτερο δυνατό λύση αποδεκτή και από τα 27 κράτη μέλη. Σε θεσμικό επίπεδο, δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο. Πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι, βάσει των προτάσεων της Ιρλανδίας, είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε το μελλοντικό μας νομοθετικό πλαίσιο και να υλοποιήσουμε τα διδάγματα που πήραμε όσον αφορά την οργάνωση των ευρωπαϊκών εκλογών και τη σύνθεση της Επιτροπής το 2009.

 

Ερώτηση αρ. 12 του κ. David Martin (H-0542/08)
 Θέμα: Επέκταση των ισραηλινών οικισμών
 

Σε ποια διαβήματα έχει προβεί το Συμβούλιο προς το Ισραήλ όσον αφορά τη συνεχιζόμενη επέκταση των ισραηλινών οικισμών;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Η θέση της Ένωσης είναι σαφής. Την έχει επαναλάβει πολλάκις:

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δημιουργία οικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και, μεταξύ άλλων, στην ανατολική Ιερουσαλήμ συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η δημιουργία οικισμών προδικάζει ουσιαστικά το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το τελικό καθεστώς των παλαιστινιακών εδαφών και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα ενδεχόμενης συμφωνηθείσας λύσης που θα βασίζεται στην αρμονική συνύπαρξη των δύο κρατών.

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ να σταματήσει κάθε δραστηριότητα επέκτασης των οικισμών, ιδίως δε εκείνες που συνδέονται με τη «φυσική ανάπτυξη», μεταξύ άλλων στην ανατολική Ιερουσαλήμ, και να διαλύσει τους οικισμούς που δημιουργήθηκαν ανεξέλεγκτα μετά τον Μάρτιο του 2001.

 

Ερώτηση αρ. 14 του κ. Posselt (H-0551/08)
 Θέμα: Ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία
 

Ποιές ενέργειες πραγματοποιεί το Συμβούλιο ώστε οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Κροατία να περατωθούν εντός του τρέχοντος έτους, και ποιό χρονοδιάγραμμα για μιά πλήρη ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ προκύπτει με βάσει τα ανωτέρω κατά την άποψη του Συμβουλίου;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Κροατία σημειώνουν ικανοποιητική πρόοδο και εισήλθαν σε κρίσιμη φάση το 2008. Μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων τον Οκτώβριο του 2005, έχουν ανοίξει 21 κεφάλαια, εκ των οποίων έχουν κλείσει προσωρινά τρία:

Κεφάλαιο 25 «Επιστήμη και έρευνα»

Κεφάλαιο 26 «Εκπαίδευση και πολιτισμός»

Κεφάλαιο 20 «Επιχειρήσεις και βιομηχανική πολιτική»

Κατά τη διάσκεψη προσχώρησης της 25ης Ιουλίου, εκτός από το κλείσιμο του Κεφαλαίου 20, άνοιξε το Κεφάλαιο 1 «Ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων».

Ο ρυθμός των διαπραγματεύσεων εξαρτάται, και θα εξαρτηθεί, κατά πρώτο και κύριο λόγο από την πρόοδο που θα πραγματοποιήσει η Κροατία όσον αφορά την ικανοποίηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Η βασική πρόκληση επί του παρόντος είναι να αξιοποιηθεί η επιτευχθείσα πρόοδος, ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων και η υλοποίησή τους, συγκεκριμένα:

η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και της δημόσιας διοίκησης

η πάταξη της διαφθοράς, η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων

οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας, η ΕΕ ενθαρρύνει την Κροατία να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη καλών σχέσεων γειτονίας, προκειμένου:

να βρεθούν οριστικές, αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις για όλα τα εκκρεμή διμερή ζητήματα με τις γειτονικές χώρες, ιδίως δε για τα συναφή με τα σύνορα ζητήματα

να καταβληθούν προσπάθειες για τη συμφιλίωση των λαών της περιοχής.

 

Ερώτηση αρ. 16 της κ. Harkin (H-0556/08)
 Θέμα: ΚΑΠ
 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις παγκόσμιες ελλείψεις τροφίμων και την πληθυσμιακή αύξηση, βρίσκει σύμφωνη την Γαλλική Προεδρία το γεγονός ότι είναι απαραίτητο για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το να μπορέσει η Κοινή Αγροτική Πολιτική να εκπληρώσει τον αρχικό της στόχο όσον αφορά την εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας για την Ευρώπη, και αν ισχύει αυτό, ποιες συγκεκριμένες προτάσεις έχει η Προεδρία για να το διασφαλίσει;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Όπως γνωρίζετε, στις 3 Ιουλίου 2008 η γαλλική Προεδρία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οργάνωσε διάσκεψη με θέμα «Ποιος θα θρέψει τον κόσμο», με τη συμμετοχή πολλών εκπροσώπων κοινοτικών θεσμικών οργάνων και διεθνών οργανισμών, περιλαμβανομένων των FAO, IFAD και ΠΟΕ, καθώς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών από πολλές ηπείρους. Όλοι οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη αναγνώρισαν τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η γεωργία στην πρόοδο και την ανάπτυξη.

Στις 19 και 20 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η Ένωση για να μετριάσει την πίεση που ασκείται στις τιμές των τροφίμων:

διάθεση αποθεμάτων παρέμβασης

μείωση των επιστροφών κατά την εξαγωγή

άρση της απαίτησης περί παύσης της καλλιέργειας για το 2008

αύξηση των ποσοστώσεων γάλακτος και αναστολή των εισαγωγικών δασμών για σιτηρά.

Τα μέτρα αυτά έχουν συμβάλει στη βελτίωση του εφοδιασμού και στη σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να λάβει και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Η Επιτροπή ετοιμάζει ειδικά μέτρα για τη στήριξη των πλέον ευπαθών ομάδων, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, τα οποία θα εξετάσει το Συμβούλιο τον Οκτώβριο.

Πέρα και πάνω από τον «διαγνωστικό έλεγχο» της ΚΓΠ, η γαλλική Προεδρία ευελπιστεί ότι θα αρχίσει προβληματισμός γύρω από το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής, προκειμένου να ελεγχθεί εάν οι μέθοδοι παραγωγής και η οργάνωση της κοινοτικής παραγωγής είναι επαρκώς προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις περί επισιτιστικής ασφάλειας και σε άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

 

Ερώτηση αρ. 17 του κ. Παπαδημούλη (H-0561/08)
 Θέμα: Μέτρα κατά της ακρίβειας
 

Ανησυχία προκαλεί πανευρωπαϊκά το ιστορικό ρεκόρ που κατέγραψε ο πληθωρισμός το μήνα Μάιο, αγγίζοντας το 3,7%, στην ευρωζώνη και το 3,9% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήττοντας ιδιαίτερα τα φτωχά λαϊκά στρώματα, χαμηλόμισθους, συνταξιούχους, ανέργους, νέους, οικονομικούς μετανάστες.

Ποια μέτρα προτίθεται να προωθήσει η γαλλική προεδρία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Έχω ήδη στοιχεία απάντησης στις 8 παρελθόντος Ιουλίου στην ερώτηση που κατατέθηκε από τον συνάδελφό σας κ. Μάτση.

Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι το καλοκαίρι η κατάσταση άλλαξε κάπως. Πράγματι, βρισκόμαστε μπροστά σε επιβράδυνση της αύξησης της τιμής των πρώτων υλών. Είναι ένα καλό νέο, έστω και αν η μείωση είναι ανεπαρκής. Ωστόσο, μου φαίνεται απαραίτητο να το υπογραμμίσω.

Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης και 20ής Ιουνίου 2008 ασχολήθηκε με την εξέλιξη των γεωργικών τιμών και των τιμών των τροφίμων. Ελήφθησαν σειρά απτά μέτρα προς υλοποίηση στην προοπτική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου ή του Δεκεμβρίου 2008.

Όπως μόλις ανέφερα, στο σημείο αυτό αξίζει να υπενθυμίσουμε τα μέτρα που ήδη έλαβε η Ένωση και αποβλέπουν στο να περιοριστούν οι πιέσεις που ασκούνται στις τιμές των τροφίμων και να σταθεροποιηθούν οι αγορές, όπως είναι για παράδειγμα η πώληση αποθεμάτων παρέμβασης, η μείωση των επιστροφών στην εξαγωγή, η κατάργηση της υποχρέωσης αγρανάπαυσης γεωργικών γαιών ή ακόμη η αύξηση των ποσοστώσεων στα γαλακτοκομικά.

Όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να ληφθεί μέριμνα, ώστε οι πολιτικές για τα βιοκαύσιμα να έχουν μακροπρόθεσμη προοπτική, να αξιολογούνται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για διατροφή και να λαμβάνονται ενδεχομένως μέτρα, ώστε να αντιμετωπίζονται ενδεχόμενα προβλήματα.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επεξεργάζονται αυτήν την περίοδο ειδικά μέτρα που αποβλέπουν στην παροχή βοήθειας στα λιγότερο ευνοημένα στρώματα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο, μέτρα τα οποία θα κληθεί να εξετάσει το Συμβούλιο τον Οκτώβριο.

Δεν λησμονώ επίσης τη σύνδεση μεταξύ αυτής της ερώτησης και της ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου.

Οι διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν τον Ιούλιο σχετικά με τον κύκλο της Ντόχα δεν έγινε δυνατό να καταλήξουν σε ισορροπημένη συμφωνία παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε η ΕΕ. Πρέπει να αναζητήσουμε σε πολυμερές πλαίσιο ή, ελλείψει αυτού, σε διμερές και περιφερειακό πλαίσιο, τα μέσα, προκειμένου οι τρίτες χώρες να αναπτύξουν την παραγωγή τους και να προωθήσουν τις εξαγωγές τους.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αποβλέπουν στο να εξεταστεί το ζήτημα των περιοριστικών ρυθμίσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου και να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις δραστηριότητες στις χρηματιστηριακές αγορές οι οποίες συνδέονται με βασικά προϊόντα, περιλαμβανομένων των κερδοσκοπικών πράξεων, καθώς και ο αντίκτυπός τους στις κινήσεις των τιμών και οι ενδεχόμενες συνέπειες για τη δράση της Ένωσης. Κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει έκθεση στο πρόβλημα αυτό πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2008 και να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει επαρκή μέτρα προς αντιμετώπιση, ιδίως μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της διαφάνειας των αγορών.

 

Ερώτηση αρ. 19 της κ. Ludford (H-0562/08)
 Θέμα: Νομική Αρωγή
 

Μετά τη διακοπή των διαπραγματεύσεων σχετικά με την δημιουργία ενός οργάνου για την ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων σε ποινικές διώξεις, είναι πρόθυμο το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει επειγόντως το θέμα της νομικής αρωγής;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο δεν ασχολείται επί του παρόντος με καμία πρωτοβουλία στον τομέα της νομικής αρωγής. Είναι πρόθυμο πάντως να εξετάσει το ζήτημα αυτό μαζί με κάθε άλλη πρωτοβουλία που ενδεχομένως λάβει η Επιτροπή ή κράτος μέλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Συνθήκη.

 

Ερώτηση αρ. 20 του κ. Hökmark (H-0565/08)
 Θέμα: Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΑ)
 

Η φιλοδοξία του Συμβουλίου να θεσπίσει μια σφαιρική πολιτική διαχείριση για τον ΕΧΑ άπτεται αρκετών σημαντικών ζητημάτων, όπως ο καθορισμός του τομέα πολιτικής, η γεωγραφική εμβέλεια του ΕΧΑ και η αρχή της επικουρικότητας.

Πώς σκοπεύει το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει το θέμα και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο έχει υπόψη τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας (ΕΧΕ), ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της επίτευξης των στόχων της Λισαβόνας και λειτουργεί καταλυτικά όσον αφορά την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» του Μαΐου του 2008, σκιαγραφήθηκε σε γενικές γραμμές η πολιτική διακυβέρνηση του ΕΧΕ. Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να θεσπίσουν συναφείς με τη διακυβέρνηση ρυθμίσεις για κάθε μία από τις πρωτοβουλίες του ΕΧΕ, δηλ.:

- κοινό προγραμματισμό της έρευνας,

- εταιρικές σχέσεις ερευνητών,

- νομικό πλαίσιο για ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές,

- αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

- στρατηγική διεθνούς συνεργασίας για τον ΕΧΕ.

Έχουμε υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης αυτής της διακυβέρνησης και η γαλλική Προεδρία ευελπιστεί ότι το «όραμα του 2002» θα έχει καθοριστεί μέχρι το τέλος του έτους με γνώμονα πάντοτε πιο μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Ως εκ τούτου, θα συνεργαστούμε στενά με την τσεχική και τη σουηδική Προεδρία, καθώς το θέμα αυτό συνιστά προτεραιότητα για όλες τις χώρες που αναλαμβάνουν την Προεδρία της ΕΕ.

 

Ερώτηση αρ. 21 της κ. Wallis (H-0567/08)
 Θέμα: Δικαστική κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 

Είναι γενικώς παραδεκτό ότι η κατάρτιση των δικαστών και του δικαστικού προσωπικού είναι ζήτημα που υπάγεται κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τότε, όμως, γιατί τα κράτη μέλη συμβάλλουν κατά ένα ποσοστό μικρότερο του 25 % στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικής Κατάρτισης;

Λαμβάνοντας, για παράδειγμα, υπόψη τις νομικές βάσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας για την κατάρτιση των δικαστών και του δικαστικού προσωπικού, θεωρεί το Συμβούλιο επαρκή τα κονδύλια ώστε να χρηματοδοτηθεί δεόντως η κατάρτιση αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στην κατάρτιση των δικαστών και του δικαστικού προσωπικού, καθώς και στη δικαστική συνεργασία για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης.

Πάντως, δεν έχουν καθοριστεί ακόμη όλα τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό σε κοινοτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες:

στις 7 και 8 Ιουλίου στις Κάνες η γαλλική Προεδρία αφιέρωσε σημαντικό μέρος της άτυπης συνεδρίασης του Συμβουλίου των αρμόδιων για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις Υπουργών στο θέμα της κατάρτισης των δικαστών και του δικαστικού προσωπικού. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν ομόφωνα ότι πρέπει να επιταχυνθούν σημαντικά οι προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα.

ακολούθως, στις 10 Ιουλίου, η Γαλλία, από κοινού με δέκα άλλα κράτη μέλη, υπέβαλε στο Συμβούλιο σχέδιο ψηφίσματος το οποίο προέκυψε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών με σκοπό την παροχή μεγαλύτερης πολιτικής στήριξης για την ανάληψη περισσότερων δράσεων στον τομέα της κατάρτισης των δικαστών και του δικαστικού προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

έχει ληφθεί μια ακόμη πρωτοβουλία, το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών, που στόχο έχει την εναρμόνιση των προσπαθειών. Το δίκτυο αυτό έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικής ένωσης, διέπεται από το δίκαιο του Βελγίου, ενώ δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού νομικού πλαισίου. Αυτή η πρωτοβουλία λαμβάνει κοινοτική χρηματοδότηση και οικονομική στήριξη από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ευελπιστούμε ότι θα ενσωματωθεί στο κοινοτικό σύστημα. Η γαλλική Προεδρία όχι μόνο τάσσεται υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά σκοπεύει επιπλέον να στηρίξει ενεργά το έργο.

 

Ερώτηση αρ. 22 της κ. Andrikienė (H-0568/08)
 Θέμα: Οικονομική βοήθεια της ΕΕ στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ
 

Το Αφγανιστάν και το Ιράκ αποτελούν περιπτώσεις που δημιουργούν προηγούμενο για τη διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια και την πολυμερή συνεργασία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα.

Το Συμβούλιο είναι σε θέση να αυξήσει την οικονομική βοήθεια της ΕΕ προς το Αφγανιστάν και το Ιράκ κατά τα προσεχή έτη; Ποιά είναι η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ζήτημα ότι θα πρέπει να επιτευχθεί μια σωστή ισορροπία μεταξύ των δαπανών για την επιβολή του νόμου και την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, αφενός, και για τη μη στρατιωτικού χαρακτήρα ανασυγκρότηση καθώς και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών στην υγεία και στην εκπαίδευση, αφετέρου.

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Στα συμπεράσματά του της 26ης-27ης Μαΐου 2008, το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί τη δημιουργία ενός ασφαλούς, σταθερού, δημοκρατικού, ευημερούντος και ενωμένου Αφγανιστάν το οποίο θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γενικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το Αφγανιστάν. Προγράμματα για την προαγωγή της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη βελτίωση της υγείας και της κοινωνικής προστασίας, την εξουδετέρωση των ναρκών και την περιφερειακή συνεργασία χρηματοδοτεί και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως εκ τούτου, στη διεθνή διάσκεψη υπέρ του Αφγανιστάν που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 12 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 500 εκατ. ευρώ σε αυτές τις δράσεις κατά την περίοδο 2008-2010. Όσον αφορά τις δραστηριότητες της ΕΕ στο Αφγανιστάν, πρέπει να αναφερθεί επίσης η αστυνομική αποστολή της ΕΕ στο Αφγανιστάν στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, η οποία επιτελεί σημαντικό έργο στον τομέα της κατάρτισης των αφγανών αστυνομικών.

Πέρα και πάνω, όμως, από τις προαναφερθείσες συγκεκριμένες ευρωπαϊκές δράσεις στο Αφγανιστάν, η αξιότιμη βουλευτής πολύ σωστά τονίζει ότι η δράση της διεθνούς κοινότητας στη χώρα αυτή έχει δύο βασικές πτυχές: τη στρατιωτική και αυτή που αφορά την ανασυγκρότηση της χώρας. Οι δύο αυτές πτυχές συνδέονται στενά μεταξύ τους και απορρέουν από τον γενικότερο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα το Αφγανιστάν. Είναι γεγονός ότι η διεθνής στρατιωτική παρουσία στην εν λόγω χώρα μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο, εάν αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών που προωθούν τη θεσμική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αφγανιστάν.

Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες που καταβάλλει η διεθνής κοινότητα στο Αφγανιστάν πρέπει να καλύπτουν και τις δύο πτυχές. Ουσιαστικά, αφού ενίσχυσε τη στρατιωτική πτυχή των δράσεών της στο Αφγανιστάν κατά τη διάσκεψη κορυφής του Βουκουρεστίου τον Απρίλιο, η διεθνής κοινότητα αποφάσισε επίσης, στη διεθνή διάσκεψη υπέρ του Αφγανιστάν τον Ιούνιο, να αυξήσει σημαντικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα την παροχή πολιτικής και οικονομικής βοήθειας για την ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν. Η διάσκεψη αποδείχθηκε ιδιαίτερα ωφέλιμη για το Αφγανιστάν και τον λαό του, καθώς κατόρθωσε να συγκεντρώσει περίπου 14 δισ. ευρώ και να ανανεώσει την εταιρική σχέση μεταξύ της διεθνούς κοινότητας και των αφγανικών αρχών. Η διάσκεψη αποδείχθηκε ιδιαίτερα ωφέλιμη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κατόρθωσε να αναπτύξει πλήρως τις θέσεις της για βασικά ζητήματα που αφορούν την επιτυχημένη ανάπτυξη της χώρας.

Όσον αφορά το Ιράκ, στα συμπεράσματά του της 26ης-27ης Μαΐου 2008 το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί τη δημιουργία ενός ασφαλούς, σταθερού, δημοκρατικού, ευημερούντος και ενωμένου Ιράκ το οποίο θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί αποστολές βοήθειας με στόχο τη στήριξη της ανοικοδόμησης της χώρας. Όσον αφορά το κράτος δικαίου, χάρη στο πρόγραμμα EUJUST LEX έχουν καταρτιστεί 1 400 ιρακινοί αστυνομικοί, δικαστικοί και σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Λόγω των θετικών αποτελεσμάτων της, η εν λόγω αποστολή είναι πιθανό να πάρει παράταση τον Ιούνιο του 2009 με γνώμονα την προσαρμογή της κατάρτισης στις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο Ιράκ όσον αφορά την ασφάλεια και την όσο το δυνατό καλύτερη κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς εκ μέρους της ΕΕ. Πέρα από αυτές τις δραστηριότητες συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες εκ νέου ενσωμάτωσης του Ιράκ στη διεθνή κοινότητα μέσω της στήριξης που παρέχει στο Διεθνές Σύμφωνο για το Ιράκ και των διαπραγματεύσεων που διεξάγει για τη σύναψη συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι πρέπει να διατηρείται ισορροπία ανάμεσα στις δαπάνες για στρατιωτικές επιχειρήσεις, αφενός, και στις δαπάνες για ανοικοδόμηση και ανθρωπιστική βοήθεια, αφετέρου, και ότι, πάνω από όλα, αμφότερες οι πτυχές αυτές αποτελούν μέρος του ίδιου στόχου, ήτοι της βελτίωσης της ασφάλειας και της διατήρησης της ειρήνης.

 

Ερώτηση αρ. 23 του κ. Aylward (H-0579/08)
 Θέμα: Η ΕΕ και η Μέση Ανατολή
 

Μπορεί να αναφέρει το Συμβούλιο πως αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, και με ποιο τρόπο σκοπεύει να προωθήσει την ειρήνη και τη συμφιλίωση στην περιοχή αυτή;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Όπως γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, η ειρήνη και η συμφιλίωση στη Μέση Ανατολή αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) των κρατών μελών της ΕΕ.

Η Ένωση συμμετέχει σήμερα σε δύο βασικές κατηγορίες προσπαθειών για την προαγωγή της ειρήνης στην εν λόγω περιοχή.

Πρώτον, συνεργάζεται στενά με τα υπόλοιπα μέλη της Τετραμερούς και τους εταίρους της στην περιοχή σε μια προσπάθεια να παροτρύνει τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους να επιλύσουν από κοινού τις διαφορές που τους χωρίζουν με σκοπό την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας πριν από το τέλος του 2008, όπως συμφωνήθηκε στην Annapolis τον περασμένο Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον ειδικό εκπρόσωπο αρμόδιο για την ειρηνευτική διαδικασία στην περιοχή, καθήκον του οποίου είναι να συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με αμφότερες τις πλευρές. Επί του παρόντος, τη θέση του ειδικού εκπροσώπου κατέχει ο πρέσβης Marc Otte.

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε πρόσφατα στρατηγική δράσης με τίτλο «Συγκρότηση κράτους με στόχο την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή». Η στρατηγική αυτή, η οποία παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2007 και στηρίχθηκε από τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις» οργανώνει, ουσιαστικά, τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή της τρέχουσας και μελλοντικής τεχνικής και οικονομικής βοήθειας εκ μέρους της ΕΕ για την ενίσχυση της προσπάθειας συγκρότησης παλαιστινιακού κράτους.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της είναι εδώ και καιρό οι μεγαλύτεροι χορηγοί βοήθειας προς την Παλαιστινιακή Αρχή: μόνο η ΕΕ και τα κράτη μέλη καλύπτουν το ένα τρίτο σχεδόν του προϋπολογισμού της Παλαιστινιακής Αρχής και πάνω από το ήμισυ της συνολικής παρεχόμενης ξένης βοήθειας. Η προαναφερθείσα κοινοτική στήριξη παρέχεται κυρίως μέσω ειδικού χρηματοδοτικού μηχανισμού, ο οποίος είναι γνωστός σήμερα ως PEGASE. Ο μηχανισμός αυτός έχει ήδη στηρίξει το τριετές σχέδιο για τη μεταρρύθμιση και την ανάπτυξη της Παλαιστίνης, το οποίο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 από τα διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και αφορά τη διακυβέρνηση των παλαιστινιακών εδαφών, τις δημόσιες υποδομές, την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και την κοινωνική ανάπτυξη.

Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αρκείται μόνο στο ρόλο του χορηγού: για παράδειγμα, συμμετέχει επίσης στην κατάρτιση και τον εξοπλισμό της παλαιστινιακής αστυνομίας (με τη λεγόμενη αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της παλαιστινιακής αστυνομίας –EUPOL COPPS–, μια αποστολή πολιτικού χαρακτήρα η οποία διέπεται από το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις αποστολές ΕΠΑΑ). Η Ένωση είναι καθ’ όλα έτοιμη να επαναλάβει μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες την αποστολή συνοριακής συνδρομής για το σημείο διέλευσης της Ράφα (EUBAM Rafah).

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της συγκρότησης παλαιστινιακού κράτους, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης οργανώσει ή στηρίξει σθεναρά, σε στενή συνεργασία με τον εκπρόσωπο της Τετραμερούς Tony Blair, τρεις διεθνείς διασκέψεις σε λιγότερο από ένα χρόνο με τα εξής θέματα: χρηματοδότηση της Παλαιστινιακής Αρχής (διάσκεψη Παρισίων, Δεκέμβριος 2007)· ιδιωτικές επενδύσεις στα παλαιστινιακά εδάφη (διάσκεψη Βηθλεέμ, Μάιος 2008)· και τέλος, στήριξη της ασφάλειας των πολιτών και του κράτους δικαίου (διάσκεψη Βερολίνου, Ιούνιος 2008). Όλες ανεξαιρέτως οι διασκέψεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη διάθεση πόρων και την έγκριση νέων μέτρων για την ενίσχυση της προσπάθειας συγκρότησης παλαιστινιακού κράτους.

Τέλος, στο πλαίσιο της στρατηγικής δράσης, η Ένωση εξετάζει το ακριβές περιεχόμενο της συμβολής της στην εφαρμογή ενδεχόμενης μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας αποδεκτής από όλα τα μέρη.

Διαβεβαιώνουμε επομένως τον αξιότιμο βουλευτή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει όλες τις πιθανές οδούς και σκοπεύει να ασκήσει όλη της την επιρροή, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

 

Ερώτηση αρ. 24 του κ. Ó Neachtain (H-0583/08)
 Θέμα: Κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αγορές αδασμολόγητων ειδών
 

Συχνά λαμβάνω καταγγελίες από Ευρωπαίους πολίτες που διέρχονται από αεροδρόμια κρατών μελών της ΕΕ προερχόμενοι από τρίτες χώρες ότι κατάσχονται από τις ευρωπαϊκές αερολιμενικές αρχές αδασμολόγητα είδη που έχουν αγοράσει.

Θα μπορούσε να αναφέρει το Συμβούλιο πότε θα χαλαρώσει και θα μετριάσει αυτούς τους κανόνες συνάπτοντας περισσότερες διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όλα τα αγαθά που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες φορολογούνται.

Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση, στα αγαθά που δεν εισάγονται για εμπορικούς σκοπούς και περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που έρχονται από τρίτες χώρες εφαρμόζεται κοινοτικό σύστημα φοροαπαλλαγής. Επί του παρόντος, και σύμφωνα με την οδηγία 69/169/ΕΟΚ(1), τα κράτη μέλη δεν φορολογούν αγαθά των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 175 ευρώ. Το ποσό αυτό θα αυξηθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2008 σε 300 ευρώ και σε 430 ευρώ για όσους ταξιδεύουν με αεροπλάνα ή πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 2007/74/ΕΚ(2).

Εκτός από τα προαναφερθέντα χρηματικά όρια, επιτρέπεται επιπλέον η αφορολόγητη εισαγωγή ορισμένων ποσοτήτων προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών· τα όρια για τα αγαθά αυτά καθορίζονται στις οδηγίες.

Επισημαίνεται ότι η οδηγία 69/169/ΕΟΚ θεσπίζει επίσης ποσοτικά όρια απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το τσάι, τον καφέ και τα αρώματα, τα οποία θα καταργηθούν από την 1η Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με την οδηγία 1007/74/ΕΚ.

Το Συμβούλιο δεν έχει λάβει συστάσεις εκ μέρους της Επιτροπής για τη σύναψη συμφωνιών σαν αυτές που αναφέρει ο αξιότιμος βουλευτής.

 
 

(1)Οδηγία 69/169/EOK του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 1969, περί εναρμόνισης των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις εκπτώσεις χώρου κύκλου εργασιών και του δασμούς που καταβάλλονται κατά την εισαγωγή στα πλαίσια της διεθνούς διακίνησης επιβατών, ΕΕ L 133 της 4.6.1969, σελ. 6.
(2)Οδηγία 2007/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες, ΕΕ L 346 της 29.12.2007, σελ. 6.

 

Ερώτηση αρ. 26 του κ. Deva (H-0587/08)
 Θέμα: Η Συνθήκη της Λισσαβώνας και η αμυντική πολιτική
 

Συζητήθηκε άραγε, σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας απόφασης για τις διατάξεις εξωτερικής πολιτικής της Συνθήκης της Λισσαβώνας, η ιδέα ενός στρατού της ΕΕ; Πιστεύει το Συμβούλιο ότι εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα ενός στρατού της ΕΕ, ακόμα και τώρα που η Συνθήκη της Λισσαβώνας δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ επειδή δεν έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Όπως έχει επανειλημμένως δηλώσει το Συμβούλιο, συγκεκριμένα στο Ελσίνκι, τη Νίκαια, το Λάκεν και τη Σεβίλλη, με την ανάπτυξη της ΕΠΑΑ δεν επιδιώκεται η δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού.

Η διαδικασία της ανάπτυξης του δυναμικού της ΕΕ (κύριος στόχος) στον τομέα αυτό βασίζεται ουσιαστικά στην αρχή των εκούσιων συνεισφορών και στην κατά περίπτωση ανταπόκριση σε από κοινού καθορισμένες απαιτήσεις.

Επιπλέον, για κάθε κοινοτική επιχείρηση, τα κράτη μέλη καθορίζουν το καθένα ξεχωριστά τον βαθμό της συνεισφοράς τους ακολουθώντας μια εθνική διαδικασία. Οι δυνάμεις που συνεισφέρουν τα κράτη μέλη τελούν διαρκώς υπό την εξουσία των κρατών μελών από τα οποία προέρχονται.

Τέλος, πέραν των επιχειρήσεων, οι εν λόγω δυνάμεις ελέγχονται διαρκώς από το κράτος μέλος στο οποίο ανήκουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει δικές της μόνιμες δυνάμεις.

 

Ερώτηση αρ. 27 της κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0589/08)
 Θέμα: Aποδοχές των διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων
 

Mε αφορμή τις δηλώσεις του Προέδρου του Eurοgrοup στην ολομέλεια του ΕK στις 9 Ιουλίου 2008 για τις αμετροεπείς αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, αλλά και αντίστοιχες δηλώσεις του διοικητού της ΕKT, πώς αξιολογεί η Προεδρία τις προτάσεις για αυξημένες εργοδοτικές εισφορές και πρόσθετη φορολόγηση των επιχειρήσεων που καταβάλλουν υπέρογκα μπόνους και αποζημιώσεις παύσης ("gοlden parachutes"); Xρειάζεται σήμερα ένας Ευρωπαϊκός Kώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης, που να προωθεί τη διαφάνεια στις διευθυντικές αποδοχές, σεβόμενος ταυτόχρονα την πολυμορφία των εταιρικών συστημάτων στην Ευρώπη; Πώς εξηγεί το γεγονός ότι η σχετική σύσταση(1)της Επιτροπής δεν είχε ικανοποιητική απήχηση στα κράτη μέλη και τις εταιρείες; Xρειάζεται η λήψη μέτρων για την κοινολόγηση της πολιτικής αποδοχών των στελεχών και την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ στελεχών και μετόχων; Ποια κράτη μέλη έχουν ήδη ανταποκριθεί και πώς;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Η Προεδρία υπενθυμίζει ότι τα ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τη φορολόγηση που ισχύουν για τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων ανήκουν κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, η Προεδρία αναγνωρίζει τη σπουδαιότητά τους και τις ανησυχίες που προκαλούν στους πολίτες μας. Για τον λόγο αυτό, το θέμα θα είναι στην ημερήσια διάταξη της ανεπίσημης συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της Ένωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Σκοπός της συζήτησης η οποία θα διεξαχθεί με αυτήν την ευκαιρία είναι να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο κρατών μελών στον εν λόγω τομέα.

Τα κύρια αποτελέσματα της εν λόγω συνεδρίασης θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Προεδρίας σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική.

 
 

(1)Σύσταση της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2004 για την προώθηση κατάλληλου καθεστώτος αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών (2004/913/ΕK), ΕΕ L 385, 29.12.2004, σ. 55.

 

Ερώτηση αρ. 28 του κ. Chmielewski (H-0591/08)
 Θέμα: Χρήση επιλεκτικού αλιευτικού εξοπλισμού
 

Οι πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις του Συμβουλίου δεν επιτρέπουν να αρθούν οι αμφιβολίες - που έχουν διατυπωθεί στις χώρες της λεκάνης της Βαλτικής - ως προς την αρχή της χρήσης επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων. Υπάρχει πάντα ένα ερώτημα. Για ποιο λόγο στις θαλάσσιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Βαλτικής Θάλασσας δεν απαιτείται η χρήση επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων, όπως οι σάκοι τράτας με άνοιγμα διαφυγής τύπου BACOMA ή οι σάκοι τράτας στους οποίους το μάτι έχει υποστεί στροφή, τύπου T90, που είναι υποχρεωτική στη Βαλτική Θάλασσα;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο ευχαριστεί τον αξιότιμο βουλευτή για την ερώτησή του σχετικά με τη χρήση επιλεκτικού αλιευτικού εξοπλισμού.

Επί του παρόντος, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 1998 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών(1), ο οποίος καλύπτει τις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Βαλτικής και της Μεσογείου, δεν επιτρέπει τη χρήση σάκων τράτας με άνοιγμα διαφυγής τύπου Bacoma ή σάκων τράτας με μάτι που έχει υποστεί στροφή, τύπου T90.

Ωστόσο, η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί διατήρησης των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν τη χρήση τέτοιου εξοπλισμού στο μέλλον, χωρίς να καθιστά υποχρεωτική τη χρήση του(2). Η εν λόγω πρόταση συζητείται επί του παρόντος στους κόλπους του Συμβουλίου, το οποίο αναμένει εξάλλου τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα.

 
 

(1)ΕΕ L 125 της 27.4.98, σελ. 1-36.
(2)Πρόταση της Επιτροπής COM(2008)324 τελικό της 4ης Ιουνίου 2008, Έγγραφο 10476/08.

 

Ερώτηση αρ. 29 του κ. Johan Van Hecke (H-0595/08)
 Θέμα: Ένωση για τη Μεσόγειο
 

Τον Ιούλιο, εγκαινιάστηκε η Ένωση για τη Μεσόγειο: μια προσπάθεια σύνδεσης των 17 κρατών που βρέχονται από τη Μεσόγειο με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω περιφερειακών σχεδίων. Ωστόσο, σε ορισμένες από τις χώρες αυτές η κατάσταση που κυριαρχεί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θλιβερή.

Στο Μαρόκο, για παράδειγμα, ανακαλύφθηκε ένας μεγάλος μαζικός τάφος στην πόλη Fez, 250 χιλιόμετρα βόρεια της Καζαμπλάνκα. Σύμφωνα με τους ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα θύματα πυροβολήθηκαν από το στρατό σε μία προσπάθειά του να διαλύσει μια γενική απεργία το 1990. Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες, η ανακάλυψη των μαζικών τάφων αποτελεί ένδειξη του πόσο σοβαρές είναι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πρόσφατη, σύγχρονη ιστορία του Μαρόκο. Έως και σήμερα, οι μαροκινές αρχές δεν έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή, ούτε έχουν κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης.

Θα αποτελέσει η Ένωση για τη Μεσόγειο επίσης πλατφόρμα άσκησης πίεσης για δημοκρατική μεταρρύθμιση και βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα μέλη της Ένωσης που δεν ανήκουν στην ΕΕ; Θα συμπεριλάβει η Προεδρεία τις ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Ένωσης;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Στη διάσκεψη κορυφής του Παρισιού για τη Μεσόγειο (13 Ιουλίου), οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» δήλωσαν ότι η εν λόγω διαδικασία θα βασιστεί στο κεκτημένο της διαδικασίας της Βαρκελώνης, της οποίας τρία κεφάλαια (πολιτικός διάλογος, οικονομική συνεργασία και ελεύθερο εμπόριο, και ανθρώπινος, κοινωνικός και πολιτιστικός διάλογος) εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωμεσογειακών σχέσεων. Στη δήλωση που εγκρίθηκε στην προαναφερθείσα διάσκεψη κορυφής, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επεσήμαναν ακόμη την αφοσίωσή τους στην ενίσχυση της δημοκρατίας και του πολιτικού πλουραλισμού. Διατύπωσαν ακόμη τη φιλοδοξία τους να οικοδομήσουν ένα κοινό μέλλον που θα βασίζεται στον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως αυτά διαφυλάσσονται στα συναφή διεθνή μέσα, περιλαμβανομένης της προώθησης των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων, της ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία, του σεβασμού των μειονοτήτων, της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και της προώθησης του πολιτιστικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης.

Επιπλέον, οι συμφωνίες σύνδεσης και τα σχέδια δράσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας περιέχουν δεσμεύσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρέχουν τη δυνατότητα συζήτησης συναφών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αρχίσει διμερής διάλογος ειδικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα με αρκετές χώρες της νοτίου Μεσογείου, συγκεκριμένα την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Μαρόκο και την Τυνησία.

 

Ερώτηση αρ. 30 του κ. Kamall (H-0600/08)
 Θέμα: Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας
 

Είναι δυνατή η εφαρμογή έστω και μέρους της Συνθήκης της Λισσαβώνας εάν το κείμενο κυρωθεί μόνο από 26 κράτη μέλη;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι διατάξεις της Συνθήκης μπορούν να εφαρμοστούν μόνο, εφόσον κυρωθούν από όλα τα υπογράφοντα κράτη μέλη.

 

Ερώτηση αρ. 31 του κ. Brejc (H-0602/08)
 Θέμα: Η μετακίνηση του Κοινοβουλίου κάθε μήνα
 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, όπως και στις προηγούμενες, υπήρξαν πολλές εκκλήσεις για την κατάργηση των περιόδων συνόδου στο Στρασβούργο. Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είναι εξαιρετικά επικριτική για μια κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα βουλευτές και υπάλληλοι να υποχρεώνονται να μετακινούνται από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο, και θεωρούν ότι τα χρήματα που στοιχίζει αυτή η μετακίνηση - περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ ετησίως - θα μπορούσαν να δαπανηθούν με πιο χρήσιμο τρόπο για κάτι άλλο. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να αγνοείται το γεγονός ότι πάνω από ένα εκατομμύριο ευρωπαίοι πολίτες έχουν συνυπογράψει διαμαρτυρίες κατά αυτού του "πέρα δώθε".

Τον επόμενο χρόνο το Κοινοβούλιο θα έχει μόλις εκλεγεί και ο κόσμος θα μας ρωτά για ποιο λόγο εξακολουθούμε να πηγαινοερχόμαστε. Ποια νομίζει το Συμβούλιο ότι πρέπει να είναι η απάντηση στο ερώτημα αυτό;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το άρθρο 289 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το άρθρο 189 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, «η έδρα των οργάνων της Κοινότητας ορίζεται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών».

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο (αριθ. 8) για τον καθορισμό της έδρας των οργάνων και ορισμένων οργανισμών και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και της Ευρωπόλ, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 311 ΣΕΚ, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Συνθηκών, «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την έδρα του στο Στρασβούργο όπου λαμβάνουν χώρα οι 12 μηνιαίες περίοδοι συνόδου της ολομελείας, συμπεριλαμβανομένης της συνόδου για τον προϋπολογισμό. Οι περίοδοι των πρόσθετων συνόδων της ολομελείας πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες. Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδρεύουν στις Βρυξέλλες. Η γενική γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι υπηρεσίες της παραμένουν στο Λουξεμβούργο».

Επισημαίνεται ότι οι Συνθήκες, περιλαμβανομένου του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου, υπογράφηκαν και επικυρώθηκαν από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές διαδικασίες τους. Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων για την έδρα των οργάνων πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο καθορισμός της έδρας των οργάνων δεν είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου, αλλά των κρατών μελών.

 

Ερώτηση αρ. 32 του κ. Δρούτσα (H-0607/08)
 Θέμα: Εγκληματικές πράξεις ιδιωτικών μισθοφορικών στρατευμάτων
 

Οι αμερικάνοι ιμπεριαλιστές και οι σύμμαχοί τους έχουν διαμορφώσει μεγάλα συμβόλαια με μισθοφορικά σώματα στρατού, όπως η Blackwater, που αποτελούν στρατούς κατοχής στο Ιράκ και σε άλλες χώρες, με δολοφονικές επιθέσεις σε άμαχο πληθυσμό και γενικότερα εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες εγκληματικές πράξεις. Η επιλογή μισθοφορικού στρατού είναι βαθιά αντιδραστική επιλογή, με θύματα τους λαούς. Με πρόσχημα το χτύπημα του οργανωμένου εγκλήματος, συμμετέχουν σε δολοφονίες πολιτικών και συνδικαλιστικών στελεχών και στρέφονται γενικότερα κατά του εργατικού λαϊκού κινήματος, όχι μόνο στο Ιράκ, όπου έγιναν διάσημοι για τη βαρβαρότητά τους, αλλά και στο Αφγανιστάν, τη Λατινική Αμερική και άλλες περιοχές, όπου ενεργοποιούνται με ιδιαίτερα εξελιγμένο και βαρύ οπλισμό που τους παρέχει η βιομηχανία όπλων, με βασικό οργανωτή τις αστικές κυβερνήσεις.

Καταδικάζει το Συμβούλιο τις εγκληματικές πράξεις της Blackwater και των άλλων ιδιωτικών μισθοφορικών στρατευμάτων και ζητάει την κατάργησή τους;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο δεν έχει συζητήσει τις δραστηριότητες της επιχείρησης Blackwater ή εκείνες των ιδιωτικών εταιρειών παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας. Ωστόσο, το Συμβούλιο εκτιμά, όπως έχει ήδη αναφερθεί ιδίως στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την προώθηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ότι όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε μια σύγκρουση πρέπει να σέβονται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο καθώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου, και ότι η προσφυγή σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας δεν αλλάζει σε τίποτα αυτήν την αρχή.

Λαμβάνουμε υπό σημείωση την πρόσφατη ακρόαση που οργάνωσε στις 5 Μαΐου 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αντικείμενο τις ιδιωτικές εταιρείες παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας και τη μελέτη που είχε ζητηθεί από την υποεπιτροπή «Ασφάλεια και άμυνα» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον αυξανόμενο ρόλο των εταιρειών παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας, η οποία παρουσιάστηκε με την ευκαιρία αυτή.

 

Ερώτηση αρ. 33 του κ. Rutowicz (H-0608/08)
 Θέμα: Φαινόμενο του θερμοκηπίου
 

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ορίσει ένα φορέα ο οποίος θα αναλάβει να αξιολογήσει τις πραγματικές επιπτώσεις όλων των παραγόντων του φαινομένου του θερμοκηπίου και να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική, με την οποία θα καταστεί εφικτός ο περιορισμός του αντίκτυπου του εν λόγω φαινομένου;

Στις συζητήσεις που διεξάγονται και τα έγγραφα που εκπονούνται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, γίνεται κυρίως λόγος για το CO2. Λησμονείται, όμως, το πρόβλημα του μεθανίου, που επηρεάζει τον σχηματισμό της τρύπας του όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ένα και μόνο κυβικό μέτρο μεθανίου παράγει το ίδιο αποτέλεσμα με 24 κυβικά μέτρα CO2. Το μεθάνιο απελευθερώνεται στη γεωργική παραγωγή, το παράγουν τα ζώα, καθώς και ο άνθρωπος, και δημιουργείται από διαδικασίες σήψης. Εκτιμάται ότι σε ορισμένα κράτη μέλη το μεθάνιο έχει συμμετοχή της τάξης του 30% στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Όπως γνωρίζετε, τον Ιανουάριο του 2007 η Επιτροπή παρουσίασε νομοθετική δέσμη μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα, στόχος της οποίας είναι να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις προκλήσεις της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου, της βελτίωσης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της προστασίας της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μακροπρόθεσμα. Η δέσμη μέτρων περιέχει πολλές προτάσεις σχετικά με την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος.

Μία από τις προτάσεις της δέσμης, η πρόταση για τον επιμερισμό της προσπάθειας, καλύπτει όλα τα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα Α του πρωτοκόλλου του Κιότο, ήτοι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), το οξείδιο του αζώτου (N2O), τους υδροφθοράνθρακες (HFC), τους υπερφθοράνθρακες (PFC) και το εξαφθοριούχο θείο (SF6), εκφραζόμενα ως ισοδύναμα του διοξειδίου του άνθρακα.

Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τη γεωργία και την αλλαγή του κλίματος, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι στα συμπεράσματά του της 19ης-20ής Ιουνίου 2008 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δηλώνει ότι επιβάλλεται να συνεχιστούν οι εργασίες στον τομέα της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής, κυρίως για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και την ικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος.

Μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο δεν έχει λάβει προτάσεις σχετικά με τον ορισμό φορέα ο οποίος θα αναλάβει να αξιολογήσει τις πραγματικές επιπτώσεις όλων των παραγόντων του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά, όπως γνωρίζετε, οι συζητήσεις γύρω από τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα συνεχίζονται τόσο στους κόλπους του Συμβουλίου όσο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο την επίτευξη καθολικής συμφωνίας πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

 

Ερώτηση αρ. 34 του κ. Παφίλη (H-0610/08)
 Θέμα: Aπειλές επίθεσης στο Ιράν
 

Tο τελευταίο διάστημα εντείνονται η επιθετικότητα και οι απειλές για στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν, με αφορμή το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας αυτής. Χαρακτηριστικές είναι οι πρόσφατες δηλώσεις του ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Εχούντ Μπαράκ, ότι η χώρα του είναι έτοιμη να κινηθεί ενάντια στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι «το Ισραήλ έχει αποδείξει επανειλημμένως και στο παρελθόν ότι δεν διστάζει να δράσει..». Παράλληλα, με τις απειλές αυτές, από τις 28 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα η κοινή ελληνοϊσραηλινή αεροπορική άσκηση «Glοriοus Spartan», η οποία αποτελεί προσομοίωση ενδεχόμενου χτυπήματος του Ισραήλ ενάντια στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Oι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η ιμπεριαλιστική, επιθετική πολιτική του Ισραήλ αποτελεί διαρκή κίνδυνο για τους λαούς και την ειρήνη στην περιοχή.

Καταδικάζει το Συμβούλιο τις πολεμικές απειλές και τις ασκήσεις προετοιμασίας για στρατιωτικό χτύπημα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, γεγονός με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους λαούς και την ειρήνη στην περιοχή και ολόκληρο τον κόσμο;

 
  
 

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει ούτε το Συμβούλιο ούτε τα κράτη μέλη, δεν δόθηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου Ι 2008 στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο στηρίζει το διάβημα του Γενικού Γραμματέα/Ύπατου Εκπροσώπου Χαβιέ Σολάνα και της ομάδας των 6 (Γερμανία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία) που επιδιώκουν με ενεργό τρόπο διπλωματική λύση στην κρίση μεταξύ του Ιράν και της διεθνούς κοινότητας στο θέμα της φύσεως του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Τα διακυβεύματα του θέματος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος είναι σημαντικά για τη σταθερότητα της περιοχής και το διεθνές καθεστώς της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων.

Το Συμβούλιο δεν φείδεται καμίας προσπάθειας προκειμένου να επιτευχθεί ειρηνική λύση μετά από διαπραγματεύσεις η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας. Για τον σκοπό αυτό, όπως επανειλημμένα το έχει αναφέρει το Συμβούλιο, πρέπει να συνεχίσουμε αποφασιστικά την «διπλή προσέγγιση» που συνδυάζει άνοιγμα στο διάλογο και αυξανόμενες κυρώσεις, εάν το Ιράν αρνείται να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, το Συμβούλιο εκφράζει λύπη για όλες τις δηλώσεις που μπορούν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη λύσης μετά από διαπραγματεύσεις και υπενθυμίζει ότι καταδίκασε αυστηρότατα τις απειλές που έχουν εκτοξεύσει επανειλημμένα οι ιρανικές αρχές έναντι του Ισραήλ.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ερώτηση αρ. 41 του κ. Heaton-Harris (H-0573/08)
 Θέμα: H προστασία των καταναλωτών και η Συνθήκη της Λισσαβώνας
 

Πιστεύει η Επιτροπή ότι η πλέον άνευ ισχύος πλέον Συνθήκη της Λισσαβώνας θα είχε συμβάλει στην προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδιάζει η Επιτροπή να προβεί σε τροποποίηση των διατάξεων της Συνθήκης που σχετίζονται με την προστασία των καταναλωτών;