Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Ponedeljek, 22. september 2008 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

Izboljšanje kakovosti izobraževanja učiteljev (kratka predstavitev)
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), v pisni obliki. – Evropskim Romom je na voljo izobraževanje slabe kakovosti v obliki ločenega izobraževanja in razredov, izključno za Rome, ne samo v post-komunističnih državah, temveč v Evropi nasploh. Romski otroci imajo težave pri pridobivanju kakovostnega izobraževanja tako v novih kot starih državah članicah. Geografska segregacija Romov predstavlja veliko oviro za enakopravnost v izobraževanju. Življenjski pogoji Romov otežujejo izvajanje potrebnih ukrepov v dolgotrajnem boju proti izključno romskim razredom. Napredek na tem področju je odvisen od visokokakovostnih učiteljev romskega porekla in drugih, ki bi zagotovili nujen razvoj romskih otrok in spremenili obstoječe stanje. Zagotavljanje visokokakovostnih učiteljev, ki bi romskim otrokom postavljali izzive, kakršne imajo učenci na drugih šolah, je izredno pomembno za prihodnje izobraževanje učiteljev na šolah za izobraževanje učiteljev. Če od naših otrok pričakujemo rezultate, moramo našim učiteljem nuditi zgledno izobraževanje. Znanje o naprednem poučevanju v kulturno raznolikih razredih moramo postaviti v središče izobraževanja učiteljev v prihodnosti. Cilj izenačitve kakovosti izobraževanja med šolami, preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja in zagotavljanje, da se romski otroci vpišejo na univerzitetni študij in da so se pripravljeni spoprijeti z življenjskimi izzivi, ni cilj, ki bi ga vzeli zlahka, temveč cilj, za katerega se moramo krepko boriti.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov