Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2028(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0336/2008

Pateikti tekstai :

A6-0336/2008

Debatai :

PV 22/09/2008 - 20
CRE 22/09/2008 - 20

Balsavimas :

PV 23/09/2008 - 5.24
CRE 23/09/2008 - 5.24
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0437

Posėdžio stenograma
Pirmadienis, 2008 m. rugsėjo 22 d. - Briuselis Tekstas OL

20. Peticijų komiteto svarstymai (2007 m.) (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkė. – Kitas klausimas – Davido Hammersteino pranešimas (A6-0336/2008) Peticijų komiteto vardu dėl Peticijų komiteto svarstymų per 2007 m. parlamentinio darbo metus (2008/2028(INI)).

 
  
MPphoto
 

  David Hammerstein, pranešėjas. − (ES) Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti visiems Peticijų komiteto nariams, ypač visiems šešėliniams pranešėjams ir mūsų pirmininkui Marcinui Libickiui, už bendradarbiavimą ir kasdienį darbą su peticijomis.

Labiau nei bet kada mums reikia peticijų iš piliečių, kad priartintume Europą prie tikrojo gyvenimo ir kasdienių problemų. Labiau nei bet kada mums reikia peticijų iš piliečių, kad užtikrintume, jog Bendrijos teisės būtų laikomasi ir ji būtų įgyvendinama.

Mums reikia peticijų iš gyventojų, kad galėtume pateikti apčiuopiamą Europos paskirties įrodymą, kad galėtume teigti, jog Europa nėra nepermatoma įstaiga, o būtent ta, kuri gali veikti visų kasdienį gyvenimą, ir mes sugebame palaikyti dialogą su tūkstančiais piliečių.

Mus lydi sėkmė. 2007 m. Peticijų komitetui buvo pateikta 50 proc. bylų daugiau negu 2006 m. Šis pasisekimas yra mūsų darbo pasekmė; ši sėkmė nušviečia kelią visoms Europos institucijoms.

Mano šalis, Ispanija, yra šalis, pateikianti daugiausia peticijų, tiriamų Peticijų komitete. Vienas trečdalis peticijų, pateikiamų Europos Sąjungai dėl aplinkos, yra iš Ispanijos. Tai rodo pasitikėjimą Europos institucijomis, kurios veikia Ispanijoje, ir rodo darbą, kurį atlikome Ispanijoje. Bet vis didėja bylų skaičius iš naujų Europos Sąjungos valstybių narių, pavyzdžiui, iš Rumunijos ar Lenkijos.

Tačiau Peticijų komiteto pasisekimas ir didėjantis peticijų skaičius taip pat sukelia daug administracinių ir politinių problemų. Komitetas stokoja išteklių. Bylų skaičius nuolat didėja, bet Sekretoriate ir Europos Komisijoje dirba toks pat skaičius žmonių, apdorojančių peticijas.

Institucijos turi greitai atsakyti į gyventojų problemas; mums reikia išteklių, kad sugebėtume skubiai ir tinkamai spręsti peticijų klausimus. Kartais peticijų procedūros užsitęsia daug metų; jei peticijos nėra apdorojamos, jos nustoja galioti, ir Europos institucijos visiškai praranda teisę padėti.

Kartais trūksta aukšto lygmens teisinio ir administracinio aspekto dėl to, kaip peticijas apdoroja Europos Komisija. Taip, yra peticijų, kurios erzina galinguosius. Taip, yra peticijų, kurios erzina valdžios institucijas. Taip, yra peticijų, kurios yra nepatogios dėl to, kad parodo kelią šimtams ar tūkstančiams žmonių į Europos Parlamentą. Bet būtent taip Europa taps stipresnė.

Pernai mes šešis kartus vykome į Vokietiją, Ispaniją, Airiją, Lenkiją, Prancūziją ir Kiprą, kad nustatytume faktus, ir po kiekvieno apsilankymo buvo parengta ataskaita. Mes teikėme ypatingą svarbą peticijoms, kurios išreiškia piliečių susirūpinimą dėl aplinkos apsaugos, ir peticijoms, susijusiomis su direktyvomis dėl vandens, teisės į nuosavybę ir mažumų teisių.

Mes įvairiais būdais gerinome bendradarbiavimą su Komisija, ombudsmenu ir tokiomis institucijomis kaip SOLVIT, kad pagreitintume atsakymus į peticijas.

Peticijoms dažnai reikia tarpininkavimo už teismo ribų, o ne sprendimo, pagal kurį tiesiog pateikiama byla į Europos teismus.

Vienas iš svarbiausių atvejų pastaraisiais metais, 2007 m. ir anksčiau, buvo peticija dėl Via Baltica, magistralės, kertančios pagal Bendrijos teisę apsaugotą regioną; Europos Komisija ir Teismas veikė pavyzdingai, užkirsdami kelią nepataisomam aplinkos pakenkimui.

Kiti labai svarbūs atvejai (ta proga norėčiau padėkoti Komisijos nariui Ch. McCreevy, kuris čia šiandien dalyvauja) buvo Valensijos miesto plėtros įstatymas, kur Ch. McCreevy ir jo komanda veikė efektyviai, kad apgintų Viešųjų pirkimų direktyvą. Kiti atvejai buvo „Teisingas gyvenimas“, Loiret Prancūzijoje, vandens kokybės apsauga Prancūzijoje ir subtilus vaikų globos Vokietijoje klausimas.

Šiuo metu turime daug peticijų, pavyzdžiui, peticija dėl vienos Europos Parlamento posėdžių vietos, kurią pasirašė pusantro milijono gyventojų: mes reikalaujame teisės apdoroti tą peticiją, t. y. teisės, kurios nesuteikė Parlamento biuras.

Galų gale mes pateikiame kai kuriuos pasiūlymus, įskaitant Peticijų komiteto pavadinimo pakeitimą, pagal kurį jis taptų Piliečių peticijų komitetu, kad išryškėtų jo pagrindinė funkcija ir Europos piliečių vaidmuo Komiteto veikloje. Tuo pačiu tikslu prašome Parlamentą atsiverti visais būdais internete ir paprašyti taikyti Parlamento tinklo sistemų tarpusavio suderinamumą; tinklo sistemos šiuo metu uždaro duris tūkstančiams ar milijonams europiečių, kurie neturi tokios programinės įrangos, leidžiančios naudotis tinklaviete, kurioje šiuo momentu yra transliuojama mano kalba čia, Parlamente.

 
  
  

PIRMININKAVO: MAREK SIWIEC
Pirmininko pavaduotojas

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Komsijos narys. − Gerb. pirmininke, aš dalyvauju šiose diskusijose mano kolegės Margot Wallström vardu.

Peticijų komiteto darbas yra žavus gilinimosi į gyventojų problemas ir nusiskundimus dėl Europos reikalų šaltinis. Jie apima plačią politikos sritį, nors žemės naudojimo planavimas ir problemos dėl aplinkos kyla ypač dažnai; jie apima beveik visas valstybes nares, ir platų pilietinės visuomenės spektrą – nuo atskiro gyventojo iki tarptautinių nevyriausybinių organizacijų. Jūsų pranešėjas, mano nuomone, yra teisus pabrėždamas, koks svarbus yra darbas, kurį rodo tūkstantis ar daugiau peticijų, kurias jūs gaunate kasmet.

Yra du pranešimo aspektai ir sprendimas, kurį aš norėčiau iškelti. Pirmasis aspektas yra neseniai prasidėjusios komiteto išvykos į nusiskundimų vietas. Šios išvykos gali turėti didelį poveikį per žiniasklaidą ir, be abejo, padidins jūsų darbo matomumą. Šios misijos yra ne tik gvildenamos spaudoje, jos taip pat leidžia parengti labai informatyvias ataskaitas, ir man atrodo, kad tai yra aukštos kokybės veikla. Manau, kad ataskaitos yra svarbūs jūsų veiklos įrašai ir jie nusipelno būti paviešinti. Tai didelė jūsų laiko ir išteklių investicija, bet esu įsitikinęs, kad ši investicija atsiperka.

1 dalis iki čia; 87,75 psl

Antrasis punktas, kurį noriu paminėti, labiau susijęs su ateitimi. Noriu dar kartą patikinti jus dėl to, kad mes siekiame užtikrinti kuo geresnį Komisijos ir Parlamento bendradarbiavimą. Šis bendradarbiavimas mus abipusiškai stiprina; bendradarbiavimas rodo geresnį keitimąsi informacija, ir galiausiai pasiekiamas geresnis paslaugų mūsų gyventojams standartas. Dėl pastaruoju metu padidėjusio darbo krūvio apdorojant peticijas, kaip buvo minėta pranešime, vis svarbesnis tampa veiksmingas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Norėčiau, kad žinotumėte – mes pasistengsime, kad ši sistema veiktų.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil PPE-DE frakcijos vardu.(MT) Dėkoju, pirmininke. Pirmiausia norėčiau pasveikinti pranešėją D. Hammersteiną dėl parengto pranešimo projekto ir padėkoti už jo atliktą darbą. Iš paskutinės Eurobarometro atliktos nuomonių apklausos ES lygmeniu matome, kad Europos Parlamentas yra ta institucija, kuria labiausiai pasitiki Europos Sąjungos piliečiai. Tiesą sakant, 52 proc. piliečių, tai yra daugiau nei Europos Komisija pasitikinčių piliečių (47 proc.), daugiau nei piliečių, pasitikinčių savo nacionaliniu parlamentu (tik 34 proc.), taip pat daugiau nei piliečių, pasitikinčių savo šalių vyriausybėmis (pasitiki tik 32 proc. ES piliečių). Manau, kad turėtume didinti šį pasitikėjimą, pareikštą Europos Parlamentui. Faktas tas, kad Europos Parlamentas yra ta institucija, kuria labiausiai pasitiki ES piliečiai. Manau, kad taip yra todėl, kad šio Parlamento nariai yra tiesiogiai renkami žmonių. Tai pat ir dėl to, kad Sutartyje yra pripažįstama piliečio teisė pareikšti skundą ir teikti peticiją šiam Parlamentui svarstyti. Šį darbą atlieka Peticijų komitetas. Šis komitetas yra labai svarbus, nes išreiškia piliečių balsą ir iš visų 20 šiame Parlamente veikiančių komitetų yra arčiausiai žmonių. Kaip mes galėtume pagerinti šią situaciją? Manau, kad reikėtų didinti šio komiteto sąmoningumą ir piliečių galimybes pateikti peticiją. Nesutinku su pranešėju, kad sąmoningumo pakanka. Manau, kad gaunamų 1500 peticijų nėra daug, atsižvelgiant į tai, kad atstovaujame žemynui, kuriame gyvena pusė milijardo žmonių. Be to, turime didinti sąmoningumą ir piliečių galimybes paduoti skundus ir teikti peticijas. Reikia labiau supaprastinti procesą, kad piliečiai galėtų lengviau apskųsti. Todėl šiame pranešime prašome Europos Parlamento generalinio sekretoriaus susitarti su Europos Komisija dėl peticijų teikimo procedūros supaprastinimo. Taip pat norime, kad viskas vyktų veiksmingiau, nes mums atrodo, kad yra per daug vilkinamas skundų svarstymas. Švelniai tariant, tris mėnesius trunka pateiktų peticijų arba skundų užregistravimas. Toks vilkinimas nėra priimtinas. Galiausiai norėtume veiksmingesnių teisių gynimo būdų. Būtinas didesnis bendradarbiavimas iki teismo procedūros pradžios ir norime, kad nagrinėjant mūsų piliečių skundus taip pat dalyvautų ir šalių atstovai. Dėkoju.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru PSE frakcijos vardu. – Gerb. pirmininke, norėčiau pasveikinti pranešėją dėl parengto šio puikaus darbo ir pateiktų konkrečių pasiūlymų. Mūsų šiandien svarstomame tekste matyti, kad jo pranešimas yra daugiau nei eilinis 2007 m. peticijų komiteto atliktų pagrindinių veiksmų išvardinimas.

Džiaugiuosi matydamas, kad punktai, kuriuos primygtinai prašėme įtraukti, yra pranešime. Peticijos skirtos atskleisti klaidingai arba visai netaikomiems Bendrijos teisės aktams. Jos užtikrina teises, kurias Europos Sąjunga suteikia savo piliečiams. Tačiau reikia pasakyti, kad ši unikali priemonė nėra visada veiksminga arba ne tokia veiksminga, kokia turėtų būti. Kaip teisingai pabrėžė pranešėjas ponas D. Hammerstein, yra tam tikrų trūkumų ir defektų, į kuriuos privalome atkreipti dėmesį.

Pirmiausia vargu ar galime ginčytis, kad komitetui teikiamų peticijų skaičius nuolat didėja. Peticiją pateikę asmenys kartais būna priversti ilgai laukti atsakymo ar procedūrų rezultatų. Spaudimui valstybėms narėms daryti skirtos pastangos ne visada pakankamos. Įdomu, ką galėtume padaryti, kad jos taptų veiksmingesnės. Kaip galėtume užtikrinti veiksmingą ir greitą atsakymą? Mums reikia geresnių taisyklių ir griežtesnių terminų. Turime didinti komiteto nepriklausomas tyrimų galimybes. Tam mums reikalingi didesni ištekliai, o komiteto sekretoriatui – teisinė ekspertizė. Peticijas teikiančių asmenų skaičius nuolat didėja. Tai yra Europos gyventojų balsas, kurio negalime ignoruoti.

Antra, institucijų ryšiai su šalių valdžios įstaigomis nėra pakankami. Nepriimtų peticijų skaičius yra didelis. Kartu su atitinkamomis valdžios institucijomis turime sukurti papildomas koordinavimo struktūras valstybių parlamentų ir vyriausybių lygmeniu.

Dar karta sveikinu pranešėją su jo darbu. Dėkoju jam ir kolegoms iš kitų frakcijų už vertingą bendradarbiavimą. Peticijas teikia piliečiai, kovojantys už savo, kaip Europos Sąjungos piliečių, teises. Privalome būti pasiruošę juos apginti. Tai yra komiteto institucinis vaidmuo ir pareiga. Esame tai skolingi Europos Sąjungos piliečiams. Todėl tikiu, kad pritarsite, nes nėra tinkamesnio laiko, nei dabar, įsipareigoti pateisinti jų lūkesčius.

Komisijos nary, šio komiteto vaidmuo nėra tik noras būti matomam ir veiksmingam Europos žiniasklaidos akyse. Norėčiau paminėti, nors tai ir nesusiję su 2007 m. pranešimu, kaip peticijų komitetas ir Europos Komisijos narys László Kovács labai sėkmingai kartu gynė Europos piliečių teises mano šalyje – Rumunijoje. Norėčiau jam už tai padėkoti.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Labai Jums dėkoju. Apgailestauju, bet mūsų laikas baigėsi.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin ALDE frakcijos vardu. – Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad pranešėjas D. Hammerstein puikiai parengė labai išsamų ir didelės apimties pranešimą.

Su dideliu susidomėjimu pranešime skaičiau, kad tuo metu, kai kitiems komitetams tenka didelė atsakomybė dėl teisės aktų leidybos veiklos, peticijų komitetas įrodė, kad jo vaidmuo ir funkcijos taip pat yra svarbios. Iš tikrųjų visiškai pritariu tai nuomonei. Ir tuo vis labiau įsitikinu dalyvaudamas komiteto posėdžiuose.

Šio Parlamento pagrindinis funkcija – leisti teisės aktus. Tačiau norėdami tai daryti gerai, turime suvokti, kaip veikia mūsų leidžiami teisės aktai, kad galėtume didinti pastangas Parlamente.

Manau, kad bet koks šiuose rūmuose priimamas teisės aktas turėtų gerinti piliečių gyvenimo kokybę. Ir kaip matome iš peticijų komiteto, taip yra ne visada.

Dažnai taip yra dėl to, kad teisės aktai nėra įgyvendinami arba netinkamai įgyvendinami, arba tam turi įtakos konkrečios aplinkybės arba situacijos, kurių nereguliuoja jokie teisės aktai. Manau, kad ši pamoka yra naudinga mums visiems. Ir į tai turime reaguoti.

Tačiau šio pranešimo esmė yra ta, kaip komitetas reaguoja į piliečius. Ir kaip jau minėjau anksčiau, norėdami tinkamai reaguoti, turime patys atsidurti peticijas teikiančių asmenų vietoje. Jie kreipiasi į didelę instituciją dažnai neturėdami jokių teisinių ar politinių žinių. Juos atbaido biurokratija ir tikriausiai labai dažnai erzina ta padėtis, į kurią jie patenka. Daugeliui teikiančių peticijas asmenų esame paskutinė vieta, į kurią jie kreipiasi pagalbos. Todėl labai svarbu, kad reaguotume veiksmingai ir kvalifikuotai.

O tai, manau, priklauso nuo piliečiams teikiamos aiškios ir suprantamos informacijos. Mes, kaip EP nariai, ne visada galime tai tinkamai įvertinti. Manau, kad tuo užsiimti turėtų piliečių grupės, vertindamos bet kokią mūsų teikiamą informaciją, kuriamus tinklalapius ir leidžiamas brošiūras.

Turime būti labai atsargūs, kad nežadėtume daugiau, nei galime įvykdyti. Kitaip piliečiai visiškai susierzins ir apkaltins Briuselį biurokratija.

Sakydamas „žadėti“, noriu pasakyti, kad privalome suprasti, kad piliečiams nėra žinomos valstybių valdžios kuriamos kliūtys ir sistemos veikimas. Todėl mūsų pareiga yra jiems tai paaiškinti. Aišku, mes galime ir turime veikti pokyčius, tai daro ir šis pranešimas, tačiau negalime leisti piliečiams patekti tarp dviejų girnapusių.

Kai piliečiai gaus geros, tikslios informacijos ir žinos apie veikimo galimybes, tada galėsime suteikti jiems reikalingas paslaugas. Šiame pranešime smulkiai išdėstyta, kas yra būtina – pakankami ištekliai, kad sekretoriatas galėtų reaguoti laiku, didesnis Tarybos ir valstybių narių dalyvavimas, maksimalus suderinimas su ombudsmenu ir SOLVIT.

Tačiau, be viso to, šiame pranešime aiškiai sakoma, kad būtina toliau sistemingai tirti trūkumus. Tai vyksta, kai teikiantys peticijas asmenys negali gauti teisėtų kompensacijų, valstybės narės vilkina teisės aktų taikymą tol, kol joms bus skirtos didelės baudos ir vis tiek toliau vengia atsakomybės už praeityje sąmoningai padarytus pažeidimus.

Mes, kaip teisės aktų leidėjai, kartu su Komisija turime veikti tokiose situacijose.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki UEN frakcijos vardu. – (PL) Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui David Hammerstein. Labai džiaugiuosi, kad D. Hammerstein parengė šį pranešimą, nes jis yra vienas iš labiausiai atsidavusių ir geriausių Peticijos komiteto narių. Tai žmogus, su kuriuo labai džiaugiuosi galėdamas dirbti paskutinius ketverius metus. Tai pat norėčiau padėkoti kitiems Peticijų komiteto nariams ir tiems asmenims, kurie jau pasisakė ar dar ketina pasisakyti šiuo klausimu, Peticijų komiteto sekretoriatui už puikiai atliktą darbą. Kaip galime matyti iš D. Hammerstein pateikto pranešimo, peticijų skaičius labai padidėjo. Šis krūvis užgulė sekretoriato darbuotojų pečius.

Kaip jau buvo minėta anksčiau, Peticijų komitetas yra ypatingas komitetas, nes jis nedirba su teisės aktais taip, kaip tai vyksta kituose komitetuose. Jis pirmiausia kuria bendravimą tarp Europos institucijų, ypač Europos Parlamento ir mūsų piliečių. Kaip mums priminė S Busuttil, Europos Parlamentu labai pasitikima ir šis pasitikėjimas atsirado, be kitų priežasčių, ir dėl mūsų komiteto darbo. Šioms 15 000 peticijų atstovauja daugiau nei 1 500 jas pateikusių žmonių. Už šių peticijų dažnai yra šimtai tūkstančių žmonių. Norėčiau priminti, kad po klausimu dėl vienintelės Parlamento būstinės pasirašė daugiau nei milijonas žmonių. Dėl nuorodų į Dievą ir krikščionybę konstitucijoje taip pat pasirašė daugiau nei milijonas. Dėl COPE radijo stoties buvo pateikta 700 000 parašų. Dešimtys tūkstančių parašų buvo surinkta peticijose dėl „Equitable Life“ ir „Lloyds“ administravimo planų Ispanijoje. Milijonams ES piliečių žinoma, kad Peticijų komitetas yra Europos Parlamento dalis. Ir labai dažnai jie žino, kad tai yra galutinė galimybė apginti savo teises. Deja, dėl laiko stokos negaliu daugiau kalbėti šiuo klausimu. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie puikaus Peticijų komiteto darbo.

Tai pat norėčiau pasakyti, kad politinių frakcijų pirmininkų sueigoje buvo atmestas iš Europos ombudsmeno gautas pranešimas dėl netinkamo Europos kovos su sukčiavimu tarnybos valdymo. Kokia gėda!

Vadovų sueigoje taip pat buvo atmestas pranešimas dėl vaikų, kilusių iš nedarnių šeimų Europoje, diskriminacijos. Šį pranešimą mes pavadinome „Jugendamt“ pranešimu. Šiame pranešime buvo kalbama apie vaikų, kilusių iš nedarnių šeimų, diskriminaciją, kuriose vienas iš sutuoktinių yra vokietis, o kitas – kitos tautybės. Labai apgailestauju, kad šis susitikimas nepadėjo Europos Sąjungos piliečiams gauti pagalbos iš Europos Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Gerb. pirmininke, prašau tai laikyti nedideliu Jūsų puikaus darbo įvertinimo ženklu. Tęsiame diskusijas.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Gerb. pirmininke, norėčiau kalbėti ne kaip šio komiteto narė. Peticijos suteikia Europos gyventojams tiesioginę balso teisę. Didėjant skepticizmui Europos Sąjungos atžvilgiu daugumai valstybių narių tai yra labai svarbus dalykas.

Peticijos turi būti kruopščiai vertinamos ir pripažįstamos. Tai matyti iš padidėjusio peticijų skaičiaus. Peticijose pateikiamus dalykus turime tinkamai ištirti, kad išsaugotume visuomenės pasitikėjimą Europos Parlamentu. Privalome akylai tai stebėti.

Norėčiau pateikti tris pavyzdžius. Pirmiausia peticijoje dėl vienos Europos Parlamento buveinės pasirašė daugybė žmonių. Tačiau panašu, kad čia yra priešinamasi tam, kad vyktų tikros diskusijos ir būtų pateiktas aiškus atsakymas. Tačiau visuomenė turi gauti atsakymą ir mes privalome jį pateikti.

Antrasis mano pavyzdys yra Via Baltica greitkelio projektas ir su juo susijusios aplinkos apsaugos problemos. Šiuo atveju buvo tinkamai sureaguota ir peticiją pateikusieji tai visiškai pripažino.

Mano trečiasis pavyzdys yra priminimas, kad kartais peticijos būna susijusios su Europos Sąjungos skelbiamais tikslais, kurie vėliau nėra įgyvendinami, taip yra dėl atviro Parlamento iniciatyvos. Šios peticijos esmė yra ta, kad neturėtų būti reikalaujama iš žmonių įsigyti tam tikros kompiuterio programos, kad jie galėtų matyti iš Europos Parlamento transliuojamą informaciją ir atsakyti tik tai leidžiamu formatu. Atviras Parlamentas reiškia atvirus standartus. Esame įsipareigoję ir privalome veikti.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu. – Gerb. pirmininke, manau, kad Peticijų komitetas yra svarbiausias komitetas šiuose Rūmuose. Tai forumas, kuriame piliečiai mums praneša, kaip daugelis teisės aktų, kuriuos mes nagrinėjame kituose komitetuose, veikia arba neveikia. Be šio grįžtamojo ryšio, esame pasmerkti dirbti vakuume. Bet kalbant apie Europos piliečių palaikymą, kažko trūksta – Tarybos dalyvavimo ir nuolatinių valstybių narių atstovų. Kaip mes galime tarpininkauti piliečiams ginče su savo šalimi, jei ta šalis nedalyvauja Peticijų komiteto susirinkime?

Airijos gyventojai Peticijų komitetui pateikė tris peticijas dėl labiausiai vertinamos archeologinės vietovės – Didžiųjų karalių ir Šv. Partriko būstinės – Taros. Į tai Peticijų komitetas reagavo entuziastingai ir pareikalavo sustabdyti šios vietovės niokojimą bei paragino Komisiją šį atvejį perduoti tirti Airijos valdžiai, tačiau iki šiol niekas nepasikeitė. Vietovė yra beveik suniokota. Tuoj tenai nieko neliks. Suprantama, kad Airijos žmonės nesugebės paslėpti savo nusivylimo.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Gerb. pirmininke, mane apėmė nevienareikšmiški jausmai skaitant 2007 m. Peticijų komiteto pranešimą. Pirmiausia teigiami, nes mūsų piliečiai turi teisę reikalauti, kad visi teisės aktai būtų taikomi tinkamai. Suprantama, kad nekyla jokių problemų dėl žmonių, besikreipiančių į bet kurią organizaciją, iš to skaičiaus ir į Europos Parlamentą tam, kad šie teisės aktai būtų įgyvendinti, jei šalies ar vietos valdžia atsisako tai padaryti. 2007 m. pranešime pateikiama daug pavyzdžių, kai peticijų komitetas buvo beveik teisus imdamasis veiksmų.

Bet mane buvo apėmę kiti jausmai, nes esu ypač sunerimęs ir išsigandęs dėl didėjančio kėsinimosi į Europos teisę, didesnio modeliavimo masto ir kišimosi Europos mastu į dalykus, kuriems, manau, turėtų būti taikomas subsidiarumo principas, ir tai turėtų spręsti valstybės narės. Mano regione, Flandrijoje, teko stebėti, kaip Europa vis labiau kišasi į didelės svarbos reikalus. Čia kalbu ypač norėdamas pabrėžti mūsų olandų kalbos, mūsų kultūros ir tapatybės išsaugojimą sostinėje Briuselyje ir Flandrijos srityje Vlaamse Rand, supančioje Briuselį. Tokiai atvejais manome, kad eurokratai kalba mažai ką apie tai žinodami, bendrais terminais ir nurodo, ką daryti. Tai mus ypač pykdo ir nėra priimtina.

Taip pat matau, kad šiame pranešime pakartotinai remiamasi Lisabonos sutartyje nustatyta tvarka. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad po to, kai Airijoje buvo balsuota prieš ją, ši Lisabonos sutartis yra politiškai ir teisiškai žlugusi. Mes kaip peticijų komiteto nariai turbūt turėtume daugiau nei kiti šių Rūmų nariai parodyti pagarbą teisinei realybei ir demokratiškai išreikštam žmonių balsui, šiuo atveju Airijos žmonių balsui, kurie išmetė Lisabonos sutartį į istorijos šiukšlyną.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Gerb. pirmininke, mūsų kolega narys D. Hammerstein visada prisimena, kas rūpi gyventojams. Turėjau progos tai pamatyti pats dalyvaudamas Peticijų komiteto delegacijose. Taip pat jis rodo didelį dėmesį pranešime pristatydamas Peticijų komiteto darbą. Drįstu pareikšti, kad šis pranešimas skiriasi nuo kitų pranešimų, kuriuos mes teikiame kiekvienais metais. Jame bandoma pabrėžti tam tikrus atvejus, kuriuos tvarkė komitetas. Šios pastangos neabejotinai yra skirtos gerinti peticijų komiteto veiksmingumą, siekiant patenkinti žmonių lūkesčius. Šios pastangos yra skirtos užtikrinti, kad piliečiai manytų, jog gerai sprendžiamos jų problemos ir kad yra skirtumas tarp teisės paduoti peticijas Europos Parlamentui, Europos Komisijai ir kitoms institucijoms.

Labai svarbu, kad piliečiai suprastų esamus tvarkų skirtumus. Nesiekiame gauti daugiau peticijų. Siekiame, kad peticijos būtų pagrįstos ir nepolitinės. Todėl mums yra reikalingas sekretoriatas, kuris nedalyvautų politiniuose ginčuose arba nespręstų dėl peticijų remdamasis politiniais šalies pokyčiais.

Taip pat yra dėl teismų sprendimų. Nenorime, kad Peticijų komitetas įsipainiotų į teisinius klausimus ir norime gerbti Europos Teisingumo Teismo sprendimus. Nematome jokios naudos dėl padidėjusio komiteto narių skaičiaus nuo 25 iki 40. Pažiūrėkite į balsavimo rezultatus. Kiek narių balsuoja? Niekada daugiau nei 25. Tiek, kiek iš pradžių sudarė Peticijų komitetą.

Piliečiams yra svarbi neteisminė tvarka. Laimei, mes turime SOLVIT tiems atvejams, kurie yra susiję su vidaus rinka. Tai šaltinis, kuriuo piliečiai turėtų vadovautis. Kad mes galėtume susidoroti su savo užduotimi, pirmiausia viskas turi būti tvarkoma skaidriai, nepriklausomai.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). - (PL) Gerb. pirmininke, 2007 m. Europos Parlamentas gavo daugiau nei 1 500 peticijų, tai yra 50 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Tai neabejotinai rodo, kad padidėjo gyventojų sąmoningumas dėl teisių gynimo Europos lygmeniu.

Peticijų komitete buvo svarstoma daugiau nei 500 peticijų. 159 jų – dalyvaujant jas pateikusiems asmenims. Be to, 2007 metais įvyko 6 vizitai į Vokietiją, Ispaniją, Airiją, Lenkiją, Prancūziją ir Kiprą tirti aplinkybių, po kurių buvo parengtos rekomendacijos visoms suinteresuotoms šalims.

Savo peticijose ES piliečiai išreiškia susirūpinimą daugiausia tokiais klausimais, kaip aplinka ir jos apsauga, nuosavybės teisės, laisvo judėjimo ir užimtumo teisės, profesinių kvalifikacijų pripažinimas ir diskriminacija. Peticijos gali teigiamai veikti teisėkūros procesą, ypač nustatant peticijas pateikusių asmenų pabrėžtas sritis, kuriose Europos Sąjungos teisė vis dar silpna arba neveikia. Todėl kompetentingi teisės aktus leidžiantys komitetai, rengdami ir derėdamiesi dėl naujų arba atnaujintų teisės aktų, turi ypatingą dėmesį skirti aprašytoms peticijose problemoms.

Atsižvelgdamas į tai, kad valstybės narės ne visada rodo politinį norą ieškoti praktinių problemų, išdėstytų peticijose, sprendimo, Peticijų komitetas turėtų dirbti veiksmingiau, kad geriau padėtų savo piliečiams tenkinti lūkesčius. Geresnis tarpinstitucinis koordinavimas turėtų pagreitinti skundų nagrinėjimo procesą ir nepriimtų peticijų perdavimą kompetentingoms valstybinėms institucijoms. Veiksminga Peticijų komiteto veikla aiškiai rodo gyventojams, kad jų pagrįstas susirūpinimas yra tiriamas veiksmingai ir tai sukuria tikrą piliečių ir Europos Sąjungos ryšį.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE). - (ES) Gerb. pirmininke, tai dar vienas pranešimas dėl Peticijų komiteto veiklos ir funkcijų. Privalome pripažinti, kad Peticijų komitetas ir Europos ombudsmenas toliau išlieka puikios priemonės, kurias Europos piliečiai gali naudoti norėdami atkreipti dėmesį ir prašydami rasti sprendimus dėl Europos Sąjungos teisės neteisingo taikymo. Todėl svarbu, kad mes, rengdami pasiūlymus, Europos piliečius ir toliau laikytume pirmoje vietoje, nors kartais reikalai ne visada vyksta taip sklandžiai, kaip turėtų.

Kartais, ypač paskutiniuoju metu, reikia pripažinti savo kaltę, EP narių vadovaujantis vaidmuo ir jų politinės diskusijos nacionaliniu ar vietos lygmeniu turi per didelę įtaką tais atvejais, kai dar nėra išnaudotos visos priemonės nacionaliniu lygmeniu. Piliečiai gali pradėti klaidingai manyti, kad Europos Sąjunga gali išspręsti visus klausimus. Todėl būtina parodyti, kad visoms institucijoms tiek nacionalinėms, vietos, regioninėms ar net europiniu lygmeniu svarbu vadovautis subsidiarumo principu vykdant savo įsipareigojimus.

Todėl norėčiau, kad piliečiai vėl užimtų pagrindinę poziciją. Tai jie galėtų padaryti gaudami išsamesnės informacijos apie visas teisės pateikti peticiją galimybes. Tai, kad tokia galimybė yra ir peticijų gaunama kaip niekada daug, yra teikiama informacija apie tai, kaip veikia kitos vietos, regioninės ar nacionalinės regreso teisės priemonės, kurios rodo, kad kreipimasis į Europos Parlamentą teikiant peticiją yra tinkama ir veiksminga priemonė.

Taip pat manau, kad kai kurie pranešėjo pasiūlymai turi prieštaravimų. Mums buvo pasakyta, kad neturime pakankamai išteklių, vėluojama, teikiami neišsamūs atsakymai, atvejai dubliuojasi. Bet yra pateiktas pasiūlymas perduoti peticijų registrą sekretoriatui. Manau, kad taip būtų nuvertinta peticijų svarba ir ...

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Šiuo metu nėra nei vieno norinčio dalyvauti „pagauk žvilgsnį“ procedūroje. Taisyklės yra taisyklės. Galite baigti savo kalbą!

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE). - (ES) Dėkoju, gerb. pirmininke. Jei taip yra rodomas Jūsų lankstumas, esu už tai dėkinga.

Manau, kad peticijų registras turi išlikti Pirmininko biure. Manau, kad neturėtume mažinti peticijų reikšmės. Palikę peticijas ten, kur jos yra dabar, galėsime užtikrinti ir išsaugoti peticijų matomumą mūsų Parlamente. Jos neturi apsiriboti vien Peticijų komitetu.

Tai pat norėčiau išgirsti Komisijos nario C. McCreevy’s nuomonę dėl pranešėjo pasiūlymo peržiūrėti pažeidimo tvarką. Norėčiau, kad jis mums pateiktų išaiškinimą.

Galiausiai mane domina vystančios diskusijos dėl faktų nustatymų ir galutinių įrodymų. Manau, kad Peticijų komiteto pareiga yra išsaugoti politikų ir piliečių galimybes reikalauti, kad kitos institucijos veiktų taip, kaip turėtų.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Komisijos narys. − Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti D. Hammerstein už jo pranešimą ir komiteto pirmininkui M. Libicki bei jo pavaduotojams už visą per daugelį bendradarbiavimo su mumis metų atliktą darbą. Tikiuosi, kad bendradarbiausime ir toliau, kol bus priimtas šis teisės aktas.

 
  
MPphoto
 

  David Hammerstein, pranešėjas. − (ES) Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems, jų pastabas aš pabandžiau įtraukti į pranešimą.

Pastabos dėl bet kokios procedūros lėtumo, yra vertingos. Tam yra peticijų registras. Nesuprantu, kodėl peticiją pateikęs asmuo turi laukti tris arba keturis mėnesius, kol ji bus užregistruota. Dėl šios priežasties jų registracija perkeliama į Briuselį, kad sekretoriatas galėtų padėti Peticijų komitetui tai daryti sparčiau. Tai visai nesusiję su mažesne peticijų reikšme.

Daugiau pastabų buvo pateikta dėl Bendrijos teisės ar jos neatitikimo atvejų. Peticijų komitetas kontroliuoja tai. Jokiu būdu nemanome, kad mūsų tikslas yra trukdyti. Tai, kad Komisijos pirmininkas lankosi Ispanijoje, nėra kišimasis, tai Europos teisės klausimas.

Peticijų komitetas suteikia piliečiams galimybę pasinaudoti Bendrijos teisę, kai visi teisių gynybos būdai jų šalyse yra išnaudoti. Nemanau, kad nors vienai bylai buvo daroma politinė įtaka. Peticijų komiteto dėmesį patraukia svarbūs atvejai, kai jau daugelį metų yra pažeidžiama Bendrijos teisė ir dėl to buvo kreiptasi į šį komitetą.

Peticijų komitetų sekretoriato ištekliai yra svarbūs norint išsaugoti jo savarankiškumą ir nepriklausomumą. Kaip pavyzdį pateiksiu kompiuterių paslaugų pirkimą, kurio negali vykdyti Parlamentas arba Taryba. Šiuo atveju Komisija klysta. Kaip mes galime Europos Komisijos klausti nuomonės dėl pirkimo būdų, jeigu mes neturime galimybių atlikti savarankiško ir nepriklausomo tyrimo? Mes to daryti negalime.

Todėl mums būtinos didesnės galios. Visi Peticijų komiteto nariai supranta, kad sekretoriatas yra labai užimtas ir reikia daugiau išteklių.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2008 m. rugsėjo 23 d., antradienį.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika