Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2056(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0272/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0272/2008

Viták :

PV 22/09/2008 - 25
CRE 22/09/2008 - 25

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0421

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. szeptember 22., Hétfő - Brüsszel HL kiadás

25. Belső piaci eredménytábla (rövid ismertetés)
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  Elnök. − A következő napirendi pont Charlotte Cederschiöld, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében benyújtott jelentése (A6-0272/2008) a belső piaci eredménytábláról (2008/2056(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld, előadó. − (SV) Elnök úr! Boldogan látom, hogy jelentős előrelépés tapasztalható, amióta a bizottságon belül elfogadtuk a belső piacról szóló jelentést. Az új, júliusban bemutatott belső piaci eredménytábla azt mutatta, hogy a tagállamok eddigi legjobb eredményeiket érték el a belső piaci szabályok nemzeti jogba történő átültetésével kapcsolatban. Az állam- és kormányfők által kitűzött, átlagban 1%-os átültetési hiány célkiűzést sikerült elérni, és a győztes, 0%-os átültetési késedelemmel Bulgária lett. Gratulálunk! Reménykedjünk abban, hogy ez a pozitív trend tovább folytatódik, és hogy állampolgáraink a jövőben is élvezhetik majd a belső piac minden előnyét.

Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a helyes végrehajtásra. Jelentésünkben arra bátorítjuk az Európai Parlament képviselőit és a Bizottság tagjait, hogy olyan új és kifinomultabb eszközöket és mutatókat használjanak, amelyek részletesebb és alaposabb információt szolgáltatnak, annak érdekében, hogy az embereknek legyen lehetősége felmérni és jóvátenni azokat a veszteségeket, amelyeket ők és az ipar okoznak. Minderre azért van szükség, mert a tagállamok kormányai nem mindig úgy vagy abban az időben hajtják végre feladataikat, ahogy és amikor azt kellene.

Legfőképpen a végrehajtás felügyeletét és kiértékelését kell fejlesztenünk, oly módon, hogy az egybeessen a nemzeti szintű végrehajtási folyamattal. Ha ily módon elkerülhetővé válnak a bírósági eljárások, azzal mindenki csak nyer. Először is rá kell jönnünk, hogy miképpen kerülhetjük el a jogsértési ügyeket, el kell döntenünk, hogy valóban bíróság elé kerüljenek-e, valamint meg kell találnunk annak a módját is, hogy ezeket az eljárásokat felgyorsítsuk. A végrehajtásbeli eltérések és a felesleges ’túlszabályozás’ elkerülhető a végrehajtási munkacsoportok és hálózhatok segítségével. Egy hatékonyan működő SOLVIT, illetve a Bizottság által elvégzett ágazati felülvizsgálatok segítségével korán észlelni lehet. már bármilyen fennmaradó problémát. A SOLVIT egy olyan eszköz, amely egyre erősebbé válik idővel és egy így van rendjén.

Az egyik legfontosabb vitát képező kérdés jelenleg a Parlamentben a Fogyasztói Piaci Eredménytáblával való kapcsolat. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy itt és most kihangsúlyozzam: jelen szakaszban még nem kellene bármilyen döntést hoznunk. Ahogyan azt már megállapítottuk, a belső piaci eredménytábla nyomást gyakorol és így látja el feladatát, de van még hely hova fejlődni. Ezen felül, helyénvaló lenne a kettőt külön-külön engedni növekedni, hogy mindegyik fejleszthesse saját tulajdonságait. Ezt követően megvizsgálhatjuk majd, hogy érdemes lenne-e összeolvasztani a kettőt, amire egyébként reális esély nyílik. A Fogyasztói Piaci Eredménytábla végtére is még mindig egy kiforratlan termék, míg belső piaci megfelelője már most is fontos szerepet játszik a harmonizált EK jogszabályok előremozdításában. Mindezek ellenére a tagállamok pozitívan viszonyulnak felé. Más szóval, ez egy olyan rendkívül hatékony eszköz, amelyet mindenképpen meg kell őriznünk, és amelyet később esetleg más ágazatokba is átültethetünk.

Említést kell tennem azokról a szektorokról is, ahol a legsúlyosabb problémák állnak fenn. Ezek a környezetvédelem, adózás, energia és szállítási szektorok. Úgy vélem, hogy ezeken a területeken új modelleket kell kipróbálni és talán tanácsos lenne átvenni a szolgáltatási irányelv modelljét, amelyen belül a végrehajtás szoros együttműködést követel meg a Bizottsággal. ezzel kapcsolatban majd be kell nyújtani egy javaslatot. Nagyon remélem, hogy a jövőben több lehetőségünk is lesz, hogy megvitathassuk ezt a kiemelten fontos témakört egy éves Belső Piaci Fórumon, valamint megerősített hálózatokon, igazgatási együttműködési megállapodásokon és esetleg egy, a Miniszterek Tanácsán belül létrehozott Belső Piaci Tanácson keresztül. Ennek személy szerint nagyon örülnék. Végtére is a rendszeres korszerűsítés elősegíti a fejlődést ezen a területen. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak az e területen végzett munkához, és meggyőződésem, hogy amit véghezvittünk az a későbbi EU együttműködés alapját képezi majd a jövőben.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, a Bizottság tagja. − Tisztelt elnök úr! Egy sor, az új rendszer szerinti jelentéssel rendelkezünk és gratulálok Charlotte Cederschiöld jelentéséhez, mivel ez egy olyan terület, amit nem olyan könnyű értékelni. A jelentés nagyon fontos a benne foglalt részletek és a jövőbeni további lépésekre vonatkozó javaslatai szempontjából. Ez egy belső piaci eredménytábláról szóló jelentés, bár Cederschiöld asszony éppen más területekről is beszél, ami számos nagyon érdekes és hasznos elgondolást foglal magába a tartalomról és az elkövetkezendő évek eredménytáblájára koncentrál.

Az EU-jog nemzeti jogba való késedelmes és helytelen átültetése megfosztja polgárainkat és vállalatainkat a közösségi jogból eredő jogaiktól. Ez ugyanakkor aláássa az EU, mint jogállamiságon alapuló közösség becsületét és hitelességét. Ezért, az EU-jog nemzeti jogba való időbeni és helyes átültetése és alkalmazása elsődleges fontosságú. Ez a jelentés igazolja és megerősíti e kérdés jelentőségét, amit a Bizottság üdvözöl.

Az utóbbi években jelentősen javultak a tagállamok eredményei az EU-jog nemzeti jogba való időbeni és helyes átültetésében, ami jó hír. Mára 18 tagállam már elérte az 1%-os küszöböt vagy a 2007 márciusában az állam- és kormányfőink által 2009-re egyeztetettnél alacsonyabb átültetési hiány célkitűzést. Más tagországok nagyon közel állnak ehhez az 1%-os maximum célhoz.

Ez azt jelenti, hogy az EU-jog nemzeti jogba való átültetésénél az átlagos lemaradás 1%, ami a 2009-es célnál jóval előrébb van. Ezek nagyon pozitív fejlemények, és a Bizottság reméli, hogy 2009-ben ez a trend tovább erősödik.

A belső piaci eredménytábla már így is fontos szerepet játszott a tagállamok erőfeszítéseinek támogatásában. Ez a jövőben sem lesz másképp. Van egy lendület és ez az eredménytábla kölcsönös nyomást gyakorol a tagállamokra a teljesítményük javítására.

Azonban, amint az előadó említette, az EU-jog sikeres végrehajtása nem fejeződik be az irányelv nemzeti jogba való időbeni és helyes átültetésével. Ezeket az irányelveket a hatóságoknak hatékonyan kell alkalmazniuk a gyakorlatban. Továbbá a nemzeti hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy állampolgáraik és az üzleti vállalkozások hatékonyan és ténylegesen gyakorolhassák a Szerződés szerinti jogaikat.

Egyetértek Cederschiöld asszonnyal abban, hogy eljött az ideje megvizsgálni, vajon az eredménytábla alkalmazási területe szélesíthető-e és megnézni az EU-jog alkalmazásának a csak a nemzeti jogba való átültetésen túli más aspektusait.

A közösségi jognak a nemzeti jogba való késedelmes átültetésen kívüli más megsértésére történő fokozott összpontosításával a 2008. júliusi legutolsó, az egyes ágazatokról több információval rendelkező eredménytábla jelenti az első lépést ebben az irányban és kezdünk tágabb képet kapni. A Bizottság jelenleg vizsgálja, hogy az EU-jog alkalmazásáról adhatók-e jobb minőségű adatok, lehetőség szerint azokra a szektorokra összpontosítva, ahol az EU-jog megfelelő alkalmazásának a problémája a leginkább égető, beleértve, amint az már megemlítésre került, az energia és közlekedési ágazatot.

A cél átfogóbb eredménytábla közzététele 2009 első negyedévében. Úgy vélem, hogy ez teljesen összhangban van a Cederschiöld asszony jelentésében javasoltakkal.

Tudomásul veszem a belső eredménytábla és a fogyasztói eredménytábla közötti kapcsolatról szóló jelentésben képviselt és bemutatott irányvonalat, és hogy az eredménytáblákat külön kell kezelni.

Még egyszer köszönöm a jelentést és a figyelmüket.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − A vitát berekesztem.

A szavazásra holnap kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (142. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), írásban.(SK) A közösségi jog minősége, illetve időben történő átültetése életbevágóan fontos a belső piac megfelelő működése szempontjából. A belső piaci irányelvek helyes átültetése és alkalmazása hatással van a versenyképességre és az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyensúlyra.

Például az építési termékek irányelvet, amelyet rendelettel kellene helyettesítenünk, és amelyen jelenleg árnyékelőadóként dolgozom a PPE-DE képviselőcsoportnak, úgy ültették át a nemzeti jogba, hogy a CE jelölés négy országban önkéntes, a többiben pedig kötelező. Ez a helyzet hatalmas gondot okoz a termelési ágazatban.

A másodlagos jog nem világos feltételei és pontatlan alkalmazásuk gyakran az Európai Bíróság előtti perekben fejeződnek be.

Véleményem szerint nagyon fontos lépés olyan egységes kapcsolattartó pontok létrehozása, ahol a belső piacon mozgó európai állampolgárok minden jogi és gyakorlati ügyben segítséget kaphatnak.

Egy nyitott és versenyképes belső piacon célzottabb és szigorúbb eszközökre van szükség a hamisítás és kalózkodás elleni harc tökéletesítéséhez. Megjegyzem, hogy kollegáimmal elkészítettük a 67/2008 Írásbeli Nyilatkozatot, hogy felhívjuk a figyelmet a hamisításra és a kalózkodásra, melyek növekvő fenyegetést jelentenek az európai gazdaságra, foglalkoztatásra és kreativitásra nézve.

Prioritásunk a fogyasztók védelme kell legyen, akik gyakran akaratlanul vásárolnak hamisított terméket, eredeti árucikknek vélve azokat, és akik így veszélyeztethetik egészségüket és biztonságukat.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), írásban. – (RO) A belső piaci irányelvek időszerű alkalmazása, nemzeti jogba való pontos átültetése és megfelelő végrehajtása az előfeltétele a belső piac hatékony működésének és a fogyasztóvédelemnek, ami hatással van az Európai Unió versenyképességére, valamint gazdasági és társadalmi egyensúlyára.

Az eredménytábla fontos eszköz a politikatervezésben; ezért arra kérjük a Bizottságot, hogy terjessze ki az ebben foglalt információkat és indikátorokat, belevéve többek között a minőséget, a dolgozók szociális helyzetét, valamint a környezeti hatásokat és a klímaváltozást.

2007 decemberében Románia a hetedik volt az EU országok között a belső piaci irányelvek átültetésében 0,8%-os átültetési hiányátlagával, összehasonlítva az állam- és kormányfők által 2009-re egyeztetett 1%-os célkitűzéssel. A jelentés hangsúlyozza, hogy a késedelmek vagy a közösségi előírások nem megfelelő végrehajtása hatást gyakorol a fogyasztókra és a vállalatokra és megkívánja a tagállamoktól, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a SOLVIT (a tagállamok által használt problémamegoldó hálózat, annak érdekében, hogy belső piaci szabályozás nem megfelelő végrehajtása miatt felmerült problémákat bírósági eljárás nélkül megoldja) támogatására.

Szeretnék gratulálni az előadónak munkájához.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat