Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2068(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0304/2008

Pateikti tekstai :

A6-0304/2008

Debatai :

PV 22/09/2008 - 26
CRE 22/09/2008 - 26

Balsavimas :

PV 23/09/2008 - 5.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0422

Posėdžio stenograma
Pirmadienis, 2008 m. rugsėjo 22 d. - Briuselis Tekstas OL

26. Mokytojų rengimo kokybės gerinimas (trumpas pristatymas)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Kitas darbotvarkės klausimas yra Marijos Badia i Cutchet pranešimas (A6-0304/2008)kultūros ir švietimo komiteto vardu dėl mokytojų rengimo kokybės gerinimo (2008/2068(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Maria Badia i Cutchet, pranešėja. − (ES) Komisijos nary, manau, kad galime sutikti, kad pranešimo tokia svarbia einamąja tema, kaip mokytojų rengimo kokybės gerinimas, priėmimas yra geras dalykas. Atsižvelgiant į tai, kad iš tikrųjų mokytojų rengimas tiesiog yra skirtas mokinių lavinimo kokybei gerinti, suteikiant jiems žinių, skatinančių intelektualinę brandą ir kritinę mąstyseną ir tuo pat metu ugdant įgūdžius, reikalingus dalyvauti visuomenės veikloje, kuri tampa vis konkurencingesnė ir reiklesnė.

Tam pritaria nemažai suinteresuotų asmenų, pradedant mokiniais ir baigiant jų tėvais, mokytojais ir verslininkais. Šiuo metu Europoje yra šeši milijonai mokytojų, kuriems tenka svarbus vaidmuo gerinant jaunimo žinias ir įgūdžius ir lemiamas indėlis didinant ekonominės plėtros ir konkurencijos galimybes.

Dabartinės darbo sąlygos šiame sektoriuje tampa vis labiau sudėtingesnės ir reikalaujančios daugiau pastangų. Vertinant socialiniu ir kultūriniu aspektu, klasės yra labiau nevienalytės, mokantis dėmesys skiriamas pavieniam mokymuisi, mokytojai iš ex-cathedra instruktorių virsta klasių vadybininkais. Taip pat iš jų reikalaujama turėti geras užsienio kalbų žinias, išmanyti informacines ir ryšių technologijas (žinomas „informacijos ir ryšių“ pavadinimu), kurias sugebėtų ne tik perduoti, bet ir panaudoti kaip mokymo priemonę.

Turimi duomenys rodo, kad mokymo kokybė turi trūkumų. Taip atsitiko dėl didesnės painiavos šioje profesijoje. Taigi didesnis dėmesys mokytojų švietimui yra svarbus tiek pradinio rengimo, tiek kvalifikacijos kėlimo metu. Būtina didesnė parama pirmaisiais mokytojo karjeros metais.

Dar yra daugybė su tuo susijusių klausimų, kuriuos reikėtų įvertinti – didelius atlyginimų skirtumus tarp šalių, skirtumus, susijusius su vidutiniu atlyginimu toje pačioje šalyje, didelį skaičių vyresnių mokytojų, kai kuriais atvejais motyvaciją mažinančias darbo sąlygos, mažas norinčių dirbti šios profesijos asmenų skaičius ir t. t.

Atsižvelgiant į tai, buvo parengtas pranešimas. Jame pateikiama įvairių pasiūlymų, kuriuos dabar apibendrinsiu:

Pirmiausia, šiam darbui turime atrinkti geresnius kandidatus. Ši aplinkybė yra glaudžiai susijusi su požiūrio į mokytojo darbą ir atlygio už darbą gerinimu visuomenėje. Tai apima mokytojo darbo sąlygų gerinimą, siūlant remti mokytojus pirmaisiais darbo metais. Jauni mokytojai galėtų įgyti žinių iš savo vyresnių kolegų. Pastarieji galėtų trumpinti darbo su mokiniais valandas ir daugiau laiko skirti taikomiesiems moksliniams tyrimams ir žinioms perduoti.

Tai pat tai apima investicijas į mokytojų pradinį rengimą ir tolesnį mokymą darbo vietoje suderinant mokslą universitete su profesiniu tobulinimu, lengvinant kvalifikacijų ir įgūdžių kėlimą esamiems mokytojams.

Trečia, skatinti keitimąsi gera praktika didinant judumo programų skaičių, ypač pagal „Comenius“ programą, kuri taip pat labai prisideda prie kalbos žinių atnaujinimo.

Ketvirta, skatinti sprendimo priėmimą mokyklų lygmeniu. Kitaip tariant, suteikti didesnę autonomiją atsižvelgiant į kiekvienos mokyklos skirtumus ir suinteresuotus mokyklos bendruomenės asmenis – tėvus, vietos kultūrą ir t. t.

Komisijos nary, šis pranešimas parengtas, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 149 straipsniu dėl švietimo ir mokymo, nebus privalomas valstybių narių vyriausybėms. Nepaisant to, yra numatytas sprendimas.

Pagrindiniai mokytojų rengimo klausimai yra glaudžiai susiję su ateities Europos vertybėmis ir Europos pilietybe. Todėl prašau Komisijos pritarti šiam kultūros komiteto parengtam pranešimui ir daryti viską, kad būtų galima prieš Tarybą apginti jame esančius pasiūlymus.

Ponai ir ponios, pokalbių metu mes dažnai pažymime, kad svarbu galvoti, kokią valstybę mes paliksime savo vaikams. Taip pat turime galvoti apie tai, kokius piliečius paliksime savo šalims. Šioje srityje mokytojų rengimas atlieka svarbų vaidmenį.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, Komisijos narys. − Gerb. pirmininke, garbingi Parlamento nariai, labai pritariu šiam pranešimui, ypač švietimui kaip Komisijos narys. Norėčiau padėkoti Maria Badia i Cutchet ir kultūros bei švietimo komitetui už atliktą darbą.

Kaip ir jūs, Komisija mano, kad visos valstybės, siekdamos gerinti rengimo ir mokymo programas, ypač geresnės kokybės atžvilgiu, susiduria su pastebimais sunkumais. Nors jau daug kartų esame kalbėję, bet vėl jums noriu priminti apie pagrindinių kompetencijų svarbą bei mūsų sistemų teisingumą ir veiksmingumą. Šie sunkumai negali būti įveikiami nesant aukštos kvalifikacijos mokytojų. Mokytojų kvalifikacija yra lemiamas veiksnys modernizuojant mūsų švietimo sistemą ir siekiant teisingumo bei veiksmingumo. Bet tokių mokytojų būtų sudėtinga ką nors pagerinti.

Konkrečių sunkumų, su kuriais susiduria mokytojai, daugėja dėl vis sudėtingesnės ekonominės, socialinės ir švietimo situacijos. Mokyklos ir klasės tampa nevienalytės. Šį vakarą, vykstant diskusijoms dėl pirmojo pranešimo, mes kalbėjome apie kūrybiškumą ir naujoves. Tik turėdami kūrybiškus ir novatoriškus mokytojus mokyklose mes galime tikėtis didesnio kūrybiškumo ir naujovių iš mokinių.

Turime pritraukti pačius geriausius kandidatus į šią profesiją, kaip galima geriau juos parengti, o svarbiausia turime toliau tęsti mokytojų rengimą ir kvalifikacijos kėlimą per visą jų karjerą. Kaip jūs minėjote, M. Badia i Cutchet, tai yra susiję su mokytojų įdarbinimu ir jų gaunamu uždarbiu.

Kiekvienas mokytojas taip pat privalo mokytis savarankiškai, nuolat mąstyti, kokia jo mokymo kokybė, turi mokytis iš savo bendraamžių ir ieškoti naujų būdų plėsti žinias ir ugdyti įgūdžius, tenkinti atskirus mokinių poreikius. Kiekvienas mokytojas privalo mokytis visą gyvenimą. Jis negali kalbėti apie mokymąsi visą gyvenimą, jei pats to nedaro. Pradinio mokytojų trejų arba ketverių metų mokymo gali neužtekti parengti mokytoją mokyti visą gyvenimą. Tik jei jie toliau mokysis, galės atnaujinti savo žinias ir tinkamai mokyti savo mokinius.

Labai džiaugiuosi pastebėdamas, kad šie klausimai sulaukė didelio pritarimo, kaip tai buvo Ministrų Taryboje praėjusį lapkričio mėn.

Dabar mes privalome remtis šiais gerais ketinimais ir šiuo susitarimu iš tikrųjų pagerinti mokytojų rengimą. Turime skatinti valstybes nares investuoti į mokytojų lavinimą. Trijų ar keturių dienų per metus kvalifikacijos kėlimo kursų tiesiog neužtenka. Taip pat reikia plėsti paramą naujiems mokytojams priimti. Turime skatinti valstybes nares gerinti kvalifikacijos kėlimo kursų kokybę ir užtikrinti, kad juose būtų mokoma tokių praktinių mokymo įgūdžių, kurie iš tikrųjų yra reikalingi šiandien ir bus reikalingi rytoj.

Turime skatinti mokyklų lyderiavimą. Šiais laikas mokyklos yra pagrindinės organizacijos, veikiančios šimtų žmonių gyvenimus. Jos turi būti tinkamai administruojamos ir prižiūrimos, tačiau daugumai jų turi vadovauti vadovybė, turinti aiškią viziją visiems savo mokiniams sudaryti galimybę įgyti aukštos kokybės išsimokslinimą.

Dar kartą dėkoju už jūsų pranešimą ir atsidavimą. Tikiuosi ne tik mūsų diskusijų tęsinio, bet ir bendradarbiavimo šiuo svarbiu klausimu.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks rytoj.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), raštu. – Pranešimas parengtas remiantis Europos Komisijos komunikatu dėl mokytojų rengimo kokybės (SEC(2007)0931), kuriame pabrėžiamas poreikis valstybėms narėms pertvarkyti nacionalines švietimų sistemas tam, kad būtų pagerintas mokytojų rengimas.

Pranešėja atkreipė dėmesį į tokius labai svarbius faktus kaip sunkumus, susijusius su geriausių mokytojo profesijos atstovų išlaikymu, daugelio valstybių mažu apmokėjimu, prasta socialine padėtimi, žemu mokytojų lygiu užsienio kalbų mokymo srityje ir daugybe kitų.

Siekiant šias problemas išspręsti, turime turėti aiškią, kompleksinę ir išsamią strategiją visoje ES. Privalome sukurti daugiau mokytojų rengimo programų ir šių programų struktūra turi būti tokia, kad įgyta kvalifikacija būtų pripažįstama visose valstybėse narėse. Kad tai pasiektume, turime dalytis atsakomybe su šalių vyriausybėmis. Mes norime padėti, bet joms yra suteikta teisė pertvarkyti švietimo sistemą.

Tikiuosi, kad šis pranešimas bus pirmasis ilgo proceso žingsnis, kuriam pasibaigus mokytojų rengimo kokybė tikrai pagerės visoje Europos Sąjungoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), raštu. – Europos romai gali įgyti žemos kokybės ir tam tikros formos išsilavinimą tik čigonams skirtose klasėse ne tik buvusiose komunistinėse šalyse, bet visoje Europoje. Romų vaikai naujosiose ir senosiose valstybėse narėse susiduria su sunkumais įgyjant kokybišką išsilavinimą. Pagrindinė kliūtis švietimui yra geografinis romų izoliavimas. Dėl romų gyvenimo sąlygų sudėtinga imtis reikiamų veiksmų ilgai kovojant panaikinti tik čigonams skirtas klases. Pažanga priklauso ne tik nuo aukštos kvalifikacijos romų kilmės mokytojų, kurie užtikrintų esminį romų vaikų ugdymą ir pakeistų esamą faktinę padėtį,. Su kokiais iššūkiais susidurs mokytojai, mokantys romų vaikus, priklausys nuo to, kokį išsimokslinimą ateityje mokytojai įgis institucijose, rengiančiose mokytojus. Jei norime sulaukti iš savo vaikų rezultatų, turime pavyzdingai parengti mokytojus. Ateityje rengiant mokytojus pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas pažangaus mokymo daugiatautėje klasėje žinioms. Neturėtume nerūpestingai vertinti tikslo suvienodinti švietimo kokybę mokyklose, sustabdyti ankstyvą pasitraukimą iš mokyklų ir užtikrinti, kad romų vaikai patektų į universitetus ir būtų pasirengę susidurti su gyvenimo iššūkiais, o privalome dėti tam pastangas.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika