Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2070(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0302/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0302/2008

Keskustelut :

PV 22/09/2008 - 27
CRE 22/09/2008 - 27

Äänestykset :

PV 23/09/2008 - 5.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0423

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 22. syyskuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

27. Bolognan prosessi ja opiskelijoiden liikkuvuus (lyhyt esittely)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (ES) Esityslistalla on seuraavana Doris Packin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta laatima mietintö Bolognan prosessista ja opiskelijoiden liikkuvuudesta (2008/2070(INI)) (A6-0302/2008).

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack, esittelijä. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, toivon todellakin, ettei se, että tämäniltainen keskustelu käydään jälleen suljetuin ovin, kerro mitään perusasenteestamme koulutukseen.

Bolognan prosessi on todellakin viime vuosien radikaalein korkeakoulutuksen uudistus. Kansallisten rajojenhan ei pitäisi enää tänä päivänä olla esteitä tiedon leviämiselle. Onkin pohjimmiltaan ilahduttavaa, että jäsenvaltiot ja yliopistot ovat valmiita tekemään yhteistyötä tässä asiassa huolimatta toissijaisuusperiaatteesta, jota ne pitävät niin suuressa arvossa. Pidän tätä myönteisenä mutta huomautan myös, että kaikki parlamentit on sivuutettu tässä asiassa. Euroopan parlamenttiin ei ole oltu yhteydessä, kuten ei myöskään yhteenkään 46 kansallisesta parlamentista.

Ikävää tässä on se, että meiltä parlamentin jäseniltä kysellään jatkuvasti Bolognan prosessista. Jos jokin menee pieleen, meitä osoitetaan sormella, vaikka meillä ei ole mitään tekemistä koko prosessin kanssa. Edes komissiolla ei ole ollut mitään tekemistä sen kanssa. Olen iloinen voidessani sanoa, että komissio on nyt mukana ja auttaa Bolognan prosessia pääsemään vauhtiin koulutusohjelmiemme yhteydessä, jotka lienevätkin teille tuttuja. Lyhyesti sanottuna synnytyskivut olivat kovat, eivätkä ne ole vielä ohi. Olisi ollut viisasta ottaa parlamentit mukaan.

Haluamme luoda eurooppalaisen korkeakoulualueen vuoteen 2010 mennessä. Se on sanomattakin selvää. Opiskelijoilla on oltava paljon valinnanvaraa ja laaja valikoima korkeatasoisia tutkintoja. Tätä tarkoitusta varten Bolognan prosessissa nimetään kolme ensisijaista toiminta-alaa: kolmeen asteeseen – kandidaatin-, maisterin- ja tohtorintutkinto – perustuvan järjestelmän käyttöönotto, laadunvarmistus sekä tutkintojen ja opintosuoritusten tunnustaminen.

Opiskelijoiden liikkuvuuden ja korkeatasoisen koulutuksen on oltava Bolognan prosessin ensisijaisia tavoitteita. Prosessi sinänsä, ja erityisesti kandidaatintutkintojen kiirehditty käyttöönotto, on kuitenkin johtanut – kuten olemme kuulemistilaisuuksissamme kuulleet – siihen, että aiempaa harvemmat opiskelijat uskaltavat käyttää aikaa ulkomailla opiskeluun kandidaattiopintojensa aikana, koska näihin opintoihin on ahdettu aivan liian paljon sisältöä. Viisivuotisia yliopisto-opintoja ei voida yhtäkkiä mahduttaa kolmivuotisiin kandidaattiopintoihin. Näin on tehty joissakin tapauksissa. On käynyt ilmi, etteivät opiskelijat voi irrottautua opinnoistaan lainkaan eikä ulkomailla opiskelu tule kyseeseen. Se on sääli. Erasmus on niin hieno ohjelma, ja sen tarjoamia mahdollisuuksia ja kaikkia muita mahdollisuuksia lähteä ulkomaille pitäisi hyödyntää. Opintoihin pitäisi itse asiassa kuulua pakollinen ulkomaanjakso.

Opintosuoritusjärjestelmä ei mielestäni toimi. Ei ole oikein, että jostain tietystä opintokokonaisuudesta myönnetään jossain jäsenvaltiossa kolme opintosuoritusta ja toisessa jäsenvaltiossa vain yksi. On luotava eurooppalainen viitekehys, jossa kaikkia opiskelijoita kohdellaan samalla tavalla. Tällä alalla on tehtävä enemmän työtä. Teoria on mielestäni hyvä, mutta sitä ei sovelleta erityisen hyvin.

Meidän olisi myös varmistettava, että yliopistot tekevät kaiken mahdollisen hyödyntääkseen rahoitusmahdollisuuksia, jotta opiskelijoiden on halutessaan helpompi liikkua Euroopassa. Monissa yliopistoissa tämä tarkoittaa sitä, että on laskeuduttava alas norsunluutornista ja luotava yhteyksiä yrityselämään. Miten monet suuret yritykset pitäisivät kunnia-asianaan sponsoroida tohtorin- tai maisterintutkintoa? Jos tämä tarkoittaa sitä, että maisterintutkinto kantaa Mercedeksen tai Sonyn tai jonkin muun tunnetun yrityksen nimeä, olkoon niin! Asian ydin on se, että sponsoriraha auttaisi opiskelijoita. Kyse ei ole siitä, että näin myytäisiin oikeus määrätä opinto-ohjelman sisällöstä, vaan rahoituslähteiden löytämisestä, joiden ansiosta kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus opiskella ulkomailla. Jos edistymme näiden tavoitteiden saavuttamisessa komission avulla, olisimme kaikki hyvin tyytyväisiä.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan erityisesti kiittää vielä kerran Doris Packia. Hän oli mukana perustamassa elinikäisen oppimisen ohjelmia, jotka ovat hyvin suosittuja opiskelijoiden liikkuvuutta koskevia ohjelmia. Mietintö Bolognan prosessista ja opiskelijoiden liikkuvuudesta on hyvin konkreettinen panos liikkuvuuden parantamiseen ja lisäämiseen entisestään.

Kuten me kaikki tiedämme, Bolognan prosessi on hyvin edistyksellinen ja on ollut kohta käynnissä vuosikymmenen sekä käsittää nykyisin koko maanosan. Se alkoi, koska meillä oli ollut jo vuodesta 1987 lähtien liikkuvuutta koskeva hanke, nimittäin Erasmus-ohjelma, ja useimmista sen välineistä tuli osa Bolognan prosessia. Nämä kaksi tukevat toisiaan ja ovat hyvin tärkeä osa koulutuspolitiikkaa. Kyse ei ole vain liikkuvuudesta liikkuvuuden vuoksi, vaan yliopistojemme nykyaikaistamisesta, avoimuudesta ja kansainvälistymisestä. Mietinnössä esitetään hyvin kattava katsaus siihen, mitä uusia toimia tällä alalla tarvitaan.

Johtopäätöksenne vastaavat komission asettaman erityistyöryhmän havaintoja ja suosituksia. Työryhmä koostui korkean tason asiantuntijoista, ja sitä johti entinen ministeri Maria João Rodrigues, joka raportoi minulle ryhmän työstä tämän vuoden kesäkuussa. Sekä työryhmän raportissa että mietinnössä todetaan, että tarvitsemme konkreettista yhteistoimintaa opiskelijoiden, ja jos saan lisätä, yleisesti ottaen nuorten liikkuvuuden lisäämiseksi: oppilaiden, koulutuksessa olevien nuorten, nuorten taiteilijoiden ja nuorten yrittäjien. Haluaisin, että kaikkiin opinto-ohjelmiin sisällytetään liikkuvuusjakso, jotta opiskelijoita kannustetaan lähtemään ulkomaille, ja että liikkuvuutta pidetään sääntönä pikemminkin kuin poikkeuksena.

Olen samaa mieltä siitä, että Bolognan prosessiin kuuluvia uudistuksia pitäisi käyttää korkeakoulujärjestelmiemme avaamiseksi, eivätkä ne saa muodostua uusiksi esteiksi liikkuvuudelle. Ajatuksenne joustavista opintokokonaisuuksista joillakin aloilla ovat yhteensopivia Bolognan prosessin sääntöjen kanssa ja ansaitsevat lähempää tarkastelua. Olen samaa mieltä myös siitä, että meidän olisi investoitava paremmin ja enemmän, toisin sanoen tehokkaammin, kansalaistemme liikkuvuuteen. Meidän on yhdistettävä julkinen, yksityinen, kansallinen ja eurooppalainen rahoitus.

Pidän myönteisenä ehdotusta, jonka mukaan "voitaisiin harkita koulutuksen alan ohjelmille tarkoitetun rahoituskehyksen vahvistamista erityisesti Erasmus-apurahojen osalta". Tämä olisi erittäin hyödyllistä paitsi koulutuksen myös esimerkiksi kansalaisuuden kannalta – jotta Euroopassa asuvat tuntisivat itsensä eurooppalaisiksi ja jotta heillä olisi Euroopan tarjoamat mahdollisuudet ja tilaisuus todella kokea Eurooppa.

Olen varma, että parlamentti kantaa täyden vastuun tässä suhteessa. Esitän vielä kerran onnitteluni ja kiitokseni ja suositan parlamentille mietinnön hyväksymistä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Pidän myönteisinä mietintöä ja siihen sisältyviä järkeviä suosituksia, jotka koskevat Bolognan prosessin tavoitteiden tehokasta toteuttamista ja eurooppalaisen korkeakoulualueen luomista vuoteen 2010 mennessä. Tänä vuonna on tärkeää analysoida olemassa olevia esteitä samoin kuin mahdollisuuksia vahvistaa tätä prosessia tulevaisuudessa, vuoden 2010 jälkeen.

Haluan korostaa mietinnön monista ehdotuksista kahta, koska ne ovat hyvin tärkeitä. Ensinnäkin olisi tehostettava pyrkimyksiä kansallisten koulutusjärjestelmien yhdenmukaistamiseksi, tutkintojen vastavuoroisen tunnustamisen ja oppiarvojen vastaavuuden varmistamiseksi. Tällä alalla edelleen olevat erot muodostavat mielestäni suurimman esteen opiskelijoiden yhdenvertaiselle kohtelulle.

Toiseksi haluan kiinnittää kaikkien eurooppalaisten elinten huomion siihen, että liikkuvuus on yhä monien opiskelijoiden, tutkijoiden ja opetushenkilöstöön kuuluvien ulottumattomissa, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, apurahojen riittämättömyyden vuoksi. Näin ollen hankkeiden asianmukainen rahoittaminen uusissa jäsenvaltioissa on ensisijaisen tavoite. Vain siten liikkuvuutta EU:ssa koskeva tavoite voidaan saavuttaa yhtenäisellä ja tasapainoisella tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), kirjallinen. (RO) Nuoret ja erityisesti opiskelijat ovat yksi poliittisen toimintaohjelmani painopiste, joten voin pitää Bolognan prosessia ja nuorten liikkuvuutta käsittelevän Packin mietinnön hyväksymistä pelkästään myönteisinä.

Vastavuoroisuusperiaatteen opiskelija- ja stipendiaattivaihdossa samoin kuin eurooppalaisen viitekehyksen luomisen tutkintojen laatua ja tunnustamista varten on oltava jatkossakin tämän politiikan kaksi ensisijaista näkökohtaa, etenkin kun on pantu merkille opiskelijoiden vähentynyt liikkuvuus uusiin jäsenvaltioihin.

Hyvien käytäntöjen vaihto jäsenvaltioiden välillä on erittäin tehokas tapa parantaa liikkuvuutta koskevaa eurooppalaista viitekehystä. Sitä on näin ollen tuettava ja laajennettava jatkuvasti. Mietinnön sosiaalinen puoli, jota ilmentää siinä ilmaistu huoli heikossa asemassa oleviin yhteiskuntaryhmiin kuuluvista nuorista, ansaitsee kiitosta.

Kaikesta huolimatta meidän on edistettävä niin opiskelijoiden kuin opetushenkilöstönkin laatua ja erinomaisuutta. Tämä on mahdollista vain, jos liikkuvuutta koulutusjärjestelmän sisällä tuetaan jatkuvasti sekä poliittisesti että investoinnein. Tuen pitäisi olla sekä kansallista että Euroopan laajuista.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihaela Popa (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Haluan käsitellä liikkuvuuden sosiaalista ulottuvuutta, joka on äärimmäisen tärkeä. Se antaa nuorille hyvin rikkaita kokemuksia akateemisesta, kulttuurisesta ja sosiaalisesta monimuotoisuudesta, ja tästä syystä haluan onnitella jäsen Packia hänen mietinnöstään.

Romanialaisena Euroopan parlamentin jäsenenä ehdotin tarkistusta, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden opiskelijoiden pitäisi saada yhtenäinen eurooppalainen opiskelijakortti. Yhtenäinen kortti kannustaa mielestäni nuorten liikkuvuutta kaikkialla Euroopassa, mikä johtaa ajatusten ja epäsuorasti ajattelutapojen vaihtoon, avoimeen suhtautumiseen muihin kulttuureihin sekä luovuuden ja innovointikyvyn stimuloimiseen.

Minun näkökulmastani tämä toimi on täysin yhdenmukainen sekä kulttuurienvälisen vuoropuhelun Euroopan teemavuoden 2008 tavoitteiden että luovuuden ja innovoinnin Euroopan teemavuoden 2009 tavoitteiden kanssa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö