Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 22. september 2008 - BruxellesEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 3.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 4.Valgs prøvelse: se protokollen
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 6.Udnævnelse af den 23. august til europæisk dag til minde om ofrene for stalinismen og nazismen – Bekæmpelse af handel med børn (skriftlige erklæringer): se protokollen.
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure: se protokollen
 8.Meddelelse af Rådets fælles holdninger: se protokollen.
 9.Modtagne dokumenter: se protokollen
 10.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen.
 11.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen.
 12.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 13.Andragender: se protokollen
 14.Bevillingsoverførsler: se protokollen.
 15.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen.
 16.Erklæring fra formanden
 17.Arbejdsplan
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Hedgefonde og private equity – Gennemsigtighed hos institutionelle investorer (forhandling)
 20.Borgernes andragender i 2007 (forhandling)
 21.Det europæiske år for kreativitet og innovation (2009) (forhandling)
 22.Tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol – Del 2 – Tilpasning af retsakter til den nye komitologiafgørelse (lovgivningsinitiativ) (kortfattet forelæggelse)
 23.Koncentration og pluralisme i medierne i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)
 24.Opfølgning på Monterreykonferencen af 2002 om finansiering af udvikling (kortfattet forelæggelse)
 25.Resultattavlen for det indre marked (kortfattet forelæggelse)
 26.Forbedring af læreruddannelsens kvalitet (kortfattet forelæggelse)
 27.Bolognaprocessen og studerendes mobilitet (kortfattet forelæggelse)
 28.Landbrug i bjergområder (kortfattet fremlæggelse)
 29.Dagsorden for næste møde: se protokollen.
 30.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (386 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (982 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik