Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 22. syyskuuta 2008 - BrysselEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 4.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 6.Elokuun 23. päivän julistaminen stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaiseksi muistopäiväksi – Lapsikaupan torjuminen (kirjalliset kannanotot): ks. pöytäkirja
 7.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 8.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja
 9.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 10.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 11.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 12.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 13.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 14.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 15.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 16.Puhemiehen julkilausuma
 17.Käsittelyjärjestys
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä aiheista
 19.Hedge-rahastot ja pääomasijoitusrahastot – Yhteisösijoittajia koskeva avoimuus (keskustelu)
 20.Vetoomusvaliokunnan käsittelemät asiat (2007) (keskustelu)
 21.Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuosi (2009) (keskustelu)
 22.Eräiden säädösten mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – toinen osa - Säädösten mukauttaminen uuteen komitologiapäätökseen (lyhyt esittely)
 23.Tiedotusvälineiden keskittyminen ja moniarvoisuus Euroopan unionissa (lyhyt esittely)
 24.Monterreyn kehitysrahoituskokouksen (2002) seuranta (lyhyt esittely)
 25.Sisämarkkinoiden tulostaulu (lyhyt esittely)
 26.Opettajankoulutuksen laadun parantaminen (lyhyt esittely)
 27.Bolognan prosessi ja opiskelijoiden liikkuvuus (lyhyt esittely)
 28.Vuoristoalueiden maatalouden tilanne ja näkymät (lyhyt esittely)
 29.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 30.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (407 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (955 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö