Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 22 september 2008 - BrysselEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 4.Valprövning: se protokollet
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 6.Europeisk minnesdag den 23 augusti för att hedra minnet av stalinismens och nazismens offer – Kampen mot handel med barn (skriftliga förklaringar): se protokollet
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet
 8.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter: se protokollet
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 11.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 12.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 13.Framställningar: se protokollet
 14.Anslagsöverföringar: se protokollet
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 16.Uttalande av talmannen
 17.Arbetsplan
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Hedgefonder och privat kapital - Insyn i samband med institutionella investerare (debatt)
 20.Överläggningarna i utskottet för framställningar år 2007 (debatt)
 21.Europeiska året för kreativitet och innovation (2009) (debatt)
 22.Anpassning av vissa rättsakter till det föreskrivande förfarandet med kontroll, ”omnibusförordningen”, del 2 – Anpassning av rättsakter till det nya kommittébeslutet (kortfattad redogörelse)
 23.Mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
 24.Uppföljning av Monterreykonferensen 2002 om utvecklingsfinansiering (kortfattad redogörelse)
 25.Resultattavlan för den inre marknaden (kortfattad redogörelse)
 26.Bättre utbildning för lärare (kortfattad redogörelse)
 27.Bolognaprocessen och studentrörligheten (kortfattad redogörelse)
 28.Situationen och utsikterna för jordbruket i bergsregioner (kortfattad redogörelse)
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 30.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (393 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1005 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy