Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 23. září 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

Boj proti terorismu – Ochrana osobních údajů (rozprava)
MPphoto
 

  Angelika Beer (Verts/ALE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, můžeme vést tuto rozpravu o základních principech – musíme ji vést –, ale nemůžeme pominout jeden nástroj. Mluvím o tom, čemu se říká seznam teroristických organizací. Od rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 3. září víme, že právní posouzení je naprosto jasné. Systém seznamů teroristických organizací EU i OSN porušuje základní práva občanů, a proto musí být změněn.

K čemu došlo? Tento seznam teroristických organizací EU působí v naprosto šedé zóně bez jakékoli parlamentní kontroly. Je velmi zvláštní, když jako Parlament slyšíme, že schůzka Rady ve složení pro zemědělství a rybolov dne 15. července – kde se sešli politikové specializující se na zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova – přijala nový seznam teroristických organizací EU bez rozpravy a aniž by účastníci věděli, co obsahuje. Víme, že komplikace zahraniční politiky končí v naprosto šedé zóně, protože mezinárodní právo je zde zašlapáváno do země. To chceme změnit a já vás žádám o podporu v této činnosti. Děkuji mnohokrát.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí