Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 23. september 2008 - Bruxelles EUT-udgave

Bekæmpelse af terrorisme – Beskyttelse af personoplysninger (forhandling)
MPphoto
 

  Angelika Beer (Verts/ALE).(DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Vi kan afholde denne forhandling om grundlæggende principper – vi skal afholde den – men ikke uden at drøfte et særligt instrument. Jeg taler om det, der bliver omtalt som listen over terrororganisationer. Siden EF-Domstolens dom af 3. september har vi vidst, at den retlige vurdering er fuldstændig klar. Såvel EU's som FN's system med lister over terrororganisationer krænker borgernes grundlæggende rettigheder og skal derfor ændres.

Hvad er der sket? EU's liste over terrororganisationer opererer i en gråzone, der er fuldstændig uden for parlamentarisk kontrol. Det er meget bizart, at vi som Parlament hører, at der på et møde i Rådet (landbrug og fiskeri) – hvor politikere, der har specialiseret sig i landbrug, skovbrug og udvikling af landdistrikterne – blev vedtaget en ny EU-liste over terrororganisationer uden forhandling, og uden at de vidste, hvad der stod på den. Vi ved, at det giver anledning til udenrigspolitiske vanskeligheder, da folkeretten bliver trådt under fode inden for denne gråzone. Vi ønsker at ændre dette, og jeg beder om Deres opbakning til at gøre det.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik