Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας - Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συζήτηση)
MPphoto
 

  Angelika Beer (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να διατηρήσουμε τις βασικές αρχές κατά την παρούσα συζήτηση, πρέπει να τις διατηρήσουμε, αλλά όχι χωρίς να συζητηθεί ένα συγκεκριμένο έγγραφο. Αναφέρομαι στο λεγόμενο κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων. Από την απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3ης Σεπτεμβρίου, γνωρίζουμε ότι η νομική εκτίμηση είναι τελείως σαφής. Το σύστημα των καταλόγων τρομοκρατικών οργανώσεων τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΕ παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και συνεπώς πρέπει να τροποποιηθεί.

Τι συνέβη; Ο εν λόγω κατάλογος των τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ λειτουργεί σε μια τελείως γκρίζα περιοχή χωρίς κανένα κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είναι όντως παράδοξο, όταν εμείς ως Κοινοβούλιο μαθαίνουμε ότι η συνεδρίαση Γεωργίας και Αλιείας της 15ης Ιουλίου, η οποία συγκεντρώνει πολιτικούς με ειδίκευση στη γεωργία, τη δασοπονία και την αγροτική ανάπτυξη, υιοθέτησε έναν νέο κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ χωρίς συζήτηση και χωρίς να ξέρει τι περιλάμβανε. Γνωρίζουμε ότι οι επιπλοκές της εξωτερικής πολιτικής προκύπτουν, όταν το διεθνές δίκαιο ποδοπατάται εδώ σε μια τελείως γκρίζα περιοχή. Θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό και ζητώ την υποστήριξή σας για να το πράξουμε. Ευχαριστώ πολύ.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου