Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 23. syyskuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

Terrorismin torjunta – Henkilötietojen suoja (keskustelu)
MPphoto
 

  Angelika Beer (Verts/ALE). (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, voimme käydä tämän keskustelun perusperiaatteista – meidän on käytävä se – mutta ei keskustelematta tietystä välineestä. Puhun siitä, mihin viitataan terroristijärjestöjen luettelona. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 3. syyskuuta antamasta tuomiosta lähtien tiedämme, että oikeudellinen arvio on täydellisen selkeä. Sekä EU:n että YK:n terroristijärjestöjä koskevien luettelojen järjestelmällä loukataan kansalaisten perusoikeuksia, ja sitä on siksi uudistettava.

Mitä on tapahtunut? Kyseinen EU:n luettelo terroristijärjestöistä toimii täysin harmaalla alueella ilman minkäänlaista parlamentaarista valvontaa. On todellakin outoa, että me parlamentissa kuulemme, että maa- ja kalatalousneuvoston 15. heinäkuuta pidetyssä kokouksessa – jossa kokoontui maatalouteen, metsätalouteen ja maaseudun kehitykseen erikoistuneita poliitikkoja – hyväksyttiin uusi terroristijärjestöjä koskeva EU:n luettelo keskustelematta ja tietämättä, mitä siinä on. Tiedämme, että ulkopolitiikan monimutkaisuus johtaa tässä täydellisen harmaalle alueelle, kun kansainvälistä lainsäädäntöä loukataan. Tämän me haluamme muuttaa, ja pyydän tukeanne sen tekemiseen. Paljon kiitoksia.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö