Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 23 września 2008 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

Zwalczanie terroryzmu – Ochrona danych osobowych (debata)
MPphoto
 

  Angelika Beer (Verts/ALE). - (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Możemy skupić naszą debatę na zasadniczych kwestiach – wręcz musimy ją na nich skupić – lecz nie możemy pominąć pewnego konkretnego instrumentu. Mówię tutaj o instrumencie zwanym wykazem organizacji terrorystycznych. Od czasu wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 3 września wiemy, że ocena prawna w tym względzie jest zupełnie jednoznaczna. System wykazów organizacji terrorystycznych zarówno UE, jak ONZ narusza podstawowe prawa obywatelskie, zatem wymaga zreformowania.

Co się stało? Unijny wykaz organizacji terrorystycznych funkcjonuje w całkowicie szarej strefie, bez żadnej kontroli parlamentarnej. Kuriozalne jest to, że my jako Parlament dowiadujemy się, iż na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z 15 lipca – będącym wspólnym spotkaniem polityków specjalizujących się w rolnictwie, leśnictwie i rozwoju obszarów wiejskich – przyjęto nowy wykaz organizacji terrorystycznych, z pominięciem debaty i przy braku wiedzy na temat treści tego wykazu. Dobrze wiemy, że deptanie międzynarodowego prawa w tej całkowicie szarej strefie rodzi komplikacje w polityce zagranicznej. Chcemy to zmienić i proszę państwa o poparcie w tym względzie. Dziękuję bardzo.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności