Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 23 september 2008 - Bryssel EUT-utgåva

Kampen mot terrorismen - Skydd av personuppgifter (debatt)
MPphoto
 

  Angelika Beer (Verts/ALE). - (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Vi kan föra denna debatt utifrån grundläggande principer – vi måste föra den – men inte utan att diskutera ett visst instrument. Jag talar om det man hänvisar till som listan över terroristorganisationer. Efter EG-domstolens domslut av den 3 september vet vi att den rättsliga bedömningen är klar och tydlig. Både EU:s och FN:s system med listor över terroristorganisationer utgör ett brott mot medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter och måste därför reformeras.

Vad är det som har hänt? EU:s lista över terroristorganisationer fungerar i en fullständig gråzon utan parlamentarisk kontroll. Det är verkligen bisarrt att vi i egenskap av parlament får höra att man vid ett möte för rådet (jordbruk och fiske) den 15 juli – där politiker samlats som specialiserar sig på jordbruk, skogsbruk och utveckling av landsbygden – antog en ny europeisk lista över terroristorganisationer utan debatt och utan att veta vad som stod på den. Vi vet att komplikationer på det utrikespolitiska området resulterar i en fullständig gråzon när internationell rätt trampas under fötterna. Vi vill förändra detta, och jag ber om ert stöd i detta avseende. Stort tack!

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy