Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 23. září 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

Pirátská činnost na moři (rozprava)
MPphoto
 

  Angelika Beer (Verts/ALE).(DE) Paní předsedající, dámy a pánové, ochrana námořníků je upřímným zájmem nás všech, ale já si nicméně dovolím zeptat se, jak nejlépe to můžeme zaručit.

K pochvalám francouzského předsednictví se nemohu výslovně připojit, protože jak po politické, tak po technické stránce svou práci zpackalo od začátku až do konce. Ráda bych vysvětlila proč. Tato debata je součástí zelené knihy o námořní politice. Zdůraznili jsme, že pirátská činnost je problém a že abychom mohli s tímto fenoménem bojovat, potřebujeme dlouhodobou strategii.

Rovněž si dovolím zdůraznit, že tento fenomén existoval již v šestém století před naším letopočtem. Pak přijde pan Sarkozy, všeho nechá a začne mluvit o nasazení vojenského loďstva. Německý ministr obrany Franz Josef Jung má již na svých vojenských lodích naleštěné zbraně a máme zde misi evropské bezpečnostní a obranné politiky, která ještě ani nebyla prodiskutována v příslušných výborech – ve Výboru pro zahraniční věci a podvýboru pro bezpečnost a obranu – ale pouze ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch. Co je to za hru? Toto není žádná hra!

Mám dojem, že se snažíme jednat ad hoc hektickým způsobem s cílem legitimizovat něco, co bude mít velice dlouhodobé mezinárodní důsledky. Pokud použijeme k ochraně námořníků nasazení vojenských sil, musíme hovořit o následcích. Co chceme? Politiku dělových člunů? Chceme použít varovné výstřely? Chceme potápět lodě? Pokud je to skutečně spojeno s mezinárodním terorismem, kde je tedy dlouhodobá strategie? Říkám to pouze jako varování. Budeme to důkladně analyzovat a doufejme, že ve druhém týdnu v říjnu dosáhneme poněkud objektivnějšího závěru, který dokáže obyvatelstvu dané oblasti lépe pomoci.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí