Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 23 september 2008 - Brussel Uitgave PB

Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart - Onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector - Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen - Havenstaatcontrole (herschikking) - Gemeenschappelijke voorschriften voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) - Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) (voortzetting van het debat)
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), schriftelijk. (EN) Het is belangrijk om gemeenschappelijke voorschriften en normen te hebben voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties.

Aan de andere kant is het voor de Europese Unie ook belangrijk om het aantal in haar lidstaten geregistreerde schepen te verhogen. Door de scheepsregisters van Malta, Cyprus en Griekenland kon de Europese Unie, op het gebied van de registratie van schepen, een van de grootste mondiale spelers blijven. Hierdoor kan de Europese Unie strengere normen hanteren en nauwkeurig toezicht op haar schepen blijven houden.

Zonder de veiligheid in gevaar te brengen moet de Europese Unie ervoor zorgen dat de schepen die in haar lidstaten geregistreerd staan, niet naar andere staten verhuizen, vooral niet naar de bekende staten die schepen in staat stellen onder “goedkope vlag” te varen.

We moeten ons realiseren dat scheepvaart een van de schoonste manieren van vervoer is. Het is ook een van de goedkoopste manieren. We moeten uitkijken dat we deze belangrijke industrie niet te veel belasten.

Hieraan moet worden gedacht bij alle maatregelen die worden genomen. Vervoer over zee moet worden aangemoedigd en hiermee moet rekening worden gehouden bij de regelgeving voor deze industrie, zonder dat de veiligheid, gezondheid en beveiliging op enigerlei wijze in gevaar worden gebracht.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid