Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A6-0299/2008

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. Είναι αυτονόητο ότι ο τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της ασφάλειας των οδηγών, των επιβατών και των πεζών. Είναι επίσης απαραίτητοι για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όσον αφορά τις εκπομπές CO2.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση μιας χώρας έχει την υποχρέωση να παράσχει ένα πλαίσιο που να συμβάλει στην υγεία και την ασφάλεια των οδηγών, των επιβατών και των πεζών.

Η Μάλτα και το Γκόζο διαθέτουν μια από τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν πυκνότητα οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. Τα αυτοκίνητα στη Μάλτα είναι εξαιρετικά ακριβά, λόγω ενός υψηλού φόρου εγγραφής. Για το λόγο αυτό οι πολίτες δυσκολεύονται να αλλάξουν τα αυτοκίνητά τους με νέα, πιο αποδοτικά. Η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα το ζήτημα της εγγραφής των αυτοκινήτων και οφείλει να το πράξει στον επόμενο προϋπολογισμό.

Οι πολίτες χρησιμοποιούν ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, επειδή η κατάσταση των δημόσιων μεταφορών είναι απαράδεκτη. Είναι επιτέλους ώρα να πραγματοποιηθεί μια γενική μελέτη και ανασχεδιασμός των δημόσιων μεταφορών.

Επιπλέον, η κατάσταση πολλών δρόμων μας είναι πάρα πολύ άσχημη. Ο επιμερισμός των διαρθρωτικών ταμείων από την ΕΕ για την περίοδο 2007-2013 είναι 53%. Υπό αυτές τις συνθήκες, όλοι οι σημαντικότεροι δρόμοι πρέπει να αναβαθμιστούν.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου