Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A6-0304/2008

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Όλα τα υπουργεία παιδείας πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην πρόσληψη των καλύτερων υποψηφίων για τις θέσεις εκπαιδευτικών. Το επάγγελμα πρέπει να είναι αρκούντως ελκυστικό. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να απολαμβάνουν αμοιβές που να αντικατοπτρίζουν το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία.

Η επένδυση στην παιδεία δεν πηγαίνει ποτέ χαμένη. Πρέπει να δοθούν περισσότεροι πόροι για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Το επάγγελμα πρέπει να είναι ικανοποιητικό. Πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί καλή καριέρα.

Είναι υψίστης σημασίας να υποστηρίζεται η κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσω του προγράμματος δια βίου μάθησης. Ορισμένος βαθμός ανανέωσης επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής εκπαιδευτικών μεταξύ σχολείων από διαφορετικές χώρες.

Η θέση ενός εκπαιδευτικού είναι στην αίθουσα διδασκαλίας. Η γραφειοκρατία, υπό τη μορφή των αυξανόμενων επιπέδων διοικητικών εργασιών και της απαίτησης προσκόμισης μεγάλου αριθμού εγγράφων κάνει τους εκπαιδευτικούς να περνάν λιγότερο χρόνο με τους μαθητές τους.

Μια ακόμη ανησυχία είναι η βία στα σχολεία. Η επιθετικότητα στα σχολεία, είτε από μαθητές είτε από τους γονείς τους, αυξάνεται ολοένα. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταπολεμηθεί η βία και η επιθετικότητα στα σχολεία.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου