Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 23 september 2008 - Brussel Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A6-0304/2008

  John Attard-Montalto (PSE), schriftelijk. − (EN) Het moet voor alle onderwijsministeries een prioriteit zijn om de beste kandidaten te werven voor het beroep van leraar. Het beroep moet voldoende aantrekkelijk zijn. Leraren moeten een beloning ontvangen die hun belang voor de maatschappij weerspiegelt.

Investeren in onderwijs is nooit verspild. Er moeten meer middelen worden toegekend aan de lerarenopleidingen. Het beroep moet voldoening geven. Het moet worden gezien als een goede loopbaan.

Het ondersteunen van lerarenopleidingen via het programma Een leven lang leren is essentieel. Lerarenuitwisselingsprogramma's tussen scholen in verschillende landen werken verfrissend.

De plaats van de leraar is in het klaslokaal. Bureaucratie in de vorm van toenemende administratieve rompslomp leidt ertoe dat leraren minder tijd doorbrengen met hun leerlingen.

Het geweld op scholen vormt een extra zorg. Agressie op scholen, door leerlingen of door ouders, neemt toe. We moeten al het mogelijke doen om geweld en agressie op scholen te beteugelen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid